up: 0,0 dagen


 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bomen in Brussel melden zelf wanneer ze dorst hebben dankzij ingegraven chip
Een jonge boom die te droog staat, gaat kapot. Maar krijgt hij te veel water, dan kan dat ook nefast zijn. Daarom investeert het Brusselse Gewest in een systeem waarbij een chip mee wordt ingegraven. Is de grond te droog, dan krijgt de groendienst via een app het signaal dat er gegoten moet worden.

Vroeger was het zo dat de groendienst in Brussel met grote tankwagens rondreed en alle jonge bomen op geregelde tijdstippen water gaf, of ze nu droog stonden of niet. Dat is met de nieuwe technologie niet meer nodig.

“Op basis van vooraf ingevoerde gegevens, zoals de boomsoort en de samenstelling van de grond, laat de ingegraven sonde met chip nu via een app weten wanneer een boom extra water moet krijgen. Zo verspillen we geen water als dat niet nodig is. Zeker in periodes van langdurige droogte“, zegt minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen).

“We hebben momenteel zo’n 32.000 bomen langs gewestelijke wegen en in openbare ruimte staan. Die onderhouden en gieten in de zomer is een immens werk. Het is de bedoeling die op termijn allemaal van een sensor met chip te voorzien”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “Maar we beginnen met de jonge bomen, omdat die het kwetsbaarst zijn. En omdat het geen goedkope operatie is.”

Tot nu toe investeerde Brussel er al 200.000 euro in. Maar dat bedrag zal nog oplopen. “Dat is veel geld, ja. Maar droge wortels zijn de belangrijkste oorzaak dat bomen in hun eerste levensjaren kapot gaan. En een boom vervangen kost ook veel geld”, zegt boomdokter Wouter Crucke uit Maldegem.

Brussel is er nu mee begonnen als stad, Sport Vlaanderen volgt het voorbeeld voor de jonge aanplantingen op haar domein in Hofstade. Maar in feite bestaat het systeem al langer. Bij grote computergestuurde kwekerijen bijvoorbeeld. “Een jonge boom heeft zeker 100 tot 200 liter water per week nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Met hemelwater alleen komt hij daar niet aan, zeker niet in droge periodes en zeker niet in grootsteden, waar veel water wegspoelt in de riolering”, zegt de boomdokter.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200723_96067522    1-8-2020

185 miljoen bomen planten, is dat wel goed voor het klimaat?
Nederland wil de komende tien jaar bijna 200 miljoen bomen planten, om daarmee het klimaatbeleid te versterken. Maar werkt dat wel? Experts hebben zo hun bedenkingen. De CO2-winst blijkt in praktijk gering, en ook voor andere milieudoelen is bos lang niet altijd de beste optie.

Bossen kunnen veel koolstof bevatten, onder meer in de boomstammen. Waar bossen worden gekapt of platgebrand om aan extra landbouwgrond te komen, komen dan ook grote hoeveelheden CO2 (koolstofdioxide) vrij. Dat is zo'n 10 tot 15 procent van de wereldwijde uitstoot.

Ontbossing stoppen is dus 'goed voor het klimaat'. Maar geldt dat ook voor het aanplanten van nieuw bos? Dat hangt er vanaf wat je ervoor inruilt. Dat de resultaten flink kunnen tegenvallen blijkt uit een nieuwe studie naar de aanplant van berken en zilversparren op Schotse heidevelden. Want 12 en 39 jaar na het planten was de CO2-winst precies nul, schrijft een team in vakblad Global Change Biology.

De reden zit onder de grond: de berken en sparren leggen weliswaar koolstof vast in hun takken, maar dat was precies evenveel als er verloren ging in de bodem. Diepere wortels stimuleren daar de afbraak van organisch materiaal.

Je kunt het ook omdraaien, vertelt hoofdauteur Nina Friggens van de universiteit van Stirling aan NU.nl. "De oorspronkelijke heidevelden hadden koolstofrijke bodems. Daar valt dus weinig te winnen. Bos planten levert misschien alleen klimaatwinst op als je het op koolstofarme bodems doet."

Plantecoloog Juul Limpens van de Universiteit van Wageningen zegt niet verbaasd te zijn: "Waarschijnlijk zijn in de Schotse studie die bomen aangeplant op plekken die zijn ontwaterd. Dat betekent dat je het in de bodem opgeslagen koolstof als het ware verwisselt voor koolstof in bomen."

Het laat zien dat als je CO2 wilt opslaan, bodems ook voldoende vochtig moeten zijn. Plantenresten rotten dan minder snel weg, waardoor langzaam steeds meer koolstof opstapelt in de bodem.

Daar komt bij dat klimaatverandering niet het enige duurzaamheidsprobleem is, en CO2 vastleggen dus ook niet de enige oplossing. Zo hebben de Nederlandse natuur en landbouw toenemend te lijden onder verdroging, en gaat ook de biodiversiteit achteruit.

Limpens: "Vanuit biodiversiteitsperspectief zou ik zeker niet overal bos aanplanten, maar kijken naar de potentie van het landschap, de natuur die er vroeger voorkwam en natuur die in de buurt ligt. Dan zijn er alternatieven te bedenken."

"Zo is stimulering van veenvorming in moerassige natuurgebieden een effectieve manier om CO2 vast te leggen die ook meehelpt om verdroging tegen te gaan, en daarnaast historisch past bij Nederland."

Bosaanplant kan dan nog wel eens averechts werken, vertelt Limpens. "Natte natuur die afhankelijk is van oppervlakkige waterstromen, kan verdrogen door de aanplant van bos. Dat zien we op de hoge zandgronden rond vennen, en ook op vochtige heidevelden en natuurlijke, schrale graslanden - gebieden met koolstofrijke bodems en hoge biodiversiteit."

Vorig jaar was er veel media-aandacht voor een Zwitsers plan om wereldwijd 'een biljoen bomen' te planten in de strijd tegen klimaatverandering. Zowel in die studie als in mediaberichten erover zaten de nodige rekenfouten. Herbebossing op die schaal kan de opwarming deze eeuw met maximaal 0,3 graden vertragen - mits het op de juiste bodems gebeurt.
https://www.nu.nl    25-7-2020

Nog vaak monumentale bomen gekapt: Soms wel eeuwenoud
Monumentale bomen moeten in ons land nog te vaak wijken voor bijvoorbeeld een snelweg of nieuwbouw. In Brabant is daarom het project 'Monumentale Bomen van de Toekomst' gestart. Nieuwe bomen worden geplant die zeker meer dan 100 jaar moeten blijven staan. Het doel is om de kap van andere bomen te compenseren.

Ondanks dat er strenge regels gelden, gebeurt het regelmatig dat monumentale bomen om gaan. Op een begraafplaats in het Overijsselse Albergen sneuvelden eerder dit jaar twee monumentale bomen. Ze werden gekapt nadat een tak van een van de bomen op een aantal graven was gevallen.

In Tilburg ging een monumentale beuk om, omdat-ie ziek was en de gemeente vreesde dat er een tak zou afbreken. En in Rotterdam moet een monumentale populier wijken voor de vernieuwing van het station.

Een boom is een monumentale boom als deze minimaal 80 jaar oud en voldoende gezond is. Experts zeggen dat Nederland alles op alles moet zetten om de exemplaren te behouden. "Monumentale bomen zijn op de een of andere manier zeldzaam. Dit kan komen door de uitzonderlijke breedte, hoogte, ouderdom of omvang", zegt Bert Maes van de Werkgroep Monumentale Bomen.

Ook kunnen ze beeldbepalend zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld als onderdeel van een landgoed of park. "Ze geven karakter of zijn van cultuurhistorische waarde. Ook zijn bepaalde monumentale bomen op biologisch gebied waardevol, omdat er bijzondere dieren in leven of er tegenwoordig niet meer van zulke bomen groeien in ons land", legt Maes uit.

Volgens hem moeten we er dan ook zuiniger op zijn. "Nog al te vaak worden ze gekapt voor de uitbreiding van wegen of gebouwen en nieuwe woonwijken. Bomen zouden moeten worden gezien als iets positiefs, geen sta in de weg."

Met het project 'Monumentale Bomen van de Toekomst' worden op verschillende plekken nieuwe bomen geplant die 110 jaar moeten blijven staan. "Ze moeten juridische bescherming krijgen vanuit de gemeente, zodat ze niet gekapt kunnen worden", zegt Koen van Hout.

In de gemeente Landerd zijn nu 11 bomen geplant, met behulp van subsidies van onder meer de provincie. "De bomen zijn geplant bij boeren en particulieren. Op advertenties in lokale media kwamen veel reacties. We hebben gezocht naar geschikte locaties, want de boom moet voor iedereen goed zichtbaar zijn. Iedereen moet ervan kunnen genieten."

En de boom moet voldoende groeiruimte hebben. "Hij moet zo'n negen meter vrij kunnen staan, vanwege de wortels." In het najaar worden bomen geplant in de gemeente Oss. "We willen het project uiteindelijk uitrollen over de hele provincie en hopen dat nieuwe gemeenten zullen aanhaken."

De werkgroep staat dan ook positief tegenover het project 'Monumentale Bomen van de Toekomst'. "Daarmee zorg je ervoor dat er over 100 jaar weer meer monumentale bomen zijn. Maar het is misschien nog wel belangrijker dat we zuinig zijn op de bomen die er nu staan en soms wel eeuwen oud zijn."
https://www.rtlnieuws.nl    23-7-2020

Ook bomen doen aan 'social distancing' om ziekten te voorkomen
Het bladerdak van veel wouden vertoont mysterieuze tussenruimten, veroorzaakt door een fenomeen dat ‘kruinschuwheid’ wordt genoemd. De aanpassing helpt bomen mogelijk bij het delen van bestaansmiddelen en het voorkomen van ziekten.

Op een warme dag in maart 1982 zocht bioloog Francis ‘Jack’ Putz verkoeling in de schaduw van een groepje zwarte mangroven. Na uren van veldwerk en een hartig middagmaal in het Parque nacional Guanacaste in Costa Rica besloot Putz te gaan liggen voor een korte siësta.

Terwijl hij naar de lucht staarde, deed de wind de kruinen van de mangroven boven hem heen en weer wiegen, waarbij de takken van aangrenzende bomen soms in elkaar haakten en de buitenste bladeren van elkaars takken afschraapten. Het viel Putz op dat er door dit wederzijdse snoeiwerk een netwerk van lege tussenruimten in het bladerdak was ontstaan.

Het fenomeen wordt ‘kruinschuwheid’ genoemd en is in bossen over de hele wereld gedocumenteerd – van de zwarte mangroven van Costa Rica tot de torenhoge kapurbomen op Borneo. Maar wetenschappers weten nog niet precies waarom de kruinen van veel boomsoorten elkaar niet willen raken.

Veertig jaar geleden was Putz na dat middagmaal bijna aan het indommelen toen hij bedacht dat ook bomen personal space nodig hadden. En dat was een belangrijke stap op weg naar een beter inzicht in de achtergronden van de wederzijdse schuwheid tussen boomtakken.

“Ik doe vaak ontdekkingen als ik een dutje doe,” zegt Putz.

Inmiddels worden die eerste observaties van Putz onderschreven door talloze studies. Het schijnt dat de wind een belangrijke rol speelt bij deze vorm van ‘social distancing’ door bomen. De open ruimten die door aanvaringen tussen de takken ontstaan, kunnen de bomen een betere toegang tot belangrijke bestaansmiddelen geven, waaronder daglicht. De tussenruimten in het bladerdak kunnen ook verhinderen dat parasitische lianen, besmettelijke boomziekten of insecten die bladeren eten, zich al te gemakkelijk kunnen verspreiden.

In bepaalde opzichten is kruinschuwheid een vorm van ‘social distancing,’ maar dan bij bomen, zegt Meg Lowman, directrice van de TREE Foundation en gespecialiseerd in de biologie van boomkronen. “Zodra je ervoor zorgt dat planten elkaar fysiek niet kunnen aanraken, kun je de productiviteit verhogen,” zegt zij. “Dat is het mooie van deze vorm van isolatie (...). De boom draagt zorg voor zijn eigen gezondheid.”

Hoewel beschrijvingen van kruinschuwheid al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw in de wetenschappelijke literatuur opdoken, duurde het vele tientallen jaren voordat onderzoekers de oorzaak van het fenomeen systematisch en grondig gingen bestuderen. Aanvankelijk wierpen wetenschappers de hypothese op dat de bomen de tussenruimten in het bladerdak domweg niet opvulden omdat er te weinig daglicht was (dat ze nodig hebben voor de fotosynthese), omdat de bladeren elkaar overlapten.

Maar in 1984 publiceerden Putz en zijn collega’s een artikel waarin ze aantoonden dat kruinschuwheid het resultaat is van het gevecht tussen bomen die in de wind heen en weer wiegen, waarbij ze voortdurend proberen om nieuwe takken te creëren en plaagstoten van aangrenzende bomen af te weren. Uit hun onderzoek bleek dat hoe meer de kruinen van de mangroven in de wind heen en weer bewogen, des te breder de tussenruimten waren die tussen de kruinen ontstonden. De resultaten toonden voor het eerst aan dat de zogenaamde ‘afschraap-theorie’ als verklaring voor het netwerk van tussenruimten in het bladerdak wel degelijk hout sneed.

Zo’n twintig jaar later ging een team onder leiding van Mark Rudnicki, bioloog aan de Michigan Technological University in Houghton, Michigan, op pad om de krachten te meten die bij het getouwtrek tussen de kruinen van draaidennen in Alberta, Canada, een rol speelden. Ze ontdekten dat kruinschuwheid vooral optrad in bossen waar veel wind stond en die bestonden uit hoge en slanke stammen van gelijke hoogte. Toen Rudnicki en zijn team met behulp van nylon touwen voorkwamen dat naburige draaidennen elkaar raakten, groeiden de tussenruimten dicht en vormden de bomen weer een aaneengesloten bladerdak.

Andere wetenschappers hebben ontdekt dat er waarschijnlijk meerdere oorzaken voor kruinschuwheid bestaan en dat sommige daarvan mogelijk minder strijdlustig zijn dan dit steekspel in de wind. Volgens Rudnicki hebben sommige boomsoorten mogelijk geleerd om de bladgroei aan het uiteinde van hun takken geheel uit te schakelen omdat deze bladeren toch van de takken geschraapt zullen worden.

De bomen zouden zo onnodige schade voorkomen, zegt Inés Ibáñez, woudecologe aan de University of Michigan. “Het creëren van nieuw weefsel is voor planten erg kostbaar (...). Het lijkt erop dat de bomen uit voorzorg handelen: laten we hier maar niets nieuws creëren, want het is niet de moeite waard.”

Enkele boomsoorten zouden het vermogen hebben om bij deze voorzorg nog een stapje verder te gaan: ze gebruiken een gespecialiseerd waarnemingssysteem waarmee ze chemische signalen van naburige planten kunnen oppikken. “Er is steeds meer literatuur over cognitie bij planten,” zegt Marlyse Duguid, bos- en tuinbouwkundige aan de Yale University. Gegevens over chemische communicatie tussen houtige planten is schaars, maar als de planten elkaar inderdaad zouden kunnen opmerken, zouden ze in staat moeten zijn om de groei van hun kruin uit te schakelen voordat ze in een steekspel met naburige bomen verwikkeld zouden raken.

Los van de vraag hoe kruinschuwheid precies in haar werk gaat, levert de scheiding tussen de kruinen waarschijnlijk de nodige voordelen op. “Bladeren zijn de kroonjuwelen van een boom, die je koste wat het kost wilt beschermen,” zegt Lowman. “Als er een hele rits bladeren van je takken wordt geschraapt, is dat voor een boom een grote ramp.”

Een minder weelderig bladerdak zou ook kunnen helpen om het daglicht tot op de bodem van het bos te laten doordringen, waar het laag groeiende planten en dieren kan voeden die op hun beurt goed zijn voor het bos als geheel. Volgens Putz kunnen de tussenruimten zelfs de opmars van invasieve, houtige lianen – die overal ter wereld in tropische en gematigde wouden voorkomen – tegengaan of een buffer vormen tegen ziekteverwekkers en niet-vliegende insecten die het bladerdak gebruiken om zich te verspreiden. (In theorie zouden sommige bacillen en insecten nog altijd de overstap kunnen maken als boomkronen door de wind in elkaar worden geduwd.)

Maar de link tussen deze potentiële voordelen en kruinschuwheid is nog niet onomstotelijk bewezen. Het bladerdak van grote wouden, waar zich de kruinen van de hoogste bomen op aarde ontvouwen, is niet zo eenvoudig om te onderzoeken, zegt Lowman, die zichzelf een ‘arbonaute’ noemt en tot de weinige wetenschappers behoort die hun carrière hebben gewijd aan het bestuderen van het bladerdak. Dat vereist het nodige klim- en klauterwerk, evenwichtsgevoel en moed. “De beperkende factor is ons vermogen om deze plekken in weerwil van de zwaartekracht te bereiken,” zegt zij.

Wie de kruin van een boom niet grondig bestudeert, doet hetzelfde als iemand die slechts de onderste helft van het menselijk lichaam onderzoekt, zegt Lowman. In boomkronen wemelt het van het leven en veel van die biodiversiteit moet nog worden ontdekt, vooral in de tropen.

Gelukkig “hoef je niet op het vliegtuig te stappen” om kruinschuwheid te bestuderen, zegt Putz. “Je ziet het overal en het is heel verrijkend om omhoog te kijken en dit fenomeen in het echt te aanschouwen.”
https://www.nationalgeographic.nl/    13-7-2020

Er vallen steeds meer en vaker bomen om: wat is de oorzaak?
Er staat opnieuw een stevige wind en dat kan nare gevolgen hebben voor heel wat bomen. In de West-Vlaamse bossen liggen er meer omgevallen bomen dan gewoonlijk. "Een rechtstreeks gevolg van het veranderend klimaat", zegt boswachter Koen Maertens.

Koen Maertens werkt in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos als boswachter in Koekelare, Torhout en Zedelgem. Volgens hem zijn er vorig jaar en ook dit jaar meer bomen omgevallen dan de jaren daarvoor. "Het heeft allemaal te maken met de veranderende klimaatomstandigheden", zegt hij.

"We hebben een zeer natte februarimaand achter de rug", vertelt Maertens. "Maar daarna was het extreem droog en kregen we ook te maken met hevige windstoten op sommige momenten. Sommige bomen kunnen tegen die verandering van het klimaat, andere bomen helaas niet."

"De valwinden zijn erg gevaarlijk voor de bomen in het bos", zegt de boswachter. "Dat is een soort wind die van boven naar beneden valt in het bos en bomen kan lostrekken. Ik herinner me nog de stormschade in Groenhovebos in Torhout. Die valwind had een echte ravage aangericht."

"Bomen die omvallen, zijn niet altijd zieke bomen", vertelt hij. "Soms kan de stabiliteit van de grond aangetast worden door een te hoge of te lage waterstand, waardoor de bomen onstabiel worden. Of soms staan de bomen gewoon te dicht bij elkaar. De wortels hebben dan geen plaats om zich goed te nestelen en vroeg of laat vallen ze bij een hevige wind om."

"Europese boswachters zijn al sinds de jaren '90 bezig met het veranderend klimaat", besluit Maertens. "Sinds dan weten we ook dat omgevallen bomen in een bos geen kwaad kunnen. Dood hout brengt namelijk leven in het bos. Dat klinkt erg tegenstrijdig, maar dat is het niet. Omgevallen stammen worden sowieso terug opgenomen in de bodem en zijn goed voor de fauna en de flora in het bos. Daarom laten we af en toe dood hout liggen."
https://www.vrt.be/    5-7-2020

Waarom is het frisser onder een boom dan onder een parasol?
We zoeken deze week allemaal verkoeling nu het kwik vlot boven de 30 graden klimt. Bossen en bomen zijn opmerkelijk frisser dan de schaduw van een parasol. Hoe komt dat? Radio 2 Antwerpen vroeg het aan bioloog Ivan Janssens van de Universiteit Antwerpen.

Wat is er heerlijker dan de verkoeling van een boom of een bos in tijden van een hittegolf? Een parasol of andere kunstmatige schaduw komen niet in de buurt. "Dat komt omdat een boom water verdampt en een parasol niet", zegt bioloog Ivan Janssens (UA) in "Start Je Dag". "Je kan het effect vergelijken met net uit de zee komen. Het verdampen van zeewater onttrekt energie aan onze huid en dat geeft ons een koud gevoel. Hetzelfde gebeurt bij bomen. Water verdampen kost de boom energie en daardoor kan het onder een boom gemakkelijk 10 graden koeler zijn."

Niet elke boom biedt evenveel verkoeling. "Er zijn grote verschillen, zowel tussen soorten als tussen individuele bomen. Een eik of een beuk heeft een dichter bladerdek dan een den. Hoe meer bladeren, hoe meer schaduw en hoe meer water er ook verdampt. Onder een eik zal je dus meer verfrissing vinden dan onder een naaldboom", klinkt het.

Toch is er een vreemde paradox. In een bos kan het 's nachts warmer zijn dan elders, ondanks de natuurlijke airconditioning van de bomen. "Dat komt omdat de aarde 's nachts haar warmte uitstraalt naar de hemel. De bladeren van de bomen zorgen ervoor dat die warmte niet goed weg kan en laag blijft hangen. Maar vergis je niet: tijdens een hittegolf is het verkoelende effect in een bos overdag veel groter dan het warmtehoudende effect 's nachts", zegt Janssens.

Nog een verschil: jonge bomen bieden minder verfrissing dan oude exemplaren. Toch kiezen gemeentes bij de heraanleg van straten en pleinen vaak voor die jonge bomen. "Groendiensten kiezen meestal soorten uit die geschikt zijn om te overleven in een stedelijke omgeving. Er is meer dan de verkoeling alleen. Die bomen moeten bijvoorbeeld ook fijn stof opvangen", vertelt Janssens. "Je kan niet zomaar plots grote bomen planten, dat kost te veel geld. Er worden best bomen die snel groeien geplant en het zijn ook best inheemse soorten. Dat is goed voor de biodiversiteit en inheemse dieren."

https://www.vrt.be    26-6-2020

Brabantse Heksenboom legt het af tegen bejaarde den op een rotsachtige landtong in stuwmee
De Brabantse heksenboom van Zwarte Kaat is gisteren vierde geworden in de Europese verkiezing van de Boom van het Jaar. Dat is een mooi resultaat, vindt Maaike Brasz, rentmeester van SBNL, het natuurfonds dat de verkiezing in Nederland organiseerde. Vorig jaar eindigde de Nederlandse inzending voor het Europese evenement op de zevende plaats. Dat was de Troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout.

De Europese Boom van het Jaar is De Bewaker van het gezonken dorp in Vír in Tsjechië geworden met 47.226 stemmen.
Dat is een 350 jaar oude dennenboom, die op een rotsachtige landtong in een stuwmeer groeit. De tweede plaats was voor ginkgo in Croatië. Een populier uit Rusland eindigde op de derde plaats.

In de laatste week van de wedstrijd werden er nog 5000 stemmen uitgebracht op de Brabantse heksenboom, waardoor de Nederlandse inzending uiteindelijk nog een eind klom in de ranglijst, met in totaal 18.452 stemmen.

De oude beuk in het Brabantse Bladel blijft wel de mooiste van Nederland. De enorme boom staat op het landgoed Ten Vorsel. Het verhaal gaat dat op de plek waar nu de beuk staat in de zeventiende eeuw de leidster van een roversbende, Zwarte Kaat, is begraven. Zij zou onthoofd zijn nadat zij tijdens een overval op de Abdij van Postel was ontmaskerd.

Aan de Europese verkiezing deden zestien bomen mee uit evenzoveel landen. Het gaat bij de wedstrijd vooral om het verhaal achter de monumentale bomen. Helemaal onderaan eindigde de eik van Tricase in Italië, met slechts 10.730 stemmen. Maar de Italianen hadden tijdens de verkiezing ook wel andere zorgen het hoofd.
https://www.trouw.nl    20-3-2020

Bomen zijn zich in zekere zin 'bewust' van hun gewicht, en passen hun stam daar op aan
...Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Helsinki ontdekt. Hun bevindingen zijn terug te vinden in het blad Current Biology.

Veel bomen kunnen behoorlijk groot worden en met al die takken en bladeren ook een behoorlijk gewicht hebben. Het vereist vanzelfsprekend een sterke en stabiele stam om dat alles in de lucht te kunnen houden. Je mag dan ook verwachten dat bomen hun stam in reactie op het gewicht – dat toeneemt naarmate de jaren vorderen – op de één of andere manier kunnen versterken. En dat is precies wat onderzoekers in de nieuwe studie aantonen.

De wetenschappers richtten zich op de zachte berk (Betula pubescens). Ze hingen gewichten in de bomen en keken hoe de bomen daarop reageerden. Het leidt tot de ontdekking dat bomen in reactie op extra gewicht inderdaad in staat zijn om hun stam wat op te dikken en zo hun stabiliteit te waarborgen. Maar niet alle onderzochte berken deden dat. “Wanneer bomen de vrijheid hadden om heen en weer te zwaaien, werden ze in reactie op het toegevoegde gewicht dikker,” vertelt onderzoeker Juan Alsonso-Serra aan Scientias.nl. “Maar die reactie zagen we niet bij de meer statische bomen.”

De ontdekking dat bomen hun stamdikte aan kunnen passen aan hun eigen gewicht, lijkt te vereisen dat ze zich ‘bewust’ zijn van hun gewicht. Het gaat te ver om bomen op basis van dit onderzoek een bewustzijn toe te rekenen, maar ze moeten een gewichtstoename wel op de één of andere manier kunnen opmerken. Hoe dat precies zit, weten onderzoekers nog niet. “Onze volgende stap is onderzoeken hoe de bomen massa waarnemen. Dat is iets wat in planten nog nauwelijks onderzocht is. Onze eerste analyse wijst erop dat er genen bij betrokken zijn die ook een rol spelen in de reactie op aanraking.” Naast de zachte berk bestudeerden de onderzoekers namelijk ook een van nature voorkomende mutant die in tegenstelling tot ‘normale’ bomen niet in staat is om zijn stam aan te passen aan een toename in gewicht. Het resultaat is dat deze mutant gedurende een maand of drie net zo groeit als een ‘normale’ boom, waarna de stam net boven de grond ombuigt en de boom compleet instort. Een vergelijking van het genoom van deze mutant en het genoom van gezonde berken brengt de onderzoekers op het spoor van een gen dat bomen in staat stelt om op hun eigen gewicht te reageren.

Onduidelijk is nog of ook andere boomsoorten in staat zijn om – net als de berk – de dikte van de stam af te stemmen op het gewicht. “We weten het niet,” stelt Alonso-Serra. “We hebben hetzelfde experiment wel uitgevoerd met andere berkensoorten en zagen toen dezelfde reactie. Maar andere bomen hebben weer andere houtkenmerken en groeigewoonten die wellicht hun reactie (op een gewichtstoename, red.) beïnvloeden.”

Er valt al met al dus nog genoeg te onderzoeken. En dat onderzoek is zeker de moeite waard, zo vindt Alonso-Serra. “We leven in een tijd waarin onze waardering voor planten vaak gebaseerd is op hun productiviteit of schoonheid. Hoewel bomen een centrale rol spelen in ecosystemen en de strijd tegen klimaatverandering, blijft het voor mensen lastig om zich met planten te associëren en ze te beschermen. Dit onderzoek onthult hoe bomen heel dynamisch met hun eigen problemen omspringen, door de manier waarop ze groeien aan te passen. Het begrijpen van het onderliggende mechanisme is niet alleen belangrijk als je meer wilt weten over de ontwikkeling van planten, maar kan ook onze kijk op bomen veranderen.”

https://www.scientias.nl    18-2-2020

Deze Rotterdamse fotograaf maakte 500 kiekjes van zijn favoriete boom
Tijdens een ochtendwandeling in 2015 viel het fotograaf Roderik van Nispen ineens op: hoe mooi het licht viel tussen de springerige takken van een eenzame esdoorn in het Kralingse Bos. Vijf jaar later en vijfhonderd foto’s verder komt Van Nispen er nog steeds bijna elke dag langs. Met hondje Don én zijn camera.

Van Nispen begon vijf jaar geleden met het fotograferen van de boom. Om het vijfhonderdste plaatje te vieren, heeft de Rotterdamse fotograaf een timelapse gemaakt door alle beelden in een video achter elkaar te monteren. Op de vijfhonderd foto’s die Van Nispen inmiddels van de esdoorn gemaakt heeft, is te zien hoe het landschap met de seizoenen verandert. Van gouden herfstbladeren tot aan zomers groen.

Het is een beetje een eenzame boom. Hij staat niet veilig tussen de andere bomen in het Kralingse Bos. Hij neemt voor lief wie of wat er toevallig voorbijkomt of in beeld staat. Meestal staat hij parmantig op een open vlakte, soms met hond Don in beeld, soms met de hekken van het CHIO eromheen.

De meeste foto’s maakt Van Nispen zo rond 08.30 uur. Het is een privéproject, een grapje eigenlijk, naast zijn werk als fotograaf dat hem de hele wereld over brengt. Via Instagram doorleven de boom en de hagen daarachter het ene seizoen na het andere. Altijd gefotografeerd vanaf dezelfde plek, gevaarlijk dicht bij de rand van een sloot. Dat is nu eenmaal de juiste afstand tot de boom, zegt de fotograaf.

Eigenlijk weet Van Nispen maar bar weinig over de boom die hij zo vaak fotografeert. Dat het een esdoorn is bijvoorbeeld, te zien aan de honderden helikoptertjes tussen de takken? Nee, geen idee. Hoe oud hij is? Ook niet. Tijdens het beroemde Holland Pop festival in 1970 had hij zijn plekje op het grasveld al, kan Van Nispen wél vertellen, want hij kreeg ooit een foto van het festival mét boom opgestuurd van een fan.

Van Nispen is voorlopig nog niet klaar met zijn boom. ,,Zolang hij er staat en zolang ik erlangs loop, blijf ik foto’s maken.’’ Hij maakt zich wel zorgen over de staat van de esdoorn. ,,Ik ben geen bomenkenner, maar er zit tegenwoordig aardig wat mos op de stam. Misschien een teken dat het niet goed gaat. Maar vooralsnog zeg ik: op naar de duizend.’’

Bijk een video (timelapse) en een aantal foto's op op de site van het AD
https://www.ad.nl    11-2-2020

Een biljoen bomen? Daarmee redden we de aarde niet
Van Timmermans tot Trump, velen zien het planten van bomen als een wondermiddel tegen klimaatverandering. Wetenschappers zijn voorzichtig: „Verlaag je verwachtingen.”

Lijkt het maar zo, of wil iedereen, in de strijd tegen een opwarmende aarde, opeens boompjes planten? In Europa moeten er twee miljard bij komen, zo opperde eurocommissaris Frans Timmermans vorige maand als onderdeel van zijn Green Deal. In Groot-Brittannië gingen de afgelopen maanden soortgelijke getallen rond, alleen al voor dat land. De Verenigde Staten sloten zich deze week aan bij een internationaal initiatief om een biljoen bomen te planten: president Trump zelf bracht het nieuws in Davos. En de opties voor mensen om vrijwillig een boom te laten planten – bij de aankoop van spullen, bij het browsen, zomaar – schieten als paddestoelen uit de grond. Help mee een miljard bomen te planten in de Amazone! Vergroen Afrika!

„Er is een hype nu, maar bomen planten kan echt wel helpen”, zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen University & Research. „Ook grote partijen, zoals bedrijven en pensioenfondsen, raken geïnteresseerd.” Toch zitten aan het planten van bomen allerlei mitsen en maren, zo leert een duik in de wetenschappelijke literatuur en een rondgang langs een twaalftal bosdeskundigen, ecologen, klimaatonderzoekers en beleidswetenschappers.

Het idee is zo simpel. Een boom haalt het broeikasgas CO2 uit de lucht, zet dat in combinatie met zonlicht om in suikers, en gebruikt die suikers onder andere om te groeien. Daarmee ligt (een deel van) de opgenomen koolstof vast. Hoe meer bomen je plant, hoe meer CO2 je vastlegt. Wat je daarmee wel niet kunt bereiken, daarover heeft een aantal studies de laatste jaren torenhoge verwachtingen gewekt. Met name een publicatie in Science vorig jaar juli trok veel aandacht. Maar die werd ook meteen bedolven onder de kritiek. Volgens deze studie zou 0,9 miljard hectare extra aan land bebost kunnen worden – een gebied bijna zo groot als de VS. En daarmee zou in totaal 205 gigaton koolstof (GtC) vast te leggen zijn. Dit getal moet over decennia worden uitgesmeerd – de periode dat bomen groeien – maar welke periode, dat zeiden de auteurs er niet bij. Dus was ook niet duidelijk hoeveel koolstof er gemiddeld per jaar vastgelegd zou kunnen worden. Ter vergelijking: vorige maand publiceerde een grote groep wetenschappers onder leiding van Pierre Friedlingstein van de Universiteit van Exeter de jaarlijkse koolstofbalans van de aarde, dit keer over het jaar 2018. Hun berekeningen komen erop uit dat de mens circa 9,5 GtC uitstootte met het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze post bleek veel groter dan de post van bomen. Die verrekent CO2-uitstoot (door ontbossing, selectieve houtkap, natuurlijke afbraak) met CO2-vastlegging (bebossing, natuurlijk herstel). Deze post kwam uit op een netto uitstoot van circa 1,5 GtC. Voor 2017 waren de cijfers vergelijkbaar, respectievelijk 9,4 en 1,5.

Toch was voor de auteurs van het Science-artikel de conclusie duidelijk. Boomherstel is onze meest effectieve oplossing om klimaatverandering tegen te gaan, schreven ze. „Nonsens”, reageert Pierre Friedlingstein, hoogleraar wiskundige modellering van het klimaatsysteem. „Ik heb nog nooit een publicatie gezien waarop zoveel negatieve reacties zijn ingezonden, en ook geplaatst.” Science plaatste er zes, waarvan Friendlingstein er, samen met vier collega’s, eentje schreef. Elk commentaar wijst op andere zwakheden in de studie. „Mijn advies:”, zegt Friedlingstein over de potentie van bosherstel, „verlaag je verwachtingen”. Wat we ook doen met de bossen, zegt hij, het zal niet genoeg zijn om de huidige uitstoot van fossiele brandstoffen weg te werken. In zijn ogen blijft het snel uitfaseren van die fossiele brandstoffen „number one” om te doen.

Dat zegt ook Jonathan Doelman van het Planbureau voor de Leefomgeving. Aan massale herbebossing kleven allerlei risico’s, zo beschreef hij afgelopen oktober met collega’s in een artikel in Global Change Biology. De aangewezen plek voor deze operatie is de tropen. Want hier groeien bomen het snelst, en leggen ze dus relatief veel koolstof vast. Daarbij zijn er aanwijzingen dat tropisch bos via verdamping en wolkenvorming ook nog eens zorgt voor koeling.

Maar als in de tropen het bos uitbreidt, zegt Doelman, is er minder grond voor landbouw. En die wil ook uitbreiden, juist in dit gebied – de huidige ontbossing is vooral in de tropen. Want de groeiende bevolking hier moet gevoed, en vanuit het buitenland is er een toenemende vraag naar bijvoorbeeld vlees en zuivel – bos maakt plaats voor weilanden of voor akkers vol veevoer. „Bosherstel kan dus leiden tot meer honger in Afrika en Zuid-Azië”, zegt Doelman. Verder, zegt Doelman, kunnen massale investeringen in herbebossing ertoe leiden dat bijvoorbeeld de industrie minder doet en relatief veel blijft uitstoten. „Dit is een cruciaal risico, want die koolstof blijft heel lang in de atmosfeer.” Daarom is hij veel gematigder over de potentie van bosherstel.

Los van de lastige discussie hoeveel je met herbebossing nou precies kunt bereiken, is er nog de vraag hoe je dat het beste doet. De ideeën hierover zijn aan het verschuiven, zegt Nabuurs. Het veranderende klimaat speelt hierin een rol, maar ook de in 2015 uitgebreide duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Een bos plant je niet alleen meer aan om op ontboste hellingen erosie tegen te gaan, of om productiehout te leveren. Maar ook voor de biodiversiteit, om de lokale bevolking van voedsel en werk te voorzien, om water in de bodem vast te houden. En om koolstof vast te leggen.

In Europa, zegt Nabuurs, heeft vooral het veranderende klimaat mensen aan het denken gezet. „Door de droogte van 2018 en 2019 zitten ze in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië nu met de handen in het haar.” In de uitgestrekte fijnsparbossen die in Centraal-Europa na de Tweede Wereldoorlog massaal zijn aangeplant om productiehout te leveren, heeft een bastkever de afgelopen jaren een ravage aangericht. „Normaal beschermt de fijnspar zich tegen die kever door hars uit te scheiden, maar door de droogte maakte hij minder hars aan.”

Het veranderende klimaat drukt bosbeheerders met de neus op de feiten: het Europese bos is relatief eenvormig. Dat blijkt ook uit de laatste inventarisatie, die om de vijf jaar wordt uitgevoerd. In dat rapport, State of Europe’s Forests 2015, lees je dat het Europese bos inmiddels weer 33 procent van het land bedekt. In de zeventiende eeuw was dat door kaalslag teruggelopen tot tien procent. Maar: op dertig procent van het beboste gebied staat nu maar één soort, meestal een naaldboom. En op de overige zeventig procent staan „twee of verscheidene soorten”. Die eenvormigheid maakt het Europese bos kwetsbaar voor bijvoorbeeld plagen, zegt Nabuurs.

Nabuurs heeft drie jaar geleden in het tijdschrift Forests, samen met collega’s uit Frankrijk, Duitsland en Finland, een plan geschreven voor een climate smart Europees bos in 2050, waarmee ongeveer tien procent van de huidige Europese CO2-uitstoot is te dekken. Daarvoor zou het bos verder moeten uitbreiden. Vooral verlaten, marginale landbouwgrond komt daarvoor in aanmerking, zegt Nabuurs. „In Polen, Bulgarije en Roemenië heb je daar grote stukken van.” Beter bosbeheer helpt ook. „Als je jonge bossen sneller uitdunt, groeien de overgebleven exemplaren sneller”, zegt Nabuurs. In Spanje en Portugal zou je eucalyptus deels kunnen vervangen door soorten die beter tegen brand kunnen. Ook zou het gebruik van hout meer moeten verschuiven van verbranding (voor bijvoorbeeld huisverwarming) naar toepassing in de bouw. „Dan stoot je de koolstof niet meteen weer uit”, zegt Nabuurs. Als extra voordeel bespaar je op de productie van beton en staal, waar veel CO2 bij vrijkomt. En om meer biodiversiteit te krijgen zou je in de uniforme bossen meer soorten kunnen aanplanten. Wat ook helpt is meer bos een beschermde status geven – nu is dat twee procent van het gebied.” Nabuurs praat over „een meer holistisch bos” dat allerlei eisen in zich verenigt. Maar het hoeft niet voor elk bos te gelden. „Plantages blijven nodig.”

Over de tropen zijn de geraadpleegde wetenschappers eensgezind. Allereerst moet de ontbossing stoppen. Er gaat een uitspraak rond: als de ontbossing een land zou zijn, was hij na China en de VS de grootste uitstoter van CO2. Daarnaast is de ontbossing van de tropen de hoofdoorzaak van het dramatische verlies aan biodiversiteit. Ook worden lokale gemeenschappen gemarginaliseerd.

En als men in de tropen bos herstelt, zou dat slimmer moeten gebeuren. In 2011 bijvoorbeeld werd de Bonn Challenge gelanceerd, een ambitieus internationaal project met als doel om in 2030 een gebied zo groot als India te hebben herbebost. De meeste projecten vinden plaats in de tropen. Maar bijna de helft van het gebied daar blijkt bestemd om een monocultuur-plantage te worden, zo laat een vorig jaar april gepubliceerde analyse in Nature zien. „In een plantage kun je met een snelgroeiende soort wel snel CO2 vastleggen, maar voor de biodiversiteit doet het niet veel”, zegt Charlotte Wheeler, een van de auteurs van de analyse, en verbonden aan de Universiteit van Edinburgh. De biodiversiteit kan zelfs afnemen, zo laat een overzichtsartikel in Biodiversity and Conservation (2010) zien. Dat was het geval als de plantage in plaats van grasland, struikgebied of bestaand bos kwam.
https://www.nrc.nl    2-2-2020

Afscheidsbijeenkomst voor 170-jarige monumentale rode beuk
Er komt een afscheidsbijeenkomst voor de monumentale rode beuk aan de Emmalaan. De 170 jaar oude boom is aangetast door schimmel en moet worden gekapt. Buurtbewoners gaan afscheid nemen van de bijzondere boom op 2 februari.

Betrokken bewoners hebben een Facebookgroep aangemaakt waarin het afscheid wordt aangekondigd. Uit naam van de boom schrijven de initiatiefnemers: “Afscheid nemen valt me zwaar. Daarom zou ik het op prijs stellen als je me daarbij wilt helpen door aanwezig te zijn op mijn afscheidsbijeenkomst op zondag 2 februari (2-2-2020). Dan zou ik graag het mooie leven willen vieren dat ik heb gehad met jou om me heen.”

Bewoners worden opgeroepen een herinnering, gedicht, foto of misschien zelfs wel een lied te delen. “Dat maakt het makkelijker voor me om je uiteindelijk los te kunnen laten en om afscheid te nemen van dit leven. Dan is het wat mij betreft mooi geweest.”

Bij de bijeenkomst zijn er drie startmomenten waarop geïnteresseerden welkom om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur.

In 2014 werd ontdekt dat er een schimmel in de boom zit. De gemeente heeft toen samen met buurtbewoners maatregelen genomen om de conditie van de beuk te verbeteren en de boom te behouden.

Later ontdekte men ook een parasitaire reuzenzwam op de boom. Deze zwammen zijn pas boven de grond zichtbaar als ze onder de grond al onherstelbare schade hebben aangericht aan de wortels. De rode beuk is een geliefde boom in Utrecht, maar kap is onvermijdelijk.

Op de plek van de oude beuk wordt uiteindelijk een 12 meter hoge nieuwe beuk geplaatst. Wanneer de boom wordt gekapt is nog niet precies duidelijk.
https://www.duic.nl    26-1-2020

Het ophangen van een hangmat of slackline aan bomen in Utrechtse parken is voortaan toeges
Er zijn wel enige voorwaarden verbonden aan het ophangen van een hangmat. Zo is vooraf toestemming van de gemeente nodig en moet er boombescherming worden gebruikt. Ook mag alleen een eik, populier, iep, linde, wilg of tamme kastanje gebruikt worden.

De PopUp Hangplek van Arjan Visser mocht in de zomer van 2018 al proefdraaien met het ophangen van hangmatten op verschillende locaties in de stad. De gemeente was er echter niet zeker van dat er geen schade aan de bomen zou ontstaan door hangmatten en slacklines (kabels die tussen twee bomen worden opgehangen om op te kunnen balanceren).

De proef werd uiteindelijk verlengd tot de zomer van 2019, omdat eventuele schade aan bomen mogelijk pas later zichtbaar zou zijn. Woensdag is bekend geworden dat bij geen van de gecontroleerde bomen zichtbare schade is geconstateerd.

Het is daarom vanaf nu mogelijk om toestemming aan de gemeente te vragen om een hangmat of slackline aan een boom te bevestigen.
https://www.nu.nl    23-1-2020

YouTubers halen geld op om 21,5 miljoen bomen te planten
Campagne #TeamTrees, gestart door youtuber MrBeast, heeft genoeg geld opgehaald om wereldwijd 21,5 miljoen bomen te planten.

De campagne #TeamTrees heeft genoeg geld opgehaald om wereldwijd 21,5 miljoen bomen te planten. De bomen worden geplaatst in de Verenigde Staten, Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Haïti, Indonesië, Ierland, Madagascar, Mozambique, Nepal en het Verenigd Koninkrijk.

#TeamTrees werd in oktober 2019 gestart door youtuber Jimmy Donaldson, beter bekend als MrBeast. Menig andere youtuber ondersteunde de campagne, waardoor #TeamTrees snel viral ging. Het doel van twintig miljoen dollar werd in december al gehaald. Elke dollar staat voor een boom.

Het planten van de bomen zal tot 2022 doorgaan. De eerste reeks bestaat onder andere uit 100.000 bomen in Californië om het groen te vervangen dat in 2018 bij bosbranden is vergaan. Daarnaast worden er 350.000 bomen in Kenia en 400.000 bomen in India geplant.

https://www.bright.nl    15-1-2020

Franse bosbouwers slaan alarm: Bossen gaan dood veroorzaakt door droogte
Door de opwarming van de aarde sterven de meeste bossen op het zuidelijke gedeelte van Europa. Bosgebieden in Zuid-Europa hebben het meest te lijden door de droogte en franse bosbeheerders sloegen 2018 en 2019 alarm omdat de bossen door de aanhoudende droogte massaal afsterven. In gebieden boven Clermont-Ferrand is volgens onderzoek 80 procent van de naaldbomen ernstig beschadigd door de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren. Maar ook landen met meer neerslag zoals in Zwitserland zijn de bossen zoals in de Jura aan het afsterven. Ook de bossen in de Vogezen hebben te lijden van de droogte en tien procent van de dennen zijn al dood.Het grondwaterpeil was in 2018 al te laag en in voorjaar 2019 nog niet aangevuld.

Door het neerslagtekort in de afgelopen jaren is het grondwaterpeil flink gezakt, waardoor bomen in het voorjaar en zomer een water tekort krijgen. In de herfst en winter wordt de grondwaterstand enigszins aangevuld, maar voor veel bomen is het dan al te laat. Vooral voor boomsoorten die droogte gevoelig zijn en niet met hun wortels de lage grondwaterspiegel kunnen bereiken, worden hierdoor het slachtoffer.

Een boom transporteer water uit de bodem met zijn wortels, via de vaten in de barst naar de bladeren. Indien de bladeren te weinig water krijgen, worden de huidmondjes in het blad gesloten om uitdroging te voorkomen. Huidmondjes zijn de microscopisch kleine openingen die meestal aan de onderzijde van het blad zitten en die gevormd zijn door twee sluitcellen, waar koolzuurgas, zuurstofgas en waterdamp door diffunderen. Bij verdamping van de waterdamp koelt het blad af en kan de hitte van de zon meestal verdragen. Zijn de huidmondjes dicht om ernstige uitdroging te voorkomen en duurt dat te lang dan worden de bladeren te heet, omdat ze niet kunnen transpireren. Dat leidt vervolgens tot oververhitting van de bladeren en die sterven alsnog af. De bladeren van de boom gaan dood (nog voordat de herfst is begonnen) drogen ( bruin) uit en vallen van de takken af. Soms zie je bij naaldbomen het zelfde gebeuren, de naalden drogen uit en vallen af. Een uiterste noodmaatregel van de boom, om verder zo min mogelijk water te verliezen door verdamping via het blad of naalden (naaldboom).

In het afgelopen voorjaar was er al een te lage grondwaterstand en was te zien dat veel loofboomsoorten traag en spaarzaam in blad kwamen. In de afgelopen twee zomers hebben we kunnen zien dat veel bomen aan het wegkwijnen waren (vooral de lijsterbes) en dood gingen. Vooral was er veel sterfte bij de fijnspar, en individueel uitval bij andere soorten. Naast fijnspar valt op dat de hemlock (Tsuga heterophylla) het ook moeilijk heeft. Vooral bomen die op zandrond staan hebben last van de droogte (grondsoort die het water minder goed vast kunnen houden) of bij boomsoorten die niet tegen droogte kunnen, zoals de fijnspar of Lariks hebben als eerste te lijden van de droogte. Ze verliezen door deze uitdroging ook hun weerstand en kunnen zich niet meer verdedigen tegen houtkevers zoals de letterzetter. De boom heeft te weinig aanmaak van hars, waardoor de letterzetter in het schors een gaatje kan boren, vervolgens leggen de houtkever, tientallen eitjes onder de bast. Uit de eitjes komen de larven die gangetjes onder de barst of schors beginnen te vreten. Door deze beschadiging wordt de sapstroom in de barst ook nog eens verstoort, waardoor de boom dood gaat. Dit alles is direct of indirect te wijten aan de klimaatopwarming.

Bij de Douglas, voornamelijk op zandgrond, valt op dat ook deze zeer dun in de naalden staan. Sommige bomen staan zelfs zonder naalden. De bekende boomsoorten als de eik en de beuk proberen zich elk jaar opnieuw te herstellen van de droogte. Vaak krijgt de eik ook nog te maken met rupsenplagen in het voorjaar en het is maar de vraag hoelang ze dit nog vol kunnen houden. Deze bomen laten vroegtijdig hun blad vallen in de zomer en hebben hierdoor weinig reserves opgebouwd voor de winter. De meeste zie de laatste jaren nog net herstellen, maar een heleboel hebben een klap gehad. Vooral ook de oude eiken en beuken hebben het moeilijk, dus volgend jaar wordt weer een jaar van beproeving voor deze bomen. De eik kan honderden jaren oud worden in Nederland en in Engeland zelfs 1000 jaar oud. Nu lijkt het erop dat ze in een tiental jaren het gevaar lopen om door de droogte dood te gaan ten gevolgen van de klimaatopwarming.

In Gelderland is momenteel 80 % van het bosbestand met fijnspar dood gegaan door de droogte. Ondanks de fijnspar slechts 4 procent van het bosareaal uit maakt, geeft het toch een groot verlies aan bomen en ook aan inkomsten. Bij Staats Bosbeheer worden deze bomen vaak gebruikt voor de productie van (zaag)hout. Het is een dennensoort die vijftig meter hoog kan worden en jaarlijks wordt er in Nederland 1,3 tot 1,5 miljoen kuub fijnspar geoogst voor de houtproductie (grenenhout).

Ook de West-Europese houtmarkt heeft een teveel aan hout door vroegtijdig gekapt bos dat preventief of noodgedwongen is gekapt voordat het verder wordt aangetast door de droogte of houtkevers. Met name uit Italië, Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië worden grote hoeveelheden storm- droogte en door kevers aangetast hout vroegtijdig geoogst. De afzet van hout uit Nederland wordt hierdoor bemoeilijkt en zorgt ervoor dat ook de prijzen van hout steeds verder dalen. Vooral hout van kwijnende bomen is vaak nog wel te verhandelen, maar levert nog maar weinig op. (vaak alleen goed voor de papierindustrie).

Natuurmonumenten is hard bezig om de natuur te redden van de droogte. Door de grondwaterstand kunstmatig hoog te houden met sluisjes kan dat soms net het verschil maken. Maar ook een te hoge grondwaterstand is niet altijd goed voor de bomen en de boeren willen op de naastgelegen akkers of weilanden geen drassige grond.

Inspelen op veranderingen van het klimaat betekent ook keuzes maken in het beheer. De boer in Nederland zou als voorbeeld zijn vruchtbomen kunnen verruilen voor druiven, maar of wij in Nederland de zomer of wintereik moeten gaan verruilen voor bijvoorbeeld de steen of kurkeik is maar de vraag. Wel moet er haastig worden gekeken naar boomsoorten die droogte bestendig zijn. Zo zouden er boomsoorten als de esdoorn, linde, zoete kers, iep en hazelaar en de ratelpopulier een uitkomst kunnen bieden, omdat ze beter tegen droogte perioden kunnen. Om het risico te spreiden is het streven naar een zo groot mogelijke menging van verschillende struik en boomsoorten. Zo gaat de voorkeur uit naar droogteresistente boomsoorten zoals de wintereik (droogte resistenter dan zomereik), de winterlinde (droogteresistenter dan beuk), Noorse esdoorn (droogteresistenter dan gewone esdoorn). Op kleine schaal wordt geëxperimenteerd met gebruik van boomsoorten uit Zuid-Europa zoals bijvoorbeeld ceders, boomhazelaar en zilverlinde.De beste oplossing blijft ten alle tijden een verlaging van de broeikasgassen.
https://www.groennieuws.nl    11-1-2020

Europa’s laatste oerbossen veranderen in houtfabrieken
Bekijk dit prachtige verslag over de oerbossen uit Roemenië van december 2019 van Pieter Stockmans:
https://www.mo.be/reportage/europa-s-laatste-oerbossen-veranderen-houtfabrieken
https://www.mo.be    7-1-2020

Spanje plant weer bossen, en de vervuilers betalen
Spanje is op grote schaal bezig met het herstellen van bossen, die de afgelopen decennia zijn verdwenen door branden. Of simpelweg omdat ze werden omgehakt. Ook Nederlandse ondernemers plantten al honderdduizenden bomen. "Van alle kanten komen bedrijven naar ons toe met de vraag waar ze bomen kunnen neerzetten."

Het landschap dat grenst aan de bergen in het noorden van Spanje is winderig en koud. Korte struiken groeien tussen de pollen gras. Er ligt al vroege sneeuw op de bergen van de Cordillera Cantábrica. Toch is het monotone, kale landschap bedrieglijk.

Tussen de grassen staan honderden vierkante groene - polypropyleen - buizen die het Nederlandse bedrijf Land Life Company neerzette. In iedere koker staat dapper een boompje van nog geen vijftig centimeter. "Over een paar decennia staat hier dus een bos", glimt Sander Keulen, die de zakentak van Land Life leidt.

Het gaat snel. Alleen al in Spanje plantte het bedrijf afgelopen jaar 450.000 bomen. "We krijgen stukken gedegradeerd, uitgeput, land van lokale overheden. In ruil daarvoor zorgen wij voor de herbebossing. De CO2-rechten van de bomen verkopen we. Bedrijven betalen die nieuwe bossen."

Natuurlijk, het is een business model, erkent Keulen. Land Life verdient geld doordat onder meer banken, de olie-industrie of leasemaatschappijen betalen voor herbebossing. Want iets is er ook voor die bedrijven veranderd: "Zij vinden het belangrijk dat ze aan hun werknemers of klanten kunnen zeggen dat ze natuur herstellen. En zo bijdragen aan een beter klimaat."

"Het gaat razendsnel. Amper twee jaar geleden hoorden we nog dat ze het wel interessant vonden en erover na gingen denken. Maar nu komen de bedrijven van alle kanten naar ons toe met de vraag waar ze bomen kunnen planten. Het wordt nog druk de komende tijd."

Verderop in Spanje zijn andere natuurgroepen bezig met herbeplanting in door branden verwoeste gebieden. Het gaat niet alleen om bomen planten, zegt Bongui Ibarrondo. Hij is bezig met een groot project om met vrijwilligers 25 miljoen nieuwe eiken in Spanje neer te zetten.

Het gaat letterlijk door 25 miljoen eikeltjes in de grond te duwen, legt Ibarrondo over de telefoon uit. "Met al die mensen die bossen herstellen willen we echt een sociale beweging op gang brengen. Er zijn nu al duizenden vrijwilligers bij betrokken, mensen die echt iets doen."

"We zijn zo ondergedompeld in zaken die weinig met het echte leven te maken hebben. We moeten weer landen op aarde, een planeet die er niet al te best voorstaat. Door een boom te planten, keer je terug naar de natuur. Over een paar jaar kun je zien hoe de boom is gegroeid. Maar niet alleen jouw boom, ook het bos waarin die eik dan staat."

In het uitgeteerde landschap in de deelstaat Castillië en León zijn groepen mannen in gele overalls bezig bomen voor de Nederlandse opdrachtgevers te planten. Het gaat in hoog tempo. Tien soorten bomen worden door elkaar heen in de grond gezet om ervoor te zorgen dat het toekomstige bos gevarieerd zal zijn.

Bomen planten is een verzoening van de mens met de natuur die hij kapot maakte, beaamt Keulen. Land Life is nu actief op drie continenten. In 2019 zetten de Nederlandse onderneming een miljoen nieuwe bomen neer. Dit jaar zou het naar drie miljoen moeten gaan.

"We verliezen nog altijd per minuut 36 voetbalvelden aan bosgebied. We moeten heel hard aan de bak willen we dat herstellen. We zijn als mens bezig apparaten te ontwikkelen die CO2 uit de lucht halen. Maar een boom doet dat al uit zichzelf."

Land Life laat tegenwoordig ook bedrijven meedoen met de projecten. Afgelopen maand kwamen tientallen werknemers uit het Nederlandse bedrijfsleven naar Spanje - alleen maar om bomen te planten. Keulen zag dat ze behoorlijk vieze handen kregen, en uiteindelijk allemaal onder de modder zaten. "Je moet bedenken dat deze mensen een paar jaar eerder met elkaar gingen karten om aan teambuilding te werken. En nu kwamen ze bomen planten."

"Het was twee dagen lang een groot feest."
https://nos.nl    6-1-2020

"Miraculeuze" ingaboom kan ontbossing van Amazonewoud helpen tegengaan
Het Amazonewoud in Zuid-Amerika heeft zwaar te lijden onder bosbranden en houtkap. In die mate zelfs dat sommige wetenschappers vrezen dat het woud zich niet meer zal herstellen. De ingaboom zou redding kunnen brengen.

De inga (guama in het Spaans) is een boom die groeit op schrale bodems. Bovendien brengt hij stikstof in de bodem waardoor die vruchtbaar wordt. Wetenschappers geloven dan ook dat de inga kan helpen om de ontbossing van het Amazonewoud tegen te gaan.

Professor Toby Pennington, een expert in tropische planten, spreekt op de Britse omroep BBC van een "mirakelboom", die ontzettend snel groeit en de bodem vruchtbaar maakt voor andere planten en bomen. Hij ziet in de inga de ideale boom om grond die door landbouw of veeteelt is uitgeput weer tot leven te brengen. Zodat er op termijn weer bos kan ontstaan.

De ingaboom is in de Amazonelanden een inheemse soort. Hij maakt wortels die de bodem breken waardoor die meer water doorlaat en minder snel uitdroogt. De inga verliest ook veel bladeren die een humuslaag vormen waarop andere planten en organismen kunnen groeien.

Bovendien draagt de inga eetbare vruchten. Boeren planten hem nu al aan, vaak in combinatie met andere gewassen. Onder ingabomen kunnen bijvoorbeeld perfect koffieplanten groeien. Of koeien grazen. Ze kunnen dus ook aangeplant worden op graslanden.

Wetenschappers hopen plaatselijke boeren te overtuigen van de kwaliteiten van de ingaboom. Zo zouden ze minder snel geneigd zijn hun grond te verkopen aan grote landbouwbedrijven, die bomen opofferen om soja te kunnen telen of grote kuddes te laten grazen.

In het Amazonewoud worden branden vaak aangestoken om ruimte te maken voor grootschalige landbouw. De ingaboom zou boeren kunnen aansporen om op een andere manier aan landbouw te doen. En bomen en bossen te sparen.

De inga behoort volgens Koen Es van de Plantentuin in Meise tot de familie van de mimosa of vlinderbloemigen, waartoe ook klaver, bonen en erwten behoren. "Al deze soorten hebben knolletjes aan hun wortels waarin bacteriën zitten", licht Es toe. "Die bacteriën zetten het stikstof vast in de grond. Ook bij ons worden vlinderbloemigen vaak aangeplant als bodemverrijker. Net zoals het blijkbaar in het Amazonewoud gebeurt."
https://www.vrt.be    1-1-2020

Frans Timmermans wil 2 miljard extra bomen in Europa: zo kan dat gaan lukken
Europa moet in 2050 een volledig klimaatneutraal werelddeel worden. Dat is het doel van de ambitieuze 'Green Deal' van Frans Timmermans. Een van zijn plannen: het planten van 2 miljard bomen. Maar hoe gaat dat lukken?

Europa moet minder gaan autorijden en op meer plekken moet rekeningrijden worden ingevoerd. Ook moeten er 1 miljoen laadpalen voor elektrische auto's worden neergezet.

Daarnaast is het planten van bomen dus een van zijn speerpunten. De bomen moeten CO2 gaan afvangen. Toch is het aantal van 2 miljard bomen aanzienlijk. Hoe gaat Timmermans dat voor elkaar krijgen?

3 jaar geleden kwamen in Nederland Staatsbosbeheer, de Universiteit van Wageningen en de bosbouwsector op hetzelfde idee. Ze lanceerden een plan om 200 duizend voetbalvelden bos bij te planten. Dat is 2 procent van het totale Nederlandse grondoppervlak.

Het is een grote uitdaging, zegt bomenkweker Gerard van der Bijl. Hij ziet dat er een grote omschakeling in het denken moet komen. "Gemeenten en beleidsmakers zagen groen lang als een probleem. Het veroorzaakt blaadjes en stoeptegels komen omhoog."

Dan moeten de daadwerkelijke bomen er nog komen. "Een boom komt niet van een 3D-printer uit China", zoals Van der Bijl het omschrijft. Om de bomen te laten groeien, werkt Staatsbosbeheer aan zadenbanken waar zaden van bomen gedroogd worden. Lammert Kragt van Staatsbosbeheer vertelt: "Als we op nieuwe terreinen bomen willen planten, zullen we de zaden daar naartoe moeten brengen."

En welke boom moeten het worden? De Universiteit Van Wageningen onderzoekt welke bomen het goed doen in ons veranderende klimaat. Geert Jan Nabuurs is nauw betrokken bij die onderzoeken. "De wintereik lijkt het beter te doen dan andere soorten eiken. We kijken nu hoe hij zich houdt in droge en hete zomers."

Ondanks dat er veel bos bij moet komen, wordt er nog steeds gekapt. Is dat niet raar? Nee, zegt Nabuurs. "We hebben productiebossen nodig voor producten als kozijnen en wc-papier, of voor biomassa. Daarnaast is er veel ziek bos dat vervangen moet worden." Het streven is om uiteindelijk meer verschillende soorten bomen in één bos te planten. Zo blijven de bossen gezonder.
https://eenvandaag.avrotros.nl    19-12-2019

'Bomen die gekweekt worden als varkens, ik vind dat zielig'
Wat is nu de meest ecologische optie: een echte of een plastic kerstboom? De eeuwige twijfelaar kon in Gent de kerstberk ophalen: goedkope overschotjes van de natuur, die dankzij Pinterest bovendien hipper dan ooit zijn. ‘Kerstbomen zijn toch niet meer van deze tijd?’

Katarina houdt een fijn berkenboompje vast en tuurt omhoog naar de uitlopende takjes. “Deze heeft een mooie vorm, toch?” Ze twijfelt, kijkt naar een ander boompje met een mooie witte bast. “Die kleur is dan weer wat feestelijker.” We staan aan de ingang van het Gentse parkbos, waar Katarina kan kiezen uit een tiental ‘kerstberken’. Dunne berkenboompjes – ze doen denken aan groot uitgevallen paastakken – die hier een tweede leven krijgen als alternatieve kerstboom.

“Ik heb al een paar jaar geen kerstboom meer”, vertelt Katarina, die met haar berkenboompje de bus op stapt, richting huis. “Zelfs een plastic boom vind ik niet meer van deze tijd: het kost veel energie om het te maken. Maar zo’n berk, dat vind ik heel apart.”

Ook bij Eric en Greet komt er al even geen omgehakte spar of den meer in huis. “De afgelopen jaren maakten we zelf een boom met houten takken in de vorm van een piramide, maar dat was nogal klein en op den duurt steekt dat ook tegen.” Eric: “Mijn vrouw versiert graag dingen.” De kerstberk dus, dit jaar. Ze hadden daarover gelezen in een lokaal krantje, en het leek hen wel een fijn alternatief. “Wij zijn erg begaan met het milieu: we eten geen vlees en doen zo veel mogelijk met de fiets. Ook onze kinderen vinden het belangrijk dat kerst ecologisch is en de kleinkinderen willen vooral iets kunnen versieren.”

De kerstberk is ideetje van Inverde (een onderdeel van het Agentschap voor Natuur en Bos), dat eens wil polsen of er interesse is. De berken, die heel makkelijk en snel groeien, worden gekapt om andere soorten, zoals jonge eiken, meer ruimte te geven om te groeien. “Het zijn restproducten van de natuur, die we normaal laten liggen zodat ze vanzelf verteerd worden”, vertelt medewerker Werner Van Craenenbroeck. “Tot een collega op het idee kwam om ze als kerstbomen te verkopen. Ze hebben immers een mooie vorm.”

Want iedereen weet inmiddels: zowel de traditionele naaldboom als zijn variant uit kunststof is nefast voor ons ecologische karma. Voor een plastic kerstboom is onder meer aardolie nodig en wat recyclage betreft, spring je er ook niet ver mee. “Het nadeel van een kerstboomplantage is dan weer dat het een monocultuur is”, zegt Van Craenenbroeck – om maar te zwijgen over insecticides en pesticides.

Aan het bos heeft Inverde afgelopen weekend een kraampje opgetuigd waar ze kerstkoekjes en chocomelk verkopen, en om twijfelaars over de streep te trekken hebben ze een paar berkjes versierd met een gouden slinger en hangertjes met gedroogde bloemen. Acht euro kost zo’n boompje en het geld gaat via Music for Life naar vzw Boom. “We zullen dit weekend zo’n 200 kerstberken verkopen. Het lijkt wel aan te slaan, hoewel we mikken op een niche.”

Nochtans: de alternatieve kerstboom heeft meer dan ooit het momentum mee. Een simpele zoekopdracht levert op Google tientallen voorbeelden op, van tweebenige ladders die met lichtjes versierd worden over houten constructies tot stoffen exemplaren. “Dankzij Pinterest en Instagram”, weet Caroline Van Peteghem van Netwerk Bewust Verbruiken. “Ik zie steeds meer mensen die zelf aan het knutselen slaan, of tijdens een boswandeling een mooie dode tak meenemen.”

Een jogger stopt geïnteresseerd, net als een koppel wandelaars. “Bomen die geweekt worden als varkens en koeien, dat is zielig”, knikken ze. Marloes en haar man Rogier komen een lange berk ophalen. “We hebben hoge plafonds.” Ook zij hebben al tien jaar geen kerstboom meer: zij heeft geen zin om de gevallen naalden op te ruimen, hij vindt een plastieken exemplaar foeilelijk. “Ik zie nog weinig kerstbomen in mijn omgeving”, zegt Marloes. Dat de frêle berkentakjes weinig gewicht kunnen dragen, daar had ze al aan gedacht. “Ik ga ze versieren met origami.”
https://www.demorgen.be    11-12-2019

Stabiel warm herfstweer zorgt voor zeer late bladverkleuring en bladval
In het perspectief van driehonderd jaar temperatuurmetingen kijken we terug op een warme herfst. De eerste zeer lichte nachtvorst in De Bilt deed zich pas in de laatste dag van oktober voor. Door het stabiele herfstweer zit er nu, eind november, nog steeds veel blad aan de bomen. Op basis van gegevens uit De Natuurkalender en GrowApp kwalificeren we de herfst van 2019 als zeer laat.

Na de zeer warme zomer deed de herfst het relatief kalm aan. Er waren deze herfst geen extreem koude of warme maanden. De combinatie met het uitblijven van een vroege nachtvorst en herfststormen heeft ervoor gezorgd dat de blaadjes laat verkleurden en lang aan de bomen bleven/blijven hangen. Veel boomsoorten, zoals witte paardenkastanjes en linden, zijn inmiddels wel kaal. Veel berken, elzen, walnoten, acacia’s en hazelaars verliezen rond deze tijd pas hun bladeren. De meeste beuken en eiken hebben nog volop blad. In de onderstaande tabel zie je dat de herfst daarmee laat tot zeer laat is. De referentie is gebaseerd op fenologische waarnemingen in de eerste helft van de vorige eeuw. Deze waarnemingen hebben we in het kader van De Natuurkalender geanalyseerd.
https://www.naturetoday.com    30-11-2019

Heksenboom in Bladel is Boom van het Jaar
In het Noord-Brabantse Bladel heet-ie de Heksenboom van Zwarte Kaat. De beuk is verkozen tot Boom van het Jaar. Een indrukwekkende winnaar, waarover spannende verhalen rondgaan.

De verkiezing voor de Boom van het Jaar werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De winnende boom doet ook mee aan de Europese Boom van het Jaar-verkiezing.

Vorig jaar ging de titel naar de Troeteleik, een oude reuzeneik die in de middenberm van de snelweg bij Ulvenhout staat. Dit jaar waren twaalf bijzondere bomen genomineerd, waaronder ook een oude plataan in Rotterdam. De wedstrijd bleef tot het allerlaatste moment spannend, maar uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar de Heksenboom in Bladel.

In Bladel gaan over deze prachtige beuk mysterieuze verhalen rond. Volgens een legende zou Zwarte Kaat eronder begraven liggen. Zij was de leidster van een smokkelbende die zo'n vijfhonderd jaar geleden plunderend rondtrok. Zwarte Kaat zou het pasgeboren kind van een landheer gestolen hebben en hem opgevoed hebben als haar eigen zoon.

Uiteindelijk werd Zwarte Kaat gevangengenomen en gedood. Het beukenboompje dat op haar graf geplant werd, groeide uit tot een reusachtige boom: de Heksenboom van Kaat.

https://www.kidsweek.nl    17-10-2019

19x iconische bomen over de hele wereld
https://www.nationalgeographic.nl    27-6-2019

Verenigde Naties planten boom voor Anne Frank
Voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is een kastanjeboom geplaatst ter nagedachtenis aan Anne Frank (1929-1945) en de andere slachtoffers van de vervolgingen tijdens het Duitse Derde Rijk (1933-1945). De boom is afkomstig van een loot van de kastanje die Frank kon zien vanuit haar onderduikadres aan de Prinsengracht in Amsterdam.

De uit Frankfurt komende Anne Frank zou woensdag 90 jaar zijn geworden. Ze werd samen met vrijwel heel het Joodse gezin Frank na circa 2 jaar in Amsterdam te zijn ondergedoken, verraden en vermoord in een Duits concentratiekamp. Haar dagboek geschreven tijdens het onderduiken is in meer dan zeventig talen vertaald en wereldberoemd.
https://www.telegraaf.nl    12-6-2019

Bomenstichting maakt zich zorgen om de bomen door droogte
De Bomenstichting Achterhoek maakt zich grote zorgen over de invloed van de droogte op bomen. De stichting roept inwoners van de regio op om eenmaal per week jonge bomen in de omgeving zelf water te geven.

“Oudere bomen zijn dieper geworteld en redden zichzelf, maar vooral jonge aanplant is kwetsbaar en lijdt hier onder”, zo laat de Bomenstichting weten. De organisatie geeft aan dat het voor gemeenten niet te doen is om alle bomen te bewateren en hoopt dat inwoners met name jonge bomen water willen geven. “Of laat een boom in een gemeenteplantsoen meegenieten van uw tuinsproeier”, aldus de Bomenstichting.

De aanhoudende droogte laat al een tijdlang sporen na in de Achterhoek. Organisaties als Staatsbosbeheer en het Waterschap Rijn en IJssel verwachten dat de regio mogelijk blijvend gaat veranderen door het gebrek aan water in het gebied.

https://lokaalgelderland.nl    4-6-2019

Eén van de oudste bomen ter wereld ontdekt in North Carolina
De boom is zeker 2624 jaar oud.

Het gaat om een moerascipres die in het drasland langs de Black River staat. De boom gaat de boeken in als de oudste levende boom in het oosten van Noord-Amerika en de oudste in drasland gewortelde boom.

Ook is het met een leeftijd van minimaal 2624 jaar één van de oudste nog levende bomen ter wereld. Alleen de bristlecone-den Metusalem (eveneens in de VS) en de Patagonische cipres Gran Abuelo (Chili) zijn met een leeftijd van respectievelijk 4850 en 3648 jaar ouder.

De stokoude boom maakt deel uit van een bos waarin nog veel meer oude bomen staan. Hun hoge leeftijd is niet alleen bijzonder, maar ook wetenschappelijk gezien heel relevant. De bomen kunnen ons namelijk meer vertellen over het klimaat in de afgelopen millennia. De dikte van de groeiringen van de bomen is namelijk anders in droge of natte jaren of in koude en warme jaren. Door de groeiringen te bestuderen, kunnen onderzoekers dan ook een beeld krijgen van het klimaat in een gegeven periode. De 2624 jaar oude boom getuigt bijvoorbeeld van perioden van droogte en extreme regenval in koloniale en prekoloniale tijden die hun weerga in moderne tijden niet kennen.

Dat het oude bos vandaag de dag nog overeind staat, mag overigens een wonder heten. “Moerascipressen zijn heel waardevol vanwege hun hout en ze zijn op grote schaal gekapt,” aldus onderzoeker David Stahle. “Veel minder dan 1 procent van de oorspronkelijke moerascipres-bossen hebben het overleefd.”

In 1988 ontdekte Stahle in hetzelfde bos al een moerascipres van zo’n 1700 jaar oud. Het zette de autoriteiten aan tot het beschermen van dit bijzondere gebied. “Het oude bos geeft ons een idee van hoe North Carolina’s kustgebied er millennia geleden waarschijnlijk uitzag,” aldus Katherine Skinner, verbonden aan de organisatie die het bos momenteel beschermt. “Het is een bron van inspiratie en een belangrijk ecosysteem. Zonder dr. Stahle zou het niet beschermd en waarschijnlijk al vernietigd zijn.” Stahle sluit niet uit dat in de toekomst nog oudere bomen in het bos worden ontdekt.

https://www.scientias.nl    28-5-2019

Bodhiboom in Sri Lanka een van de oudste geplante bomen ter wereld
Binnen het boeddhisme is de meest bekende en oudste boom wel de Sri Maha Bodhiboom in Bod Gaya in India, waaronder Siddartha Gautama, de latere historische Boeddha, ongeveer 2600 jaar geleden de verlichting zou hebben bereikt. Wetenschappers nemen aan dat deze boom daar niet door mensen is geplant.

De oudste door mensen geplante boom is een paar honderd jaar jonger dan de historische Bodhiboom in India en dateert uit 288 voor Christus en staat bekend als de vijgenboom Jaya Sri Maha Bodhi. Te bewonderen in de tuinen van Mahamenwa in Anuradhapura in Sri Lanka. Niet alleen is de Jaya Sri Maha Bodhi een oude boom met historische betekenis, zij wordt ook gezien als een zeer belangrijk boeddhistisch spiritueel symbool voor veel mensen. Die geloven dat dit een stek is van de Bodhiboom in India.

De boom in Sri Lanka wordt door boeddhisten in de hele wereld en met name die in Sri Lanka gezien als een van de belangrijkste oude relikwieën van het boeddhistische geloof. Het verhaal gaat dat de boom in de 3de eeuw voor Christus helemaal vanuit India naar Sri Lanka werd gebracht door Sangamitte Theri, dochter van keizer Asoka. Zij stichtte in Sri Lanka haar eigen boeddhistische nonnenorde. De boom werd officieel geplant door koning Devanampiya Tissa.

Andere koningen en heersers bezochten de boom en leverden hun eigen bijdragen. Koning Vasabha, bijvoorbeeld, die in de eerste eeuw voor Christus regeerde, plaatste verschillende boeddhabeelden rond de boom. Andere koningen zorgden voor een watervoorziening rond de boom of zorgden voor renovatie van verwaarloosde beelden. In de 18e eeuw werd een muur rondom de boom gebouwd om die te beschermen tegen wilde olifanten. Desondanks heeft de boom in de loop der jaren wel schade opgelopen. De afgelopen jaren braken er door stormen takken vanaf, maar de boom is verder gezond.

Voor veel mensen is de boom ook een offerplaats. Veel boeddhisten zeggen dat ze door offers aan de boom achter te laten, later positieve dingen in hun eigen leven ervaren. Ze vragen de boom ook om hun baby’s gelukkig en gezond geboren te laten worden, en sommigen bezoeken de boom om genezing van hun ziekten en kwalen te vragen, zoals in het rooms-katholieke Lourdes. Lokale boeren brengen een monster van hun eerste rijstoogst naar de boom in de hoop dat hun gewassen veilig worden gehouden voor de elementen en dieren.

Overigens is volgens Live Science de oudste boom die de mensheid kent meer dan 5.000 jaar oud en staat in de White Mountains van Californië.
https://boeddhistischdagblad.nl    22-5-2019

Kortrijkse Eik erkend
De Kortrijkse Eik is sinds kort erkend. Het sein om de kruising tussen de wintereik en de donzige eik of truffeleik verder te verspreiden, ook in tuinen van inwoners. De eik heeft als officiële naam Quercus x streimii ‘Kortrijk’. Boomkweker Dirk Benoit (65) uit Deerlijk merkte de boom eind 1990 in het Van Raemdonckpark in Kortrijk op. Brits boomdeskundige Allen Coombes van het Sir Harold Hillier Arboretum in Romsey in Hampshire liet de unieke eik erkennen.

De Kortrijkse Eik valt op door zijn atypisch gekarteld blad en een kruin die tot in december groen kan zijn. Ook de schors is ruwer dan van andere eiken. Maar wat te denken van de naam? Quercus is een botanische naam. X streimii duidt op het feit dat de boom hybride is. Wat wil zeggen dat het geen zuivere eik is, maar een kruising tussen twee soorten. Het is een raadsel waarom de Kortrijkse Eik enkel in het Gebroeders Van Raemdonckpark opdook. Dirk Benoit vermoedt dat het zaaigoed niet al te zuiver was, bij de aanleg van het park in 1959. Maar er is ook het verhaal van de toenmalige verantwoordelijke voor de groendienst. Plantte de door zeldzame eiken gepassioneerde man de eik?

Er is nu enthout ontnomen van de oorspronkelijke en enige eik in het Van Raemdonckpark. De nieuwe eiken worden in het najaar op acht locaties aangeplant en krijgen een infobord, voor wandelaars. “We denken bijvoorbeeld aan het stadsgroen Marionetten op Hoog Kortrijk en het stadsgroen Ghellinck in Bissegem”, zeggen schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Maar er is meer. In het stadsmagazine van mei wordt een oproep gelanceerd om de Kortrijkse Eik ook in eigen tuin te planten. De stad zal vijftig gratis exemplaren voorzien. Die bomen enten gebeurt eind 2019 en zijn beschikbaar tegen het najaar van 2020. “Wel opletten met een te natte ondergrond en een te hoog grondwater, dat verdraagt de eik niet zo goed”, zeggen Herrewyn en Van Quickenborne. “Wie een Kortrijkse eik plant, brengt meer diversiteit en een stukje natuurerfgoed in zijn tuin. Want Kortrijk is de eerste Vlaamse centrumstad met een eigen boom. We gebruiken daarom het blad van de eik als symbool voor onze ambities als klimaatstad. We hopen dat inwoners de boom planten, koesteren en delen met hun nageslacht.”

https://www.hln.be/    5-5-2019

Japanse Tuin in Clingendael weer even open voor publiek
De Japanse Tuin bij landgoed Clingendael in Den Haag is vanaf zaterdag weer even open voor het publiek. De tuin is per jaar in totaal acht weken open, omdat de zeldzame bomen en planten erg kwetsbaar zijn.

Twee keer per jaar gaan de poorten naar de tuin open voor publiek. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Dit jaar is de tuin open vanaf 27 april tot en met 9 juni. Daarna nog een keer in het najaar, van 12 oktober tot en met 27 oktober.

De Japanse tuin is in het begin van de 20ste eeuw door Marguerite M. Baronesse van Brienen, de toenmalige eigenaresse van het landgoed Clingendael, aangelegd. Zij werd ook wel freule Daisy genoemd. Ze maakte per schip meerdere reizen naar Japan. Ze verscheepte toen enkele lantaarns, een watervat, beeldjes en de bruggetjes naar de hofstad. Het is daarmee ook de enige Japanse tuin van Nederland van rond 1910 en heeft hoge historische waarde. Landgoed Clingendael en dus ook de tuin zijn inmiddels in beheer bij de gemeente.

De tuin is elke dag open van 9.00 tot 20.00 uur.
https://www.ad.nl    26-4-2019

Steeds meer mensen willen boomverzorger worden - en ze hebben de handen vol
Steeds meer mensen volgen een opleiding tot boomverzorger. De agenda’s van de groene hulpverleners zitten dan ook goed vol, door droogtestress en parasieten bij de bomen. ‘Maar velen onderschatten het fysieke aspect.’

“Deze boom moet ongeveer 20 meter hoog zijn, dat is vrij gemiddeld. Hoogtevrees? Dat mag je niet hebben als boomverzorger.” Nick van Rooien (29) grijnst breed en slingert dan met kracht en precisie de werplijn richting de bovenste takken van de kastanjeboom in de buurt van Holsbeek (Vlaams-Brabant). De eerste is mis, de tweede is wel raak, al merk je als leek niet veel verschil. “Je moet goed lezen: welke tak kan mijn gewicht dragen? Pas als je die raakt, kun je verder gaan.”

Even later trippelt Van Rooien – met zijn 1 meter 94 zelf een boom van een vent – via het klimtouw naar boven. Een half minuutje, meer is het niet. Zoals hij in zijn natuurlijke habitat van stronk naar stronk springt, af en toe een twijgje afzagend, ziet het er kinderspel uit. “Maar fysiek is het erg zwaar. Velen onderschatten dat aspect, zeker als je elke dag moet klimmen. Op je dertigste moet je er niet meer aan beginnen als je nooit fysieke inspanningen hebt geleverd.”

Toch zitten de opleidingen tot boomverzorger dezer dagen propvol. “Om je een idee te geven: terwijl we in 2008 ongeveer 24 startende cursisten hadden, zijn dat er vandaag 49", zegt Yves de Roder, die lesgeeft bij Inverde, het kennis- en opleidingscentrum over groenbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Zo’n opleiding, één of twee jaar, is best prijzig: circa 4.000 euro, plus duur klimmateriaal. “Het gaat vaak om mensen die het vak al beoefenen, omdat het beleid steeds striktere voorwaarden oplegt. Maar er zijn ook nogal wat mensen die een carrièreswitch willen maken, van een kantoorbaan naar iets praktischer en avontuurlijker.” Het gaat – niet verrassend, gezien het fysieke aspect – bijna uitsluitend om mannen.

Het beroep heeft de voorbije decennia een serieuze facelift gekregen. In de jaren 90 was ‘boomchirurgie’ het modewoord, nu is de focus verlegd naar ‘verzorging’. “Vroeger kon iedereen met een aanhangwagen en een kettingzaag zich boomverzorger noemen”, zegt De Roder. “Die bestaan nog, maar nu gaat de aandacht veel minder naar rot hout wegsnijden en meer naar de vitaliteit van de boom als geheel. We hebben nieuwe inzichten gekregen. Door een goede inplanting en groeiplaats geef je een boom de middelen om zichzelf te verdedigen.”

Vanuit de European Arboricultural Council zijn een tiental jaar geleden ook kwaliteitscertificaten gecreëerd. Vandaag wordt gesproken over ‘tree workers’ en ‘tree technicians’ die een kwaliteitsvol boombeheer moeten garanderen.

“De instroom bij die lange, professionele opleidingen is inderdaad gestaag gegroeid”, beaamt Kim Jacobs, oprichter van de privéschool Belgische School voor Boomverzorging en Boombeheer (BSBB), die jaarlijks 15 à 20 mensen opleidt. “Behalve voor goede klim- en snoeitechnieken is er nu ook veel oog voor onderhoud, advies en waardebepaling.”

Op dit moment beschikken 183 Belgen over een diploma van boomverzorger. “Dat moet ook. Steden en gemeenten vragen erom, en ook particulieren willen steeds vaker zeker weten dat hun bomen in goede handen zijn”, zegt Jan Leuridan, die in Gent en omgeving als zelfstandige aan de slag is en de opleiding volgde.

Of zoals Bruno Lambrechts, boomverzorger in Holsbeek, zegt: “Bij gebouwen van 100 jaar oud vinden we het doodnormaal dat ze beschermd worden. Bij bomen ligt dat nog steeds moeilijk, hoewel die meestal ook 60 à 80 jaar nodig hebben om volwassen te worden. Die langetermijnvisie sijpelt langzaamaan binnen.”

De agenda van veel zelfstandige bedrijfjes raakt dan ook snel gevuld. “We zijn nu een viertal maanden op voorhand aan het inplannen, echt wel uitzonderlijk”, vertelt Lambrechts. Die drukte kaartten een aantal boomverzorgers eerder aan in Het Belang van Limburg. De toenemende verstedelijking heeft daar een rol in: het is in de context van parkjes, lanen en achtertuintjes dat de boomverzorger te werk gaat, niet in de grote natuurbossen.

Maar er zijn ook andere redenen: twee jaren van extreme droogte hebben van veel bomen kwetsbare beestjes gemaakt. “Die droogtestress merk je bijvoorbeeld goed bij beuken, die hun eigen takken niet meer kunnen dragen”, zegt Van Rooien. “Wat kansen geeft aan agressieve schimmels en parasieten.”

Zo is de letterzetter, een soort boomkever, de laatste twee jaar verantwoordelijk voor heel wat aftakelende fijnsparren. Maar ook eikenprocessierupsen en kastanjemineermotten veroorzaken miserie.

Het zijn stressfactoren die niet altijd zichtbaar zijn, maar die Van Rooien wel voelt met zijn grove werkershanden. “Ik zou het geen wetenschap noemen, eerder ervaring. Na jaren klimmen kun je hout vastnemen dat een tikkeltje stugger is, en proef je de aftakeling meteen. Elke boom heeft zijn eigen uitdagingen.”

Zien we de boom vandaag meer als levend creatuur dan als groen decorstuk? “Voor een stuk speelt dat zeker mee”, zegt Lambrechts. Maar er is ook menselijk eigenbelang. “Bij stormschade gaan verzekeringsmaatschappijen steeds vaker kijken. ‘Ben jij wel een goede huisvader voor die boom geweest?’, horen mensen dan. Ik merk dat velen vooral daardoor sneller ingrijpen.”

https://www.demorgen.be/    24-4-2019

Shell plant nauwelijks bomen van je cent CO2-compensatie aan de pomp
Vanaf volgende week kun je volgens Shell je CO2-uitstoot van het autorijden compenseren. En dat al voor slechts een cent per liter. Maar van die ene cent per liter extra plant Shell alleen nauwelijks extra bomen, blijkt uit een analyse van de projecten waar Shell zogenoemde CO2-credits koopt.

Zo'n CO2-credit is een soort certificaat waaruit blijkt dat jij hebt betaald voor een ton CO2-compensatie. Dat kan twee dingen betekenen. Of er is een ton CO2 extra uit de lucht gehaald, of er is voorkomen dat er een ton CO2 de lucht in is gegaan.

Shell kiest met de twee projecten vooral voor optie twee. De projecten moeten ervoor zorgen dat er geen bos gekapt of verbrand wordt, er worden dus geen nieuwe bomen bij geplant. Volgens Shell kunnen ze de credits bij deze projecten kopen voor 1 cent per liter, wat neerkomt op 4,30 euro per ton CO2-compensatie.

Het project in Indonesië, Katingan Mentaya, zorgt ervoor dat een gigantisch oerwoud niet wordt gekapt. Dat bos stond wel op de lijst van de kapindustrie. Bij het Cordillera Azul-project in Peru wordt vooral illegale kap en verbranding van stukken bos verhinderd.

Het grootste gevaar voor dat gebied zijn oprukkende boeren die stukken bos verbranden om als landbouwgrond te kunnen gebruiken. Het geld dat naar dit project gaat wordt bijvoorbeeld gebruikt om bewakers te betalen en illegale veeboeren te verwijderen. Maar ook voor opleiding en bewustmaking van de lokale bevolking en het onderhouden van wachtposten en bordjes.

Uiteindelijk zouden al die maatregelen er dus toe leiden dat het bos wordt behouden en op die manier zorgt jouw cent per liter - in ieder geval volgens Shell en de projecten - dat je CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Toch is niet iedereen is enthousiast over dit soort projecten. Martin Cames van het gezaghebbende Öko-instituut, dat onderzoek doet naar milieu en klimaat, plaatst een aantal kritische noten.

Een probleem is 'lekkage'. Zo wordt het genoemd als er ergens anders bomen worden weggehaald omdat het niet gebeurt op de projectlocaties. In dat geval is het gevolg van het conserveren van bos op de ene plek dus dat er bomen weg worden gehaald op een andere plek. Het nettoresultaat is dan dus weer nul.

Een andere belangrijke vraag is bijvoorbeeld wat gebeurt bij een bosbrand, oftewel, hoe duurzaam is deze oplossing? De bomen worden geplaatst als compensatie voor CO2-uitstoot van de olie die Shell uit de grond haalt. Als het bedrijf dat niet zou doen, zou de CO2 niet vrijkomen.

De compensatie gebeurt door de aanplant van iets dat veel sneller CO2-uitstoot oplevert dan fossiele brandstoffen. Zelfs als er geen bosbrand komt, dan nog sterft een boom op een gegeven moment en bij het vergaan ervan, komt de CO2 alsnog vrij.

Maar Cames heeft ook een fundamenteler bezwaar tegen dit soort compensatieprojecten. "Communiceren dat je voor minder dan de kosten van een kopje cappuccino per week al je klimaatwroeging af kunt komen lijkt meer op greenwashing en kan er zelfs tot hogere emissies leiden omdat mensen niet reduceren maar meer gaan reizen en autorijden."

Een andere expert is milder over de methode van Shell. "Internationaal hebben we afgesproken dat als je vrijwillig je CO2 compenseert, je dat via verschillende projecten kan doen", aldus Lena Euwens, directeur van Trees for All. "In het bos kun je dat doen door het behoud van het bos, het voorkomen dat het gekapt wordt dus. Of je kunt aanplanten."

Het voorkomen dat bossen worden gekapt is 'op zich waardevol', omdat dit een 'hele grote bron' van CO2-uitstoot is, aldus Euwens. Shell laat in een reactie weten dat het wel degelijk ook bomen plant: het wijst op de vijf miljoen bomen die het in Nederland samen met Staatsbosbeheer gaat aanplanten.

Dat is alleen een ander project. Bij de projecten waar de opbrengst van de CO2-cent naar toe gaan, worden nauwelijks bomen geplant.

Uitgesmeerd over enkele jaren gaat het om 150 hectare aan bomen nieuwe bij het Indonesische project. Dat is een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met bijna 2,5 miljoen hectare die bij de twee projecten niet gekapt worden.

https://www.rtlz.nl/    19-4-2019

Dodelijk: paardenliefhebbers, let op voor esdoornvergiftiging
Het PaardenPunt van de Vlaamse overheid slaat esdoornalarm. Dezer dagen worden veel paarden vergiftigd door de ontkiemende zaden van esdoorn, die ze binnenspelen bij het grazen. “Het gif tast snel en agressief de spieren aan, waardoor zeventig procent van de vergiftigde paarden sterft”, zegt professor diergeneeskunde Gunther van Loon van de UGent.

“Het aantal gevallen van atypische myopathie blijft de laatste dagen maar stijgen.” Dat schrijft PaardenPunt Vlaanderen op zijn website, met een gespecialiseerde term voor esdoornvergiftiging. Esdoorns komen hier vaak voor en hun zaden – de kenmerkende helikoptertjes – verspreiden zich ver. Het najaar is daardoor een gevaarlijke periode voor paarden, maar de lente is dat ook. De zaden ontkiemen tussen het gras en paarden gaan na een winter op stal gulzig grazen. Als ze die zaden binnenspelen, worden de dieren na één tot drie dagen ernstig ziek.

“Wanneer de gifstoffen in de zaden worden opgenomen, tasten ze de spieren massaal aan”, zegt professor diergeneeskunde Gunther van Loon van de UGent. “Dat gebeurt snel en agressief en in zeventig procent van de gevallen overlijden de paarden. De nieren blokkeren, ademhalingsspieren en hartspieren functioneren niet meer en de dieren kunnen al snel niet meer recht.”

Uit cijfers van de universiteit van Luik blijkt dat tussen 2013 en 2017 in ons land minstens 130 paarden bezweken aan esdoornvergiftiging. In heel Europa ging het om zeker duizend dieren. Het is ook niet duidelijk hoeveel zaden of zaailingen een paard moet binnenspelen om vergiftigd te worden. “De zaden van de ene boom zijn giftiger dan die van de andere, en het ene jaar zijn ze giftiger dan het andere”, zegt Van Loon. “Het ene paard eet ook minder selectief dan het andere en bepaalde dieren zijn wellicht gevoeliger.”

PaardenPunt raadt paardenliefhebbers aan om deze tips te volgen:
 • Sluit het deel van de weide af waar zaailingen van de gewone esdoorn (acer pseudoplatanus) groeien. De Noorse esdoorn (acer platanoides) is niet giftig.
 • Beperk de tijd die het paard doorbrengt op de weide. In de meeste gevallen van esdoornvergiftiging stonden de paarden langer dan zes uur per dag buiten.
 • Verander geregeld van weide, zodat de paarden altijd voldoende gras hebben.
 • Voeder de paarden voor ze op de weide komen.
 • Leg geen hooi of ander voeder op de grond in de weide.
 • Verwijder de zaailingen zo vroeg mogelijk door te maaien.
https://www.nieuwsblad.be/    14-4-2019

Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomen kappen
Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Aanleiding is de groeiende kritiek van de achterban op het kapbeleid. Enige uitzondering zijn bomen die vanwege veiligheidsredenen moeten worden gekapt.

De organisatie gaat de komende maanden het gesprek aan met betrokken leden, donateurs en vrijwilligers. Op plekken waar in de toekomst bomen moeten worden gekapt, gaat Natuurmonumenten praten met de omwonenden. De organisatie sluit niet uit dat de gesprekken kunnen leiden tot het heroverwegen van het kapbeleid.

Volgens Staatsbosbeheer moeten er tienduizenden hectares bos bijkomen om CO2 op te slaan, maar in de praktijk verdwijnt er meer bos dan erbij komt. Natuurmonumenten erkent dat het raar voelt om bomen om te zagen in plaats van bij te planten. Toch zou er netto gezien een lichte groei zijn van het oppervlak aan bos.

Provincies en het Rijk, maar ook Natuurmonumenten en andere landeigenaren, ruimen jaarlijks grote percelen bos om plaats te maken voor hei en stuifduin omdat de biodiversiteit omhoog moet. Het kappen van bomen zorgt ervoor dat planten en struiken meer zonlicht krijgen. Natuurmonumenten beheert in totaal meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland, waarvan een derde deel bos.

De laatste tijd zijn er vaak stevige protesten geweest tegen het kappen van bomen, bijvoorbeeld van 2000 bomen langs de A2 en vanwege de bouw van een nieuw ziekenhuis in Alkmaar. Ook in Amelisweerd liepen de gemoederen hoog op vanwege het kappen van bomen omdat de snelweg A27 verbreed wordt. Op sociale media zijn er ook steeds meer protesten tegen de bomenkap.
https://nos.nl/    11-4-2019

Bomen leven de samenleving niet alleen zuurstof op, maar ook keiharde euro´s
Bomen zijn niet alleen mooi, maar staan in bebouwde gebieden volop te ‘multitasken’. Met het programma i-Tree kunnen groenbeheerders hard maken wat bomen de samenleving opleveren.

Op een banner prijkt de leus ‘Scoren met bomen!’. In keiharde euro’s, zo is de bedoeling. Je zou het niet zeggen als je kijkt naar de zaal gevuld met vooral mannen in truien, houthakkershemden en bescheiden jasjes. Zij werkten de afgelopen jaren bijna allemaal enthousiast mee aan het hier gelanceerde Nederlandse programma i-Tree. De oorspronkelijk Amerikaanse software zet de maatschappelijke waarde van bomen om in klinkende munt. De gemeentelijke bomen in Utrecht slaan bijvoorbeeld voor 5,5 miljoen euro op aan CO2 en leveren daarnaast nog 1,5 miljoen euro per jaar aan maatschappelijk voordeel, berekende i-Tree.

Ook voor afzonderlijke bomen rollen er cijfers uit i-Tree, in Nederland geïntroduceerd door Stadswerk en VHG, verengingen die zich bezighouden met groen in de openbare ruimte. De beroemde ‘Postzegelboom’ in Den Haag bijvoorbeeld, een 138-jarige paardenkastanje tegenover Paleis Noordeinde, zorgt in zijn eentje bijvoorbeeld voor een temperatuurdaling in de buurt van de boom, legt 45,5 kilo CO2 per jaar vast en vangt jaarlijks 5700 liter water op.

Almere probeerde het programma als eerste Nederlandse gemeente uit. Technisch beheeradviseur Wouter Baack wilde zo meer vat krijgen op de waarde van groen. Baack: “Bomen staan op de gemeentelijke balans altijd alleen maar aan de kostenkant.” Toen hij de bijdrage van bomen in de Filmwijk wilde berekenen, ontdekte hij dat het Amerikaanse i-Tree moest worden aangepast aan bijvoorbeeld het Nederlandse klimaat en lokale boomsoorten. Dat ­gebeurde de afgelopen drie jaar met hulp van onder meer veertien ­gemeenten, de Wageningen University & ­Research en groene adviesbureau’s.

Alle Nederlandse gemeenten, maar ook burgers, kunnen het programma gebruiken. Den Haag doet dat bijvoorbeeld bij de herinrichting van de voor de economische ontwikkeling zo belangrijke wijken Binckhorst en het Central Innovation District, zegt stadsbeheerder Leendert Koudstaal. “We kijken met i-Tree naar de beste groeiplaatsen voor bomen.” Hij verwacht dat de rekenhulp veel gaat veranderen in gemeenteland. In vrijwel elk coalitieakkoord van gemeenten staat immers wel iets over ‘meer bomen’.

Het vaststellen van de bijdrage van bomen was tot nu toe lastig, vertellen de boomverzorgers, boomadviseurs en openbaar groenbeheerders in de zaal. Zelf wisten zij allang dat bomen waardevol zijn. CO2-opslag, wateropvang, luchtverontreiniging, koeling, biodiversiteit, gezondheid, sommen ze moeiteloos op. Tot nu toe waren dat vage claims. Met i-Tree kunnen de boombeheerders die voordelen hardmaken.

Tientallen andere landen namen afgelopen jaren met i-Tree hun bomen onder de loep. ­Pioniers waren enkele Amerikaanse steden. Nederlands grote voorbeeld is inmiddels Londen. Daar is de kroonbedekking, het grondoppervlak dat door de kroon van bomen wordt bedekt, nu nog 21 procent maar in 2030 moet dat 30 procent zijn. “Nederland is relatief laat”, zegt Koudstaal. “We zien bomen bij bouw- en infraprojecten meestal als een sluitpost.”

Vergroenen is niet de enige opgave voor ­beheerders van de openbare ruimte in Nederlandse steden. Minstens zo hoog op de prioriteitenlijst staan verdichten – lees: bouwen voor meer inwoners – en verduurzamen. Dat laatste gaat vaak gepaard met nieuwe ondergrondse leidingen en buizen, waarbij boomwortels nogal eens in de weg liggen. Wat ook niet meehelpt, zijn klachten van bewoners over schaduw, vogelpoep en bladafval.

Met berekeningen op basis van tot nu toe drie op Nederland toegesneden parameters – CO2-opslag, de afvang van water en luchtvervuiling – kunnen beleidsmakers de baten van bomen afzetten tegen die van bijvoorbeeld nieuwe gebouwen. Komt er een gebouw op de plek van bomen, dan kan een gemeente berekenen wat er aan milieueffect moet worden gecompenseerd. En niet alleen gemeenten krijgen met het rekeninstrument een beter beeld van bomen. Koudstaal gaf laatst een presentatie aan twintig grote projectontwikkelaars die zeiden bomen op te willen nemen in hun plannen zodra ze ermee konden rekenen.

De producenten van het Nederlandse i-Tree hopen overigens niet per se op méér bomen. Projectleider Henry Kuppen – tevens directeur van adviesbureau Terra Nostra – hoopt juist dat met i-Tree de ‘stuksdiscussie’ eindelijk eens ophoudt. “Het gaat niet om het aantal bomen, maar om het kroon- of bladoppervlak.” Naaldbomen hebben bijvoorbeeld relatief veel bladoppervlak en zijn ook nog eens het hele jaar door groen. Dat maakt ze volgens het Platform i-Tree Nederland vergeleken met loofbomen twee keer zo effectief in het afvangen van fijnstof uit de lucht. Terwijl loofbomen weer meer CO2-opslaan.

Haarlem bekeek met i-Tree welke bomen wateroverlast het beste voorkomen. De stad kampt bij flinke buien met overstromingen op laaggelegen punten, zoals de Grote Markt. i-Tree liet zien dat naaldbomen, meer dan loofbomen, effectiever zijn tegen wateroverlast. Druppels die in een bui aan naalden blijven hangen, stromen niet meteen naar lage punten. De gemeente kijkt hoe en waar meer naaldbomen kunnen worden geplant.

Het Nederlandse i-Tree moet nog worden uitgebreid. Koudstaal: “In New York is een boom nu veel meer waard dan in Nederland, omdat daar meer parameters meetellen. Dat programma rekent ook het gunstige effect van bomen mee op gezondheid, biodiversiteit, huizenprijzen en besparingen op airconditioning.

Het kost natuurlijk ook wat om een boom te onderhouden. In Den Haag is dat in totaal zo’n zes miljoen euro per jaar, zegt Koudstaal. “Maar die investering wordt niet minder waard. In tegendeel. Naarmate een boom groeit, levert die een gemeente meer op.”

Gemeente Amsterdam wil daarom met i-Tree vooral zorgen dat bomen hard blijven groeien. “Dan kunnen ze hun functies maximaal vervullen”, zegt bomenconsulent Hans Kaljee. “In een plantgat van een meter bij een meter lukt dat niet, ook al is het beheer dan wel lekker goedkoop.” Hij gebruikt i-Tree in ­lezingen voor collega’s, in het eeuwige ‘gevecht om vierkante meters’. “Dan vertel ik dat bomen niet alleen mooi staan te wezen, maar staan te multitasken.”

Kaljee hoopt dat de waarde van bomen in de toekomst steeds meer bekendheid krijgt. Hij wijst op de aanvullende i-Tree-app in andere landen, waarmee bewoners per individuele boom kunnen zien wat die bijdraagt aan de buurt. Kaljee: “Zo’n app is een goed communicatiemiddel. Nederlandse gemeenten hebben allemaal last van klachten over bomen. Dat verandert misschien als mensen zien dat bomen niet alleen overlast geven, maar ook helpen om de stad aantrekkelijk te houden. Een revolutie is misschien een groot woord, maar we staan wel aan de vooravond van meer zicht op wat groen en bomen doen.”
https://www.trouw.nl    25-3-2019

Troeteleik is niet de Europese boom van het jaar geworden
De Troeteleik in de berm van de A58 bij Ulvenhout is niet de Europese boom van het jaar geworden. De met kap bedreigde boom heeft in de verkiezing een zevende plek gehaald. Vijftien landen namen elk met één boom deel.

Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het Europees Parlement in Brussel. Winnaar werd een 135-jarige amandelboom in Pécs, Hongarije. De Abramtsevo Eik, een 248 jaar oude boom in de omgeving van Moskou legde beslag op de tweede plek. De verkiezing van Europese boom van het jaar leverde ruim 311.000 stemmen op. Op de Troeteleik stemden precies 16.194 mensen.

“Het is voor het eerst dat Nederland meedoet aan deze verkiezing. Dan vind ik deze uitslag, zevende van de in totaal vijftien deelnemende landen, niet verkeerd”, aldus Maaike Brasz van de SBNL Natuurfonds dat de Troeteleik, als winnaar van de Nederlandse voorronde, inzond naar Europa. “Ruim zestienduizend stemmen. Dat betekent dat de kwestie rond deze boom toch wel heel veel Nederlanders bezighoudt.”

Brasz doelt op de discussie over het voortbestaan van de Troeteleik die nog steeds fier standhoudt in de berm van de A58. De 180 jaar oude boom verdwijnt waarschijnlijk als de snelweg van vier naar zes rijstroken gaat. De boom kan alleen blijven als het vlakbij gelegen viaduct aangepakt wordt. Maar Rijkswaterstaat heeft herhaaldelijk gezegd geen 3,5 miljoen euro extra hiervoor te willen uitgeven.

Nadat de eik vorig najaar werd uitgeroepen tot Nederlandse boom van het jaar, liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kap te willen heroverwegen. Een onderzoek van ingenieursbureau Movares, in opdracht van de Bomenstichting, wees uit dat er goedkopere mogelijkheden zijn om de boom te behouden. Het bestaande viaduct zou dan vervangen moeten worden door een soberder exemplaar, dat 2,1 miljoen euro kost. Of de minister hier oren naar heeft, is nog niet bekend. Ze heeft vorige maand aangegeven geen aparte beslissing over de Troeteleik te willen nemen, maar dit als onderdeel van het Tracébesluit over de verbreding van de A58 te beschouwen.
https://www.bndestem.nl    20-3-2019

350 jaar oude linde bij Radstake is ziek en gaat naar de Apenheul
De minimaal 350 jaar oude lindeboom voor De Radstake in Heelweg wordt dinsdag verplaatst naar de Apenheul in Apeldoorn.

Vrijdag is de iconische boom onderzocht door een boomchirurg. Die constateerde dat het niet langer verantwoord is de boom, die last heeft van honingzwam, op deze plek bij de ingang van het café te laten staan. ,,De boom - die hol is - kan instorten en dat zou gevaar kunnen opleveren voor bezoekers”, zegt Robert Venderbosch, uitbater van De Radstake.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat de boom zou worden gekapt. Tot duidelijk werd dat de Apenheul in Apeldoorn de eeuwenoude boom wil gebruiken in park. ,,Er is dus een tweede leven voor de lindeboom”, zegt Venderbosch. ,,Maar hoe dat tweede leven er precies uit komt te zien, weet ik niet. De mensen van de Apenheul die erover gaan, spreek ik pas maandag.”

Aanvankelijk meldde De Radstake dat de boom naar Burgers’ Zoo zou gaan. Zaterdagavond liet het zalencentrum weten dat dat een vergissing was: de boom gaat naar de Apenheul.

De Radstake hoeft niet verder zonder linde, want een nieuwe lindeboom is al gevonden. Dinsdag wordt met een hoogwerker de oude boom eruit gehaald en de nieuwe teruggeplaatst.

De boom was al een ijkpunt toen herberg De Radstake een pleisterplaats was voor de handelsreizigers die over de hessenwegen (daterend uit de zeventiende eeuw) vanuit het huidige Duitsland de Achterhoek binnen trokken. De Radstake was een bekende hessenherberg, net als het verderop gelegen Wapen van Heeckeren bij Hummelo.

Menig handelsreiziger zal onder de linde voor De Radstake hebben uitgerust. Lodewijk Napoleon zou in de Bataafse tijd (rond 1800) onder de linde in slaap zijn gevallen. Volgens de overlevering heeft Lodewijk Napoleon in De Radstake de akte getekend waardoor het mogelijk werd een kerk te bouwen in Zieuwent.
https://www.gelderlander.nl/    19-3-2019

Zeldzame groene eik in Maaseik (B)
Wie over de Maasbrug rijdt in Maaseik, kan er moeilijk naast kijken. Aan de oever van de Maas staat een wintergroene eik. Een zeldzaam exemplaar voor België.

De Quercus x turneri is de wetenschappelijke naam van de boom langs de Maas. In de volksmond Turners eik of Oostenrijkse eik genoemd omdat hij in onze contreien nauwelijks bestaat. Het betreft een kruising tussen een zomereik en een steeneik. Het blad van de boom is glanzend en leerachtig terwijl de onderkant van het blad viltig behaard is. De boom is in ons land niet alleen zeldzaam in zijn soort. Hij valt in Maaseik ook op omwille van zijn formaat. De omvang is uitzonderlijk voor dit type boom. Dat de eik het zo goed doet, heeft alles te maken met zijn standplaats. Die is vochtig en voedzaam, omwille van de nabijheid van de Maas. Het is een raadsel hoe de boom hier terecht is gekomen. Normaal wordt hij voor vermeerdering geënt in het buitenland. Dat is in Maaseik niet het geval of toch niet zichtbaar. Hoe dan ook staat hij als een stille grenswachter op post langs de overgang tussen België en Nederland. En dat valt vooral in de winter op. Omwille van het uitzonderlijk wintergroen karakter van deze loofboom.
https://www.hbvl.be    16-2-2019

Wordt Troeteleik nu ook Europese Boom van het Jaar?
Bedreigd in zijn voortbestaan, maar De A58-boom bij Ulvenhout - beter bekend als de Troeteleik - gaat vanaf vrijdag Europa in. De iconische eik in de middenberm van de snelweg is de Nederlandse inzending voor de verkiezing van Europese Boom van het Jaar.

De Troeteleik werd in november met overweldigende meerderheid gekozen tot Nederlandse Boom van het Jaar, georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De naar schatting 180 jaar oude eik maakte ooit deel uit van de statige oprijlaan van landgoed Anneville. Hij overleefde eind jaren ‘80 de aanleg van de A58 tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder omdat hij precies in de middenberm kon blijven staan.

Sindsdien geniet de boom nationale bekendheid als herkenningspunt niet ver van de grens met België, wat hem de bijnaam Troeteleik opleverde. Voor velen geldt de boom ook als symbool van natuurbehoud. Door de geplande verbreding van de A58 van vier naar zes rijstroken, lijkt het lot echter bezegeld. Eind 2016 liet Rijkswaterstaat weten dat de boom niet gespaard kan worden. Dat heeft te maken met het nabijgelegen viaduct dat speciaal voor de eik zou moet worden aangepast wanneer de extra rijstroken er komen. Dat zou zeker 3,5 miljoen euro gaan kosten. Te gortig, concludeerde Rijkswaterstaat.

Maar toen de eik in november tot Boom van het Jaar werd gekozen, was de hele discussie over het voortbestaan van de boom weer terug. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) toog naar Ulvenhout om de bijbehorende prijs in ontvangst te nemen. Naar aanleiding van de publieke steunbetuiging, gaf ze aan het kappen van de eik te willen heroverwegen. Een woordvoerster van Van Nieuwenhuizen kon daar donderdag geen uitsluitsel over geven.

Vanaf vandaag kunnen Europeanen hun stem uitbrengen op de genomineerde bomen. “Natuurlijk hopen wij dat Nederlanders eensgezind achter ‘onze boom’ gaan staan en in actie komen", zegt Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds. “Want een stem op deze boom is ook een stem voor behoud van deze prachtige en kerngezonde boom.”

Stemmen kan de gehele maand februari via de website www.treeoftheyear.org

De winnaar wordt bekendgemaakt op dinsdag 19 maart. De Troeteleik heeft concurrentie van veertien bomen uit even zoveel Europese landen.
https://www.bndestem.nl    8-2-2019

Buiten-gewone boom Lochem: de linde in Zwiep
Een boom die speciaal is, bijvoorbeeld door een bijzondere gebeurtenis, een herinnering of bijzondere schoonheid. Zo'n 'gewone' boom kan voor iemand een buiten-gewone boom zijn.

"Deze boom staat op de kruising Zwiepseweg/Wengersteeg en is - met een zeskantige bank - in 1952 geschonken door de familie De Mol van Otterloo aan de bevolking. Door kordaat optreden van de Zwiepse bevolking is voorkomen dat havezate De Heest na een bombardement is afgebrand."

Naast de inzender vertellen ook de wethouder en vakcollega's van de gemeente en de afdeling BuitenRuimte van Circulus-Berkel Berkel over onder meer onderhoud en wetenswaardigheden. De rubriek, extra verhalen en foto's bij BuitenGewone boom Lochem vindt u terug op www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem
https://www.berkelbode.nl    6-2-2019

GroenLinks in Den Haag: Gratis bomenplan levert duizend nieuwe bomen op
GroenLinks in Den Haag verwacht met een nieuw bomenplan ongeveer duizend extra bomen in de stad te krijgen. De partij stelt voor om bewoners die ruimte hebben in hun voortuin, een gratis boom te geven. Hiervoor wil de partij een miljoen euro uittrekken. GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns: Dat geld is goed besteed want we moeten de stad groen en aantrekkelijk houden.'

GroenLinks heeft donderdag het initiatiefvoorstel 'Bomen maken de stad: buiten de gebaande paden op zoek naar ruimte voor extra bomen' ingediend. In het plan stelt de partij voor om bewoners, sportverenigingen of verenigingen van eigenaren (VVE's) met ruimte over, een boom cadeau te doen. Het moet ervoor zorgen dat Den Haag meer bomen krijgt.

'Den Haag is een van de meest versteende steden van Nederland', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Groen is erg belangrijk want bomen zorgen voor verkoeling en ze nemen water op. Daarnaast worden mensen gewoon blij van bomen.'

Het punt in de stad is alleen dat er weinig nieuwe bomen bij kunnen komen. Dat komt omdat er niet veel ruimte over is vanwege bijvoorbeeld parkeerplaatsen en trottoirs. Maar in voortuinen of bij sportverenigingen is soms nog wel plek. 'Er zijn heel veel plekken in de stad die niet van de gemeente zijn maar waar wel een boom zou kunnen staan', zegt Kapteijns.

Het idee van GroenLinks is dat bewoners via de gemeentewebsite kunnen aangeven dat ze een boom willen. 'Dan zou de gemeente een boom kunnen brengen of bewoners schaffen een boom aan en kunnen daarna de rekening bij de gemeente indienen.'

Kapteijns verwacht dat het plan ongeveer duizend nieuwe bomen oplevert. 'Ik ga ervan uit dat een boom ongeveer duizend euro kost. Met een miljoen euro kunnen we dus duizend nieuwe bomen toevoegen aan de stad. Een miljoen is veel geld maar het is een belangrijk onderwerp. De stad blijft groeien en dan moeten we er voor zorgen dat Den Haag aantrekkelijk en groen blijft. Het geld is dus goed besteed.'

Kapteijns weet hoe het is om een gratis boom te krijgen. 'In 2006 had toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh een soortgelijk idee', legt hij uit. Toen was ik nog geen raadslid. Ik heb gebruik gemaakt van deze regeling en in de tuin van mijn oude huis heb ik daarom een boom van Rabin staan. De boom doet het nog goed en is heel mooi', lacht Kapteijns. De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel van GroenLinks.
https://www.omroepwest.nl    2-2-2019

Tuinarchitect bouwt een kerk van levende bomen
Nadat tuinarchitect en kerkliefhebber Brian Cox over de hele wereld kerken had bezocht, besloot hij er in 2011 zelf een te bouwen. En wat voor één: de kerk bestaat uit levende bomen.

"Op een dag liep ik de achtertuin in en dacht ik: die ruimte heeft een kerk nodig – en zo begon het. Ik heb het gebied in april 2011 gereedgemaakt en het ijzeren framewerk van de kerk gemaakt."

Met zorg selecteerde hij bomen die hij voor zijn ‘boomkerk’ nodig had. “Sommige hebben steenkleurige stammen, andere hebben weinig bladeren en zorgen ervoor dat de kerk altijd door zonlicht wordt verlicht,” beschrijft hij op Boredpanda.com.

Als eigenaar van het tuinbedrijf Treelocations kon Brian Cox gebruikmaken van enorme gemechaniseerde scheppen om bomen te verplaatsen. Daardoor kostte het hem maar vier jaar om dit kerkproject te realiseren.

Aanvankelijk wilde hij de kerk, die ruimte biedt aan honderd personen, voor zichzelf houden. Onder druk van onder meer familieleden en vrienden opende hij het terrein in 2015 echter voor het publiek. Wie dat wil, kan de kerk ook huren als trouwlocatie. Prijs: 3800 dollar, zo'n 2300 euro.
https://visie.eo.nl/    29-1-2019

Kleine bomen in Congolees regenwoud blijken verrassend oud te zijn
Ze zijn soms wel 100 jaar ouder dan veel grotere en dikkere bomen.

Dat heeft een internationaal team van wetenschappers, waaronder ook onderzoekers verbonden aan het Belgische Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, ontdekt. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Nature Plants.

De onderzoekers bestudeerden bomen in het Luki-reservaat, te vinden in het zuidwesten van Congo en ontdekten dat kleine bomen in dit reservaat vaak veel ouder waren dan je op het eerste gezicht zou denken. “We stelden vast dat een boom met een diameter van 10 cm makkelijk 300 jaar oud kan zijn, terwijl bomen met een diameter van meer dan 60 cm soms nog geen 200 jaar oud zijn,” vertelt onderzoeker Bhély Angoboy Ilondea.

De wetenschappers trekken die conclusie nadat ze het Luki-reservaat gewapend met een metaaldetector en holle boor binnen trokken. Met de holle boor konden de onderzoekers houtstalen verzamelen. En die houtstalen stelden ze weer in staat om de groeiringen te bestuderen en dus meer te zeggen over de leeftijd van bomen. Maar waar was die metaaldetector voor nodig? Een nog preciezere beoordeling van het groeiritme van de bomen. In 1948 hebben onderzoekers namelijk op 6000 bomen in het Luki-reservaat een metalen identificatieplaatje aangebracht. Veel van die identificatieplaatjes zijn door de tijd heen diep in het hout gegroeid. Maar met een metaaldetector konden de onderzoekers ze opsporen en vervolgens dankzij dat ijkpunt heel nauwkeurig de leeftijd van de boom vaststellen.

Tropische bossen spelen een belangrijke rol in het aardse klimaat. De bomen waaruit ze zijn opgebouwd halen namelijk overtollig CO2 uit de lucht en slaan dat op. Grote bomen herbergen daarbij meer koolstof dan kleine bomen. Maar dit onderzoek onthult dat kleine bomen weer een streepje voor hebben als we kijken naar levensduur.

Het onderzoek wijst uit dat sommige bomen heel traag groeien en zich veel jonger voordoen dan ze zijn. Het onderzoek heeft belangrijke implicaties voor de wijze waarop tropische bossen beheerd worden. Nu worden grote bomen – met het oog op koolstofopslag vaak nog waardevoller geacht dan kleine bomen. Maar daar moeten we op terugkomen, aldus Bhély Angoboy Ilondea. “Ons werk toont aan dat zowel grote als kleine bomen belangrijk zijn om koolstofopslag op lange termijn te verzekeren.” Kleine boompjes bevatten minder koolstof, maar leven lang én ze zijn heel talrijk. Grote bomen zijn zeldzamer en hebben snellere levenscycli, maar een enkeling bevat weer heel veel koolstof. “We herinneren wetenschappers en bosbeheerders eraan om de focus op zowel grootte als levensspanne te leggen. Men heeft de neiging om alleen de grote bomen in het bos te zien, maar schijn bedriegt.”
https://www.scientias.nl/    24-1-2019

Beukenboom uit 1890 krijgt ruim baan in Acht in Eindhoven
Na jarenlange inzet van een buurtbewoner krijgt in Acht een monumentale boom uit 1890 eindelijk meer groeiruimte.

"Je moet een ontzettend lange adem hebben, maar opgeven doe ik niet", zegt Jan Brands uit Acht. Meer dan tien jaar lang is Brands bezig geweest om de monumentale Beuk uit 1890 op zijn grondgebied op de Maasstraat meer groeiruimte te geven en de boom te behouden voor Acht. Het is de eerste keer dat de boom onderhanden wordt genomen. "De boom is waardevol en beeldbepalend voor Acht. Alle vier de jaargetijden zijn er in terug te zien. Mensen die hier Acht binnenkomen, zien als eerste de boom."

Volgens Brands zou de boom nog maar een jaar of tien, vijftien meegaan, en als de boom schade berokkent aan zijn huis dan gaat hij om. De stoep en zijn terras kwam al omhoog en er zijn scheuren in bakhuis in zijn tuin.

De beuk is in 2007 door de gemeente Eindhoven (en sinds vorig jaar ook landelijk) als monumentaal bestempeld en mag niet zomaar gekapt worden. Sinds die tijd is Brands, samen met de Dorpsraad Acht in overleg met de gemeente om financiën los te krijgen, omdat de gemeente er een monumentale boom van heeft gemaakt en ook verantwoording draagt, volgens Brands. Uiteindelijk komt de mededeling dat er nieuw bomenbeleidsplan komt begin 2013.

In december 2012 wordt de boom geïnspecteerd door bomenconsulent Hans Kaljee uit Amsterdam, Trefpunt groen en de gemeente. De boom is gezond, maar moet door een gespecialiseerd bedrijf gesnoeid worden. Echter het beleid voor particuliere monumentale is nog niet uitgestippeld. In april 2013 komt dan het verlossende woord dat particulieren met een waardevolle boom op eigen grond een financieel beroep kunnen doen op de gemeente.

Uiteindelijk duurt het tot 2018. Na een goede samenwerking met de gemeente Eindhoven en boomonderhoudsbedrijf Soontiëns wordt er een plan van aanpak gemaakt en is in december het werk gedaan. "Er is 24 vierkante meter grond rond de boom aan de straatkant uitgehaald met een grote zuiger. De stoep is eruit en de straat is opnieuw aangelegd. Er is 24 ton nieuwe bemestte aarde met nieuw bacterieleven terug geplaatst en beluchtingsbuizen om de lucht erin te krijgen, zodat de boom de straatkant op kan groeien in plaats van richting het huis. Nu kan de boom wel vijftig jaar of langer mee." De volgende afspraak dit jaar is ook al gepland. In april wordt de boom gesnoeid. Brands is blij dat het karwei gebeurd is, wat hij jammer vindt is dat niet meteen de aanwezige verkeerssluis is meegenomen in het onderhoud. "Voor de boom zou het betekenen dat er nog meer groeiruimte zou komen. Dat wordt het volgende project", zegt hij lachend.
https://www.ed.nl/    11-1-2019

De oplossing voor de essentaksterfte is nabij
Wageningse onderzoekers hebben essen gevonden die minder gevoelig zijn voor de essentaksterfte. Daarmee lijkt het uitsterven van de es in Nederland gekeerd.

Er gaan nog veel essen verdwijnen hoor, ook straatbomen.” Onderzoeker plantenziekten Jelle Hiemstra van de Wageningen Universiteit (WUR) probeert het optimisme meteen maar wat te temperen. Voor de essen van gevoelige rassen die nu langs de straten staan, is er weinig te doen tegen het vals essenvlieskelkje, de schimmel die afgelopen jaren massaal essentaksterfte veroorzaakt. “Maar we kunnen nu wel gaan bouwen aan een nieuwe generatie essen die veel minder gevoelig is voor essentaksterfte. We hoeven niet meer bang te zijn dat de es geheel uit Nederland verdwijnt”, aldus Hiemstra.

Hij experimenteerde afgelopen jaren op de proeftuin van de Wageningse universiteit, in Randwijk en op een locatie in Drenthe, met verschillende essensoorten en cultivars, bomenrassen die veredeld zijn voor gebruik in de bebouwde kom of langs wegen. Die essen worden sinds 2010 ernstig bedreigd door de uit Azië afkomstige schimmel, die eigenlijk vooral in bossen huishield. Het gekke is dat de essen in steden en dorpen veel minder last hebben van de ziekte, maar toch op grote schaal verdwijnen. “In het bos is het vochtig en koel, ideale omstandigheden voor de schimmel.

Maar in de stad is het warmer en droger, de verspreiding is er minder. De schimmel verspreidt zich via sporen. Op takken die de hele winter op de grond blijven liggen, groeien in het voorjaar de essenvlieskelkjes, de paddenstoelen. Die verspreiden sporen, die op de nieuwe bladeren terechtkomen en daar de boom infecteren. Als afgevallen bladeren worden opgeruimd, zoals in de stad, is er veel minder kans op infectie.” Toch is aantasting door essentaksterfte voor veel gemeenten vaak een reden om de essen te kappen en soms zelfs alle essen in een straat weg te halen. “Dat is niet altijd nodig, want zelfs een zieke es kan in de stad vaak overleven. Bladeren en takken sterven soms af, maar als de stam niet aangetast is, kan de boom best overleven”, aldus Hiemstra. “Maar gemeenten hebben een zorgplicht, ze zijn verantwoordelijk als er een tak op iemands hoofd valt. Dus nemen veel beheerders geen risico.”

Tegen de ziekte is niets te doen, maar niet alle essen blijken even snel ziek te worden. Reden om te zoeken naar de resistente variant. Vanuit de WUR worden twee onderzoeken gedaan, het ene gericht op straatbomen, het andere op bosbomen.

In het stadsbomenonderzoek verzamelde Hiemstra samen met onderzoekers uit Tsjechië en Letland materiaal van 40 verschillende genetische samenstellingen. Takken van deze bomen werden geënt op zogenoemde onderstammen, zoals dat met de meeste cultivars gaat, waarna zo’n 1100 bomen werden geplant op een proefveld in het Drentse Peize. Vervolgens werd een deel van de essen geïnfecteerd met de schimmel. Niet op de natuurlijke wijze via het blad, maar meteen in de stam. “We lieten stukjes hout infecteren met de schimmel. Vervolgens sneden we de bast open, staken er een besmet stukje hout tussen en draaiden er tape omheen. Zo wisten we zeker dat ze besmet raakten.” Veel van de besmette essen werden ook daadwerkelijk ziek. Maar er waren wel duidelijk soorten en cultivars die minder gevoelig zijn.

Voor bosbeheerders is gebruik van cultivars echter geen optie. Zij beperken zich veelal tot de aanplant van de inheemse gewone es, omdat deze soort belangrijk is in het ecosysteem. Verschillende soorten mossen, korstmossen en insecten zijn van deze soort afhankelijk. Bovendien proberen bosbouwers en natuurbeheerders te werken met autochtoon plantmateriaal, bomen en planten waarvan de voorouders altijd hier hebben gestaan, omdat dat genetisch het best is aangepast aan onze omstandigheden.

Daarom pakt collega-onderzoeker Paul Copini van het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN-WUR) het iets anders aan. Hij zocht door heel Nederland naar inheemse essen die door kleine genetische variatie minder gevoelig zijn. Hij schakelde daarbij het publiek in: sinds juni 2017 konden mensen die tussen de aangetaste essen ook gezonde essen zagen staan dit melden op de website essentaksterfte. Medewerkers van het CGN gingen vervolgens poolshoogte nemen en zetten takken hiervan, net zoals de cultivars van Hiemstra, op onderstammen. Op deze manier heeft Copini nu 200 sterke varianten van de gewone es verzameld, waarmee vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan.

Daarnaast heeft het CGN zaad verzameld. Daarbij wordt onderzocht of gezonde moederbomen meer gezonde nakomelingen geven. “Uiteindelijk hopen we een groot aantal gezonde bomen op te kweken zodat er een hoge genetische diversiteit wordt gewaarborgd. Zo’n brede basis is essentieel om essen bestand te houden tegen toekomstige ziekten en klimaatverandering”, zegt Copini.

In steden en dorpen kan binnenkort worden begonnen met aanplant van meer resistente essen, al kan Hiemstra op dit moment nog geen namen noemen van de soorten die als beste uit de bus komen. De onderzoeksresultaten moeten nog worden gepubliceerd.

Eind februari eindigt het project en verschijnt er een advies. Althans, over bomen in de bebouwde kom. Het onderzoek naar bosessen gaat nog wel even door.

In december zijn ten zuiden van Brummen (Gelderland) in het open veld boompjes geplant die voortkwamen uit de publieksactie, in januari volgt een bosperceel bij Almere. Op deze locaties worden de bomen niet ziek gemaakt, de onderzoekers willen gewoon kijken hoe ze zich de komende tijd ontwikkelen onder natuurlijke condities. “Dat gaat om tien tot twintig jaar”, aldus Copini, “dus geduld.”
https://www.trouw.nl/    30-12-2018

'Stripke' van Etten-Leur leeft voort in eik langs het spoor
Twee stammen, met elk hun eigen unieke vertakkingen en bladerdaken, maar met dezelfde wortels die straks in de lente voor bloei moeten zorgen. De tweestammige moeraseik die vrijdagmiddag aan de Brabantlaan werd onthuld, symboliseert zo de twee kernen Etten en Leur, die dit jaar een halve eeuw door een ‘stripke’ worden verbonden tot één levend organisme.

Het idee voor een jubileumviering werd aangejaagd door carnavalsvereniging Ut Stripke, die in vol ornaat de onthulling van de gedenkboom bijwoonde. Begin dit jaar schreef de club een open brief aan burgemeester Miranda de Vries om aandacht voor het jarige koppelteken te vragen. ,,We dachten zelf eigenlijk aan een feest", legt zelfbenoemd ‘Prins Stripke’ Tom Hayes uit. ,,Maar een boom is natuurlijk ook leuk.”

Bij deze ene boom blijft het bovendien niet. Op de rotonde Vosdonk-Roosendaalseweg, volgens de gemeente de toegangspoort tot de stad, plaatst de gemeente liefst vijftig zuilvormige bomen; een voor elk jaar stripke. Al zullen ze waarschijnlijk pas in 2020 worden aangeplant, omdat er eerst een waterberging op de rotonde moet worden aangelegd. ,,Maar we zullen er dan geen 52 plaatsen denk ik", zegt burgemeester De Vries. ,,Dan blijf je bezig, en op een gegeven moment is de rotonde vol.”

De eik langs het spoor staat bovendien op een symbolische plek, namelijk ‘ongeveer’ op de oude grens tussen Etten en Leur - de precieze grens bleek lastig te bepalen. ,,Dit is sowieso een handigere plek om te gedenken dan op de rotonde", lacht De Vries, in symbolisch streepjespak, nadat ze samen met wethouder Kees van Aert de onthulling heeft verricht. ,,Op dit informatiebordje kan iedereen rustig het verhaal achter de boom en ut stripke lezen.”
https://www.bndestem.nl    13-12-2018

Een nieuwe damwand moet de oude Kabouterboom redden
De Beekse Kabouterboom overleefde in zijn 450-jarige leven vele aanslagen. De bliksem sloeg in. Vandalen staken hem in brand. Maar de oudste en dikste tamme kastanje van Nederland bleek een taaie rakker. Niets kreeg de Beekse reus omver.

Toch dreigde er een gevaar dat de Kabouterboom onmogelijk op eigen kracht zou kunnen oplossen: erosie.

Door hevige regenbuien zakte de bosbodem weg en het wandelpad aan de voet van de kastanje werd in vijftien jaar tijd 50 centimeter smaller.

,,Als we niet ingrijpen, komt er vroeg of laat een moment dat de boom omvalt”, voorspelde Ab van Dijk van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) in juni. Nu, zes maanden later, is duidelijk te zien wat dat ‘ingrijpen’ betekent.

Tot de kerstdagen pakt GLK de complete waterhuishouding van het idyllische Kastanjedal, een beekdal, aan. Grote keien vertragen straks de afvoer van de beek. Zeven, deels verdwenen, stuwen worden vervangen. Paden worden gerepareerd, watervangers vergroot, geulen aangelegd.

Het doel: erosie een halt toeroepen en zeldzame planten, zoals de slanke zegge en sleutelbloem, weer de strijd laten winnen van de woekerende brandnetels. Het pad langs de Kabouterboom wordt weer zo breed als pakweg twintig jaar geleden.

En de Kabouterboom zelf? ,,Die is nog supervitaal”, zegt Van Dijk. ,,En hij hoeft zich de komende vijftig jaar geen zorgen te maken over erosie.” Maar daarvoor moest wel een meterslange en metersdiepe betonnen damwand worden aangelegd die het onmogelijk maakt dat de bodem bij de boom verder wegzakt.

,,Natuurlijk vinden we het spannend wat de mensen er straks van vinden. We hebben deskundig advies ingewonnen, weloverwogen keuzes gemaakt en, volgens ons, voor de beste oplossingen gekozen, maar hoe je het ook wendt of keert: het blijft een enorm object. We hebben bijvoorbeeld ook nagedacht over de mogelijkheid om een vlonderpad, boven het bestaande pad langs de Kabouterboom, aan te leggen. Dat ziet er waarschijnlijk mooi uit, maar met een vlonderpad hou je de erosie niet tegen.”

Om de damwand in de natuurlijke rijkdom minder te laten opvallen of, zoals Van Dijk het zegt, ‘zachter te laten landen’, is gekozen voor antraciet. Daarop kunnen straks de mossen en algen welig tieren. Maar de vele wandelaars in het bronnenbos - waaronder de honderden kinderen die jaarlijks de Kabouterroute lopen - moeten wel geduld hebben. ,,Pas over een jaar of twee krijgen mensen een indruk hoe het er hier uit moet komen te zien.”

Geduld is dus een schone zaak in het al even schone natuurgebied. Een bronnenbos komt niet vaak voor in Nederland. 75 liter water borrelt er gemiddeld elk uur uit de bodem omhoog. 365 dagen per jaar. ,,Op deze plek in Beek moeten we zuinig zijn.”
https://www.gelderlander.nl    11-12-2018

Swipen naar je (gratis) lievelingsboom
Meer bomen zorgen voor een gezondere leefomgeving n gelukkiger mensen. Via een datingsite kun je een gratis boom krijgen.

Wat vind je van mijn bronstige stam? Mijn sappige goudappeltjes zijn om op te vreten, maar deel ik het liefst alleen met jou. #sappig #rond. Je verwacht het niet direct, maar die tekst hoort bij een appelboom van 32 jaar die je via de campagne Bomen voor Amsterdam van Stichting De Gezonde Stad in je tuin kunt krijgen.

De stichting geeft honderd bomen weg aan Amsterdammers, om zo de stad groener te maken. De gemeente betaalt die bomen. Het concept is simpel: lees op www.bomenvooramsterdam.org de profielen van de beschikbare bomen zoals de moseik (164 jaar) of de krentenboom (23 jaar) en swipe een boom weg of geef hem een hartje een soort Tinder dus. Geef je een hartje, dan kun je invullen waar de boom moet staan en waarom daar. Dat kan zijn in je eigen achtertuin, maar ook in de speeltuin om de hoek of in een park.

In principe geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Maar de stichting kijkt daarbij wel naar selectiecriteria als groeiruimte; niet alle aanvragen zijn haalbaar. Deze week werden de eerste tien aanvragen goedgekeurd. Wie een boom krijgt, plant en onderhoudt die met verzorgers van de Nationale Bomenbank.

De campagne is dan wel speels opgezet, het doel is serieus: inspelen op klimaatverandering. Tussen 2003 en 2016 nam het groen in de openbare ruimte binnen de ring van Amsterdam met 11 procent af, bleek uit onderzoek van planologen van de UvA qua oppervlakte zon 550 voetbalvelden. Directeur van De Gezonde Stad Jaap de Jong: De stad versteent. Groen verdwijnt omdat wij woningen nodig hebben. Hij heeft niet de illusie dat hij met het planten van honderd bomen het verloren groen compenseert. Maar het is wel een start om te laten zien dat we de stad groener kunnen maken. Want dat is hard nodig, zegt De Jong: we krijgen steeds vaker te maken met warmere dagen en regenbuien. Doen we niets, dan kan de stad steeds minder goed omgaan met die klimaatverandering en gaat de biodiversiteit achteruit.

Onderzoeker aan de UvA en planoloog Mendel Giezen beaamt dat. Hoe minder groen, hoe warmer een stad is. Dat kan wel enkele graden schelen. Ouderen en kinderen hebben meer last van hitte; in warmere zomers gaan meer mensen dood dan in koudere. En dan is er nog de wateroverlast. Minder groen betekent minder goede waterverwerking. Meer straten zullen onder water komen te staan bij extreme regenbuien. Bovendien, vult De Jong aan, zijn bomen belangrijk voor de gezondheid en niet alleen doordat zij de lucht zuiveren. Een paar minuten kijken naar een boom heeft al een positieve invloed op de hersenactiviteit: het werkt rustgevend en we worden er vrolijk van.

Dat las ook Jeroen Beekmans (33), die zich om die reden opgaf voor de campagne. Hij kreeg een krentenboom (naast de appelboom, moseik en lindeboom de meest aangevraagde boom). Zijn tuin was een tegelwoestijn, vertelt hij. Wij wonen in zon straat waar veel blik is geparkeerd en mensen schuttingen hebben. Om de hoek sneuvelen binnenkort 60 bomen, als de straat wordt vernieuwd. Ik heb ergens gelezen dat n boom in de straat het gelukspercentage van mensen al vergroot.

De campagne past in het gemeentelijk beleid: met de Agenda Groen wil de gemeente Amsterdam plekken geschikt maken voor opvang van regenwater door vergroening. En in 2050 moet de stad volledig klimaatbestendig zijn. De bomen worden betaald uit het gemeentelijke herplantfonds daarin storten mensen die een boom kappen en niet herplanten de waarde van de gekapte boom in geld. Een boom kost 500 tot 1.500 euro, vertelt De Jong. Tot nu toe zijn er al driehonderd aanmeldingen. Na deze actie wil De Jong nogmaals met de gemeente in gesprek over het planten van de volgende partij bomen. Hij hoopt op navolging in andere steden. Ze mogen alles kopiren. Graag zelfs.

NRC (https://www.nrc.nl/)    30-11-2018

Rijswijk krijgt eigen Sprookjesboom van omgevallen boom
De onlangs door storm gevelde boom in het speeltuintje aan de Lijsterbeslaan / Populierlaan in de Bomenbuurt wordt nu door Sander en Rik Boom van het carvingteam doemaar.Dolmar omgetoverd tot een sprookjesboom. De boom krijgt verschillende dieren-en sprookjesfiguren in de stam gezaagd.

De eerste signalen zijn erg enthousiast vanuit de wijk en er werd zelfs geopperd is het niet een idee voor de kastanjeboom in de Herenstraat voor het museum? De boom krijgt hier in het speelparkje in ieder geval een mooie nieuwe bestemming waar de kinderen erg blij mee zullen zijn!
Rijswijk.tv (https://rijswijk.tv/)    18-11-2018

Bijzondere Anne Frankboom geplant bij Helicon Eindhoven
Bij het schoolgebouw van Helicon Eindhoven is maandag een Anne Frankboom geplant. De boom is een directe nazaat van de kastanjeboom die in de tuin van het Achterhuis stond.

Deze bijzondere boom gaat zowel praktische als maatschappelijke doelen dienen, legt Helicon-directeur Wil Laval uit. ,,Enerzijds voor de opleiding Boomverzorging en anderzijds als symbool voor onderling respect en het in vrede met elkaar leven ongeacht ras en overtuiging. De bijzondere boom zal in de toekomst een kapstok zijn bij diverse vakken op de vmbo- en mbo-opleiding.

Wethouder Jan van der Meer plantte de jonge Anne Frankboom maandagmiddag symbolisch met enkele scheppen zand rond de stam. Het initiatief voor het planten van de boom kwam van docent Boomverzorging Corik Geurts. ,,Ik wist dat de mogelijkheid bestond om een directe nazaat van de kastanjeboom uit de tuin van het Achterhuis te planten. Het leek me een mooie manier om verschillende vakken en opleidingen van de vmbo en mbo met elkaar te verbinden.

Om de boom te beschermen is er een stalen constructie omheen gemaakt. Een constructie die een opvallende gelijkenis vertoont met het silhouet van het Achterhuis. Ook Gijs de Bont van het College van Bestuur van Helicon Eindhoven is blij met het initiatief. ,,Met deze boom schenk je ook aandacht aan een onderwerp dat nog steeds erg actueel is.

De verzorging van de boom zal door leerlingen worden gedaan. Rondom de kastanje is een perkje aangelegd om het bijzondere van de Anne Frankboom extra te benadrukken. Niet alle leerlingen van de opleiding bleken bekend met Anne Frank. Sommigen hebben wel van haar dagboek gehoord maar weten niet waar het planten van een Anne Frankboom voor staat.

In haar dagboek schreef Anne Frank wel eens over de prachtige kastanjeboom in de tuin van het Achterhuis waar ze met haar familie jaren ondergedoken heeft gezeten. Na opgepakt te zijn door de Duitse bezetter stierf Anne Frank in een concentratiekamp. ,,Met het planten van deze boom leren onze leerlingen niet alleen een jonge boom te verzorgen maar leren ze tevens waar Anne Frank en ook deze boom symbool voor staat, stelt directeur Laval. ,,Alleen daarom al is dit een heel bijzondere boom.
Eindhovens Dagblad (https://www.ed.nl)    15-11-2018

Minister neemt cheque voor troeteleik persoonlijk in ontvangst
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) komt maandag 12 november naar Ulvenhout om daar hoogstpersoonlijk de prijs voor de inmiddels landelijk vermaarde A58-troeteleik in ontvangst te nemen. De met kap bedreigde Anneville-boom werd twee weken geleden gekozen tot Boom van het Jaar.

Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds dat de verkiezing heeft georganiseerd, is verheugd over de toezegging van de bewindsvrouw. Ze heeft meteen na de uitslag van de verkiezing aangegeven dat ze kap van de troeteleik in heroverweging neemt. Dat ze nu op onze uitnodiging ingaat, betekent dat ze er serieus mee omgaat, aldus Brasz.

Rijkswaterstaat wil de boom, in de middenberm van de A58 ter hoogte van Ulvenhout, kappen als de snelweg over een paar van vier naar zes rijstroken gaat. Verplaatsen zou de ruim 180 jaar oude eik niet overleven. Laten staan gaat meer dan 3,5 miljoen euro kosten omdat het nabijgelegen viaduct dan moet worden verbreed. Dat geld is er niet.

Het leek een uitgemaakte zaak, maar de verkiezing van de eik tot Boom van het Jaar leidde ertoe dat de discussie opnieuw actueel werd. Van alle kanten klinkt luid protest tegen de voorgenomen kap van de snelwegboom. De landelijke Bomenstichting laat momenteel civieltechnisch onderzoek doen door het Eindhovense ingenieursbureau Movares. De stichting verwacht eind november de resultaten van het onderzoek dat moet uitwijzen welke mogelijkheden tot behoud wellicht over het hoofd zijn gezien.

Aan de verkiezing tot Boom van het Jaar is een cheque ter waarde van 2.500 euro verbonden. Maaike Brasz zal die cheque op 12 november aan van Nieuwenhuizen overhandigen op het nabijgelegen landgoed Anneville. De boodschap die zij de minister meegeeft is dat zij de cheque slechts mag verzilveren als vast komt te staan dat de eik blijft staan. Het geld moet cht ten goede komen aan de boom. Niet als die gekapt wordt en er bijvoorbeeld bankjes van worden gemaakt.
Wel of niet kappen, de minister velt nog geen oordeel. Een woordvoerster van het ministerie verwijst naar de eerdere reactie van Van Nieuwenhuizen, pal na de Boom van het Jaar-uitslag. Toen zei de bewindsvrouw tot ze met betrokken partijen in overleg wil om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen'.
BN De Stem (https://www.bndestem.nl)    9-11-2018

Factsheets bewijzen positieve bijdrage bomen aan de stad
Betere waterhuishouding, minder opwarming en schonere lucht: bomen en groen dragen positief bij aan steden. Om duidelijk te maken hoe groot dat effect is, heeft de Universiteit Wageningen de wetenschappelijke kennis over deze kwaliteiten samengevat tot factsheets, ter ondersteuning bij keuzes over de rol die groen speelt bij gebiedsontwikkeling.

De factsheets geven ook informatie over hoe het groen gerealiseerd kan worden. Bovendien biedt Wageningen UR een bomenposter, met per boomsoort informatie over hun positieve bijdrage om CO2 vast te leggen, opwarming te beperken, en andere ecosysteemdiensten.

Bekijk de factsheets op ruimtelijkeadaptatie.nl
Gebiedsontwikkeling.nu (https://www.gebiedsontwikkeling.nu)    3-11-2018

Rechter fluit Vught terug: Maurickbeuk mag niet worden gekapt
De bijna honderd jaar oude bruine beuk aan het Maurickplein in Vught mag net worden gekapt. Dat besloot bestuursrechter Maarten Verhoeven dinsdagochtend na een korte schorsing van de rechtszaak.

Verhoeven vindt dat het zwaarwegende algemene belang van niet tijdelijke aard, dat Vught aanvoerde om de boom te mogen kappen, onvoldoende is aangetoond. De Fagus Sylvatica moet volgens de gemeente wijken voor herinrichting van de Boxtelseweg en omgeving. De weg wordt voorzien van nieuwe riolering en meteen toekomstbestendig ingericht. De werkzaamheden zijn al begonnen en zullen door de uitspraak van de rechter vertraging oplopen. Hoeveel vertraging is op dit moment nog niet bekend.

Verhoeven boog zich tijdens de rechtszitting kritisch over de vraag of er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Om dat te doen hield hij verschillende ingebrachte varianten voor herinrichting van het gebied tegen het licht. Een variant waarbij de Boxtelseweg strak langs de geluidswal wordt gelegd en de boom plat moet n een variant die erop lijkt maar waarbij de gehele weg met een bocht om de boom heen wordt gelegd en de boom dus gespaard blijft, bleven als laatste over. ,,De verkeersveiligheid is bij beide varianten nagenoeg gelijk", concludeerde Verhoeven. ,,De bereikbaarheid van Kasteel Maurick ook en de hoeveelheid groen die overblijven verschillen ook niet veel. Het gaat dan eigenlijk alleen nog over de noodzaak van het vergroten van het Maurickplein om het plein te kunnen gebruiken voor evenementen. En daar moet dan een boom die bijzondere bescherming geniet voor wijken. Evenementen kun je ook op een andere manier organiseren. Ik hecht aan de bruikbaarheid van het Maurickplein minder waarde dan de gemeente. De motivering van de gemeente dondert hiermee in elkaar.

De Natuur- en Milieugroep Vught (NMV), Het Groene Hart Brabant en Stichting Boom & Bosch reageerden verheugd op de uitspraak van de rechter dat de 25 meter hoge markante beuk, die hoog boven de A2 uittorent, behouden blijft. ,,Wij zijn heel blij. Dit is heel goed nieuws", aldus Johan Smeulders, voorzitter van NMV. ,,Niet alleen voor de beuk maar voor al het groen en de bomen. Eindelijk wint groen van asfalt. Er moet een andere denkwijze komen in Vught. Nu is het zaak dat er een mooi plan wordt gerealiseerd mt behoud van de boom.
Brabants Dagblad (https://www.bd.nl)    1-11-2018

Hoe reageren onze bomen op superheet 2018? Zelfs de eik had het te warm
In juli viel het blad al massaal van de bomen maar nu - eind oktober - lijkt het langer te blijven hangen. Maar is dat zo? En waarom blijft die herfstkleur zo lang? Feit en fictie over het bomenseizoen 2018.

De wereld van de bomenkenner is ingewikkeld. Verwacht van Henry Kuppen geen alomvattende conclusies over hoe onze bomen met dit extreme jaar omgaan. Kuppen is directeur van kennisatelier voor bomen Terra Nostra met vestigingen in Mill en Bleskensgraaf. ,,Qua droogte was en is er echt wel iets aan de hand, zegt hij. ,,Hoe bomen daarop reageren is soortafhankelijk.

Bij droogte is een van de eerste maatregelen die een boom neemt het afstoten van het blad. Daarbij blijkt de berk, met zn witte schors, een echte bangerik. ,,Das echt een paniekhaas. Die laat bij een beetje droogte zn blad al vallen. Dat doen bomen en planten om hun verdampend oppervlak te beperken.

Nu hadden die bange berken het deze zomer achteraf gezien wl bij het rechte eind. ,,Het was dit jaar z extreem dat zelfs bomen die goed tegen droogte kunnen ook hun blad lieten vallen. Ik noem bijvoorbeeld de eik. Dat heb ik op deze schaal nog nooit gezien. Afgelopen zomer leek Nederland eerder op Zuid-Europa. Overal waren bruine plekken in het landschap te zien.

Over het algemeen zijn bomen wel in staat zon mediterrane zomer te overleven, maar voor wie al niet te sterk was kan het ook de genadeklap betekenen. Een deel van de bomen die hun blad hebben afgestoten zijn inmiddels weer uitgelopen. Kuppen: ,,Dus zie je minder bruine plekken. Plus het dorre blad is inmiddels afgevallen.

Dat betekent wel dat bij sommige soorten de knoppen die eigenlijk bedoeld waren voor de lente van 2019 n al zijn aangesproken. ,,De vraag is dan wel of die nieuwe knoppen de tijd krijgen zich volledig te ontwikkelen en laat gevormde scheuten nog kunnen afharden. Ze zijn anders minder houtig, en daardoor gevoeliger voor vorst.

Dat er nog zo laat in het seizoen nieuwe blad is aangemaakt, maakt ook dat dat langer blijft hangen ... het is simpelweg nog niet aan de houdbaarheidsdatum. ,,Maar het is niet zo dat drdoor de bomen over de gehele linie langer groen blijven. Dat hoor je gewoon elk jaar. Volgens Kuppen is dat simpelweg onze beleving. ,,We hebben we al jaren van die late nazomers, van die Indian summers. Het is nu in de tweede helft van oktober net zo groen als anders. Pas begin december is al het groen uit de bomen.

,,Wat je wel ziet is dat bij sommige boomsoorten de herfstkleuren veel langer aanwezig blijven, weet Kuppen. Ook dat is soortafhankelijk. ,,Er zijn soorten die puur op de temperatuur afgaan. Een paar weken geleden hadden we die ene nachtvorst. Metn vlogen die bomen in de herfstkleur. Het bleef bij die ene koude nacht en nu kunnen we al weken van die herfstkleuren genieten. Als er nu dadelijk een paar nachtvorsten komen gaat het ineens keihard, dan is al dat blad ineens weg.

Ook het gerucht dat de eikels dit jaar wel heel massaal vallen kan hij ontzenuwen. ,,Dat verschilt enorm. Op sommige plekken wel, op ander helemaal niet. Ook dat is helemaal normaal.

Voor de meeste bomen zou het fijn zijn als de nachtvorsten nog eventjes uitblijven, meer vocht is superwenselijk. ,,Over die vorst, dat is niet eens mijn grootste zorg. Vroegtijdige sneeuwval ... dt is pas schadelijk. Ik herinner me die sneeuwstorm van november 2005. De schade in de kronen was enorm vanwege het toen nog aanwezige blad.

Wat hem wel zorgen baart, is de beuk. ,,Dat is een echt Nederlandse cultuurboom, die als nadeel heeft dat hij ondiep wortelt. We weten bijvoorbeeld dat die lange, hete zomer van 1976 grote impact heeft gehad op onze beuken. Dat zagen we eigenlijk pas jaren later. Bomen zijn langzame organismen. Ik vrees dat als we meer van dit soort zomers gaan krijgen de beuk de eerste soort zal zijn die het nieuw klimaat niet aankan.
Brabants Dagblad (https://www.bd.nl)    27-10-2018

Middenberm-eik op A58 is Boom van het Jaar, maar kap dreigt
Duizenden automobilisten rijden er dagelijks langs: de 'troeteleik' in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout. De eik is nu verkozen tot Boom van het Jaar, een verkiezing voor de Nederlandse boom met het mooiste verhaal.

Maar Rijkswaterstaat wil het liefst af van de bijzondere eik. De boom staat al twee jaar op de 'dodenlijst', want hij staat de plannen voor de verbreding van de A58 in de weg. "In 2021 wordt hij gekapt", zegt Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat.

De boom is een overblijfsel van een oprijlaan vol eiken van het landgoed Anneville. Bij de aanleg van de A58 sneuvelden de meeste bomen, maar juist deze eik mocht blijven omdat hij precies in de middenberm van de nieuwe weg terecht zou komen.

Binnenkort wordt de A58 verbreed. Rijkswaterstaat wil de snelweg tussen Tilburg en Breda van twee keer twee naar twee keer drie rijbanen verbreden. En dan is er geen plaats meer voor de beroemde eik in de middenberm.

Begin volgend jaar maakt Rijkswaterstaat het zogeheten ontwerptracbesluit bekend. Daarin zijn de voorkeursplannen (waarin de boom gekapt wordt), verder uitgewerkt. Bewoners hebben dan nog zes weken om op het ontwerp te reageren. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

De uitslag van de Boom van het Jaar-verkiezing verandert volgens Van Beerendonk het standpunt van Rijkswaterstaat niet. "Het is een mooie eer voor een fraaie boom, maar de enige optie is kappen." Hij wijst op onderzoek dat de organisatie in aanloop naar de verbredingsplannen liet uitvoeren. "Wij gaan geen 3,5 miljoen euro belastinggeld uitgeven aan het aanpassen van het nabijgelegen viaduct, waardoor de boom kan blijven."

Toch houdt Rijkswaterstaat de deur op een kier. "Als er particulieren opstaan met een crowdfundingactie, waardoor er 3,5 miljoen euro aan particulier geld opgehaald wordt, dan willen wij de plannen heroverwegen."

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zegt in een reactie tegen de NOS dat de afgelopen jaren door alle betrokken partijen is gezocht naar een goede, betaalbare oplossing om de boom te sparen, maar dat die niet is gevonden. Ze wil met de betrokken partijen in overleg blijven om te kijken of er alsnog een oplossing kan worden gevonden.

Noord-Brabanders die de boom een warm hart toedragen, meldden de Anneville-eik eerst voor de provinciale boomverkiezingen aan. Die won de boom, die ook al eens bezoek kreeg van een bomendokter, glansrijk.

In de eerste editie van Nederlands Boom van het Jaar versloeg de ongeveer 160 jaar oude boom ook de genomineerden van de elf andere provincies. Ruim 11.000 mensen brachten hun stem uit.

Organisator Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds heeft inmiddels een brief gestuurd naar de minister in een poging de eik te behoeden voor de kap. "De troeteleik is een ijkpunt voor veel reizigers op weg naar Antwerpen. Dat het verzet tegen de kap van de boom groot is, blijkt uit de uitslag van de verkiezingen. De eik heeft een emotioneel verhaal en maakt daarmee ook goed kans op de Europese titel."

In maart dingt de middenberm-eik mee naar de titel Europese Boom van het Jaar 2019.
NOS (https://nos.nl)    22-10-2018

Lummense Onze Lieve Vrouwebeuk is boom het jaar in Belgie
De Onze Lieve Vrouwebeuk, die in Lummen staat, is verkozen tot de boom van het jaar. Dat bevestigt initiatiefnemer European Landowners Organization (ELO). De beuk kan ook European Tree of the Year worden.

De boom in Lummen kreeg 3.595 stemmen. Dat zijn er 800 meer dan de plataan van Wippelgem in Oost-Vlaanderen. Andere genomineerden waren de Rode Beuk van Beerse (Antwerpen), de Josphine Eik in Brussel, de plataan van Kwabeek (Vlaams-Brabant) en de Caesarsboom van Lo-Reninge (West-Vlaanderen).

De rode Onze Lieve Vrouwebeuk is 26 meter hoog en heeft een stamomtrek van bijna 4,5 meter. Met zijn 150 jaar is hij niet bijzonder oud, maar hij valt vooral op door zijn indrukwekkende wortels. Er werden vroeger theaterstukken gespeeld en missen voorgedragen.

De genomineerde bomen zijn niet per definitie de grootste, oudste of mooiste bomen, maar vooral de bomen met een verhaal. Dus ook het belang van de boom voor zijn omgeving en de maatschappij en zijn geschiedenis waren belangrijk voor de beoordeling, meldt ELO op haar website.

Lummen gaat de overwinning vieren met een ceremonie aan de beuk. Die zal eind deze maand, begin november plaatsvinden. Vanaf januari neemt de Onze Lieve Vrouwebeuk het op tegen andere landen in de European Tree of the Year-wedstrijd.

Het Belang Van Limburg (https://www.hbvl.be)    15-10-2018

Ondanks droogte weer veel eikels en beukennootjes aan de bomen
De regen in augustus zorgde ervoor dat 2018 de boeken in gaat als een goed mastjaar voor inlandse eik en beuk. Op de Veluwe hangt naar schatting 6,4 miljoen kilo eikels en beukennootjes aan de bomen. De eikels waren door de extreme warmte al zeer vroeg rijp. Wilde zwijnen hebben vanaf nu tot in het verre voorjaar voldoende te eten.

Dit voorjaar, voor de droogte, leek het erop dat 2018 een goed mastjaar zou worden. De zeer droge omstandigheden dreigden roet in het eten te gooien en met het op grote schaal verdrogen van bosbessen en allerlei andere planten verslechterde de voedselsituatie. De regen in augustus kwam echter net op tijd waardoor de mastverwachtingen flink naar boven konden worden bijgesteld. Voor inlandse eik en beuk spreken we dit jaar van een volmast. Omgerekend betekent dit dat de inlandse eik op de gehele Veluwe zon 4,7 miljoen kilo eikels geproduceerd heeft en de beuk naar schatting 1,6 miljoen kilo beukennootjes. De Amerikaanse eik heeft een slecht jaar door de late nachtvorst in het voorjaar van 2017. Er is naar schatting maar 170 duizend kilo eikels van de Amerikaanse eik.

Het is zeer bijzonder dat de beuk voor het zesde jaar op rij beukennootjes geproduceerd heeft. Beuken produceerden meestal maar n of maximaal twee jaar achter elkaar beukennootjes waarna er n of zelfs twee jaar geen beukennootjes aan de bomen kwamen. Nu produceren ze dus al zes jaar achter elkaar. Uit een steekproef op zeven locaties op de Veluwe bleek dat in 84% van de bolsters nootjes zaten. De beukennootjes vallen momenteel, mede onder invloed van het onstuimige weer, massaal uit de bomen.

De eerste eikels vielen al half augustus. Dat is zeer vroeg en kwam zeer waarschijnlijk door de recordhoge temperaturen vanaf april. Momenteel vallen de eikels, net als de beukennootjes, op grote schaal uit de boom. Opvallend is dat er her en der zeer grote eikels aan de takken hangen, zelfs op plekken waar de bomen op het schrale Veluwse zand staan. Op onderstaande foto is te zien dat vier eikels samen 43 gram wogen, gemiddeld dus meer dan 10 gram. Dit betekent dat je voor 1 kilogram maar 100 eikels nodig hebt en dat een volwassen zwijn met 200 tot 300 eikels zijn of haar maag al vol heeft.

Door het grote aanbod aan groene eikels krijgen de zwijnen te veel looizuur binnen. Het zuur kunnen ze compenseren door dierlijke eiwitten te eten. De laatste weken is dan ook te zien dat het wroeten in grasmatten sterk toeneemt. Een grasveld kan compleet op zijn kop gezet worden. Door de langdurige droogte was het gras verdroogd en verdwenen de interessante bodemdiertjes naar lagere regionen. Door de regen groeit het gras weer en zijn de regenwormen en de andere bodemdiertjes weer bereikbaar.

De grote hoeveelheid eikels en beukennootjes betekent dat de zwijnen misschien wel tot in het verre voorjaar mast tot hun beschikking hebben. Het gevolg is dat je de zwijnen veel minder vaak zult zien, omdat ze maar weinig moeite hoeven te doen om voldoende voedsel te vinden. Het is dan ook moeilijker om in te schatten hoeveel zwijnen er op de Veluwe rondlopen. Positief effect van het grote voedselaanbod is dat het aantal aanrijdingen, ondanks toenemende aantallen zwijnen, beperkt blijft. Helaas zal het sterk gaan stijgen vanaf het moment dat de mast op begint te raken. De eerste biggen zullen in december en januari worden geboren. Op dit moment is de inschatting dat de voorjaarsstand in 2019 gelijk of hoger zal zijn dan het record in 2018.
Nature Today (https://www.naturetoday.com)    6-10-2018

Oudste boom van Winterswijk krijgt een eigen boek
Geerd worden met een boek. Dat overkomt niet iedereen en zeker niet als je een boom bent. "We schatten zijn leeftijd op 250 jaar", geeft Hendrik van Prooije aan. "Dat is vastgesteld door het opmeten van de omvang. In 1972 was die 5.02 meter en nu is dat zes meter. Zo kun je terugrekenen. Ook een boomchirurg heeft die ouderdom bevestigd."

Winterswijk - De boom staat bij het erf van boerderij Sieverdink, waar Hendrik en Marjolein Nooter wonen in de Brinkheurne, tussen de Bothoekweg en Sieverdinkweg. Het verhaal wil dat de betovergrootvader van Hendrik in 1828 de woning heeft gekocht. Er lag toen ook een houtwal die in de loop der jaren is opgeruimd. De markante eik, voor zover nu bekend de oudste van Winterswijk, liet hij staan. Die vond hij mooi.

Vanaf die tijd heeft de eik alle ruimte om te pronken. Een harde klap kreeg deze te verduren toen op 3 september 1975 de bliksem insloeg en er een flinke tak afbrak. De volgende dag stond het al in de Winterswijkse Courant. Hendrik: "Of de boom het zou gaan redden, was de vraag, Met behulp van boomspecialist Copijn uit Utrecht en de Bomenstichting is een reddingsplan opgesteld. Er werd 1,5 kuub schimmelwerende compost aangebracht en zwammen werden bestreden. Deze behandeling werd dertien jaar later herhaald. De boom staat er weer gezond bij. Met deze droge zomer heb ik de eik wel regelmatig flink water gegeven."

Het idee van een boek werd geboren, nadat Wim Terwel, n van de leden van de Fotoclub Winterswijk, een foto van de boom had gemaakt en deze op Twitter en Facebook had geplaatst. Toen die op de site Oud Winterswijk stond, ging het balletje rollen. Dit voorjaar werd door de leden van de Fotoclub onder leiding van Catharina de Fauw, tevens eigenaresse van Galerie Foto-Objectief, geopperd om de boom te fotograferen. Er werd om toestemming gevraagd en 24 fotografen hebben deze, ieder op eigen wijze, gefotografeerd. Tonny Buil wilde bijvoorbeeld het imposante en robuuste van de eik laten zien. Verder is er onder meer een foto gemaakt met een drone. Ook is er n genomen met het paasvuur op de achtergrond.

Een andere creatieve aanpak was het uitlichten van de boom met zaklantaarns. De foto van Wim Terwel staat op de kaft. Hij reikte dan ook het eerste exemplaar uit aan Hendrik en Marjolein. De presentatie werd gehouden in Galerie Foto-Objectief. Aan de boom is een expositie gewijd. Wethouder Wim Elferdink opende deze. "Het is prettig wonen, werken en leven in Winterswijk. De gemeente subsidieert culturele instellingen en uitingen, maar waardeert het zeer als er door inwoners zelf bijdragen worden geleverd. Daar zijn deze expositie en de mooie galerie sprekende voorbeelden van."

De tentoonstelling is te zien tijdens de openingsuren van Galerie Foto-Objectief. Daar kan men ook het boek inzien en intekenen voor een exemplaar. Dat kan ook via de site foto-objectief.nl
Winterwijkse Weekkrant (https://www.winterswijkseweekkrant.nl)    28-9-2018

Bomen van 18 meter hoog verdragen de droogte het best
Dat is de ideale kruinhoogte voor bossen die te maken krijgen met extreme droogte.

Hoe hoger een boom, hoe langer zijn wortels. De boom moet immers het water uit de bodem kunnen zuigen en dit vervolgens opwaarts sturen, zodat het in de bladeren via fotosynthese kan worden omgezet naar voedingsstoffen.

In een periode van aanhoudende droogte kunnen bomen het al eens lastig krijgen om voldoende water op te zuigen, waardoor ze het gevaar lopen (gedeeltelijk) te verdorren en zelfs af te sterven. Ook kleine bomen lijden daaronder. Zij moeten het water dan wel minder hoog pompen, maar ze beschikken daardoor over veel kortere, ondiepere wortels.

Een team van Amerikaanse en Chinese biologen heeft grondig onderzocht welke invloed extreme hitte en langdurige droogte heeft op de groei van bomen, en op hun overlevingskansen. Ze grepen daarvoor terug naar een analyse van opgegraven wortels van bomen in het zuidwesten van de Verenigde Staten, meer bepaald naar de jaarringen vr en na de zomer van 2002, toen er daar een langdurige periode van extreme droogte plaatsvond.

De wetenschappers ontdekten, ietwat verrassend, dat de bomen kleiner dan 18 meter tijdens de droogte sneller groeiden t Is te zeggen, hun wortels en kruinen ontwikkelden zich sneller, alsof de boompjes wisten dat ze het water dieper in de bodem moesten gaan zoeken. Bij bomen hoger dan 18 meter zagen de onderzoekers echter het omgekeerde: de wortelgroei en de uitbouw van het bladerdek vertraagde tijdens de droogteperiode.

Volgens de wetenschappers hebben hoge bomen in kurkdroge omstandigheden meer moeite om water naar boven te pompen (de weerstand binnen de houtvaten neemt dan bijvoorbeeld toe). De ideale hoogte van 18 meter lijkt dus het beste compromis, waarbij de voordelen van kleine en grote bomen worden gecombineerd.
EOS Wetenschap (https://www.eoswetenschap.eu)    12-9-2018

200 bomen in Belgie gekapt door communicatiefout
In Belgi zijn door een communicatiefout tussen een aannemer en het Belgische Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 200 beuken langs de snelweg gekapt.

Langs de op- en afrit bij de snelweg bij Torhout stonden sinds 2003 twee rijen met beuken, schrijven Belgische media. Eigenlijk moest er alleen een rijtje bomen dicht bij de weg sneuvelen vanwege de veiligheid voor automobilisten en andere chauffeurs. Maar door een fout in de communicatie tussen een aannemer en de Belgische autoriteiten gingen alle bomen tegen de vlakte.

De wethouder van Natuur in Torhout heeft woedend gereageerd. "Wat hier is gebeurd, kan echt niet", reageert ze. "Vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer is er op geen enkele manier over deze kaalslag met ons gecommuniceerd, laat staan overleg gepleegd. Dit aanvaarden we niet. Dat de kaalslag komt door foute communicatie binnen de AWV, maakt het voor ons alleen maar pijnlijker. Dit is zo jammer."

Het is niet duidelijk of er andere bomen terug worden geplaatst. De inmiddels gekapte bomen verdwijnen deze week nog in de hakselaar. Het agentschap heeft excuses aangeboden.
NOS (https://nos.nl)    8-9-2018

Stem op de Boom van het Jaar!
De bedreigde Troeteleik, de Kozakkenlinde of toch de zelfgeplante eik van Dirk Bos? Vanaf 1 september kan Nederland stemmen voor de Boom van het Jaar.

265 nominaties kreeg de jury van de Boom van het Jaar-verkiezing voor de kiezen. Grote bomen, kleine bomen, jonge boompjes en oude knarren. Bomen die belangrijk zijn voor een heel dorp en bomen die voor de gemiddelde Nederland gewoon een boom zijn, maar voor die ene persoon erg speciaal.

Een enorme verrassing, noemt Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds, dat de verkiezing organiseert, het aantal inzendingen. Dat hadden we echt niet verwacht. Iedereen mocht bomen inzenden, van bedrijven tot gemeenten, van natuurclubs tot de gewone burger. Tussen de verhalen een hartenkreet van een bosbeschermer uit Utrecht, over het lot van een zomereik die er al was in de tijd van Lodewijk Napoleon. De Lijnbaanplataan in Rotterdam overleefde het bombardement in de Tweede Wereldoorlog en in het Friese Jubbega krijgen kinderen die vragen waar babys vandaan komen steevast het antwoord: vanonder een stokoude eik.

Stuk voor stuk mooie verhalen, vindt Brasz, per provincie heeft de jury een kanshebber geselecteerd. Ik merk dat de jury niet voor de hele persoonlijke verhalen is gegaan, maar voor de verhalen die voor een gemeenschap staan." Brasz zat zelf in de jury, samen met hoogleraar bosecologie Frits Mohren, interieurontwerper Beatrix Kleuver, schrijver Gerbrand Bakker en Paul Makken, bestuurssecretaris bij de ANWB. "Dat je boom het nu niet geworden is, betekent niet dat het een slecht verhaal was. Het was gewoon niet het beste. Volgend jaar weer een kans.

De winnaar dingt mee naar de titel Europese Boom van het Jaar 2019. Daarnaast stelt SBNL Natuurfonds 2500 euro beschikbaar om de boom op te knappen als daar behoefte aan is, of om bijvoorbeeld een bankje te plaatsen.

De twaalf kanshebbers worden hier voorgesteld, in de woorden van degenen die de boom nomineerden. Stemmen kan tot 15 oktober via www.deboomvanhetjaar.nl. Een dag later wordt de winnaar bekendgemaakt.

1. De plataan in het doolhof in Uithuizen, Groningen

Middenin het doolhof bij de Menkemaborg in Uithuizen staat een grote plataan. Maar op de tekeningen uit 1921 en 1923 van tuinontwerper Hendrik Copijn, die het doolhof ontwierp, is geen boom te bekennen. Daarnaast is de plataan een uitheemse soort, wat de keuze voor de boom nog opmerkelijker maakt. Het is een raadsel waar ook in het archief van de Menkemaborg geen antwoord op te vinden is.

Sinds de burcht in 1927 werd opengesteld voor publiek hebben duizenden bezoekers door de doolhof gedwaald, om uiteindelijk bij de plataan uit te komen. Daar kerven verliefde stelletjes al jaren hun initialen en hartjes in de stam.

2. De levensboom van Siegerwoude, Friesland

Lang geleden lag in oostelijk Friesland een kleine, opvallende heuvel aan een rivier in een kaal landschap. Jagers kookten er hun potje, hun haardkuilen zijn teruggevonden bij opgravingen. Met de komst van het christendom in Friesland werd op de heuvel een kerkje gebouwd. Dat staat er niet meer, een heg herinnert aan de contouren van die kerk. In het midden werd in 1909 een thuja geplant, een levensboom. Inmiddels uitgegroeid tot een reus van een boom waakt hij al jaren over het kerkhof aan zijn voeten.

3. De rode beuk van de locoburgemeester in Eext, Drenthe

Toen Anloo nog een gemeente was in Drenthe, was het traditie dat de drie kandidaat-locoburgemeesters gezamenlijk een rode beuk kochten. De winnaar van de verkiezingen plantte de beuk dan met trots in de voortuin.

De gemeente Anloo bestaat niet meer, maar n overgebleven rode beuk herinnert nog aan de traditie van toen. Die staat in het dorpje Eext en is vermoedelijk geplant door locoburgemeester Meyering, ergens rond 1850.

4. De Kozakkenlinde van Diepenveen, Overijssel

Hij staat er al sinds 1620, de Hollandse linde aan de Kozakkenweg in Diepenveen. Daar zag hij in november 1813 de Russische Kozakken langskomen die de volksopstand in Deventer tegen Napoleon wilden ondersteunen.

De verovering van Deventer verliep niet zonder slag of stoot, de Kozakken gebruikten de oude linde in Diepenveen als uitkijkpost. Vanaf die plek konden zij Deventer in de gaten houden. Op 26 april 1814 namen de Hollandse troepen de stad weer over, de Franse troepen en de Russiche Kozakken vertrokken. Maar die linde, die staat er nog steeds.

5. De Dikke Boom van Laren, Gelderland

Hele gedichten zijn er geschreven over deze eik die al bijna vijf eeuwen het landgoed Verwolde in Laren siert. Het had niet veel gescheeld of het landgoed was de boom kwijtgeraakt aan een molenaar die er twee molenassen uit wilde zagen. Zijn bod was te laag, het ging niet door.

Een speciale commissie is sinds 1996 verantwoordelijk voor de verzorging en het behoud van de boom. In 2002 kwam er een speciaal Dikke Boompad. In de deels holle stam van de boom is het voor kinderen prima klimmen.

6. Kastanje van Kasteel Amerongen, Utrecht

Toen de Duitse keizer Wilhelm II in 1918 verbannen werd naar Kasteel Amerongen, hakte hij dagelijks hout. In de anderhalf jaar dat hij er verbleef, zaagde hij eigenhandig 17.000 houtblokken.

Maar deze kastanje heeft de houthakdrift van de ex-keizer overleefd. 150 jaar geleden spleet een bliksemschicht de stam in tween, ook dat overleefde de boom. De Makke Janne, zoals de kastanje door de lokale bevolking genoemd wordt, heeft met een scheut zelfs een kind voortgebracht. Inmiddels ook alweer ruim een eeuw oud zijn de twee met elkaar vergroeid.

7. De zelf-geplante eik van Emmeloord, Flevoland

Toen Dirk Bos in klas drie van de lagere school iets mee mocht nemen naar school om te planten, nam hij een eikeltje mee. Dat eikeltje werd geplant in een potje, uiteindelijk nam Bos hem mee naar huis en plantte het eikje in de tuin.

Nu, 42 jaar later, is het een flinke zomereik van zestien meter hoog. Bos had zelf in ieder geval nooit gedacht dat de boom er na al die jaren nog zou staan. Wat hem betreft komen daar nog veel meer jaren bij.

8. De platanen van het Leidsebosje van Amsterdam, Noord-Holland

Het Leidsebosje dankt zijn naam aan de Leidsche Poort, een tolpoort uit 17de eeuw. Bij de verbreding van de Singelgracht in 1862 verdwenen veel bomen, maar werden ook twee nieuwe platanen aangeplant. Bij een nieuwe verbreding in 1925 dreigden de twee te verdwijnen, maar door verzet van de Amsterdammers werden de zestig jaar oude bomen veertien meter verplaatst. Dankzij kabels en mankracht gleden de platanen in twee uur tijd naar hun nieuwe standplaats.

De platanen hebben een omtrek van bijna zeven meter. Op Koningsdag wordt er traditiegetrouw met eieren gegooid.

9. De Koekamp Kastanje in Den Haag, Zuid-Holland

Deze kastanje is 110 jaar oud en heeft al heel wat meegemaakt. Toen de boom ruim twintig jaar geleden moest wijken voor een tunnel is hij verplaatst. Het kostte 24 uur om de 22 meter hoge boom van 180.000 kilo en een kluit van tien bij tien meter te verplaatsen. De Koekamp Kastanje heeft daarmee het Guiness Book of Records gehaald als zwaarste boom ooit verplant.

De gemeente Den Haag vroeg de inwoners welke boom kandidaat moest worden voor de landelijke verkiezing. De Koekamp Kastanje won met ongeveer de helft van de stemmen.

10. De linde van kasteel Westhove in Oostkapelle, Zeeland

De Hollandse linde op het plein binnen de gracht van kasteel Westhove in Oostkapelle is mogelijk de oudste boom van Zeeland. Op de wortel groeide een dochterboom, die er ook weer heel wat jaren staat.

Toen de geallieerden in 1944 Walcheren onder water zetten om de positie van de Duitsers te verzwakken, bleef de linde staan. Het kasteel doet nu dienst als hostel. Als de boom kon praten, had hij heel wat verhalen te vertellen.

11. De Troeteleik van Ulvenhout, Noord-Brabant

Als we daar voorbijreden, betekende dat een dagje uit of op vakantie! Tien keer werd de eik aangemeld voor deze verkiezing. Elke dag passeren duizenden automobilisten de boom in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout.

Toen de snelweg eind jaren zestig werd aangelegd, sneed hij dwars door de oprijlaan van landhuis Anneville. Veel bomen bij het landhuis sneuvelden, maar deze eik mocht blijven, omdat hij precies in de geplande middenberm stond.

Maar nu wordt de Troeteleik alsnog met kap bedreigd. De A58 wordt verbreed, aanleg om de boom heen kost 3,5 miljoen extra. Zo'n drieduizend mensen hebben de petitie om de boom te sparen ondertekend.

12. De Troostboom van TerWorm in Heerlen, Limburg

De Troostboom van TerWorm - een plataan van bijna 250 jaar oud - heeft vele fans die hem aanbidden met kaarsen, persoonlijke wensen, kruisjes en zelfs kransen. De boom is waarschijnlijk omstreeks 1775 aangeplant door de familie De Lo, toenmalig baron en barones van landgoed TerWorm, ter nagedachtenis aan de geboorte van een kind.

De mensen aanbidden deze plataan als boom der wijsheid, verdraagzaamheid en brenger van rust. Ook biedt de boom troost tijdens de verwerking van rouw, bijvoorbeeld bij dodelijke ongelukken in de oude steenkoolmijnen.

Stem op uw favoriet via deboomvanhetjaar.nl
Trouw (https://www.trouw.nl/)    3-9-2018

Nederlandse boomsoorten sterven door temperatuurstijging uit
Het NOS meldt dinsdag dat door de opwarming van de aarde Nederlandse boomsoorten in de toekomst uitsterven.

Dit is de voorspelling van onderzoekers aan de universiteit in Wageningen. In het NOS Journaal laat de bioloog Wieger Warmelink dinsdag zien hoe een berk zijn bladeren laat vallen omdat de boom de warmte niet aankan. De bioloog stelt in de reportage dat de berk nog een warme zomer niet zal overleven. 'Nog een paar graden hoger en de boom zou kunnen verdwijnen', vertelt Warmelink.

De verwachting is dat in totaal 500 boom-en plantsoorten door de klimaatverandering zullen verdwijnen. In 2085 stijgt de temperatuur volgens de onderzoekers gemiddeld 4 graden. Door de temperatuurstijging kunnen nieuwe boom-en plantsoorten in de toekomst vanuit Zuid-Europa naar Nederland komen. Warmelink pleit voor een verandering in beleid: 'Misschien moet wetgeving zelfs worden aangepast om de nieuwe boomsoorten voorrang te geven.' De bomen die kansloos zijn moeten we volgens hem op termijn niet meer beschermen.
Ede TV / Ede FM (http://www.omroepede.nl)    17-8-2018

Actie: meer bomen in de wei voor koeien
Vroeger stonden in bijna ieder weiland heggen, bosjes en grote bomen. Tegenwoordig zie je vaak alleen nog kale grasvlaktes, begrensd door prikkeldraad of sloten. Het vee staat verschrikkelijk te puffen in de hete zon of zonder bescherming in de striemende regen. Tijd voor actie, vindt Thomas Slobbe van Stichting wAarde. Hij vertelt in Vroege Vogels over de actie Bomen voor Koeien.

Het doel van de campagne Bomen voor Koeien is het realiseren van een kleurrijk en diervriendelijk landschap, met luwteplaatsen, schaduwbomen, heggen, poelen en ecologisch beheerde slootranden. Mensen die de actie willen steunen kunnen een certificaat kopen. Elk certificaat maakt de aanplant van een boom mogelijk. In samenspraak met boeren worden er bomen en struwelen in weilanden geplant zodat de koeien meer beschutting hebben.

De actie komt niet uit de lucht vallen. In 2000 werd het al opgezet op initiatief van Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL. Toen zijn er ruim 100.000 bomen aangeplant in weilanden. "De koeien op de hete, kale vlakten waren gewoon niet om aan te zien en door de klimaatverandering zullen er nog vaker van die droge periodes komen," zegt Thomas van Slobbe van Stichting wAarde. "Daarom kunt u nu weer certificaten bestellen."

De certificaten kosten 10,- per stuk. Elk certificaat maakt de aanplant van n boompje mogelijk. Daarbij gelden een aantal regels, zoals dat de bomen en struiken van inheemse herkomst moeten zijn, het moet passen in het landschap en er per locatie een goede balans moet zijn tussen het aantal boompjes en het aantal koeien. Wil je ook meehelpen? Lees op de website van Vroege Vogels hoe je dat doet.
Vroege Vogels Radio (https://www.nporadio1.nl)    16-8-2018

Reddingsactie voor 1250 jaar oude boom
De hitte dreigde in het Duitse plaatsje Schenklengsfeld een einde te maken aan het leven een 1250 jaar oude bewoner. Totdat het hele dorp een reddingsactie op touw zette.

Die 1200 jaar oude bewoner is een zomerlinde, waarschijnlijk de oudste boom van heel Duitsland.

De boom, die volgens de overlevering geplant werd in het jaar 760, heeft nogal wat meegemaakt. De recorddroge zomer van 1976 bijvoorbeeld, of die van pak-em-beet 1160. In het jaar 1275, toen Amsterdam net een beetje was uitgegroeid tot een beetje een serieuze stad, was de linde al ruim 500 jaar.

Toch dreigde de brute droogte van dit jaar de boom fataal te worden. Het gemeentebestuur besloot in te grijpen en maakte er samen met de bewoners meteen een hele happening van. In plaats van de plantsoenendienst langs te sturen, werden alle inwoners van het dorp opgeroepen om met gieters en emmers langs te komen.
RTL Nieuws (https://www.rtlnieuws.nl)    10-8-2018

Eeuwenoude eik in Houthem genomineerd voor boom-van-het-jaar
Boven op het hoog plateau van het Kloosterbos
Staat, geweldig, eens zo fors, stervende stil een kolos
Eenzaam staat de sterke reus, geeft van oerkracht blijk
Wie doorstond 300 jaar, als die mooie stille eik?


De eerste vier regels uit een gedicht van Karel Dorren dat op 21 oktober 1949 in het Land van Valkenburg verscheen en later nog in zijn gedichtenbundel werd opgenomen. Het gedicht gaat over de een-eik, ook wel de eenzame eik genoemd. Bijna 300 jaar staat hij in het open veld, ten noorden van het Kloosterbos in Houthem, aan de Elsenweg richting Haasdal. n Bijzondere boom die de tand des tijds, ondanks de vele aanslagen die op hem zijn gepleegd, heeft weten te doorstaan. Meermaals sloeg de bliksem in, werd hij getroffen door ziektes. Hieraan heeft hij zijn grillige uiterlijk te danken. En hij staat er nog steeds!

Oorspronkelijk plantte een boer deze eik als orintatiepunt om landwegen in de omgeving te herkennen waar ook voorbijgangers baat bij hadden. Cartografen uit de 19e eeuw namen de eik in hun kaarten op als belangrijk markeringspunt. Immers, de eik lag aan de aloude veldweg vanaf de kerk in Houthem via Haasdal naar de kerk in Schimmert. Ten tijde van het opmaken van de eerste kadasterkaarten in de tijd van Napoleon werd diezelfde eik opnieuw als meet- en orintatiepunt opgevoerd.

Vijftien jaar geleden overleefde de eik een aanslag van de gemeente toen die besloot om, zonder kapvergunning, de eik neer te halen. Echter, met de dienstdoende houthakker was niet duidelijk afgesproken welke eik gemold moest worden. Hij legde, zo bleek later, de verkeerde eik om!

De eik staat inmiddels als symbool voor overleving en tegelijkertijd ook voor de vergankelijkheid van het leven. In maart 2017 plantten leerlingen van basisschool Sint- Gerlachus een jonge loot van de eik op de kruising van wandelpad Kromme Steeg en Geulhemervoetpad.

Vanaf september 2018 kan gestemd op de een-eik bij de Verkiezing van de Boom van het Jaar via deboomvanhetjaar.nl.

De een-eik is 1 van de Limburgse kandidaten. Welke boom Limburg gaat vertegenwoordigen in de landelijke verkiezing wordt bepaald door de vakjury. Deze vakjury buigt zich op dit moment over alle aanmeldingen en kiest een genomineerde per provincie. Deze genomineerden worden eind augustus bekend gemaakt. Vanaf 1 september tot 15 oktober bepaalt het publiek door te stemmen welke boom uiteindelijk wint via deboomvanhetjaar.nl.

Deze boom gaat Nederland vertegenwoordigen in de internationale finale (European Tree of the Year) in 2019.

Meer info op www.houthem.info onder archieven en zoeken op trefwoord boomkap. Dan verschijnt het artikel van 19 januari 2002 in Dagblad de Limburger over de commotie rond de kap van de een-eik.

Het gedicht van Karel Dorren is eveneens te vinden via www.houthem.info onder bidprentjes bij de naam Karel Dorren. Het planten van de jonge loot van de een-eik is terug te vinden via www.wijhouthemsintgerlach.nl (artikel van 20 maart 2017).
TV valkenburg (https://tvvalkenburg.tv/)    9-8-2018

Stam van kastanje blijft voorlopig staan om hornaarnest
Vordenaren blijven voorlopig nog even aankijken tegen het stuk stam van de begin juli gekapte kastanje in het dorpscentrum. De stam van tussen de 2,5 en 3 meter hoog is bij de kap van de tweehonderd jaar oude boom blijven staan vanwege de aanwezigheid van hoornaars, grote wespen.

Bronckhorst heeft nu besloten dat het wespennest met rust gelaten wordt, om gevaar voor de omgeving te voorkomen. Hoornaars zijn twee keer zo groot dan normale wespen en staan erom bekend dat zij hun nest fel verdedigen. Bij verwijderen van het stuk stam zouden de insecten mensen kunnen aanvallen.

De hoornaars in het nest sterven in de winter, waarna het stuk stam alsnog verwijderd kan worden. Hoogstwaarschijnlijk komt er een nieuwe boom terug op de plek tegenover de dorpskerk in hartje Vorden. Bomenbelang Bronckhorst gaat hiervoor waarschijnlijk een boom schenken.

De gekapte resten van de de markante kastanje zijn opgeslagen. Vordenaren is gevraagd naar ideen wat te doen met het hout. Vordens Belang inventariseert de plannen. Mensen die willen meedenken kunnen een mail sturen naar vordensbelang@gmail.com of binnenlopen bij de winkel Van Sinckel, op woensdagmiddag 8 augustus.
De Stentor (https://www.destentor.nl)    5-8-2018

Vervellen de bomen, niets aan de hand
Misschien is het u al opgevallen dat veel bomen in de gemeente aan het vervellen zijn en soms grote stukken schors verliezen.

U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Bij een aantal boomsoorten is het heel normaal dat de schors loslaat. Echter door de hoge temperaturen en door de droogte gaat het dit jaar sneller en valt het meer op.

De schors valt er vanaf wanneer het water eruit is en is teruggegeven aan de nieuwe schors. Door de droogte is het water eerder uit de schors en laat de schors dus eerder en sneller los. De boom zuigt eerst al het water uit de schors, voor hij de oude schors loslaat. Hierna geeft de boom het water terug aan de nieuwe schors.

In het Nederlands klimaat laat de schors vaak geleidelijk los, waardoor het in normale omstandigheden minder opvalt.

RTV Ronde Venen (https://rtvrondevenen.nl)    29-7-2018

Gevolg van de extreme droogte: het is al een beetje herfst
Bomen die hun blad laten vallen. Een beeld dat we normaal gesproken zien als de dagen korter worden, vanaf oktober of november. Maar wie nu buiten om zich heen kijkt, ziet eveneens bomen die bladeren verliezen. Na het gele gras zijn de kale bomen het volgende zichtbare symptoom van de extreme droogte van de voorbije maanden.

We moeten ons niet te veel zorgen maken over het bladverlies. ,,Het is een methode van zelfverdediging, zegt Willy van de Vorst uit Someren. De eigenaar van Van de Vorst Groenprojecten en specialist op het gebied van boomverzorging zegt dat niet iedere boom zijn bladeren verliest. De eik bijvoorbeeld niet, maar de linde wel.

,,Bomen laten water verdampen via hun blad. Bij een grote boom kan dat wel drieduizend liter per dag zijn, zegt Van de Vorst. Veel bladeren betekent dus veel verdamping en in tijden van droogte wil de boom juist water vasthouden. ,,Een boom die nu zijn bladeren laat vallen, laat een keurige reactie zien.

Toch zijn er ook veel bomen die geen bladeren verliezen; de eik of acacias bijvoorbeeld. ,,Zulke bomen hebben hun wortels heel diep in de grond. En omdat de wortels van een boom zo diep in de grond zitten kunnen bomen droogte over het algemeen goed verteren, zo vertelt Van de Vorst.

Toch kan de huidige droogte een gevaar zijn voor jonge bomen die dit jaar of vorig jaar zijn aangeplant. Zij lopen wel het risico om af te sterven. De enige remedie is om water te geven, al is dat nog niet zo makkelijk aangezien een boom duizenden liters water nodig heeft.

De boomexpert ziet het bomenlandschap de komende jaren veranderen doordat het klimaat verandert. ,,Wij krijgen steeds meer een landklimaat met lage temperaturen tot in maart en hoge temperaturen vanaf mei. Zo is er steeds minder tijd om bomen aan te planten. De beuken zullen verdwijnen vanwege de hoge temperaturen in de zomer. Andere bomen komen daar voor terug. Dat is een normaal verschijnsel, maar de laatste jaren gaat het wel heel snel.

Of de bladeren die nu kaal dreigen te worden nog bladeren zullen krijgen? ,,Als er veel regen komt zijn veel bomen in staat om opnieuw blad te maken. De linde bijvoorbeeld wel, maar de kastanje zeker niet.
Algemeen Dagblad (https://www.ad.nl)    22-7-2018

Lindeboom van Linde mag niet dood gaan
In Linde, een deelgemeente van Peer is een eeuwenoude lindeboom bedreigd. De stad wil een nieuw fietspad aanleggen maar de eigenaars van de boom zijn bang dat de wortels daardoor te veel beschadigd worden en dat de boom uiteindelijk dood zal gaan.

"In Linde zijn rond 1650 massaal lindebomen aangeplant langs de straten. En dit is wellicht de enige die daar nog van over gebleven is." Eigenaar Hubert Soors wil voorkomen dat de boom zou afsterven na de aanleg van een nieuw fietspad. "De stad wil het fietspad in Lindedorp tot op n meter van de stam aanleggen. Daardoor zal het wortelstelsel heel erg beschadigd worden, ik ben bang dat de linde daardoor niet meer genoeg voedingsstoffen uit de grond zal kunnen halen."

De eigenaars hebben het advies ingewonnen van een boomchirurg. Ze hopen dat ze samen met de stad en de aannemer tot een compromis kunnen komen. Intussen hebben ze een lint rond de boom gespannen.

De lindeboom is bijna 400 jaar oud en staat op de lijst met waardevol onroerend erfgoed.
VRT NWS (https://www.vrt.be)    17-7-2018

Zomereik beschermd met predicaat wereldboom
Tijdens Wolluk-Stock kreeg de grote zomereik op het grasveld bij het voormalige Lido na een ceremonie het predicaat wereldboom.

Gefeliciteerd dat je bent getrouwd met een eikel. Meer dan eens kreeg Maureen Barkey, een van de initiatiefnemers van Wolluk-Stock, dat gistermiddag van vrijwilligers aan dit festival achter het voormalige Lido te horen. Veel bezijden was de als lollig bedoelde gelukwens niet: de Waalwijkse had na een zweverig verhaal van bomenjurist en drude Bas Visser een belofte gedaan om de midden op het grasveld geposteerde zomereik, die na het doorknippen van een lint door wethouder Dilek Odabasi was uitgeroepen tot een wereldboom, zo goed mogelijk te beschermen.

Het was ook logisch dat Barkey die titel kreeg. Als Wolluk-Stock niet in het leven was geroepen, dan had die prachtige zomereik nooit in de picture gestaan. Elk jaar weer zorgde Ton Stokwielder van Storix Boombeheer ervoor dat kinderen in de machtige boom gezekerd en wel konden klimmen. Die boom herbergde volgens de Waalwijker zo veel potentie in zich om uit te groeien tot ijkpunt voor Waalwijk en omstreken, daar moest een het predicaat wereldboom aan worden gehangen. Dat betekent onder meer dat-ie nog beter zou worden beschermd.

Uiteindelijk lukte dat, omarmde ook de gemeente Waalwijk die missie. Om de eik alle kans te geven om uit te groeien tot een waar monument heeft-ie zijn eigen omgeving gekregen in de vorm van een pentagram. ,,De gemeente heeft boomstammen geleverd", zegt Stokwielder. ,,Een paar hele stammen hebben we op de grond gelegd, afgeplat. Dus dat mensen erop kunnen gaan zitten. Want deze boom moet een ontmoetingsplaats worden. En op de vijf hoeken van het pentagram hebben we stukken verticale stukken stam gezet. Daar zullen de grote, uitgegroeide takken op gaan rusten. Dan ontstaat er een kioskeffect." Er moeten nog dijkjes komen om de lijnen van de vijfhoek af te maken, eentje ligt er al. "Die moeten de gevallen bladeren van de boom tegenhouden, want dat is humus voor de boom."

Onder de boom lag gras. Deels is dat al weggehaald. Deels nog niet: het is nu te droog. Stokwielder: ,,We gaan daar een nieuw ecosysteem ontwikkelen. Met struiken, bessen en frambozen. Daar mag iedereen van genieten. Ertussendoor lopen paadjes, die naar de boom lopen. De boom zelf moet ook een object zijn waar je meer mee mag doen dan alleen genieten."

Na de ceremonie, onder meer met gedichten, een toespraak van Obadasi - ,,Ik hoop dat deze boom een verbinding mag zijn voor alle inwoners van Waalwijk"-, sonore klanken uit een didgeridoo en een uitreiken van een cheque van 5600 euro van de Rabobank was het de beurt aan de boom zelf: toegang verschaffen aan kinderen om te ervaren hoe fijn het is om erin te klimmen.
Brabants Dagblad (https://www.bd.nl)    12-7-2018

Krijgskunstenaar komt op voor bomen
"Ik sta voor bomen en ik wil ze een stem en rechten geven om ze zo langer en beter te beheren," vertelt Jeroen Heindijk uit Zeist. "De bomen zijn een volk dat ook op Aarde leeft. Ik begon mijn bedrijf en missie al 25 jaar geleden en ik heb inmiddels veel kennis opgebouwd. Deze kennis gebruik ik om mensen meer bewust van de bomen te maken. Dat doe ik door te vertellen over de lange relatie tussen mens en natuur."

Heindijk noemt als voorbeeld de grote beuken boven op de ijskelder bij de tuin van Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. Voor de Zeistenaar zijn er vele redenen waarom bomen op een bepaalde plek staan. Beuken geven namelijk koelte en die is vooral handig bij een ijskelder.

Heindijk: "Naast bomen beschermen wil ik ook mensen creatiever maken, mijn krijgskunst werkt daar aan mee. Het gaat om behoud van je vrijheid, jouw ruimte en om stevig op de grond staan, terwijl je jezelf tot de ander verhoudt. Het gaat niet om wilskracht of spierkracht maar om creatiekracht, want samen weet je meer. Mijn krijgskunst is inmiddels zodanig ontwikkeld dat ik als meester de ander ook een stem geef en luister naar zijn/haar bevindingen. Nu beoefen ik de krijgskunst door met diverse partijen in gesprek te gaan."

"Het is heel erg belangrijk dat kennis over oude bomen weer gaat leven," zegt boomliefhebber Jeroen Heindijk. De boomexperts zien volgens hem nu ook steeds vaker het belang van oude bomen in! Nu ontwikkelt de boomliefhebber een app met alle informatie over wat over bomen beschikbaar is. "De beheerder weet de plantdatum en hoogte, sommige burgers weten wellicht iets over de geschiedenis van een bepaalde boom. Men kan ook een foto van een boom posten of een melding maken. (kijk ook op www.boomomdekaart.nl) Om de boom te leren kennen wat deze wezenlijk is, organiseert Jeroen gezamenlijke reizen naar Engeland waar veel oude bomen staan. Heindijk: "In mijn beleving zou heel Europa vol moeten staan met mooie oude bomen zoals je die in Engeland nog overal aantreft."
De Nieuwsbode Heuvelrug (https://www.nieuwsbode-heuvelrug.nl)    3-7-2018

Gemeente plantte dode bomen in Dieren
Het zag er zo mooi uit, die nieuwe rij jonge eiken niet ver van de traverse in Dieren. Geplant op de tweede woensdag in maart tijdens Nationale Boomfeestdag. 450 stuks verfraaiden het landschap na het omtoveren van de omgeving met de reconstructie bij het station. Maar die jonge eiken zijn bijna allemaal dood, hartstikke dood.

Sterker nog: ze waren al dood, voordat ze de grond in gingen. Dat beweert althans buurtbewoner en groenkenner Romke van de Kaa. Volgens de ex-kweker was het veel te koud rondom Boomfeestdag, de boompjes lagen klaar op ijskoude grond van -9 graden.

De Dierenaar heeft de gemeente Rheden, de provincie Gelderland, zelfs de projectleider aan de lijn gehad om ze te waarschuwen. Maar niemand die tijd had om er even een hoopje zand op te gooien. 'Dat had een aantal boompjes kunnen redden', aldus Van de Kaa, die tegenwoordig vooral actief is als groenjournalist.

Een woordvoerder van de gemeente Rheden zegt tegen Omroep Gelderland dat de gemeente zelf wel weet dat jonge bomen in het voorjaar vaak niet goed aanslaan en dat het planten beter in het najaar kan gebeuren. De gemeente gaat na de zomer bekijken hoe ze volgend jaar met Boomfeestdag omgaat.

Stichting Nationale Boomfeestdag erkent dat er ook gemeenten zijn die de feestdag liever in het najaar zouden organiseren. Maar dat is een 'ongelukkige periode'. Scholen hebben het in het najaar veel te druk met Kerst en Sinterklaas, terwijl ze in het voorjaar tijd maken voor biologie en de lente in de klas.

Toch zijn volgens de organisatie gemeenten vrij om zelf te kiezen wanneer ze de feestdag organiseren. 'Ook geven wij altijd aan dat goede nazorg van de bomen essentieel is', aldus Frank Nooijens van Stichting Nationale Boomfeestdag. De stichting houdt vast aan de plantdag op de tweede woensdag in maart.

De provincie Gelderland zegt in een reactie niets te weten van waarschuwingen 'van een lokale hovenier'. 'Gelukkig zijn lang niet alle bomen dood. Eigenlijk kun je pas begin juli de definitieve schade vaststellen in verband met de dubbele uitloopperiode. Het lijkt erop dat vooral de bomen in een bepaalde hoek en/of uit een bepaalde partij te veel te lijden hebben gehad', aldus een woordvoerder.

De aannemer is verplicht de dode aanplant te vervangen.
Omroep Gelderland (https://www.omroepgelderland.nl)    22-6-2018

Wat is er aan de hand? Plots vallen de oudste bomen ter wereld bij bosjes
Van de dertien oudste en grootste bomen van Afrika - tussen de 1.100 en de 2.500 jaar oud - zijn er de voorbije twaalf jaar negen gestorven. Onder de slachtoffers: vier enorme baobabs. De oorzaak van hun ondergang is nog onduidelijk, aldus experts. Maar het is waarschijnlijk deels te verklaren door de opmerkelijke veranderingen van het klimaat.

Dat al deze prachtige, eeuwenoude bomen nu een voor een sterven, is dramatisch, zelfs choquerend om te zien, schrijft hoofdonderzoeker Adrian Patrut in het wetenschappelijke vakblad Nature Plants. Negen van de dertien oudste bomen van Afrika die in amper twaalf jaar tijd afsterven Een ongeziene gebeurtenis.

Hoewel de oorzaak nog onduidelijk is, menen Patrut en zijn team dat de massale sterfte minstens voor een deel te wijten is aan de opmerkelijke veranderingen in het klimaat waarmee vooral het zuiden van Afrika mee geconfronteerd wordt. Om echt zeker te zijn is echter meer onderzoek nodig.

Tussen 2015 en 2017 onderzocht en dateerde het team van Patrut alle grote en potentieel heel erg oude baobabs in Afrika: in totaal gaat het om meer dan 60 exemplaren. We stelden echter vast dat de grootste en oudste bomen allemaal stierven tijdens ons onderzoek. Het ging stuk voor stuk om bomen in het zuiden van Afrika: Zimbabwe, Namibi, Zuid-Afrika, Botswana en Zambia.

De oudste boom stierf in 2010/2011 in Zimbabwe. De leeftijd van de Panke-boom werd toen geschat op 2.500 jaar. De grootste boom - Holboom genoemd - stond dan weer in Namibi en was 30,2 meter hoog en had een omtrek van 35,1 meter.

De baobab of apenbroodboom kan tot meer dan 30 meter hoog worden en kan een uitzonderlijk grote stamomtrek, tot ruim 35 meter, bereiken. De iconische bomen kunnen tot 3.000 jaar oud worden en slaan een enorme massa water op tijdens het natte seizoen om te kunnen overleven tijdens het droge seizoen. Zowel dieren als mensen eten van de vruchten: hun bladeren worden gekookt en gegeten zoals spinazie of gebruikt om medicijnen mee te maken. Van de schors wordt dan weer onder meer touw, manden, kleding en hoeden gemaakt.
Nieuwsblad.be (https://www.nieuwsblad.be)    15-6-2018

Enorme cocktail aan rupsen leidt tot kale bomen
Waar komen die kale bomen in de provincie Drenthe toch vandaan? Het is een vraag die velen bezig lijkt te houden. Boswachter Evert Thomas kan er kort over zijn: "Het komt door een enorme cocktail aan rupsen die er tekeer zijn gegaan en die zich helemaal hebben volgegeten in die heerlijke inlandse eikenblaadjes."

Volgens Thomas komt het elk jaar voor. "Het is wel heel wisselend qua hoeveelheid. Hier in Schoonloo zie je er nog veel groene bomen tussen staan. Dus blijkbaar zijn de rupsen niet heel ver gekomen. Dan komt straks het moment dat ze aan draadjes uit de bomen naar beneden zakken. En dat ze aan je jas hangen, je kent het wel.

Een groot aantal rupsen is geen lang leven beschoren, legt de boswachter uit. "Een heel leger aan vogeltjes gaat op jacht om zoveel mogelijk van die rupsen in de bekjes van jonge vogels te proppen. Wat dat betreft past het allemaal heel mooi en voorkomt het dat we plagen krijgen."

Maar is het eigenlijk erg als al die bomen kaal worden gevreten? "Helaas kunnen bomen niet praten, anders hadden we het even kunnen vragen", grapt Thomas. "De boom groeit er iets minder door. De energie die normaal naar de groei van de stam gaat, wordt nu gestopt in het vormen van nieuwe blaadjes.

Thomas vervolgt: "Eind juni komt het Sint-Janslot. Dat betekent dat de boom voor de tweede keer gaat uitlopen. Het is zijn redding en achtervang, maar het is dan allemaal wel net even wat minder mooi. Als een boom dit ieder jaar weer beleeft, kan het zijn dat-ie doodgaat."
RTV Drenthe (https://www.rtvdrenthe.nl)    1-6-2018

Moeten bomen boeten voor ons roekeloze rijgedrag?
De overheid heeft 50 miljoen uitgetrokken voor het veiliger maken van de provinciale wegen. Oftewel: voor het kappen van bomen. Want als een automobilist tegen een boom rijdt, ontstaat het idee dat bomen de weg onveilig maken. Vanuit het hele land zijn petities gestart om deze geplande bomenkap te stoppen en te kijken naar een goed alternatief. Een van de initiatiefnemers is Bomenstichting Achterhoek.

Doden door bermongeval
De meeste dodelijke slachtoffers vallen op gemeentelijke en provinciale wegen. Het gaat daarbij vaak om een bermongeval waarbij een boom de meest voorkomende hindernis is. Bermongevallen worden veroorzaakt door menselijk handelen, zoals te hard rijden, appen, alcohol of vermoeidheid.

Onderzoek en aanbevelingen
Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid op provinciale wegen. Volgens de ANWB voldoet 57% van de wegen niet aan de minimale eisen voor veiligheid, onder andere omdat wegen te smal zijn en bermen te weinig verhard. Er worden ook aanbevelingen gedaan de wegen veiliger te maken, zoals het afschermen van bomen, draagkrachtige bermen, zogeheten rammelstroken en grote obstakelvrije zones. Naar aanleiding van deze onderzoeken besloten provincies veel bomen te kappen. Plannen die voor veel verzet zorgden bij bewoners, die vooral wijzen naar het rijgedrag als oorzaak.

Acties tegen bomenkap
Bomenstichting Achterhoek stuurde een brief naar Minister van Nieuwenhuyizen en is inmiddels in gesprek met het ministerie. Verder zijn er verschillende petities gestart. Een van deze petities heeft inmiddels al meer dan 18.000 handtekeningen opgehaald. Zij vinden dat bomen langs N-wegen juist waardevol zijn onder andere omdat ze zorgen voor vergroening, verkoeling en een leefomgeving vormen voor allerlei dieren.

De initiatiefnemers verzoeken de minister van Infrastructuur en Waterstaat af te zien van het plan bomen te kappen langs N-wegen. Alternatieve maatregelen zouden nader onderzocht moeten, zoals voorlichting en waarschuwingen ter plaatse, specifieke weggebruikers aanspreken en aanpassing van de wegen zelf. Uiteindelijk zouden automobilisten moeten accepteren dat autorijden niet altijd veilig kan.
Vroege Vogels Radio (https://www.nporadio1.nl)    25-5-2018

Koekamp-kastanje op weg naar Europese roem
De Koekamp-kastanje gaat Den Haag vertegenwoordigen bij de verkiezing Nederlandse Boom van het Jaar 2018; het is een opvallende, 140 jaar oude en krachtige paardenkastanje met een bijzonder verhaal. De Koekamp-kastanje stond ruim 100 jaar in het Hertenkamp van Staatsbosbeheer. Toen de gemeente ruim 20 jaar geleden de ontsluiting van het Haagse centrum beter en veiliger wilde maken, stond deze boom in de weg. Op zijn plek moest een tunnel komen. Zon mooie, grote, oude en gezonde boom kappen was geen optie. Uiteindelijk is hij ruim 60 meter naar rechts verplaatst.

In 24 uur tijd werd de boom met wortel en al op een stalen plaat van 100 vierkante meter verschoven naar zijn nieuwe plekje. Een reus van 22 meter hoog en 40 meter breed met een wortelkluit van 10 bij 10 meter. De boom met kluit was zo zwaar (180.000 kilo) dat hij het Guiness Book of Records heeft gehaald: de zwaarste boom die ooit is verplant.

De kastanje heeft het prima naar zijn zin op zijn nieuwe plekje. Hij staat iets hoger dan eerst waardoor hij nog beter toezicht kan houden op de ontwikkelingen van de stad. Het is een opvallende verschijning met al zijn lage vertakkingen; de littekens uit de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er veel takken afgezaagd voor haardvuur. Maar hij heeft in al die jaren ook veel mooie dingen meegemaakt, zoals een live concert van de Rolling Stones; en vele evenementen en demonstraties op het Malieveld zijn en worden onder zijn toeziend oog gehouden.

De Koekamp-kastanje is nu namens de gemeente Den Haag ingediend bij de jury. Zij kiezen uit alle aanmeldingen n boom per provincie. Deze twaalf genomineerden worden 31 augustus bekendgemaakt. Op 15 oktober wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt. Deze boom doet volgend jaar mee aan de Europese Verkiezing Tree of the Year 2019. Meer Informatie: www.deboomvanhetjaar.nl
Dagblad 070 (https://dagblad070.nl/)    18-5-2018

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: dit is de mooiste boom van Brabant
De linde van Sambeek is de mooiste en meest bijzondere boom van Brabant. Dat heeft de Bomenstichting woensdag bekendgemaakt. De linde is de dikste boom en volgens de Bomenstichting misschien ook wel de oudste linde van Nederland. De troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout en de gerechtslinde van Nuenen completeren de top 3 van meest mooie en bijzondere bomen in onze provincie.

Onze topbomen worden gekozen op basis van onder meer schoonheid, omvang, soort en hun bijzondere verhaal, laat de Bomenstichting weten. Belangrijk is ook dat de winnende bomen zichtbaar moeten zijn voor iedereen.

De Sambeekse lindeboom is eigenlijk een boom in een boom."Moeder en dochter, of vader en zoon," zoals Christan Stevens de boom omschrijft. Hij woonde zijn hele leven al vlakbij de lindeboom. "Bij een storm is de kruin eraf geblazen, maar de stam is blijven staan. Daarna is er een zaadje IN de boom gevallen en daaruit, midden in de oude stam dus, is een nieuwe lindeboom gegroeid. De oude stam beschermt nu eigenlijk de boom middenin."

De Bomenstichting introduceerde vorig jaar de Bomen van de Ereklasse. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. Iedere maand wordt een provinciale top 10 bekendgemaakt. Woensdag was het de beurt aan Brabant.

Dit is de complete Brabantse top 10 (met tussen haakjes het plantjaar):
 1. De linde van Sambeek (1600-1620)
 2. De Troetelboom/snelwegeik van Ulvenhout (1850-1860)
 3. De gerechtslinde van Nuenen (1650)
 4. De Gebodenlinde van Hilvarenbeek (1676)
 5. De Heilige Eik van Den Hout (1700-1750)
 6. De tamme kastanje van natuurgebied Makken bij Vierlingsbeek (1700-1750)
 7. Rode beuk bij kasteel Groot Bijstervelt (1830)
 8. De Heksenboom van Zwarte Kaat in Bladel (1890-1900)
 9. De Weichselboom in Den Bosch (1910-1920)
 10. De Dikke Boom van Bergen op Zoom (1868)

Over de leeftijd van de linde van Sambeek doen verschillende verhalen de ronde. Er wordt beweerd dat de boom 1000 of zelfs 1200 jaar oud is, maar waarschijnlijker is het volgens de Bomenstichting dat de linde ergens tussen de 350 en 500 jaar oud is. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de boom met kabels verstevigd.

Dat er goed voor de boom wordt gezorgd in Sambeek blijkt volgens de Bomenstichting wel uit de plannen die er zijn om de straat anders in te richten om de wortels van de boom te ontzien.

Bij de keuze voor de nummer 2 stond de Bomenstichting voor een dilemma. Eigenlijk kiest de stichting in haar verkiezing alleen voor bomen met een redelijke toekomstverwachting. De troetelboom van Ulvenhout is zijn leven echter allerminst zeker. De A58 moet verbreed worden en volgens Rijkswaterstaat kan de boom niet worden behouden.

Hopelijk loopt het ondanks deze donkere wolken boven de troetelboom of snelwegeik van Ulvenhout toch goed af met de boom, aldus de Bomenstichting. "Hij is een baken geworden. Buurtbewoners houden van de boom. En er is zelfs een huwelijksaanzoek bij de eik gedaan."
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl)    12-5-2018

Bomen hebben mogelijk een hartslag die zo langzaam is dat we hem nooit hebben opgemerkt
Bomen lijken misschien bewegingsloos, maar ze zijn actiever dan je denkt. Ze bewegen namelijk s nachts hun takken op en neer. Het lijkt erop dat de bomen actief water omhoog pompen als een soort extreem langzame hartslag.

We hebben ontdekt dat de meeste bomen regelmatig een klein beetje van vorm veranderen. Die veranderingen vinden periodiek plaats en gebeuren in de hele boom tegelijkertijd. Zon periode duurt korter dan een dag-en-nachtritme. We denken dat het hier gaat om periodieke veranderingen in waterdruk, zegt Andrs Zlinszky van de Aarhus University in Denemarken, een van de wetenschappers die het recente onderzoek uitvoerde.

In oktober 2017 publiceerden Zlinszky en zijn collega Anders Barfod een artikel waarbij ze met een laser bomen scanden. Normaal gesproken gebruikt men deze laserscantechniek om hoge gebouwen te monitoren. In totaal scanden ze in n nacht 22 soorten bomen. Dat deden ze in een windstille en donkere omgeving, waarbij ze keken of de takken van al die bomen van vorm veranderden.

In zeven soorten bomen bewogen de takken met ongeveer een centimeter omhoog of omlaag. Deze wip-wap-bewegingen waren vooral zichtbaar in magnoliabomen, met een gemiddelde van bijna anderhalve centimeter omhoog of omlaag. De bewegingen herhaalden zich elke drie tot vier uur.

Inmiddels hebben de twee onderzoekers ook een idee van wat die bewegingen kunnen voorstellen. Ze denken dat het aantoont dat bomen een hartslag hebben. Bomen zouden actief water omhoog pompen vanaf hun wortels, met extreem langzame hartslagen zon slag duurt dan een paar uur.

Voorheen dacht men dat bomen niet zo actief zijn. In plaats daarvan ging men ervan uit dat bomen simpelweg wachten tot water uit bladeren verdampt. Daardoor ontstaat een tekort aan water in de bladeren, die dan water uit de rest van de boom aantrekken.

In de klassieke plantfysiologie ziet men watertransport als een constant iets met enkel verwaarloosbare schommelingen in de tijd. Vooral voor processen in de hele plant en voor processen met een tijdsduur van minder dan een dag ziet men dat zo, zegt Zlinszky. De huidige modellen verklaren geen schommelingen met perioden korter dan 24 uur.

Water periodiek omhoog bewegen bespaart mogelijk energie, zegt Zlinszky. Als een boom water een klein stukje omhoog pompt, moet hij alleen de hydrostatische druk van dat specifieke stukje overwinnen, in plaats van de volledige druk die de hoogte van de hele boom veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe een boom het voor elkaar zou krijgen om water omhoog te pompen. Zlinszky en Barfod suggereren dat de stam misschien zachtjes het water omhoog knijpt. Daarbij drukt de stam het water omhoog door een zogeheten xylem: een soort holle buis gemaakt van dode cellen.

Volgens Zlinszky en Barfod ondersteunen eerdere bevindingen van andere onderzoekers hun idee. Die ontdekten bijvoorbeeld dat boomstammen in de nacht soms tot wel 0,05 millimeter krimpen.

We stellen een tot nog toe compleet onbekend pompmechanisme voor, zegt Barfod. Het zou kunnen dat levende cellen in het xylem van vorm kunnen veranderen. Daarbij knijpen ze dan het water omhoog. De onderzoekers denken ook dat zogeheten aquaporins, eiwitten voor watertransport in de membranen van cellen, een sleutelrol zouden kunnen spelen in dit proces. Aquaporins staan erom bekend dat ze snelle veranderingen in waterstroom kunnen veroorzaken.

In 2016 toonden Zlinszky en zijn collegas aan dat berken s nachts slapen. Ze laten hun takken rusten door ze tot wel tien centimeter te laten zakken. Deze bewegingen volgden een dag-en-nachtritme: de takken keerden in de ochtend weer terug naar hun normale posities. De recent ontdekte bewegingen opereren echter op veel kortere tijdsschalen en zijn dus niet onderhevig aan een dag-en-nachtritme.
NewScientist (https://newscientist.nl)    6-5-2018

Bomen hebben het 's nachts hartstikke druk
Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waarin de nachtelijke bewegingen van bomen zijn gevolgd.

Een paar jaar geleden deden onderzoekers van de universiteit van Wenen een opmerkelijke ontdekking: bomen slapen s nachts. Als de nacht valt, laten ze hun takken zakken, om ze in de ochtend weer op te laten veren. De veranderingen zijn niet heel groot: tot 10 centimeter voor een boom van vijf meter hoog, zo vertelde onderzoeker Eetu Puttonen toen.

Onderzoekers uit Denemarken en Hongarije hebben het werk van Puttonen en collegas nu herhaald, maar dan met maar liefst 21 soorten bomen en struiken. De studie onthult ten eerste dat niet alle bomen er zon lange slaapcyclus op nahouden als Puttonen en collegas dachten. Slechts zeven van de 21 bestudeerde soorten bleken een nacht van twaalf uur te maken, die begon met het langzaam laten zakken van de takken en bladeren en eindigde met takken en bladeren die weer netjes in hun startpositie zaten. Andere bomen bleken er juist een kortere of langere slaapcyclus op na te houden.

Daarnaast bleken alle bestudeerde soorten gedurende de nacht kleine, periodieke bewegingen te maken. We detecteerden een nog niet eerder bekende periodieke beweging van tot wel n centimeter in cycli van twee tot zes uur, vertelt onderzoeker Andrs Zlinszky. De beweging moet wel verband houden met veranderingen in de waterdruk in de planten en dit betekent in feite dat de boom aan het pompen is. In andere woorden: de bomen hebben het behoorlijk druk.

Het is een opmerkelijke ontdekking. Tot voor kort werd namelijk aangenomen dat het watertransport wordt aangedreven door licht en een 24-uurscyclus kent. Maar dit onderzoek schetst een heel ander beeld. Dat wordt met name duidelijk als we inzoomen op de magnoliaboom, n van de soorten die de onderzoekers bestudeerden. Deze boom bleek tijdens n nacht wel drie mini-cycli door te maken waarin deze de bladeren en takken liet hangen en weer liet opveren. Het wijst erop dat kortetermijnveranderingen in het watertransport heel normaal zijn.

Volgens de onderzoekers moet vervolgonderzoek uitwijzen welke mechanismen achter dit nachtelijke watertransport schuilgaan en welke rol dit watertransport speelt. Wel is reeds duidelijk dat we het idee dat bomen statische, passieve organismen zijn, moeten laten varen.
Scientas (https://www.scientias.nl)    28-4-2018

Eerste nazaat Anne Frankboom geplant op schoolplein Nutsschool
Kinderen van de Nutsschool aan de Laan van Poot in Den Haag hebben donderdag de eerste nazaat van de Anne Frankboom onthuld. De boom komt voort uit zaden van de kastanjeboom waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog op uitkeek en over schreef in haar wereldberoemde dagboek. De Haagse school heeft de primeur: dit is de eerste rechtstreekse boom die voortbloeit uit de historische Anne Frankboom.

Leerlingen van de Nutsschool hielden donderdagmiddag een persoonlijke presentatie. Daarin vertelden ze waarom ze het belangrijk vinden dat er een Anne Frankboom bij hun school is geplant.

Anne Frank beschrijft in 'Het Achterhuis' de kastanjeboom die in de achtertuin van de Prinsengracht 263 in Amsterdam stond. De boom bezweek tijdens een zomerstorm in augustus 2010. Vrijwilligers van de stichtingen Elementree en Wereldboom verzamelden en herplantten de kastanjes, die nu zijn uitgegroeid tot flinke bomen.

Anne schrijft op 23 februari 1944 in haar dagboek: 'Wij (Peter en Anne -red) keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken.'

Anne Frank wordt op 4 augustus 1944 gearresteerd op haar onderduikadres. Ze wordt met haar familie door de Duitsers afgevoerd. Haar vader Otto Frank is de enige die na de oorlog uit de Duitse vernietigingskampen terugkeert.
Omroep West (https://www.omroepwest.nl)    24-4-2018

Bomen zijn ook groepsdieren, ze groeien graag samen
In Nederland staat de teller van tiny forests - een stuk grond ter grootte van een tennisveld met 600 inheemse bomen - op twaalf, maar als het aan initiatiefnemer Daan Bleichrodt van het Instituut voor Natuureducatie ligt, zijn dat er binnenkort honderd. Ze zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, een klein bos past volgens hem bijna overal. 'Normaal planten we n boom per twee vierkante meter, nu drie bomen per vierkante meter.' Maar dat werkt wel: 'Ze gaan vechten om licht maar ze werken ook samen. Bomen zijn groepsdieren, ze groeien graag samen. Via het wortelgestel wisselen ze via een schimmelnetwerk voedingsstoffen uit.'

Luister hier naar de volledige podcast.
BNR (https://www.bnr.nl/)    20-4-2018

Boeri zoekt bomen uit voor verticaal bos op Strijp-S
Architect Stefano Boeri was vrijdag in Eindhoven n Sint-Oedenrode om de bomen te bekijken die klaar staan voor zijn Trudo Vertical Forest op Strijp-S.,,Normaal gaan we altijd stenen uitzoeken, of tegels voor bouwprojecten. Nu staan we hier om levend materiaal uit te zoeken. Heel bijzonder." Zelfs voor de Italiaanse architect Stefano Boeri is het bezoek aan boomkwekerij Gebr. Van den Berk in Sint-Oedenrode geen alledaagse bezigheid. Daar ging hij kijken naar de 135 bomen die in nette rijtjes klaar staan voor wat internationaal de Trudo Vertical Forest heet, waarvan de bouw op Strijp-S na de zomer moet beginnen.

Milaan had de eerste dubbeltoren Bosco Verticale, verticaal bos, maar Boeri heeft inmiddels beboste woongebouwen ontworpen voor onder meer Parijs, Sao Paulo, Nanjing en ook Antwerpen en Utrecht zitten in de pijplijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij voor Eindhoven een kopie uit de kast heeft getrokken. ,,Nee, voor elke locatie maken we een eigen toren, maar vooral de bomen en planten die we kiezen zijn speciaal geselecteerd. In Eindhoven overheersen rood en zilver, zoals in het logo van de stad."

Normaal werkt Boeri samen met Italiaanse kwekers. Maar in Eindhoven is via Trudo gekozen voor Van den Berk en het Helmondse Du Pr Groenprojecten. Aan de Bestseweg in Sint-Oedenrode staan de 135 bomen al in het gelid, een voor elk sociaal huur appartement. De komende twee jaar kunnen ze hier goed wortelen, zodat ze straks in de plantenbakken aan de gevel van de toren gezet kunnen worden.

Boeri filosofeert tussen de veertien verschillende boomsoorten, zoals hazelaars, perenbomen, krenten en kornoeljes, over zijn groene torens. ,,Veel CO2 wordt in steden geproduceerd. Bomen kunnen 35 tot 40 procent daarvan absorberen, evenals fijnstof en hitte. Daarom moeten we meer bomen en planten terugbrengen in de stad. Het bosco verticale is een manier om het groenoppervlak groter te maken", aldus Boeri. Bovendien leveren ze een bijdrage aan de biodiversiteit. ,,Volkomen onverwacht nestelden in Milaan twintig vogelsoorten die normaal niet voorkomen in de stad. Prachtig toch?" ,,En last but not least, doen bomen ook iets met de psychologie van de mens. Ze verlichten de druk", aldus de architect.

In de rij met bomen ontbreken de typische Italiaanse cipressen, die we zo goed kennen uit Toscane. ,,Maar die heb je in Milaan helemaal niet", zegt Boeri. Hier is gekozen voor vooral inheemse bomen en internationale exemplaren die goed op gevels kunnen groeien. De cipres hoort daar niet bij, die zou volgens Martijn Verberne van Du Pr snel scheef groeien door de wind. Ook geen coniferen want die hebben n diepe wortel en dat is niet zo handig voor de plantenbakken. Wel komen er ook nog 1500 heesters en 4500 vaste planten op de toren te staan.

Kritiek in het NRC dat de bomen in Milaan een armetierig bestaan leiden, verwerpen alle partijen. ,,Misschien dat de journalist in de winter is geweest en niet weet hoe een bos er dan uit ziet: dan verliezen bomen hun blad", zegt Boeri. ,,En dat is ook de bedoeling, we willen juist dat de toren de tijd weergeeft: per dag als de zon opkomt, in de seizoenen met verkleurende of afvallende bladeren en van jaar tot jaar als planten groeien. Die toren moet een levende partner in de stad worden."

Bijzonder aan het Eindhovense gebouw dat aan het Ketelhuisplein moet verrijzen, noemt Boeri de sociale huurwoningen, terwijl het in Milaan om best dure appartementen gaat. ,,We kunnen nu wat goedkoper werken omdat we na Milaan veel geld konden investeren in research", aldus Boeri. Hij bezocht daarna ook nog de locatie waar de toren gebouwd wordt, aan het Ketelhuisplein op Strijp-S.
Eindhovens Dagblad (https://www.ed.nl)    15-4-2018

Deze orkestleider betaalt geen royalties, zijn artiesten zijn bomen
Geen gedonder over royaltys. De artiesten op het album Talking Trees zijn namelijk allen bomen. Componist van de muziek is Bert Barten, die de trillingen uit de bast van beuken en ceders omzet in muziek. ,,Het is free jazz. Je weet vooraf niet hoe die boom gaat klinken.

Zeker, de muzikale kwaliteiten van een beuk zijn geheel anders dan van een ceder. En dan moet je er als componist ook nog rekening mee houden waar op de wereld de boom uit jouw orkest precies in de aarde wortelt. In het warme klimaat van de Italiaanse Dolomieten geeft een bomengroep zulke strakke ritmes af, dat je die volgens Bert Barten beter naar Martin Garrix kunt doorsluizen. Nee, dan heeft Barten het liefst een doodgewone Nederlandse beuk. Die zendt pas fraaie vibraties uit. Rustgevend. Tevreden bijna.

Maar wacht even, waarschuwt de kunstenaar/theatermaker/componist/bomendeejay, we moeten vooral niet denken dat zijn project Talking Trees stamt uit een door hem bij elkaar gefantaseerd sprookjesbos. Noch is hij een bomenknuffelaar die in de omhelzing met een weerbarstige eik diens emoties denkt te kunnen voelen. ,,Niets ten nadele van haar, maar knuffelen is iets voor Prinses Irene, zegt Barten. ,,Ik ga wetenschappelijk te werk. Dat doet hij door middel van op de schors geplakte sensoren die de trillingen registreren die de boom van binnenuit uitzendt. Die vibraties ontstaan onder meer door sapstromen in de stam of tijdens het proces van fotosynthese.

Barten gaf al eerder een concert, afgelopen zomer aan de grens van Vlaanderen, niet toevallig in het plaatsje Bergeijk. Live mixte hij daar de vibraties uit het lokale loof aaneen. Nu verschijnt ook een album. Op 13 april ligt Talking Trees in de winkel, het eerste album waarop bomen de artiesten zijn.

Hoe klinkt een diepe zucht van een beuk in de lente? Barten laat het op zijn album in beknopte symfonie van 2 minuut 39 horen. Minimal music is het, in verte te vergelijken met de minimal music van Philip Glass. Zelf zegt Barten over zijn liveoptreden: ,,Het is als free jazz. Je weet vooraf niet hoe die boom gaat klinken. Ik wil in de toekomst live ook met een strijkkwartet gaan werken. Maar ik wil muzikaal wel zo dicht mogelijk bij de boom blijven.

De componist, die eerder muziek schreef voor een tv-serie van Natuurmonumenten en in de jaren 80 onderdeel was van de psychedelische rockband Marsh Mellow, ontdekte de muzikale talenten van woudreuzen bij toeval. Dat gebeurde tijdens een boswandeling met een bevriende wetenschapper, die een leugendetector bij zich had. ,, We stelden elkaar allerlei lastige vragen om het leugenalarm te laten afgaan. Tot ik hem vroeg: Kan een boom ook liegen?. Hij verbond de detector met een boom en inderdaad, de wijzers sloegen uit!

De volgende stap was het aansluiten van een soortgelijke meter op een synthesizer. ,,We laadden de data van een dag meten in onze computers en drukten op start. Ik schrok me wild. Dit was muziek! Niemand geloofde het aanvankelijk op de universiteit. Maar ik hoorde echt ambient-achtige klanken.

Omdat die zonder bewerking hoogstens in een yogastudio bruikbaar zouden zijn, versnelt Barten de trillingen zoals in een time-lapse filmpje. ,,Een boom beweegt maar heel langzaam. Een maand uit een bomenleven levert ongeveer 20 minuten muziek op. Van die maanden maakte Barten korte muziekstukken die toepasselijke titels als Cedar Talking (Pratende ceder) of Fagus in april (Beuk in april) dragen.

Hij hoopt met zijn muziek het bewustzijn over het verdwijnen van het laatste Europese oerbos te verbeteren. Het gebied, op de grens van Polen en Wit-Rusland, wordt door de kap bedreigd. ,,Dat bos is in feite de laatste nulmeting in het wetenschappelijk ecologisch onderzoek. Dat moet blijven bestaan. Ik wil de mensen laten ervaren wat het betekent om in direct contact te staan met de natuur.

De eerste gelegenheid om dat contact aan den lijve te ondervinden is op 15 april in het Veluwse bos nabij Radio Kootwijk. Daar geeft Barten met de aanwezige dennen en sparren een tweede concert. ,,Het eerste optreden in Bergeijk was een groot succes. Er stonden 1800 mensen in dat bos! Die luisterden een uur lang in een bijna hypnotische toestand naar de klanken uit de natuur om hen heen. Bij sommigen liepen de tranen over de wangen. Zij hadden echt het gevoel n te zijn met het bos.
Algemeen Dagblad (https://www.ad.nl)    11-4-2018

Linde is de grote liefde van Jo (81) uit Enschede
Mensen zoals Jo en Gerard van Wijhe zijn er niet veel. Vanaf het begin dat ze in de Eekenhof in Enschede wonen, hebben ze zich ontfermd over een boom tegenover hun appartement. Je ziet het eraan af: de dikke knoppen staan op springen.

Jo (81) harkt het kleine perkje waarin de linde staat schoon en aan en Gerard (75) klimt op een trapje om hoger met een plank het mos van de bast te krabben. Als het mos erop blijft zitten gaat het rotten, legt hij uit.

Juist nu zijn ze aan de slag, omdat het straks gaat regenen. Heb je een geultje gemaakt?, vraagt Gerard. Jo wijst met haar hark. Ja, dus. En ze heeft een dijkje daarachter opgeworpen. Zo stroomt het water niet meteen weg. De boom staat in een compleet versteende omgeving. Jo en Gerard hebben de gemeente gevraagd of het perkje niet wat groter kon maar kregen nul op rekest.

Tien jaar geleden zijn ze in dit appartementencomplex aan de rand van Roombeek komen wonen met zijn bijzondere opbouw en balkons. Ze hoorden bij de eerste bewoners. Gerard werkte in de machinekamer van Grolsch. Toen de vuurwerkramp de wijk in vlam zette, waren ze net vertrokken op vakantie.

De boom leek te verpieteren en kreeg klappen van bouwmachines. Gerard sjouwde vanaf het eerste uur met emmers water om de boom te helpen overleven. En dat lukte. De boom is mijn grote liefde, zegt Jo. Na Gerard. Mijn tweede liefde dus eigenlijk. Ze vertellen dat de boom net wat schaduw werpt op hun balkon. Ze volgen de vogeltjes die er in en uitvliegen.

Jo en Gerard kregen bekendheid als de mensen die de boom redden. Jo vertelt van de man van verderop die hen uitnodigde: Als jullie straks klaar zijn, trakteer ik jullie op koffie met gebak. Zon betrokkenheid vind ik mooi. En die betrokkenheid reikte verder: ze ruimen ook zwerfvuil om het complex op. Het moet er voor Pasen een beetje uitzien, zeggen ze.

Dan roept iemand vanuit de verte Gerard en wenkt hem naar zich toe. Er moet iets in het complex hersteld worden. Hij is van de technische dienst, legt Jo uit. Ze veegt met de bezem het trottoir schoon en brengt een blauwe vuilniszak vol rommel en mos weg. Ze zegt nog dat ze alle inspanning vanavond wel lichamelijk zal bezuren, maar dat weerhoudt haar niet. Ze heeft het hier naar haar zin. Het is gezellig met alle bewoners die ze kent. De 500 vierkante meter tuin die ze hiervoor hadden, kon ze op een gegeven moment niet meer bolwerken. Nu is het de linde. Je moet niet achter de geraniums gaan zitten, zegt ze.

Tubantia (https://www.tubantia.nl)    2-4-2018

Wandelen over bomen
Arboretum Kalmthout heeft er een nieuw avontuurlijk pad bij. Wanden over bomen is een permanente installatie voor elke leeftijd. Het wandelen over bomen is een vijftig meter lang stammenpad uit populier, magnolia, robinia, berk en kerselaar. Een uitdaging voor de hele familie.
De arboretumtuin in Kalmthout is een plek waar ontdekking centraal staat. Zo kom je er te weten welke planten en bomen er leven in de tuin en hoe dat in zijn werk gaat.

"Wandelen over bomen is een vijftig meter lang stammenpad", legt conservator Bram Rammeloo uit. "Het is een avontuurlijk pad voor de hele familie en daagt je uit om eens anders rond je te kijken. Op een hoogte tussen een halve meter en een meter is elke voetstap een bewuste keuze, zorgt elk uitzicht voor een nieuw perspectief en wordt het kind in jou wakker. Ontdekken is spelen en de wereld bekijken vanuit een andere hoogte. Het pad bestaat uit populier, magnolia, robinia, berk en kerselaar en ligt verstopt tussen bodembedekkende bamboe. Het pad is breed genoeg om er met twee mensen naast elkaar te wandelen. Het verhoogde pad zorgt voor een apart gevoel van vrijheid."

Het pad ligt in het verlengde van de uitkijkheuvel en vormt een permanent initiatief. De stammen die gebruikt zijn bij wandelen over bomen, komen uit Arboretum Kalmthout zelf. "Ze zijn afkomstig van enkele oude, zieke of gevaarlijke bomen die afgelopen winter om veiligheidsreden gekapt werden", zegt Inga Verhaert (sp.a), gedeputeerde van de provincie. "Het is de ideale bestemming om de stammen in de tuin te houden en ze niet te verbranden of te verplaatsen. Dit is beter voor het milieu en leuk voor iedereen."

Wandelen over bomen is een concept dat de tuiniers van Arboretum Kalmthout hebben gerealiseerd. Bij slecht weer of vriestemperaturen wordt aangeraden het pad niet te betreden. Kleine kinderen kunnen het pad het best betreden onder begeleiding.

Info: www.arboretumkalmthout.be
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Gazet van Antwerpen (https://www.gva.be)    30-3-2018

Fluitende kurkeik is de Europese Boom van het Jaar
Een boom die zijn naam dankt aan het geluid van de ontelbare vogeltjes die op zijn takken zitten, is met meer dan 26 duizend stemmen verkozen tot Europese Boom van het Jaar.

De boom staat sinds 1783 in het Portugese guas de Moura, ten zuidoosten van Lissabon. De gigantische eik is in zijn hele leven al twintig keer van zijn bast ontdaan voor een bijdrage aan de kurkindustrie. Ook staat de boom in het 'Guinness Book of Records' als grootste kurkeik ter wereld en werd hij in 1988 gekwalificeerd als 'boom van het algemeen belang'.

De verkiezing tot Europese Boom van het Jaar wordt sinds 2011 georganiseerd door de European Partnership Association, een samenwerkingsverband tussen zes Oost-Europese natuurorganisaties. Het doel van de verkiezing is bijzondere bomen in de aandacht zetten en mensen meer betrekken bij de natuur.

Dit jaar stuurden dertien landen een boom in om mee te doen aan de verkiezing. Belangrijk is vooral het verhaal van de boom, niet het uiterlijk of de leeftijd. Achter de Portugese kurkeik eindigden zeven 450 jaar oude iepen in Spanje die, anders dan een miljoen soortgenoten in het land, de iepenziekte overleefden. De derde plaats was voor de 188 jaar oude zomereik in het Russische Belgorod, een Nationaal Natuurmonument waar jaarlijks veel evenementen onder en omheen georganiseerd worden. Vorig jaar won de Poolse eik Jozef, die in de Tweede Wereldoorlog onderdak bood aan een Joodse familie.

Een Nederlandse inzending was er nog niet dit jaar. Daar komt bij de verkiezing van 2019 wellicht verandering in. Sinds deze week kan iedereen, op initiatief van het SBNL Natuurfonds, een boom met een mooi verhaal nomineren voor de titel Nederlandse Boom van het Jaar. De winnaar dingt volgend jaar mee naar de Europese titel.
Trouw (https://www.trouw.nl/)    23-3-2018

Boomfeestdag? In Groningen is een demonstratie...
Hoogwaardigheidsbekleders genoeg vandaag in de provincie Groningen, op Nationale Boomfeestdag. Maar hebben bomen wel reden voor een feestje?

Met een eigen manifestatie in de binnenstad willen Bomenridders Groningen vrijdag duidelijk maken van niet. De plek: het plantsoentje voor de toren van de Der Aa-kerk.

Daar staan bomen en de helft verdwijnt dit jaar bij het herinrichten van het pleintje. Sommige bomenridders snappen dat ook nog wel: de bomen staan er beslist niet allemaal even mooi bij. Dicht op elkaar, takken in elkaar gegroeid. Sommige bomen hebben maar aan n kant een kruin. Een van de boom heeft al heel lang een groene stip: het teken dat de kettingzaag onderweg is.

En toch is hier vrijdag een pro-boommanifestatie. ,,Want het is ook een plek die duidelijk maakt wat er in Groningen aan de hand is met bomen, zegt een woordvoerder van de stichting. ,,Het mes gaat er te gemakkelijk in.

Voorbeelden te over, zeggen ze. En dan gaat het niet alleen om de kaalslag langs de ringweg. ,,Groningen heeft dit jaar al tientallen kapvergunningen afgegeven voor 416 bomen. Wij snappen best dat een boom ook dood gaat en onveilig wordt, dat mensen soms last hebben van een boom. Maar als n klacht van een omwonende genoeg is om te kappen, klopt er iets niet. Er zijn meer waardevolle bomen gekapt dan zieke essen. En compensatie? Op papier is dat soms geregeld, maar als je probeert uit te zoeken waar en hoe precies, krijg je geen antwoord. De stichting begint om die reden rechtszaken tegen het slopen van tientallen bomen aan de Kempkensberg en de Engelse Kamp.

Ze hoopt dat leden van de raadscommissie beheer vanavond een luisterend oor hebben, een expertmeeting organiseren en de voor 2023 aangekondigde evaluatie van de bomenstructuurvisie vervroegen. De tijd is er volgens de stichting rijp voor, gezien het massale verzet tegen het kappen van 106 bomen in de Noorderplantsoenbuurt. ,,Bij woningbouw en nieuwe leidingen kun je ook rekening houden met bomen. En wat denk je van onderhoud? Als dat goed was gebeurd, hadden de bomen op het A-kerkhof er beter bijgestaan.

De stad is geen uitzondering, zeggen de Bomenridders. Voorbeeld? De verdwenen kleibossen op het Hogeland. Ze zijn bang dat de boom het slachtoffer is van de toenemende populariteit van biomassa voor zogenaamd groene stroom.
Dagblad van het Noorden (http://www.dvhn.nl)    17-3-2018

Trump-bos telt al miljoen bomen
Forest Trump, een wereldwijd bos om de domheid van de Amerikaanse president te compenseren, groeit razendsnel. Het bos telt inmiddels al meer dan een miljoen bomen.

Forest Trump ontstond na de verkiezing van Trump als een lokaal idee in Nieuw-Zeeland.
Klimaatwetenschappers Dan Price en Jeff Willis en ondernemer Adrien Taylor wilden een concrete actie om het beleid van Trump te compenseren. Ze kwamen op het idee om mensen aan te sporen bomen te planten in naam van Trump.

Wat begon met een lokale campagne om duizend bomen te planten, groeide in een mum van tijd uit tot een internationale campagne, en binnen enkele weken telde het bos al vijftigduizend bomen.

Nu heeft het wereldwijde bos de kaap van een miljoen stuks gerond, met de hulp van meer dan drieduizend mensen, bedrijven en organisaties over de hele wereld. De campagne genereerde ook al 133.610 dollar aan investeringen in nieuw bos. Een digitale kaart houdt de groei van het wereldwijde woud bij.

"De Amerikaanse president Donald Trump ontkent de wetenschappelijke realiteit van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering", zeggen de initiatiefnemers. "En zo negeert hij een van de grootste bedreigingen voor een gezond leven op aarde".

"Hij wil inzetten op steenkool, ook al raden wetenschappers dat af en zeggen economen dat er meer winst en banen te vinden zijn in hernieuwbare energie. Dus planten we een bos om de extra broeikasgassen uit de atmosfeer te halen: we planten een wereldwijd bos om Trumps monumentale domheid te compenseren."
MO Mondiaal Nieuws (https://www.mo.be)    1-3-2018

Schimmelziekte bereikt Biesbosch: 'De bomen worden allemaal omgezaagd'
De essentaksterfte woekert over het land en heeft nu ook de Biesbosch bereikt. Bijna alle essen worden daar de komende weken omgezaagd.

Aan de westkant van de Biesbosch, ter hoogte van de Westhaven, ligt bosgebied De Elzen. Bij bijna alle essen die daar staan is essentaksterfte geconstateerd.

De agressieve schimmelziekte verspreidt zich via de lucht. Volgens Staatsbosbeheer is al meer dan tachtig procent van de essen in Nederland besmet. De natuurbeheerder heeft in heel het land opdracht gegeven om de aangetaste bomen om te zagen en dus worden de bomen in de Biesbosch ook gekapt.

"De bomen kunnen door de ziekte makkelijk omwaaien", vertelt boswachter van de Biesbosch Jacques van der Neut. "Vanwege de veiligheid worden ze daarom omgezaagd."

Het bomen kappen zal volgens de boswachter twee of drie weken duren. "Iedereen die vanuit Dordrecht naar de Biesbosch wandelt of fietst, kan meemaken dat bomen worden omgezaagd", zegt de boswachter.

Wetenschappers onderzoeken momenteel of er resistente essen gekweekt kunnen worden. In dat geval kunnen er over een aantal jaar weer nieuwe essen worden geplant.

Op de plek van de omgezaagde bomen worden andere bomen aangeplant. Het hout van de omgezaagde bomen zal niet worden weggegooid, maar wordt aangeboden als haardhout. Volgens Van der Neut is daar genoeg belangstelling voor van mensen uit de regio.
Dordrecht.net (http://www.dordrecht.net)    18-2-2018

Beuk in Blokker is mooiste boom van Noord-Holland
De rode beuk in de tuin van Westerblokker 125 in verkozen tot de mooiste en bijzonderste boom van Noord-Holland. Ook een knobbelplataan in Westwoud in is de Top 10 van de Bomenstichting terechtgekomen.

De Bomenstichting introduceerde vorig jaar de Bomen van Ereklasse. Daarin worden de oudste, mooiste en bijzonderste bomen van Nederland opgenomen. Dit jaar wordt elke maand de Top 10 van een provincie bekendgemaakt; in februari is dat Noord-Holland.

De rode beuk van de Westerblokker prijkt fier op de eerste plaats. De boom is dik twee eeuwen oud en nog steeds in topconditie. Met een omtrek van 743 centimeter is het de dikste boom van Noord-Holland.

Een bordje dat de bewoners bij de boom hebben geplaatst meldt dat de reus 226 jaar oud is en de kroon heeft een doorsnee van 29 meter.

"De boom heeft zich goed kunnen ontwikkelen in deze grote tuin op een oude kreekrug met voedsel en ruimte in overvloed", aldus de beoordeling van de Bomenstichting.

"Hij is dan ook kerngezond. De bewoners hebben ook goed voor de boom gezorgd. Bij grote droogte hebben ze de beuk van extra water voorzien. Met zijn brede kroon en laaghangende takken brengt de rode beuk veel mensen grote vreugde."

Nog ouder is de dikke knobbelplataan op het Heidense Kerkhof in Westwoud. Deze stamt uit 1750-1800.

De begraafplaats op de hoek van de Noorderboekertweg en de Oudijk wordt al gekenmerkt door een paar enorme beuken bij de ingang. Maar de Bomenstichting zette de 24 meter hoge knobbelplataan op de negende plek van de Noord-Hollandse Top 10.

De stam van de boom is voorzien van imposante knobbels, maar afgezien van enkele tonderzwammen verkeert de boom volgens de Bomenstichting nog in goede conditie. De plataan heeft een omtrek van 620 centimeter.

Alle bomen die op de erelijst staan, zijn ook opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voorwaarde om op de erelijst te komen is onder meer dat de boom voor iedereen zichtbaar moet zijn.
Noordhollands Dagblad (https://www.noordhollandsdagblad.nl/)    10-2-2018

Zeeuwse Beatrixbomentelling
De Zeeuwse Beatrixbomentelling van Omroep Zeeland heeft zes extra bomen opgeleverd. Vandaag (woensdag 31 januari) viert prinses Beatrix haar tachtigste verjaardag. Dat betekent dat veel Beatrixbomen of precies tachtig jaar oud zijn of precies dertig jaar. Omroep Zeeland probeert ze allemaal in kaart te brengen. Van veertig van die koningslinden is inmiddels de exacte locatie bekend.

De extra oproep, gisteren op de radio en online, heeft namelijk Beatrixbomen opgeleverd in Zonnemaire (foto), Nieuw- en Joosland, Hansweert, Zandstraat, Oudelande en Burgh. Van een speciale linde in Oudelande is duidelijk dat het gaat om een Oranjeboom, maar of het ook daadwerkelijk een Beatrixboom is, weten we niet.

Beatrixbomen zijn traditioneel altijd linden. In Serooskerke Schouwen is er ooit een kastanjeboom als Beatrixboom neergezet bij de plaatselijke basisschool, maar meestal is het de winterlinde, oftewel de Tilia cordata. De linde was een boom waaronder de oude Germanen al recht spraken en de boom werd in de middeleeuwen ook wel als grenspaal gebruikt, de grenslinde.

De vijftigste verjaardag van toenmalig koningin Beatrix, januari 1988, leverde Zeeland een heel bos van Beatrixbomen op, bij wijze van spreken. Als je de bomen in alle artikelen in de Krantenbank Zeeland bij elkaar optelt, moeten er hier minstens 58 staan. Die zijn niet meer allemaal meer terug te vinden.

Veel gemeentebesturen hebben in 1988 gehoor gegeven aan de oproep van de Confederatie van Oranjeverenigingen om in iedere kern van de gemeente een Beatrixboom te planten. De toenmalige gemeenten Westerschouwen, Domburg, Valkenisse, Reimerswaal, Terneuzen, Axel en Sas van Gent, bijvoorbeeld, pakten de zaken zelfs voortvarend aan.

De voormalige gemeente Hontenisse deed ook mee, maar was heel wat zuiniger: alleen in de kern Hengstdijk werd een Beatrixboom geplant. Dat gebeurde door de burgemeester samen met de toen 9-jarige Saskia Colpaert, die op 31 januari jarig is. Men had op het gemeentehuis vastgesteld dat Hengstdijk in het midden van de gemeente lag, dus dat daar die ene boom moest worden neergezet. Hij staat er nog steeds.

Om leden van het Oranjehuis te eren is de linde pas laat in zwang geraakt. Dat gebeurde in Zeeland pas bij de inhuldiging van Wilhelmina in 1898 en we zien zulke Wilhelminabomen in Zierikzee (Poststraat) en Goes (Westwal). Daarna kreeg Goes aan de Van de Spiegelstraat nog een Julianaboom.

In 1938 werd meer werk werd gemaakt van de koningslinden, toen op 31 januari prinses Beatrix werd geboren. Toen werden er in Zeeland meerdere bomen geplant, waarvan alleen die op het Bijlokeplein in Axel nog gezond en wel overeind staat. Die in Oost-Souburg en die in Terneuzen zijn inmiddels vervangen.

De gemeente Terneuzen heeft hl veel Beatrixbomen. In Axel bijvoorbeeld staan er zelfs twee, ook nog eens betrekkelijk dicht bijelkaar aan het Bijlokeplein en aan de Beatrixstraat, respectievelijk uit 1938 en 1988. Het is mogelijk dat men in 1988 gewoonweg vergeten was dat er al ergens zo'n officile Beatrixboom stond. Het oude exemplaar aan het Bijlokeplein kreeg pas veel later een bordje, nadat oude Axelaars hadden geklaagd dat iedereen was vergeten dat hier toch ook een echte koningslinde stond.

Maar het echte record staat op naam van de Van Steenbergenlaan in Terneuzen. Die laan telt twee officile Beatrixbomen (plus nog een Willem-Alexanderboom). Ook hier zijn het bomen uit 1938 en uit 1988. Beide hebben een smeedijzeren hekje, de oudste is destijds gemaakt door leerlingen van de Ambachtschool en de nieuwere (voor de deur van het Julianaziekenhuis) door de leerlingen van de bedrijfsschool van Dow Benelux.

De oudste boom, op de kruising van de Van Steenbergenlaan met de Axelsestraat, werd aan het begin van het nieuwe millennium aangetast door de tondelzwam en moest worden gerooid. In 2008 werd op dezelfde plek daarom een nieuwe linde geplant. De spade werd daarbij gehanteerd door mevrouw Francien de Ritter-de Doelder. Zij was toen bepaald niet de jongste meer, want zij was het ook die als meisje in 1938 had meegeholpen de eerste Beatrixboom op deze plek te neer te zetten.
Omroep Zeeland (https://www.omroepzeeland.nl)    31-1-2018

Boom van het jaar: de notelaar
In Nederland werd de notelaar uitgeroepen tot boom van het jaar 2018. Thema van de verkiezing was namelijk de eetbare boom. Tamme kastanje en moerbei waren de andere kandidaten.

Bij de keuze van de genomineerden en de winnaar werd vooral rekening gehouden met het eetbaar zijn voor mens en dier, met de kwaliteit (gezondheid) en de beschikbaarheid van de bomen in de handel. De terechte winnaar werd de notelaar en meer bepaald de okkernoot ( Juglans regia ), een notensoort die al sinds mensenheugenis in onze streken aanwezig is. Onze voorouders wisten deze boom zeer te waarderen omwille van zijn noten, zijn kwalitatieve hout en om zijn insecten verjagende eigenschappen waardoor het heerlijk toeven was in zijn schaduw.

Lange tijd dacht men dat de okkernoot via het Middellandse zeegebied in Noordwest-Europa terechtgekomen is. Archeologische vondsten in Zwitserland wijzen echter uit dat walnootbomen er al 10.000 jaar geleden voorkwamen waardoor we met quasi zekerheid kunnen veronderstellen dat de okkernoot inheems is in West-Europa.

De boom heeft vele goede eigenschappen: het hout is van uitstekende kwaliteit, de smakelijke noten zijn voedzaam en de schalen doen dienst als geneesmiddel. Daarom was de boom in de oudheid toegewijd aan de oppergod Zeus/Jupiter. De Germanen wijdden de boom aan hun vruchtbaarheidsgod en ook de erotische symboliek was wegens de vorm van de noot (testikelvorm) nooit ver weg. De noot is goed beschermd door een ruwe beenharde buitenlaag en een taaie bittere binnenlaag. Het is dus moeilijk bereikbaar en daarom stond het symbool voor de volmaakte deugd.

De notelaars, ook wel notenbomen of walnoten genoemd, behoren net als de hickorynoten en de vleugelnoten tot de familie van de Juglandaceae . Deze notenfamilie bevat voornamelijk bomen die grote vlezige vruchten hebben waarin voedzame aromatische noten zitten die door dieren worden verspreid. Een aantal soorten uit deze familie heeft gevleugelde vruchten die door de wind worden verspreid. Alle soorten zijn windbestuivers en hebben katjes. De bomen uit deze familie zijn rijk aan hars, zijn aromatisch en bevatten veel tannines.

Het geslacht Juglans (walnoten) telt een 15-tal verschillende soorten die allen een hekel hebben aan schaduw. We treffen ze dus weinig of niet aan in bossen, tenzij ze de dominante soort zijn die de andere bomen kunnen overschaduwen. Om dat te bereiken worden ze geholpen door de juglone die ze produceren in hun bladeren, bast, zaaddoppen en wortels. Die specifieke stof schijnt voor andere bomen of althans voor hun ontkiemende zaden giftig te zijn waardoor de notelaar zonder concurrentie kan uitgroeien tot een imposante boom.

De Juglans nigra of de zwarte walnoot is een walnotenboom die inheems is aan de oostkust en in het midden van Noord-Amerika. Het is een imposante boom die tot 250 jaar oud kan worden en tot 35 m hoog. De schors van oude bomen kleurt zeer donker tot bijna zwart en heeft diepe groeven. De jonge, bruingekleurde twijgen zijn net als de bladspil fijn behaard. De grote (40 tot 60 cm) samengestelde bladeren zijn diepgroen en onderaan donzig behaard.

Bij ons tref je hem weleens aan als pronkstuk in oude parken, maar de laatste tijd wordt hij in warmere streken ook wel aangeplant voor zijn smakelijke vruchten die rijkelijk worden gevormd maar alleen afrijpen in voldoende warme omstandigheden. Het vruchtomhulsel is ruw en verspreidt een kenmerkende zeep-lucht. De schaal van de noot is zwartbruin, sterk gegroefd en heel erg hard.

Juglans cinerea, de grijze walnoot of de boternoot groeit oorspronkelijk in oostelijk Noord-Amerika en wordt bij ons slechts sporadisch aangetroffen. Het is een slanke boom die tot 25 m hoog wordt. Het loof lijkt sterk op dat van de zwarte walnoot met een nog groter samengesteld blad (tot 70 cm) terwijl de schors eerder doet denken aan die van de okkernoot. De bolsters die de diepgegroefde, spits-ovale noot omgeven, zijn plakkerig en fris donkergroen van kleur. De zaadlobben zijn eerder klein, zoet smakend en zeer olierijk.

De okkernoot is bij ons de meest aangeplante walnootsoort en wordt ook vaak walnoot of zelfs gewoon notelaar genoemd. De okkernoot groeit uit tot een forse boom van 30 meter hoog met een vrijwel ronde kroon die opgebouwd is uit forse, gedraaide takken. Het laat uitlopende loof is aanvankelijk koperkleurig maar kleurt al gauw heldergroen. De samengetelde bladeren zijn oneven geveerd, worden tot 30 cm lang en hebben 2, 4 en uitzonderlijk tot 6 bladparen. Ze hebben een kenmerkende sterke schoensmeergeur. De vruchten hebben een groene, bijna ronde, gladde, groene bolster en een lichtbruine, zacht gegroefde noot met bijzonder smakelijke vruchtlobben.

Vroeger werden notelaars vermeerderd door zaai maar doordat de okkernoot sterk heterozygoot is, komen de zaailingen nooit soortecht terug en is de kwaliteit van de noten niet altijd even goed. Daarom zaaide men in het verleden op groot landgoed en boerderijen vaak verschillende bomen waarvan enkel de exemplaren met de beste noten werden overgehouden voor de notenteelt. De anderen werden gebruikt omwille van hun kwaliteitsvolle, taaie hout. Een ander probleem van zaailingen is dat het tot 15 jaar kan duren voor ze noten dragen en dat het dan nog vele jaren duurt voor ze volop productief zijn. Tegenwoordig zijn er verschillende goede, gente selecties in omloop zoals:

Juglans regia Broadview: deze groeit wat trager dan de soort en blijft wat kleiner (15 20 m) maar draagt reeds op jonge leeftijd noten. De mannelijke en de vrouwelijke bloemen verschijnen op verschillende tijdstippen en er wordt dus best een andere cultivar in de buurt geplant voor een goede bestuiving. Het is een vroeg en zeer vruchtbaar ras met langwerpige, middelgrote, dunschalige, goed smakende noten.

Juglans regia Buccaneer: dit is een gezond sterk groeiend ras met een breed opgaande, open kroon die 20 tot 30m hoog wordt. Er is geen extra bestuiver nodig. De boom draagt pas op latere leeftijd grote, ronde, gemakkelijk te kraken vruchten die bijzonder smakelijk zijn.

Juglans regia Coenen: dit is een sterke, gezonde boom met een brede, losse, open kroon die 20 tot 30m hoog wordt. Doordat het blad vroeg op het seizoen uitloopt is de kans op vorstschade wat groter. Zonder extra kruisbestuiver in de buurt is de opbrengst eerder matig. De noten zijn groot (5 cm lang en 3 cm breed) en vrij dunschalig.

Okkernoten houden van een open en zonnige standplaats. Verder houden ze niet van schrale, te droge of te natte gronden. Ze doen het goed op humusrijke, warme en goed waterdoorlaatbare gronden die eerder kalkrijk zijn. Okkernoten worden weinig of niet gesnoeid. Dood hout en kruisende takken kunnen tussen mei en september of na de oogst in oktober worden weggesnoeid. Walnoten behoren tot de raapvruchten. Nadat ze afgevallen zijn wordt de bolster verwijderd en worden de noten schoongeborsteld. Daarna worden ze in een goed geventileerde ruimte gedroogd, waarna ze nog een hele tijd kunnen bewaard worden.
Landbouwleven.be (http://www.landbouwleven.be)    23-1-2018

Stormschade: Waarom de ene boom blijft staan en de andere niet
Hoe kan het dat de ene boom, beuk, berk of kastanje, donderdag bleef staan en de andere die er naast staat, voor de vlakte gaat? Volgens Sjaak van Doorn, vestigingsleider van het onder meer in Vught gevestigde boomverzorgingsbedrijf Pius Floris, maakt een boomsoort niet uit.

"Het ligt aan de baan die de storm heeft afgelegd. Verder kan het wortelstelsel zijn aangetast door bijvoorbeeld werkzaamheden aan de riolering of bestrating. Maar voor de meeste bomen geldt dat de bomen door de regenval van de afgelopen tijd staan of stonden in grond die verzadigd was door het water."

"Kerngezonde bomen zijn omver gewaaid en knakten twee meter boven de grond", gaat hij verder. "Risicobomen die na een jaar of tien gisteren de nekslag hebben gekregen. Door de kroon op een speciale manier te snoeien kun je voorkomen dat ze de volle laag krijgen. Maar dat is niet altijd genoeg."

En zou het storm lopen bij boomkwekerijen met het verzoek om omver gewaaide bomen te vervangen? "Dat valt wel mee", zegt Pedro van den Berk, eigenaar van een in Den Dungen gevestigde boomkwekerij.

"Na eerdere stormen kregen we het na een poosje iets drukker om bomen te planten. Maar mensen maken eerst werk van schade aan hun huis. En soms vinden ze het helemaal niet de moeite waard om een boom te vervangen. Zeker als het gaat om een boom die niet op een speciale plaats stond."

Brabants Dagblad (https://www.bd.nl)    21-1-2018

Bomen langs snelwegen goed voor welzijn, maar wel duur
Het is een ambitieus doel uit de nationale klimaattop in 2016: Nederland zou een kwart meer bomen moeten krijgen. Dat betekent dat er de komende jaren 100.000 hectare extra bomen geplant moeten worden, maar waar moeten ze komen?

In het actieplan werden locaties in het hele land aangewezen, maar Rijkswaterstaat ziet kansen om die bomen langs snelwegen en parkeerplaatsen bij tankstations te plaatsen. De organisatie vroeg het bureau CE uit Delft hier onderzoek naar te doen en ook de effecten op het welzijn te berekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat door bomen langs snelwegen omwonenden minder overlast ervaren. De wegen zijn uit het zicht en de geluidhinder neemt af, zij het niet in de winter, want dan zijn er geen bladeren die het geluid tegenhouden.

Wel zeggen de onderzoekers dat plaatsing van bomen langs snelwegen substantieel duurder is dan het originele plan. Langs snelwegen kost de grond meer, omdat er soms al plannen zijn voor de bouw van kantoren en er bijvoorbeeld landbouwgrond moet worden onteigend.

Het originele plan, met bomen op tal van plaatsen in Nederland, werd becijferd op 3 miljard euro. Komen dezelfde bomen langs snelwegen te staan, dan kost dat zeker 5 miljard euro, hebben de onderzoekers berekend.

Het onderzoeksbureau meldt dat de effecten op het welzijn van mensen slechts op hoofdlijnen zijn onderzocht. Uitgebreider onderzoek is nodig, zegt CE Delft. Ook Rijkswaterstaat noemt het een erg prematuur plan en zegt dat het een van de scenario's is die verder moeten worden onderzocht.
NOS (https://nos.nl)    11-1-2018

Sector kiest okkernoot als Boom van het Jaar 2018
Boomkwekers hebben voor 2018 de Junglans regia ofwel de okkernoot of walnoot gekozen tot Boom van het Jaar.

De uitslag van de verkiezing is deze week bekend gemaakt tijdens de Boomkwekersdag van de vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO in Echteld. Het thema van de Boom van het Jaar was deze editie: bomen met voedsel, eetbaar voor mens en dier.

Een jury met deskundige uit de hele boomteeltsector had naast de okkernoot, ook de tamme kastanje (Castanea sativa) en de witte moerbeiboom (Morus alba) genomineerd voor Boom van het Jaar. De bezoekers aan de Boomkwekersdag konden vervolgens schriftelijk hun voorkeur aangeven.

De okkernoot had veruit de voorkeur van de boomkwekers. De tamme kastanje eindigde als goede tweede.
Nieuwe Oogst (https://nieuweoogst.nu)    31-12-2017

Eerste levende brug van bomen in Almere
Op het Floriadeterrein groeit de eerste levende brug van Nederland. De brug is gemaakt van 15 metasequoia bomen die met hun wortels in een heuveltje groeien.

Het is een organische brug die blijft groeien en waar bijvoorbeeld ook twijgjes in zullen komen. Ook de reling van de brug is gemaakt van de bomen.

Doordat de komende jaren de takken gaan vervlechten wordt de brug steeds steviger. Omdat het een organisch proces is, is nog niet zeker of de brug stevig genoeg wordt om grote hoeveelheden mensen te dragen. Boomkwekerij Ebben heeft de bomen geschonken en zal in de gaten blijven houden of de bomen goed groeien of verstevigd moeten worden.

Omroep Flevoland (https://www.omroepflevoland.nl)    30-12-2017

Bomenvlogger trekt 35.000 viewers
Zijn collega's lachten hem in eerste instantie uit. Toch nam Johan van den Berk, mede-eigenaar en hoofd pr bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode, de handschoen op. Inmiddels staat hij bekend als de 'bomenvlogger' en kreeg zijn beste video maar liefst 35.000 views.

Waarom ben je gaan vloggen?
'Wij hebben een grote kwekerij van ongeveer 500 hectare en een assortiment van meer dan 1.600 boomsoorten, struiken en rododendrons. Mensen krijgen pas op de kwekerij een idee wat er te koop is en hoe wij werken. Wij leveren meer en een betere kwaliteit dan het standaardlijstje. Klanten hebben daar geen idee van als ze een aanvraag doen via e-mail. Dan vergelijken ze toch vooral op prijs.'

Waarover gaan jouw vlogs?
'Over bomen valt enorm veel te vertellen en het mooiste is dat je dat in een vlog ook kunt laten zien. Ongeveer eens per maand vertel ik over interessante en minder bekende soorten.
'Tot nu toe heb ik de seizoenen gevolgd en ben ik ingegaan op details en specifieke eigenschappen van de bomen. In de komende vlogs wil ik het ook gaan hebben over het aanplanten, water geven en de verzorging.'

Wie kijken er naar jouw vlogs?
'Dat is vrij divers. We krijgen reacties vanuit verschillende hoeken, voornamelijk van groenprofessionals. We hebben een videokanaal geopend op YouTube waar mensen zich op kunnen abonneren.
Daarnaast verspreiden we de filmpjes via sociale media en via onze nieuwsbrief. Die gaat naar onze klanten, zoals landschapsarchitecten, hoveniers en gemeenten. Wel weten we hoeveel mensen een video leuk vinden. Onze best bekeken vlog over bloeiende bomen in het voorjaar zagen wel 35.000 mensen.'

Wat levert het vloggen op?
'Tot nu toe heeft het nog niet geleid tot hogere verkoopcijfers. Dat is ook niet ons doel. Met mijn vlogs wil ik mensen inspireren en uitnodigen om ook andere soorten aan te planten.'

Dus eens in de maand film jij jezelf in de boomgaard?
'Dat heb ik maar n keer gedaan. Het is lastig mezelf te filmen en ook de bomen goed in beeld te brengen. Bovendien was ik niet tevreden over de kwaliteit. Sindsdien werk ik samen met een videoproductiebureau.'

Wat kost het?
'Hoofdzakelijk tijd. Met de productie van n video zijn we enkele dagen bezig. Het is vooral leuk om te doen. Ik hoop dat het zaadje dat ik plant uitgroeit tot een mooie boom.'
Nieuwe Oogst (https://nieuweoogst.nu)    23-12-2017

Jong Flevoland heeft erelijst met slechts 8 bomen
De Bomenstichting maakt voor iedere provincie een Erelijst van Bomen. Waar Overijssel en Gelderland kunnen pochen met een top 10 van eeuwenoude bomen, komt Flevoland niet verder dan een top 8.

De verklaring is simpel. Flevoland is een jonge provincie. De vele essen, wilgen en populieren hebben tijd nodig om ouder te worden in de vruchtbare klei. Pas in de oorlogsjaren is begonnen met het ontpolderen van het nieuwe land. De meeste bomen zijn dan ook niet ouder dan 75 jaar. De minimale leeftijd om op de lijst te komen is 80 jaar, weet boominspecteur Ab Strijker uit Lelystad.

Het merendeel van de lijst bestaat dan ook uit mooi bomen of exemplaren met een bijzonder verhaal. Neem de wilg naast de N50 bij Ens. In 1942 geplant als piketpaal voor de aanleg van de Kamperweg. De tak is niet uit de grond gehaald en groeide uit tot een boom. De boom is in de afgelopen decennia meerdere keren verplaatst, omdat de Kamperweg uitgroeide tot een vierbaans N50. Inmiddels is de eenzame wilg een heus bosje geworden.

De cht oude bomen staan op Urk en Schokland. Strijker is liefhebber van zeker 80 jaar oude iepen op Urk. Zij staan naast het Kerkje aan de Zee. ,,De winter is een mooie tijd om naar deze bomen te kijken. Het blad ontbreekt, dus zie je de kerk mooi op de achtergrond."

De iepen staan op plek 2 van de Flevolandse erelijst. Op de eerste plek staat de groene kathedraal. In 1987 zijn bij Almere 178 Italiaanse populieren geplant volgens de plattegrond van de Kathedraal van Reims. De bomen zijn nu net zo hoog als de stenen zuilen in Reims.
De Stentor (https://www.destentor.nl/flevoland/)    22-12-2017

Ruim 500 bijzondere bomen in Hengelo
Ze staan overal in Hengelo. Honderden zijn het er. Ze zijn nu overzichtelijk in kaart gebracht: de Bijzondere Bomenlijst 2017. Er staan er 500 op. En dan zijn het alleen nog maar de gemeentelijke bomen. De particuliere exemplaren zijn nog niet eens meegeteld. Een plek op de lijst geeft ze een speciale beschermingsstatus.

Het Prins Bernhardplantsoen staat er bijna vol mee. Er staan er vijf: de Fagus sylvatica 'Atropunicea', de Aesculus carnea, de Platanus orientalis, de Ulmus glabra 'Exoniensis' en de Fagus sylvatica Liquidambar styraciflua. Helaas staan de Nederlandse benamingen er niet bij, zodat de leek zich er maar moeilijk een beeld van kan vormen.

De bomenlijst is in feite een geactualiseerde versie, want het eerste lijstje dateert van 2009. Het werd daarom tijd voor een nieuwe inventarisatie. Dat was een klus voor de Bijzondere Bomencommissie en in het bijzonder voor twee vrijwilligers, de bomendeskundigen Jan Zwienenberg uit Hengelo en Gerrit Haverkamp uit Borne, beiden lid van de Hengelose afdeling van IVN/KNNV.
Ze leverden geen half werk: de lijst kent namelijk verschillende categorien: monumentale bomen, toekomstig monumentale bomen, herdenkingsbomen en dendrologisch waardevolle bomen.

Het college van B en W is dan ook vol lof over hun inzet: Zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze Bijzondere Bomenlijst, onder andere door het op naam brengen van de juiste cultuurvariteiten, het geven van advies over de juiste wetenschappelijke benaming en het ter beschikking stellen van fotos van de bijzondere bomen.

Op dit moment bestaat de Bijzondere Bomenlijst 2017 alleen uit gemeentelijke bomen. Particuliere bomen maken nog geen deel uit van de lijst. Deze aanvulling zal, naar verwachting in de loop van 2018, worden opgesteld. De lijst zal binnenkort op de website van de gemeente worden geplaatst. Informatie over de afzonderlijke bomen is te inden via de link: http://bit.ly/hglbomen.
Radio Hengelo TV (http://www.radiohengelotv.nl)    12-12-2017

Om meer grond en EU-subsidies te krijgen, kappen boeren vaker bomen en houtsingels...
Boeren nemen niet alleen wegbermen en groenstroken in gebruik om aan meer grond te komen, zij kappen daarvoor ook bomen en houtsingels. Dat stelt natuurbeheerder Ren Oosterhuis van Het Groninger Landschap. Het is een schrijnend maar algemeen beeld.

De bevinding van natuurbeheerder Oosterhuis in Groningen sluiten aan bij de situatie in de Gelderse Achterhoek. Daar treedt de gemeente Berkelland op tegen boeren die aan landjepik doen. In tientallen gevallen, meldde Trouw vrijdag, hebben boeren gemeentegrond, zoals wegbermen en groenstroken, in gebruik genomen. Zo creren zij meer afzetruimte voor hun mest en ontvangen zij een hogere subsidie van de EU.

Het ten onrechte opgeven van andermans grond voor de mestboekhouding is fraude. Bovendien schaadt het aanboeren van ruige bermen de biodiversiteit: de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten verdwijnt.

De gemeente Berkelland kiest ervoor met de boeren een goed gesprek te voeren en geen aangifte te doen van mogelijke fraude. De burgemeester vindt dat de beleidsmakers in Den Haag en Brussel meer te verwijten is dan de boeren. De EU hanteert namelijk nauw omschreven definities van landbouwgrond, waar boeren zich aan moeten houden bij hun subsidieaanvraag. Zo mag de ruimte rond een boom of langs een houtsingel niet of slechts gedeeltelijk worden meegeteld.

Omdat de aanwezigheid van zulke landschapselementen directe gevolgen heeft voor de hoogte van de te ontvangen subsidie, nodigt het boeren uit om een boom of houtsingel dan maar op te ruimen. Ik ben bang dat dit op heel veel plekken in Nederland het geval is, stelt burgemeester Van Oostrum van Berkelland. Stichting Het Groninger Landschap bevestigt die indruk voor haar werkgebied.

Ook in Drenthe wordt een achteruitgang van kleine landschapselementen waargenomen, vooral tussen landbouwpercelen. De provinciale Natuur en Milieufederatie heeft daarvoor vorig jaar een meldpunt ingesteld. De federatie zoekt de oorzaak in schaalvergroting van de landbouw. En doordat koeien minder buiten lopen dan vroeger, hebben houtsingels hun functie als veekering verloren. Landschapsbeheer Drenthe schat op basis van steekproeven dat er in tien jaar tijd meer dan 120 kilometer aan boomrijen en singels is verdwenen.

De PvdA in de Tweede Kamer stelde begin dit jaar vragen aan staatssecretaris Van Dam van economische zaken. Of hij het beeld herkende dat het voor de natuur nadelig uitpakt dat boeren bomen, houtsingels en hagen niet mogen meetellen als landbouwgrond? Nee, antwoordde de staatssecretaris, ik herken mij niet in het geschetste beeld dat de gecombineerde opgave een negatieve prikkel in zich zou hebben voor landschapselementen op landbouwgrond.

Een extra hectare landbouwgrond levert volgens de gemeente Berkelland boeren een voordeel op van zon 1500 euro. Dat is een optelsom van ontvangen subsidie (ongeveer 250 euro per hectare) en besparing op de afvoer van mest.

Minister Carola Schouten van landbouw laat het landjepik door boeren onderzoeken, laat zij weten in reactie op de berichtgeving in deze krant. Ik heb het ministerie gevraagd te kijken wat er aan de hand is.

Trouw (https://www.trouw.nl/)    6-12-2017

Sjeklaade ot Tilburg: iconische lindeboom wordt chocolaatje
D lindeboom van Tilburg - in 1994 bruut omgezaagd - krijgt een tweede leven als chocolaatje. De mannen van het Tilburgse lettertype TilburgsAns hebben de beroemde boom in chocolade gevangen.

Het chocolaatje heeft de vorm van de boom met het imposante bladerdek. In het hart is de loot afgebeeld, die na de kap uit de holle stam tevoorschijn kwam. De makers zijn typograaf Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen. De twee lanceerden vorig jaar TilburgsAns, het eerste lettertype dat is gebaseerd op het karakter van een Nederlandse stad.

Het lettertype omvat inmiddels meer dan negentig icoontjes: van Roadburn, het Draaiend Huis, Marietje Kessels tot de kermis. Dit jaar besloten ze het icoon van de lindeboom in chocolade om te zetten. ,,De lindeboom vinden we een heel mooi symbool voor de stad n voor het leven dat alsmaar doorgaat", zegt Sander Neijnens.

Omdat ze van het maakproces geen chocolade konden maken (lees: niet begrepen) wonnen ze de expertise in van Chocolaterie Albrt uit Udenhout. En voor de realisatie ging TilburgsAns de samenwerking met Citymarkerting Tilburg aan. 'Sjeklaade t Tilburg', noemen ze het. De TilburgsAns-mannen vergelijken de chocolaatjes - genaamd Chocolindes - met de befaamde Antwerpse Handjes. Het symbool van Antwerpen verschijnt ook in chocolade-vormen. ,,Als chocolaatje bij de koffie bijvoorbeeld", zegt Neijnens.

Zelf weten ze nog niet wat de beste manier is om het chocolaatje straks aan te bieden. Ze hebben nog even: de Chocolindes worden pas volgend jaar geproduceerd. Ondertussen hebben ze wel een aantal proefdrukken. ,,Mensen vinden het hartstikke leuk." Hij lacht. ,,Al moeten we ze daarna teleurstellen. Deze chocolaatjes zijn nog niet om op te eten, maar om te laten zien."

Brabants Dagblad (https://www.bd.nl)    1-12-2017

Kunnen de bomen het klimaat redden?
Verliezen we in onze zoektocht om het klimaat te redden de bossen uit het oog? Op de voorlaatste dag van de Klimaattop in Bonn eisten de bomen hun plekje onder de zon op.

Het begint al als je de Bonn Zone betreedt, de Climate Action Zone van de Klimaattop in Bonn. Op de wikkel van de chocoladereep die je in je handen krijgt gestopt, staat het verhaal van de Trillion Trees Campaign, tien jaar geleden opgezet door de toen 9(!)-jarige Felix Finkbeine. Kort samengevat: de aarde telt nu 3,04 biljoen bomen. Op ontboste en verarmde gronden zouden er nog 1 biljoen bij kunnen, 150 bomen per aardbewoner. En die biljoen bomen zouden ergens tussen een kwart en de helft van de door menselijke activiteit geproduceerde CO2-uitstoot op kunnen vangen.

We hebben negatieve emissies nodig om het klimaat te redden, daar is iedereen het wel over eens. Ons CO2-budget staat nog vijf jaar uitstoot toe als we binnen 1,5 graad opwarming willen blijven, en twintig jaar voor de 2 graden-grens. Daarbinnen blijven halen we niet met de versnelde overgang naar zon en wind, dus moeten we CO2 uit de atmosfeer halen. Daar rekent ook het VN-klimaatpanel IPCC mee. Maar velen willen dat liever niet met de hi-tech oplossingen die nu onder de noemer geo engineering of climate engineering worden gepresenteerd: solar radiation management (zonlicht reflecteren) of de oceanen bemesten zodat plankton CO2 verwijdert. Onderzoek van prof. Andreas Oschlieser en zijn instituut GEOMAR leert dat de kosten daarvan hoog zijn, en de effecten waarschijnlijk beperkt, zo vertelde hij in een sessie bij het Duitse Paviljoen. Hoe beter we ernaar kijken, hoe hoger de risicos worden, en hoe kleiner de effecten.

Dan klinkt bomen planten een stuk sympathieker. Ook dat is niet zonder bijwerkingen, waarschuwde Oschlieser, want om de Sahara te beplanten heb je irrigatie nodig en dat kan weer tot zeespiegelstijging leiden. Maar het is de methode die de meeste resultaten belooft en de minste weerstand zal ondervinden. Bovendien, zo constateerde prof. Kevin Anderson in een andere sessie donderdag, geeft ze politici niet de kans al hun kaarten te zetten op technologische oplossingen in de toekomst. In plaats van in te zetten op drastische vermindering van CO2-uitstoot n, wat impopulaire maatregelen met zich meebrengt, vertrouwen ze liever op niet-bestaande negatieve emissie technologien om enorme hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer te halen. Dan kunnen we ondertussen tot aan de volgende eeuw met fossiele brandstoffen doorgaan.

In dezelfde sessie in het Paviljoen van de Inheemse Volken maakte Kate Dooley van de Universiteit van Melbourne duidelijk wat er van herbebossing te verwachten is. Bomenaanplant zelf zou in een optimistisch scenario deze eeuw 150 gigaton CO2 vast kunnen leggen. Nog meer mogen we verwachten van het herstel van aangetaste ecosystemen, zon 220 tot 330 gigaton CO2. In de zogenaamde RCP-scenarios van het IPCC wordt met 500 gigaton aan CO2-verwijdering gerekend. Die cijfers voor het vastleggen van CO2 in bossen bieden enige hoop, aldus Dooley, dat we de opwarming van de aarde binnen 1,5 graad kunnen houden. Maar daar is nog wel veel meer voor nodig!

Van tevoren sprak OneWorld met een Nederlands-Amerikaanse studente die veel van herbebossing weet n verwacht: Sofia Caycedo, die Environmental Management studeert aan de School of Forestry en Environmental Studies van Yale University. Ze is in Bonn voor de IFSA (International Forestry Students Association) met een groep internationale studenten uit onder andere Indonesi, Turkije, Australi en Nicaragua.

Tijdens mijn bachelor aan de UvA heb ik me al met herbebossing en het klimaat beziggehouden. Mijn bachelorthesis ging over het opvangen van CO2 in de bossen van de Veluwe. Het bosbeleid moet een grotere plek krijgen in het klimaatdebat. Dat hoorde ik ook van Paul Polman van Unilever vorige week hier in Bonn: bosbeleid krijgt te weinig aandacht. We moeten sowieso stoppen met ontbossing. Nederland verliest ook nog steeds bosareaal, we raken gewoon bos kwijt! We moeten de bomen niet kappen, maar benutten als netto koolstof-opvanger.

Mijn interesse ligt op het snijvlak van economie, klimaat en internationale ontwikkeling. Kun je bijvoorbeeld ook economische waarde toekennen aan ecosysteemdiensten? Ik weet dat het omstreden is, want waarom moet je alles weer in geld uitdrukken. Maar ik vind systemen als REDD+, waarbij gemeenschappen verdienen aan het in stand houden van het bos, wel heel boeiend.

Hier op de COP volg ik alles wat met bosbeleid te maken heeft. Elke ochtend maak ik een planning met mijn IFSA-collegas waar we heen gaan. De Climate Action Zone is heel inspirerend veel boeiender dan de onderhandelingszone maar ook verwarrend. Ik heb nog een week nodig om alles te laten bezinken.
One World (https://www.oneworld.nl/)    27-11-2017

Bomen uit 260 miljoen jaar oud bos op Zuidpool verbazen wetenschappers
Op de Zuidpool zijn sporen gevonden van een bos dat er meer dan 260 miljoen jaar geleden groeide, nog voor de dinosaurirs op aarde rondliepen. Hoog in de bergen van Antarctica vonden wetenschappers de fossiele resten van dertien bomen. Bijzondere bomen, zo blijkt. Ze waren in staat om zich erg snel aan te passen bij de overgang van zomerse naar winterse omstandigheden.

Onderzoekers van de universiteit van Wisconsin deden tussen november en januari onderzoek op de bevroren hellingen van het zogeheten McIntyre-voorgebergte, diep in de binnenlanden van de Zuidpool.

Volgens Erik Gulbranson, een van de onderzoekers, is de vondst bijzonder. De gevonden resten lijken van bomen te zijn die zich snel konden aanpassen aan de overgang van warme zomerse naar bitterkoude winterse omstandigheden. Die omschakeling deden de bomen mogelijk binnen een maand, concluderen de onderzoekers na bestudering van de groeiringen van de bomen. De 'moderne boom' heeft daar enkele maanden voor nodig.

"Tegenwoordig is er geen boom te vinden die dat zo snel kan", zegt Gulbranson. "Deze bomen konden zichzelf aan en uit zetten, net als een lichtschakelaar, en zo de winters doorkomen."

De aarde bestond 260 miljoen jaar geleden uit twee werelddelen: Gondwana in het zuiden en Laurazi in het noorden. Antarctica maakte deel uit van Gondwana, met onder meer Zuid-Amerika, Afrika, India en Australi, en was veel warmer en vochtiger dan nu. Het gebied was waarschijnlijk bedekt met mossen, varens en planten, waar vooral kleine dieren leefden. Ondanks de temperaturen moesten de bomen extreme omstandigheden overleven. In de zomer ging de zon niet onder en was het ook midden in de nacht licht. In de winter bleef het juist donker.

Ongeveer 250 miljoen jaar geleden, dus zo'n 10 miljoen jaar nadat de gevonden bomen leefden, stierven vrijwel alle vroege dieren- en plantensoorten uit. Dat kwam waarschijnlijk door vulkaanuitbarstingen in Siberi. Die vulden de dampkring met giftige gassen. In de lege wereld die achterbleef kwamen langzaam de voorlopers van de dino's op.

Komende maanden gaan de onderzoekers weer op pad, op zoek naar nieuwe sporen.
Algemeen Dagblad (https://www.ad.nl)    18-11-2017

"De bomenatlas maakt van de stad een nieuwe stad"
Het lukt me niet de wereld te beschrijven zoals ik wil dat mijn jongens haar zien. Er zitten gaten in mijn vocabulaire. Woorden die ik eerder niet nodig had maar nu cruciaal blijken. Namen van bomen en vogels. Kennis van de blaadjes, veren, noten, bessen die mijn kinderen vragend omhoog houden.

Ik wijs ze al een jaar op steeds dezelfde zomereik, de enige boom op ons plein waar ik de naam van weet. Hoe meer ze beginnen te praten en vragen, hoe meer het besef doordringt dat ik de taal niet spreek die ik hun wil leren. Ik weet niet welke vogels we horen als we 's ochtends de deur uitgaan of wat die kleine witte bloemetjes zijn die groeien in de centimeter aarde tussen de stoeprand en de straat.

Maar de dingen die hen verwonderen mogen niet ongenoemd blijven. Naamloze dingen zijn onbelangrijk, zijn dingen die we niet hoeven kennen. Ik wil dat de bloemen, de bomen en bessen onderdeel zijn van hun bestaan, ik wil ze leren dat een veer of een kastanje de moeite van het noemen waard is en dat natuur meer is dan de platgereden stukken van een bloederige duif.

Op zoek naar de namen van de kleine dunne boompjes in de speeltuin vond ik deze week de online bomenatlas van Amsterdam. Vierhonderdduizend exemplaren stuk voor stuk in kaart gebracht.

Waar ik al jaren niks dan stammen en bladeren zie, openbaart zich nu een stad vol iepen, essen, elzen en wilgen. Op ons plein staan zoete kersen en zwarte berken, de boom waar ons huis op uitkijkt blijkt een hazelaar. Het is verslavend, die atlas. Ik zoom in op de straten waar ik woonde, op de bomen waar ik al een half leven langs-loop en mijn fiets tegenaan zet; allemaal hebben ze een naam, een leeftijd, specifieke eigenschappen. De reus waar we soms onder schuilen op weg naar de crche is een paardenkastanje uit 1890 en aan de andere kant van de brug staan honderd jaar oude platanen.

De bomenatlas maakt van de stad een nieuwe stad, of eigenlijk een oude stad, waar eeuwelingen zwijgend op de stoepen staan. En het is dankzij hun aanwezigheid, hun groen, hun geritsel en schaduw, dat ik mijn kinderen toevertrouw aan deze stad. Dat besef komt gek genoeg pas met het lezen van hun namen. Goudberk. Valse acacia. Beverboom. Zweedse Meelbes. De taal die ik zocht.

Nu de bloemen nog, de bessen en de vogels.
Trouw Opinie, Marjolijn van Heemstra (https://www.trouw.nl/)    12-11-2017

Ode aan oude Achterhoekse kastanje met expositie op internet
Een oude kastanjeboom op een Achterhoeks erf vormt het middelpunt van een verrassende foto-expositie. Niet in een cultuurgebouw, maar wereldwijd te bewonderen op internet, via YouTube. Zo toont streekkenner Arend J. Heideman van alle kanten een ruim honderd jaar oude witte paardenkastanje bij boerderij Stokkink in Gelselaar, waar hij woont. Landelijk trok hij zes jaar geleden op dezelfde wijze al veel aandacht met een expositie over de boerenzwaluw op Stokkink.

Oud-dagbladjournalist Heideman, die boeken is gaan schrijven en veel activiteiten ontwikkelt op cultuurhistorisch gebied, maakt al jaren foto's van de oude kastanje, die rond 1912 is geplant door de opa naar wie hij is genoemd. Een helder doel voor dit fotowerk had hij niet. De in Rotterdam geboren dichter Aad Eerland inspireerde hem met een gedicht over de kastanje en de zwaluwen op Stokkink er alsnog een expositie aan te wijden. Deze schildert veelzijdig een juweeltje in het Achterhoekse landschap, in alle seizoenen, op alle uren van de dag.

In zekere zin is Heidemans ode aan de kastanje een vrucht van zijn studie naar het werk van de Achterhoekse schrijver meester Hendrik Willem Heuvel (1864 -1926), wiens bekende werk Oud-Achterhoeksch Boerenleven tot in deze eeuw is herdrukt. Als lid van de studiegroep H.W. Heuvel kwam hij in contact met de dichter Aad Eerland, die theologie en filosofie studeerde en die zich beschouwt als een zielsverwant van de zeer potisch ingestelde Heuvel. Op deze wijze ontmoetten zij elkaar anderhalf jaar geleden.

Bij een bezoek daarna aan Stokkink raakte dichter Eerland diep onder de indruk van de kastanjeboom. Dit mondde uit in het gedicht 'Voorjaar op boerderij Stokkink', dat hij en Heideman op 25 november als cadeau uitreiken bij de presentatie van een nieuw boek over Heuvel, waar zij beiden aan meewerkten. Toen Heideman bij het gedicht de foto's verzamelde, kwam hij tot de conclusie dat het de moeite waard is een selectie te tonen die voor velen gratis toegankelijk is. Op YouTube is een filmpje te zien met zijn mooiste foto's van de boom. Het begint met een toelichting, inclusief het gedicht van Eerland.

Achterhoek Nieuws Berkelland (https://www.achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl)    7-11-2017

Nieuwe exotische bedreigingen voor verschillende boomsoorten
Door de toegenomen mobiliteit, internationale handel en het klimaatopwarming liggen nieuwe exotische bedreigingen voor verschillende boomsoorten op de loer. In Belgi houden onderzoekers van het Proefcentrum voor Sierteelt, het Waalse onderzoekscentrum voor agronomie en de Universiteit van Brussel binnen het project 'Funginfor' de opkomst van een achttal schimmelziekten nauwlettend in de gaten.

De onderzoekers volgen in het project schimmels die schade kunnen aanrichten aan de populier, den, walnoot, plataan en tamme kastanje. Het gaat om de schimmels Ceratocystis platani op plataan, Lecanosticta acicola, Heterobasidion irregulare, Dothistroma septosporum en D. pini op dennen, Melampsora medusae op populier, Geosmithia morbida en de vector Pityophthorus juglandis op walnoot en Cryphonectria parasitica op tamme kastanje.

Cryphonectria parasitica is een Aziatische schimmel die in de Verenigde Staten gezorgd heeft voor enorme sterfte onder de Amerikaanse tamme kastanje. Ook de Europese tamme kastanje wordt bedreigd door deze schimmel. De schimmel, die in 2014 voor het eerst in Belgi werd gevonden, komt in sommige delen van Europese voor.

Ceratocystis platani tast platanen aan. De gewone plataan is het meest vatbaar voor deze schimmel. Na infectie sterft de boom binnen enkele jaren. De ziekte, die inheems is in de Verenigde Staten, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa gentroduceerd. De schimmel veroorzaakt veel schade in Itali en het zuiden van Frankrijk, maar is in Belgi nog niet gevonden.
GroeneRuimte Nieuws (https://www.groeneruimte.nl/)    2-11-2017

Eerste bomen op aarde groeiden dankzij honderden mini-boompjes in hun lijf
Dat hebben onderzoekers ontdekt nadat ze zich over de gefossiliseerde resten van een boom bogen die zon 374 miljoen jaar geleden in het noordwesten van het moderne China stond. De stam van deze boom blijkt ontzettend complex en verraadt dat deze boom n van de eerste bomen op aarde op een wel heel bijzondere manier groeide.

In bomen bevindt zich weefsel bestaande uit vaten (ook wel xyleem genoemd) dat water van de wortels naar de takken en bladeren transporteert. In de meeste bomen vormt het xyleem een cilinder waar elk jaar onder de schors een laagje omheen gevormd wordt (waardoor de bekende jaarringen ontstaan).

Maar in de eerste bomen ging dat allemaal heel anders, zo hebben onderzoekers van de universiteit van Cardiff nu dus ontdekt. Bij deze bomen zat het xyleem enkel in de buitenste vijf centimeter van de stam, terwijl het hart van die stam hol was. De verschillende vaten waaruit het xyleem bestond, waren onderling met elkaar verbonden en vormden dus een compleet en tamelijk ingewikkeld netwerk van vaten. En in tegenstelling tot moderne bomen legden deze bomen niet elk jaar een nieuwe jaarring net onder hun schors. In plaats daarvan ontstond rond elk van de honderden vaten een jaarring. In feite hebben we hier dus een boom met daarin honderden mini-boompjes.

En naarmate die vaten uitdijden en het volume van de zachte weefsels rond de vaten toenam, nam ook de totale diameter van de boomstam toe. Maar tegelijkertijd ging door de groei van honderden mini-boompjes binnen de stam wel het netwerk van vaten kapot. Terwijl de boom groeide, moest deze dat netwerk dan ook continu repareren. En dat niet alleen: doordat het gewicht van de boom door de groeiende mini-boompjes onder de bast rap toenam, werd het weefsel aan de onderzijde van de stam naar buiten gedwongen. Er is voor zover ik weet in de geschiedenis van de aarde geen andere boom die zoiets ingewikkelds heeft gedaan als deze boom, stelt onderzoeker Chris Berry. De boom scheurde zijn (xyleem-, red.)skelet uiteen en stortte tegelijkertijd onder zijn eigen gewicht in, terwijl hij in leven bleef, in de lengte en breedte groeide en de dominante plantensoort van die tijd werd.

Het onderzoek roept verschillende vragen op. Bijvoorbeeld: waarom zijn de oudste bomen op aarde ook het ingewikkeldst? Dat is nog niet duidelijk. Ook wil Berry graag nog vaststellen hoeveel koolstof deze bomen uit de lucht haalden en of de bomen zo een stempel konden drukken op het aardse klimaat.
Scientias (https://www.scientias.nl/)    24-10-2017

2017 is topjaar voor de eikel
Alles lijkt erop dat 2017 een jaar wordt, waarin de bomen extra eikeltjes en beukennootjes laten vallen. En dat terwijl de omstandigheden verre van perfect waren.

Lammert Kragt stapt de Flevolandse blubber in. De boomexpert is teamleider beheer en productie bij Staatsbosbeheer en onderzoekt hier de zaden en vruchten van vele boomsoorten. Het was een uitstekend eikeljaar, vertelt Kragt enthousiast. Maar aan het weer heeft dat niet gelegen. Het is nog wel te vroeg om te zeggen of we een mastjaar hebben dit jaar.

Zon mastjaar is een jaar dat eens in de zoveel tijd voor komt. Wanneer dat is, daar is eigenlijk geen peil op te trekken. Soms tien jaar niet, en soms twee jaar achter elkaar.

Tijdens een mastjaar kunnen eikenbomen 600 tot 1200 kilo eikels per hectare (100 bij 100 meter) laten vallen, zo blijkt uit Duits onderzoek. Dat kan oplopen tot vijftig kilo eikels per boom van honderdtwintig jaar oud. Normaal is dat zon tien tot dertig procent van die hoeveelheid: een kilo of tweehonderd per hectare.

Eigenlijk gingen we er vanuit dat zon mastjaar een gevolg was van perfecte weersomstandigheden, vertelt expert Kragt. Maar dat is het dit jaar allesbehalve geweest: strenge en lange nachtvorst in het voorjaar, een bij vlagen koude en donkere zomer en een warme nazomer. Daarom is het vreemd dat dit zon goed eikeljaar is.

De zaden- en vruchtenexpert doet onderzoek naar hoe dat kan. Een aantal jaar geleden was het zelfs nog meer. Onze Duitse collegas maken onderscheid tussen volmast en halfmast. Het zou kunnen dat we nu te maken hebben met een halfmast. Dat zou neerkomen op 300 tot 600 kilo eikels per hectare.

Ook meerdere boomkwekerijen in het land merken dat er dit jaar iets bijzonders aan de hand is met eikenbomen. En van de broers Van den Berk van Van den Berk Boomkwekerijen kan inderdaad hetzelfde constateren: Het is een fantastisch jaar voor de eikels, zegt hij lachend. Dat is natuurlijk best grappig, maar het gekke is dat we dat eens in de zoveel jaar zien, zonder dat daar direct een aanleiding voor is. Want inderdaad: het weer was voor de bomen niet echt ideaal.

Het seizoen dat volgt op een mastjaar is voor jagers een populaire periode. Door het overvloed aan voedsel in het bos (wilde zwijnen zijn dol op eikels) neemt na een mastjaar altijd de wildpopulatie toe.

Ook eekhoorntjes lusten wel pap van de eikels, en dat is volgens Imke Boerma van Staatsbosbeheer essentieel voor het voortbestaan van de boom: De eikel valt niet ver van de eik. Eikels die in de schaduw van de boom liggen, doen het echter slecht. Ze zijn afhankelijk van eekhoorns en vogels die het eikeltje meenemen, het verstoppen en vervolgens vergeten. Als de omstandigheden dan goed zijn, groeit er zo een nieuwe boom...
De Telegraaf (https://www.telegraaf.nl)     22-10-2017

Deze linde in Namen is de boom van het jaar in Belgie
De titel van Belgische boom van het jaar 2017 werd toegekend aan Le Tilleul du V Pays in Bioul, in de Naamse gemeente Anhe. De lindeboom haalde 1.701 stemmen en zal ons land nu vertegenwoordigen op de Europese verkiezing van boom van het jaar. Dat meldt de Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats donderdag, die de Waalse editie dit jaar organiseerde.

Le Tilleul du V is de grootste lindeboom met kleine bladen van het land, stelt de stichting. Hij doorstond eeuwen van klimatologische en historische gebeurtenissen, en weet volgens de stichting tot op vandaag de lokale bevolking te boeien.

De boom haalde het van de Le Gros tilleul de Braffe (provincie Henegouwen - 621 stemmen), Le Monument vivant (Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 576 stemmen), Le Bni Hesse (provincie Luxemburg - 334 stemmen), Larbre Rucher (provincie Waals-Brabant - 307 stemmen) en Le Chne des Macrles (provincie Luik - 288 stemmen).

Voor de Belgische Boom van het Jaar komen afwisselend bomen uit Vlaanderen en Brussel of uit Walloni en Brussel aan de beurt. Aan de wedstrijd hangt dit jaar een geldprijs van 2.500 euro vast.

De wedstrijd is gebaseerd op de Europese Boom van het Jaar-wedstrijd, die in 2002 voor het eerst georganiseerd werd in de Tsjechische Republiek met 15 deelnemende landen. De bedoeling is om de kennis en interesse voor bijzondere bomen te promoten.
Het Nieuwsblad (http://www.nieuwsblad.be/)    18-10-2017

Het gevaar van de esdoorn: 130 paarden gedood in vier jaar
In de afgelopen vier jaar zijn in ons land 130 paarden gestorven nadat ze vergiftigd werden door esdoorns.

Een gif dat voorkomt in de zaden en zaailingen van de bomen, kan bij paarden een dodelijke spierziekte veroorzaken. Vooral in het najaar, wanneer de bladeren en de zaden van de bomen vallen, en in het voorjaar, wanneer de zaailingen naar boven komen, lopen de dieren risico op vergiftiging.

In heel Europa stierven in de periode van 2013 tot 2017 bijna 1.000 paarden door esdoornvergiftiging. Dat blijkt uit cijfers van de universiteit van Luik. PaardenPunt Vlaanderen, de koepelorganisatie van de sector, waarschuwt paardenhouders omdat oktober de dodelijkste periode is voor de dieren.
Het Nieuwsblad (http://www.nieuwsblad.be/)    8-10-2017

Sinds 2013 verdwijnt er jaarlijks per saldo 1350 hectare bos in Nederland
Het aantal hectare bos in Nederland neemt sinds enkele jaren sterk af, en dat is grotendeels te wijten aan boeren die bomen op hun land kappen. Dat doen ze niet zomaar; de subsidieregelingen lopen al sinds 2013 af.

Het moet even wennen zijn geweest voor de Groningse boerin Hilde Huizenga (60). 25 jaar lang keek ze door de vensters van de familieboerderij in Het Zandt uit op eindeloze stammen populieren. Haar vader liet de bomen in 1989 planten op de akkers aan de noord- en zuidkant van de boerderij. In ruil kreeg hij een jaarlijkse subsidie van ongeveer 1800 gulden per hectare. 'Hij had reuma en kon de grond niet meer verbouwen, maar wilde de 45 hectare niet verkopen.'

In 2014 besloten Huizenga en haar broer de bomen te laten kappen, omdat de subsidieperiode afliep. Deze zomer oogstte ze gerst op het perceel, volgend jaar zal ze er aardappelen rooien. Zonder slag of stoot verliep de bomenkap niet. 'In 1989 waren de boeren juist tegen de bomenplant, omdat ze bang waren dat het bos wilde dieren en onkruid aan zou trekken. Toen we het bos wilden kappen, klaagden omwonenden omdat ze een huis hadden gekocht 'in een bosrijke omgeving'.'

Er zijn meer boeren als Huizenga die hun boomrijke uitzicht eigenhandig hebben gesloopt. Het aantal hectare bos in Nederland neemt sinds enkele jaren af en boeren die bomen op hun land kappen dragen daar flink aan bij, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Sinds 2013 verdwijnt er jaarlijks per saldo 1350 hectare bos in Nederland, omdat er minder bomen geplant dan omgezaagd worden. Die ontbossing is van recente datum: tussen 1990 en 2013 kwam er elk jaar juist bomen bij in Nederland. Nederland heeft nu nog bijna 365 duizend hectare bosareaal.

Een belangrijke oorzaak voor de ontbossing is het aflopen van subsidieregelingen voor boeren die bomen planten, zoals de regeling waar Huizenga's vader gebruik van maakte. Boeren in voornamelijk Drenthe en Groningen kregen eind jaren 80 geld van de overheid om een paar decennia lang bomen op hun land te laten groeien. Productiebos, noemde de overheid dat. Doel was de overproductie in de landbouw te verminderen door weide- en akkergrond in bos te veranderen. Dat beleid werd ingezet in de tijd van de boterberg. Ook wilde de overheid ermee vooruit lopen op een verwacht houttekort in de toekomst. Vanaf circa 2013 liepen deze subsidieregelingen af en zetten boeren de bijl aan de wortels van hun bomen.

Een tweede reden voor de afname van het Nederlandse bosoppervlak is de keuze van natuurbeheerders om bosgebied een andere natuurbestemming te geven. Zandverstuivingen en heidecorridors krijgen de ruimte, houthakkers zagen bomen om die het zand- en heidegebied binnendringen. Dat heide de voorkeur krijgt boven bos is een politieke keuze. 'Heide wordt op Europees niveau gezien als meer waardevolle natuur dan bos, vanwege de hogere biodiversiteit', zegt onderzoeker Eric Arets van de Wageningen Universiteit.

Boeren en natuurbeheerders die om bovengenoemde redenen bomen kappen zijn niet verplicht nieuwe bomen te planten ter compensatie. Als bomen moeten plaatsmaken voor bouwprojecten zijn zulke compensatiebomen wel verplicht.

Het verlies aan bosareaal betekent niet alleen een verschraling van het landschap in landbouwgebieden, maar maakt ook de Nederlandse klimaatdoelstellingen minder haalbaar, zegt Arets. 'In de tweede helft van deze eeuw wil Nederland per saldo geen koolstofdioxide (CO2) meer uitstoten. Bos kappen staat haaks op deze doelstelling, dat maakt het CO2-probleem juist groter.'

Staatsbosbeheer beaamt dat. 'Bomen halen CO2 uit de lucht, ze slaan het koolstof op in hun hout. Die koolstof komt pas vrij als dat hout verbrand wordt', zegt woordvoerder Imke Boerma. Misschien is het voor de Nederlandse natuurwaarden goed als bos wordt vervangen door andere landschapstypen, maar dat neemt niet weg dat instanties dan elders meer bomen moeten aanplanten, zegt hij. Vorig jaar presenteerde Staatsbosbeheer namens de bos- en houtsector een plan om 100 duizend hectare bos extra te planten. 30 duizend van die hectaren moeten volgens het plan 'tijdelijk bos' zijn, gelegen op braakliggende bouwgrond en industrieterreinen - een soort productiebos dus.

Maar wacht eens: Staatsbosbeheer heeft de laatste jaren toch zelf de bomenkap in zijn natuurgebieden opgeschroefd? Draagt de organisatie zelf niet bij aan de teruggang in bosareaal? 'Wij hebben jarenlang minder bomen geoogst dan de bossen aankonden en maken nu een inhaalslag. Maar we verjongen het bos alleen, dat kost geen hectaren. Het bos blijft bos', zegt Boerma.

Meer bomen planten is een goed idee, vindt ook boerin Huizenga in Het Zandt. Voor haar kwam het besluit de bomen te kappen voort uit heel andere logica. Dat ze haar bomen offerde voor akkerland was vooral een financile keuze. 'Sommige boeren hebben hun bospercelen laten staan. Het land krijgt dan op gegeven moment juridisch gezien een bosbestemming, in plaats van een bestemming als agrarisch land. Daardoor wordt de grond veel minder waard.'

Of ze de populieren voor haar raam weleens mist? '25 jaar is best lang. Je ziet de bomen opgroeien en hebt angst als het stormt. Maar nu het uitzicht plat is, is het ook prachtig.'

De Volkskrant (https://www.volkskrant.nl)    4-10-2017

'Mooiste boom van Overijssel' staat in Fleringen
De Kroezeboom op de Fleringer Es in Fleringen is volgens de Bomenstichting de mooiste boom van Overijssel. De stichting heeft een lijst gemaakt op basis van onder andere schoonheid, omvang, soort en een bijzonder verhaal.

De Kroezeboom is in de zestiende eeuw geplant en is n van de oudste eikenbomen van Nederland. De boom is vermoedelijk geplant als markeringspunt van waaruit akkers werden verdeeld.

De Bomenstichting heeft in de Bomen van de Ereklasse de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats gegeven. De Bomenstichting vraagt op deze manier aandacht voor de plaats van bomen in de natuur en cultuur.

De Kroezeboom wordt gevolgd door de Bakspiekereik in Lattrop, die tussen 1810 en 1820 werd geplant. De boom komt door het dak van een bakhuis en kent een bijzonder verhaal. Het schuurtje voor varkens mocht van de barones alleen om de boom heen gebouwd worden. Omdat de boom jaarlijks drie centimeter dikker wordt, schuiven de pannen mee.

Op de derde plek staat de es in Dwarsgracht, geplant in 1820. Het is de oudste en dikste es van de provincie. Door de wortelgroei is er rondom de boom een bult ontstaan.

Top 10 van Overijssel

1. De Kroezeboom op de Fleringer Es in Fleringen (1500 - 1600)
2. Bakspiekereik in Lattrop (1810 - 1820)
3. Es in Dwarsgracht (1820)
4. Mammoetboom in het Ledeboerpark in Enschede (1880)
5. De reus van de Worp / esdoorn in Steenenkamer (1822 / 1880-1890)
6. Apostelenbeuk in Lutten (1902)
7. Plataan Potgieterssingel in Zwolle (1800)
8. Kozakkeneik in Delden (1600 - 1650)
9. Oosterse plataan in het Kalheupinkpark in Oldenzaal (1840 - 1850)
10. De Kozakkenlinde van Diepenveen (1620)

RTV Oost (http://www.rtvoost.nl/)    2-10-2017

Als een boom valt, wie is dan aansprakelijk?
Een eik in je tuin of een mooie grote kastanjeboom: het ziet er vaak heel mooi uit, maar wat als zo'n boom een grote tak verliest of zelfs helemaal omvalt en daarbij gewonden vallen? Wie is dan aansprakelijk?

Het gebeurde zaterdag in Haarle (red: 23 september jl.) waar een achtjarig meisje zwaargewond raakte toen een boom omviel. De auto waarin ze zat werd geraakt door een tak die dwars door de voorruit van de auto ging. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De boom die viel, staat op particuliere grond. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de eigenaar van die grond ook aansprakelijk is voor de geleden schade, zegt advocaat Jilles van Zinderen, gespecialiseerd in bomenrecht. "Iedere eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhouden en laten controleren van zijn boom. Op het moment dat een boom schade veroorzaakt zonder dat er sprake is van goede controle of onderhoud, dan is de eigenaar aansprakelijk", aldus de advocaat.

"Veel particulieren zijn daar niet van op de hoogte. Bij gemeenten zit het vaak wel goed." Zo'n controle is helemaal niet ingewikkeld. aldus Van Zinderen. "Een visuele controle is voldoende, gewoon een keer rond de boom lopen en kijken naar scheuren en paddestoelen, dat soort zaken."

Volgens de advocaat is het voor een eigenaar ook goed om te weten dat de boom gecontroleerd is en voldoende onderhouden, bijvoorbeeld door te snoeien. "Als er dan iets mis gaat, kan de eigenaar van de boom ook aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om er voor te zorgen dat de boom in goede conditie verkeert. Dat kost niet eens zo veel."

Het wil dus niet zeggen dat iedere boom van een particulier die schade veroorzaakt ook betekent dat de eigenaar aansprakelijk is. "Het uitgangspunt is dan dat het slachtoffer pech heeft gehad. Dat is dan heel zuur. Want elke boom blijft gevaarlijk." Daar doet een goede controle en goed onderhoud niets aan af.

Van Zinderen kan zich nog een ongeluk herinneren van een paar jaar geleden in Gelderland. "Daar raakte ook iemand zwaargewond door een vallende tak, maar was de eigenaar uiteindelijk ook niet aansprakelijk. Dat is uitgevochten tot aan de Hoge Raad."

Schade veroorzaakt door vallende takken of vallende bomen wordt vaak niet verhaald op de eigenaren, weet Van Zinderen: "In Nederland moet je zelf aantonen dat een bomeneigenaar niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan." Of dat in Haarle ook het geval zo is, kan advocaat van Zinderen moeilijk inschatten: "Al is het natuurlijk wel een teken dat de brandweer ook andere bomen op het perceel uit voorzorg gekapt heeft."
RTV Oost (http://www.rtvoost.nl)    27-9-2017

De mooiste boom van Drenthe heeft de loterij gewonnen
In iedere provincie staan markante bomen, die iedereen kent. Achter deze oude kolossen zit vaak een bijzonder verhaal. Trouw spreekt met de verzorgers van twaalf oude bomen in twaalf provincies. Vandaag de zomereik in Beilen, Drenthe.

Een boom, zegt Henk Lanting van het bomenteam van de gemeente Midden-Drenthe, mag tegenwoordig nauwelijks nog gewoon boom zijn. We zien een boom al gauw als een bedreiging. De takken mogen niet over de weg hangen. Op het boerenland moet de trekker er langs kunnen. Zijn schaduw mag zonnepanelen op huizen niet hinderen. Waar kan een boom nog ongestoord groeien? De kans om echt oud te worden is voor een boom bijna nul.

Zo bezien heeft de zomereik op het grasveld aan de Esweg in Beilen geluk gehad. Voor hem heeft alles meegezeten, zegt Lanting. Het is alsof deze boom de loterij heeft gewonnen.

Iedereen weet waar de dikke boom van Beilen staat. Het is een herkennings- en ontmoetingspunt voor velen. Van verliefde paartjes, tot, zoals vandaag, twee oudere dames die bij de boom hebben afgesproken als startpunt voor een fietstochtje. Vorige week nog werd hij door de Bomenstichting uitgeroepen tot mooiste boom van Drenthe. De zomereik is opvallend hoog en breed uitgegroeid. Naar verluidt werd de boom meer dan 350 jaar geleden geplant als grensmarkering van de es, maar documenten die deze ouderdom bewijzen zijn er niet. Ook duidt de stamomtrek op een jongere leeftijd. Roel Reintjes, de befaamde Drentse dichter, dichtte over de dikke boom: zien stam is mchtig, dik en groot met dree man te umspannen. Dat red je niet, zegt Lanting. En ook niet met vier man. Hij schat de boom op hooguit 250 jaar oud.

Wat moeten boomverzorgers doen om een boom zo oud te laten worden? Niets, zegt Lanting. Hoe minder hoe beter. Dat is ook weer niet helemaal waar, zegt hij er achteraan. In Midden-Drenthe krijgt de boom elke drie jaar een vta. Visual tree assesment, vertaalt Lanting. Wat dat inhoudt? Beetje kijken. Heeft de stamvoet schade of zwam? Zit de kruin goed in het blad? Zo zie je of hij nog gezond is.

Zijn goede gezondheid op deze hoge leeftijd, laatst vastgesteld bij de vta van 2015, zegt Lanting, komt vooral door wat de boom net overkomen is. Een dikke eik in een houtwal of wei wordt vaak aangevreten door dieren. Dat is hier niet gebeurd. Er is ook geen blikseminslag geweest. Hij heeft geen last gehad van de processierups. Hij staat niet in de schaduw van andere bomen. Zijn wortels zijn niet beschadigd bij de aanleg van bestrating, riolering of kabels in de grond.

In de loop der jaren is de boom wel een paar keer geholpen. Bij de laatste reconstructie van de Esweg waaraan hij staat, is de weg nog iets verder van de boom af gelegd. En kijk, wijst Lanting, daarboven wordt de boom bijeengehouden door negentien boomankers. Dat zijn staalkabels. Je moet het zien als een looprekje of een rollator voor de boom.

Zover Lantings herinnering strekt, heeft de zomereik het n keer echt zwaar te verduren gehad: tijdens de beruchte zware ijzel van 2 maart 1987. Door flinke regenval in het noordoosten van het land tijdens temperaturen onder nul werd een ijslaag van enkele centimeters dik gevormd. Onder het gewicht van die ijslaag vielen elektriciteitsmasten om en braken bomen. In de provincie Drenthe raakte het merendeel van alle bomen beschadigd, in de stad Groningen de helft. Van de dikke eik van Beilen spleten sommige takken en andere braken af. Vooral aan de noordkant raakte de kruin van de eik beschadigd. Maar, wijst Lanting, de boom heeft zich kranig geweerd en is goed hersteld.

In het gras rond de eik is een grote geelbruine ring zichtbaar. Lanting past met lange stappen af wat de straal is: een meter of twintig. Dat betekent dat de wortels van de zomereik uitwaaieren in cirkel met een diameter van wel veertig meter. Dat is dan ook de diameter van de kruin. Een boom is onder de grond even groot als boven de grond. En die ring in het droge gras laat zien waar de boom zijn water vandaan trekt.

Wat het ergste is dat de boom nu zou kunnen overkomen? Dat kan Lanting zo een twee drie niet bedenken. Als er nu een auto tegenaan zou knallen, gaat de boom echt niet om. Hij is dan ook niet meteen dood, maar de wond gaat misschien wel inrotten, en over 50 jaar kan dat fataal worden. En bliksem, ja bliksem kan een joekel van een boom vellen. En wat de mens het beste kan doen om de boom nog ouder te laten worden? Helemaal niets.
Trouw (https://www.trouw.nl)    14-9-2017

Al 74 essen vermeerderd die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte
Ruim twee maanden geleden riep het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland de hulp van het publiek in voor een landelijke speurtocht naar essen die mogelijk resistent zijn tegen de essentaksterfte. Inmiddels zijn er ruim 400 waarnemingen binnengekomen via Essentaksterfte.nu. Er zijn inmiddels 74 essen op de kwekerij vermeerderd voor nader onderzoek.

Vanwege de essentaksterfte, veroorzaakt door de invasieve schimmel vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus), wordt de inheemse gewone es (Fraxinus excelsior) bedreigd. Niet alle essen zijn gevoelig voor de ziekte; een fractie van alle essen lijkt zelfs na zeven jaar essentaksterfte in Nederland nergens last van te hebben. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) hoopt voor eind 2018 tweehonderd van deze gezonde bomen te verzamelen voor het behoud van de es.

Uit de ruim 400 meldingen die via Essentaksterfte.nu de afgelopen maanden zijn doorgegeven, zijn gezonde exemplaren gedentificeerd die tussen vele dode en aangetaste essen staan. Deze bomen hebben een hogere kans om resistent of tolerant tegen de schimmel te zijn. Er zijn 74 essen geselecteerd om vermeerderd te worden, voornamelijk uit Flevoland, Gelderland en Noord-Limburg. Tussen de 74 zitten ook de drie beste bomen uit de genenbank en een aantal uit de proefvelden. Om snel meerdere boompjes te krijgen met dezelfde eigenschappen is ervoor gekozen om de bomen door middel van een vorm van enten, oculeren, te vermeerderen. Dit wordt ook wel oogenten genoemd, waarbij de ogen (oculus) de zwarte knoppen van de es aanduiden. In de periode eind juli tot en met medio augustus hebben we twijgen met blad verzameld uit de kroon van de gezonde essen.

De verzamelde takken gaan naar boomkweker Adriaan Schalk waar per boom twaalf knoppen op twaalf onderstammen worden gezet. Deze knoppen lopen snel uit en volgend jaar zijn de 12 boompjes van iedere geselecteerde es al circa anderhalve meter hoog. Deze boompjes worden getest op resistentie tegen de essentaksterfte.

Voor de toekomst van de es is het van belang om een grote pool van weinig vatbare bomen te selecteren, zodat er een hoge genetische diversiteit wordt gewaarborgd. Om aan de 200 beoogde essen te komen moeten er nog 126 geselecteerd en vermeerderd worden. Hiervoor vraagt het CGN waarnemingen door te geven van de mate van aantasting door essentaksterfte via Essentaksterfte.nu. U kunt uw waarneming anoniem doorgeven of met uw Nature Today-account. Met een account kunt u uw eigen waarnemingen later nog terugkijken. Heeft u nog geen account dan kunt u die hier aanmaken.
Nature Today (https://www.naturetoday.com)    9-9-2017

Bomen profiteren van poep en urine van mieren
Bomen profiteren van mieren die op hun bladeren rondlopen. De beestjes eten andere insecten die schadelijk kunnen zijn. Deense onderzoekers ontdekten dat mieren nog een nuttige functie hebben: ze voeden bomen met de uitwerpselen die ze achterlaten op de bladeren.

De poep en urine van mieren bevatten aminozuren en ureum. Dat zijn meststoffen die ook door telers worden gebruikt om planten te besproeien. Bomen die worden bezocht door mieren blijken een grotere kruin te hebben dan bomen zonder mieren. 'Je zou bijna kunnen zeggen dat planten de voeding intraveneus ontvangen, precies waar ze het nodig hebben', aldus een onderzoeker. De studie verscheen in de Journal of Ecology.

De Volkskrant (https://www.volkskrant.nl)    4-9-2017

Chaam wil geen flutviaduct om troeteleik te sparen
Als de Annevillelaan een nieuw viaduct krijgt om zo de troeteleik in de middenberm van de A58 te redden, dan moet dat gewoon goed en volwaardig zijn. Geen goedkoop, smal viaduct waar met stoplichten maar n verkeersstroom tegelijk wordt toegelaten. Dat vindt de gemeente Alphen-Chaam.

Hoewel de eik strikt genomen op grondgebied van de gemeente Breda staat, heeft Alphen-Chaam veel te maken met de discussie over het al dan niet behouden van de troeteleik.

Die boom staat letterlijk de plannen in de weg die er zijn om de A58 tussen de knooppunten St. Annabosch en Galder te verbreden. Om dat te kunnen doen, moet ter hoogte van landgoed Anneville in Ulvenhout de middenberm bij de snelweg worden getrokken. Maar daar staat de eik.

Die kan worden gered als de snelweg niet aan de binnenkant, maar naar buiten toe wordt verbreed. Alleen: in dat geval staan de pijlers van het viaduct van de Annevillelaan in de weg.

Om de boom te behouden, moet het viaduct worden afgebroken en vervangen door een ander. De Bomenstichting heeft een aantal varianten bedacht voor een nieuw viaduct en heeft gevraagd die te onderzoeken voor Rijkswaterstaat definitief beslist of de boom al dan niet wordt gekapt.

Het viaduct waarover het gaat leidt verkeer van Ulvenhout naar Geersbroek. Geersbroek is grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam. Die heeft zich daarom over de alternatieven van de Bomenstichting gebogen en geconstateerd: als er een nieuw viaduct komt is dat prima, maar niet als daarmee de doorstroming in gevaar komt. Dus geen smal viaduct, zoals n van de varianten van de Bomenstichting luidt, alleen een volwaardig.

De gemeente geeft die beslissing te kennen aan Rijkswaterstaat. Die zal de mening meenemen in een verdere gesprek met de Bomenstichting.
Brabants Dagblad (http://www.bd.nl)    26-8-2017

Klein huisje met grote boom
Het is misschien wel een van de meest beschreven bomen, de kolossale poppebeam in Jubbega. Amateurhistoricus en rasverteller Gosse van den Bos bezit bijna dertig krantenartikelen over het wel en wee van de boom die inmiddels een omtrek heeft van bijna 5,50 meter.

Het bijbehorende arbeiderswoninkje is onlosmakelijk met de geschiedenis van de boom verbonden. In 1861 wilden Berend Oedszes Weidema en zijn vrouw Geertje van Seijen een huis bouwen aan wat nu de Jelle van Damweg is. Toen zij het huis met prikken hadden uitgezet, kwam broer Oeds langs met een jonge beuk. Hij werkte in de bossen van Beetsterzwaag, waar veel beukjes moesten worden verwijderd. Dat vond Oeds zonde, dus nam hij er een mee voor zijn familie. s Avonds, in de schemering werd de boom geplant voor het te bouwen huis.

Volgens Van den Bos kregen de Weidemas zeven kinderen, zes meisjes en een jongen. Zij woonden in het achterste deel van de woning , in de voorkamer was een caf en aan de zijkant dreef moeder Geertje een winkeltje. Circa tien jaar later moest er een keus worden gemaakt tussen het caf en de winkel, voor beide was er te weinig plaats. Ze kozen ervoor de cafvergunning te verkopen. Zoon Wiebe later: Us heit hat my letter wolris ferteld dat dat in ferkearde set wie. Ik hie seis susters. Dy wiene doe al sa grut dat sy wat geskarrel hiene. Dat hie fansels in bst kafee wurden mei al dy oanrin.

De boom en het huisje halen meerdere malen de krant. In 1966 wordt de maximum hoogte van vrachtautos verhoogd tot 4 meter, dat is te hoog voor de overhangende tak van de beuk. Er komt een oplossing. Niet door de tak af te zagen, maar door de weg een stukje om te leggen. In 1975 presenteert Plaatselijk Belang een plan om het sterk vervallen huisje te restaureren en er een oudheidkamer van te maken. Het is het enige huisje in Jubbega dat sinds de bouw onveranderd is gebleven. Tien jaar later is de poppebeam op diverse plaatsen verkankerd. Een restauratie kost bijna tweeduizend gulden. Wanneer weer enkele jaren later de sloop van het vervenerswoninkje dreigt, spant met name Plaatselijk Belang zich succesvol in voor het behoud van het huisje. Een poging om het woninkje onder te brengen bij monumentenzorg mislukt.

Gosse van den Bos woonde de eerste 28 jaar van zijn leven vlak naast de poppebeam. It nuvere is, dat wy it yn s jeugd noait oer de poppebeam hienen, mar oer de dikke beam fan Roel Koart. Kort en zijn huishoudster Trijntsje Dijkstra woonden jarenlang in het toen al afgekeurde woninkje, voor 55 gulden per jaar. It is fan belang dat der sa no en dan oandacht is foar hs en beam. Drom ha wy yn 2010 in protte omtinken frege foar it pleatsen fan de tinkstien troch de famylje fan de earste bewenners, de Weidemas. Alles yn it ramt fan it behld fan de hystoaryke kombinaasje fan it lytse hske mei de kolossale poppebeam. De naam poppebeam stamt uit de tijd vol taboes rond seksuele voorlichting. Kinderen kregen destijds te horen dat ze bij de poppebeam vandaan kwamen.

Check de foto hier.
Sa! (https://sa24.nl)    14-8-2017

Bomenstichting: kap een es niet te snel
SBB maakte vorige week bekend de komende tijd in de Achterhoek tienduizenden essen te gaan kappen in verband met de essentaksterfte. Volgens SBB ontstaan er gevaarlijke situaties als er niet gekapt wordt. BSA wil op korte termijn in gesprek met Staatsbosbeheer over dit onderwerp.

Als de essen aan een weg staan en echt ziek zijn, dan is het de juiste ingreep, vindt ook de bomenstichting. Maar veel essen staan in het landschap of in het bos en dan is de ingreep misschien wel veel te rigoureus, aldus de stichting.

Bovendien herstellen oudere essen vaak ook nog wel weer als ze her en der gesnoeid worden, zo meent de Bomenstichting Achterhoek. Het beste is om de boom, wanneer die geen gevaar oplevert, met rust te laten en af te wachten of de boom in staat is de uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen, suggereert de BSA.

De bomenstichting verklaart dat het pertinent onjuist is dat de essen heel erg snel dood gaan zodra de boom aangetast is. De BSA acht het daarom zinvol om onderscheid te maken tussen risicovolle bomen (langs paden en wegen) en beduidend minder risicovolle bomen in bospercelen.

De BSA zegt dat Staatsbosbeheer de laatste jaren ook op grote schaal bomen heeft gekapt vanwege financieel gewin. SBB moet het stellen met minder subsidie en daardoor is het verleidelijk om bomen te kappen, meent de bomenbelangenclub. Dat leidt er toe dat er soms te snel bomen worden gekapt, vindt de BSA.
De Stentor (https://www.destentor.nl/)    12-8-2017

Onder deze genderneutrale boom komen kinderen tot rust
In iedere provincie staan markante bomen. Achter deze oude kolossen zit vaak een bijzonder verhaal. Trouw spreekt met de verzorgers van twaalf oude bomen in twaalf provincies. Vandaag: een reusachtige vleugelnoot in Middelburg.

Onder de notenbomen is de vleugelnoot al een kanjer. En het exemplaar in de binnentuin van een Middelburgs verzorgingshuis is ook nog eens een van de dikste bomen in het land. De stamomtrek is circa 7.80 meter.

Oud-hovenier Johan Antheunisse (68) staat elke keer als hij de monumentale boom ziet, weer versteld van diens grootte en kracht. Hoog is hij (of zij?) niet, met zijn circa twintig meter. Maar dik is ie dus wel, althans, tot een meter of twee boven de grond. Daar loopt de stam uiteen in twee armen. Misschien, zo zeggen sommige kenners, waren het eerst twee bomen en zijn ze vergroeid tot n geheel, met een dikke basis.

In die stam zit een hoog, smal gat. Tussen de wangen van die wond zijn stalen draden geplaatst om de boom te stutten. Antheunisse vermoedt dat boomchirurgen dat in de jaren tachtig, negentig hebben gedaan. Met de kennis van nu hadden ze die ingreep, denkt hij, wellicht achterwege gelaten. Dan was vertrouwd op de eigen kracht van de boom.

Want krachtig is 'ie. De appartementen van 't Gasthuis zijn zorgvuldig om de boom heengebouwd, onder de vleugelnoot staan een houten treintje, een kabouter, een paar stoelen en er kan nog veel meer bij. De boom is het onbetwiste middelpunt van deze binnentuin, geen architect zou het in zijn hoofd halen dit groene monument te kappen.

Maar kijk, zegt Antheunisse hoofdschuddend, rond het gras staat nu een hek, daarnaast ligt een tegelpad. Handig voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn. Zeker. Maar er wordt toch op de ruimte voor de boom beknibbeld, treurt de Middelburgse bomenkenner. Bovendien is die verstening de dood voor de bomen. Want anders dan gras, houden tegels het water niet vast, ze voeren het water veel sneller af. En dat terwijl de vleugelnoot zo van water houdt, hij heeft zon 300 liter per dag nodig. Het is nog een geluk dat bomen zoveel wilskracht hebben, anders was deze allang dood, zegt Antheunisse.

Die kracht ziet hij ook in de boom zelf. Hij wijst op een meterslange tak. Loodzwaar met alle vertakkingen en bladeren, maar hij knapt niet, hij blijft als het ware horizontaal in de lucht zweven. Antheunisse: Hij maakt steeds nieuw steunweefsel aan, zodat ie niet doorbreekt. Dat moet je eens met staal proberen, dat gaat niet lukken.

Hij blijft zich verwonderen. De boom wordt weliswaar oud, dat is te zien aan de verticale nerven op de bast. Op sommige plekken zijn die zo in elkaar gedrukt dat het strepen in de breedte zijn geworden. Maar: Deze oude knar heeft overal jonge loten, hij gaat maar door. De naakte knoppen zitten er ook alweer in, die maakt de boom aan na de langste dag. De bloempjes worden bestoven door de wind, ze zijn mannelijk en vrouwelijk. Ja, in feite is het een genderneutrale boom, lacht Antheunisse. De nootjes met hun kenmerkende vleugeltjes hangen in lange trossen aan de bomen.

De vleugelnootboom is een van de veertig monumentale bomen die Antheunisse heeft beschreven in een speciaal Middelburgs bomenboekje. Hij stelde het jaren geleden samen, en is nu op verzoek van de gemeente bezig met een geactualiseerde versie.

De liefde voor bomen heeft hij van thuis meegekregen, zijn deskundigheid ontwikkelde hij als hovenier bij het crematorium en de begraafplaats. Daar had hij veel verschillende bomen, de collectie was een klein arboretum. En ja, daar zaten ook een paar vleugelnoten bij, hij heeft ze altijd al mooi gevonden.

De vleugelnoot komt oorspronkelijk uit de Kaukasus en Oost-Turkije. Voor de ijstijd leefde die al in Limburg, aldus de Bomenstichting. Hoe deze familie van de walnoot in Middelburg terecht is gekomen is niet exact bekend, daar doen verschillende verhalen over de ronde.

Vaststaat dat de plek waar de boom groeit, altijd omgeven is geweest door zorg. Memoires van een vleugelnoot, heet het boekje over vierhonderd jaar zorgverlening in Middelburg de vleugelnoot staat er trouwens nog maar een jaar of tweehonderd.

Ze siert nu de binnentuin van Het Gasthuis, een tehuis voor verzorging en revalidatie. In vroeger tijden stond op deze plek bij de noordelijke poort van Middelburg een ziekenhuis, eerder nog was het een weeshuis, met veel kinderen van matrozen. Daar werkten ook chirurgijnen, en die hadden een tuin vol medicinale planten. En daar komt het verhaal over de oorsprong van de boom, zoals verteld door Antheunisse: de vleugelnoot scheidt juglon af, en dat werkt verdovend, het geeft rust. Het kan zijn dat ze dat al wisten, en dat ze drukke kinderen onder de boom zetten om tot rust te komen, zegt hij. Misschien bestond er toen ook al ADHD!
Trouw (https://www.trouw.nl)    30-7-2017

Gemeente Amsterdam zet alle 270.359 bomen in de stad op een kaart
31.606 iepen, 25.690 lindes, 11.699 wilgen en ook nog duizenden essen, platanen, meidoorns, paardenkastanjes, esdoornen, populieren, eiken, elsen, berken, kersen, haagbeuken en acacia's: de gemeente heeft een digitale kaart gemaakt van de 15 meest voorkomende boomsoorten in de stad.

Niet alle bomen staan op de kaart, zo zijn er ook bomen die niet in het beheer van de stad zijn, maar bijvoorbeeld in de achtertuinen van Amsterdammers staan. Ook bomen op begraafplaatsen en alle bomen in het Amsterdamse Bos zijn niet geturfd. In totaal zouden er in de stad minstens een miljoen bomen staan, zo schat de gemeente. Overigens zijn er ook 10.227 bomen in de stad, waarvan niet bekend is wat voor soort het is.

De gemeente laat weten dat alle stadsdelen al een systeem hadden, waarin de locaties en soorten van bomen werden bijgehouden. Alle informatie is nu gebundeld in n kaart. Met de verzamelde informatie kan er bijgehouden worden welke bomen ziek zijn en waar er gesnoeid moet worden. De openbare kaart is gemaakt omdat de gemeente ziet dat Amsterdammers steeds meer bezig zijn met natuur in de stad.

Je zou het misschien niet denken als je door de stad loopt of fietst, maar Amsterdam wordt steeds groener. Bij een eerste telling in 1875 stonden er nog maar 4000 bomen in de stad. Zestig jaar later waren dat er al 40.000 en in 1975 waren er 180.000 bomen in beheer bij de gemeente. In ruim 40 jaar tijd zijn er 100.000 bomen bijgekomen in de stad.

Voor heel veel meer bomen in de stad is geen plaats. De gemeente ziet nu al dat veel bomen in de stad te weinig ruimte hebben om te groeien. De gemeente zet daarom in op meer gezonde bomen en meer groeiruimte. Het huidige bomenbestand moet wel op peil gehouden worden. Weten wat voor bomen er in jouw straat staan? Check de kaart op http://maps.amsterdam.nl/bomen.
AT5 (http://www.at5.nl)    14-7-2017

Wereldrecord 1,5 miljoen Indiers planten 66 miljoen bomen in twaalf uur
Vrijwilligers hebben afgelopen zondag in India binnen twaalf uur ruim 66 miljoen bomen geplant in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering. Ongeveer anderhalf miljoen mensen deden mee aan de groene campagne in de deelstaat Madhya Pradesh.

De boompjes werden in de grond gezet langs de oevers van de Narmada-rivier, een van de zeven heilige rivieren van India. Er werden ruim twintig verschillende soorten bomen geplant. De campagne maakt deel uit van de maatregelen die India beloofd heeft in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. India zegde toe dat het de komende vijftien jaar bijna zes miljard euro zal besteden aan herbebossing.

In totaal wil India 95 miljoen hectare beplanten met bomen. Met de bomenplant-campagne in Madhya Pradesh vestigde India een nieuw wereldrecord. Het vorige stond op naam van vrijwilligers in de deelstaat Uttar Pradesh die vorig jaar in n dag 50 miljoen bomen plantten.

Na China en de Verenigde Staten is India het land dat de grootste hoeveelheid broeikasgassen uitstoot. Sinds het aantreden van president Donald Trump hebben de VS besloten zich terug te trekken uit het klimaatverdrag, dat volgens Trump onevenredig zware lasten op de schouders van de Amerikanen legt. Maar de Indiase premier Narendra Modi verzekerde afgelopen maand nog dat India vastbesloten is zich aan de afspraken in het verdrag van Parijs te houden.

Ontbossing is een van de factoren die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Ieder jaar gaan er naar schatting 15 miljard bomen verloren. Veel bossen worden gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond om de groeiende wereldbevolking te voeden.

Naast India hebben nog tal van landen beloofd grootscheepse herbebossingsprojecten te beginnen. Tien Afrikaanse landen hebben toegezegd ruim 30 miljoen hectare land te beplanten met bossen. Australi heeft plannen om ieder jaar liefst n miljard bomen te planten. Daarbij maken specialisten gebruik van drones die het land afzoeken op geschikte plaatsen en de grond vervolgens met zaaigoed bombarderen.
De Volkskrant (https://www.volkskrant.nl)    8-7-2017

Zoek mee naar niet zieke essen
Essenbomen in Nederland worden massaal aangetast door de essentaksterfte. Deze schimmel zorgt ervoor dat de boom verzwakt, en zo vatbaarder is voor andere ziektes. Tachtig procent van de essen is inmiddels aangetast, en het wordt steeds duidelijker dat de meeste essen de essentaksterfte niet gaan overleven. Maar er is een klein sprankje hoop: een klein aantal essen lijkt niet vatbaar voor de ziekte. Het publiek kan meehelpen in de zoektocht naar de nog gezonde essen.

In Nederland staat zo'n 13.000 hectare aan essen. De bomen staan vaak langs wegen in kilometerslange rijen en vormen zo een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap. Ook zijn er hele bossen aangeplant met essen. De es staat op de derde plaats van meest aangeplante bomen, na de eik en de linde. Voor de biodiversiteit is de boom ook belangrijk, volgens een onderzoek zijn 100 soorten afhankelijk van de es.

De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel essenvlieskelkje, die zich gemakkelijk door de lucht verspreidt en zo de essen aantast. De schimmeldraden verstoppen de houtvaten van vooral jonge essentakken. Essen die zijn besmet met de ziekte kunnen zo hun blad verliezen en de takken kunnen afsterven. Ze zijn vatbaarder voor andere ziektes, waardoor bijvoorbeeld de wortels van de boom worden aangetast. Er is niet tegen de ziekte te doen. De essentaksterfte leidt tot grootschalige kap in het Nederlandse landschap.

Het Centrum voor Genetisch Bronnen Nederland (CGN) roept de hulp van het publiek in om de es te redden. Door zieke essen, dode essen of gezonde essen te melden krijgt het CGN een overzicht van de (nog) gezonde bomen. Het doel is om minimaal 200 gezonde exemplaren zo snel mogelijk te vermeerderen en zo veilig te stellen. Onderzoekers van het CGN willen de bomen onder gecontroleerde omstandigheden in contact brengen met de schimmel, om uit te zoeken of de bomen niet vatbaar zijn voor de ziekte. Zo kunnen uiteindelijk essen die minder vatbaar zijn gekweekt en geplant worden.

Essen kunnen gemeld worden op essentaksterfte.nu.

NPO Radio 1 (http://www.nporadio1.nl)    30-6-2017

Essentaksterfte is een ramp voor het Nederlandse bos
"Het is heel triest als je in een bos bent en ziet dat een op de vijf bomen ziek is of doodgaat. Dat vinden we heel erg", zegt Harrie Hekhuis van Staatsbosbeheer.

De zorgen komen door de essentaksterfte. Dat is een schimmel die zo'n beetje overal in de lucht zit en de es besmet. Zo'n tachtig procent van de essen is aangetast. "Je kunt het zien", zegt Hekhuis in het NOS Radio 1 Journaal. "De bomen die ziek zijn kunnen hun blad verliezen en de takken kunnen afsterven. Ook zijn er bomen die een soort noodbloei hebben, die aanvoelen dat het niet goed met ze gaat en dan extra zaad zetten om hopelijk voor verjonging te zorgen."

Ook wordt de boom zwakker en is hij daardoor vatbaarder voor andere ziektes. "De wortels worden vaak aangetast waardoor ze kunnen omvallen. Het is een ramp voor het Nederlandse bos."

De es is een typisch Nederlandse boom. Hij komt vooral voor in gebieden met een vochtige grond, zoals kleigrond. Volgens Staatsbosbeheer maken de essen ongeveer 5 procent uit van alle bomen in Nederland. In kleigebieden is het aandeel groter; daar is ongeveer een op de vijf bomen een es. De meeste essen staan in Flevoland (43%), Groningen (12%), Limburg (8%), Friesland (8%) en Zuid-Holland (7%).

De es dreigt de iep achterna te gaan, die door ziekte bijna niet meer voorkomt in de Nederlandse bossen. Voor de iepenziekte is overigens wel een vaccin dat ieder jaar massaal wordt genjecteerd om de ziekte in te dammen. Maar voor de es bestaat er geen vaccin en eigenlijk is er niets aan de verspreiding van de ziekte te doen, zegt Hekhuis. "De schimmel is zo aanwezig, dat bestrijden geen zin heeft. Het enige wat we kunnen doen is gezonde exemplaren, die resistent lijken te zijn, extra groeiruimte geven en hopen dat ze het redden. Bomen die ziek zijn zullen waarschijnlijk sterven. We proberen gezonde exemplaren te redden, en waar gaten vallen te kappen en vervolgens bijplanten."

En dat bijplanten gebeurt dan niet met de es, maar met de esdoorn die niet vatbaar is en de eik en populier. "Een ding hebben we wel geleerd: maak een gemengd bos. Want als er een soort ziek wordt, dan blijft de rest van het bos tenminste wl behouden."

Vandaag is ook een site gelanceerd waarop mensen zieke en gezonde essen kunnen melden. De meldingen worden gebruikt bij het onderzoek naar resistentie tegen de schimmel. De website is een initiatief van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en de Raad van plantenrassen.

NOS (http://nos.nl)    29-6-2017

Eikenprocessierupsen door hitte lager in bomen
De eikenprocessierups vaart wel bij het warme, droge weer van de laatste tijd. Er zijn niet alleen meer rupsen, maar vanwege de hitte verplaatsen ze zich ook nog eens naar lagere delen van de boom.

Daardoor neemt de kans toe dat mensen en dieren, zoals honden en paarden, in contact komen met de brandharen van de rups, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups woensdag in Nature Today.

De (loslatende) brandhaartjes van de eikenprocessierups kunnen zorgen voor klachten als ontstoken ogen, jeuk en ook koorts. Het centrum adviseert niet zelf nesten te gaan verwijderen.

Dat de rupsenbevolking zich momenteel zeer snel ontwikkelt blijkt ook uit een onderzoek van De Vlinderstichting. Die signaleerde in de provincie Gelderland onder eikenlanen al bijna zes keer meer nesten dan vorig jaar en ruim negen keer meer dan in 2015.
Nieuws.nl (https://nieuws.nl/)    23-6-2017

Deze bomen hellen altijd naar de evenaar
De araucaria columnaris is een conifeer die afkomstig is uit Nieuw-Caledoni, een archipel in de Stille Oceaan. De bomen zijn te vinden op plaatsen als Australi, Nieuw-Zeeland, Californi, Mexico en Hawaii en overal helt elk exemplaar, zonder uitzondering, richting de evenaar. Waarom? Dat is nog een groot mysterie.

Het was kapitein James Cook die de conifeer ontdekte toen hij tijdens zijn tweede wereldreis Nieuw-Caledoni aandeed. Hij nam enkele zaden mee naar Engeland om aan de Royal Botanical Gardens in Kew te schenken. Aan hem dankt de boom dan ook zijn Engelse bijnaam 'Cook pine'.

De bomen worden gemiddeld 15 tot 24 meter hoog, maar exemplaren van 30 meter zijn geen uitzondering. Bijzonder is dat alle exemplaren op het noordelijke halfrond naar het zuiden hellen. Alle Cook pines op het zuidelijk halfrond hellen echter naar het noorden. Dat blijkt uit een nieuwe studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine Ecology.

"Dat is nooit eerder waargenomen, bij geen enkele plant, laat staan een boom," zegt botanist dr. Matthew Ritter, een professor aan de California Polytechnic State University die meewerkte aan de studie. Ritter en zijn collega's onderzochten 256 exemplaren van de conifeer op vijf continenten in achttien verschillende regio's (duidelijk verschillende gebieden die meer dan 500 kilometer uit elkaar liggen).

"Het patroon is overduidelijk: ze leunen naar de evenaar, waar ze zich ook bevinden," aldus Ritter. De onderzoekers stelden vast dat het om een gemiddelde helling van 8,05 graden gaat: dubbel zoveel als bij de toren van Pisa. Hoe verder de bomen van de evenaar verwijderd zijn, hoe groter hun helling, zo blijkt: een boom in Zuid-Australi helde zelfs 40 graden.

"Zover we weten, voelt geen enkele andere plant waar hij zich op de planeet bevindt," aldus Ritter. Bomen van eender welke soort kunnen vervormen door factoren in hun omgeving, zoals sneeuw en wind, maar hier is het anders. Volgens Ritter gaat het om een "wereldwijd patroon waarbij elke individu van de soort helt en ook een erg duidelijke richtinggevoeligheid heeft". Over een mogelijke verklaring tasten de onderzoekers nog in het duister. "We hebben verschillende theorien - sommige zijn testbaarder dan andere," aldus Ritter. Andere boomsoorten, zelfs van dezelfde familie, hellen niet. Als ze tijdens hun groei lichtjes naar de zon toe buigen, dan zullen ze tijdens hun verdere groei die asymmetrie weer corrigeren, maar de Cook pine doet dat niet.

Een mogelijke verklaring is dat deze bomen een genetische afwijking hebben waardoor ze kunnen hellen en op die manier meer zonlicht kunnen opvangen. Maar volgens de onderzoekers kunnen ook de zwaartekracht en het magnetische veld van de aarde een rol spelen.

"Het fenomeen van het hellen is niet ongewoon," zegt Steven Warren van de US Forest Service in Utah. In 2016 stelde hij vast dat de bloemen van yuccapalmen in de VS altijd naar het zuiden gericht zijn, zodat de bomen op die manier zo snel mogelijk voedingsstoffen tot bij de bloemen kunnen brengen. Sommige cactussen hellen ook naar de zon, "maar het is de eerste keer dat ik hoor dat een boom dat doet," aldus Warren.

"We beseffen nu dat planten op hun omgeving reageren op manieren die we niet begrijpen," zegt Ritter.
De Morgen (https://www.demorgen.be)    17-6-2017

Bomen die weg moeten krijgen een herkansing: "Veel meer dan wat hout en bladeren"
Te koop aangeboden: twaalf eikenbomen van ongeveer vijftig jaar oud. Het klinkt misschien een beetje raar, maar binnenkort kan het echt. Op de website bomenmakelaar.nl kun je terecht voor bomen op leeftijd om bijvoorbeeld je nieuwbouwwijk wat meer karakter te geven. De bomen staan ergens anders in de weg en krijgen op deze manier een tweede kans.

Een soort Funda maar dan voor bomen. Het idee is afkomstig van bomenexpert Arjen Zoontjens uit Bosschenhoofd. Zoontjens maakte maar al te vaak mee dat monumentale bomen moesten wijken voor de aanleg van nieuwe wegen of uitbreiding van de riolering. Dat moet en kan anders, dacht hij. Zo kwam hij op het idee om vraag een aanbod met elkaar af te stemmen via de website.

"Als een boom onnodig gekapt wordt, is dat een gemiste kans. Een boom is veel meer dan wat hout en bladeren. Er nestelen vogels in en ze zorgen voor een aangename gezonde omgeving voor mensen. Bomen zijn veel belangrijker dan we vaak denken", legt Zoontjens uit. Hij wil daarom dat er zoveel mogelijk gezonde bomen die ergens in de weg staan, verplant gaan worden.

Zoontjens richt zich met bomenmakelaar.nl vooral op gemeentes en provincies. Volgens hem zouden er veel bomen kunnen worden gered wanneer bestuurders beter nadenken over wat er met de bomen gaat gebeuren wanneer ze moeten wijken voor een project. "Als die bomen meteen worden aangeboden, kunnen genteresseerden op tijd hun keuze maken", legt Arjan Zoontjens uit.

Kopers van het roerend goed, vaak collega-gemeentes, betalen alleen de verhuiskosten. De bomen zijn gratis. Volgens Zoontjens is de overlevingskans na de verhuizing van de boom honderd procent. Op 1 september gaat bomenmakelaar.nl officieel van start.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl)    12-6-2017

Meer overleg noodzakelijk om levende paddenstoelen te beschermen
Afgelopen week kwamen er onverwacht Rode zwavelkoppen tevoorschijn op een plek waar 7 jaar geleden een populier werd verwijderd. De zwavelkoppen zullen de laatste restanten van het wortelhout aan het verteren zijn, dat blijkbaar na al die jaren nog steeds in de grond te vinden is.

De verdwenen populier in kwestie was bij insiders bekend vanwege het grote aantal Populierridderzwammen (Tricholoma populinum; RL: Kwetsbaar) die er elk jaar in de herfst aan de voet van de boom tevoorschijn kwamen. Het is opvallend dat er nu nog steeds paddenstoelen uit de grond tevoorschijn komen op de plaats waar de populier heeft gestaan, zoals de Rode zwavelkoppen die afgelopen week tevoorschijn kwamen.

Het mycelium van de Rode zwavelkop (Hypholoma lateritium) verteert het restant van het dode ondergrondse wortelhout. De Rode zwavelkop leeft als saprofyt van dood loofhout en slechts zelden als zwakteparasiet op levende bomen. Hij verschilt van de Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare) vooral door de steen- tot bruinrode hoed en het gemiddeld grotere formaat. In tegenstelling tot het zeer bittere vlees van het Gewoon zwavelkopje is de Rode zwavelkop niet of slechts zwak bitter. De Rode zwavelkop komt in Nederland algemeen voor op de hogere zandgronden en in de duinen maar is veel schaarser in de klei- en laagveengebieden. Ondanks deze landelijke voorkeur voor zandgrond komen Rode zwavelkoppen op het ondergrondse wortelhout van de populier in clusters uit de vette kleigrond tevoorschijn. Uitzonderingen bevestigen blijkbaar de regel. Verfomfaaid en verwrongen door de zware kleigrond waaruit ze tevoorschijn zijn gekomen.

Waarom de populier moest verdwijnen is nog altijd een raadsel. Er worden geregeld bomen in het gebied gekapt. De laatste jaren zijn het vooral essen die moeten worden geruimd als gevolg van de eesentakziekte, maar deze populier was gezond. Zeven jaar na de kap worden we nog steeds met de gekapte populier geconfronteerd vanwege de Rode zwavelkoppen die van het resterende ondergrondse wortelhout uit de kleigrond opduiken. Het is soms moeilijk te begrijpen dat een belangrijke boom, in dit geval een populier, om onduidelijke redenen moet worden gekapt. De gekapte populier stond samen met nog andere populieren aan de rand van een grote parkeerplaats. De populier onderscheidde zich van de andere populieren vanwege de massa's Populierridderzwammen die er elke herfst in grote groepen aan de boomvoet tevoorschijn kwamen. De spectaculaire Populierridderzwam is een robuuste, sterk naar meel ruikende ridderzwam. De enigzins kleverige hoed is lichtbruin of bleek grijsbruin tot roodachtig bruin. Hij wordt gevonden in loofbossen, parken en wegbermen waar hij in symbiose leeft met populieren. Meestal staat hij op zware voedselrijke bodemtypen zoals klei en leem en dan meestal onder Zwarte en Canadese populieren. Nu de populier is gekapt zijn er in een straal van 20 kilometer in de omgeving geen Populierridderzwammen meer te vinden. Samenspraak met natuurorganisaties had deze kap (misschien) kunnen voorkomen.
Nature Today (https://www.naturetoday.com)    2-6-2017

Enorme bomen ontdekt in de bergen van Papoea-Nieuw-Guinea
Blijkbaar kan de aanname dat hoge bergen alleen kleine bomen herbergen, van tafel.

Wetenschappers bestudeerden 195 stukken bos in de afgelegen Morobe-provincie. De hoogte waarop deze stukken bos lagen, liep uiteen van 50 meter (nabij de kust) tot 3100 meter. Op grotere hoogte (tussen de 2400 en 3100 meter) kwamen de onderzoekers voor een verrassing te staan. Daar troffen ze namelijk heel hoge bomen aan. En van de hoogste exemplaren was zon 41 meter hoog.

Het is opmerkelijk. Want in andere delen van de wereld worden bomen op 2400 tot 3100 meter maar zelden hoger dan 15 meter. Op dit moment wordt gedacht dat hoge bergen kleine bomen voortbrengen, vertelt onderzoeker Michelle Venter. Maar wij hebben meer dan vijftien boomfamilies gedentificeerd die 30 tot 40 meter hoog kunnen worden en op extreme hoogte staan. Het wijst er sterk op dat hoge bergen tch hoge bomen kunnen herbergen. Het onderzoek dwingt ons mogelijk om opnieuw na te denken over wat een ideale omgeving is voor heel hoge bomen, stelt onderzoeker John Dwyer.

De omstandigheden hoog in de bergen van Nieuw-Papoea-Guinea doen een beetje denken aan de omstandigheden in gematigde kustgebieden elders ter wereld, alwaar we de hoogste bomen ter wereld aantreffen. Denk aan de mistige mid-westkust van de VS, waar de epische grote kustmammoetbomen staan, vertelt Venter.

Voor zover we nu weten, is een 115,8 meter hoge kustmammoetboom de grootste boom ter wereld. De boom staat in Californi. De op n na hoogste boom vinden we in Tasmani en is zon 99,8 meter hoog. De recordbrekend hoge bomen bevinden zich in gebieden die tot zon 1000 meter hoogte gelegen zijn en dus aanzienlijk lager liggen dan de bossen die onderzoekers nu in Papoea-Nieuw-Guinea hebben bestudeerd. Geloof het of niet, maar waarom en hoe bomen zo groot worden, is nog steeds een onderzoeksvraag en hoe deze hoge oude bomen stand houden, weten we nog altijd niet, vertelt onderzoeker Michael Bird. Grote bomen zijn vatbaar voor veel bedreigingen, van ziekte tot klimaatverandering en vanwege hun omvang en leeftijd passen ze zich niet zo gemakkelijk aan aan een snel veranderende, door mensen aangepaste omgeving.

Scientas.nl (https://www.scientias.nl)    31-5-2017

Boom in Wageningen twittert als hij dorst heeft
Op de campus van de Wageningen Universiteit gaat vanaf vrijdag een boom communiceren met de buitenwereld. De 30-jarige populier twittert straks over het weer en zijn gezondheid.

Aan de boom op de campus in Wageningen zit allerlei apparatuur bevestigd. Daarmee wordt gemeten of de boom water nodig heeft of juist goed wordt verzorgd en goed groeit. Die gegevens worden doorgestuurd naar het twitteraccount van de boom. "De tweets zijn een gimmick om bewustzijn bij het publiek te creren voor de interactie tussen bomen en hun omgeving", laten onderzoekers van de Wageningen University & Research weten.

Wetenschappers hebben ook echt wat aan de kennis die met de metingen wordt opgedaan. Ze kunnen bijvoorbeeld meten welke bomen het moeilijk hebben met klimaatverandering, meldt Omroep Gelderland. Dat is van belang voor bosbeheer en de aanplant van nieuwe bomen.

De twitterende populier is de eerste 'pratende' boom in Nederland. In Belgi twitteren al drie bomen; een eik, een esdoorn en een beuk. In Duitsland doet een grove den mee. "Er staan ook bomen te trappelen in Spanje en Zwitserland. Die willen ook graag aansluiten", zei onderzoekster Ute Sass-Klaassen vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.
NOS (http://nos.nl)    24-5-2017

'Essentaksterfte vernietigt negen op de tien bomen'
Niet eerder waren de gevolgen van de essentaksterfte in de Flevolandse bossen zo duidelijk zichtbaar als dit voorjaar. Nu het blad weer aan de bomen zit, vertonen meer essen dan ooit kale kruinen. Sommige exemplaren staan op omvallen of liggen al op de grond. Nergens in Nederland staan zo veel essen als in Flevoland, maar volgens de provincie zal over tien jaar 90 procent van de populatie zijn verdwenen. Staatsbosbeheer (SBB) zegt dat nu bijna alle essen zijn aangetast, de mate waarin verschilt.

De schimmel, die zich door de lucht verspreidt, waart al enkele jaren rond in Nederlandse bossen. Tot nu toe waren de gevolgen beperkt, maar volgens SBB is de ziekte een nieuwe fase ingegaan. Veel essen zijn nu zo verzwakt dat ze vatbaar zijn voor andere aantastingen. Deze secondaire ziekten slaan vooral toe in de wortels, zegt boswachter Jaap Meeuwissen. Vaak zijn die fataal.

Bosbeheerders zoals het SBB moeten de aanpak die ze tot nu toe hebben gevolgd veranderen. Alles was erop gericht om zieke bomen te sparen in de hoop dat ze beter zouden worden. Maar dat is niet altijd meer mogelijk. Zieke essen kunnen omvallen en kunnen daardoor gevaarlijk zijn voor de mensen die erlangs lopen. Dus moeten steeds vaker zieke bomen worden gekapt. Meeuwissen: Veiligheid gaat voor alles.

Het bomenlandschap in Flevoland zal door het grotendeels verdwijnen van de es een gedaanteverwisseling ondergaan. Na de populier is het de meest voorkomende boomsoort in de provincie. Hij staat langs wegen en in parken, maar vooral in bossen. Op kale stukken die opnieuw moeten worden ingeplant, verschijnen vooral de elzen en beuken, maar de es zal niet meer terugkomen. De boomsoort is te kwetsbaar, zegt Meeuwissen. We willen het risico niet opnieuw lopen.

De financile gevolgen zijn nog niet te overzien. Het ruimen van zieke essen en het weer inplanten van nieuwe bomen, zal de komende jaren een grote kostenpost worden. Daar komt bij dat er minder verdiend wordt op de verkoop van het hout, omdat zieke bomen minder opleveren.
Omroep Flevoland (https://www.omroepflevoland.nl)    23-5-2017

Liefde van Rob voor bomen leidt tot Meimaand Bomenmaand
Rob Wiewel, in de volksmond beter bekend als boswachter Rob, is een echte bomen-man. Rob is zeer actief op twitter en heeft daar veel volgers die regelmatig op zijn berichten reageren. Daarom besloot Rob Bomenclub Nederland op te richten. Een club die binnen een maand al bijna 400 volgers kent.

We spreken Rob op een bankje midden in de natuur, daar waar hij het liefste is. Een fris briesje laat de bomen om ons heen zachtjes wuiven, en de bladeren boven ons hoofd zachtjes ritselen. "Op twitter heb ik veel contact met boswachters en natuurbeheerders uit het hele land. Een aantal van hen kan zich, net als ik, mateloos ergeren aan de enorme 'kapdrift' die er her en der soms heerst. Mijn motto is; alleen kappen als er geen alternatief voorhanden is en het echt niet anders kan. Dat deed mij besluiten de Bomenclub Nederland op te richten. Een digitaal trefpunt waar de liefde voor bomen, leuke wetenswaardigheden en tips om te volgen, maar ook de zorgen en aanwezige kennis gedeeld kan worden."

Voor Rob is het makkelijk praten. Dat is wel anders als je voor een organisatie werkt die juist opdracht geeft voor de kap. "Als natuurbeheerder zit je soms in een spagaat." Om bomen de aandacht te geven die ze verdienen heeft Wiewel mei uitgeroepen tot bomenmaand. Rob: "Sinds de oprichting van Bomenclub Nederland krijg ik zoveel positieve reacties dat 'Meimaand Bomenmaand' niet uit kon blijven.

Ik hoop dat op deze manier bomen een belangrijkere rol gaan spelen in ieders leven. Kijk eens om je heen hoeveel dagelijkse gebruiksvoorwerpen van hout gemaakt zijn. Bomen zijn onmisbaar voor ons mensen." In zijn eigen woonplaats Zoetermeer volgt Rob de ontwikkelingen in het groen natuurlijk op de voet en met een kritische blik. Vorig jaar heeft de gemeente het burgerinitiatief 'Groen wonen tussen de bomen' aangenomen. Dankzij dit initiatief wordt bij iedere kap goed naar de situatie gekeken en wordt er elders weer groen toegevoegd.

Voor bomenliefhebbers als Rob is elke gekapte boom er een, maar ook hij begrijpt dat bomen die overlast geven door worteldruk, of een gevaar vormen voor de openbare veiligheid het veld moeten ruimen. Veiligheid staat immers voorop. Rob: "Zolang de gemeente maar goed blijft communiceren naar de omwonenden en betrokkenen. Dat is noodzakelijk en belangrijk, maar ontbreekt soms nog wel eens hier en daar." Bent u net als Rob ook een liefhebber van bomen en wilt u graag op de hoogte gehouden worden van leuke feitjes en wetenswaardigheden? U kunt de club op twitter volgen via het account @BomenclubNl of via de facebookpagina BomenclubNederland.
Streekblad (http://www.streekbladzoetermeer.nl/)    15-5-2017

Nakomelingen Anne Frankboom te koop
De stichtingen Elementree en Wereldboom verzamelden kastanjes van de beroemde boom, toen deze in 2010 definitief neerzeeg in de binnentuin van het pand op de Prinsengracht 263. De Anne Frank Stichting heeft eerder al 300 stekjes laten kweken van de boom.

Van den Berk Boomkwekerijen uit het Brabantse Sint-Oedenrode werd door de stichtingen Elementree en Wereldboom verzocht om de op kweek gebrachte kastanjes tot wasdom te brengen. Inmiddels zijn deze nakomelingen van de Anne Frankboom uitgegroeid tot flinke bomen, varirend in lengte van een tot vijf meter hoog. En ze zijn dus te koop, al is het niet de bedoeling dat zo'n bijzondere zaailing in de eerste de beste achtertuin geplant wordt.

De paardenkastanjes moeten terechtkomen op publieke plekken, die bijvoorbeeld een raakvlak hebben met Anne Frank of de Tweede Wereldoorlog. Genteresseerden kunnen een aanvraag doen, die de stichtingen en de kwekerij zullen beoordelen. Kwekerij-eigenaar Pieter van den Berk wil niet kwijt hoeveel zo'n boom moet kosten, maar zegt dat kopers moeten rekenen op meer dan een paar honderd euro.

De wereldberoemde witte paardenkastanje uit 1850 stond in de binnentuin van Prinsengracht 263. Anne Frank keek er precies op uit vanuit het Achterhuis, waar ze van juli 1942 tot augustus 1944 ondergedoken zat. Ze schreef drie keer over de boom in haar dagboek. De laatste keer was op 13 mei 1944. 'Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar'.

De boom zorgde jaren geleden voor een heuse bomensoap. De kastanje leed aan allerlei agressieve zwammen, waaronder de dikrandtonderzwam, de tonderzwam en de honingzwam. In 2007 verleende stadsdeel Centrum een kapvergunning omdat de zieke boom op een van de omringende panden zou kunnen vallen. 42 procent van het hout zou al verrot zijn.

Buurtbewoners en verschillende betrokken stichtingen hielden de kap succesvol tegen. Een jaar later werd de boom gestut met een metalen constructie, waarmee de kastanje nog vijf tot tien jaar zou kunnen blijven staan. Helaas bezweek de boom in de zomer van 2010 tijdens een storm. Een forse windstoot liet de stam knakken, op ongeveer anderhalve meter boven de grond.
Het Parool (http://www.parool.nl)    8-5-2017

Apple koopt zoveel bomen in Californie dat er geen overblijven voor anderen
Apple claimt een van de groenste bedrijven te zijn die er bestaan. Met een nieuw hoofdkwartier in Cupertino - bijgenaamd 'het ruimteschip' - wil de technologiegigant die naam ook letterlijk waarmaken. Maar het bedrijf koopt zoveel bomen dat er amper overblijven voor anderen, zo schrijft techwebsite Quartz.

In San Francisco werken aannemers druk aan de aanleg van een grootse binnentuin, bovenop een nieuw treinstation. Maar de aankoop van bomen loopt niet van een leien dakje, nu blijkt dat er een pittige concurrentiestrijd heerst op de floramarkt.

Het is in het bijzonder moeillijk om bepaalde soorten bomen te vinden, omdat Apple zo'n 3.000 bomen heeft opgekocht voor zijn hoofdkwartier. Dat vertellen Patrick Trollip en Adam Greenspan, respectievelijk de aannemer en architect van de nieuwe binnentuin, in de lokale krant San Francisco Chronicle.

Of Apple wel degelijk alle bomen opslokt, zoals wordt beschreven in de San Francisco Chronicle, is niet helemaal duidelijk. Maar vast staat dat het nieuwe hoofdkwartier een groene oase moet worden in het Californische Cupertino. "We bouwen een nieuw hoofdkantoor dat volgens mij het groenste gebouw op aarde wordt", zei CEO Tim Cooke daarover in 2014.

De techreus zit in de laatste rechte lijn van de constructie van zijn 'ruimteschip', een zeven verdiepen tellende kantoor dat een nieuwe thuis moet worden voor zo'n 15.000 werknemers. Het prijskaartje van het hoofdkwartier, dat volledig op hernieuwbare energie zal werken, wordt op 5 miljard euro geschat.

Volgens de plannen moet tachtig procent van het gebouw in het groen baden, net als de buitenkant van het ronde gebouw. Apple wil er volgens een mededeling op zijn website 9.000 bomen planten.

Het hoofdkantoor komt er echter niet zonder slag of stoot. Van eindeloze discussies over een deurklink tot het ontwerp van de nooduitgangbordjes: of hoe de geest van Steve Jobs, inclusief zijn legendarische perfectionistische oog, nog altijd rondwaart in het Californische Cupertino.
De Morgen (http://www.demorgen.be)    24-4-2017

Oer-Hollandse es niet bestand tegen minieme zwam
Hoogeveen - Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week schrijft hij over een schimmel die zich te goed doet aan de es.

Het begon in 2010. Vanuit Oost-Europa verspreidde de schimmel Chalara fraxinea zich naar het westen. Het vruchtlichaam (paddenstoeltje) van de schimmel groeit op de bladstelen van de es. Het is een zwammetje van enkele millimeters, nauwelijks waarneembaar. De sporen verwaaien en tasten andere essen aan. Er ontstaat blad- en taksterfte. De boom verzwakt, heeft geen weerstand meer tegen grotere paddenstoelen als de honingzwam. In Noord-Amerika heerst een keverplaag onder essen. De kever heeft inmiddels de oversteek naar Europa gemaakt.

Kortom: kommer en kwel voor de es. Duizenden bomen zijn gekapt in Groningen, Friesland en de Flevopolder. Ze leverden gevaar op voor wandelaars en fietsers of zagen er niet uit. De ziekte doet denken aan de iepziekte van de tachtigerjaren. Toen werden alle iepen die door de iepenspintkever waren aangetast, gekapt. De verwoestende schimmel werd door de kever overgebracht. Vanuit Engeland gloort hoop voor de es, althans voor nieuw aan te planten essensoorten.

Een es is snel te herkennen aan zijn fluwelig zwarte knoppen. Er zijn honderd soorten essen, wild en gekweekt. Op de klei van Groningen staat al eeuwenlang de oerhollandse es. In Friesland en de Flevopolder doet deze boom het ook uitstekend. In de Flevopolder zijn essenbossen, in Groningen staan ze langs alle wegen, zoals eiken en berken in Drenthe. Je verwacht dat essen gewoon gaan bloeien en in blad komen. Vreemd te zien dat sommige kaal blijven en noodscheuten langs de stam vormen in een poging het bladgroen aan te vullen. Echt een noodgreep die niets uithaalt. Dergelijke essen zag ik in de middenberm van de Kinholtsweg ter hoogte van winkelcentrum De Weide. Ze zijn inmiddels gekapt.

In heel West-Europa zijn miljoenen essen aangetast. In Engeland staat een soort es die niet ziek wordt van deze schimmel. Deze es bouwt een weerstand op tegen het zwammetje. Engelse biologen onderzoeken nu de erfelijke eigenschappen. Niet dat daardoor onze essen op de valreep kunnen worden gered, maar de kennis over het DNA kan worden meegenomen in kweekprogrammas van toekomstige essen. De tijd zal het leren of er ooit weer gezonde essen in de kleiprovincies zullen groeien.

Zou de es van Dwarsgracht, bij Giethoorn, er nog staan. De boom is 220 jaar. Elders in het land, in arboreta, staan ng oudere essen. Dergelijke bomen zijn 40 meter. Bomen maken niet alleen suiker van koolzuurgas en water met behulp van energie van de zon. Ze produceren ook afweerstoffen. Wilgen maken salicine, berken betuline en eiken tanine. Alle bomen maken phytoncide, een antibioticum dat de lucht in het bos vrijhoudt van ziektekiemen. Sporen van boomzwammen krijgen geen kans, tenzij een boom ernstig is beschadigd tijdens een storm. Ik denk dat de es flink zijn best heeft gedaan om van de schimmel af te komen. Het mocht niet baten. Eeuwenlang is deze boom economisch ook van belang geweest. Vroeg ontdekte men de goede eigenschappen van het hout. Iedereen kent het hout van essen. Stelen van bijlen, rieken en spades zijn van essenhout gemaakt. In de gymzaal zie je essenhout in de liggers van de toestellen. Het hout is soepel elastisch.

De vlamtekening in een plank essenhout doet denken aan de tekening in eikenhout, maar is fijner van structuur. Van essenhout worden ook traptreden, meubels en vloeren gemaakt. Het hout is echter niet duurzaam. Voor buitenmeubels is het ongeschikt. De bloei is opvallend. De zwarte knoppen botten uit in toefjes bloemen. De wind moet ze bestuiven. De bladeren verschijnen later. Ze tellen zeven tot dertien blaadjes. Vrij snel veranderen de bloemen in bundels gevleugelde zaden. De zaden worden in een steriele omgeving geplant in de hoop dat jonge bomen weerstand tegen Chalara opbouwen.

Hoogeveensche Courant (https://www.hoogeveenschecourant.nl/)    16-4-2017

Het mysterie van het scheve bos...
Het mysterie van het scheve bos: honderden bomen hebben bizarre vorm, maar niemand weet waarom.
Is het hekserij, om meubels mee te maken of door de sneeuw?


De bomen lijken op een omgekeerd vraagteken, maar niemand weet hoe het komt dat ze zon vreemde vorm hebben. Ook bijna 100 jaar nadat de bomen in Gryfino in Polen geplant werden, blijft de oorzaak van de bizarre vorm een mysterie.

Het scheve bos, zo worden de bomen in het Poolse Gryfino ook wel genoemd. Sommige maken zelfs een bocht van bijna 90 graden. Het gaat om een 400-tal bomen. Dat het er zoveel zijn, en dat ze zon bizarre vorm hebben, leidt tot een mysterie. Niemand weet hoe het komt dat de bomen zo gegroeid zijn.

Op meerdere plaatsen in de wereld staan er wel bomen met een vreemde vorm. Maar nergens komen ze in zon veelvoud voor. En nergens zijn ze zo mooi gerangschikt als in Polen.

Vermoed wordt dat de bomen ongeveer 10 jaar nadat ze geplant werden, zijn beginnen scheefgroeien. Maar omdat het stadje waarin het bos staat tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest werd, is er dus geen informatie of documentatie over de aanleiding van de bizarre vorm. De waarheid over de bomen werd samen met het stadje Gryfino verwoest. En dat brengt heel wat speculaties en theorien met zich mee. Sommigen zeggen dat hevige sneeuwval toen de bomen nog jong waren de bomen heeft doen scheefgroeien. Maar dat zou dan niet verklaren hoe het komt dat de bomen rondom de scheve bomen wl recht zijn.

Volgens William Remphrey, een gepensioneerde plantendeskundige, is de oorzaak alleszins niet genetisch. Want moest dat wel het geval zijn, dan zouden de bomen elk op zich nog meer krullen, en dat is niet het geval. Ook waarom alle bomen richting het noorden groeien, is niet duidelijk. Dat is toevallig, denkt Remphrey.

Nog een andere theorie: boeren hebben de bomen bewust gemanipuleerd opdat ze scheef zouden groeien, zodat ze het scheve bos later zouden kunnen gebruiken om er meubels mee te maken. Uiteindelijk heeft de oorlog ervoor gezorgd dat ze dat niet konden doen. Of ook: tijdens de oorlog hebben de Duitsers met hun tanks de bomen aangereden, maar omdat het slechts om een deel van het bos gaat, is die theorie niet aannemelijk.

Al is het zeker niet onmogelijk dat de gekrulde vorm er door de mens gekomen is, gaat Remphrey verder. Maar net omdat het er zoveel zijn, moeten we met die verklaring oppassen.

Mensen uit de streek zelf gaan er dan weer vanuit dat hekserij de oorzaak is van het scheve bos.
Het Nieuwsblad (http://www.nieuwsblad.be)    8-4-2017

Poolse eik Josef boom van 2017
Niet de dorpslinde van de Wetterse deelgemeente Massemen (Belgie), maar een Poolse eik met de naam Josf is uitgeroepen tot de Europese boom van het jaar. De Poolse zomereik diende als schuilplaats voor een joods gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog. De boom heeft een stevige reputatie, want hij werd ook al afgebeeld op het Poolse bankbriefje van 100 zloty. De prijsuitreiking gebeurde dinsdagavond in het Europees Parlement. De eik uit Wetteren eindigde op de twaalfde plaats in een competitie met 16 deelnemers.

Meer dan 200 toeschouwers volgden de uitreikingsceremonie in het Europees Parlement. De organisatoren van de European Tree of the Year-wedstrijd zijn de Environmental Partnership Association, de European Landowners' Organization en de Zweedse multinational en verpakkingsmarktleider TetraPak.

De Poolse eik uit de stad Wiśniowa in de provincie Podkarpackie kreeg uiteindelijk meer dan 17.000 stemmen. Op de tweede plaats eindigde een eik uit Wales (met 16.200 stemmen) en op drie een limoenboom uit Tsjechi (met 14.800 stemmen). De Vlaamse linde uit Massemen bij Wetteren eindigde uiteindelijk op de twaalfde plaats.

Meer dan 125.000 Europeanen brachten hun stem uit voor hun favoriete boom. Vorig jaar was de prijs naar de oudste boom van het plaatsje Bataszek in Hongarije gegaan (met 72.000 stemmen). De Belgische inzending was toen een eik uit Liernu in de provincie Namen. Die eindigde op de negende plaats (op een totaal van 15 kandidaten).
De Redactie (http://deredactie.be)    30-3-2017

Nazaat van linde op de Heuvel gedijt prima
Het gaat goed met de enige overgebleven rechtstreekse nazaat van de lindeboom die eeuwenlang op de Heuvel in Tilburg stond. Hij is volgens bomenkenner Bram van Beurden 'honderd procent vitaal'.

De linde staat sinds ruim zeven jaar in de Ambrosiushof in Hilvarenbeek. Hij is destijds door natuuractivist Henk Kuiper opgekweekt.

Kuiper, in 2014 overleden, ontdekte een jaar nadat de linde op de Heuvel het veld moest ruimen een wortelscheut en plantte die in een kuip. Hij bracht de boom later naar Hilvarenbeek. Daar gedijt de linde, verdeeld in vijf stammen, goed.
Brabants Dagblad (http://www.bd.nl)    26-3-2017

Klimaattop impuls voor Boomfeestdag: nieuwe bomen in 300 gemeenten
Meer dan 100.000 kinderen planten vandaag (red: 22 maart 2017) in heel Nederland 220.000 bomen en struiken. Het is namelijk Nationale Boomfeestdag. De dag wordt voor de 60ste keer gehouden en krijgt zoveel aandacht, dat #boomfeestdag zelfs trending is op Twitter.

Maastricht is dit jaar de landelijke hoofdstad van de feestdag. In de stad worden de eerste bomen geplant van de Groene Loper, een stuk natuur op het dak van de nieuwe A2-tunnel. Schoolkinderen planten daar 150 bomen. Ook worden er 28 'Verdragsbomen' geplant, voor de 28 lidstaten van de EU. Het is vandaag 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd getekend. Toenmalig minister van Financin Wim Kok was daarbij en plant vandaag voor Nederland een Verdragsboom in Maastricht.

Presentator Albert Verlinde is ook aanwezig; hij is sinds dit jaar voorzitter van de Nationale Boomfeestdag.
"Het is een ontzettend leuke functie en het is gelukkig mooi weer", vertelt Verlinde vanochtend tegen 1Limburg. Hij praat vandaag met kinderen over het belang van bomen. "Ik ben eigenlijk de koning van de boomfeestdag. Ik heb speciaal hiervoor nieuwe laarzen gekocht."

Er worden vandaag in 290 gemeenten bomen geplant. Dat is een stijging ten opzichte van vorige jaren. De directeur van de Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen, denkt dat dat komt door de klimaattoppen in Parijs en Rotterdam. Daarin werd expliciet het planten van bomen opgenomen als bijdrage aan klimaatverandering. Ook heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten de colleges van b&w opgeroepen mee te doen.

De eerste Boomfeestdag werd door Staatsbosbeheer georganiseerd in 1957, als reactie op de oproep van VN-topman Dag Hammarskjld om bomen te planten voor de oude en nieuwe generatie. De oproep was feitelijk de eerste maatregel voor een beter klimaat in Europa.

In de zestig Boomfeestdagen zijn er zeker tien miljoen bomen geplant. Dat komt overeen met 4500 voetbalvelden bos.
NOS (http://nos.nl)    22-3-2017

Daarom worden zo massaal veel bomen gekapt langs snelwegen in Belgie
Is men bezig elk stukje groen langs onze snelwegen weg te halen? Waarom wordt er anders zo massaal gekapt? In Groot-Bijgaarden is er grondig gesnoeid om illegalen de kans niet meer te geven om zich te verstoppen. Al de rest past in ons houthakbeheersplan. Snoeien om opnieuw te groeien. Maar ook voor veiligheid van weggebruikers, klinkt het bij Wegen en Verkeer.

Je kan er niet naast kijken. Langs alle snelwegen in Vlaanderen is een groot deel van het groen verdwenen. Een aanslag op de natuur of net niet?

Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is, liet langs de E40-autosnelweg in Groot-Bijgaarden grondig snoeien en kappen. Die locaties zijn geliefkoosde plekken voor vluchtelingen om in vrachtwagens richting het Groot-Brittanni te kruipen. Smokkelbendes zijn er actief en schuwen onderling geen geweld. Om te verhinderen dat vluchtelingen zich verstoppen in het struikgewas of in de bosjes om van daar dan hun kans te wagen om in een vrachtwagen te kruipen, is alles nu grondig gesnoeid, zegt Veva Danils van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Ook aan de afrit van de R0 in Ruisbroek, waar daklozen schuilhuisjes bouwen tussen de bomen, zijn ook zo goed als alle bomen gekapt.

Maar al de rest heeft te maken met hakhoutbeheer. De kapperiode begint in november en eindigt op 15 maart. Het is dus zeker niet zo dat we zomaar alle bomen rooien. Er wordt volgens een ecologisch plan gewerkt, klinkt het.

Duurzame houtsoorten (beuk, eik, linde, esdoorn,...) die gezond zijn en volwaardig als boom kunnen uitgroeien op een veilige afstand van de weg zetten worden niet afgezaagd. Uitheemse soorten (vooral Amerikaanse vogelkers) zijn dominant en verdringen inheemse soorten en worden zoveel als mogelijk definitief verwijderd.

De meeste bomen die gekapt worden, worden zon 10 tot 20 centimeter boven de grond gesnoeid zodat ze opnieuw scheuten kunnen maken. In enkele jaren tijd vormen jonge bomen en struiken een nieuw natuurlijk groenscherm, zegt Veva Danils.

Het hout versnipperen we niet tussen de vegetatie. Het hakselhout wordt gebruikt voor groene energie, gebruikt in de houtindustrie of verwerkt tot groencompost. Het kan ook in takkenrillen worden gelegd. Dat is een heg die is samengesteld van gesnoeide takken die tussen palen gestapeld worden. Vogels, insecten en kleine zoogdieren maken er gebruik van als onderkomen, zegt Veva Danils.

De eerste aanplantingen langs onze gewestwegen dateren van eind jaren zeventig. Ondertussen zagen we op sommige plaatsen overhangende takken of wildgroei. Op andere plaatsen is er zoveel dood hout dat de omwonenden door het groenscherm heen kunnen kijken. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil voorkomen dat dood hout of overhellende takken bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen. Hakhoutbeheer zorgt dus voor meer veiligheid, zowel voor de bewoners van de achterliggende huizen als voor de weggebruikers.

Waar de kans en gevaar voor overhangende, hinderende takken blijft bestaan, zorgen we voor een bomen- en struikvrije zone door het definitief verwijderen van de eerste rij(en), bomen en struiken die het dichtst tegen de autoweg staan. Op heel wat bermen belemmert de begroeiing de verkeerssignalisatie. Daarom worden ook die struiken verwijderd, aldus Veva Danils.
Het Nieuwsblad (http://www.nieuwsblad.be)    11-3-2017

Boom van het Jaar kan nog 500 jaar mee, maar: 'Grindlaag onder linde moet weg'
De lindeboom in hartje Massemen, Belgi, vorig jaar nog verkozen tot Belgische Boom van het Jaar, verkeert niet in topvorm maar kan toch nog enkele eeuwen mee. Dat is het verdict van enkele experts die de medische toestand van de boom onderzochten.

De checkup van de Massemse dorpslinde komt er als geschenk nadat de kanjer, erkend als beschermd dorpsgezicht, vorig jaar tot Belgische Boom van het Jaar werd verkozen. Een team boomexperts van Bomen Beter Beheren vzw trotseerde afgelopen donderdag het stormweer om de trotse, ruim 400 jaar oude lindeboom te onderzoeken.

De heren deden proefboringen en groeven diepe sleuven in het grasperkje, op zoek naar de wortels van de knoestige boom. Daarbij stootten ze al op een eerste euvel. Het plein is door de jaren heen een kleine halve meter opgehoogd, zegt Nico Dhaemers van Bomen Beter Beheren.

Zon 50 centimeter onder het oppervlak vinden we dan ook een dikke grindlaag. Die is nefast voor de gezondheid van de boom omdat de grindlaag nauwelijks water doorlaat. Zo staat de linde in natte periodes haast te verzuipen en tijdens de zomer dreigt uitdrogingsgevaar. Jammer dat er bij de heraanleg van het plein geen experts zijn bijgehaald, klinkt het.

Het Nieuwsblad (http://www.nieuwsblad.be)    28-2-2017

Partij voor de Dieren protesteert tegen kap Anneville-eik
De Partij van de Dieren gaat zondag 19 februari actie voeren tegen de kap van de 'Troeteleik' op de middenberm van de A58.

Kandidaat-Kamerlid Frank Wassenberg gaat met een spandoek op het viaduct vlakbij de boom het standpunt van zijn partij duidelijk maken. De partij vindt dat de Anneville-eik symbool staat voor onze kwetsbare natuur.

"Natuur wordt veel te makkelijk verwoest voor meer wegen. En Nederland heeft al te weinig natuur. Voor onze planeet, maar zeker ook voor Nederland is natuur van levensbelang. Daarom zeggen wij: Red de natuur en spaar de Anneville-eik", aldus Wassenberg in het persbericht.

De boom moet verdwijnen vanwege de verbreding van de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat is het behoud of verplaatsen van de boom te duur. Daarop werd gevraagd aan de provincie om de boom te behouden, maar ook die vindt 3,5 miljoen euro voor het redden te veel.

De Partij voor de Dieren heeft contact met experts van de Bomenstichting gehad. Die hebben aangegeven dat met kleine aanpassingen de eik behouden wel kan worden bij verbreding van de A58.

Marco van der Wel, Brabants Statenlid voor de partij, is ook aanwezig bij de protestactie. Hij stelde eind vorig jaar schriftelijke vragen over de voorhanden zijnde kap van de zomereik.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    19-2-2017

Hang mijn boom niet vol met onderbroeken
De koortsboom in Overasselt wordt volgehangen met jassen, onderbroeken, schoenen en bhs. De oude eik heeft hier zwaar onder te lijden, de takken breken af en de ontwikkeling van de boom loopt achter. Boswachter Thijmen van Heerde maakt zich erg zorgen over de bedevaartplek.

Volgens de folklore, die stamt uit de zevende eeuw, word je genezen van een ziekte als je een lapje stof in de boom hangt. Mede hierdoor is de koortsboom een drukbezochte plek. Sommige buurtbewoners steken zelfs iedere dag een kaarsje op bij de boom en de naastgelegen rune van de middeleeuwse St. Walrickkapel.

Thijmen hoopt dat de drukbezochte plek vanaf nu met respect behandeld wordt. En dat mensen, zoals de traditie dat voorschrijft, alleen een lapje stof in de boom hangen in plaats van hun hele kledingkast.
Hart van Nederland (http://www.hartvannederland.nl/)    10-2-2017

Indrukwekkende linde Itegem (B) officieel beschermd als monument
De dorpslinde van Itegem is officieel bij ministerieel besluit beschermd als monument. Dat gebeurde al op 22 december, maar werd nu bekendgemaakt door het Heistse schepencollege.

De linde naast de kerk is een van de laatste gerechtsbomen die Vlaanderen rijk is. Uit onderzoek is gebleken dat de boom begon te groeien omstreeks 1755. Voor de afschaffing van het ancien regime (1789) werd buiten recht gesproken binnen een door vier touwen afgespannen zone die zich traditioneel onder een lindeboom bevond, de vierschaar genaamd. Rond deze zone stonden vier banken in een vierkant opgesteld. De schepenen zaten op deze banken en de beschuldigde stond in het midden van het vierkant. Deze vorm van rechtsspraak werd zeker toegepast in de eerste helft van de 18de eeuw in Itegem. De Itegemse dorpslinde was de laatste gerechtsboom of minstens een boom die aangeplant werd als herinnering aan dit traditionele gebruik.

De majestueuze boom is beeldbepalend in het centrum van Itegem. Hij heeft een stamomtrek van 4 meter gemeten op 1,50 meter hoogte en een kruindiameter van 22 meter. De linde is een Hollandse linde, een cultuurvariteit die verkregen is door het kruisen van een zomerlinde en een winterlinde. Samen met de geklasseerde kerk bepaalt hij het silhouet van het dorpsplein.

Bovendien is de boom ongeveer 260 jaar oud, wat maakt dat hij een veteraanboom is. Veteraanbomen worden gekenmerkt door een gedrongen vorm met een brede basis, de aanwezigheid van dood hout, een uitholling van de stam en holtes in de gesteltakken. Dergelijke bomen zijn in Vlaanderen zeer zeldzaam.
Het Nieuwsblad (http://www.nieuwsblad.be/)    1-2-2017

Deze bomen dreigen te verdwijnen door afwezigheid van mensen
Veel soorten wereldwijd hebben het moeilijk door de aanwezigheid van mensen, maar boomsoorten in Afrika lijden juist onder onze afwezigheid. Dat schrijven onderzoekers in het blad eLife. Hun onderzoek richt zich op vier boomsoorten in het noordelijke deel van het Kongo-bekken.

De meeste bomen die in dit gebied tot deze soorten behoren, zijn al zon 165 jaar oud, zo blijkt uit het onderzoek. Jonge bomen die hun plek in kunnen nemen als de oude bomen doodgaan, zijn er nauwelijks. Dat betekent dat deze boomsoorten als er niets veranderd gedoemd zijn om te verdwijnen. Een enorme zorg, stelt onderzoeker Julie Morin-Rivat.

Maar waarom zijn er zo weinig jonge bomen? Om een antwoord te verkrijgen op die vraag, brachten Morin-Rivat en collegas de geschiedenis van het bos in het Kongo-bekken in kaart. Ze onthulden dat er ooit in het bos vrij veel mensen woonden. Deze mensen hakten regelmatig bomen om, waardoor er open plekken ontstonden. Rond 1850 veranderde dat. Toen koloniseerden Europeanen het gebied en werden mensen om administratieve en commercile redenen uit de bossen gehaald en dichter bij rivieren en wegen geplaatst. Bovendien stierven veel mensen die voorheen in het bos leefden door conflicten of ziektes die de kolonisator meebracht. Minder mensen betekende dat het bos minder verstoord werd.

Dat lijkt misschien goed nieuws voor de bomen, maar dat was het niet. Want zoals gezegd stammen de meeste bomen in het bos inmiddels uit de periode rond 1850 en hebben bomen die daarna het levenslicht zagen het moeilijk. Dat komt, zo schrijven de onderzoekers, doordat de jonge bomen licht nodig hebben om te groeien. En omdat ze overschaduwd worden door de oudere bomen die door een gebrek aan mensen niet worden omgehakt krijgen ze dat onvoldoende.

Menselijke verstoring is nodig om bepaalde leefgebieden en bomen, waaronder exemplaren die licht nodig hebben, in het bos te behouden, benadrukt Morin-Rivat. Ze pleit er daarom voor om deze bossen gecontroleerd te verstoren. Bijvoorbeeld door volwassen bomen die rond jonge bomen die licht nodig hebben staan, selectief om te hakken of bedreigde soorten te planten.
Scientas (https://www.scientias.nl)    21-1-2017

Noodweer velt legendarische sequoia-boom
De majestueuze sequoia-bomen in de Amerikaanse staat Californi zijn een toeristische attractie op zichzelf. Ze kunnen duizenden jaren oud worden en bereiken hoogtes tot wel 85 meter. Dus als er eens eentje omvalt, is dat groot nieuws. Het was een storm die gisteren de legendarische boom Pioneer Cabin ('pioniershut') te machtig werd. Het was n van de zeldzame bomen in het Calaveras Big Trees State Park waar een tunnel doorheen was gehakt. Dat gebeurde aan het eind van de 19de eeuw uit toeristische overwegingen: zo konden ze onder de boom door rijden. Rijden gebeurde al jaren niet meer, maar bezoekers van het park konden er wel onderdoor lopen. Dat deden ze massaal, blijkt uit de vele afbeeldingen die er op de fotosite Flickr aan gewijd zijn. Vrijwilligers van de Calaveras Big Trees Association lieten weten dat de oude reus om twee uur zondagmiddag (plaatselijke tijd) was gesneuveld. Hij was er al jaren slecht aan toe, zeggen ze. Het is vermoedelijk niet de wind geweest die de boom het laatste duwtje gaf, maar de overvloedige regenval die het slechte weer de afgelopen dagen met zich meebracht. "Toen ik erheen ging", zegt n van de vrijwilligers tegen de nieuwssite SFGate, "was het pad letterlijk een rivier, de hele weg was verdwenen. Ik zag de boom op de grond, alsof ie in een meertje lag waar een rivier doorheen stroomde." De Pioneer Cabin Tree was een van de populairste trekpleisters van het natuurpark. Op de Facebook-pagina van de Calaveras Big Tree Association (zie onder) zijn de afgelopen dag honderden berichten binnengekomen van bedroefde bomenliefhebbers.
RTL Nieuws (http://www.rtlnieuws.nl/)    13-1-2017

Provincie gaat markante eik bij A58 niet redden
De provincie Noord-Brabant is niet van plan om geld te steken in het behoud van de markante eik die in de middenberm van snelweg A58 staat nabij Ulvenhout.

De Gedeputeerde Staten laten in antwoord op vragen van Statenlid Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren (PvdD) weten dat er geen mogelijkheden zijn om de boom te beschermen.

Rijkswaterstaat overweegt om de boom te kappen, zodat die kan plaats maken voor verbreding van de snelweg. Dat is nodig om files tegen te gaan. Volgens de PvdD helpt meer asfalt niet bij dit probleem. Volgens de Gedeputeerde Staten is uitbreiding van de A58 nabij Ulvenhout nodig voor de bereikbaarheid en de economie van Brabant.

Het behoud van de eik wordt geschat op 3,5 miljoen euro. Het provinciebestuur meent dat Rijkswaterstaat een zorgvuldige afweging gemaakt, maar dit het simpelweg te duur is om de boom te behouden.
Bredase Bode (http://internetbode.nl/)    6-1-2017

Dreiging derde bomenkap drijft actievoerders weer de boom in
Opnieuw staan actievoerders van Stop Awacs Overlast en GroenFront! paraat om de Schinveldse bossen te verdedigen. Ze bouwen een boomhut om te waken over het woud, dat bedreigd wordt door bosonderhoud. Een open dag bij die hut in een ruim honderd jaar oude eik trok vrijdagmiddag ruim vijftig belangstellenden, die zich ook zorgen maken om de dreigende kap.

Defensie wil verspreid over een gebied van zeven hectare in totaal een hectare bomen kappen of aftoppen. Volgens Defensie is het onderhoud nodig omdat veel bomen te hoog zijn gegroeid in de vliegroute van de Awacs. De verkenningstoestellen zouden veiliger en met minder overlast vanaf Navo-basis Geilenkirchen kunnen vliegen als de bomen worden gekortwiekt. De actievoerders denken dat na de kap de overlast alleen maar toeneemt. De gemeente Onderbanken weigert aan de plannen van Defensie mee te werken. Eind januari is daarover opnieuw overleg.

Of defensie de kap wil afdwingen is onduidelijk. Het zou de derde keer zijn dat bomen gekapt worden voor de Awacs-basis. In 1988 en 2006 vond ondanks verzet ook al bomenkap plaats. In 2006 voerden 1200 mensen actie tegen de kap. Bij een volgende actie hopen beide actiegroepen nog meer mensen op te kunnen trommelen. Beide keren werd de bomenkap achteraf illegaal verklaard.

Defensie zegt nu in goed overleg tot een oplossing te willen komen, maar gaat tot nu toe niet in op de vraag wat er gebeurt als dat overleg mislukt.

Rond de Schinveldse bossen woedt al 35 jaar strijd.
De Limburger (http://www.limburger.nl/)    2-1-2017

Oplossing voor essensterfte lijkt stapje dichterbij
In de strijd tegen de ziekte die de essen in Europa bedreigt, zoeken Britse onderzoekers in het genoom van de boomsoort naar afweermiddelen. Want de ene essensoort is beter bestand tegen de schimmel die de ziekte veroorzaakt dan de andere. Het ontrafelen van de genetische code voor die afweer kan de es die nu ziek is niet helpen, maar wel het kweken van weerbare varianten.

Tientallen miljoenen essen in Europa worden ziek gemaakt door een schimmel, die Chalara wordt genoemd en officieel Hymenoscyphus fraxineus heet. Kenners zien de essen 'terugsterven', een woord dat doet denken aan terugsnoeien, omdat de boom niet geheel het loodje legt maar door de schimmel bladeren en takken verliest. Uiteindelijk kan dat toch nog leiden tot sterfte van de es, maar dat komt dan door een andere schimmel, Armillaria, die in de wortels van de verzwakte boom zijn kans schoon ziet.

De schimmel Chalara, die de essen teistert , heeft zich vanuit Oost-Europa verspreid, en komt nu in heel Noordwest Europa voor. In Nederland is naar schatting vierhonderd hectare bos besmet, met name in Groningen, Friesland en Flevoland. Het heeft nog niet de omvang van de iepenziekte uit de jaren tachtig, toen in Nederland tienduizenden moesten worden gekapt. Maar inmiddels zijn al enkele honderden essen omgezaagd, omdat hun zieke, loshangende takken een gevaar vormden voor de omgeving.

Maar niet alle essen zijn gevoelig voor de schimmel. De essenfamilie telt zo'n duizend soorten, en sommige daarvan zijn bestand tegen Chalara. In Denemarken, maar vooral in Groot-Brittanni staan essensoorten die door de schimmel niet ziek worden. Britse onderzoekers zijn nu in het genoom van de es gedoken en hebben dat vergeleken met de genetische code van andere, min of meer verwante bomen.

Als ze daarin kunnen vinden wat sommige essensoorten weerbaar maakt, kunnen die genetische eigenschappen worden meegenomen in een kweekprogramma van essen waarop Chalara geen greep heeft. Hun eerste bevindingen publiceren ze maandag in vakblad Nature.

Het is nog niet duidelijk of de weerbare Britse essen hun weerstand hebben opgebouwd omdat ze eerder in aanraking zijn geweest met Chalara, of dat ze die van nature hebben. Maar een sleutel voor hun afweer lijkt te liggen in glycosiden, plantaardige stoffen met een suikercomponent. De vatbare essensoorten maken van die glycosiden veel aan, de weerbare soorten juist weinig. Mogelijk remt dat de groei van de schimmel.

Daarmee lossen de bomen een probleem op, maar creren ze een ander. Want die glycosiden spelen een rol in de afweer tegen plantenetende insecten. De es die er weinig van aanmaakt, is misschien immuun voor de schimmel maar valt mogelijk ten prooi aan insecten. En dan vrezen de wetenschappers vooral de kever Agrilus planipennis, die een plaag is in de essen van Noord-Amerika, en die de oversteek naar Europa al heeft gemaakt.
Trouw (http://www.trouw.nl/)    27-12-2016

Grijze golf in Zeeuwse bomen maakt plaats voor fris groen
De Zeeuwse bomen zijn rijp voor de bijl. Zon negentig procent van de bomen is aangeplant in de jaren na de oorlog en mt de babyboomers vergrijsd. Van de bomen en struiken aan de wegen en dijken die onder Waterschap Scheldestromen vallen, is zon negentig procent aangeplant in de tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens WOII zijn veel bomen gekapt voor brandstof. Veel groen sneuvelde bij de inundatie in oktober 1944, toen delen van Zeeland onder water gezet werden om de vijand te hinderen. Ook bij de Watersnoodramp van 1953 gingen veel bomen verloren door het zoute zeewater.

Deze na-oorlogse bomen zijn nu massaal aan het vergrijzen. Samen met de babyboomers die hen zagen opgroeien. Er zijn destijds heel veel populieren geplant, verklaart Rian de Feijter van het waterschap. Dat zijn snelgroeiende bomen en dat was belangrijk omdat huishoudens toen nog heel veel hout gebruikten. Oudere mensen heb ik vaak horen zeggen dat er voor de oorlog nog helemaal niet zo veel populieren stonden in Zeeland.

Het waterschap heeft onlangs het Beheerplan Beplantingen voor 2016-2020 vastgesteld. Op dit moment worden in het kader van dat plan bomen gerooid in heel Zeeland. Ze moeten weg omdat ze oud en verzwakt zijn en bij storm een gevaar voor de omgeving vormen. Maar liefst 1250 bomen en 4000 struiken kapt het schap dit rooi- en plantseizoen (november 2016/april 2017). Maar daar komen er net zoveel voor terug, bezweert Rian de Feijter. En wel z, dat we over zestig jaar niet opnieuw met een grijze golf aan oude bomen zitten. Zo worden waar populieren verdwijnen, niet altijd populieren teruggeplant. Duurzame eiken en esdoorn, of resistente iepsoorten nemen hier en daar hun plaats over. Een gevarieerde aanplant betekent ook variatie in levensduur.
PZC (http://www.pzc.nl/)    18-12-2016

Meubelmaker plant duizenden bomen: "Wou iets teruggeven aan natuur"
In Galmaarden (Belgie) heeft een meubelmaker duizend bomen geplant als compensatie voor het vele hout dat hij gebruikt. Vorig jaar gingen al eens vijftienhonderd bomen de grond in. Nu gaat hij op zoek naar nieuwe grond om nog meer bomen te planten.

Al meer dan tien jaar maakt Johan Cromphout uit Galmaarden meubels op maat. Het vele hout dat hij hiervoor gebruikt, probeert hij sinds enige tijd te compenseren door nieuwe bomen te planten. "Enkele jaren geleden begon het me te dagen dat ik iets aan onze natuur moest teruggeven", vertelt hij. "Dus ging ik op zoek naar een stuk grond met het idee bomen te planten."

Dat stuk grond vond hij in de Hoogstraat. "Ik ben meteen begonnen met planten. Vorig jaar gingen al vijftienhonderd bomen de grond in. Zopas heb ik nog eens duizend bomen geplant."

Cromphout koos vooral voor esdoorn, eik, linde, kerselaar en wilde kastanje omdat die de meeste bijen aantrekken. "Het wordt in eerste instantie een privbos, maar op aanvraag stellen we het zeker open." In de toekomst hoopt de meubelmaker nog meer bomen te planten. Hiervoor is hij op zoek naar nieuwe grond in de buurt.
De Redactie (http://deredactie.be/)    12-12-2016

Troeteleik in middenberm A58 moet weg
Een monumentale eik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout wordt omgehakt. Rijkswaterstaat gaat de weg op die plek verbreden en de boom staat daarbij in de weg.

Rijkswaterstaat liet onderzoeken of de boom kan worden uitgegraven en verplaatst, maar dat blijkt niet mogelijk. De boom zou dat niet overleven. Ook is onderzocht of een nabijgelegen viaduct kan worden verplaatst, maar dat is te duur. Het viaduct kan alleen verbreed worden als daarbij de middenberm kan worden gebruikt. Maar daar staat de eik dus in de weg.

Volgens Rijkswaterstaat wegen de maatschappelijke baten van het behouden van de eik niet op tegen de kosten. De Bomenstichting is het daar niet mee eens en staat al klaar om tegen de kapvergunning te protesteren. Volgens de stichting is de boom kerngezond en kan hij nog lang mee.

De 140 jaar oude boom maakte ooit deel uit van een oprijlaan van het landgoed Anneville. Koningin Wilhelmina logeerde na de oorlog een tijd op het landgoed en is in die periode vaak langs de eik gereden. Toen in 1968 werd begonnen met de aanleg van A58 bleek deze dwars door de oprijlaan van het landgoed te lopen. Een aantal eiken moesten daarom sneuvelen, maar n ervan kon blijven staan omdat hij precies in de middenberm van de snelweg zou komen.

Toen de snelweg eenmaal in gebruik was bleek na een paar jaar dat de boom aan het verdrogen was. Rijkswaterstaat legde toen een drainagesysteem aan rond de boom, met een vulpunt op het viaduct. Daar wordt sindsdien eens in de zoveel tijd 8.000 liter water in gepompt door een tankwagen die dat water uit de nabijgelegen rivier de Mark oppompt. Het systeem werkt goed, want de eik in de middenberm staat er volgens deskundigen beter bij dan de overgebleven laanbomen die naast de snelweg staan. De boom kreeg door al deze maatregelen binnen Rijkswaterstaat de bijnaam 'troetelboom'. Ook wordt hij wel 'de heilige eik' genoemd.

De monumentale eik in de A58 is niet de oudste boom van Brabant. Dat is de linde in Sambeek. Die is tussen de 400 en 500 jaar oud.
NOS (http://nos.nl)    7-12-2016

Hoogste boom van Afrika ontdekt in Tanzania
In een afgelegen vallei in Tanzania hebben wetenschappers de hoogste boom van Afrika ontdekt. Het gevaarte is 81,5 meter hoog. Ter vergelijking: dat is even hoog als de A'dam Toren, de Sacr-Coeur in Parijs of een flatgebouw van meer dan twintig verdiepingen.

De Entandrophragma exelsum-boom groeit op de flanken van de Kilimanjaro berg. Maar mogelijk niet voor lang, want hij wordt in zijn voortbestaan bedreigd doordat er in het gebied veel bomen illegaal worden gekapt. Dat schrijven Duitse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Biodiversity and Conversation.

Wetenschapper Andreas Hemp ontdekte de reusachtige bomen in Tanzania twintig jaar geleden. De afgelopen vier jaar maakte hij regelmatig reizen naar het gebied om de bomen met laserinstrumenten op te meten. Hij onderzocht tien bomen die een opvallend stuk hoger waren dan de rest. Deze reuzen bleken tussen de 59,2 en 81,5 meter hoog te zijn en zijn tussen de 500 en 600 jaar oud.

De kolossale bomen spelen een belangrijke rol in het diverse ecosysteem rondom de Kilimanjaro. Er groeien varens en andere planten op de stam. Ze zijn als een stad in het bos, legt Hemp uit aan New Scientist.

De bomen staan in een vallei in de buurt van het Kilimanjaro National Park. Hemp hoopt dat het park kan worden uitgebreid, zodat de tien bomen erin komen te staan. Zo kunnen ze beschermd worden tegen mensen die illegaal hout kappen in het gebied.

De nieuwe hoogste boom van Afrika komt niet in de buurt van de hoogste boom ter wereld. In Australi zijn eucalyptusbomen gevonden van meer dan 100 meter hoog. Het wereldrecord staat op naam van een 116 meter hoge reuzensequoia-boom in het Redwood National Park in Californi.

Metro (http://www.metronieuws.nl/)    29-11-2016

Rotterdamse bomen onder de veilinghamer
De gemeente Rotterdam gaat gerooide bomen veilen. Het gaat om bomen die vanwege ziekte of veiligheid zijn gekapt, of door een storm zijn omgewaaid. Het hout is van goede kwaliteit en geschikt voor meubelmakers, kunstenaars en houtdraaiers.

Een van de bomen die onder de veilinghamer gaat, is een moerascypres. "Die heeft een mooie donkerrode kern en een regelmatige kerf. Dit is uitstekend hout om iets van te maken, bijvoorbeeld snijplanken", vertelt Anton Klijnsmit van de afdeling boomverzorging van de gemeente Rotterdam. Onder de veilingobjecten zitten ook een omgevallen kastanjeboom uit de Burgemeester Meineszlaan, een notenboom en zestig jaar oude boomhazelaar van begraafplaats Crooswijk.

In het oosten van het land zijn houtveilingen traditie maar in de Randstad is het uniek. "Het is voor het eerst dat de gemeente Rotterdam gekapt hout uit eigen stad aanbiedt op een veiling", aldus Klijnsmit.

Iedere stam wordt door een expert ingedeeld in een prijsklasse. Genteresseerden moeten rekenen op een minimumbod van 80 euro per stam. De houtveiling is op 14 december in het Kralingse Bos.
RTV Rijnmond (http://www.rijnmond.nl)    25-11-2016

Stokoude eik Brinkgreven mooiste boom van Deventer
Een oude eik in park Brinkgreven is verkozen tot mooiste boom van Deventer. Volgens de organisatie was het een nek-aan-nek-race, ofwel tak-aan-tak-race, tussen deze eik en een Christusdoorn in Keizerslanden.

De eik won met een verschil van 57 stemmen.In totaal werden er 698 stemmen uitgebracht. De eik is misschien wel drieduizend jaar oud, volgens Bieuwse Roelofs. Als derde eindigde een Beuk aan de Gravenweg in Colmschate.
De Stentor (http://www.destentor.nl)    19-11-2016

Duizenden bomen weg om essentaksterfte
De gemeente Noordoostpolder gaat de komende tijd ruim 2000 essen kappen. Dat is nodig omdat de bomen zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte.

Onlangs meldde de gemeente al dat door de essentaksterfte bijna 400 essen langs de Kamperweg om gaan. Inmiddels is duidelijk dat ook langs andere buitenwegen en in enkele dorpsbossen veel bomen ziek zijn.

Ook zo'n 100 kastanjebomen in de dorpen en Emmeloord worden gekapt. Deze bomen hebben een bloedingsziekte. De gemeente zegt op termijn een mix van boomsoorten terug te plaatsen.
Omroep Flevoland (https://www.omroepflevoland.nl)    12-11-2016

Fijnspar is Duitse Boom van het Jaar 2017
In Duitsland is Picea abies verkozen tot Boom van het Jaar 2017. Daarmee stimuleren de Duitsers meer aanplant van de fijnspar.

De stichting Baum des Jahres vond het nu wel tijd worden om de Duitse titel aan de fijnspar te geven. De afgelopen 27 jaar werd telkens een andere boomsoort verkozen. Terwijl Picea abies symbool staat voor de herbebossing van Duitsland.

De fijnspar zorgt volgens de stichting wel voor tegenstellingen in Duitsland. Voor de een is het de broodboom van de Duitse bosbouw, maar de ander associeert de boom met onwenselijke monoculturen.

Dit jaar is nog de linde (Tilia cordata) Boom van het Jaar in Duitsland.

De Boomkwekerij (http://www.deboomkwekerij.nl/)    30-10-2016

Massemse linde is boom van het jaar in Belgie
De Dorpslinde van Massemen heeft met grote overtuiging de "Boom van het Jaar Wedstrijd 2016" gewonnen. Deze opmerkelijke boom, die al eeuwenlang het Dorpsplein van Massemen siert, kreeg niet minder dan 6.546 stemmen op een totaal van 15.219 geldige stemmen. Daarmee laat hij de duizendjarige Eik van Lummen en de Zomereik van Vollezele, respectievelijk tweede en derde geindigd in deze wedstrijd, achter zich.

De Dorpslinde van Massemen werd genomineerd voor de Boom van het Jaar Wedstrijd 2016 door de Massemse Benedicte Vispoel, die deze bijzonder boom maar al te graag in de schijnwerpers wil plaatsen. Ik ben opgelucht en fier dat onze linde nu eindelijk de erkenning en aandacht krijgt die hij verdient! dixit Benedicte.

Volgens de wedstrijdjury is de winnende Dorpslinde van Massemen een prachtig voorbeeld van hoe een boom de gemeenschap met elkaar en met de natuur verbindt: Met de keuze voor de Dorpslinde van Massemen werd niet gekozen voor een boom, maar voor een dorpsgenoot die doorheen meer dan 4 eeuwen een vooraanstaande getuige was van het dorpsleven in Massemen. De Dorpslinde verbindt niet alleen de huidige bewoners maar ook de opeenvolgende generaties. Hij is daardoor een terechte winnaar, aldus Jurgen Tack, voorzitter van de wedstrijdjury.

Deze unieke veteraanboom wordt inderdaad gekoesterd in Massemen. Zijn knoestige stammen, zijn holle binnenkant en zijn wollige lenteblaren zijn de stille getuigen van een rijke geschiedenis. Hij kreunde van schrik toen de Massemse kerk in 1645 in lichterlaaie stond, hij vierde feest met de Heren van Massemen toen het dorp in 1650 een prinsdom werd en hij zag hoe de Franskiljons verdreven werden in 1798. De linde verspreidt een heerlijk parfum, prijkt op menig schilderij en nog steeds ontluikt er nieuwe liefde onder de bladeren. In 2006 bestudeerden wetenschappers van de UGent de groeiringen van het hout uit het buitenste, nog levende gedeelte van de holle lindestam en konden zo met zekerheid zeggen dat de linde toen tussen 378 en 440 jaar oud was. Vandaag mag je daar nog eens 10 jaar bijtellen. Zijn stamomtrek telt maar liefst meer dan 7 meter.

Ook burgemeester Alain Pardaen is fier op de mooie overwinning van "zijn" Dorpslinde: De 4 eeuwen oude linde op het Dorpsplein van de Wetterse deelgemeente Massemen is niet zomaar een boom. De vele reacties die ik mocht ontvangen op de kandidatuur van de linde als Boom van het Jaar, zeggen mij dat naast zijn prachtig en monumentaal uitzicht er nog veel andere zaken meespeelden in het behalen van een topscore voor deze wedstrijd. Menig burger gaf zijn sentimentele herinneringen mee, van een eerste liefje tot spelen als kleine ukkie, zijn verhaal en zijn emoties er tegen te vertellen, dansen, feestvieren, maar ook droefenis, alles gebeurde om en rond deze Dorpslinde van Massemen. Een terechte winnaar en titel als Boom van het Jaar voor deze meer dan 400 jaren oude knapperd en bijna psycholoog.

Het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool van Massemen, die net naast het dorpsplein en de linde ligt, maakte een liedje, geinspireerd door "De Zevensprong", voor de eeuwenoude boom. "Ken je de lindeboom" is de titel. Zeker is nu al dat er op zaterdag 5 november a.s. een dorpsfeest volgt.

Naast de eer die deze titel met zich meebrengt, wint de "Boom van het Jaar 2016" ook een professionele boomverzorging. Boomverzorgers zullen de boom indien nodig onder handen nemen en instaan voor een snoeibeurt, een verankering of een standplaatsverbetering. Die prijs wordt aangeboden door Bomen Beter Beheren, de vereniging van Vlaamse boomverzorgers. Zij zullen samen met de gemeente bekijken wat de Dorpslinde van Massemen nodig heeft. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt er ook een boomvriendelijk initiatief in de buurt aangeboden: de aanplant van een nieuwe boom, de installatie van een zitbank of de inrichting van een speelbos. Deze prijs wordt aangeboden door LandMax, adviesbureau voor de groene buitenruimte.

En er is nog meer: begin 2017 zal de Dorpslinde van Massemen als Belgische inzending meedingen naar de titel van "European Tree of the Year", samen met 15 andere Europese landen. Dit initiatief wordt op Europees niveau georganiseerd door de Environmental Partnership Association in samenwerking met ELO (European Landowners Organization).

De wedstrijd is een initiatief van SBNL-VL (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen), daartoe financieel ondersteund door het Fonds Baillet Latour, en in samenwerking met ANB, BOS+, ELO, Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen en de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij.
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be/)    19-10-2016

'Uitgestorven boom' blijkt gewoon in de achtertuin van de koningin te staan
Een boom waarvan onderzoekers al jaren zeker wisten dat deze in Groot-Brittanni was uitgestorven, blijkt gewoon in de koninklijke tuinen te staan.

Het draait om een iep (Ulmus wentworthii 'Pendula'). Ooit kwam deze veelvuldig in Groot-Brittanni voor, maar dat veranderde aan het eind van de negentiende eeuw toen de iepenziekte genadeloos toesloeg en in Groot-Brittanni tussen de 25 en 75 miljoen bomen het loodje legden. Ook de Wentworth-iep werd hard getroffen. Zo hard dat deze in Groot-Brittanni uitstierf.

Tenminste, dat dachten we. Want onderzoekers hebben nu in de tuin van de Britse koningin twee volwassen Wentworth-iepen teruggevonden. De bomen staan in de tuin die hoort bij het Palace of Holyroodhouse, op een steenworp afstand van het centrum van Edinburgh.

Medewerkers van de Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) maakten een wandeling door de koninklijke tuin toen hun oog op de iepen viel. Ze bestempelden de bomen als "vreemd", waarna dr. Max Coleman de bomen eens van dichtbij kwam bekijken. Hij kon maar n conclusie trekken: dit waren uitgestorven iepen. De twee bomen zijn meer dan dertig meter hoog en het is dan ook lastig voor te stellen dat ze zo lang over het hoofd zijn gezien.

Grote vraag is nu waar de bomen precies vandaan komen. De archieven melden dat er in 1902 drie Wentworth-iepen vanuit Duitsland naar RBGE werden gebracht. Daarna maken de archieven telkens melding van maar n Wentworth-iep die in de koninklijke tuin is geplaatst. En die iep bezweek in 1996 aan de iepenziekte. "Het is heel verleidelijk om te speculeren dat de Wentworth-iepen bij het paleis de twee missende bomen zijn," stelt Coleman. Mogelijk zijn deze pas later naar de koninklijke tuinen verplaatst.

Maar veel belangrijker dan het verleden van de iepen is hun toekomst. Onderzoekers kijken momenteel of ze de bomen kunnen gebruiken om het aantal Wentworth-iepen in Groot-Brittanni toe te laten nemen.

Bronmateriaal: "Trees believed extinct found thriving at royal palace" - Royal Botanic Garden Edinburgh
Scientas.nl (https://www.scientias.nl)    11-10-2016

Fotografe reist speciale bomen achterna
Aan een dikke tak van de drakenbloedboom hangt een meisje in een rode jurk zo klein, zo kwetsbaar, zo blank in een wereld die duidelijk niet de hare is. Deze boom groeit op het eiland Socotra bij Jemen en was voor fotografe Scarlett Hooft Graafland zij is het, in die rode jurk aanleiding om daar naar toe te reizen.

Ze reist wel vaker bomen achterna: deze drakenbloedboom bij Jemen, en de Old Tjikkoboom in Zweden die de oudste boom ter wereld heet te zijn, en de baobab op Madagascar, en de coniferen die de achttiende-eeuwse ontdekkingsreiziger James Cook tegenkwam in de Stille Zuidzee. Die zoektochten brengen haar naar schijnbaar ongerepte plekken op de wereld waar ze vervolgens, in samenspraak met de lokale bevolking, taferelen ensceneert. Er heerst altijd een zekere ongemakkelijke spanning tussen die idyllische landschappen, waar ze naar eigen zeggen altijd op zoek is naar het authentieke, en de gekunstelde taferelen die zij tegen dat decor construeert.

Sommige taferelen roepen iets geheimzinnigs op, zoals de foto van haarzelf hangend aan de boom, of die waarop de dochter van haar assistente naakt onder het schild van een schildpad opgevouwen ligt. Vaak, maar niet altijd meteen zichtbaar, stelt ze een mondiaal probleem aan de kaak: de vrouw die op Vanuatu in de branding staat met een lange stop op haar hoofd gebalanceerd, roept een subtiele maar heldere associatie op met de zeespiegelstijging die deze archipel bedreigt. Hoe ongerept is dat ongerepte landschap eigenlijk? En andere keren is het effect uitgesproken komisch, bijvoorbeeld de twee mannen n hun kameel die ze in roze doeken heeft gewikkeld. In de duinen van Dubai heeft ze vijf gestalten neergezet met wapperende roze sluiers vrouwen, neem je automatisch aan, totdat je ineens aan hun voeten ziet dat het kerels zijn, en er onder de doeken zich hier en daar een baard aftekent.

Huis Marseille heeft voor een nogal geforceerd samengaan gekozen van Shores for you van Scarlett Hooft Graafland met de tentoonstelling In de geest van de natuur, met werk van drie Afrikaanse fotografen, plus nog wat werk van weer andere Afrikanen uit de eigen collectie. Hoe mooi en sterk het werk van de afzonderlijke makers ook is, er lopen zoveel stijlen, verhaallijnen en tijdperken door elkaar dat het geheel minder is dan de som der delen.

Wat krachtig overeind blijft is het werk van de Nigeriaanse fotograaf Rotimi Fani-Kayode (1955-1989). Ook zijn beelden zijn sterk gensceneerd, maar dan in de studio, en met attributen als veren die naar zijn Afrikaanse wortels verwijzen maar het onderwerp is het mannelijke lichaam. Fani-Kayode overleed op 34-jarige leeftijd aan aids en heeft waarschijnlijk nooit geweten wat voor belangrijke rol hij met zijn beelden speelde als voorvechter van de homo-emancipatie.
NRC (https://www.nrc.nl)    4-10-2016

Struiken verspreiden zich sneller dan bomen door vertakte stammen
Struiken zijn meer wijd verspreid op aarde dan bomen door hun vertakte stammen, zo blijkt uit een nieuwe studie.
Op 40 procent van het aardoppervlak groeien struiken, terwijl bomen slechts op 28 procent van de aardbodem voorkomen. Dat komt waarschijnlijk omdat de vertakte stammen van struiken zorgen voor een snelle groei en efficinte voorziening van voedingsstoffen. Zweedse onderzoekers komen tot die conclusie in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Plant Science.

Het is al langer bekend dat er in de natuur meer struiken dan bomen voorkomen, maar tot nu toe was er weinig onderzoek gedaan naar de vraag waarom dat zo is. Biologen van de Universiteit van Gthenborg hebben met behulp van een computermodel aangetoond waarom struiken sneller groeien dan bomen. "We hebben een verklaring gevonden voor het feit dat struiken in zo veel verschillende gebieden succesvol zijn", schrijft hoofdonderzoeker Frank Gtmark.

Uit het model blijkt dat het transport van water en voedingsstoffen in struiken efficinter verloopt dan in bomen door de vertakte stammen, zo meldt nieuwssite ScienceDaily. Door de vertakkingen komt de voeding sneller aan op de plaats van bestemming in de struik. Verder hebben struiken door hun vertakte stammen in verhouding ook meer schors dan bomen. Het groeiproces verloopt daardoor waarschijnlijk sneller. Op het schors ontstaan namelijk de toppen waaruit nieuwe twijgjes, takken en bladeren groeien.

De studie naar struikgroei kan nieuwe inzichten bieden in de snelle verspreiding van struiken in graslanden en heides, die lijkt op te treden door klimaatverandering.
Nu.nl (http://nu.nl)    30-9-2016

Jonge bomen weten gewoon dat een ree aan ze geknabbeld heeft
Nieuw onderzoek toont aan dat jonge beuken die een scheut of knop kwijt zijn geraakt feilloos weten of dat komt door toedoen van een ree of niet.

Als het lente wordt, zie je ze overal in het bos. Nieuwe scheuten en knoppen aan jonge bomen. Zon nieuwe scheut (in het geval van een boom ook wel lot genoemd) is voor de jonge boom heel belangrijk: dankzij deze nieuwe uitlopers kan de boom immers groeien en net zo groot en sterk worden als de oude bomen die hem in het bos omringen.

Maar soms gooien reen roet in het eten. Zij hebben namelijk een voorliefde voor de scheuten en knoppen aan jonge bomen. En als er eenmaal een ree aan zon jonge boom heeft zitten knabbelen, ziet het er somber uit. In het gunstigste geval loopt de boom een flinke groeiachterstand op. In het slechtste geval gaat de boom dood. Experimenten met de beuk en gewone esdoorn tonen nu echter aan dat deze bomen weten dat een ree aan ze geknabbeld heeft en vervolgens in actie komen om te voorkomen dat dat in de toekomst vaker gebeurt.

Wanneer een ree aan een beuk of esdoorn knabbelt, maakt de boom een hormoon aan. Dat hormoon leidt tot een verhoogde productie van bepaalde tannines in de boom. En die tannines benvloeden een ree zodanig dat deze minder trek heeft in scheuten en knoppen. Tegelijkertijd worden in reactie op het speeksel van de reen groeihormonen aangemaakt in de boom die de groei van de overgebleven uitlopers bevorderen en het verlies van de andere uitlopers moeten compenseren. Maar als een blad of knop afgerukt wordt zonder dat een ree daarbij betrokken is, stimuleert de boom de productie van het hormoon of de tannines niet, vertelt onderzoeker Bettina Ohse, verbonden aan de universiteit van Leipzig. In plaats daarvan maakt de boom voornamelijk hormonen aan om de wonden te dichten.

Een boom is dus blijkbaar in staat om vast te stellen of een uitloper verloren is gegaan door toedoen van een ree of door andere factoren. Maar hoe dan? Dat hebben Ohse en collegas uitgezocht. En wat blijkt? De bomen herkennen reen aan hun speeksel.

Ohse en collegas trekken die conclusie nadat ze uitlopers van jonge beuken en esdoorns verwijderden en wat speeksel van een ree druppelden op de plek waar de uitloper tot voor kort zat. Daarop stegen de concentraties groeihormonen en tannines in de boom. In navolging van dit fundamentele onderzoek zou het interessant zijn om andere boomsoorten en hun defensieve strategien tegen reen te bestuderen, stelt Ohse. Als sommige bomen beter in staat zijn om zich te beschermen, kunnen deze soorten wellicht in de toekomst in meer bossen worden toegepast.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat bomen en planten geen passief onderdeel zijn in hun omgeving. Ze zijn actief en zich bewust van wat er om hen heen gebeurt. Zo heeft onderzoek aangetoond dat planten elkaars aanwezigheid kunnen voelen en elkaar kunnen horen. En recent suggereerden onderzoekers dat bomen als de nacht invalt een dutje doen: ze laten hun takken hangen en hijsen ze weer op als de zon opkomt.
Scientas.nl (https://www.scientias.nl)    11-9-2016

Boeren in Guatemala krijgen geld om bomen te planten
In Latijns-Amerika moeten bossen vaak wijken voor landbouw, maar in Guatemala krijgen boeren nu geld om juist bomen te planten. Ze kunnen tegelijk hun landbouwtradities voortzetten en daarmee slaat het project twee vliegen in een klap.

Door de oprukkende monocultuur en veeteelt staan bossen steeds meer onder druk. In het noordelijke departement Petn wil de Guatemalteekse overheid het tij keren door de boeren subsidies te geven. Met het geld moeten ze bomen planten. Tegelijk mogen ze hun traditionele landbouwteelten voortzetten.

Pedro May Mez, een boer die tot het Q'eqchi'-volk behoort, woont in Aguapaque. Toen hij hier als kind arriveerde, moest hij samen met zijn vader en grootvader alle bomen kappen om plaats te maken voor de teelt van mas en bonen. Toen ik hier aankwam, doodde ik het bos, zegt hij. Daardoor is hier al lang niets meer, alleen mas en bonen.

Twee jaar geleden zette het MAGA, het landbouwministerie, samen met de VN-landbouworganisatie FAO het project Sistemas Agroforestales op in deze zone. Het wilde de teelten diversifiren via de verspreiding van de broodnootboom, een inheemse soort.

De maatregelen genereren ontwikkeling voor de families zonder dat de productiviteit achteruit gaat Boeren die in het systeem stappen, krijgen meer dan 18.000 quetzal (2000 euro), in jaarlijkse schijven. Daarvoor moeten ze een deel van hun grond herbebossen met 160 broodnootbomen. Zes jaar lang krijgen ze ondersteuning van het landbouwministerie. Dat geeft advies over de teelt, oogst en consumptie van broodnoten. Die stimuleringsmaatregelen genereren ontwikkeling voor de families zonder dat de productiviteit van hun grond achteruitgaat, zegt Aldo Rosales van het MAGA.

Het project wijkt af van andere herbebossingsprojecten. Het gaat om herbebossing die tegelijk voedsel levert, zegt Rosales. De bedoeling is de grond maximaal te benutten. Op het terrein van Pedro May Mez zie je nu mas, bonen, moringa en cacao naast de broodnootbomen, die nu een jaar oud zijn. Broodnoten bevatten veel protenen en zijn geschikt voor menselijke consumptie. Ze kunnen ook als diervoeder gebruikt worden.

Na jaren van bomen kappen ziet Pedro May Mez dit project als een nieuwe kans om iets te recupereren wat hij en zijn familie nodig hebben: bomen. Het is een goed project. Het is zeer warm maar er is geen schaduw en geen water. Nu hebben we op mijn grond alles, zelfs hout. Vroeger bestond de verleiding om bij de buren hout te gaan stelen. Nu hebben we onze eigen bomen en doen we dat niet meer.

Vroeger bestond de verleiding om bij de buren hout te gaan stelen, nu hebben we onze eigen bomen Ook Ricardo May Ch, een zoon van Pedro, doet mee aan het programma. Hij heeft een terrein naast dat van zijn vader en heeft het geld van de subsidie al genvesteerd. Met het geld kochten we schoenen voor mijn kinderen, een zonnepaneel, waarmee we onze telefoons opladen en wat elektriciteit in huis hebben, en een koe, die we in geval van nood op de markt kunnen verkopen.
One World (https://www.oneworld.nl)    1-9-2016

Nomineer de mooiste boom van Tilburg (oproep)
Wat is de mooiste boom van Tilburg? En waarom is die zo bijzonder? U kunt vanaf nu het antwoord aandragen in een verkiezing die het Brabants Dagblad en stichting Stadsbomen Tilburg organiseren.

'Tilburgs mooiste boom' - die natuurlijk ook in Udenhout of Berkel-Enschot kan staan - zal in september via een publieke stemming worden uitverkoren.

Maar: eerst kan iedereen zijn favoriete boom nomineren, en vertellen waarom. "Belangrijk is: bomen worden gewaardeerd", zegt Bram van Beurden van Stadsbomen Tilburg. "En niet alleen om de bijzondere verschijningsvorm of de ouderdom. Ze betekenen iets voor mensen. Die verhalen over waarom een boom bijzonder of belangrijk voor hen is, willen we graag horen."

Uit alle nominaties kiest een jury 10 bomen. Ze komen deze zomer aan bod in een serie die het Brabants Dagblad publiceert, in de krant en online. Daarna kan het publiek stemmen. Doe mee! En vertel het Brabants Dagblad waarom die ene boom voor u zo speciaal is. Bekijk het fotoalbum met de genomineerde Tilburgse bomen. Uw mooiste boom kunt u ook via oproep@bd.nl insturen. Vermeld daarbij de locatie van boom.
Brabants Dagblad (http://www.bd.nl/)    11-8-2016

Beroemde boom uit Shawshank Redemption omgevallen
En van de beroemdste bomen uit de Amerikaanse filmgeschiedenis is niet meer. De witte eik uit de film "The Shawshank redemption", die in Mansfield (Ohio) stond, is omgevallen. De eik is aan het einde van het gevangenisdrama te zien, wanneer het personage dat vertolkt wordt door Morgan Freeman -gevangene Red Redding- aan de voet van de boom een kistje opgraaft met daarin een brief en cash geld, goed voor een busticket naar zijn vriend die kon ontsnappen, Andy Dufresne - gespeeld door Tim Robbins.

De eik speelde een symbolisch belangrijke rol in de film: "Beloof me Red, als je hier ooit weg raakt... vind die plaats", vroeg Dufresne zijn medegedetineerde. Dufresne had zijn vrouw onder de boom ten huwelijk gevraagd. Hij zat onschuldig in de gevangenis omdat hij haar zou hebben vermoord.

In het manuscript van Stephen King, waarop de film gebaseerd is, stond de eik in een veld in Maine. De scne werd echter gefilmd in Ohio, bijna 1.000 kilometer daarvandaan. Door de film werd de plaats een toeristische attractie.

Vijf jaar geleden werd de boom al eens geraakt door een bliksem. Een deel van de eik raakte toen beschadigd. Vrijdag is het resterende deel omgevallen door hevige wind, bevestigt men op het plaatselijke bureau voor Toerisme. "Het is een trieste dag voor Shawshank-fans."
De Redactie (http://deredactie.be/)    28-7-2016

Es verdwijnt misschien uit Amsterdamse Bos door schimmel
Het gaat niet goed met de es in het Amsterdamse Bos. Door een schimmel is er een kans dat de boomsoort wellicht helemaal verdwijnt uit het bos. Bomendokter Hans Kaljee legt het uit. 'Hier begint het, zo'n jonge es', zegt de bomendokter terwijl hij wijst naar een tak van een es. 'Daar zie je de verschrompeling van het blad ontstaan. Kijk, hier heb je dan een tak die dood is, hier heb je nog verschrompelde blaadjes, en het is alleen de es waarbij het plaats vindt.' Vrijdag werd al een aantal zieke essen langs de fietspaden in het bos gekapt om het gevaar van vallende takken te verkleinen. Volgens de eerste berichten gaat het om zo'n 70 bomen.

Het probleem voor de es begint als een schimmel zich nestelt op de bladeren op de grond in het bos en z'n sporen los laat, die vervolgens op de blaadjes in de boom gaan zitten. 'Dan infecteert hij het blad, het lijkt niet zo erg, maar het blad verschrompelt, de nieuwe scheuten sterven en uiteindelijk zakt de hele boom in elkaar als het even tegen zit', zegt Kaljee.

De essen in de stad blijven redelijk buiten schot. Maar liefst twintig procent van de essen in het Amsterdamse Bos krijgt er flink van langs van de zogeheten essentak-sterfte. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat er over een tijd geen es meer te vinden is.

Overigens vindt de bomendokter het niet zonde dat de bomen gekapt zijn. Van het flexibele hout worden bijvoorbeeld schopstelen gemaakt. 'Dit gaat nog een prachtig doel dienen. Ik wou dat ik het mee mocht nemen', aldus Kaljee, wijzend naar de gekapte bomen.
AT5 (http://www.at5.nl/)    23-7-2016

Dna-test bewijst: kronkeleiken op Bosberg horen bij oerboom
Wetenschappelijk staat het nu vast: de twee eikenstammen op de Bosberg bij Appelscha en de tussenliggende stomp horen bij dezelfde eeuwenoude moederboom. Deze conclusie trekt adviesbureau Boom-KCB uit Nijeberkoop na dna-onderzoek. De boomexperts lieten bladmateriaal van zes verschillende eikenstammen op en bij de Bosberg bemonsteren.

Van de twee kronkelige exemplaren bovenop het 27 meter hoge stuifduin kan nu met zekerheid worden gesteld dat ze bij elkaar horen. ,,Daarmee is wetenschappelijk bewezen wat we al vermoedden, zegt onderzoeker Jan-Bouke Sijtsma. ,,Dit is een extra bevestiging.

Het zijn uitlopers van een eeuwenoude eikenboom die binnenin de Bosberg leeft. Eerder dit jaar trof Sijtsma tijdens boringen al levend schorsweefsel aan, dat duidde op een ondergestoven oerboom. ,,Gewoon een heel apart geval. De andere onderzochte bomen zijn hier geen vertakkingen van, zo blijkt nu. Van n ervan komt dit voor Sijtsma als een verrassing. Die had hetzelfde kronkelige, verweerde uiterlijk als de stammen bovenop het duin.

Nu vaststaat dat die andere eiken niet tot de moederboom behoren, kan die ook beter worden beschermd. Een paar eiken hangen namelijk een beetje over de twee oerstammen heen. Daarop kan nu een snoeiplan worden gemaakt, maar Sijtsma predikt hierbij behoedzaamheid. ,,Je moet heel voorzichtig zijn met veranderingen in de groeiomgeving van zon oude boom. Die moet je niet in een keer vrij zagen. Zoiets moet geleidelijk.

Voor Sijtsma zit het werk op de Bosberg er nog niet op. Boom-KCB houdt de bouw van de nieuwe uitkijktoren Belvdre, pal naast de opzienbarende eik, nauwlettend in de gaten. De liftschacht van de attractie is inmiddels geplaatst door aannemer Heuvelman-Ibis uit Delfzijl. Sijtsma is ,,heel tevreden over de voorzichtigheid van de bouwers.
Leeuwarder Courant (http://www.lc.nl/)    9-7-2016

Hoe Nederland vecht tegen de kastanjedood
Een zomer zonder bierfietsen, hop-on-hop-off-bussen en Nutellatoeristen, daar komt een mens wel overheen. Maar een voorjaar zonder zingende merels, bloeiende kastanjes of ritselende iepenvruchtjes? Je weet het niet.

Een tijdlang heeft het er beroerd uitgezien. In 2004 verschenen berichten dat de paardenkastanjes in Nederland bij duizenden tegelijk werden aangetast door een onbekende bloedingsziekte. Het begon met een roestbruine ruwe plek op de schors, daaruit ging bruinrood kleverig sap stromen, weldra vergeelden en verwelkten bladeren en dan was het eind niet ver meer. In kastanjestad Den Haag was 39 procent van de bomen aangetast, in Utrecht al 10 procent. Veel kastanjes, ook monumentale, waren niet meer te redden, herstel van aangetaste bomen werd niet waargenomen. We moesten met het ergste rekening houden.

Toen werd het 2012 en trok ook de Vogelbescherming aan de bel. Een virusziekte die al sinds 2001 huishield onder de merels van Oostenrijk en Tsjechi was doorgedrongen in Duitsland met alle gevolgen van dien. Het zogenoemde Usutu-virus werd overgedragen door muggen en die konden nu elk moment Nederland binnenvliegen. Zei dan maar dag tegen de merels. Men werd opgeroepen de vondst van dode vogels te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht. De media begrepen: het wordt stil in de Hollandse tuinen.

Maar ziet en hoort! De kastanjes zijn er nog en de merels zingen als nooit tevoren.
Hoe kan dat? De Usutu-epidemie is voorbij, zegt het Utrechtse wildziektencentrum dat voor de zekerheid nog even belde met Oostenrijk. Er is immuniteit ontstaan, de ziekte is verdwenen en de Oostenrijkse merelpopulatie is weer helemaal terug op het oude niveau. In Duitsland duurt het herstel wat langer.

In Nederland zijn nooit dode merels of andere vogels met Usutu gevonden, voegt Hein Sprong van het RIVM er aan toe. Ook in muggen is nooit Usutu aangetoond, maar dat zegt niets want het is een lastige test.

Het Amselsterben is Nederland gewoon voorbijgegaan maar niemand voelde zich verplicht dat door te geven. En de paardenkastanjes? Het goede nieuws komt hier van twee kanten. Het staat nu vast dat sommige kastanjes wel degelijk herstelden van de bloedingsziekte waaraan ze leden. De AW-redactie heeft er vele in de gaten gehouden en zag het bloeden volkomen stoppen bij de kleine kastanjes aan de Amstelzijde van de Amsterdamse Stopera. Ook de kastanjes langs de Rijpgracht, een aardig watertje verderop in de stad, lijden geen bloedverlies meer. Je ziet planten niet vaak bijkomen van een kwaal, maar hier gebeurde het.

Hier en daar komt herstel voor, beaamt onderzoeker Fons van Kuik van Wageningen UR, vooral als de bomen in goede grond staan en genoeg water krijgen. Maar algemeen is het niet. De bloedingsziekte heeft heel veel slachtoffers gemaakt, er zijn gemeenten met honderden dode bomen.

Van Kuik is vanaf het eerste begin bij het onderzoek aan de bloedingsziekte betrokken geweest. Het was schrikken, in 2004. De sterfte ging heel snel en we wisten niet wat het was. Maar er kwam geld van de overheid, de werkgroep Aesculaap werd opgericht en elegant onderzoek bracht al in 2006 uitsluitsel: Arjen Speksnijder (Plant Research International) stelde vast dat de ziekte werd veroorzaakt door een bacterie van de soort Pseudomonas syringae, de specifieke kastanje-aantaster wordt aangeduid met pathovar aesculi. De bacterie viel uit wonden te isoleren, kon worden reingekweekt en bleek in gezonde jonge boompjes opnieuw ziekteverschijnselen op te wekken. Geen twijfel mogelijk.

Maar wat nu? Het blijkt dat de Pseudomonas van nature in de kroon van de kastanjebomen leeft maar pas gevaarlijk wordt als hij zich, veel lager, in de stam van de boom kan vermenigvuldigen, dan wordt op den duur de sapstroom in de bast onderbroken. Maar onder de schors is de bacterie moeilijk te bereiken met chemicalin of andere preparaten. Niet dat het niet geprobeerd is.

Toen was daar het idee van de warmtebehandeling, een oude truc uit de bollenteelt. Sommige ziekteverwekkers zijn z temperatuurgevoelig dat ze binnen hun waardplant zijn te doden zonder dat de plant zelf schade ondervindt. En verdoemd: P. syringae bleek er zo n. Kasproeven toonden aan dat de bacterie uit kastanjeboompjes verdween als die 48 uur op een temperatuur van 39C werden gehouden. De boompjes zelf doorstaan dat nt, maar boven 42C is schade te verwachten. De marge is heel klein.

In 2013 is met veldproeven begonnen. Eerst werden kastanjestammen omwikkeld met tuinslangen waar warm water door werd gepompt. Later werden isolerende matten, voorzien van een ingenieuze leidingenconstructie, in gebruik genomen. Meet- en regeltechniek houdt de temperatuur precies binnen de marges. De resultaten zijn bijzonder: na de beschreven behandeling zijn de bacterin werkelijk uit de stam verdwenen. Of de boom dan ook opknapt hangt af van de schade die er al was, zegt Erwin Suijkerbuijk van Prop Boomtechniek, het enige bedrijf dat de warmtebehandeling toepast. Kastanjes die al heel ver heen zijn zijn niet goed meer te helpen. We zitten met een achterstand.

Inmiddels heeft Suijkerbuijk al van een tiental gemeenten opdracht gekregen voor warmtebehandelingen. Liefst werkt hij aan kastanjes zonder blad, maar s zomers gaat het ook. De kosten variren van 1000 tot 1500 euro voor ordentelijke laanbomen tot 3800 voor een raar uitgegroeide monumentale kastanje. Het is niet niks, geeft hij toe, maar kappen en herplanten is ook duur.
NRC (http://www.nrc.nl)    1-7-2016

Toekomst troeteleik A58 houdt gemoederen bezig
Het is een monumentale boom, een markante aandachtstrekker maar ook een groot probleem. De zomereik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout. Als de weg verbreed wordt om wat te doen aan de vele files die daar voortdurend ontstaan, moet de boom verdwijnen. Maar dat zien talloze mensen niet zitten.

De A58 kan alleen verbreed worden door de middenberm, waar de 'troeteleik' staat, te gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Anders kan de snelweg niet onder het vlakbij gelegen viaduct door. Aanpassen van dit viaduct zou miljoenen extra kosten en gaat ten koste van het budget dat ook nodig is voor de verbreding van de snelweg bij Oirschot en Best. Verplaatsen overleeft de 140 jaar oude eik niet.

"Gewoon laten staan, die boom", vindt Tamara Ligtvoet. "Het verbreden van de weg kost toch al belachelijk veel geld, dus dan verbreden ze het viaduct maar. Ik vind het een prachtige boom met een prachtig mooi verhaal." Ze krijgt bijval van onder andere Jan van Dongen. "Deze eik was voor mijn schoonvader een markant punt dat hij op de goede weg was naar ons toe en terug, heel lang geleden. Voor ons werd de boom daardoor een monument ter herinnering aan hem en nog steeds."

Voor Chantal Wassenburg was de eik 'altijd een mooi herkenningspunt als ze in Brabant op vakantie ging'. "Zagen we de boom, dan wisten we dat we er bijna waren. Die boom moet gewoon blijven staan."

"Leg de weg er maar omheen in plaats van altijd maar overal doorheen", vindt ook Marille Stokkermans. Om er met een knipoog aan toe te voegen: "En een parkeerplaats erbij om de boom op zijn tijd te kunnen troetelen."

"Mensen het is n boom", benadrukt Sander Schouten. "Gewoon die snelweg verbreden en weg met die boom. De A58 word met de dag drukker." Ook het standpunt van Mcahid Kaplan is duidelijk. "Omhakken die handel en dan twee extra rijstroken erbij. De A58 moet stuk breder worden."

Nicole Hooijen hoort de voorstanders met verbazing aan. "Als alle mensen die roepen dat de boom moet blijven staan dan ook even die paar miljoen ophoesten die het kost om dat viaduct te verbreden en de weg om te leggen..."

De zomereik is een begrip in de omgeving. De boom maakte ooit deel uit van een laan op het landgoed Anneville. Die laan werd doorkruist bij de aanleg van de A58 in de jaren tachtig. Enkele eiken werden gekapt, maar de weg werd zo aangelegd dat in de middenberm een van de eiken kon blijven staan. Het landgoed Anneville is van historische betekenis. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog nam, Koningin Wilhelmina er haar intrek. Op landgoed Annevile hoorde zij van de definitieve capitulatie van de Duitsers.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl/)    21-6-2016

VN: "Elk jaar verdwijnen 15 miljard bomen"
Elk jaar verdwijnt 25 miljard ton vruchtbare grond en gaan 15 miljard bomen verloren. Circa 33 procent van de bodem is al gemiddeld tot zwaar beschadigd. Dat meldt het VN-Milieuprogramma UNEP in een rapport.

Oorzaken zijn onder andere erosie, overexploitatie, verzuring en verzilting van de bodem. Als de huidige handelwijze van de mens niet wordt veranderd, kan tegen 2050 tussen 320 en 849 miljoen hectare grond in akkerland omgezet zijn, ten koste van grasvlaktes, savannes of bossen.

De groeiende bevolking en de versterkende klimaatverandering vormen een probleem. Uiteindelijk zal het moeilijk worden, alle mensen van voldoende levensmiddelen en brandstof te voorzien, zonder nog meer land te vernietigen. Het VN-Milieuprogramma eist op de Dag van de Bestrijding van de Woestijnuitbreiding (17.6) een betere omgang met de natuurlijke grondstoffen
HLN (http://www.hln.be)    11-6-2016

Betrapt! Ook bomen doen 's nachts een dutje
Als de nacht valt, vallen ook bomen in slaap: ze laten hun takken zakken, om ze in de ochtend weer op te laten veren.

Dat hebben wetenschappers ontdekt. Onze resultaten laten zien dat de gehele boom tijdens de nacht gaat hangen, vertelt onderzoeker Eetu Puttonen. De veranderingen zijn niet heel groot: tot 10 centimeter voor een boom van vijf meter hoog.

De onderzoekers trekken die conclusies nadat ze bomen in Finland en Oostenrijk bestudeerden. Ze observeerden de bomen met behulp van laserscanners. Deze scanners gebruiken infrarood licht dat door de bladeren gereflecteerd wordt en kunnen zelfs de kleinste bewegingen van de boom detecteren. Uit de observaties bleek dat de bomen geleidelijk aan hun takken lieten zakken. De takken bereiken hun laagste positie enkele uren voor zonsopgang. In de ochtend nemen de bomen weer hun normale houding aan.

Onduidelijk is nog wat ervoor zorgt dat de bomen s ochtends weer wakker worden. Mogelijk hijsen ze hun takken omhoog in respons op zonsopkomst. Een andere mogelijkheid is dat ze interne klok hebben. Dat laatste zou niet heel gek zijn. Er zijn verschillende bloemen die s nachts dichtgaan om de volgende ochtend weer open te gaan. En uit experimenten is gebleken dat die bloemen dat ook doen als ze in een compleet donkere ruimte worden gezet. Het suggereert dat ze dus een ingebouwd dag- en nachtritme hebben.

De onderzoekers zijn voornemens de slapende bomen verder te onderzoeken. Zo willen ze bijvoorbeeld nog achterhalen of de bomen s nachts ook minder water gebruiken dan overdag. Dat geeft ons een beter begrip van hun dagelijkse watergebruik en hun invloed op het lokale en regionale klimaat, aldus Puttonen.
Scientias.nl (http://www.scientias.nl/)    25-5-2016

Dikste beuk van Nederland (in Doesburg) wordt verzaagd tot bankjes
De dikste beuk van Nederland - met een omtrek van ruim 8,20 meter - op de algemene begraafplaats in Doesburg is ten dode opgeschreven. Woensdag (red: 11 mei jl.) begint de gemeente met ontmantelen van de Fagus sylvatica.

Onderzoek van twee bedrijven toont aan dat de beeldbepalende rode beuk ten dode is opgeschreven. De boom komt de laatste jaren zeer slecht in het blad. De stam en de wortels zijn ernstig aangetast door de reuzenzwam en de platte tonderzwam.

Hierdoor is de levensverwachting van de boom tot een minimum beperkt en is kappen noodzakelijk geworden in verband met de veiligheid.

De dikke takken worden eerst verwijderd. Afhankelijk van de staat waarin de stam van de boom verkeert, blijft een deel staan. De bedoeling is om het hout van de boom te gebruiken voor het maken van bijvoorbeeld bankjes en andere kleinere producten.

De beuk is waarschijnlijk geplant tijdens de aanleg van de Algemene Begraafplaats in 1829. De boom is dus bijna 200 jaar oud. Uit onderzoek van de Bomenstichting blijkt dat deze beuk niet de oudste, maar mogelijk wel de dikste beuk van Nederland is.

De omtrek was in 2013 zo'n 8,18 meter. Dat is de laatste meting. Sindsdien is de boom vermoedelijk met 3 centimeter per jaar gegroeid. De boom staat dan ook op de nationale monumentale bomenlijst en is in menig bomenboek beschreven.

Opvallend kenmerk van de boom is de entplek. Hierdoor verschilt de dikte van de onder- en bovenstam erg van elkaar. In de winter is de beuk dan ook van ver te herkennen aan de opvallende stam. In de zomer valt de boom op door de roodbruine kleur van het blad.
Omroep Gelderland (http://www.omroepgelderland.nl/)    12-5-2016

Bomen in de schijnwerper
Speelde je als kind in een grote eik of plantte je voorouders een boom waaronder elk jaar een familiefeest gehouden wordt? Misschien maakt deze groene vriend wel kans om een jaar lang de Boom van Belgi te worden. Zeker de moeite om in te schrijven want de winnende boom krijgt verzorging van een expert en de mensen van de streek krijgen er bijvoorbeeld een park of bankje bij. EEN GOED VERHAAL IS ALLES Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen gaat naar jaarlijkse gewoonte op zoek naar de boom met het beste verhaal. Hij hoeft geen Barbie of Chippendale te zijn. Voel je een speciale band met de boom, nomineer hem dan en wie weet gaat hij lopen met de felbegeerde titel.

Waar de strijd vorig jaar vooral achter de schermen gebeurde, wil de organisatie vanaf dit jaar het grote publiek aanspreken. Daarom vragen ze om een foto te nemen van jouw favoriete boom, daar je verhaal bij te schrijven en op te sturen via de website. Per provincie kiest een vakjury de boom met het mooiste verhaal waarna het grote publiek kan stemmen om de uiteindelijke winnaar bekend te maken. Die winnaar gaat door naar de Europese wedstrijd waar hij strijdt tegen 16 andere bomen.

Vlaanderen en Walloni wisselen elkaar elk jaar af. Zo ging de Waalse Eik van Liernu in 2015 met de overwinning lopen. Hij zou gegroeid zijn uit een eikel die op het hoofd van Karel De Grote terecht is gekomen. Hij stampte de eikel vervolgens uit frustratie de grond in met de woorden 'klein eikeltje, de bevolking van Liernu zal u nooit vergeten'.

Het jaar daarvoor won de Nagelboom van Voeren voor zijn helende werking. Mensen met kwalen wreven een nagel over de pijnlijke plek en sloegen diezelfde nagel in de boom. Zo kon het gezonde hout de pijn absorberen. Zeker winnaar-waardig, maar spijtig genoeg geraakte hij niet in de top drie van de Europese verkiezing.

Neem dus voor 30 juni een foto van jouw boom en stuur hem door via de website: www.boomvanhetjaar.be. Tijdens de week van het bos in oktober wordt bekend gemaakt wie zijn strijd mag verderzetten.
Knack.be (http://www.knack.be/)    27-4-2016

"Ik wilde alle bomen helpen"
Boswachter Peter Wohlleben is geen bomenknuffelaar en al helemaal geen zweverig type. Hij schreef wel een boek over de vriendschappen van bomen, hun taal en gedrag.

Dit is een heel verdrietig bos, zegt Peter Wohlleben (51), boswachter uit Duitsland. Hij schudt zijn hoofd meewarig. Misschien hadden we beter niet kunnen lunchen in een restaurant aan het Amsterdamse bos. Dit bos, aangelegd door werklozen rond 1930, is geen bos, maar een ziekenboeg. Verweesde populieren, kwijnende berken, eenzame eiken in doodsstrijd. En dan ook nog, tegenover het restaurant waar we lunchen: klimpark Fun Forest. Aan de beukenstammen zijn touwen, ladders en bruggen geschroefd, waarlangs kinderen kunnen klimmen. Zie de straaltjes vocht sijpelen uit de gaten die in de boombasten zijn geslagen. Levenssap. Bomenbloed. Dit is geen speelbos, dit is een martelplaats.

Bomen kunnen pijn lijden. Ze kunnen tellen, leren, elkaar helpen en waarschuwen. Ze hebben familierelaties, voeden hun kinderen op en kunnen onderling communiceren. Peter Wohlleben, die dit allemaal beweert, is geen bomenknuffelaar en al helemaal geen zweverig type. Hij is al dertig jaar bosbeheerder en heeft er zelf ook twintig jaar over gegaan om te concluderen dat bomen sociale wezens zijn. In zijn boek Het verborgen leven van bomen vertelt hij over bomen en hun vriendschappen, hun taal en hun gedrag en dat doet hij zo knap en overtuigend dat het boek in Duitsland al maandenlang een grote hit is en in vele talen is vertaald, nu ook in het Nederlands. Lees het en je zult nooit meer hetzelfde naar een boom kijken.

Vegetarir?, vraag ik als hij even aarzelt bij het bestellen. Nee hoor, lacht hij. Thuis slacht ik zelf. Geiten, konijnen, kippen. Is best een akelig karweitje, zegt hij. Vandaar dat hij niet vaak en niet vl vlees eet. Bomen, zegt hij, zijn eigenlijk de grootste beesten op aarde. Hij klopt op de houten tafel waaraan we zitten, wijst op de stoelen, de vloer, de vensterbank. Bomenbotten. Peter Wohlleben dicht bomen dierlijke eigenschappen toe en hij beschrijft hun gedrag in antropomorfologische termen. Hij zegt bijvoorbeeld: een moederboom geeft haar kinderen borstvoeding. Als ik het zo vertel, begrijpen mensen de boom beter. Ze zijn niet zo anders dan wij. Via hun wortels deelt de moeder een suikeroplossing met haar nakomelingen en houdt ze zo in leven. Via datzelfde wortelstelsel verlenen bomen zorg aan familieleden in de buurt die dorst hebben of ziek zijn. Boodschappen nieuwtjes zegt Wohlleben worden onderling gedeeld via de ragfijne draadjes die zwammen en schimmels ondergronds tussen de boomwortels spinnen; het wood wide web noemen wetenschappers dat. De boswachter vouwt zijn hand tot een kommetje. In een handje bosgrond leven evenveel levende wezens als er mensen zijn op aarde.

Bomen communiceren via de bloesems aan hun takken, door elektrische impulsen, ze hebben een geheime geurtaal. Al in de jaren zeventig zagen wetenschappers acaciabomen op de Afrikaanse savanne iets heel bijzonders doen. De acaciaboom is een lekker hapje voor giraffen. Maar de boom wordt niet graag opgegeten, dus die stuurt een vies smakend gifstofje naar zn bladeren. De giraffe stopt met eten. Om pas honderden meters verderop weer een hapje acacia te nemen. De aangevreten acacia produceert namelijk, naast de gifstof, ook een waarschuwingsgas dat zegt: hongerige giraffekudde op komst. Meteen smaken alle buurbomen ook vies. Iets vergelijkbaars doen onze eiken, beuken en sparren in Europa. Ze trekken samen op tegen vraatzuchtige insecten. Ze roepen de hulp in van derden; iepen en dennen lokken wespen om lastige rupsen uit te komen roeien.

Het Amsterdamse bos is geen bos, het is een verzameling individuen. Kluizenaars, zegt Peter Wohlleben. Het zijn bomen die gecultiveerd zijn, gekortwiekt en verplaatst. Bomen zonder familie, zonder relaties en zonder opvoeding. Een wees die geen idee heeft hoe te groeien. Dus moet de mens helpen. Daar is de boswachter. Het bos is zijn megastal, de bomen de producenten van zuurstof en hout. De boswachter bepaalt welke boom moet wijken en welke de ruimte krijgt. Hij kapt, velt, rooit. Als een dierenbeschermer die zijn dieren slacht.

Wohlleben was ook zon boswachter. En hij heeft spijt van elke boom die hij heeft vermoord. Kwestie van een ring rond de bast uitsnijden. Het water uit de wortels bereikt de blaadjes niet meer en de boom sterft een langzame hongerdood. Ik deed wat me geleerd was. Is het bos te donker, dan kap je een paar joekels waardoor de kleinere meer licht krijgen. Dat is net zoiets als de vader van een gezin ombrengen, opdat zijn vrouw en kinderen dan meer ruimte in huis hebben.

Inmiddels weet hij: beuken knnen helemaal niet te dicht op elkaar staan. Ze vinden groepsknuffels prima. Maar hoe zit het dan met het zonlicht? Een boom heeft licht nodig om via fotosynthese voedsel aan te maken. In een natuurlijk bos geven soortgenoten elkaar de ruimte. Hun kronen groeien beleefd van elkaar af. Moederbomen houden hun nakomelingen in hun schaduw, voor hun eigen bestwil. Als kleine boompjes groot n sterk willen worden, moeten ze heel langzaam groeien. Centimeters en geen meters per jaar. Is het bladerdak van de ouders verdwenen, dan groeien jonge boompje als gekken, ze verbruiken al hun energie en sterven tussen hun zeventigste en honderdste. Voor een boom is dat nauwelijks kleuterleeftijd. Dat is precies wat je ziet in stadsbossen en parken. Uitgeputte, ongezonde hardgroeiers die krampachtig proberen te overleven. Gespleten stammen, dikke bierbuiken en in het wilde weg vertakkingen.

Plofkippen kenden we al, hormoonbiggen, kistkalveren. Nu ook nog de plofbomen. Wohlleben nam na 23 jaar ontslag bij het Duitse staatsbosbeheer. Ik beheerde niet, ik buitte uit. Boswachter is hij nog steeds, van dezelfde 1200 hectare als voorheen, maar nu doet hij het op zijn manier. Hij beheert het zo min mogelijk en de gemeente waarin zijn bosgebied ligt, laat hem begaan. Elk bosgebied in Duitsland moet omzet maken, en normaal is het de houtoogst die winst oplevert. Wohlleben verdient ook geld, maar zonder n boom geweld aan te doen. Zijn bos is rendabel door de rondleidingen die hij er geeft en door de vierkante meters wild bos die particulieren kunnen adopteren (zie wildbuche.de). Wie wil, kan zich na crematie laten begraven in zijn bos; as in een beukenhouten urn in de grond, de boom als levende grafsteen. In zijn bos rijden geen zware tractoren of machines. Die persen de bodem samen. Het duurt tot een volgende ijstijd voor de bosgrond zich daarvan herstelt. Het zware werk wordt gedaan door paarden. Hij hakt heus weleens een boom om, daar is hij ook helemaal niet tegen. Maar het is net als met een geit slachten die een goed leven heeft gehad. Je doet het met respect, neemt niet meer dan je nodig hebt en verstoort de natuur zo min mogelijk.

De beuk is de oerboom die thuishoort in midden-Europa en daarom de favoriet van Wohlleben. Naast zijn steeds wilder wordende beukenbos ligt een sparrenbos. Ook mooie bomen, daar niet van, maar ze horen in Duitsland niet thuis. Als hij ze wil zien, gaat hij wel naar Lapland. Daar heeft hij exemplaren gezien van tienduizend jaar oud. Kapt hij de buursparren? Natuurlijk niet. Hij laat Vlaamse gaaien zaadjes van beukenbomen verspreiden. Dan gaat de rest vanzelf. Er wordt van beuken gezegd dat het racisten zijn. Ze mgen andere boomrassen gewoon niet. Maar dat is onzin, weet hij. De beuk en de spar zijn genetisch net zo verschillend als mensen en vissen. Het zijn compleet andere wezens.

We hebben vanuit het restaurant uitzicht op de bomenrij langs de bosbaan. Welke soort het is, ik heb geen idee. Populieren, helpt hij. Hij knikt, berustend. Hij weet dat stadsmensen de bomen niet meer kennen. Voor hen moet een boswandeling voelen als een bezoek aan de dierentuin en dan niet het verschil weten tussen een leeuw en een kameel. Schade, mompelt hij, in het Duits. Jammer. We maken ons druk om dieren. We beschermen de panda, bekommeren ons om de orka. Bomen zijn onze grootste levende wezens. Maar we nemen ze voor lief. Nou, zeg ik, we zijn anders heel bezorgd over het tropisch regenwoud. Ja, maar waarom? Tachtig procent van het regenwoud is nog ongerept. Van onze Europese oerbossen is nauwelijks iets over.

Vanaf het moment dat hij zijn bomen anders ging behandelen, is hij ook over ze gaan schrijven. Dat was in 2007. Nog geen jaar later had hij een burn-out. Iedereen wilde mijn advies. Of ik raad wist met hun parkbomen, een oplossing had voor hun bos. Ik wilde alle bomen helpen. Maar ik kon het niet. Het heeft hem vier jaar gekost om te herstellen en nog steeds doet hij het rustig aan. Zijn enorme succes in Duitsland wordt vaak toegeschreven aan de Duitse inborst. Verknocht aan de ongerepte natuur, de donkere wouden, de bomen die alles zagen. In welk sprookje van Grimm komt er nou geen bos, boswachter of houthakker voor? Wohlleben heeft zelf een andere verklaring. Lang was er weinig vrolijks over de natuur te melden. Ik vertel je dat we iets geweldigs in onze eigen achtertuin hebben. Wezens groter dan walvissen en minstens zo sociaal. We weten niet hoe ze groeien of hoe oud ze kunnen worden, we weten nog bijna niks. Laten we ze leren kennen.

NRC.nl (http://www.nrc.nl)    14-4-2016

Niet alle esdoornsoorten gevaarlijk voor paarden
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en RIKILT Wageningen UR hebben samen de sterfte van paarden ten gevolge van atypische myopathie onderzocht. Deze ernstige spieraandoening kan optreden na het eten van esdoornbladeren, -zaden en/of -spruiten waarin de giftige stof hypoglycine A zit. En wat bleek: Niet alle esdoornsoorten bevatten het voor paarden zo schadelijke gif.

In West-Europa sterven jaarlijks vele honderden paarden aan atypische myopathie (ook wel weidemyopathie genoemd). Vroeger stierven vrijwel alle paarden aan deze aandoening. Tegenwoordig wordt de aandoening eerder onderkend en sneller behandeld. Toch is het percentage dieren dat er aan sterft nog steeds 70%. Voorkomen van de ziekte is dus van zeer groot belang.

Bij het onderzoek werden honderden monsters van allerlei esdoornsoorten onderzocht en werd gekeken in welke soorten het gif wel of niet voorkwam. Bij de gewone esdoorn werd het gif aangetroffen. Bij de veldesdoorn en de Noorse esdoorn was dat niet het geval.

De oorzaak van atypische myopathie is de stof hypoglycine A, die soms wel en soms niet in de esdoorns aanwezig is. Voor eigenaren van paarden met esdoorns rond hun weidelanden en paddocks is het dus belangrijk om te weten met welke soorten esdoorns ze te maken hebben. De onderzoekers deden een oproep naar paardeneigenaren om monsters van hun esdoorns toe te sturen. Zij ontvingen 278 monsters van de 3 meest voorkomende soorten esdoorns in Nederland, de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), de veldesdoorn of Spaanse aak (Acer campestre) en de Noorse esdoorn (Acer platanoides). In alle zaden, bladeren en spruiten is de concentratie hypoglycine A gemeten. Bij de veldesdoorn en de Noorse esdoorn werd de gifstof niet aangetroffen. Daarentegen bevatte elk monster van de gewone esdoorn wel hypoglycine A. Het lijkt er dus op dat de veldesdoorn en de Noorse esdoorn zonder bezwaar rondom een weide of paddock kunnen staan.

De aanwezigheid van hypoglycine A in de bladeren, zaden en spruiten van de gewone esdoorn wil echter niet zeggen dat deze boom per definitie onveilig is. Er zijn namelijk vele duizenden weides met gewone esdoorn eromheen waar de paarden niet ziek worden. Ook de hoogte van de concentratie hypoglycine A bleek niet veel te zeggen over het ziek worden van paarden. Er spelen dus mogelijk nog meer factoren een rol bij het ontstaan van de aandoening.

De onderzoekers adviseren om paarden, die volledig weidegang krijgen in een wei waar gewone esdoorns omheen staan, in het najaar altijd ruim voldoende goede kwaliteit ruwvoer bij te voeren (op een droge plek neerleggen) en een schuilmogelijkheid te bieden. Verder kan men de weide blad- en zadenvrij maken door bijvoorbeeld de wei te verkleinen met schrikdraad om zo de afstand tot de bomen groter te maken. Zo nodig kan men, bijvoorbeeld met een bladblazer, bladeren en zaden verwijderen. Bij een storm is het ook verstandig de paarden binnen te houden of binnen te zetten tot de afgewaaide takken, bladeren en de zaden zijn verwijderd. Met het oog op het welzijn van de paarden is het natuurlijk beter om tijd en energie stoppen in het bladvrij houden van de wei in plaats van de paarden langdurig op stal te houden.
Horses.nl (http://www.horses.nl/algemeen/esdoornsoorten-gevaarlijk-paarden)    7-4-2016

Es verdwijnt uit Europa
De es verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid uit heel Europa. De boom krijgt te maken met zowel een schimmel als een keversoort, en beide plagen rukken snel op. Problematisch voor de biodiversiteit: als de boomsoort verdwijnt, kunnen volgens de onderzoekers ook meer dan honderd soorten korstmossen, schimmels en insecten verdwijnen.

De es deed het tot nog toe prima in Europa, en dat had paradoxaal genoeg met luchtvervuiling en de klimaatverandering te maken. De stikstof in luchtvervuiling werkt als meststof voor de es. En omdat de boom goed tegen droogte kan maar gevoelig is voor vorst in het voorjaar, had de klimaatverandering vooral voordelen.

Toch ziet de toekomst er bijzonder donker uit voor de boomsoort, schrijven Britse onderzoekers vandaag (woensdag) in het Journal of Ecology. Ze noemen de "eliminatie van de es" het meest aannemelijke scenario en verwijzen naar het lot van de iep, die in de jaren tachtig grotendeels verdween uit Europa.

Sinds begin de jaren negentig rukt vanuit het oosten de essensterfte op. Die wordt veroorzaakt door de chalaraschimmel, die eerst de bladeren doodt, dan de takken en vervolgens de hele boom. De schimmel heeft nu al meer dan 2 miljoen vierkante kilometer essenbos aangetast in heel Europa.

Bovenop die schimmel is er ook de essenprachtkever, een glanzend groene kever die net als de chalaraschimmel uit Azi afkomstig is. De kever rukt elk jaar gemiddeld 41 kilometer op in westelijke richting en heeft nu Zweden bereikt. De volwassen exemplaren brengen weinig schade toe, maar de larven boren zich een weg onder de schors en doden de boom.

"Onze Europese es is bijzonder gevoelig voor de kever", zegt hoofdonderzoeker Peter Thomas, hoogleraar Ecologie aan de Keele University. "Het is een kwestie van tijd voor die zich verspreidt over de rest van Europa, inclusief Groot-Brittanni. De kever wordt dan de grootste bedreiging voor de es in Europa, en zal mogelijk nog veel meer schade toebrengen dan de schimmel."

Het verdwijnen van de es zal niet alleen grote consequenties hebben voor het landschap, maar ook voor de biodiversiteit, waarschuwen de onderzoekers. Zo'n duizend dier- en plantensoorten zijn ecologisch gelinkt aan de es, waaronder twaalf vogelsoorten, 55 zoogdieren en 239 ongewervelden.

Als de boomsoort verdwijnt, kunnen volgens de onderzoekers ook meer dan honderd soorten korstmossen, schimmels en insecten verdwijnen.

Ook voor de mens heeft de es een belangrijke rol gespeeld in de loop van de geschiedenis. In Belgi, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittanni wordt essenhout al sinds het neolithicum gebruikt als brandhout, omdat het ook ongedroogd goed brandt. Essenschors werd ook gebruikt als dierenvoeder en als geneesmiddel voor de mens. Het was populair als scheepshout en werd eeuwenlang gebruikt voor de bouw van muziekinstrumenten. De legendarische Fender Stratocaster, de gitaar van onder meer Jimi Hendrix, is gemaakt uit essenhout.
Knack.be (http://www.knack.be)    31-3-2016

Bomen laat in blad
De komst van de lente verloopt tergend langzaam. Dat komt door een extreem vroege start van de voorlente, afgelopen november en december al, en de lage temperaturen waar we nu mee te maken hebben.

Hierdoor komen beeldbepalende bomen zoals berk, eik en beuk naar verwachting pas eind april in blad. Ook de vlinders worden door de relatief lage temperaturen nog aardig in toom gehouden. Dat meldt De Natuurkalender van de Wageningen University.

De komende week gaan we steeds meer bloeiende dotterbloemen, bosanemonen en pinksterbloemen zien, verwacht De Natuurkalender. Ook komt er de komende tijd meer jong groen aan struiken zoals de meidoorn, de hazelaar en de wilde lijsterbes.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl)    26-3-2016

Weer veel bomen erbij op Boomfeestdag
Duizenden kinderen gingen woensdag weer naar buiten om een boom of een struik te planten op Boomfeestdag. In Amsterdam, Rotterdam en Arnhem bijvoorbeeld werden drie 'verticale bossen' aangelegd: kinderen plaatsen boompjes op balkons van drie flats.

Boomfeestdag werd in 1957 opgezet als reactie op de grootschalige ontbossing in de wereld. In die bijna zestig jaar zijn in ons land ruim 13 miljoen bomen geplant, ruim 2500 voetbalvelden.

Dit jaar waren bij de landelijke aftrap van het natuurevenement in Den Bosch ook moslimkinderen uit het hele land aanwezig. Zij horen bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en plantten samen met kinderen uit Den Bosch zogenoemde Vredesbomen in een speelbos.

Directeur Peter Derksen van de Stichting Nationale Boomfeestdag maakte zich ook dit jaar zorgen dat er minder gemeenten meedoen, 290 van de 390 in ons land. Hij wijt dat onder meer aan bezuinigingen.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl)    20-3-2016

Ontdekking ondergrondse eik Appelscha bewijst legende
Het zou de titel van een kinderboek kunnen zijn: De Legende van de Bosberg. Maar het verhaal blijkt op waarheid te berusten. Volgens de legende uit het jaar 1800 zou onder de hoogste zandheuvel op het vasteland van Friesland een enorme eik staan. Die ondergrondse oerboom is nu daadwerkelijk gevonden en blijkt ruim 300 jaar oud te zijn.

Het onderzoek is gedaan omdat de gemeente een nieuwe uitkijktoren wil bouwen op de 27 meter hoge berg. Eerder onderzoek naar de drie eikenstammen die daar staan, leverde geen aanwijzingen op dat het om een bijzondere situatie ging. Zodoende kwamen de bomen op de nominatie om gekapt te worden.

Van omzagen is echter geen sprake meer nu blijkt dat het geen bomen zijn maar de toppen van een ondergrondse oereik, laat projectmanager Geske Barendregt van de gemeente Ooststellingwerf weten. Het gaat om een reus van om en nabij 40 meter hoog, waarvan alleen de bovenste 17 meter zichtbaar zijn.

Het is te danken aan de Historische Vereniging Appelscha dat de bovenste delen van de oerboom niet gekapt zijn. De vereniging geeft regelmatig rondleidingen op de Bosberg waarbij het verhaal over de boom onder het zand verteld werd uit de mondelinge overlevering als een soort mysterie. Toen de gemeentelijke plannen voor nieuwbouw van de toren aan het licht kwamen, trok de vereniging aan de bel: eerst kijken wat er waar is van het de legende. De resultaten van het onderzoek zijn vorige week gerapporteerd aan de gemeente.

De bouw van de uitkijktoren valt nu wat duurder uit, maar hoe veel precies moet de gemeente nog berekenen. ,,We bouwen hem op een andere plek, waardoor er meer zand moet worden aangeleverd en de fundering anders moet worden geregeld. Dat kost meer geld." De ontdekking geeft aan de boom en aan de locatie een hoge historische waarde, zegt Barendregt. ,,Dat weegt ruimschoots op tegen de extra kosten. Bovendien willen we het toerisme in Appelscha een impuls geven en daar helpt deze legende ook bij."

Het blijkt dat het ontstaan van de zandheuvel te danken is aan het feit dat de eik daar al zo lang staat. In de loop der jaren verzamelde het stuifzand zich rond de boom, tot de hele boom bedolven was. Ooggetuigen uit de vroege negentiende eeuw vertelden het verhaal door van generatie op generatie. Nu zijn aan de bovenkant alleen nog drie dikke takken zichtbaar, die lijken op zelfstandige bomen.

Boomdeskundige Jan-Bouke Sijtsma van Boom-KCB leidde het onderzoek in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf. ,,De eik was al heel oud toen die rond 1800 onder het zand verdween", vertelt Sijtsma. ,,Het is erg bijzonder dat de eik dat heeft overleefd. Bomenwortels hebben namelijk zuurstof nodig en dat gaat niet door zo'n dikke laag zand."

Sijtsma vermoedt dat aan de noordkant van de berg, die vrij stijl is, er toch voldoende ruimte is voor de eik om zijn wortels uit te waaieren naar de oppervlakte. Hij zou daar best nader onderzoek naar willen doen, maar nodig is dat volgens hem niet omdat er op die plek niet gebouwd of gegraven hoeft te worden.

Boomdeskundige Jan den Ouden van de Wageningen Universiteit bevestigt dat eiken onder een laag zand kunnen overleven, zolang er maar takken met bladeren boven de grond blijven. Den Ouden ziet geen probleem wat de wortels betreft ,,Een eik maakt gewoon een nieuw wortelstelsel op zijn stam vlak onder de plek tot waar het zand komt. Het is op zich bijzonder: de berg wordt steeds hoger en de boom groeit mee."

Appelscha is echter niet de enige plek in Europa waar bomen onder het zand verdwijnen, zegt Den Ouden. Hij deed zelf onderzoek naar ondergestoven eiken op de Veluwe, in de Loonse en Drunense Duinen en langs de kust in Nederland. Maar zo hoog als wat vanuit Appelscha gemeld wordt, heeft hij het fenomeen nog nooit gezien en daarom blijft hij voorlopig toch enigszins sceptisch. ,,Het kan zijn dat de stam ergens halverwege de zandheuvel begint en niet onderin. Dan zou je de hele berg moeten afgraven om het zeker te weten."

Sijtsma en zijn collega groeven tot 1,60 meter diep in de heuvel. Met boren gingen ze nog dieper. ,,Je verwacht dan de wortels al gauw tegen te komen, maar dat gebeurde op de Bosberg niet. De stammen ging maar door. Op drie meter diepte vonden we nog boomschors. Dat betekent dat de stammen hoogstwaarschijnlijk onderdeel zijn van een grotere boom." Om dat helemaal zeker te weten, gaat Sijtsma ook nog DNA-onderzoek doen naar de zichtbare delen van de reuzeneik. Als de verschillende stammen hetzelfde DNA hebben dan gaat het dus echt om dezelfde boom.

De onderzoekers doken ook de archieven in met behulp van de Historische Vereniging Appelscha. Sijtsma: ,,Een krantenbericht uit 1820 vermeldt het bestaan van de eik op die plek. De beschrijving van 'schuin gezaaide takken' klopt met wat wij nu ook nog zien. Daarnaast komt de Bosberg voor op een oude kaart ui 1819 op dezelfde plek waar hij nu ligt."

Op basis daarvan concludeert Sijtsma voorzichtig dat de eik in ieder geval 300 jaar oud is, en mogelijk nog veel ouder. Om dat zeker te weten is echter ook meer onderzoek nodig.

Volgens Barendregt loopt de bouw van de nieuwe uitkijktoren geen vertraging op door de ontdekking. Het onderzoek is begin februari 2016 uitgevoerd, direct na de tip van de Historische Vereniging Appelscha.

Sijtsma benadrukt nog dat het verhaal geen vroege 1-aprilgrap is. ,,Er leeft inderdaad een boom onder een duin van 20 meter hoog. Wij wachten dit onderzoek af met het publiceren in vakbladen, om het verhaal compleet te hebben."
HLN.be (http://www.hln.be/)    5-3-2016

Europa steekt stokje voor genetisch aangepaste bomen
Een internationale groep wetenschappers klaagt dat Europa het bijna onmogelijk maakt om genetisch veranderde bomen te kweken. Die bomen kunnen nuttig zijn, zeggen ze. Maar het is niet eens duidelijk aan welke regels ze moeten voldoen om toegelaten te kunnen worden.

Op dit moment zijn er geen genetisch veranderde bomen in Europa, in elk geval niet in de bosbouw. Er zijn wel een paar kleine veldjes waar onderzoekers experimenteren. Voor houtproductie van genetisch veranderde bomen moet je een flink eind vliegen.

Deze groep onderzoekers, afkomstig uit Belgi, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Zweden, vreest dat Europa achterop zal lopen. Als je aan bosbouw doet, bijvoorbeeld voor hout voor bio-energie, dan gaat het om efficiency. Maar als je zo'n efficinte boom zou 'ontwikkelen', zoals Ren Custers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie het noemt, is helemaal niet duidelijk hoe je toestemming krijgt om hem te gaan kweken.
BNR Radio (http://www.bnr.nl/)    22-2-2016

Bomen planten hielp CO2-reductie juist niet
Het op grote schaal planten van bomen in Europa heeft de afgelopen eeuwen geen bijdrage geleverd aan het verminderen van de opwarming van de aarde. Dat concluderen internationale wetenschappers die 260 jaar landgebruik in Europa hebben onderzocht. De bevindingen staan haaks op het klimaatakkoord dat werd afgesloten in Parijs, waar herbebossing en bosbeheer als belangrijke strategien werden genoemd om opwarming af te remmen. De wetenschappers concluderen dat nieuw aangeplante bossen sinds 1750 juist geen extra CO2-gas uit de lucht hebben gehaald. Mogelijk droegen de nieuwe bossen zelfs bij aan het broeikaseffect.

Oerbossen met grote bomen, dood hout en een flinke laag bladeren op de bodem blijken veel meer CO2 uit de lucht vast te houden dan de aangeplante bossen van nu. "Zelfs bij goed beheer houdt een hedendaags bos veel minder koolstof vast dan de natuurlijke bossen anno 1750", zegt ecoloog Sebastiaan Luyssaert, die verbonden is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en meewerkte aan het onderzoek. Dat komt ook doordat er vooral naaldbomen geplant worden. Naaldbossen hebben een andere water- en energiehuishouding dan loofbossen, waardoor ze eerder het broeikaseffect verergeren dan afremmen, is de conclusie van de wetenschappers.

Bij het planten van nieuwe bomen wordt vaak uit economisch oogpunt gekozen voor de naaldbomen. Luyssaert ziet een grote uitdaging. "De kernvraag is: kunnen we voor Europa een vorm van bosbeheer ontwikkelen waardoor wel afkoeling plaatsvindt, terwijl deze bossen toch voor andere doeleinden gebruikt kunnen blijven worden? Dus geschikt voor houtproductie, maar ook voor recreatie en het handhaven van een rijke biodiversiteit tegelijkertijd."
NOS (http://nos.nl)    13-2-2016

'Grote Eik van Liernu' kandidaat voor Europese Boom van het jaar 2016
Een duizendjarige eikenboom in Liernu is geselecteerd voor de wedstrijd van Europese Boom van het jaar 2016. De Environmental Partnership Association, een Europese groepering van zes stichtingen voor milieubescherming, laat de Europeanen voor de zesde keer stemmen op de Boom van het Jaar. Stemmen kan tot 29 februari en het resultaat wordt bekendgemaakt op 7 maart, om dan de verkozen boom te vieren op 20 maart in Brussel. De Grote Eik is een holle Waalse zomereik met een leeftijd van meer dan duizend jaar. Hij heeft een omtrek van 14,65 meter en een hoogte van 19 meter. Volgens een legende plantte Karel de Grote de boom, en zou hij als bedevaartsoord gediend hebben toen een abt hem in 1838 wijdde aan Sint-Antonius.

De boom werd erkend als opmerkelijke boom van Belgi in 1924, en als beschermd monument in 1939. Sinds 1978 wordt de eik beschermd door het Genootschap van de Grote Eik (Confrrie du Gros-Chne). De boom won de wedstrijd voor de Boom van het Jaar 2015, georganiseerd door de Waalse Stichting voor het behoud Natuur en Leefmilieu. Deze prijs zorgde ervoor dat de eik kon deelnemen aan de Europese wedstrijd. Die wedstrijd zoekt naar bomen die een integraal onderdeel zijn van een bredere gemeenschap. In plaats van op schoonheid, grootte of leeftijd, baseert de groepering zich op de relatie met mensen. Liernu, een deelgemeente van Egheze, heeft behalve de eik trouwens nog een trekpleister. Het restaurant LAir du Temps van chef van het jaar Sang-Hoon Degeimbre is er gevestigd.
Metro (http://nl.metrotime.be)    4-2-2016

Politie heeft nog geen dader gevonden voor vernieling kastanje Middelburg
De gemeente Middelburg heeft op 15 januari aangifte gedaan bij de politie. "Er zijn geen bruikbare tips binnen gekomen, maar getuigen kunnen zich nog steeds melden", zegt woordvoerder Willem van Hooijdonk.

Begin deze week heeft een bomendeskundige op verzoek van de gemeente de kastanje onderzocht, vertelt wethouder Arjan Beekman. "Volgens hem is er n niks aan te doen om de kans op overleven te vergroten. De schade is een paar weken oud en dus al ingedroogd."

Komende week verwacht de wethouder tips van de deskundige over maatregelen voor de langere termijn. Beekman sprak eerder de verwachting uit dat de boom niet te redden is. De dader heeft zo diep op de stam ingehakt, dat de sapstromen zijn onderbroken. Dat betekent dat de kastanje binnen twee jaar sterft.
PZC (http://www.pzc.nl)    28-1-2016

Joden vieren 'nieuwjaar van de bomen'
De joden hebben vandaag Tu Bishvat gevierd, of het 'nieuwjaar der bomen'. Volgens de traditie eten joden op deze dag zo veel mogelijk verschillende vruchten en in Isral planten schoolkinderen jonge bomen. De verjaardag van de bomen was oorspronkelijk belangrijk voor de toepassing van de oogstwetten: het was verboden de vruchten te eten die bomen tijdens hun eerste drie jaar levensjaren produceerden. Het fruit van het vierde jaar moest naar de tempel gebracht worden.
De Morgen (http://www.demorgen.be)    25-1-2016

Kastanje Tympaanplein Middelburg dood door vandalisme
De monumentale kastanjeboom op het Tympaanplein dreigt te bezwijken door vandalisme. Dat zegt de politie vrijdag. Een medewerker van de gemeente Middelburg heeft vrijdag aangifte gedaan van moedwillige vernieling.

Hij denkt dat de boom er binnen nu en twee jaar niet meer zal staan. De kastanje is tussen 22 december en 13 januari vernield door de stam van de boom te beschadigen.

Onderin zitten diepe inkervingen en de bast is verwijderd. Hierdoor is de sapstroom van de boom onderbroken en kan deze geen voedingsstoffen meer tot zich nemen.

Elke Middelburger kent de boom op het Tympaanplein, aan de stadhuiszijde van de Markt. De gemeente neemt het dan ook hoog op. De politie is op zoek naar getuigen van de vernieling.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    19-1-2016

Profiel Land Life Company: Bomen in de woestijn
De Nederlandse startup Land Life Company is een van de vier genomineerden die kans maakt op de NU.nl Startup Award. Het bedrijf maakt een biologisch afbreekbare "boomcouveuse" die het mogelijk maakt in droge gebieden weer bomen te laten groeien.

De zogenoemde Cocoon is een soort waterreservoir dat stekjes in zeer droge gebieden helpt te overleven met water en beschutting. Uiteindelijk valt de Cocoon uiteen en dient als voeding voor de bomen.

"Met de Cocoon is het mogelijk om natuur terug te brengen op onbruikbare stukken aarde, omdat onze technologie de boomwortels dieper laat groeien", zegt Charlotte Jongejan van Land Life Company. "Zelfs in de droogste gebieden is op een tot anderhalve meter diepte grondwater te vinden."

In 2015 won de onderneming een half miljoen aan prijzengeld bij de Postcode Lottery Green Challenge. Dat zet de startup komend jaar in om onder meer naar Mexico, Californi en Spanje te trekken met de Cocoon. "Daarbij moet je denken aan projecten met een totale grootte van Central Park in New York", licht Jongejan toe. "In Mexico werken we samen met het Wereld Natuur Fonds, om daar de beschermde monarchvlinder weer terug te krijgen. En op de Galapagoseilanden planten we een boom terug die daar van nature hoort te groeien, maar is verdwenen. 2016 wordt een topjaar voor ons."
Nu.nl (http://www.nu.nl)    12-1-2016

Boeren koesteren bomen op hun akkers
Kaal gekapt en dor geworden land kan in twintig jaar weer groen en vruchtbaar worden gemaakt zodat mensen opnieuw een toekomst krijgen. Dat leren succesverhalen uit Niger, China en Ethiopi. Boeren recht geven op eigen bomen en land blijkt cruciaal. Ook samenwerking, kennis en een langetermijnvisie op een gebied helpen bij de vergroening.

Rond 1980 had het dichtbevolkte Zuid-Niger een enorm probleem: het was kaal en onvruchtbaar geworden. De opbrengsten van gierst en sorghum bleven maar achteruit gaan waardoor veel mensen regelmatig honger leden. Er was geen geld voor kunstmest en er waren te weinig struiken, bomen en gewasresten om de akkers vruchtbaar te houden. De kale akkers hadden veel last van wind. Boeren moesten wel drie keer zaaien omdat het jonge gewas bedolven werd onder het zand.

25 jaar later, in 2006, waren deze akkers opvallend veel groener, zo leerden satellietbeelden die werden geanalyseerd door onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In plaats van twee tot drie bomen per hectare, stonden er wel twintig, zestig of soms wel honderd bomen. De belangrijkste succesfactor? Boeren in het zuiden van Niger gingen inheemse bomen beschermen en beheren. Dit deden ze op vijf miljoen hectare, een gebied groter dan de oppervlakte van Nederland.

"Doordat er nu bomen op de akkers staan, hoeven vrouwen nog maar een half uur per dag te besteden aan het verzamelen van brandhout in plaats van 2,5 uur in 1985", vertelt Chris Reij, senior medewerker van het World Resource Institute die het gebied al jaren volgt. "De bomen beschermen de gewassen tegen de wind en helpen de bodem weer vruchtbaarder te maken. Sommige boomsoorten produceren ook bladeren en vruchten die gebruikt worden als veevoer of als voedsel."

... Lees hier het hele artikel

Kennislink (http://www.kennislink.nl/)    10-12-2015

Middelpunt Nederland wordt markante plek
Het zwaartepunt in Putten en het kadastrale middelpunt in Amersfoort zullen Lunteranen bagatelliseren, want zij weten wel beter. Het middelpunt van Nederland ligt bovenop de Goudsberg in Lunteren. Een lokale werkgroep zal de plek met drie zwerfkeien in het voorjaar van 2016 grondig renoveren en veel markanter maken met een nieuw ontwerp.

Pal tegenover de ingang van een recreatiepark in het bos staat langs de Hessenweg een bord dat het pad inwijst aan de noordkant van de oude zandafgraving. Even verderop wijst een klein bordje dat je linksaf moet. Aan het eind gaat dit paadje heuvel op en sta je ineens bij het Middelpunt van Nederland, gemarkeerd door een lindenboom met een iel houten bankje eromheen en drie forse zwerfkeien. Op n daarvan is de markeringstekst gegraveerd, met een pijl die naar het noorden wijst.

Judith Gerretsen (48) vindt het een prachtig bos en wijst erop dat dit punt mooi te markeren is. "Het is wat versleten, met erosie om deze drie grote keien. We hoeven het niet heel fancy te maken, maar het is slecht vindbaar, terwijl er al best veel mensen komen kijken."

De aanpak van dit middelpunt is ontstaan uit het Goudsbergproject, waarvanuit ook het nieuwe landschapsobject is gerealiseerd waar de Hessenhut ooit stond. "Daarom heeft ook nu de lokale bevolking meegedacht in de werkgroep", zegt Gerretsen als bestuurslid van de Vrienden van het Lunters Buurtbosch en deelnemer van de werkgroep Het Middelpunt van Nederland. Ze doet dat samen met Iris Lugard, Louis Fraanje, Jan Bos, Gertjan van Doorn, Hendrik Prins, Roderick Zoons en Carolien Wiggers.

Even terug in de geschiedenis: de toenmalige directeur van de VVV ir B. Wigman had vernomen van een oude boer dat er op de top tot circa 1935 drie grote kalenderstenen of zonnewendestenen hadden gestaan. De ene zijde van de stenendriehoek had naar het noordoosten gewezen, waar de zon op de langste dag (21 juni) opkomt, de andere zijde naar het zuidoosten, waar de zon op de kortste dag (21 december) opkomt. Ook had de boer overgeleverd dat de Lindeboomsberg het middelpunt van Nederland was, met evenveel land ten noorden en ten zuiden ervan, en evenveel land ten oosten en ten westen, voor de drooglegging van de grote IJsselmeerpolders.

In feite lag dit mediaanpunt overigens circa tien kilometer noordoostelijker. Wigman meende n van de oude stenen achterhaald te hebben en liet hem in 1965 op de Lindeboomsberg plaatsen, met de inscriptie 'Middelpunt Nederland'. Het werd een toeristische trekpleister. Op 1 april 1980 werd de kei door studenten van de Landbouwhogeschool in Wageningen 'gekaapt' en naar de Markt van Wageningen gebracht. Aan de pers werd de mededeling gedaan dat het Middelpunt, als gevolg van de gaswinningen in het noorden des lands, naar het zuiden verschoven was en dus in Wageningen was komen te liggen.

Enige weken later werd de zwerfkei door een Scoutinggroep uit Lunteren heroverd en terug naar Lunteren gebracht. Men heeft in de jaren tachtig twee zwerfkeien bij de middelpuntsteen geplaatst om het verhaal van de zonnewendestenen tastbaar te maken. In 2016 gaat de werkgroep de locatie markanter maken. In samenwerking met Michael van Gessel en Erik Blok werd het ontwerp gemaakt. Gessel: "Als lokale werkgroep dachten we mee en keken we vooral naar draagvlak, betrokkenheid en kwaliteit. Het was heel mooi om dat samen te doen rond de visie van een goede architect. Ik denk dat het prima in dit gebied past. Ook de toegankelijkheid van de plek zal verbeterd worden."

De constructie is van cortenstaal (metaallegering) en zal een grote cirkel vormen, gemaakt door een Lunters bedrijf. "Het lijkt roestig, maar het roest niet. De focus ligt op beleving van de centrale plek. Het zijn eigenlijk drie ringen in elkaar, waarop je kunt zitten. De gehele doorsnede is 25 meter en de buitenkant is een meter hoog. De lindenboom blijft staan, maar komt niet in het midden. De stenen worden iets verschoven, de beplanting aan de achterkant wordt behouden en dan word je verrast door het uitzicht dat we gaan creren. Hiervoor gaan we het bos richting Barneveld snoeien, al laten we enkele markante bomen wel staan. Bovendien krijg je zicht op de Notarisbank, die in 1935 voor Rutger Dinger werd gemetseld. Die bank staat een stukje verderop.''
Ede Stad.nl (http://edestad.nl/)    9-12-2015

Hoogste bomen in regenwoud sterven als eerste bij droogte
De hoogste bomen in regenwouden zullen als eerste sterven door de droogte die kan optreden als gevolg van klimaatverandering. Bij een gebrek aan regenval kunnen bomen in tropische regenwouden geen water meer transporteren naar hun toppen.

De hoogste bomen zijn daardoor het meest kwetsbaar bij droogte, omdat zij hun water en voedingsstoffen het verst omhoog moeten 'pompen'. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Tot nu toe dachten wetenschappers dat tropische bomen bij toenemende droogte stierven, omdat ze niet genoeg suikers konden produceren. De Schotse onderzoekers besloten die theorie te testen. Ze onderzochten 13 jaar lang de invloed van droogte op verschillende bomen in het Amazonegebied.

De onderzoekers brachten nauwkeurig in kaart hoe hard bomen in droge gebieden groeiden, maar ook hoe veel suiker er in de stam werd aangemaakt en in hoeverre water vanuit de stam naar de top werd getransporteerd.

De uitkomsten waren verrassend. Alle bomen bleken totdat ze stierven op een normaal tempo te groeien. Ook werd er in de stammen geen gebrek aan suikers gemeten. Wel ontdekten de wetenschappers dat er door droogte belletjes ontstaan in het sap in de boomstammen.

Daardoor wordt vermoedelijk de aanvoer van water en voedingsstoffen naar de top onderbroken en kan een tropische boom in een relatief droog gebied zichzelf minder goed voeden.

De hoogste bomen komen daardoor als eerste in de problemen als regenval uitblijft in het regenwoud. En omdat deze 'reuzen' als eerste afsterven bij droogte, zal de opnamecapaciteit van CO2 van regenwouden op aarde mogelijk sneller afnemen dan verwacht bij klimaatverandering.

De bevinding is volgens hoofdonderzoekster Lucy Rowland zeer belangrijk voor het doen van juiste klimaatvoorspellingen. "Tropische regenwouden hebben een grote invloed op het wereldwijde en regionale klimaat", verklaart hoofdonderzoekster Lucy Rowland op nieuwssite EurekAlert. "Het is daarom erg belangrijk om te begrijpen hoe bomen in regenwouden zullen reageren op veranderingen in hun omgeving. Daardoor kunnen we uiteindelijk betere voorspellingen doen over klimaatverandering."
Nu.nl (http://www.nu.nl)    28-11-2015

Bomen krijgen een naam in Amersfoort
Actievoerders hebben vierhonderd bomen in bos Nimmerdor in Amersfoort met graffiti voorzien van een naam. Daarmee willen ze het moeilijker maken om de bomen te kappen.

De namen zijn met milieuvriendelijk kalkspray aangebracht, benadrukt SP-raadslid Rob Molenkamp, de initiatiefnemer van de actie. Molenkamp vindt het belachelijk dat gezonde bomen tegen de vlakte gaan in het kader van herinrichting van het bos.

De namen op de bomen zijn van mensen die online een petitie hebben ondertekend. Door ze op de bomen te zetten hoopt Molenkamp aan het gemeentebestuur te laten zien dat er veel tegenstanders van massale kap zijn.

De SP is de enige partij in de Amersfoortse gemeenteraad die zich verzet tegen de kap in bos Nimmerdor. GroenLinks vindt dat het vellen van de bomen nu te snel gaat, maar dat er uiteindelijk niet aan te ontkomen is. Volgens raadslid Astrid Jansen gaat de natuurwaarde van het gebied achteruit als er niets gedaan wordt aan de woekerende soorten Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers.
RTV Utrecht (http://www.rtvutrecht.nl)    19-11-2015

Ook bomen met omtrek groter dan 1 meter mogen straks worden gekapt in Den Bosch
Om geld te besparen wil het college van B en W van Den Bosch het systeem voor het kappen van bomen simpeler maken. Dat moet ongeveer 90.000 euro aan personeelskosten besparen. Tot nu toe moet je een kapvergunningen aanvragen als de boom die je wilt kappen op een lijst met waardevolle bomen staat f als als de omtrek van de boom meer dan 1 meter is. Vanaf komend jaar hoeft dat alleen nog als de boom op de bijzondere lijst staat. De gemeente wijst er daarbij op dat slecht drie procent van de aanvragen nu wordt afgekeurd.

De stichting Boom & Bosch, die eerder nou betrokken was bij het huidige bomenbeleid, stelt dat de gemeente 'de weg vrijmaakt om bomen bij melding van overlast direct te kappen'. "De bescherming van bomen wordt grotendeels losgelaten. Dat zal op de lange termijn tot een verschraling leiden, stelt voorzitter Helmus Boons in een brief aan het college. Bewoners die bomen willen behouden, hebben straks geen middelen meer om dat te voorkomen, denkt de stichting.

Op de lijst met waardevolle en monumentale bomen staan nu ongeveer 1000 bomen. De laatste update was in 2010.
Brabants Dagblad (http://www.bd.nl)    7-11-2015

Hoe meer regen tot minder bomen kan leiden
Vreemd genoeg zorgt meer regenval voor minder bomen op de savanne. Wetenschappers weten nu waar dat door komt.

Eindeloze vlaktes, in de verte een kudde stoffige olifanten en zo nu en dan een verdorde boom: dat is het stereotype plaatje van het Afrikaanse savannelandschap. In werkelijkheid wisselen grasvelden en gebieden met veel bomen elkaar af. Maar vreemd genoeg groeien er in regenachtige savannegebieden een stuk minder bomen en meer gras dan in droge gebieden. Wetenschappers van de Princeton-universiteit kwamen erachter dat bomen plensbuien minder goed kunnen managen dan eenvoudig gras dat kan.

De verklaring van dit fenomeen is volgens de onderzoekers niet eens zo ingewikkeld. Wanneer er veel regen valt, heeft gras een belangrijk voordeel. Omdat het sneller groeit dan een boom kan het bij regen het water veel sneller gebruiken en produceert het per saldo dus veel meer organische stof. Maar als een gebied droger wordt, zijn de bomen in het voordeel. Die kunnen het zonder water veel langer uithouden dan het tere gras.

Om hierachter te komen, verzamelden Xiangtao Xi en zijn collegas allerlei gegevens over de groei van zowel grassen als bomen van de savanne. Die koppelden ze aan een programma dat verschillende regenscenarios simuleerde. Vervolgens speelden ze realistische scenarios af en zorgden ze ervoor dat de virtuele bomen en grassen groeiden zoals in het echt. Door bij te houden aan welke knoppen ze hadden gedraaid, konden de wetenschappers zien dat watermanagement het verschil maakte.

In het onderzoek dat hierover werd gepubliceerd in het vaktijdschrift PNAS schrijft Xi dat het belangrijk is voor de lokale bevolking om een goede voorspelling te maken van klimaatveranderingen en dus de effecten van meer of minder regen. Veel mensen zijn afhankelijk van de savanne vanwege het vee dat ze er laten grazen. Als ze met behulp van deze nieuwe kennis kunnen voorspellen hoe het ecosysteem verandert onder een veranderend klimaat, kunnen zij zich erop voorbereiden, zo verklaarde Xi.
Kijk (http://www.kijkmagazine.nl)    1-11-2015

Je mag wel klimmen in Antwerpse bomen
Een GAS-pv (red: dit is een bekeuring, GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie), omdat een tak afbrak door in een boom te klimmen. Het overkwam twee Antwerpse 14-jarigen, waarna Groen Antwerpen van burgemeester Bart De Wever (N-VA) wilde weten op welke plekken wel kan worden geklauterd. "In bomen klimmen is niet verboden", zegt de politie.

Een fietspatrouille merkte zondagnamiddag op hoe twee 14-jarige jongens in Park Spoor Noord in een boom klommen. Toen er een tak van twee drie meter afbrak, stelden ze prompt een GAS-pv op (nog geen boete). Dit tot consternatie van veel ouders en Groen Antwerpen.

"Ik krijg veel vragen van kinderen en tieners die in de war zijn over wat er nu wel en niet mag", zegt raadslid Ikrame Kastit. "Ik begreep na uitspraken van de politiewoordvoerder dat er wel in een boom mag geklommen worden als die boom in een natuurgebied staat, maar niet in een park? Maar wat is nu eigenlijk een natuurgebied?" Ze vraagt De Wever om elke boom in de stad op te lijsten en aan te geven of erin mag worden geklommen.

Voor commissaris Fons Bastiaenssens, woordvoerder van de Politie Antwerpen, hoeft het zover niet te komen. Volgens hem is het GAS-pv niet opgemaakt vanwege het klimmen, maar wel vanwege de beschadiging aan de openbare ruimte. "Voor alle duidelijkheid: het klimmen in bomen is in Antwerpen niet verboden, tenzij het op privterrein gebeurt. Natuurlijk blijft het soms een gevaarlijke bezigheid en zijn niet alle bomen even geschikt. In de speelbossen en natuurspeelterreinen zijn bomen aangeduid, omdat zij juist bijzonder geschikt zijn om in te klimmen."

Stad Antwerpen promoot deze terreinen en geeft op de website aan dat klimmen in bomen "heel leuk" is. Johan Vermant, woordvoerder van De Wever, stelt dat het GAS-pv daar geen verandering in brengt. "We gaan geen kinderen uit bomen plukken. Het kan nooit de bedoeling zijn om hen aan te spreken op hun speelgedrag. Maar een grote tak afbreken, valt onder overlast. Het was onze bedoeling om de twee jongeren via een bemiddelingsgesprek duidelijk te maken dat dit gevaarlijk kan zijn en dat ze respect moeten hebben voor de openbare ruimte. Als dat gesprek goed is verlopen, leidt dat normaliter tot een seponering."
De Morgen (http://www.demorgen.be)    18-10-2015

Meer eikels aan de boom dus strenge winter? Onzin!
'Heel veel eikels dit jaar. Strenge winter?', vroeg Erben Wennemars zich af op Twitter. Met de eerste vorst op komst heeft de langebaanschaatser duidelijk last van Elfstedenkoorts gekregen. Weerman Marco Verhoef van Weerplaza is allergisch voor dit soort 'boerenwijsheden'. ,,Meer nootjes aan de boom betekent eerder meer roofvogels''.

Het idee dat meer eikels aan de bomen een strenge winter zou betekenen komt voort uit de gedachte dat eekhoorns dan beter voorbereid zijn met een extra wintervoorraad. "Onzin, dit is nooit wetenschappelijk bewezen", beweert de meteoroloog. "Dat zou betekenen dat bomen kunnen voorspellen." Volgens Verhoef is er wel iets wetenschappelijks te zeggen over veel noten aan de bomen. "Die extra voedselvoorraad zorgt juist voor een grotere overlevingskans waardoor er in de lente meer kleintjes zullen zijn. Meer knaagdieren betekent meer roofvogels. Dus het zegt meer over de fauna dan het weer."

Verhoef kan zich niet inhouden om te reageren op de tweet van Erben Wennemars: "Alles om je hoop levend te houden h Erben," zegt hij met een knipoog.

Dat gezegd hebbende blikt Verhoef vooruit op de eerste vorst van dit jaar. "Grondvorst hebben we al gehad, maar nu kan het ook gaan vriezen op 1,5 meter hoogte van de grond." Koude lucht bereikt deze week en zorgt voor een plaatselijke kans op nachtvorst. "De lucht is strak blauw, maar de 10, 11 graden voelt door de frisse en stevige wind al snel aan als 8 graden." Liefhebbers van herfstwandelingen worden geadviseerd een fleecevest of jas te dragen.

De komende week blijven de temperaturen onder gemiddeld. Het wordt rond de tien graden terwijl 15 graden normaal is voor de tijd van het jaar. Herfstliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want het blijft ook nog eens droog. "Omdat de bomen nog vol in het blad zitten is het wel oppassen geblazen voor die eikels die uit de boom vallen", lacht Verhoef. Volgens Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen zijn er dit jaar inderdaad meer eikels en beukennootjes aan de bomen. Niet alleen in Nederland maar heel Europa en daar is volgens de wetenschapper geen verklaring voor. "We hebben dit in 25 jaar niet zo meegemaakt", zegt hij.
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl)    9-10-2015

Bill Clinton maakt na 8 jaar einde aan discussie over Anne Frankboom
In de handen van oud-president Bill Clinton heeft de jarenlange rel om de kastanjeboom in de tuin van Anne Franks Achterhuis een vredige afloop gekregen. Oud-president Bill Clinton maakte er een fraaie ceremonie van: hij wist het verhaal van Anne Frank en de Jodenvervolging af te zetten tegen de gitzwarte geschiedenis van zijn eigen staat, Arkansas. Dit weekeinde sprak hij bij de ceremonie waar een stekje van de Anne Frankboom werd geplant in de tuin van de Bill Clinton Bibliotheek in de hoofdstad van Arkansas, Little Rock. Op zijn typisch Clintoniaans: 'Het is verbijsterend hoeveel energie gedurende de hele menselijke geschiedenis is verspild door mensen die een obsessie hebben voor onze verschillen, en hoe kwetsbaar slachtoffers zijn die worden misbruikt door mensen die niets anders nastreven dan macht, geld of beide.' Zijn speech vormde een waardige afsluiting van een kwestie die Amsterdam acht jaar geleden in zijn greep hield. Buurtbewoners, een actiecomit, boomchirurgen en columnisten vochten elkaar de tent uit over de vraag of de kastanjeboom waar het Achterhuis op uitkeek, een onmisbaar relikwie was in de herinnering aan de Holocaust, of een lastig, ziek geval dat alleen maar in de weg stond. De natuur greep in met een storm die de boom in 2010 velde. Rassenrellen van 1957 Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting, leidde de komst van Clinton in. Hij refereerde aan de rassenrellen van 1957, toen de blanke gevestigde orde weigerde negen zwarte leerlingen - de 'Little Rock 9' - toe te laten op de middelbare school. 'Net als Annes droom werd ook die van deze leerlingen verstoord door racisme en ongelijkheid.' Hij sprak namens het Anne Frank Center USA, dat het stekjesproject in 2009 lanceerde. Het Center is een educatieve instelling in New York die, met Annes dagboek als leidraad, voorlichting geeft over intolerantie. Het stekje was het achtste van de in totaal elf die het Anne Frank Center wist te bemachtigen. Het idee was om op een aantal plekken in de wereld een stekje te planten en zo de herinnering aan Anne Frank levend te houden. In de VS zijn onder meer boompjes geplant bij het Capitool in Washington, het Mensenrechtencentrum in Idaho en het Kindermuseum in Indianapolis. Het laatste van de elf Amerikaanse stekjes komt bij Ground Zero in New York.

Het was een enorme klus om het project van de grond te krijgen, vertelde projectmanager Hilary Stipelman. 'Het werd een loopgravenoorlog met het ministerie van Landbouw, dat simpelweg nee zei.' De Amerikaanse invoerregels zijn superstreng: de invoer van vlees, bloemen en planten is verboden. Om die elf stekjes het land binnen te krijgen heeft het Anne Frank Center moeten lobbyen bij ongeveer ieder parlementslid.

Uiteindelijk ging het ministerie mopperend door de knien, maar op n voorwaarde: de jonge boompjes gingen voor drie jaar in quarantaine. 'Af en toe belden we eens om te vragen hoe het met onze boompjes ging. 'Yep, die staan er goed bij,' antwoordden ze dan.'

Wat gebeurt er als de laatste boompjes zijn geplant? 'Einde oefening,' zegt Stipelman. 'Het ministerie is spijkerhard: deze elf boompjes zijn een eenmalige uitzondering.'
Het Parool (http://www.parool.nl)    1-10-2015

Tv-actie 'Open het Bos' voor 25.000 bomen
RTL4 en Natuurmonumenten slaan op 27 september de handen ineen tijdens de tv-actie 'Open het Bos'. Presentatoren Beau van Erven Dorens en Angela Groothuizen willen tijdens dit programma 25.000 bomen verkopen die bij het Utrechtse landgoed Haarzuilens geplant zullen worden.

Natuurmonumenten hoopt dat Nederlanders op de laatste zondag namiddag van deze maand massaal hun portemonnee trekken voor de aanschaf van bomen. Tijdens de 1,5 uur lange tv-actie kan iedereen voor 25 euro een boom kopen. Deze wordt dan geplant in het Parkbos, een toekomstig recreatiebos onder de rook van Utrecht.

Zangeres en presentatrice Angela Groothuizen wilde graag meedoen aan deze tv-actie. "De natuur is van groot belang en de bossen zijn de longen van onze aarde. Daarom zet ik me graag in om zo veel mogelijk bomen te verkopen. Juist ook voor onze kinderen. Bovendien verheug ik me enorm op de samenwerking met Beau; we vullen elkaar goed aan."

Groothuizen was zelf degene die Van Erven Dorens hiervoor vroeg. "We waren toevallig bij hetzelfde diner en daar vroeg ik hem mee te helpen. Het leek hem ontzettend leuk. Beau is slim en energiek: hij kan van de ene naar de andere artiest rennen en ik beman de tafel wel."
Het programma duurt maar 1,5 uur. Groothuizen: "Dat is krap. We moeten het dus strak in de hand houden en een heleboel werk verzetten. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ook best spannend."
Aan het tijdstip zal het niet liggen. De vooravond van de zondag is een mooie plek, weet Groothuizen. "Het begint om 17.00 uur 's middags: het tijdstip waar voorheen Life 4 You met Irene en Carlo zat. Ik hoop dat al hun kijkers op ons afstemmen."

Om zo veel mogelijk kijkers te trekken, heeft Natuurmonumenten een grote hoeveelheid bekende Nederlanders zover gekregen om hun steentje bij te dragen. Onder anderen Nick & Simon, Nicolette Kluijver, Joris Linssen en Racoon helpen mee met de boomverkoop.
In een speciaal belpanel zitten BN'ers met een toepasselijke achternaam: Ramon Beuk, Inge Ipenburg, Marjan Berk, Marc van der Linden en Evelyn Struik zijn onder anderen ingeschakeld.

De naam van de actie 'Open het Bos' is een knipoog naar Mies Bouwmans legendarische 'Open het Dorp' uit 1962. "Mies gaf ons haar zegen om deze titel te gebruiken," vertelt Edwin Mast, producent van I Care Producties. "We hadden haar graag een rol willen geven in de uitzending, maar helaas kan dat niet. "
Zangeres Angela Groothuizen denkt dat het haar gaat lukken om de 25.000 bomen te verkopen. "Het is een heel concreet doel: we planten samen een bos in de omgeving van Utrecht. Daar kun je over 20 jaar met je familie in wandelen en denken: 'ja, dat hebben we toen met zijn allen gedaan'."
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl)    20-9-2015

Stad met veel bomen en planten is koeler
Een stad waarin veel bomen en planten staan, is gemiddeld koeler dan een stad met vooral veel gebouwen en wegen. Dat blijkt uit onderzoek van de NASA. Hoe meer de infrastructuur van een stad bestaat uit 'ondoordringbare oppervlakken' als beton en stenen, hoe warmer de stad is ten opzichte van het gebied om de stad heen.

Als de stad voor 35 procent bestaat uit ondoordringbare oppervlakken en voor 65 procent uit vegetatie, is de stad gemiddeld 1,3 graden celsius warmer dan het gebied om de stad heen.
Wanneer de stad voor 65 procent bestaat uit ondoordringbare oppervlakken en voor 35 procent uit vegetatie, is het verschil 1,6 graden. Een groene stad zal daardoor aangenamer zijn om te leven voor mensen die niet van hitte houden.

Het verschil van 0,3 graden lijkt misschien klein, maar een graad verschil kan ervoor zorgen dat 20 procent meer gebruik wordt gemaakt van airconditioning. Volgens de NASA is het effect zo groot dat steden in de woestijn door dit effect leefbaar zijn. Doordat er in deze steden grasvelden worden aangelegd en bomen worden geplant, is de stad in de woestijn juist veel koeler dan haar omgeving.

De NASA heeft het effect van vegetatie op een stad onderzocht aan de hand van satellietbeelden en data over temperatuur.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    14-9-2015

Over 300 jaar zijn er mogelijk geen bomen meer op aarde
Op dit moment groeien er meer dan 3 biljoen op aarde, dat is zeven keer meer dan wetenschappers tot nu toe dachten. Een nieuwe studie heeft echter laten zien dat dit niet alleen veel minder is dan vroeger (circa de helft van wat er 12.000 jaar geleden aan bomen was), maar ook dat bomen ondanks bijplanten in no time (300 jaar) van de aardbodem verdwenen zullen zijn.

Volgens schattingen van onderzoekers worden jaarlijks rond de 15 miljard bomen gekapt. Sinds het begin van de landbouwactiviteiten van de mens 12.000 jaar geleden, dat gaandeweg gepaard ging met het kappen van steeds meer bosgebieden, is het aantal bomen wereldwijd gedaald met 46 procent.

Volgens de aan het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen verbonden ecoloog Thomas Crowther is de 'invloed van de mens op de ontbossing verbazingwekkend'. Crowther, die eerder het onderzoek naar de omvang van bosgebieden bij de Yale University in New Haven leidde, zegt dat de onderzoekers wel hadden verwacht dat 'mensen een prominente rol zouden hebben', maar ze hadden niet verwacht dat de mens als invloedrijkste factor op de boomdichtheid uit de bus zou komen.

De eerder aanvaarde schatting van het aantal bomen op aarde ging uit van circa 400 miljard en was vooral gebaseerd op satellietbeelden. Hoewel een dergelijke benadering veel kan onthullen over de aanwezigheid en omvang van bossen, is dat niet hetzelfde als wanneer onderzoekers daadwerkelijk ter plekke zijn en boomstammen kunnen tellen.

Crowther en zijn collegas hebben beide methodes samengevoegd om zo een verbeterde inschatting van het aantal bomen wereldwijd te maken. Ze telden eerst in grondstudies het aantal bomen van grotere bosgebieden op ieder continent om zo een inschatting te kunnen maken van de boomdichtheid. Vervolgens pasten de onderzoekers die kennis toe om een schatting te maken van de boomgebieden die afgelegen zijn en waarvan geen data bekend waren, zoals delen van Rusland.

Met de nieuwe inzichten en met behulp van computermodellen hebben Crowther en zijn collegas vervolgens ook getracht een schatting te maken van het aantal bomen op aarde voordat de menselijke beschaving vaste voet vatte. Ze kwamen uit op 5,6 biljoen, grofweg het dubbele van wat vandaag de dag nog resteert. Crowther wijt dit vooral aan de menselijke invloed. Uit zijn studie blijkt namelijk ook dat ieder jaar 15 miljard bomen wordt gekapt. Dat betekent dat bij een gelijkblijvend tempo van kappen in 300 jaar alle bomen van de aardbodem verdwenen zullen zijn.

De hoogste boomdichtheid, berekend in stammen per hectare, werd gevonden in de bossen van Noord-Amerika, Scandinavi en Rusland. Deze bossen zijn meestal stevig dichtgepakt met coniferen en bestaan in totaal uit ongeveer 750 miljard bomen, 24 procent van het wereldwijde totaal. Tropische en subtropische bossen, met de grootste oppervlakte van het beboste land, zijn goed voor 1,3 biljoen bomen, 43 procent van het totaal.

Hoewel er dus fors meer bomen zijn dan eerder werd aangenomen, waarschuwt Crowther dat daarmee de impact co2-uitstoot of ontbossing niet minder is. "De studie laat vooral zien dat op plekken waar naar verwachting veel bomen moeten groeien warme, vochtige gebieden -, de invloed van menselijke activiteiten zoals landbouw ook het grootst is."
HP De Tijd (http://www.hpdetijd.nl)    7-9-2015

Aarde telt mogelijk acht keer meer bomen dan gedacht
Drie biljoen veertig miljard 288 miljoen 194 duizend en 283 bomen. Dat is - naar schatting - het aantal bomen op aarde. Het nieuwe bomental, vandaag gepubliceerd in Nature, ligt acht keer hoger dan in eerdere schattingen: per mens zijn er zo'n 413 bomen, in plaats van de eerder geschatte 54. Voor Nederland komen de berekeningen uit op 343.683.840, oftewel 20 per persoon.

Daartegenover staat dat we jaarlijks gemiddeld anderhalve boom per aardbewoner inleveren: het aantal bomen op aarde slinkt met zo'n 10 miljard per jaar, in de regel door menselijke activiteit. "Een behoorlijke zorg", zegt hoofdonderzoeker Tom Crowther van de Amerikaanse Yale-universiteit. "En hopelijk reden om meer aandacht te besteden aan herbebossing en het tegengaan van ontbossing."

Bestaande schattingen van het aantal bomen zijn doorgaans gebaseerd op satellietwaarnemingen. Voor de nieuwe cijfers combineerde Crowther die met zo'n half miljoen bomentellingen op de grond, die door de jaren heen op uiteenlopende plekken zijn gedaan. Een enorme puzzel, die nu een grappig precies bomenaantal oplevert: 3.040.288.194.283 stuks, met een marge van zo'n 100 miljard meer of minder.

Dat de berekening zoveel hoger uitkomt dan eerdere schattingen, komt volgens Crowther vooral door verschillen tussen uiteenlopende soorten bos. "In een boreaal bos (in de poolstreek, red.) is de boomdichtheid bijvoorbeeld enorm hoog." Toch vindt ook Crowther het 'verbluffend' dat er zoveel meer bomen zijn dan gedacht.

De cijfers zijn nodig om veel preciezer te kunnen bepalen wat verschillende soorten bos precies 'doen', zegt de Wageningse bosonderzoeker Geerten Hengeveld, een van de Nederlandse auteurs van de studie. "Of je ergens veel dunne boompjes hebt, of juist een kleiner aantal dikke bomen, maakt enorm uit voor zaken als de biodiversiteit, de koolstofopname of de houtoogst. Veel belangrijker dan hoeveel bomen er precies zijn, is dat we nu per bos veel beter de vinger kunnen leggen op die onderliggende structuur."

Zo stelden de onderzoekers een uitgebreid schema op van hoe verschillende variabelen inwerken op verschillende soorten bos: meer regen is in woestijngebieden bijvoorbeeld gunstig voor het aantal bomen, maar benvloedt het bomenaantal in toendra's juist negatief. "Dat verfijnt ons gevoel voor: wat is de potentie van een bos?", zegt Hengeveld.

De onderzoeksinspanning begon drie jaar geleden met een vraag van Plant for the Planet, een milieugroep die op aarde een miljard bomen wil bijplanten. "Ze wilden weten wat voor invloed dat zou hebben. Zo kwamen ze bij mij", vertelt Crowther. Nu het aantal bomen veel groter blijkt dan verwacht, heeft Plant for the Planet zijn doelstelling bijgesteld, zegt hij: "Nu mikken ze op een biljoen bomen."

In Twente vindt Wietske Bijker, expert op het gebied van vegetatiemonitoring en niet betrokken bij de studie, het onderzoek 'degelijk en helder'. De grote uitdaging, denkt ze, is om uit te vinden hoe de schatting zoveel groter kan uitpakken. "Acht keer meer bomen, dat is nogal wat. Mij is niet helemaal duidelijk hoe zich dat verhoudt tot wat we weten over de hoeveelheid biomassa. Zijn bomen soms gemiddeld dunner dan we dachten, of is ook de hoeveelheid biomassa groter?"

Sinds de opkomst van de menselijke beschaving, becijferen de onderzoekers, is naar schatting 46 procent van alle bomen op aarde verdwenen. "Bijna drie biljoen bomen, een astronomisch getal", zegt Crowther. Maar Bijker heeft stevige bedenkingen: "Dat klinkt heel dramatisch. Maar als je kijkt hoe ze tot zo'n getal komen, is het wel een heel ruwe schatting."

In ons dichtbevolkte land staan volgens de berekeningen toch nog gemiddeld 9.090 bomen op iedere vierkante kilometer. Het best bedeelde land is, op wat dunbevolkte eilandjes na, Suriname: ruim 15 duizend bomen per inwoner. Van alle bomen staat haast de helft in een tropisch of subtropisch oerwoud. De boreale bossen van landen als Rusland, Canada en Finland zijn goed voor een kwart van alle bomen.
De Volkskrant.nl (http://www.volkskrant.nl/)    30-8-2015

Bomen spreken en knuffelen met elkaar
De Duitse boswachter en schrijver Peter Wohlleben beweert dat bomen met elkaar praten, dat ze vriendschappen sluiten, knuffelen en pijn en angst voelen, net zoals mensen. "Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het voelt om 500 jaar op dezelfde plek te staan of om water te drinken met onze voeten", vertelt Wohlleben in zijn boek 'Het Geheime Leven van Bomen'.

Volgens Wohlleben zijn bomen veel complexer dan je zou denken. De Duitser zegt dat ze met elkaar communiceren en dat ze ook sneller groeien als je er tegen praat. Zo spreekt hij liefdevol tegen zijn tomaten en zijn andere groenten in de tuin. Wohlleben beweert ook dat planten met elkaar spreken in verschillende 'plantentalen'. Zo waarschuwen ze elkaar voor gevaren door geuren af te scheiden.

De beweringen die Wholleben in zijn boek maakt, worden door velen betwijfeld, maar de Duitser is er zeker van dat bomen veel slimmer zijn dan je denkt. Hij beweert zelfs dat bomen een eigen 'internet' hebben, het zogenaamde 'Wood Wide Web', waarbij bomen via hun ondergrondse wortels met elkaar communiceren.

Wohlleben, die als boswachter zelf in een bos woont, houdt van de rust die bomen hem geven. "De traagheid waarmee bomen groeien, geeft me veel rust", aldus Wohlleben. "Bomen in de stad kunnen alleen maar dromen van deze rust", zegt Wohlleben, die ook gelooft dat bomen slaap nodig hebben, net zoals mensen.

Wie meer wil weten over de bijzondere beweringen van Wohlleben, kan terecht in zijn boek 'Het Geheime Leven van Bomen'.
De Morgen (http://www.demorgen.be/)    6-8-2015

Geef bomen een emailadres, en dit is wat ze krijgen toegestuurd
De gemeente van de Australische stad Melbourne besloot in 2013 e-mailadressen toe te wijzen aan bomen. Het idee daarachter was dat inwoners van de stad problemen konden melden, zoals gevaarlijk overhangende takken. Maar de Aussies sturen hele andere dingen op, blijkt twee jaar later.

Liefdesbrieven, begroetingen, vragen over politieke zaken en existentile dilemma's, je kunt het zo gek niet bedenken of het werd de bomen voorgelegd. Volgens een woordvoerder van de gemeente Melbourne legt de correspondentie 'de liefde van de Melburnians voor bomen bloot'.

De opkomst van het internet der dingen creert de illusie dat veel objecten, die we voorheen als non-communicatief beschouwden, nu niet langer zien als dingen maar als een soort semi-intelligente kennissen met wie we kunnen en willen communiceren. Die neiging om terug te praten tegen apparaten gaat terug tot het prille begin van de radio. Zeg nou zelf, iedereen heeft zich er weleens op betrapt tegen de tv te praten.

Dus zo gek is het niet, dat nadat de bomen hun eigen e-mailadres kregen, mensen massaal berichten stuurden. Soms stuurden de bomen zelfs iets terug.

De gemeente heeft enkele voorbeelden verstrekt aan The Atlantic:

1. To: Golden Elm, Tree ID 1037148
21 May 2015


Im so sorry youre going to die soon. It makes me sad when trucks damage your low hanging branches. Are you as tired of all this construction work as we are?

2. To: Algerian Oak, Tree ID 1032705
2 February 2015


Dear Algerian oak,
Thank you for giving us oxygen.
Thank you for being so pretty.
I dont know where Id be without you to extract my carbon dioxide. (I would probably be in heaven) Stay strong, stand tall amongst the crowd.

You are the gift that keeps on giving.
We were going to speak about wildlife but dont have enough time and have other priorities unfortunately.
Hopefully one day our environment will be our priority.

3. To: Oak, Tree ID 1070546
11 February 2015

How yall?
Just sayin how do.
My name is Quercus Alba. Yall can call me Al. Im about 350 years old and live on a small farm in N.E. Mississippi, USA. Im about 80 feet tall, with a trunk girth of about 16 feet. I dont travel much (actually havent moved since I was an acorn). I just stand around and provide a perch for local birds and squirrels.
Have good day,
Al

Zoals gezegd, reageren bomen soms ook:

To: Green Leaf Elm, Tree ID 1022165
29 May 2015


Dear Green Leaf Elm,
I hope you like living at St. Marys. Most of the time I like it too. I have exams coming up and I should be busy studying. You do not have exams because you are a tree. I dont think that there is much more to talk about as we dont have a lot in common, you being a tree and such. But Im glad were in this together.
Cheers,
F

29 May 2015

Hello F,
I do like living here.
I hope you do well in your exams. Research has shown that nature can influence the way people learn in a positive way, so I hope I inspire your learning.
Best wishes,
Green Leaf Elm, Tree ID 1022165

HP De Tijd (http://www.hpdetijd.nl)    26-7-2015

Wonen bij bomen zorgt voor minder problemen met gezondheid
Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze wonen in de buurt van bomen. Met gemiddeld tien bomen in de buurt van een woning zeggen mensen gelukkiger te zijn.
Het effect is vergelijkbaar met het geluk dat iemand ondervindt als het jaarsalaris met tienduizend dollar wordt verhoogd. Een soortgelijk resultaat had het leven in de buurt van tien bomen op de gezondheidsklachten van mensen.

Het onderzoek, waar de Britse krant The Guardian over schrijft, werd uitgevoerd onder bewoners van de Canadese stad Toronto.

"De omgeving waar we wonen heeft grote invloed op ons welzijn, maar ook op onze gezondheid", zegt onderzoeker Omid Kardan van de universiteit van Chicago in de krant.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    20-7-2015

Dit is pas toewijding: man laat kerk groeien uit bomen
De Nieuw-Zeelander Brian Cox raakte genspireerd door de vele kerken die hij bezocht tijdens buitenlandse reizen. In zijn tuin zag hij de ideale locatie voor een eigen kerk, maar dat werd geen gewoon exemplaar uit steen en hout.

Brian is eigenaar van een tuinbedrijf, maar ook een begenadigd tuinier. Hij selecteerde zelf verschillende boomsoorten en plantte ze rond een ijzeren geraamte. Op amper vier jaar tijd zorgde hij ervoor dat de constructie helemaal was volgroeid. Het resultaat is prachtig, ook binnenin: de bomen zijn zo gekozen dat hun bladerdek altijd licht en lucht doorlaat.

Bekijk de adembenemende VIDEO van de tuin hier.
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be/)    16-7-2015

Zeldzame bomenziekte treft 34 bomen in 's-Heerenberg; park dicht
Park Gouden Handen in 's-Heerenberg en de aangelegen parkeerplaatsen zijn vanaf maandag afgesloten. Dit vanwege de kap van 34 esdoorns die de roetschorsziekte hebben.

De roetschorsziekte is een zeldzame boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel. Die zorgt ervoor dat de boom uiteindelijk afsterft. Mensen kunnen ook last krijgen van de schimmel. Bij zeer intensief contact met de zieke boom kan de schimmel schadelijk zijn voor de longen.

De kans dat het schade aan de longen toebrengt is klein, maar om het risico zo klein mogelijk te houden worden vanaf dinsdag de zieke bomen gekapt. Degenen die de bomen kappen zullen dit ook doen met witte pakken die bescherming moeten bieden. Naar verwachting gaat het park op 11 juli weer open.

In het najaar zullen er weer nieuwe bomen geplant worden in park Gouden Handen. Dit zullen in ieder geval geen esdoorns meer zijn.
Omroep Gelderland (http://www.omroepgelderland.nl/)    10-7-2015

Eikenprocessierupsen lager in bomen door hittegolf
De afgelopen twee weken zijn op veel plaatsen de eikenprocessierupsen nesten gaan vormen en ze hebben brandharen ontwikkeld. Veel rupsen moeten echter nog nestelen, vooral in het noorden van het land. Door de verwachte tropische omstandigheden later deze week zullen eikenprocessierupsen lager in de boom gaan zitten. Hierdoor neemt de kans op contact met brandharen toe. Mogelijk dat de processierupsen zelfs de grond in kruipen. Het wordt dan ook nog eens lastiger om ze te ontdekken en te bestrijden.

Hoewel de eikenprocessierups een warmteminnend beest is kan het ook te warm worden. De processierupsen kunnen maximaal 30 graden verdragen in hun nesten. Volgens de huidige verwachtingen gaan we daar de komende dagen ruimschoots boven komen. De rupsen zullen dan hun nesten naar lagere delen van de boom verhuizen. Op diverse plaatsen zien we al dat rupsen zich aan het verplaatsen zijn. De kans is dan beduidend groter dat mensen en (huis)dieren met de brandharen van de rupsen in contact komen. In 2010 ontdekten we dat eikenprocessierupsen zich bij hete omstandigheden terugtrekken op of zelfs in de bodem onder de eik. Zodra het nest in de bodem zit neemt de kans op blootstelling aan de brandharen af. Het probleem is dan echter wel dat de nesten niet meer opgemerkt worden en dat ze niet verwijderd kunnen worden. Ze krijgen dan de mogelijkheid om de populatie lokaal uit te breiden.

Vorig jaar was een topjaar voor de rupsen en vlinders en daardoor zijn naar verwachting toen op veel eiken eipakketten afgezet die dit jaar tot overlast van rupsen en hun brandharen kunnen leiden. Door het warme voorjaar een jaar geleden ontwikkelden de rupsen zich vorig jaar in recordtempo. Dit jaar hebben de eikenprocessierupsen zich tot nu toe beduidend minder sterk ontwikkeld. De vrij koele meimaand en de maand juni waarin de temperatuur iets onder de normale temperatuur voor die maand lag hebben de ontwikkeling vertraagd. In het zuiden van het land lijkt de temperatuur minder van invloed te zijn geweest en zijn veel nesten al naar popstadium aan het gaan. Er is grote variatie tussen de gebieden in de hoeveelheid nesten. Op diverse plaatsen wordt een groot aantal nesten aangetroffen.

Plaatselijk waren in het noordelijke en oostelijke deel van het land ook veel eiken waarvan het blad als gevolg van nachtvorst bruin was geworden. We hebben diverse bomen met jonge rupsen gemonitord om te beoordelen of er sprake zou zijn van sterfte door voedselgebrek. In alle gevallen bleken de rupsen in staat om te wachten tot de eiken weer uitliepen, waarna ze hun ontwikkeling konden doorzetten. Door de tragere ontwikkeling zijn er mogelijk wel meer rupsen ten prooi gevallen aan vogels waardoor het aantal rupsen in bomen met bevroren blad lager ligt. Als er daardoor ook minder nesten tot volle ontwikkeling zullen komen is er mogelijk sprake van een milder eikenprocessierupsjaar dan voorzien. Echter, de meeste nesten worden pas rond deze tijd gevormd en er zijn veel rupsen die nog moeten nestelen, vooral in het noordelijk deel van Nederland. Met de verwachte (zeer) hoge temperaturen de komende week verloopt de ontwikkeling van de rupsen extra snel.

Tegelijkertijd met het vormen van de karakteristieke nesten krijgen de eikenprocessierupsen ook de brandharen. Het is dan ook te verwachten dat het aantal gezondheidsklachten de komende weken gaat toenemen, vooral in die gebieden waar veel nesten voorkomen. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups adviseert dan ook om alert te zijn op nesten en wandelende rupsen in eiken, vooral in recreatiegebieden en buitengebieden waar weinig aan de bestrijding wordt gedaan. Let ook goed op eiken met nesten in de buurt van zwembaden en in bomen op en rond campings. We horen en zien regelmatig dat mensen zelf de rupsen bestrijden. Onlangs zagen we op enkele locaties dat mensen de rupsen met haarlak hebben bespoten waarna ze de rupsen probeerden te verbranden. Op andere plekken zagen we dat mensen de nestelende rupsen hebben platgeslagen in een gemeentelijke boom. De kans op blootstelling aan brandharen neemt op deze manier echter sterk toe aangezien de brandharen op deze manier extra verspreid worden. Er zijn gespecialiseerde bedrijven voor de bestrijding van eikenprocessierupsen, die met speciale kleding en apparatuur moeten werken. Ons advies is contact met de gemeente en/of provincie op te nemen. Zij zullen zorgen dat de nesten op een verantwoorde wijze worden verwijderd.

natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl/)    3-7-2015

Roemenen leggen bizar voetbalveld aan rond een boom
In het Roemeense dorpje Tonciu moet een van de meest bizarre voetbalvelden ter wereld te vinden zijn. In het midden van het synthetische veld is een grote boom blijven staan.

Het terrein van het veld werd geschonken door enkele oudere dorpsbewoners, die als voorwaarde wel stelden dat de grote "historische" eik moest blijven staan.
De 150-jaar oude eik bleef dus staan en het gemeentebestuur keurde het project en bijhorend budget goed. Zo'n 18.000 euro werd betaald voor de aanleg van een kunstgrasveld, veldverlichting en een omheining.
In eerste instantie was het gemeentebestuur trots op het "unieke project". "We beschouwen de boom als een uniek en speciaal extraatje. Iedereen die hier voetbal wil komen spelen, is welkom", zei burgemeester Ioan Milasan in 2012.

De lokale jeugd en hun ouders waren minder enthousiast. "Het is hopeloos. Hoe kan je nu een deftige wedstrijd spelen met een gigantische boom aan n kant van het veld? Het was een belachelijke beslissing om de boom te laten staan."

Nu de beelden de wereld rondgaan en iedereen de Roemenen uitlacht, overweegt de burgemeester toch iets te doen. "We zullen voorstellen om de eik om te hakken. Misschien wachten we wel nog tot de herfst, zodat we eikels kunnen rapen die we elders in de gemeente kunnen planten. Daarna kunnen we de boom omhakken."

Bekijk de VIDEO hier.
Sporza.be (http://sporza.be)    23-6-2015

Warmte voor zieke boom
Sinds het jaar 2002 worden paardenkastanjes in Nederland en inmiddels ook in de buurlanden, geplaagd door de zgn. bloedingsziekte. Daarna greep deze, in veel gevallen uiteindelijk dodelijke ziekte snel om zich heen en inmiddels gaan wetenschappers er vanuit dat circa de helft van de paardenkastanjes in ons land ziek is. De paardenkastanjes hebben de zogenaamde bloedingsziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie.

Dit werd in 2006 al ontdekt, maar tot dusver leek er nog geen remedie gevonden te zijn, die de bomen ook daadwerkelijk kon genezen. Inmiddels heeft de Universiteit van Wageningen echter goede resultaten geboekt met een warmtebehandeling. Volgens de onderzoekers van de universiteit bleek in laboratoriumproeven dat de bacterie die de ziekte veroorzaakt bij 39 graden Celsius niet meer groeide en bij 45 graden stierven ze.

De warmtebehandeling, waarbij de stam van de bomen wordt ingepakt en vervolgens een aantal dagen tot 45 graden wordt 'opgewarmd' wordt nu door steeds meer gemeenten als proef toegepast. Ondermeer Dordrecht is er recent mee begonnen, mede omdat men daar te kampen heeft met een flink aantal zieke paardenkastanjes. Ook in de Hoeksche Waard zijn meerdere paardenkastanjes getroffen door de bloedingsziekte, zoals de grootste paardenkastanje (in de openbare ruimte) van de gemeente Binnenmaas.

Ondanks dat het deze imposante boom nog steeds lukt om goed weerstand te bieden tegen de ziekte hoopt Bomenwerkgroep 'Fraxinus Excelsior' dat men deze potentieel monumentale boom ook een handje helpt met warmtebehandeling.
De Weekkrant (http://www.deweekkrant.nl/)    16-6-2015

Ecuador breekt record: 647.250 bomen in n dag geplant
Ecuador heeft het record voor herbebossing verbroken. Duizenden vrijwilligers plantten afgelopen zaterdag precies 647.250 bomen. Het record is bevestigd door Guinness World Records en krijgt een plekje in het bekende boek.

Volgens Lorena Tapia, de minister van milieu, hielpen 44.883 mensen mee om het record te verwezenlijken. Op allerlei plaatsen in Ecuador kwamen vrijwilligers bij elkaar om de bomen een mooi plekje te geven. In totaal is meer dan 2.000 hectare grond herbebost op meer dan 150 plekken in Ecuador. De planters gebruikten ongeveer 150 boomsoorten.

"Ik zou willen dat ons record snel weer wordt verbroken", zegt overheidsmedewerker Richardo Quiroga, die meehielp als vrijwilliger in Catequilla. "Als het record iedere maand verbroken wordt, dan heeft onze planeet snel weer genoeg bomen."

Wetenschappers zijn van mening dat het goed is om bomen neer te zetten. Bomen slaan CO2 op en produceren zuurstof. Hierdoor helpen bossen om de opwarming van de aarde af te remmen.
Overigens heeft Ecuador als land meerdere records op 'zijn' naam staan, zoals de meeste plastic flesjes in n week tijd gerycled en de meeste mensen tegelijkertijd in het zand begraven.
Scientas (http://www.scientias.nl/)    25-5-2015

Warmtetherapie voor zieke kastanjebomen
In Nederland staan ongeveer 200.000 kastanjebomen en de helft daarvan is ziek. Ze lijden aan de zogenoemde kastanjebloedingsziekte. Uiteindelijk gaan de bomen daar dood aan. De Wageningen Universiteit presenteert een oplossing: warmtetherapie.

"Wij willen de bomen in onze gemeente graag behouden", zegt Patricia van Wolferen van de gemeente Wijchen. "In de afgelopen tien jaar hebben we 40 procent van onze kastanjebomen moeten rooien."

Het vervangen van een boom kost al gauw 1500 euro. De gemeente Wijchen telt 250 kastanjebomen, waardoor de kosten flink kunnen oplopen.

"Lange tijd werd gedacht dat de bloedingsziekte wordt veroorzaakt door een omyceet (een pseudo-schimmel) maar daar was ik niet zo zeker van", vertelt celbioloog Andr van Lammeren. "Uiteindelijk bleek een bacterie de boosdoener."

Die bacterie zit in de bast van de boom en verstoort de sapstroom naar de wortels. Aan de buitenkant van de boom komen "wonden" waaruit donkerbruin vocht komt. Uiteindelijk gaat de kastanjeboom dood aan deze bacterile infectie.

In het laboratorium kwam Van Lammeren erachter dat de bacterie niet tegen warmte kan: boven 39 graden Celsius legt hij het loodje. "Wij denken dat we door middel van verwarming van de bast de boom kunnen genezen."

De universiteit heeft patent aangevraagd op een methode, waarbij de boom wordt omwikkeld met een slang waardoor warm water wordt gepompt. Een aantal gemeenten, waaronder Wijchen, doet mee aan het experiment.

"We betalen 500 euro per boom. Dat is voor ons een aanzienlijke kostenbesparing", stelt Van Wolferen. "En op deze manier hopen we onze mooie waardevolle bomen te kunnen behouden."
NOS (http://nos.nl)    15-5-2015

Kunstzinnige bomen op Oude Veemarkt Almelo
Leerlingen Bloem & Design van het AOC Oost hebben 'kunstzinnige bomen' gemaakt voor de Oude Veemarkt op de hoek Grotestraat-Zuid, Bornsestraat.

Vanaf 2012 werken AOC Oost, Beter Wonen, bewoners en ondernemers aan een tijdelijke invulling van het braakliggende terrein. Scholieren hebben de plek inmiddels omgetoverd tot een parkje, waar buurtbewoners en bezoekers van de stad elkaar ontmoeten.

Het AOC Oost was vorig jaar al betrokken bij de invulling van de locatie met bloemkunstwerken in de vorm van zitplaatsen. Wat nog mooi is, mag blijven of krijgt een plek in de schooltuin.

De tien examenkandidaten van dit jaar hebben de afgelopen maanden weer hard gewerkt aan de - betaalde - opdracht van woningstichting Beter Wonen.
Het zijn 'kunstzinnige bomen' geworden waarbij 'beweging, groen en water' de kernwoorden zijn. De expositie wordt dinsdagavond officieel geopend door 'cultuurmakelaar' Eleon de Haas.
Tubantia (http://www.tubantia.nl)    23-4-2015

Ex-NASA-ingenieur wil jaarlijks miljard bomen planten met drones
De start-up BioCarbon Engineering heeft mogelijk een goede oplossing gevonden voor de globale ontbossing. Door middel van drones meent het bedrijf tot jaarlijks 1 miljard bomen te kunnen planten, en dat met drones. Dat schrijft de Britse krant The Independent.

Verschillende milieu-organisaties trokken de laatste jaren en decennia al aan de alarmbel: de ontbossing van onze planeet verloopt vliegensvlug. Jaarlijks verdwijnen er ongeveer 26 miljard bomen, terwijl er slechts 15 miljard nieuwe exemplaren geplant worden.

Om het probleem aan te pakken bedacht gewezen NASA-ingenieur Lauren Fletcher een manier om drones in te schakelen. "De enige manier waarop we dit oud probleem kunnen aanpakken is met technologie die voorheen niet beschikbaar was", aldus Fletcher, eveneens CEO van BioCarbon Engineering. "Door deze aanpak te gebruiken kunnen we de grootte van het probleem eindelijk te lijf gaan."

Het opzet is simpel, de uitwerking gesofisticeerd. Drones verkennen eerst of een bepaald gebied in aanmerking komt om opnieuw bebost te worden. Wanneer dat het geval is, dalen ze af tot twee drie meter boven de grond. Vervolgens schieten ze hulsen af met zaden die al op voorhand gekiemd zijn en omgeven worden door voedzame hydrogel.

De techniek is wellicht niet beter dan bomen planten met de hand, maar het zou volgens Fletcher wel een pak sneller en goedkoper verlopen. Volgens de ingenieur kunnen er tot 36.000 bomen per dag geplant worden, en daarvoor zou slechts 15 procent van het gewoonlijke budget nodig zijn.

BioCarbon Engineering hoopt dat het systeem operatief is tegen het einde van de zomer. Een prototype maakte alvast indruk tijdens de 'Drones for Good'-competitie in de Verenigde Arabische Emiraten.
De Morgen (http://www.demorgen.be/)    12-4-2015

Verplaats de troetel-eik langs de A58 bij Ulvenhout
Verplaats de 'troetel- eik' die in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat. Dat is de meeste gehoorde oplossing voor het probleem waar Rijkswaterstaat mee kampt. De snelweg moet namelijk worden verbreed en daarbij staat de ruim 150 jaar oude boom behoorlijk in de weg.
In de wetenschap dat de toekomst van de eik bij sommige mensen erg gevoelig ligt, besloot Rijkswaterstaat vorig jaar om aan belangstellenden te vragen wat er met de snelwegboom moet gebeuren. Tot eind februari kon worden meegedacht over een oplossing. Nu alle reacties op een rijtje zijn gezet, blijkt dat een meerderheid vindt dat de eik het best kan worden verplaatst.

Een belangrijke reden om voor dit alternatief te kiezen is: 'de boom heeft nu al zo veel geld gekost, dat het zonde is om hem alsnog te verwijderen'. De 'meedenkers' hebben ook een aantal alternatieve locaties aangedragen. Het meest voor de hand ligt herplant naast de snelweg, maar er zijn ook mensen die voorstellen om de eik te verplaatsen naar het landgoed Anneville, de Pekhoeve in Ulvenhout of naar het knooppunt St. Annabosch of Galder.

Een minderheid van reageerders vindt dat de boom niet koste wat kost behouden hoeft te worden. Argument: 'In deze tijd van bezuinigingen is het niet verantwoord om miljoenen euro's uit te geven om een enkele boom te behouden'. Sommige mensen zien het geld dan liever gaan naar de aanleg van een wildviaduct.
Brabants Dagblad (http://www.bd.nl)    31-3-2015

Blinde man en zijn vriend zonder armen planten samen 10.000 bomen
In tien jaar tijd hebben Haixia en Wenqui naar schatting tienduizend bomen geplant in hun door overstromingen bedreigde dorp Yeli, in het noordoosten van China. Jia Wenqui was drie toen hij beide armen verloor in een ongeval. Jia Haixia is sinds zijn geboorte door cataract verblind in n oog en hij verloor het andere in een werkongeval. Samen vormen ze wel een sterk team boomplanters.

De twee staan om zeven uur 's ochtends op om aan hun werkdag te beginnen. Elke dag. Om jonge boompjes te kopen, hebben ze geen geld, dus nemen ze zelf stekken. Het is Haixia die in de bomen klimt om de beste stekken te zoeken. Hij graaft dan kuilen om de stekken te planten. Het is Wenqui die de jonge bomen verzorgt.

Met hun werk helpen ze hun dorp te beschermen tegen overstromingen. Nadat hun aangrijpende verhaal in China viraal ging, is een fonds opgericht dat geld inzamelt om Haixia een operatie aan zijn aangeboren cataract.

Voor foto's, ga naar http://www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2256438/2015/03/18/Blinde-man-en-zijn-vriend-zonder-armen-planten-samen-10-000-bomen.dhtml
HLN.be (http://www.hln.be)    20-3-2015

Wereldzaadbank verwelkomt de eerste zaden van bomen
Voor de allereerste keer zijn zaden van bomen in de Wereldzaadbank in Spitsbergen opgeslagen. Het gaat om zaden van de fijnspar en grove den, afkomstig uit de Scandinavische bossen.

De fijnspar en grove den zijn commercieel gezien de belangrijkste bomensoorten in Scandinavi. Behalve een plekje in het bos, hebben ze nu ook een plekje in de Wereldzaadbank weten te veroveren.

Deze zaadbank bevindt zich in het permafrost op Spitsbergen en is gebouwd voor de opslag van zaden afkomstig uit de hele wereld. De zaden worden opgeslagen voor ons nageslacht: als klimaatverandering, natuurrampen of ander onheil ervoor zorgt dat soorten verloren (dreigen te) gaan, kan men in de Wereldzaadbank altijd nog zaden vinden om die soorten weer 'tot leven te wekken'.

De zaden van de Scandinavische bomen worden om verschillende belangrijke redenen nu ook in de Wereldzaadbank opgeslagen. Ten eerste kan er dan altijd een beroep gedaan worden op de zaden wanneer de bomen het buiten de Wereldzaadbank onverhoopt moeilijk krijgen. Ten tweede kunnen veranderingen in de genetische diversiteit van de bomen op lange termijn gemonitord worden door de zaden in de Wereldzaadbank regelmatig naast de zaden afkomstig uit de natuur te leggen.

In totaal verdwijnen er 218 zaadpartijen afkomstig uit Scandinavische bossen in de Wereldzaadbank. De oudste zaden stammen uit 1938.
Scientas (http://www.scientias.nl/)    5-3-2015

Opnieuw tientallen zieke kastanjes tegen de vlakte
Opnieuw moeten in Groningen tientallen kastanjebomen worden gekapt omdat ze zijn aangetast door de kastanjeziekte. Dat meldt de gemeente Groningen woensdag (red: 11-2-2015).

Sinds de kastanjeziekte in 2011 in de stad opdook, controleert de gemeente drie keer per jaar alle 1.600 Groningse kastanjebomen. In de afgelopen jaren werd al een groot aantal aangetaste bomen gekapt.

Uit de laatste inspectie blijkt dat zestig exemplaren zo ernstig ziek zijn dat ze elk moment kunnen breken. Om te voorkomen dat dit gevaar oplevert voor mensen worden de bomen gekapt.

De bomen die nu gekapt zullen worden staan verspreid over de stad, onder andere aan de singels en in het Noorderplantsoen.

Ook de markante kastanje in de Prinsentuin blijkt niet meer te redden. Een extern bureau heeft nog aanvullend onderzoek naar deze beeldbepalende boom gedaan, maar ook daaruit bleek dat omzagen de enige optie is.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    14-2-2015

Schreeuw om hulp voor Anneville boom op A58
Dat Breda het goed getroffen heeft qua speciale bomen is algemeen bekend. Zo staat er al sinds jaar en dag op de A58 ter hoogte van Ulvenhout een oude eik te stralen zoals alleen oude eiken dat kunnen. De boom moet nu misschien weg en de overheid vraagt om ideen voor de toekomst.

De boom heet Anneville en is vernoemd naar het landgoed Anneville waar de eik ooit onderdeel was van de oprijlaan. Bij de aanleg van de snelweg bleek de boom precies in de middenberm te passen, wat reden genoeg was om Anneville te laten staan.

De boom is ook geliefd bij Rijkswaterstaat. In 1991 bleek dat de eik maar de helft van de benodigde 80.000 liter water per jaar binnenkreeg. Rijkswaterstaat heeft dit probleem toen opgelost door met een leiding opgevangen regenwater vanaf het viaduct naar de boom te voeren.

Het project InnovA58 werkt aan plannen om de doorstroming op de A58 te verbeteren. Deze plannen kunnen ook gevolgen hebben voor de Anneville boom. De eik staat dichtbij een viaduct over de A58. Aanpassing van dit viaduct zou vele miljoenen kosten. Uitgangspunt is daarom dat het blijft zoals het nu is. Dat betekent wel dat behoud van de boom heel moeilijk of zelfs onmogelijk wordt.

Daarom vraagt InnovA58 mensen en belangenverenigingen uit de omgeving van de boom om via deze website met hen mee te denken over de toekomst van de boom.
Breda Vandaag (http://www.bredavandaag.nl)    26-1-2015

Euthanasie voor oude bomen
Oude zieke bomen die in de stad een gevaar vormen moeten gekapt worden. Maar ook gezonde oude bomen belanden helaas steeds vaker op de kaplijst.

Bomen zijn net mensen. Ze veranderen als ze ouder worden. Ze worden alsmaar dikker. Mooie dikke doorleefde stammen, zo tekenen kinderen een boom. Maar net als bij mensen verandert de zorgbehoefte met de leeftijd. Bij kinderen is wat bijsturing af en toe nodig en zo is dat ook bij bomen, oftewel wat snoeiwerk en hulp bij de groei. Bij ouderen is wat meer zorg nodig want oude bomen hebben wat vaker dode takken. In het bos is dat niet erg, maar in de stad is vallend hout ongewenst. Als een boom veel rot in de stam heeft en in de stad staat, dan wordt die gekapt. Dat is geen vrijwillige keuze tot euthanasie. Bomenkap is dan prima te verdedigen, zeker als er nieuw jong boompje teruggeplaatst wordt.

Maar steeds vaker zien we een andere vorm van euthanasie, gewoon bij kerngezonde bomen. Vooral wilgen en populieren zijn de klos. Ze zijn amper een jaar of 60 en de gemeente zegt al: einde levensduur. Het zal je maar gezegd worden. Vooral als je bedenkt dat er prachtige populieren en wilgen bestaan van wel 120 jaar oud. Dan is het vrij onbehoorlijk om te zeggen dat het met 80 of zelfs 60 mooi geweest is en je maar geuthanaseerd moet worden. Klakkeloos wordt 'einde levensduur' bij wilgen en populieren aangevoerd als legitieme reden om te kappen. Zonder dat dit aansluit bij de wet en regelgeving.

Als je doorvraagt blijkt overlast van schaduw, afwaaiende takken, vruchten (en zelfs bladeren!) nogal eens mee te spelen. Maar dat is niet genoeg om een kapvergunning mee te onderbouwen. Gevaar is dat wel, dus is dat een bruikbaarder kapreden. Hoe groot dat gevaar nu feitelijk is? Boombeoordeling is soms een mistig gebeuren. Natuurlijk zijn populieren en wilgen met een jaar of 60 best groot en vergen een beetje onderhoud in een stad. Maar oh wat zijn ze prachtig! En wat missen we ze als ze ons verlaten. Het zijn net mensen.
Dichtbij (http://www.dichtbij.nl)    16-12-2014

Oudste eik van Polen slachtoffer van brand
Hij wordt met zijn 750 jaar de oudste eik van Polen genoemd, maar het is best mogelijk dat hij volgend jaar niet meer zal halen. De boom werd vorige week getroffen door een brand, mogelijk aangestoken. De brandweer had meer dan 30 uur nodig om het vuur te doven.

De indrukwekkende eik luistert naar de naam Chrobry, genoemd naar een Poolse koning uit de middeleeuwen. Hij heeft een omtrek van meer dan 10 meter en is bijna 30 meter hoog.

"Ik was er zeker van dat deze opa mij zou overleven", zegt de boswachter van het woud waar de boom staat. "Maar nu ben ik helemaal niet meer zo zeker."

Het verdict voor de boom zal pas volgende lente vallen. Als Chrobry dan opnieuw in bloei komt te staan, weten we of hij het vuur heeft overleefd. Voor alle zekerheid zijn enkele van zijn takken afgesneden, om het genetische materiaal van de boom te bewaren.

De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken. Aangezien de oudste eik van Polen een beschermd statuut heeft, riskeert de brandstichter tot 10 jaar cel.
DE REDACTIE.BE (http://www.deredactie.be)    6-12-2014

Nieuwe 'verliefde bomen' in Zeist
Ze zijn op 8 juni in Portugal getrouwd. Van haar vader Bert kregen ze twee winterlindes. Die hebben Yoline Kuipers en Celso Cavaco zaterdagochtend geplant op landgoed Hoog Beek & Royen. Twee verliefde bomen, die een eeuwenoude traditie in leven houden.

Op een bruiloft wil je natuurlijk het liefst de hoop op kinderen uitspreken, maar dat doe je dan toch maar niet, vertelt Bert Kuipers, vader van de bruid. Hij was een van de mensen die geld gaven voor het project verliefde bomen van het Utrechts Landschap. Hij schonk het bruidspaar twee bomen, om vlak naast elkaar op Hoog Beek & Royen te planten. Ooit zullen hun achterkleinkinderen zien hoe die twee bomen samen groot gegroeid zijn, als twee verliefde bomen. Zo kon ik toch mijn wens uitspreken, straalt de vader.

De verliefde bomen zijn twee winterlindes, die vlakbij elkaar geplant worden. Elders in het landgoed zijn zaterdag nog vier paren de grond ingegaan, vier lindes en vier beuken. Over 30, 40 jaar zullen ze in elkaar verstrengeld geraakt zijn en samen hoog opgroeien. Als een niet te scheiden paar.

Wij zullen ze waarschijnlijk nooit in volle glorie zien, zegt boswachter Joris Hellevoort, maar ze zorgen ervoor dat het Laantje van de Verliefde Bomen behouden blijft. Langs een van de kronkelpaden op Hoog Beek & Royen staan al sinds de aanleg van het park in 1825 enkele beukenparen, in een ontroerende omarming tot een twee-eenheid vergroeid. We denken dat Zocher, de ontwerper van het park, het zo bedoeld heeft. Lindes horen echt thuis in deze streek, maar zijn weinig aangeplant de afgelopen tijd. Hun hout is niet zo geschikt voor gebruik. Daar hebben wij lak aan. Want weet je, lindes kunnen wel 1000 jaar oud worden.
De Weekkrant (http://www.deweekkrant.nl/)    28-11-2014

Is berkenwater het nieuwe wondermiddel in beautyland?
Kokosnoten, cactus of alo vera zijn maar enkele voorbeelden van ingredinten die men vandaag de dag vermengt met water. Het zou erg gezond zijn voor het lichaam en vooral de hydratatie bevorderen. Ook in verzorgingsproducten voor het gelaat werden deze ingredinten toegevoegd. Maar deze natuurlijke weldoeners worden overtroffen door een nieuwigheid op de markt, namelijk berkenwater. Het lijstje aan voordelen voor de gezondheid is nog eens stuk langer.

Berkenwater zou een positief effect hebben op het welzijn van het lichaam. Het wordt geoogst uit de berkenboom in de lente, wanneer het sap door de binnenkant van de boom stroomt. Het sap, dat je kan vermengen met water of vruchtensap, kan het bijvoorbeeld helpen om je af te helpen van die vervelende verkoudheid, hoofdpijn verminderen of eczeem doen afnemen. Het immuunsysteem in het algemeen zou geholpen zijn door berkenwater en je voelt je een stuk gezonder in je vel.

Maar op vlak van schoonheid en verzorging zou het ook erg heilzaam zijn. Wie elke dag een glas berkenwater drinkt, die hydrateert niet enkel de binnenkant, maar ook de buitenkant van het lichaam. Bovendien bevat het elementen die ervoor zorgen dat de huid soepel en jong blijft. Al vele eeuwen gebruiken mensen het berkensap als natuurlijke vorm van 'anti-age'. In Scandinavi bijvoorbeeld drinken mensen het berkenwater als een soort tonicum, om slechte stoffen uit het lichaam te verwijderen. Op die manier krijgen ze ook voldoende vitaminen binnen, in een periode waar er misschien minder groenten en fruit voor handen zijn. Berkenwater is ht middel bij uitstek om het lichaam de zuiveren van binnenuit en de slechte stoffen af te voeren. Je kan bijvoorbeeld een kuur doen van een week bij overgang van de seizoenen, zo ga je met een gezond lichaam de winter of zomer in.

Je hoeft berkenwater niet per definitie in drinkbare vorm te kopen. Zo wordt het ingredint ook verwerkt in verschillende cosmetische producten, waaronder een crme van Weleda. Dit bedrijf gebruikt het sap van de berk om er een crme, 'Birch Cellulite Oil', van te maken die helpt om cellulitis te verminderen. Een ander, relatief nieuw beautymerk, Botanifique, werkt ook met het sap van de berk. Maar dat het in watervorm op de markt wordt aangeboden, is toch relatief nieuw. Onder meer op Amazon worden er al flesjes berkenwater verkocht van merken als Byarozavik en Salus Haus. Het verhaal van het berkenwater wordt ongetwijfeld vervolgd in de supermarkt bij u in de buurt.
Knack.be (http://www.knack.be)    27-11-2014

Gedicht brengt ode aan gestolen eik
Maurits Van Liedekerke, ereburger van Herne, heeft een gedicht geschreven over de gekapte eik van Bree-Eik in Lennik (Belgi). De dertig jaar oude solitaire eik werd begin oktober gekapt en de stam werd meegenomen. "Een regelrechte aanslag op de natuur", zegt Maurits verontwaardigd.

Groot was de verrassing toen woensdagochtend 1 oktober jl. vastgesteld werd dat de oude eik gekapt was. Maar het ging nog verder: de kruin werd achtergelaten en de stam was verdwenen. De lokale politie opende een onderzoek en kon de stam al snel terugvinden op de Kesterheide in Gooik. De diefstal lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. Ook burgemeester Irina De Knop (Open vld) veroordeelde de criminele daad en hoopte dat de daders snel gepakt zouden worden. Het is niet duidelijk hoe het onderzoek momenteel staat. Het is dan ook niet geweten of het een vandalenstreek is of een diefstal.

Poet Maurits Van Liedekerke uit Herne, die er ook ereburger is, werd geraakt door het kappen van de eik. "Ik ken de locatie ook goed", zegt hij. "Ik heb ooit een historisch literaire gids gemaakt en ook deze plek heb ik toen bezocht. Ik heb van kleins af aan al een liefde voor de natuur waaronder ook de mooie bomen. Ik noem dit dan ook een regelrechte aanslag op de natuur. De dertig jaar oude boom hier was letterlijk en figuurlijk een eikpunt, en dat is nu plots verdwenen. Dit raakt mij dan ook persoonlijk." Hij haalt ook hard uit naar de daders. "Dit toont gewoon dat die mensen een totaal gebrek aan respect hebben voor de natuur", klinkt het. "Omdat er een onmacht is om dit ongenoegen degelijk te uiten heb ik terug gegrepen naar een potische klacht. Een muziekmaker zou dit bijvoorbeeld via zijn muziek doen. Ik wil zo ook een bijdrage leveren."

Van Liedekerke hoopt ook uit de grond van zijn hart dat er een nieuwe eik aangeplant zal worden. En daarin komt het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei hem tegemoet. "Het is zeker onze bedoeling om daar een nieuwe eik te zetten", vertelt Leen Van de Weghe. "Maar de onderhandelingen met de eigenaar lopen nog. Concreet is dit dus nog niet. De stronk die er nog staat zouden we dan graag ook behouden en omvormen tot een zitbankje. De nieuwe eik komt er dan net naast. Het gedicht dat Maurits geschreven heeft zal er ook een mooi plekje krijgen." Enkele vrouwen van de manege in de straat hebben ook een bordje geplaatst met het opschrift 'In memoriam van onze boom'.


Requiem voor een eikelaar

Lafhartig gekapt in de nacht van 30 september op 1 oktober 2014

te Bree-Eik

De nacht lag open als een boek,

de vroege herfst leek een late zomer,

toen kettingtanden je bast en binnenste brutaal vermoordden.

Dertig jaren ongeveer, de leeftijd van Ons Heer,

is ook voor een eikelaar jong en onervaren.

Bree-Eik was je naam naar de verweerde boerenhanden

die je plantten tot ons en allemans plezier.

Maar bomen staan als mensen soms in iemands weg

of steken de ogen uit van wie zich boven wetten waant.

Voor de fun of voor 't profijt?

Na zoveel jaren zonnewijzer, wegenwijzer, rustpunt

in n nacht vulgair vermoord.

Mispunt, het veel te milde woord voor zieke zielen

die je vonnis velden.

De beuk erin, je kruin gekeeld, de ringen van je jaren

doorgesneden.

Je trotse lijf met de grond gelijk!

En wij, verweesd als kinderen, starend naar het niets.


HLN.be (http://www.hln.be/)    10-11-2014

Verwarming voor zieke bomen in Dordrecht
De gemeente Dordrecht gaat zieke kastanjebomen 'verwarmen'. Door die innovatieve methode, ontwikkeld door de Universiteit Wageningen, moeten de bomen nog een paar jaar meekunnen. Eigenlijk zouden ze komende maand worden gekapt.

Die kap van bomen aan het Groothoofd is nu uitgesteld. De bomen zijn besmet met de bloedingsziekte.

Binnenstadbewoners, die fel tegen de kap van het groen zijn, wezen de gemeente op de nieuwe behandelmethode van de Universiteit Wageningen. De bomen worden dan verwarmd om de bacterie te doden. De gemeente hoopt dat deze methode ook voor de Dordtse kastanjes werkt.

Bij de Wageningse methode wordt de boom in slangen gewikkeld, waar warm water doorheen loopt. Daar overheen komt een plastic deken die een paar dagen blijft zitten, waarbij de temperatuur geleidelijk omhoog gaat tot 40 graden. Het idee van de thermische deken is dat de meeste bacterin door de warmtebehandeling afsterven. Een proef in Haarlem wees dat al uit.

Oege Oevering, beleidsadviseur Groen heeft contact opgenomen met de onderzoekers uit Wageningen. 'Het is mogelijk om in Dordrecht een zelfde experiment te doen, maar alleen bij bomen die niet al te ziek zijn,' zegt hij.

Oevering benadrukt dat de methode geen geneesmiddel is voor de bomen, maar meer een lapmiddel. 'Theoretisch klinkt het goed, wellicht is dit een oplossing om de bomen nog een paar jaar mee te laten gaan. Hopelijk geeft ons dat tijd om een echt geneesmiddel te vinden.'

In Dordrecht zijn honderden kastanjes aangetast. Binnenstadsbewoner Simone Tijsma, die zich met andere bewoners inzet voor het behoud van de bomen, is opgelucht dat de kastanjes mogelijk gered kunnen worden. 'Ze zijn zo prachtig, vreselijk als die gekapt zouden worden.'
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl/)    1-11-2014

Bernheze biedt bomen uit het Dorp ter overname aan
De gemeente Bernheze heeft een bijzondere aanbieding: 49 eiken en platanen van pakweg 27 jaar oud, ter overname. Dit najaar gaan ze met wortelkluit en al de grond uit.
In totaal moeten 91 bomen (59 eiken en 32 platanen) wijken tussen Schoonstraat en Grenadierstraat voor de herinrichting van het centrum. Onderzocht is dat 49 bomen kunnen worden herplaatst.

Negen bomen hebben al een bestemming. Drie eiken gaan naar de aansluiting van de Verdilaan op de Nistelrodeseweg. Een particulier neemt zes platanen over en plant ze op zijn grond.
Brabants Dagblad (http://www.bd.nl/)    26-10-2014

Bomen injecteren met look om ze te genezen
Bomen injecteren met een geconcentreerde looksubstantie kan bomen redden van dodelijke ziektes. Hoewel een wereldwijde behandeling onpraktisch en ongelooflijk duur zou zijn, kan de behandeling wel bomen met een grote historische of sentimentele waarde redden. Wetenschappers testen momenteel een prototype in Northamptonshire in Groot-Brittanni.

Look is een van de sterkste antibacterile en schimmelwerende middelen. Wetenschappers willen allicine uit look winnen om er bomen mee te injecteren en te genezen van dodelijke ziektes. Een speciaal ontworpen injectiesysteem brengt de looksubstantie tot in het hars van de boom, waarna het de ziekte te lijf gaat. Omdat het gif organisch is, wordt het niet door de boom afgestoten.

Boomconsulent Jonathan Cocking is nauw betrokken bij de behandeling. "De afgelopen vier jaar hebben we 60 bomen met een ernstige ziekte behandeld, telkens een succes. Als we rekening houden met alle experimenten over het hele land, kunnen we stellen dat de behandeling 95% van de zieke bomen redt", aldus Cocking.

Toch is niet iedereen even enthousiast over de bijzondere behandeling van bomen. Professor Stephen Woodward zegt dat de behandeling weliswaar interessant is, maar hij waarschuwt voor schade aan het ecosysteem. "Het product is plantaardig, maar dat wil niet zeggen dat het niet schadelijk kan zijn. Cyanide is bijvoorbeeld plantaardig, maar we weten allemaal welke schade die stof kan aanrichten."
De Morgen (http://www.demorgen.be/)    15-10-2014

Bomen groeien wereldwijd steeds sneller
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de bomen wereldwijd veel sneller gaan groeien. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Sommige soorten bomen groeien vandaag de dag tot wel 77 procent sneller dan ze in 1960 deden.

Ongeveer drie decennia geleden ontstond er enige paniek onder wetenschappers. Ze vroegen zich af of de grote bossen het wel zouden gaan redden. Konden deze ecosystemen zich wel in stand houden? Maar nieuw onderzoek suggereert dat de bossen in plaats van in te storten sneller zijn gaan groeien. Hoe kan dat? Onderzoekers van de Technische Universiteit Mnchen scheppen in een nieuwe studie meer duidelijkheid. Ze bestudeerden de gegevens van bossen die door onderzoekers waren aangelegd. Die bossen werden al sinds 1870 voortdurend in de gaten gehouden. Het ging om bossen die een goede afspiegeling vormen van de bomen die in Centraal Europa te vinden zijn.

Het onderzoek levert opvallende resultaten op. Zo blijken sparren en beuken veelvoorkomende soorten in Centraal Europa significant sneller te groeien dan voorheen. Beuken groeiden gemiddeld 77 procent sneller dan in 1960. Sparren bleken 32 procent sneller te groeien. De onderzoekers bestudeerden ook "stands": aaneengesloten gebieden die een aantal bomen bevatten die relatief homogeen waren of in ieder geval een aantal kenmerken gemeen hadden. Ook de groei in deze gebieden was toegenomen. Voor beuken met dertig procent. Voor sparren met tien procent. "De gebieden als geheel hadden een lagere groeisnelheid dan de individuele bomen, dat komt doordat grote bomen meer ruimte nodig hebben, dus elk gebied kan minder bomen bevatten," legt onderzoeker Hans Pretzsch uit.

Maar hoe komt het nu dat bomen sneller groeien? De onderzoekers schrijven het toe aan hogere temperaturen en een langer groeiseizoen. Ook koolstofdioxide en stikstof draagt bij aan de snellere groei van bomen. De concentratie van deze gassen in de atmosfeer is de afgelopen eeuw sterk toegenomen.

Hoewel bomen sneller groeien en sneller oud worden, verandert het uiterlijk van het bos niet. Het enige verschil is dat een boom sneller groot wordt dan vroeger. Dat is goed nieuws voor houthakkers, die bomen van een bepaalde omvang sneller kunnen omhakken. Ook zou het betekenen dat er meer hout verzameld kan worden zonder dat dat verstrekkende gevolgen heeft voor het bos.

De onderzoekers benadrukken dat de snelle groei van bomen gevolgen heeft voor het gehele ecosysteem waar de bomen deel van uitmaken. "De planten en dieren die het sterkst geraakt worden zijn de planten en dieren die afhankelijk zijn van de speciale fase of structuur waarin een bos in ontwikkeling zich bevindt. Deze soorten moeten wellicht mobieler worden om te kunnen overleven."
Scientas (http://www.scientias.nl/)    5-10-2014

Bomen al extreem vroeg in herfstkleuren
September is net een week oud, maar bij veel boomsoorten beginnen de bladeren al te verkleuren. En dat is extreem vroeg, meldt de website Natuurbericht.nl. Normaal krijgen de bomen pas eind september, begin oktober hun herfstkleuren en beginnen ze blad te verliezen.

De vroege bladverkleuring heeft waarschijnlijk te maken met de lage temperaturen in augustus. Ook was het groeiseizoen al vroeg begonnen doordat we een zeer zachte winter en lente hebben gehad. Normaal gesproken is het de eerste nachtvorst die de bladverkleuring in gang zet. Dit jaar hebben we echter nog geen nachtvorst gehad.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    8-9-2014

Spijkerkwartier merkt bedreigde bomen met gele band
Niemand kan over het hoofd zien welke bomen in het Spijkerkwartier en het Boulevardkwartier in Arnhem met kap worden bedreigd. Het comite dat zich verzet tegen de kaalslag heeft alle bijna 140 bedreigde bomen met een geel lint gemarkeerd. De actie had zaterdag plaats.

8 Leden en/of sympathisanten van het Actiecomit Behoud Bomen Spijker- en Boulevardkwartier trokken de afgelopen weken de buurt in om de bomen die op de nominatie staan om te verdwijnen van een geel lint te voorzien. De bomen moeten onder meer weg in verband met de vernieuwing van de riolering. Dat is tegen het zere been van de actiegroep, die meent dat het groen in de buurt hier te zeer onder lijdt. ''Wij gaan naar Parijs om zulke mooie bomen te zien en hier moeten ze weg'', zegt Karel Lanters, een van de leden van het comit die aan de actie meewerkte.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl)    18-6-2014

Massale bomenknuffel in Nepal
Ruim 2000 Nepalezen hebben het wereldrecord bomenknuffelen verbroken. In een park nabij de hoofdstad Kathmandu moesten de deelnemers minimaal twee minuten lang een boomstam omhelzen.

Studenten, monniken en zelfs parlementsleden deden mee aan de recordpoging. Het record zal worden opgenomen in het Guinness World Records Book.

De actie werd gehouden in het kader van de World Environment Day, een initiatief van de Verenigde Naties om meer bewustzijn te creren voor het milieu. "Ons doel is om een nieuw record neer te zetten en tegelijkertijd duidelijk te maken dat bomen belangrijk zijn voor ieders leefomgeving," zei een van de initiatiefnemers tegen persbureau AP.

Het vorige record boomknuffelen stond op naam van bijna duizend mensen in de Amerikaanse stad Portland.
NOS (http://nos.nl)    5-6-2014

Opwarming van de aarde is oorzaak van 'dronken bomen'
Door de opwarming van de aarde krijgen de wouden in Alaska een bizar uitzicht. De permafrost (aarde die permanent bevroren is) smelt weg waardoor bomen scheefgroeien, omvallen en op drift raken in smeltwater en rivieren. 'Dronken bomen', noemen lokale inwoners het verschijnsel.

In National Geographic getuigt de Amerikaans Indiaanse inwoner van Arctic Village Sarah James over de dramatische impact van de opwarming van de aarde op Alaska. 'Door het smelten van de permafrost, doet zich enorm veel erosie voor. De bomen kunnen niet meer rechtop staan. Wanneer de erosie erger wordt, neemt hij alles mee wat op zijn weg ligt.

Het smelten van de permafrost richt ook enorme schade aan in Arctic Village: pijpleidingen breken, voetpaden barsten open, gaten verschijnen in de wegen en huizen vertonen barsten. Meerdere inwoners moesten verhuizen omdat hun woning niet meer veilig was.

'Het smelten van ondergronds ijskristallen kan gaten creren met een diameter van 10 meter of meer, genoeg om een heel huis in te laten verdwijnen,' zegt Torre Jorgenson, een wetenschapper in Fairbanks, Alaska, die de evolutie van de permafrost bestudeert.

Volgens verschillende klimaatmodellen warmt de regio ten noorden van Fairbanks tegen het einde van de eeuw op met 4 tot 6 graden celsius. Dat zou betekenen dat de permafrost helemaal verdwijnt. 'Het zal zijn alsof we worden getroffen door een voorhamer,' zegt Jorgenson. 'Op dit ogenblik zien we dronken bomen in zowat 8 procent van het open land in midden Alaska. Dat worden er straks veel meer.' 'We ervaren de opwarming van de aarde aan den lijve in Alaska,' zegt Sarah James. 'Ik heb de indruk dat men er elders in de wereld niet zo van wakker ligt maar de gevolgen zullen hoe dan ook overal hun intrede doen.'
Knack.be (http://www.knack.be)    24-4-2014

Raadslid doet aangifte van diefstal boom
D66-raadslid Franklin Boon uit Eijsden-Margraten heeft deze week aangifte gedaan bij de politie wegens diefstal van een boom.

Boon: "Het was niet zomaar een boom, maar een tien meter hoge es van ongeveer vijftig jaar oud! Echt een monument."

De boom stond in Boons twee hectare grote boomgaard in Noorbeek. "De boom is laag bij de grond afgezaagd. Takken en zaagsel zijn allemaal verwijderd en ik kan geen sleep- of tractorsporen vinden, daarom denk ik dat dit het werk van professionals is."
Dagblad De Limburger (http://www.limburger.nl)    12-4-2014

Uitloper van Anne Frank-boom krijgt plaats in Washington
Een uitloper van de tamme kastanjeboom waarop Anne Frank zicht had vanuit haar schuilplaats in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, zal worden geplant op een terrein nabij het Capitool in Washington.

"De boom ter herinnering van Anne Frank komt voort uit de tamme kastanjeboom waarover ze praat in haar dagboek. De boom stond tegenover het gebouw waarin zij en haar familie zich voor de nazi's verborgen hielden tijdens de Tweede Wereldoorlog", schrijven John Boehner, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en Harry Reid, de voorzitter van de Democratische meerderheidsfractie in de Senaat, in een brief aan de verkozenen.

De "Anne Frank"-boom zelf waaide in 2010 om in de tuin van het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. De uitloper zal op 30 april in Washington geplant worden.

Anne Frank is wereldwijd bekend om haar dagboek dat ze bijhield voor ze op 15-jarige leeftijd stierf in een concentratiekamp.
DMorgen.be (http://www.demorgen.be/)    9-4-2014

200.000 bomen de grond in
Schoolkinderen in het hele land waren woensdag druk in de weer: 200.000 bomen worden geplant ter ere van de Nationale Boomfeestdag. Dat werd gedaan door 115.000 kinderen in 240 gemeenten. "Dat is 80 procent van alle gemeenten. Een record", aldus Peter Derksen, directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Boomfeestdag wordt al gehouden sinds 1957, als reactie op de grootschalige ontbossing. Volgens Derksen is het nog steeds van groot belang om aandacht te vragen voor de gevolgen van ontbossing. "Kijk maar naar de tsunami's en de overstromingen van de afgelopen jaren. Dat de gevolgen zo heftig zijn, komt allemaal door ontbossing. Wortels van bomen houden de aarde vast. Als ze omgekapt worden, kan dat niet meer. Met alle gevolgen van dien."
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    15-3-2014

Thema Boomfeestdag 'Kiezen voor Bomen'
Dit jaar heeft Stichting Nationale Boomfeestdag gekozen voor het thema "Kiezen voor Bomen"! Het thema is zowel voor gemeentes als voor basisscholen/kinderen op eigen wijze te interpreteren.

In 2014 worden op woensdag 19 maart de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in plaats van de eerder geplande datum: 5 maart 2014. Dit is op de derde woensdag in maart en dus traditioneel ook de dag van de Nationale Boomfeestdag. Vanwege de verkiezingen is de Boomfeestdag een week vervroegd, zodat op ludieke wijze bij de lokale overheid aandacht kan worden gevraagd voor bomen/Boomfeestdag in het gemeentelijk groenbeleid en op de jaarlijkse gemeentebegroting.

Boomfeestdag is namelijk een perfect PR-instrument voor het gemeentelijk groenbeleid: door kinderen en hun ouders op deze wijze bij het groen in hun leefomgeving betrekken, worden ze duurzaam betrokken bij het groen in hun gemeente. En..een groene, boomrijke gemeente levert de gemeente geld op: woningen staan minder lang te koop, omdat mensen graag in een groene omgeving wonen.

Stichting Nationale Boomfeestdag krijgt regelmatig vragen van kinderen en basisscholen of/hoe ze mee kunnen aan de Boomfeestdag in hun gemeente. Met dit thema willen we kinderen en leerkrachten oproepen om hun burgemeester of wethouder Groen te benaderen en hen te vragen of de gemeente ervoor kan zorgen dat zoveel mogelijk basisscholen en kinderen mee mogen doen aan de Boomfeestdag, dat er dus wordt gekozen voor meer bomen in de gemeente.

Ieder jaar wordt er een landelijk thema gekozen voor de Nationale Boomfeestdag. Dit thema wordt vaak bedacht door de Stichting Nationale Boomfeestdag maar kan ook door een gemeente, basisschool en/of IVN aangeleverd worden via info@boomfeestdag.nl. Goede suggesties zijn altijd welkom. Heb je een goed idee voor een thema? Stuur dan een e-mail naar info@boomfeestdag.nl of laat een bericht achter op de Facebookpagina.
Nationale Boomfeestdag (http://www.boomfeestdag.nl/)    24-2-2014

IJsstorm velt beroemdste boom in de golfsport
De Eisenhower Tree, misschien wel de beroemdste boom in de golfsport, is dit weekeinde omgehakt. Dat werd noodzakelijk nadat de Augusta National Golf Club in de Amerikaanse staat Georgia, waar jaarlijks het Masters-toernooi wordt gespeeld, was getroffen door een zware ijsstorm.

Clubvoorzitter Billy Payne noemde het besluit, genomen na raadpleging van een aantal vooraanstaande boomdeskundigen, "moeilijk te accepteren". Hij tekende erbij aan dat tal van andere bekende bomen op de baan, die hun reputatie doorgaans ontlenen aan het feit dat ze golfballen als een magneet lijken aan te trekken, gespaard zijn gebleven.

De Eisenhower Tree is (uiteraard) vernoemd naar de Amerikaanse president Eisenhower, die lid was van de club van 1948 tot zijn overlijden in 1969. Naar verluidt raakte hij de boom, die bij hole 17 stond, zo dikwijls dat hij in 1956 een campagne begon om hem weg te laten halen.

De toenmalige clubvoorzitter Clifford Roberts stak er een stokje voor en reed daarmee de zittende president van de Verenigde Staten, in dat jaar juist aan zijn tweede ambtstermijn begonnen, lelijk in de wielen. Sindsdien werd de boom Eisenhower Tree genoemd. Bij de ijsstorm afgelopen week raakte de boom, die al jarenlang met kabels moest worden ondersteund, een aantal belangrijke takken kwijt.

Voorzitter Payne kondigde aan dat hole 17 wordt bijgewerkt op een manier "die eer bewijst aan dit iconische symbool van onze geschiedenis". Topgolfer Bubba Watson, winnaar van de Masters in 2012 en een van de weinigen voor wie de boom nooit een belemmering vormde, reageerde onderkoeld: "Geen idee wat ze daar nu gaan doen. Mij vragen ze nooit iets. Ze zullen er wel weer iets gaan planten."
HLN.be (http://www.hln.be/)    18-2-2014

Oude bomen groeien harder
Wanneer wij mensen ouder worden, krimpen we doorgaans. Maar bij grote bomen werkt dat heel anders. Nieuw onderzoek toont aan dat die wanneer ze ouder worden juist sneller gaan groeien. Bovendien slaan ze naarmate ze ouder worden ook meer koolstof op.

Dat stellen onderzoekers nadat ze zich over gegevens van meer dan 673.000 grote bomen bogen. Het ging in totaal om meer dan 400 soorten die in tropische of gematigde klimaten groeiden.

Uit het onderzoek blijkt dat een razendsnelle groei niet alleen voor bekende giganten als de sequoias is weggelegd. Snelle groei is bij grote bomen de norm. De grootste exemplaren kunnen meer dan 600 kilo per jaar groeien, schrijven de onderzoekers in het blad Nature. En de bomen blijven groeien. Sterker nog: ze gaan steeds sneller groeien. En dat staat haaks op hoe dat bij mensen gaat: wanneer wij eenmaal adolescenten zijn, neemt de groei af. Als dat niet zo gebeuren en we net als bomen versneld bleven groeien, zouden we op middelbare leeftijd een halve ton wegen. En meer dan een ton tegen de tijd dat we met pensioen gaan, stelt onderzoeker Nate Stephenson.

De resultaten staan haaks op wat veel mensen denken wanneer ze oude bomen zien. Oude bomen worden vaak beschouwd als weinig productief. Maar dat beeld moet op de schop. Oude bomen zijn harde werkers die harder groeien dan ooit en ook meer koolstof opslaan dan bomen die jonger zijn.
Scientas (http://www.scientias.nl/)    18-1-2014

Oudste bomen ter wereld met uitsterven bedreigd?
De 'Pinus longaeva' of bristlecone-den leeft al duizenden jaren hoog in de dorre bergen in het westen van de Verenigde Staten. Maar ook deze bomen, die al die tijd hun mannetje staan in barre omstandigheden, zullen de opwarming van de aarde niet overleven. Dat voorspelt Ross Andersen, die zijn bezorgdheid deelt in een artikel voor het tijdschrift Aeon Magazine.

De oudste levende boom, Methuselah genoemd, is meer dan 4.800 jaar oud. Hij staat hoog in de White Mountains in de oostelijke rand van Californi. Het is het naburige gebergte Sierra Nevada die de dorre leefomstandigheden creert die de boom begeert. Als de stormen van de Stille Oceaan zich oostwaarts begeven, nemen de bergen al het vocht op. Wat overblijft voor de White Mountains is een sterke, droge wind. En dat is net wat de oude bomen nodig hebben.
Omdat ze op deze woeste, droge bergtoppen leven, hebben de bristlecone-dennen geen last van kevers of schimmels waaraan andere bomen ten prooi vallen. Maar hun levenswijze wordt bedreigd door de opwarming van het klimaat, meent Andersen.
De hoogte van de bristlecones wordt fel benvloed door het klimaat. Tijdens de ijstijden groeiden de bomen minder snel, maar in warme periodes reiken ze hoger in hun zoektocht naar koude, droge lucht. Uit onderzoek blijkt dat de bomen die dichtbij de boomgrens staan, tijdens de voorbije halve eeuw sneller gegroeid zijn dan in elke andere periode van 50 jaar gedurende de voorbije 3.700 jaar.

Het bos wordt dus dikker. Hoewel dat klinkt als goed nieuws, is het dat niet, volgens Andersen. De uitbreiding van het bos voorspelt net het einde van de bomen. Als de White Mountains blijven opwarmen, zal de volgende generatie bristlecone-dennen hoger klimmen om de koude en isolatie op te zoeken die ze zo hard nodig hebben. En hoog in de lucht concurrentie vormen voor de oudste exemplaren.
DMorgen.be (http://www.demorgen.be/)    11-1-2014

Kleine en grote bomen groeien even hard
De Wageningse hoogleraar Niels Anten verbonden aan het Centre for Crops Systems Analysis heeft samen met een groep Japanse wetenschappers nauwkeurig in kaart gebracht hoeveel licht bomen opvangen en wat ze met dat licht doen. Dat deden ze in een gebied van 60 bij 20 meter in een primair gematigd regenwoud op het eiland Yakushima, een nationaal park en tevens werelderfgoed. Van 24 soorten bomen in dit gebied werd de groeisnelheid gemeten en gerelateerd aan de karakteristieken van het bladerdak. Per kilo biomassa vangen hoge bomen meer licht dan bomen in de schaduw. Ze zetten dat licht echter minder efficint om in biomassa. Lichtinvang en lichtgebruik zijn omgekeerd evenredig. Dat zorgt ervoor dat relatief kleine en grote bomen verhoudingsgewijs even hard groeien.

Het verschil in lichtefficintie verklaart volgens Anten voor een belangrijk deel waarom kleine en grote bomen kunnen samenleven op plekken waar een eenzijdige competitie is om het beschikbare licht. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang, zoals de populatiedynamiek en de structuur van het bos. Maar de groei is wel een hele belangrijke."

Anten denkt dat het onderzoek met bomen ook ideen aanreikt voor de landbouw. "In de plantenveredeling wordt heel erg gekeken naar monosystemen. Maar door het vele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan die systemen steeds meer onder druk. De ecologie laat juist zien dat gemengde en diverse systemen productiever zijn en beter tegen stress kunnen. We kunnen heel veel leren van natuurlijke systemen. Studies als die van ons leren wat voor eigenschappen beschaduwde planten moeten hebben om optimaal te kunnen produceren.
Groene Ruimte (http://www.groeneruimte.nl/)    3-1-2014

Geschiedenis van de Kerstboom
De meeste mensen hebben hun huis in kerstsfeer gebracht. Natuurlijk hoort daar ook een boom bij; met lichtjes, ballen, slingers en al. Maar hoe komt het eigenlijk dat we elk jaar een spar, Nordmann of zelfs een kunstboom in ons huis opzetten? Wanneer is die traditie begonnen? Daarover is niet iedereen het eens. Oorspronkelijk is de kerstboom helemaal niet verbonden met de geboorte van Jezus. Ons huidige kerstfeest is eigenlijk een combinatie van verschillende tradities. Kasteel Muiderslot legt het verhaal graag uit.

Eigenlijk horen kerstbomen helemaal niet thuis in het Muiderslot. Het was namelijk in de Gouden Eeuw, toen de dichter P.C. Hooft het slot bewoonde, helemaal niet gebruikelijk om kerstbomen in huis te zetten. Maar de wortels van deze traditie gaan wel terug naar de tijd ver in de vroege middeleeuwen. Een goede reden vond het Muiderslot om aan de hand van prachtig versierde bomen in de museumzalen uit de doeken te doen hoe de wonderlijke geschiedenis van de kerstboom in elkaar steekt. De gidsen vertellen tijdens een rondleiding het verhaal van de oorsprong, ontwikkeling en symboliek van de kerstboom. Uiteraard met de versieringen: van de piek, vogeltjes en trompetjes tot de eetbare kerstkransjes.

"De lange koude winters van vroeger waren bepaald geen pretje", zo legt Bert Boer, directeur van het Muiderslot, uit. "Het moment dat de dagen langer werden was daarom heel belangrijk. De donkerte, de kou en de kwade geesten die daarvoor verantwoordelijk waren, moesten verjaagd worden, zo vond men vroeger. De Oud-Germanen en de Scandinavirs vierden rond de kortste dag van het jaar een soort feest, het zogenaamde Joelfeest of Midwinterfeest. Een groene boom stond tijdens deze dag centraal. Joel was vooral het feest van het nieuwe begin, de viering van het leven. De denachtige bomen werden beschouwd als bijzondere bomen omdat ze groen bleven", aldus Boer.
De kerstboom in de museumzaal met als versiering kaarsen, appels en noten vertelt het verhaal over de Germanen. Zij geloofden in boomgeesten met bijzondere krachten. Al in de 15e eeuw werd er melding gemaakt van bomen waarin offers werden gehangen. "Misschien was dit wel bedoeld om die boomgeesten te vriend te houden. Stekelige takken en maretakken werden bij de deur gehangen om boosaardige geesten te weren", zo licht de directeur toe.

In de Scandinavische kerstboom hangen strodieren. Daar heet tot op de dag van vandaag Kerstmis Jul. Tijdens de late middeleeuwen werd Kerstmis gevierd met mysteriespelen of paradijsspelen. Deze werden opgevoerd in de kerk of op het dorpsplein, een soort toneelstuk waarbij een christelijk verhaal werd uitgebeeld. Boer: "Het populairste verhaal was natuurlijk dat van Adam en Eva in het paradijs. Het decor bestond uit groene takken versierd met appels. De kerstbal of heksenbal is ook terug te voeren naar de tijd van de midwinterfeesten. Door het ophangen van glimmende ballen en spiegels werd gedacht dat kwade geesten en heksen verjaagd zouden worden, zij zouden namelijk vreselijk schrikken van hun eigen spiegelbeeld." Pas eind 16e eeuw werd de (heidense) boom langzaam toegelaten door de christenen. Eerst kwam er alleen een boom op het marktplein te staan, later ook in de kerk en huizen. In Nederland verscheen de versierde kerstboom voor het eerst pas rond 1850, overgewaaid uit Duitsland. De eerste elektrisch verlichte kerstbomen worden vanaf 1882 beschreven in de Verenigde Staten. , in het Witte Huis stond de eerste boom in 1891. Pas eind 19e, begin 20e eeuw is de versierde boom zoals wij die kennen overal ingeburgerd.

Het Muiderslot is 25, 31 december en 1 januari gesloten.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    23-12-2013

Anne Frankboom Frankfurt weg
Onbekenden hebben in Frankfurt de Anne Frankboom omgezaagd en meegenomen. De kastanjeboom stond voor de Anne Frankschool in de geboorteplaats van het Joodse meisje.

Volgens de politie is hij ergens tussen vorige week donderdag en gisteren omgezaagd. De politie heeft nog geen spoor van de daders en tast in het duister over het motief.

De boom was een stek van de Anne Frankboom in de tuin van Het Achterhuis in Amsterdam en werd in 2008 aan de school geschonken.

De boom betekende veel voor de Anne Frankschool, vertelt het geschokte schoolhoofd aan persbureau DPA. "Het was natuurlijk niet zomaar een boom voor ons. Met hulp van een landschapsarchitect en de aandacht van verschillende generaties schoolkinderen is de boom opgekweekt."

De boom, die 2,5 meter hoog was, is onvervangbaar, omdat de boom in Amsterdam in 2010 is omgewaaid. "We kunnen alleen maar hopen dat de stronk opnieuw uitloopt", aldus het schoolhoofd.

Anne Frank werd in 1929 in Frankfurt geboren en overleed in 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen. Haar dagboek is over de hele wereld vertaald. Anne Frank schreef in haar dagboek vaak over de kastanjeboom, waarop zij uitkeek toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat in het Achterhuis.
NOS (http://nos.nl)    12-12-2013

13 Amsterdamse bomen krijgen priv operaconcert
De Nederlandse Opera brengt een ode aan de Amsterdamse boom. Verschillende koren doen de komende tijd 13 Amsterdamse monumentale en gezichtsbepalende bomen aan. Elke week bezoeken de musici een andere boom, waar ze een opera zingen van 1 minuut.

Met het programma wil het operagezelschap aandacht vragen voor de natuur. De hoofdstedelijke boomecoloog Hans Kaljee heeft de 13 bomen geselecteerd. De aftrap van de tour 'BOOM! One Minute Opera' begint donderdag bij een es in het Wertheimpark, vlakbij Artis. Die es is een van de dikste van Amsterdam. Hier zingt het 60-koppige Amsterdams Studentenkoor. Tijdens de ode spreken bekende Amsterdammers "een groene wens voor de stad uit'".

Amsterdamse bomen zijn maandag zwaar getroffen door de herfststorm. Alleen in de binnenstad zijn al zo'n 75 bomen omgewaaid. Voor zover bekend zijn er geen bomen omgevallen die zouden worden toegezongen.
Dichtbij (http://www.dichtbij.nl)    1-11-2013

Goud in bomen gevonden
Australische wetenschappers hebben goud gevonden in de bast en bladeren van eucalyptusbomen. Volgens de onderzoekers is het te weinig om te oogsten, maar de methode kan wel leiden naar nieuwe goudaders. Het team analyseerde met een sterk rntgenapparaat de bladeren, bast en wortels van de bomen. Vooral in de bladeren kwamen relatief veel gouddeeltjes voor. Het gaat overigens om minuscule hoeveelheden: voor n gouden ring zouden 500 bomen nodig zijn. Het goud wordt door de bomen onttrokken uit ondergrondse lagen. Als de bomen water opnemen uit de grond, lift het metaal mee omhoog. Zo kan goud van 30 meter diep omhoog komen. Volgens de onderzoekers maakt hun vondst de zoektocht naar goud makkelijker. Als boomanalyse voldoende is, hoeven er geen dure en milieuonvriendelijke proefboringen meer worden gedaan. Ook andere metalen, zoals ijzer, koper en lood zouden zo gevonden kunnen worden.
NOS (http://nos.nl)    28-10-2013

390 miljard bomen en 16.000 boomsoorten in Amazonewoud
Een nieuwe grootschalige internationale studie heeft becijferd dat er zo'n 390 miljard bomen staan in het Amazonewoud in Zuid-Amerika. Het aantal boomsoorten zou rond de 16.000 liggen. Opvallend, 'amper' 227 van die soorten zijn goed voor de helft van het totale aantal bomen.

Tijdens het onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke magazine Science, hebben meer dan 120 wetenschappers alle bomen met een stam dikker dan 10 centimeter gecatalogiseerd op 1.170 verschillende locaties in het Amazonegebied. De bedoeling was om zo een duidelijker beeld te krijgen van de diversiteit in het gigantische gebied. Voor dit onderzoek waren er enkel lokale studies, het was zelfs nog niet geweten welk de meest voorkomende boomsoort was in het woud.

Dat blijkt de palmsoort Euterpe precatoria te zijn. In totaal schatten de onderzoekers het aantal soorten op 16.000. Maar slechts een klein aantal daarvan, 227 soorten, zijn goed voor de helft van het totale aantal bomen. "We weten dat het normaal is dat enkele soorten een ecosysteem domineren. Maar als je een systeem hebt met 16.000 boomsoorten en slechts 227 daarvan maken de helft uit van het totale aantal bomen, dat was zelfs voor ons een verrassing", zegt onderzoeker Hans ter Steege van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, in Nederland.

Waarom net die soorten "hyperdominant" zijn, is voor de wetenschappers een raadsel. "We weten niet goed waarom deze soorten zo ongelofelijk dominant zijn, omdat ze geen specifieke gemeenschappelijke ecologische eigenschap hebben die opvalt", zegt Ter Steege. Een mogelijkheid is dat de soorten meer bestand zijn tegen ziektes en planteneters.

"Er is een zeer interessant debat aan de gang tussen mensen die denken dat de hyperdominante soorten zo vaak voorkomen omdat ze door precolumbiaanse (voor 1492 dus) inheemse groepen gecultiveerd werden en anderen die aannemen dat ze al lang dominant waren voor de moderne mens toekwam in Zuid-Amerika", zegt Nigel Pitman, ecoloog en co-auteur van de studie.

Nog volgens de studie zijn er dan weer 11.000 erg zeldzame boomsoorten, die samen slechts 0,12 procent van het Amazonewoud uitmaken. Van 5.800 soorten er zouden zelfs minder dan 1.000 exemplaren zijn, genoeg om ze te catalogiseren als bedreigd. Volgens de onderzoekers is hun studie daarom van groot belang voor milieubeschermers in het gebied.
DE REDACTIE.BE (http://www.deredactie.be)    22-10-2013

Eeuwenoude kastanjeboom Crogtdijk Breda ongeneeslijk ziek
De gezondheid van de markante kastanje op de hoek van de Crogtdijk en de Terheijdenseweg in Breda gaat hard achteruit. De boom zou lijden aan een hardnekkige schimmelinfectie en niet lang meer te leven hebben. De kastanje is met een leeftijd van 168 jaar de oudste boom van Breda.

Bomenspecialist Jitze Kopinga zegt dat de het ziekteproces niet te stoppen is en dat de boom binnenkort haar laatste blaadje zal verliezen. Uit zijn onderzoek blijkt verder dat de boom al meer dan 40 jaar ouderdomsgebreken vertoont. De kastanje zit dan ook tegen haar maximale haalbare leeftijd aan. De boom kampt al enige tijd met gezondheidsklachten.

Het is niet te voorspellen wanneer de boom daadwerkelijk sterft, dit kan zelfs nog jaren duren. De boom draaide jarenlang mee in de absolute top van Bredase bomen. De gemeente heeft toegezegd om de kastanje te begeleiden bij deze laatste fase. Dit betekent een minimaal onderhoud van de boom, door onder meer storende takken te verwijderen. De gemeente wil de boom verder zoveel mogelijk intact laten.

De gemeente heeft vorig jaar stekken genomen van de monumentale kastanje, om de boom in de toekomst te laten voortbestaan. Over ongeveer 6 tot 7 jaar zijn de stekken groot genoeg om als boom geplant te worden in de stad.
BredaVandaag.nl (http://www.bredavandaag.nl/)    16-10-2013

Fonds voor oude bomen
De Deventer Bomenstichting heeft een fonds opgericht om particuliere bomenbezitters tegemoet komen in de onderhoudskosten. De stichting wil daarmee monumentale bomen op particulier terrein behouden en voorkomen dat ze vanwege de kosten geen onderhoud krijgen.

Inwoners van Deventer met een monumentale boom kunnen zich bij de stichting aanmelden. Wethouder Margriet de Jager was vrijdag aanwezig bij de snoei van een treurbeuk aan de Raalterweg. Deze boom wordt onderhouden door een bijdrage van het nieuwe fonds.

Iedere particuliere boomeigenaar die een monumentale boom in de tuin heeft staan kan via de website www.deventerbomenstichting.nl de boom aanmelden. Medewerkers van het bomenfonds doen onderzoek of onderhoud noodzakelijk is en of de boom monumentaal is. Een monumentale boom moet ouder zijn dan 75 jaar.

Ook moet de boom goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een boom met een lokale betekenis, een zogenaamde herdenkingsboom, kan ook in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Het Bomenfonds kan eens in de drie jaar 1500 euro bijdragen voor onderhoud of onderzoek naar de gezondheid en de conditie van de boom.

De gemeente Deventer draagt daaraan bij, maar de stichting is ook opzoek naar particuliere giften. De giften zijn nodig om bomen in Deventer te beschermen te onderhouden. Aanmelden kan via de website van de Deventer Bomenstichting.
De Weekkrant (http://www.deweekkrant.nl/)    9-10-2013

Medisch rapport bevestigt: lindeboom van Retie is perfect gezond
De eeuwenoude lindeboom van Retie is in prima conditie. Dat blijkt uit het medisch rapport van twee boomdeskundigen. Dat de lindeboom van Retie nog altijd perfect gezond is, is een klein wonder. De boom is al vele honderden jaren oud. Lokale heemkundigen vermoeden zelfs dat hij al in 1332 werd aangeplant. Bovendien staat hij op een druk kruispunt van gewestwegen, waar dagelijks duizenden auto's en vrachtwagens passeren.

"De gezondheid van onze dorpslinde wordt daarom regelmatig gecontroleerd, om mogelijke problemen tijdig op te sporen en schade te vermijden", zegt Bart Sneyers van de Technische Dienst van Retie.

Begin september ondergingen de stam en de kruin een grondig medisch onderzoek, uitgevoerd door een boomveiligheidscontroleur en een boomtechnisch adviseur. "Er werden geen aantastingen of infecties opgemerkt", zo lezen we in het medisch rapport. "Het houtweefsel en de schors zijn intact en levendig. De boom heeft een goede conditie en voldoet aan alle veiligheidseisen."

Retie wordt van oudsher het "lindedorp" genoemd, omdat de lindeboom op de Markt het belangrijkste natuurmonument is in het dorp. De "reus van Retie" heeft een stamomtrek van liefst 3,8 meter en een kruindoorsnede van 12 meter.
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be/)    3-10-2013

Roest op perenbomen dit jaar erg talrijk
Peer-jeneverbesroest is een roestschimmel die oranje vlekken veroorzaakt op perenbomen. Deze aantasting komt voor als de roest aanwezig is op de andere waardplant, een sierjeneverbes ergens in een park of particuliere tuin. Het lijkt erop dat deze ziekte dit jaar erg sterk optreedt.

Roest op peren is een aantasting van het perenblad die makkelijk te herkennen is: vanaf juni ontstaan er oranje plekken op de bladeren, die uiteindelijk circa n centimeter groot worden. Vanaf augustus ontstaan aan de onderkant van de bladeren grote, oranje puisten. Een lichte aantasting is niet schadelijk, maar als er door omstandigheden te veel aantasting is, zal de perenboom hier zeker hinder van ondervinden. Roest op peer wordt Peer-jeneverbesroest genoemd en wordt veroorzaakt door een roestschimmel, Gymnosporangium sabinae (= Gymnosporangium fuscum). Deze schimmel tast bij peer alleen de bladeren aan: als de bladeren in de herfst van de boom gevallen zijn, is de boom geheel vrij van de infectie. De schimmel kan gedurende vele jaren in het hout van sier-jeneverbessen verblijven. Uiteindelijk gaan aangetaste takken van de sier-jeneverbessen hieraan wel dood, maar dit kan vele jaren duren. Op het hout van de sier-jeneverbessen fructificeert de Peer-jeneverbesroest met oranje structuurtjes, waarin sporen gevormd worden die ieder voor zich voor n oranje plekje zorgen op de perenbladeren. De sporen die op het perenblad gevormd worden, kunnen alleen maar de sier-jeneverbessen infecteren. Het afplukken van aangetaste perenbladeren helpt dus niet om de ziekte in peer direct te bestrijden.

Aangetaste sier-jeneverbessen die zich binnen een afstand van zon 500 meter van een perenboom bevinden veroorzaken schade: en hoe dichter bij een sier-jeneverbes staat, des te meer aangetaste perenbladeren te verwachten zijn. Lang niet alle sier-jeneverbessen worden aangetast door de Peer-jeneverbesroest en ook vatbare sier-jeneverbessen zijn lang niet altijd ziek. Terwijl de roestaantasting in peren alleen maar in de bladeren zit, zit hij in de sier-jeneverbessen in het hout. De schimmel kan hier jarenlang verblijven zonder de plant te doden.

De beste oplossing voor Peer-jeneverbesroest zou het verwijderen van zieke sier-jeneverbessen zijn. Problematisch is dat de vorming van sporen op sier-jeneverbessen maar gedurende enkele dagen plaatsvindt, juist op het moment dat de peren net in blad komen. Op dat moment is het relatief makkelijk om aangetaste sier-jeneverbessen te zoeken, maar op andere tijdstippen zijn aantastingen lastig te vinden. Het zou zeker een goed idee zijn om voortaan alleen resistente sier-jeneverbessen in de handel te hebben: Peer-jeneverbesroest zal dan geheel verdwijnen zodra de laatste vatbare sier-jeneverbes het veld heeft geruimd. Dit zou een effectief middel zijn om deze bio-invasieve exoot uit Nederland te laten verdwijnen. Roestschimmels kunnen Wilde jeneverbes ook aantasten, maar dit betreffen soorten die onder andere Lijsterbessen in plaats van perenbomen infecteren.
natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl/)    11-9-2013

Californische vuurzee bedreigt unieke reuzenbomen
Honderden brandweermannen vechten tegen het oprukkende vuur in het natuurpark Yosemite in California. Niet alleen de bevolking van de naburige steden als Tuolumne City, Ponderosa Hills en Twain Hart moeten worden beschermd, het vuur bedreigt ook de eeuwenoude unieke sequoiabomen. De enorme bomen hebben wel vaker een brand overleefd, maar de omstandigheden zijn deze keer volgens de brandweer buitengewoon ongunstig. "Alle bomen en planten in Yosemite doen ertoe, maar de reuzensequoia's zijn ongelooflijk belangrijk om wat ze zijn n als symbolen van de Amerikaanse natuurreservaten", aldus Scott Gediman van Yosemite.

De bomen, die van nature alleen voorkomen op de westelijke hellingen van de Sierra Nevada, horen bij de grootste en oudste levende organismen op aarde. Het zijn niet de grootste bomen qua lengte, maar wel qua volume. De grootste levende sequoiaboom is de General Sherman Tree die met een indrukwekkende hoogte van 83 meter en een omtrek van 31 meter de zwaarste boom ter wereld is: 1.900.000 kilogram. De boom heeft er tussen de 2300 en 2700 jaar over gedaan om zo zwaar te worden. De oudste sequoiaboom is de Muir Snag die eveneens in het natuurpark Yosemite staat. Naar schatting is deze boom ongeveer 3200 jaar oud.

Omdat deze reuzenbomen een dikke bast hebben, die soms wel 90 cm dik kunnen worden, kunnen zij bosbranden vrij goed doorstaan. Maar de brand die het gebied nu teistert, is moeilijk onder controle te brengen. Het vuur verspreidt zich niet alleen meer over de grond maar ook via de boomtoppen. Dat maakt het extra moeilijk voor de 8200 brandweermannen de vlammen te bestrijden omdat ze naar boven moeten spuiten. Oorzaak voor het verspreiden van de vlammen via de boomtoppen vormt de harde wind in het gebied.

De brandweerlieden die het vuur bestrijden boeken dan ook weinig vooruitgang. In het Yosemite National Park staat bijna zeshonderd vierkante kilometer bos en struiken in brand. Slechts zeven procent van de vuurhaard is "onder controle". In de directe nabijheid van dertig tot veertig sequoia's, die gegroepeerd op twee plaatsen staan in een afgelegen noordwestelijke hoek van het park in Californi, worden bosjes en struiken gekapt. Ook worden sprinklerinstallaties aangelegd die de bomen nat moeten houden.

In Californi is het extreem droog door een gebrek aan sneeuw in de winter en regen in de maanden daarna. Het gebied waar de branden woeden is bovendien slecht toegankelijk. De brand is al n van de grootste in de geschiedenis van de staat.
Volkskrant.nl (http://www.volkskrant.nl/)    28-8-2013

'Boomeigenaar niet aansprakelijk voor plakoksel'
Boomeigenaren die een boom met een plakoksel laten staan, handelen niet in strijd met hun zorgplicht. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Deze uitspraak volgt op een zaak die werd aangespannen tegen de provincie Gelderland.

Een passagier van een auto werd geraakt door een tak die uitbrak tijdens een zware voorjaarsstorm. Achteraf bleek dat de boom een plakoksel had. De passagier raakte arbeidsongeschikt als gevolg van het ongeval en stelde de provincie aansprakelijk als boomeigenaar. Volgens het slachtoffer had de provincie haar zorgplicht geschonden door de boom met de plakoksel niet te kappen of verankeren.

Het Gerechtshof van Arnhem stelde echter dat het risico dat een tak met een plakoksel uitbreekt, niet zodanig groot is dat dit zware ingrepen als verankeren of kappen van de boom rechtvaardigt.

De Hoge Raad concludeert dat er geen reden is om tegen de eerdere uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem in beroep te gaan.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    21-8-2013

Mensen aanbidden huilende boom
In Fresno (Californi) geloven steeds meer katholieken dat de boom naast de St. John's Cathedral de tranen van God huilt. Maria Ybarra was de eerste die de tranen van God voelde toen ze onder de boom liep. Naarmate het nieuws zich verspreidde kwamen meer en meer mensen het wonder bekijken, terwijl anderen onder de boom verzamelden om te bidden. Tot zover het blinde geloof, nu de wetenschap.

Volgens Jon Reelhorn, een boomkweker in Fresno, is de wetenschappelijke verklaring voor de huilende boom niets meer dan de uitwerpselen van insecten als blad- of boomluizen: "De luizen zuigen sap op. Dat sap gaat door de spijsvertering van het diertje en komt er uit als honingdauw, een nectar-achtige vloeistof die ontstaat doordat de suikers in de sappen niet verbruikt worden. In de zomer kan honigdauw zo zwaar worden dat het naar beneden druppelt."

Dat Reelhorn het bij het wetenschappelijke rechte eind heeft is overduidelijk, want andere bomen in de straat druppelen ook honingdauw. Maar zelfs deze verklaring gaat niet op voor sommige van de parochianen omdat ze overtuigd zijn dat er iets speciaal aan de hand is met de boom. Bovendien stellen zij dat de boom ieder jaar huilt, maar alleen als er een heleboel mensen zitten te bidden. Sommigen beweren zelfs dat als ze vragen aan de Heilige Geest om zich te openbaren uit de boom een traan komt te vallen.
GW (http://www.grenswetenschap.nl/)    14-8-2013

Teken-app helpt controleren op tekenbeet
Natuur en Milieu Overijssel heeft een handige app ontwikkeld die mensen op eenvoudige wijze helpt wanneer ze in een tekengebied zijn geweest of een tekenbeet hebben opgelopen.

De teken-App is gratis te downloaden voor iOS (Apple) in de App Store en voor Android in de Play Store.

In Nederland worden 1 miljoen mensen per jaar door een teek gebeten. En dat gebeurt ook steeds vaker in stedelijke gebieden, tuinen en parken.

De Teek Away' App bevat een concreet stappenplan wat je moet doen als je een tekenbeet hebt opgelopen. Ook heeft de App een tool, die je aan het eind van de dag helpt te herinneren jezelf te controleren op tekenbeten.

Omdat er veel misverstanden over teken bestaan, bevat de Teek Away App ook achtergrondinformatie. Zo vallen teken bijvoorbeeld niet uit bomen, maar gaan ze vanuit gras of dode bladeren over op voorbijgangers.

Zie ook deze video voor meer uitleg.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    7-8-2013

Tamme-kastanjeziekte ook in Nederland
De afgelopen twee jaar zijn zowel in Groot-Brittanni als in Nederland gevallen van Cryphonectria parasitica gevonden. Dat meldt de Nederlandse Mycologische Vereniging.

De ziekte is al sinds 1938 in Europa aanwezig, maar verspreidt zich de laatste jaren naar het noorden. Deze Aziatische schimmelziekte heeft begin vorige eeuw bijna alle Amerikaanse tamme kastanjes (Castanea dentata) in de Verenigde Staten gedood. Ook in Europa maakt de ziekte slachtoffers, al gedraagt de ziekte zich minder agressief in de Europese tamme kastanje (Castanea sativa).

De ziekte kenmerkt zich door kankergezwellen op de stam en takken. Vaak zijn op de afstervende plekken kleine rode vruchtlichaampjes te vinden die lijken op het meniezwammetje. Boven de ziekteplekken sterven de takken af terwijl die onder de afgestorven plekken weer uitlopen. De bladeren blijven lang zitten nadat de takken zijn afgestorven, zodat zieke bomen vaak van verre te herkennen zijn.

De Mycologische Vereniging wil het graag weten als u bomen kent waarvan u vermoedt dat ze deze ziekte hebben. Stuur een foto van verdachte bomen naar exoten@mycologen.nl.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    1-8-2013

Dikke boom heeft meer kans op een lang leven
Bij bomen lijkt het omgekeerde het geval dan bij mensen: hoe dikker, hoe groter de kans op een lang leven.

Dikke bomen staan vaker op een bomenlijst en een grotere omtrek betekent minder vaak kap. Dat blijkt uit een inventarisatie van de kapregels van Achterhoekse gemeenten.

Ook blijkt dat er grote verschillen zijn. Zo mogen bomen in de gemeente Montferland nog zonder vergunning worden gekapt als ze een omtrek hebben tot 250 centimeter. Dat zijn flinke knapen die volgens boomspecialist Joost Ormel tussen de 80 en 150 jaar oud kunnen zijn als het om eiken of beuken gaat.

In Doetinchem mag vergunningvrij worden gekapt als de boom een omtrek heeft van minder dan 120 centimeter en de boom niet op de bomenlijst staat.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl)    22-7-2013

Boomplantdag in de woestijn: de oplossing voor klimaatverandering?
Wetenschappers denken een nieuwe manier te hebben gevonden om klimaatverandering tegen te gaan. Ze willen op grote schaal bomen gaan planten in woestijnen. Die bomen halen CO2 uit de lucht en kunnen zo in aanvulling op andere maatregelen wellicht het verschil maken.

Wetenschappers werken hard aan manieren om CO2 uit de lucht te halen. Zo presenteerden onderzoekers onlangs nog een spons die op zeer efficinte wijze CO2 uit de lucht verwijdert. Het zijn hoopgevende ontwikkelingen voor een steeds warmer wordende wereld wiens bewoners er moeite mee hebben om de CO2-uitstoot te beperken. Maar oplossingen zoals de eerder genoemde spons staan nog in de kinderschoenen en het kan nog jaren duren voor ze op grote schaal worden toegepast. Als ze al ooit economisch aantrekkelijk worden. Wetenschappers van de universiteit van Hohenheim komen daarom met een andere oplossing. Een vrij simpele, zelfs. Want natuurlijk kunnen wij mensen allerlei materialen bedenken die CO2 uit de lucht verwijderen, maar waarom laten we het niet over aan de organismen die daar al miljoenen jaren steengoed in zijn? Bomen!

In het blad Earth System Dynamics stellen de onderzoekers voor om bomen te planten in droge gebieden denk aan woestijnen. Die bomen kunnen op grote schaal CO2 uit de lucht halen. Het is een milieuvriendelijke aanpak die te mooi klinkt om waar te zijn. Maar de onderzoekers hebben hun huiswerk goed gedaan.

In het plan van de onderzoekers is een centrale rol weggelegd voor de boom Jatropha curcas. Deze boom kan in zeer droge gebieden groeien, op grond die ongeschikt is voor de productie van voedsel. Computermodellen en gegevens van Jatropha curcas-plantages in India, Madagaskar en Egypte tonen aan dat n hectare vol met deze bomen per jaar tot wel 25 ton CO2 uit de atmosfeer kan halen. En aangezien er wereldwijd ongeveer een miljard hectare droge grond is, kan de methode een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die sinds de industrile revolutie is uitgestoten.

Natuurlijk moeten de bomen - ondanks dat ze goed tegen de droogte kunnen - zo af en toe wel water hebben. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om de bomen in droge gebieden nabij de kust te plaatsen. Bij de plantage komt dan een ontziltingsinstallatie te staan die zout zeewater zoet maakt. Dat water kan gebruikt worden om de bomen te beregenen. Na een paar jaar kunnen de bomen regelmatig gesnoeid worden en het materiaal dat daarbij vrijkomt, kan omgezet worden in bio-energie. Daar kan de ontziltingsinstallatie dan weer op draaien.

Natuurlijk brengt zon zelfvoorzienende plantage desalniettemin kosten met zich mee. De bomen moeten geplant worden, de plantage moet onderhouden worden, enzovoort. Maar die kosten vallen mee, zo stellen de onderzoekers. Het gaat om zon 42 tot 63 euro per verzamelde ton aan CO2. En met zon prijskaartje kan deze aanpak de concurrentie aangaan met andere methoden om CO2 uit de lucht te halen (denk bijvoorbeeld aan CO2-afvang en -opslag).

"Wij zien het bebossen van droge gebieden als de meest efficinte en milieuvriendelijkste optie voor het opslaan van CO2," stelt onderzoeker Klaus Becker. "Vegetatie heeft in tegenstelling tot allerlei technische en dure geo-engineering-technieken miljoenen jaren een beslissende rol gespeeld in de koolstofkringloop." Maar voordat het plan van de onderzoekers werkelijkheid wordt, is er werk aan de winkel. Zo zal er geld beschikbaar moeten komen voor de aanleg van plantages. Maar eerst is meer onderzoek nodig, want net als alle andere vormen van geo-engineering waarbij men in de natuur ingrijpt heeft ook deze aanpak consequenties. Onduidelijk is nog welke. Zo zou het kunnen dat de plantages het regionale klimaat veranderen en bijvoorbeeld voor meer bewolking en regen zorgen. Onderzoek moet uitwijzen of dat echt zo is.
Scientas (http://www.scientias.nl/)    15-7-2013

Boom in de stad redt jaarlijks een leven
Stadsbomen doen veel meer dan wat groen in het stadsbeeld brengen. Volgens onderzoek van de Amerikaanse overheid redden ze gemiddeld een mensenleven per jaar.

De Amerikaanse dienst voor Bosbeheer deed onderzoek naar de volledige impact van stadsbomen op de gezondheid, met name op de concentratie van fijnstof in tien steden waaronder Atlanta, Boston, New York en San Francisco. Fijnstof leidt tot longontsteking, aderverkalking en hartaandoeningen en verkort de levensverwachting.

Uit het onderzoek blijkt dat elke boom jaarlijks een leven redt, en in New York zelfs tot acht levens. "Dit onderzoek toont duidelijk aan dat de Amerikaanse stadsbomen een belangrijke investering zijn om schone lucht en water te produceren, energiekosten te verminderen en steden leefbaarder te maken", zegt Michael T. Rains van de dienst Bosbeheer. "Om het eenvoudig te stellen: stadsbomen verbeteren de levenskwaliteit van mensen."

In steden als Atlanta, dat relatief veel stadsgroen telt, halen de bomen jaarlijks 64,5 ton fijnstof uit de lucht. De bomen zijn zo hun gewicht in goud waard: in New York genereren ze jaarlijks 60 miljoen dollar aan waarde, met name door hun invloed op de volksgezondheid.

Vorig jaar kwamen Britse onderzoekers van de Lancaster University al tot een gelijkaardige conclusie. Zij onderzochten specifiek de invloed van bomen in "stedelijke kloven": smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen. Ze concludeerden dat de doordachte plaatsing van gras, klimplanten of bomen in dergelijke kloven de concentratie van stikstofdioxide met 40 procent en fijnstof met 60 procent kan verminderen. Vooral klimplanten hebben potentieel, omdat die grote oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen.
Trouw (http://www.trouw.nl/)    30-6-2013

"Hoe minder bomen, hoe meer sterfgevallen"
Een nieuwe Amerikaanse studie suggereert dat bomenverlies een directe impact heeft op het aantal sterfgevallen.

Naar schatting honderd miljoen bomen zijn in de VS in het afgelopen decennium geveld door de essenprachtkever. Diens larve eet de basten van verschillende bomen, waardoor een boom na verloop van tijd sterft. De essenprachtkever is waargenomen in vijftien staten in het oosten en de Midwest.

Een onderzoeksteam van de U.S. Forest Service onderzocht de impact van het bomenverlies op de volksgezondheid. De onderzoekers bestudeerden de sterftecijfers van 1.296 plaatsen waar de kever had toegeslagen en vergeleken die met oudere sterftecijfers. Wat bleek? In de onderzochte gebieden was er een duidelijke toename van cardiovasculaire en ademhalingsziekten merkbaar. Gespreid over de 15 staten brachten de vorsers het bomenverlies in verband met 6.113 sterfgevallen door aandoeningen aan de luchtwegen, en 15.080 aan hart- en vaatziektes gerelateerde overlijdens.

"Het wordt tijd dat we bomen beschouwen als een essentieel onderdeel van onze volksgezonheid", verklaarde onderzoeksleider Geoffrey Donovan aan de zender PBS.
DMorgen.be (http://www.demorgen.be/)    16-6-2013

Zaden van bomen krimpen door ontbossing
Bomen in het tropische regenwoud van Brazili brengen kleinere en zwakkere zaden voort als gevolg van de grootschalige ontbossing. Daardoor hebben ze minder kans om zich voort te planten, zo berichtte de BBC vrijdag op basis van een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Onderzoekers denken dat dit wordt veroorzaakt door het verdwijnen van grote fruit etende vogels uit ontboste gebieden. De bomen zouden kleinere zaden produceren, zodat kleinere vogels met kleinere snavels ze alsnog kunnen verwerken en verspreiden. Wetenschappers onderzochten ruim 9000 zaden van palmbomen. Grote delen van het tropisch regenwoud hebben sinds het begin van de 19e eeuw plaats moeten maken voor onder meer suiker- en koffieplantages.

De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    2-6-2013

Oudste eik van Wales omgewaaid
Woensdagnacht jl. (24 april 2013) is de oudste boom van Wales, een 1200 jarige eik, omgewaaid. De "Pontfadog oak" was de oudste bomen van Noord Europa.

De "Pontfadog oak" die groeide in Ceiriog Valley, nabij Chirk in Noord Wales, sinds 802 en had een doorsnee van 12.9 m.

Volgens de legende verzamelde de Welshe prins Owain Gwynedd zijn leger onder de boom in 1157, voordat het de Engels koning Henry II versloeg in de nabijgelegen slag van Crogen. Later werd de boom gespaard toen Henry zijn mannen opdracht gaf voor het kappen van de bossen van Ceiriog in 1165. Voor meer informatie, ga naar de facebookgroep van de "Pontfadog oak" of kijk op De Guardian voor een foto...
Rob McBride    28-4-2013

Gekloonde bomen oplossing voor global warming?
In de Verenigde Staten wil een non-profitorganisatie de opwarming van het klimaat bestrijden door bomen te klonen. Het gaat dan niet om uit de kluiten gewassen kamerplanten maar om gigantische reuzensequoia's.

"We moeten de planeet herbebossen, dat is noodzakelijk", zegt David Milarch, mede-oprichter van Archangel Ancient Tree Archive. "Om dat te doen, is het logisch de grootste, oudste en meest iconische bomen te nemen die ooit geleefd hebben", stelt hij.

Zijn organisatie verzamelde zo stekken van drie enorme bomen die ongeveer een eeuw geleden werden gekapt, maar waarvan de stompen nog steeds scheuten produceren. Een ervan, bekend als de Fieldbrook Stump, zou zo'n 4.000 jaar oud en ongeveer 40 verdiepingen hoog zijn geweest toen hij werd geveld. "Dit is een eerste stap naar massaproductie", stelt Milarch, wiens organisatie naar aanleiding van de Dag van de Aarde bomen plant in verscheidene landen.

Mlarch en zijn zonen Jared en Jake geraakten in de jaren 90 bezorgd over de toestand van de bossen op onze planeet. Ze reisden de hele VS rond op zoek naar 'kampioenenbomen' die honderden of zelfs duizenden jaren geleefd hebben. Ze meenden dat die bomen over superieure genen beschikken, iets waar binnen de wetenschap onenigheid over bestaat. Sceptici stellen dat de bomen mogelijk gewoon geluk hebben gehad.

De lui van Archangel hebben verscheidene manieren uitgewerkt om de bomen te klonen. De voorbije jaren mikten ze vooral op sequoia's en reuzensequoia's omdat die enorme hoeveelheden CO2 kunnen absorberen, het broeikasgas dat het meest verantwoordelijk wordt geacht voor de klimaatverandering. "Als we genoeg bomen kunnen verspreiden, zullen we een verschil maken," meent Jared Milarch.

Archangel heeft nu een inventaris van enkele duizenden klonen in verschillende groeistadia, afkomstig van meer dan 70 sequoia's en reuzensequoia's. De uitdaging is nu plaatsen te vinden om de bomen te planten, maar ook om mensen te vinden die de bomen willen verzorgen. De organisatie heeft ook geld nodig om het project voort te zetten, aangezien de groep draait op donaties en zelfs geen geld vraagt voor haar boompjes.

David Milarch zegt dat veel bomen op 26 april worden geplant op Boomplantdag, maar dat 90 procent van die bomen sterft door een gebrek aan verzorging. De mensen die nu deelnemen aan boomplantacties beloven alvast goede nazorg, zo ook aan de Universiteit van Marin in het Cailifornische Kentwood. "Ik weet zeker dat de bomen het hier uitstekend zullen doen," zegt groenverantwoordelijke Tom Burke van de universiteit. "We hebben al sequoia's in dit gebied sinds God ze plantte."
HLN.be (http://www.hln.be)    25-4-2013

Prins plant koningslinde in Den Haag
De Prins van Oranje plant zelf ook een koningslinde ter gelegenheid van de troonswisseling: dinsdagochtend 23 april in het wijkpark Transvaal in Den Haag.

De Prins plant de boom - een Tilia x europaea 'Pallida' - samen met een aantal kinderen uit groep 6 van de Comeniusschool.

In Leiden heeft de plek van de nieuwe koningslinde voor ophef gezorgd. De gemeente wil de linde planten in de voortuin van het bestuursbureau van de Universiteit Leiden aan het Rapenburg. Daar moeten echter enkele monumentale taxussen worden verwijderd om plaats te maken voor de boom. Groen Links heeft het college van B en W gevraagd een andere locatie te zoeken. De Oranjevereniging en het Singelpark hebben ook alternatieven gegeven voor de Koningslinde.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    19-4-2013

Anne Frankboom naar Ground Zero
In de Verenigde Staten worden dit voorjaar elf zaailingen van de kastanjeboom geplant waarop Anne Frank tijdens haar onderduikperiode uitkeek. De boompjes zijn al sinds 2009 in de VS. Een boompje komt in het Liberty Park in New York, het vroegere Ground Zero.

De kastanjeboom achter de panden aan de Prinsengracht in Amsterdam waaide om in 2010. Daarvoor waren er uit kastanjes al jonge boompjes gekweekt en naar de VS gestuurd. Zij hebben daar drie jaar in quarantaine doorgebracht. Inmiddels kunnen ze naar een definitieve plek worden overgebracht.

Het Anne Frank Center USA riep organisaties op plannen in te dienen voor het planten van een Anne Frankboom. Er kwamen 34 reacties, waaruit er elf zijn gekozen. De elf locaties belichamen volgens het centrum Annes onwrikbaar geloof in gelijkheid en het belang van tolerantie.

Er komt onder meer een boompje bij de Central High School in Little Rock, Arkansas. Die school staat symbool voor de strijd tegen rassendiscriminatie. In 1957 probeerden negen zwarte leerlingen, aanvankelijk tevergeefs, daar onderwijs te krijgen. Ook komen er boompjes bij een aantal Holocaust-musea en bij het Witte Huis.
NOS (http://nos.nl)    25-3-2013

China plant bomen tegen luchtvervuiling
Miljoenen Chinezen hebben dinsdag bomen geplant om luchtvervuiling in grote steden tegen te gaan. China viert dinsdag de boomplantdag die in 1981 voor het eerst werd gehouden.

De Chinese regering zal met de hulp van 30 miljoen vrijwilligers dit jaar ongeveer 100 miljoen bomen planten om de constante luchtvervuiling tegen te gaan. Ze worden geplaatst op plekken waar de mensen het meest last van de smog hebben. Vorig jaar begon China met het planten van 2,6 miljard bomen om ontbossing en luchtvervuiling te remmen.

Volkskrant.nl (http://www.volkskrant.nl/)    13-3-2013

Nederlandse bomen genetisch in kaart gebracht
Het Centrum voor Genetische Bronnen van Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse bomen genetisch in kaart gebracht. Dit is de Nederlandse bijdrage aan het eerste FAO-onderzoek naar de stand van zaken van genetische bronnen van bomen wereldwijd.

Hoewel eerder over genetische bronnen van bomen is gerapporteerd, is dit het eerste rapport waarin zo omvangrijk de verschillende aspecten van beheer en behoud van de genetische bronnen van bomen aan de orde komen. Het Nederlandse rapport geeft een overzicht van het beheer en behoud van bomen en struiken, inclusief autochtone populaties, zowel in situ als in genenbanken, en verschaft inzicht in het bosbouwkundig uitgangsmateriaal dat verhandeld wordt. Het rapport is daarmee een belangrijk document om het beleid ten aanzien van Nederlandse genetische bronnen van bomen verder te ondersteunen. Het geeft aan waar prioriteiten en uitdagingen liggen voor behoud en gebruik van genetische bronnen, inclusief kennisoverdracht richting bosbeheerders over het beschermen van inheemse populaties, alsmede voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardig bosbouwkundig uitgangsmateriaal. Het doel van het FAO-rapport, dat in september 2013 moet uitkomen, is een beeld te geven van de status en trends in genetisch bronnen van bomen op wereldwijde schaal, op basis van alle landenrapportages.

Genetische bronnen spelen een belangrijke rol in duurzaam bosbeheer, varirend van houtproductie tot het vervullen van verschillende ecosysteemdiensten. Klimaatverandering zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor het bosbeheer en het behoud van de biodiversiteit in onze bossen. Bosboomsoorten zijn over het algemeen lang levende soorten en zeer divers. Hun genetische diversiteit biedt de mogelijkheid zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. Dit hebben ze in het verleden al bewezen. Genetische bronnen van bomen zijn dan ook onvervangbaar bij de uitdaging om het bosbeheer aan te passen aan verdere klimaatverandering.

Zie voor meer informatie het volledige rapport The Netherlands, First National Report on Forest Genetic Resources for Food and Agriculture.
Natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl/)    1-3-2013

Boeren in Sahel planten steeds meer bomen op hun land
Boeren in de Afrikaanse Sahel herontdekken de oude techniek van "mestbomen", die niet alleen stikstof onder de grond en veevoer boven de grond opleveren, maar ook schaduw in de heetste seizoenen.

In de afgelopen decennia zijn dergelijke gebruiken door de vernietigende droogtes in de Sahel bijna in de vergetelheid geraakt. Nu beleven ze een welkome comeback. Volgens de US Geological Survey 2012 is er meer dan vijf miljoen hectare aan nieuwe bosaanplant, en neemt dit toe.

"Boslandbouw is de toekomst van landbouw in steppen en in sub-humide regio's", zegt Chris Reij van het World Resources Institute, een denktank in Washington. "In zuid-Niger, bijvoorbeeld, hebben boeren door nieuwe aanplant miljoenen hectares land verbeterd door bos aan te planten en bomen te vermenigvuldigen waarvan de wortels al onder hun land lagen." Het effect over twintig jaar is enorm: "Meer dan 500.000 extra ton voedsel per jaar", aldus Reij.

De aanplant van bomen is een onderdeel van de zogenaamde "evergreenlandbouw". Deze vorm van natuurlijke landbouw werd ontwikkeld in de jaren tachtig, tijdens de hevige droogtes in de Sahel. De opbrengst van veevoer was ingestort en grote kuddes vee waren afgemaakt. Veel bomen in de regio waren verdwenen, omdat lokale gemeenschappen waren gedwongen om hun hout te kappen en te verkopen. De woestijn breidde zich uit.

Eeuwenlang hebben boeren bomen op hun land geplant als natuurlijke bemesters. Bomen voegen stikstof toe aan de grond. Daarnaast geven ze ook schaduw, wat de vochthuishouding verbetert in de lucht en in de grond. In de Sahel maken boeren voor de teelt van mas en sorghum vaak gebruik van een unieke acaciasoort, ook wel bekend als anaboom (Faidherbia albida). De boom heeft de ongebruikelijke gewoonte om in het natte seizoen - als de gewassen groeien en zon nodig hebben - de bladeren te laten vallen, maar daarna uit te lopen. De bladeren en de schillen kunnen worden gebruikt als veevoer.

Toen wetenschappers de boom beter gingen onderzoeken, ontdekten ze een virtueel ecosysteem onder de grond, met wortels van verschillende soorten waardevolle inheemse bomen, klaar om geteeld te worden. De bomen groeien elk jaar vanzelf. Bij goed graasbeleid voor het vee, zodat de bomen tijd krijgen om te groeien, ondergaat het landschap een transformatie.

De gevolgen zijn niet alleen ecologisch. Overal waar het droog is, is voedselonzekerheid, maar ook politieke instabiliteit. "Als je kijkt waar wereldwijd terrorisme en instabiliteit het meest acuut is, zie je de kaart van de steppen van Afrika en West-Azi", zegt Dennis Garrity, VN-ambassadeur voor de steppen en hoofd van het World Agroforestry Centre in Nairobi. De bevolking groeit snel in deze gebieden, terwijl het vruchtbare landoppervlak afneemt. Daarbij komt nog klimaatverandering, waardoor droogtes heviger zullen worden. "Dit is dus geen militair probleem, maar een multidimensioneel probleem waarbij voedselonzekerheid, economische onzekerheid en onderontwikkeling samenkomen", aldus Garrity.
Independent European Dutch Express (http://www.iede.nl/)    18-2-2013

Tilia europaea "Koningslinde" boom van het jaar 2013
Tilia europaea 'Koningslinde' is door de LTO-cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen uitgeroepen tot boom van het jaar 2013. Aanleiding voor deze keuze is de troonwisseling op 30 april.

In Nederland is het traditie om bij troonwisselingen lindes te planten', licht cultuurgroepvoorzitter Jan van Leeuwen toe.

Om de campagne voor de boom van het jaar kracht bij te zetten zal door de cultuurgroep binnenkort een website worden gemaakt.

Boomkwekers kunnen foto's en informatie van deze site gebruiken voor promotie van hun eigen bomen. Daarnaast wordt een poster gemaakt.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    11-2-2013

Nationaal Platform Bomen fuseert met Norminstituut Bomen
Het Nationaal Platform Bomen fuseert met het nieuwe Norminstituut Bomen. Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren. Het instituut ontwikkelt en standaardiseert normen, procedures en regelgeving ten aanzien van bomen in de openbare ruimte.

De opzet van het Norminstituut heeft een breed draagvlak, mede dankzij de nauwe samenwerking met belanghebbende (branche) organisaties zoals Vereniging Stadswerk, Examenbureau-IPC certificering BVC-ETW-ETT en Groenkeur Boomverzorging.

De Kwaliteitseisen Besteksvoorwaarden Boombeheer (voorheen KBB) zullen als hoofdproduct onder de naam "Handboek Bomen" door het instituut worden doorontwikkeld en zijn in een nieuwe versie online beschikbaar. Het handboek is geactualiseerd en onder andere door de VHG Vakgroep Boomspecialisten gevalideerd.

Zie voor meer informatie de site van het Norminstituut Bomen.
Groene Ruimte (http://www.groeneruimte.nl/)    28-1-2013

Aboriginal-bomen vernield
In het noorden van Australi zijn twee zogenoemde ghost gum-bomen afgebrand, die beroemd waren geworden door de beschildering van de Aboriginal-kunstenaar Namatjira. De autoriteiten gaan ervan uit dat de bomen in brand zijn gestoken.

Een dezer dagen zouden de bomen op de lijst van het nationaal erfgoed worden gezet. De bomen die met hun witte of lichtgrijze schors oplichten in het maanlicht, zijn volgens de kunstenaar een symbool van de Australische identiteit. Ze komen in veel verhalen van Aboriginals voor.

Volgens de deelstaatregering in Noord-Australi accentueerden de beschilderde boomstammen de schoonheid van het landschap.
NOS (http://nos.nl)    4-1-2013

Nieuw opleidingscentrum voor bomenbeheer
Bomenwacht Nederland en NOCB Bedrijfstrainingen bundelen hun krachten op het gebied van opleidingen en cursussen binnen het nieuwe Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte.

In het nieuwe opleidingscentrum staat de zesdaagse opleiding 'Bomenbeheer: van A tot Z' centraal.

Binnen de complete basisopleiding komen alle facetten van het vakgebied aan de orde. Daarnaast verzorgt het opleidingcentrum cursussen van aanleg en beheer tot inspectie en bomenbeleid. De opleidingen en cursussen binnen het nieuwe opleidingscentrum zullen worden verzorgd door medewerkers van zowel NOCB als Bomenwacht Nederland.

Bekijk het cursusaanbod

Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    22-12-2012

Beroemde eeuwenoude lindeboom in Sambeek krijgt broodnodige opknapbeurt
De beroemde lindeboom in Sambeek krijgt dinsdag (red: 18-12-2012) een broodnodige opknapbeurt. De oudste linde van Nederland wordt flink gesnoeid om te voorkomen dat de boom deze winter omwaait. Aan sommige takken van de boom is zoveel hout gegroeid dat de boom pardoes om zou kunnen vallen.

Doordat de boom van binnen hol is, is de leeftijd niet precies vast te stellen. Deskundigen vermoeden dat de boom zeker vierhonderd jaar oud moet zijn. Er zijn ook verhalen dat de boom al in de tijd van Karel de Grote op deze plek aan de huidige Grotestraat in Sambeek stond. De boom is wel met zekerheid de dikste van Nederland. De linde is bijna acht meter in omtrek.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl/)    18-12-2012

Grootste bomen ter wereld leggen steeds vaker het loodje
Steeds vaker leggen woudreuzen die vaak al eeuwenoud zijn het loodje. Dat hebben wetenschappers ontdekt. Het is een zorgwekkende ontwikkeling die niet alleen de woudreuzen, maar hele ecosystemen en zelfs het klimaat aangaat.

Dat schrijven biologen in het blad Science. Ze baseren hun conclusie op een aantal grote, wereldwijde studies die eerder zijn uitgevoerd, waaronder ook een 32 jaar durend onderzoek van professor William Laurance, verbonden aan de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming van de Universiteit Utrecht.

Uit de analyse blijkt dat de grootste en meest indrukwekkende bomen ter wereld in een rap tempo verdwijnen. Belangrijkste oorzaken zijn ontbossing, klimaatverandering, versnippering van het regenwoud en exotisch soorten: soorten die van oorsprong niet in het leefgebied van de woudreuzen thuishoren, maar door veranderende omstandigheden daar nu wel terug te vinden zijn.

Het lijkt erop dat de oude woudreuzen dubbele klappen krijgen, vertelt Laurance. Een theorie voor het afsterven van deze bomen is dat zij een dubbele klap krijgen omdat door de opwarming van de aarde de temperaturen oplopen. Overdag stopt het omzetten van zonlicht in bladgroen als het te warm wordt. s Nachts gebruikt de boom meer energie omdat de metabolische activiteit toeneemt naarmate de temperatuur hoger is, net als bij reptielen. Dus de boom produceert minder energie, maar heeft meer energie nodig om in leven te blijven. Daardoor blijft er voor groei minder over. Als deze theorie klopt, zullen steeds meer woudreuzen verdwijnen en komen er geen nieuwe grote en indrukwekkende bomen meer voor in de plaats.

Het verdwijnen van de woudreuzen is een probleem. Niet alleen voor de woudreuzen, maar voor hun hele omgeving. Woudreuzen vormen namelijk een thuis voor vogels en insecten en zoogdieren. Ze oefenen zelfs invloed uit op de lokale regenval door middels hun bladeren water te laten recirculeren.

Ook ons klimaat is niet bij het verdwijnen van de bomen gebaat: woudreuzen slaan veel CO2 op en dat komt vrij wanneer ze het loodje leggen. En daarmee belanden we in een vicieuze cirkel. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de woudreuzen verdwijnen, de woudreuzen leggen het loodje, waardoor extra CO2 in de atmosfeer belandt, de klimaatverandering verergert, de bomen het nog moeilijker krijgen en er dus nog meer bomen sterven en nog meer CO2 in de atmosfeer belandt, enzovoort.

Maar is er ook iets aan te doen? De oplossing is simpel, stelt Laurance. "Om te kunnen overleven, hebben grote bomen een veilige plek en lange perioden van stabiliteit nodig." Het bewerkstelligen van die oplossing zal lastig zijn. Houthakkers zijn dol op woudreuzen, omdat ze veel geld opleveren. Ondertussen groeit de populatie mensen alleen maar en worden steeds meer stukjes regenwoud slachtoffer van die groei. En ook het terugdringen van broeikasgassen (oftewel het afremmen van klimaatverandering) wil nog niet overal even goed lukken.
scientias.nl (http://www.scientias.nl/)    7-12-2012

Wereldrecord bomen planten in woestijn verbroken
In het woestijnachtige hooggebergte van Ladakh hebben Indiase vrijwilligers bijna 100.000 bomen geplant. Daarmee is een wereldrecord gevestigd.

Duizenden mensen hebben rond het boeddhistische klooster Hemis in de Himalaya samen 99.103 wilgen geplant, meldt persbureau Belga. Daarmee braken ze het record van 66.000 bomen, die in de Filipijnen in januari 2011 in de grond werden gezet.

Kimberly Dennis van het Guinness Book of Records bevestigde het succes. Door de groenvoorziening moet de ruwe bergstreek, die ook het Indiase Klein Tibet wordt genoemd, aantrekkelijker worden.
De Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    1-11-2012

Lucy was goede klimmer
De schouderbladen van Australopithecus afarensis bevestigen het vermoeden dat Lucy en haar soortgenoten veel tijd in de bomen doorbrachten.

Op het klassieke plaatje van de Australopithecus afarensis is hij een op twee benen lopende, behoorlijk behaarde mensachtige met een apengezicht. Hij heeft de bomen al verlaten en zet, al dan niet gewapend met een stok, nog ietwat schuchter zijn eerste stappen op de Afrikaanse savanne. Onderzoek dat vandaag in Science verschijnt, stuurt hem weer terug de boom in.

De vraag of de wereldberoemde Lucy en haar soortgenoten op de grond dan wel in de bomen leefden is al decennia een van de hete hangijzers in het onderzoek naar de menselijke evolutie. De vondst van een bijzonder skelet beloofde daar een eind aan te maken. Biologisch antropoloog Zeresenay Alemseged van de California Academy of Sciences vond in 2000 het bijzonder goed geconserveerd skelet DIK-1-1 in Dikika, Ethiopie. Het drie jaar oude meisje kreeg de naam Selam en leefde 3,3 miljoen jaar gelden.

In 2006 werd Selam aan de wereld gepresenteerd in Nature. Na vijf jaar prepareren was voldoende van het skelet uit de zandsteen bevrijd om de vondst, een van de grootste in de geschiedenis van de paleoantropologie, wereldkundig te maken. In die publicatie opperden Alemseged en zijn collegas al dat Australopithecus afarensis toch meer geklommen zou hebben dan gedacht. Na nog eens zes jaar heeft Alemseged voldoende van het skelet uit de zandsteen bevrijd om zijn bewering kracht bij te zetten.

Samen met paleobioloog David Green van de Midwestern University onderzocht Alemseged de beide schouderbladen van Selam. Dat bot zegt veel over het al dan niet kunnen klimmen. Omdat ze flinterdun zijn, is er van schouderbladen in de meeste skeletten van oude mensachtigen niets meer over. Dat Selam haar twee complete schouderbladen nog had, rechtvaardigde elf jaar prepareren.

De schouderbladen van Selam hebben veel eigenschappen van die van moderne mensapen. Zo wijzen de schouderkommen van haar schouders naar boven. Daarmee lijkt ze nog het meest op een jonge gorilla. Deze vorm van het schouderblad verdeelt tijdens het klimmen de krachten beter over de schouder en is een adaptatie aan klimgedrag.

Ook in de ontwikkeling van het schouderblad lijkt Australopithecus afarensis op moderne apen. De vorm van het schouderblad van Selam komt overeen met die van eerder gevonden, volwassen soortgenoten. Bij moderne mensen veranderen de schouderbladen tijdens de ontwikkeling juist aanzienlijk. Zo is de hoek van de schouderkom bij babys iets naar beneden georinteerd en staat bij volwassenen meer naar buiten.

Over het heupgewricht, het onderbeen en de voet van Australopithecus afarensis bestond onder de meeste wetenschappers wel consensus. Deze lijken erg veel op de mens en zijn een adaptatie aan het rechtop lopen. De schouderbladen voegen hier aan toe dat Lucy, Selam en hun soortgenoten daarnaast ook uitstekend konden klimmen. Australopithecus afarensis was dus toch niet de eerste aap die het klimmende leven voorgoed gedag zei.
Wetenschap24 (http://www.wetenschap24.nl/)    26-10-2012

Als we niet oppassen is het einde van de es in zicht
In Denemarken is negentig procent van de essen aangetast door een dodelijke schimmel. Het einde van de es is misschien in zicht.

In het bos van Gribskov, in de buurt van de Deense hoofdstad Kopenhagen, verpesten de kale stammen het rustige geel-bruine lover van het bos. Van een groep essen steken alleen nog zeven of acht kale stammen van twintig meter in de lucht. Geen bladeren meer. 'Lelijk en triest', vindt Ditte Christina Olrik. Ze vertelt aan een journalist van de Britse krant The Guardian hoe de bomen door een schimmel zijn aangetast. 'De schimmel ent zich op de bladstengels en als de bladeren vallen, dan pakt de wind de zwam mee naar een andere boom.'

De dodelijke schimmel 'Hymenoscyphus pseudoalbidus' of 'Chalara fraxinea' heeft ondertussen negentig procent van alle essen in Denemarken uitgeroeid en is aan een opmars bezig in Duitsland, Polen, Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Ook in Belgi werd in 2010 voor het eerst de 'Chalara fraxinea' waargenomen. Uit onderzoek bleek dat de infectie hier al sinds 2007 aanwezig was. In 2011 waren essen in 49 gemeenten met de schimmel besmet.

'We hebben zo'n ramp niet meer gezien sinds de dodelijke iepenziekte in Nederland', vertelt Olrik. Tussen 1919 en 2000 zijn in Nederland zeker negentig procent van de iepen verdwenen, waardoor het landschap behoorlijk is veranderd.

Ze vreest dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland de komende tien jaar de enige landen zijn waar de es nog zal bestaan. Om te vermijden dat de essen in Europa zouden verdwijnen, hebben de Denen aan het Verenigd Koninkrijk gevraagd om de import van de bomen voorlopig stop te zetten. De Britse overheid is een onderzoek gestart. Mogelijk zal het importverbod vanaf november van kracht worden.

Maar het zou wel eens te laat kunnen zijn. In februari werd Buckinghamshire de schimmel aangetroffen op bomen die uit Nederland kwamen. Maand na maand kwamen berichten binnen van bomen die door de schimmel zijn aangetast. Wetenschappers hopen dat de 80 miljoen essen die op het Britse platteland staan, nog niet ziek zijn en de boom voor uitsterven kunnen behoeden.
De Standaard (http://www.standaard.be/)    9-10-2012

Guerrilla grafters enten stiekem vruchtdragende takken op sierbomen in de stad
We zijn een groot fan van guerilla gardening, en we zijn bekend met het enten van planten en bomen, maar guerilla enten? Dat is ook voor ons nieuw. De afgelopen twee jaar heeft een groep die zichzelf Guerrilla Grafters noemt, stiekem in San Francisco takken van wel eetbare fruitbomen gent op niet-eetbare siervruchtbomen.

De acties van de Guerrilla Grafters worden toegejuicht door de stadslandbouw liefhebbers. De straten van San Francisco staan vol met peer-, pruim- en appelbomen, maar uit angst dat het fruit tot rotzooi en overlast van knaagdieren zou leiden, heeft de stad met opzet steriele bomen geplant die geen vruchten dragen.

Door takken van wel eetbare fruitbomen aan deze steriele bomen te enten maken de Guerrilla Grafters fruit gratis en toegankelijk voor iedereen die er zin in heeft. De groep werd opgericht door Tara Hui, die een paar jaar geleden is begonnen met het enten van vruchtdragende takken aan bomen in de stad.

Om een tak op een fruitboom te enten hoef je enkel een snee in een tak van de boom te maken; plaats een tak van de vruchtdragende boom erin en bevestig het met tape. "Zodra het geheeld is, hecht het vast," aldus Hui in de LA Times."De tak wordt als het ware een deel van de boom." Guerrilla Grafters gebruiken kleurgecodeerde elektrische tape om hun werk te markeren, maar ze geven de locatie van hun interventies niet weg aan de pers, uit angst dat de stad ze zal verwijderen.

Met "undoing civilization one branch at a time" als motto, zien Guerrilla Grafters wat ze doen als een positieve radicale en tikkeltje ludieke actie. Hoewel het niet het probleem van voedselschaarste oplost, is het een symbolische stap richting het gratis maken van vers voedsel, dat voor iedereen toegankelijk is. Hui zegt dat ze hard aan het werken is om minder afhankelijk van geld te worden. Ze ruilt en handelt met vrienden, houdt kippen in de achtertuin heeft een groentetuintje, en straks weer vers fruit in de straten van San Francisco.
HappyNews (http://www.happynews.nl/)    1-10-2012

De Eik van Heijn ziet einde naderen
Het einde van de 'Eik van Heijn' is in zicht. Zoals het er nu uitziet, wijkt de boom met een bijzondere historie voor de verbreding van de A12 in 2014. De snelweg tussen Ede en Arnhem wordt twee maal driebaans.

Als de eik naast de A12 bij Wolfheze kon praten, dan had de politie 25 jaar geleden niet zo lang hoeven zoeken naar Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit-Jan Heijn. Bij de boom werden 450.000 gulden en 1236 diamanten gedropt en door Ferdi E. meegenomen.

De ontvoering van en de moord op Heijn is een van de meest geruchtmakende ontvoeringszaken uit de recente Nederlandse geschiedenis.

Ferdi E. zette in 1987 de politie compleet op het verkeerde been door gewoon op zijn fietsje naar en van de overdrachtsplek te gaan. Hij werd pas maanden later gepakt bij het uitgeven van de bankbiljetten.
De GElderlander (http://www.gelderlander.nl/)    25-9-2012

Tsunami wonderboom neergehaald
Een 260 jaar oude pijnboom van 28 meter hoog was het enige dat nog overeind stond aan de kust van Rikuzentakata. De boom maakte honderden jaren lang deel uit van een bos met 70.000 bomen, totdat de tsunami op 11 maart 2011 alles verwoestte. Op die ene wonderboom na dan. De pijnboom werd een symbool van hoop in Japan, maar bleek uiteindelijk ook niet bestand tegen het zoute water.

Gelukkig belandt de bijzondere boom niet op de brandstapel. De pijnboom wordt in stukken gezaagd, speciaal geprepareerd en vervolgens opnieuw in elkaar gezet. Zo blijft de boom behouden voor de toekomst en kan het een symbool van hoop blijven.

Voordat de boom in stukken werd gezaagd, werden er enkele rituelen volgens het Shintosme op de boom uitgevoerd. Volgens dit 'animistische' geloof in Japan, hebben niet alleen mensen en dieren een ziel, maar ook planten, stenen en bijvoorbeeld bergen. Een boom zaag je dus niet zonder pardon om.

Het is nog niet bekend waar de boom wordt herplaatst.

Bekijk hier foto's en videos van het neerhalen van de boom (Japans zonder ondertiteling Bron: Ann News)
http://japan.blog.nl/    19-9-2012

Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe
Het aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe. Dat concludeert Bomenwacht Nederland naar aanleiding van driejarig onderzoek naar boomaantastingen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Volgens Bomenwacht Nederland zijn veel gemeenten niet op de hoogte van onbekende aandoeningen en wordt er niet op gemonitord. Het gaat om bastknobbels, bastlijnen, bastscheuren, bastvlekken en transparantie.

Uit het onderzoek naar 121 bomen, onderverdeeld in tien verschillende soorten, blijkt dat het aantal aantastingen sinds 2009 gemiddeld met 11% is toegenomen. Na drie jaar bleek 80% van de gecontroleerde bomen een of meer onbekende aantastingen te hebben.

Uit eerder onderzoek blijkt dat bodemomstandigheden of een tekort aan voedingsstoffen niet de oorzaak zijn van de aantastingen. Ook beschikbaarheid van water is uitgesloten als oorzaak.

Volgens de onderzoekers is de noodzaak van vervolgonderzoek zeer urgent, nu blijkt dat de vitaliteit van het bomenbestand sterk afneemt. Zij pleiten voor een landelijk onderzoek. Het is volgens de onderzoekers voor 99% zeker dat er een milieufactor in het spel is. De onderzoekers noemen het zorgelijk dat de oorzaak na vele jaren onderzoek nog niet is gevonden.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    30-8-2012

Bomenrij reduceert fijnstof tot 30%
Bomen kunnen fijnstof afvangen tot zo'n 30%. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Research International (PRI). Het onderzoek richt zich met name op fijnstofafvang door erfbeplanting rond pluimveehouderijen.

Het onderzoek werd uitgevoerd op een proefveld in Wageningen.

PRI verrichtte metingen aan zelf geproduceerd en in de lucht geblazen fijnstof. Deze fijnstof werd door grove dennen (Pinus sylvestris) en haagbeuken (Carpinus betulus) geblazen.
Vervolgens werd gekeken hoeveel fijnstof werd afgevangen door de vegetatie. Uit de proef bleek dat grotere fijnstofdeeltjes (6 tot 10 mu) tot zo'n 30% werden afgevangen. Grove den blijkt meer deeltjes af te vangen dan haagbeuk, enerzijds door een groter oppervlak, anderzijds door de gunstiger vorm van naalden ten opzichte van bladeren.

Van kleinere deeltjes (tot 3 mu), die juist voor de grootste gezondheidsschade zorgen, kon met deze proefopstelling niet worden aangetoond dat ze blijven hangen in het groen.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    26-8-2012

Laat bomen eens wat vaker zichzelf zijn
Herman Berteler, auteur Golfbaanhandboek:
Leeftijdssnoei, onderhoudssnoei, veiligheidssnoei, verjongingssnoei. Al deze vormen van onderhoud aan bomen wordt hoveniers en groenvoorzieners op de diverse opleidingen geleerd. Maar wat daarbij vergeten wordt, is dat snoei een middel is en geen doel op zich. Lang niet elke boom heeft zoveel onderhoud nodig. Er zijn genoeg plekken te vinden waar ze uit kunnen groeien tot hun natuurlijke habitat. Die per definitie mooier is dan de gecultiveerde vorm. Juist de bomen met bijvoorbeeld dubbele toppen, meer stammen en elleboogtakken, die je nog wel eens op het platteland tegenkomt, zijn prachtig. Daar is geen hovenier of groenvoorziener aan te pas gekomen.

Veiligheid is het enige argument waarom bomen zoveel gesnoeid moeten worden. Dit speelt natuurlijk langs wegen, lanen en straten. Maar op plekken waarop dit minder een issue is, waar bomen de ruimte hebben, kunnen we ze beter laten uitgroeien. Bijvoorbeeld op golfbanen of daar waar ze ver van de openbare wegen staan. Nu wordt veelal elke boom hetzelfde behandeld ongeacht de plek, de soort en de functie die hij heeft. Maar waarom moeten die onderste dikke takken er altijd uit? Het argument dat je er met de maaimachine onderdoor moet kunnen rijden, houdt geen stand, want we zouden het gras ook veel meer kunnen verruigen onder bomen. En waarom mag die elleboogtak niet blijven zitten? Of die dubbele top? Ja, het risico bestaat dat de boom over een aantal jaar uit elkaar waait en dat de tak afbreekt.

Maar waarom laten we dat niet gewoon gebeuren? Op plekken waar dat kan natuurlijk, daar waar passanten geen gevaar lopen. Dat gebeurt in de natuur immers ook?

De drang naar cultivering van bomen is veel en veel te groot. Wanneer de winter komt, halen hoveniers en groenvoorzieners automatisch de motorkettingzaag en de stokzaag uit de kast om lle bomen te gaan snoeien. Maar dat is lang niet altijd nodig. Laat bomen eens wat vaker gewoon zichzelf worden, want nu hebben we alleen maar gecultiveerde exemplaren. Dit geldt overigens ook voor oude, dode bomen. Daar moeten we eveneens veel spaarzamer mee omgaan. Maak van dode bomen niet meteen brandhout. De skeletten zijn niet alleen heel mooi in het landschap maar ecologisch ook heel waardevol, ze bieden plaats aan spechten, zwammen en schimmels.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    6-7-2012

Oudste Iep legt loodje
Woensdag (red: 20 juni 2012) gaat ie omver, de oudste Hollandse iep van Utecht en vermoedelijk ook van Nederland: de Ulmus hollandica 'Vegeta' uit 1790 in het Moreelsepark. Vorige week werd duidelijk dat de boom zodanig is aangetast door de iepziekte dat besloten werd tot het snel verwijderen van deze zieke iep. Dit om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt onder de overige iepen in het park.

De iep is in 2010 al eens gekandalabeerd, dat wil zeggen ontdaan van een groot deel van de kroon dit om gewicht uit de boom te halen. De reden was dat na het maken van een inwendige scan bleek, dat de stam van de iep hol was. Deze iepen worden ieder jaar ingent tegen de iepziekte, een ziekte die ontstaat door besmetting door bepaalde schimmels die worden overgebracht door iepenspintkevers. Gemeentelijk bomendeskundige Frank van den Brink denkt dat er in dit geval echter sprake is van besmetting via de wortels, waartegen inenting niet helpt. Boosdoener is waarschijnlijk de iep uit 1980 die naast de oude reus staat. Ook deze boom gaat woensdag omver.

Dat de iep er zeer slecht aan toe is, werd duidelijk tijdens de controles die de gemeente regelmatig uitvoert op de bomen in de stad. Een blik op de kruin leerde dat al een flink aantal bladeren als gevolg van de iepziekte verdord
De Nieuwe Utrechter (http://dnu.nu/)    19-6-2012

Mysterieuze straling in bomen
Japanse wetenschappers staan voor een raadsel. Wat gebeurde in het jaar 774, waardoor bomen werden geraakt door straling?

Bagdad was de grootste stad ter wereld. In Europa heerste Karel de Grote, terwijl in het Byzantijnse Rijk Leo IV aan de macht komt. De jaren 774 en 775 staan om veel redenen in de geschiedenisboeken, maar nergens is een verklaring te vinden voor een merkwaardige ontdekking die Japanse onderzoekers hebben gedaan.

Zij hebben in oude cederbomen in de ringen voor deze twee jaren een overdosis koolstof 14 aangetroffen. Dat is aanwezig in bijna alle levende organismen, maar in de ceders bleek het voor exact deze jaren 1,2 procent meer aanwezig te zijn. Dat lijkt misschien niet zo veel, maar aangezien koolstof 14 normaal in zeer exacte hoeveelheden voorkomt - je kunt aan de hand daarvan zelfs de ouderdom van een object vaststellen - is het een zeer opmerkelijke hoeveelheid.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Koolstof 14 vormt zich doordat kosmische straling in de atmosfeer in aanraking komt met stikstof. In 774 en 775 moet er dus een grote bron van straling zijn geweest. Misschien een ster die supernova ging? Dat zouden astronomen uit die tijd moeten hebben gezien. Ook in deze jaren werd de hemel al goed in de gaten gehouden, vooral in China en het Midden Oosten. Er staat echter niets in de boeken voor die jaren.

De Japanners sluiten uit dat een zonnevlek voor een dergelijke hoeveelheid straling had kunnen zorgen. En ook andere bekende supernova's uit die jaren kunnen de bomen niet hebben geraakt. Conclusie: het is officieel een mysterie. De universiteit van Nagoya hoort graag van historici die een tekst kennen waarin gewag wordt gemaakt van een zeer heldere ster aan de hemel eind achtste eeuw.
Het onderzoek staat in het vakblad Nature.
Metro (http://www.metronieuws.nl)    6-6-2012

Boom laat zich bij groei niet snel hinderen
Wat gebeurt er al je een boom zn gang laat gaan? Dan groeit-ie door, niet gehinderd door welk obstakel dan ook. De website www.hungrytrees.com verzamelt fotos van "hongerige bomen".

Dat levert een boeiend beeld op van de vernuftige grillen van de natuur. De mens maakt het op verschillende fotos nog net iets mooier.
Reformatorisch Dagblad (http://www.rd.nl/)    2-5-2012

Prinses Maxima plant laatste gedenkboom
Prinses Mxima heeft afgelopen woensdag (red: 21-3-2012) in Boxmeer de laatste van 28 gedenkbomen geplant voor de slachtoffers van het busongeluk op 13 maart in Zwitserland.

Zij deed dat tijdens de viering van de 55e Boomfeestdag in Oeffelt (gemeente Boxmeer). In verband met het busongeluk en de herdenking in Belgi was het programma aangepast. Door het ongeluk kwamen 22 kinderen, onder wie zes Nederlandse, en zes volwassenen om het leven.

Na het planten van de gedenkbomen, onthulde de prinses een herinneringsplaquette en werden door kinderen uit het Land van Cuijk 1400 witte ballonnen opgelaten. De presentatie van het gedenkmoment was in handen van RTL-weervrouw Helga van Leur en Luc Weegels. Sandra Reemer, Gerard Joling en Frits Lambrechts (hoofdstem van de 3D film De Lorax en het verdwenen Bos) plantten ieder ook een van de 28 gedenkbomen.

Prinses Mxima plantte in Oeffelt een bijzondere boom: een Crataegus succulenta 'Jubilee'. Deze cultivar is het resultaat van jarenlang onderzoek en kruisingswerk bij PPO Bomen/Wageningen UR om een bacterievuur resistent soort te kweken.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    23-3-2012

Sommige bomen overleefden de IJstijd
Nieuw onderzoek bewijst dat sommige bomen de IJstijd dapper doorstonden en er zelfs heelhuids uitkwamen.

Wetenschappers dachten altijd dat de laatste IJstijd Scandinavi van alle bomen had ontdaan. Zon 9000 jaar geleden toen de IJstijd erop zat en het weer wat milder werd kwamen de bomen terug. Maar DNA-onderzoek vertelt een heel ander verhaal, zo schrijven de onderzoekers in het blad Science.

"Onze resultaten demonstreren dat niet alle Scandinavische coniferen dezelfde recente voorouders hebben," vertelt onderzoeker Eske Willerslev. Er zijn groepen sparren en dennenbomen die het klimaat in kleine ijsvrije gebieden gedurende tienduizenden jaren overleefden. En toen het ijs zich terugtrok, konden deze bomen zichzelf weer verspreiden.

De onderzoekers baseren hun conclusies op een uitgebreid onderzoek. Zo bestudeerden ze resten van bomen die 17.700 tot 22.000 jaar geleden leefden. Ook vergeleken ze het DNA van moderne bomen met het DNA uit oude resten. En mogelijkheid is dat de bomen in staat waren om op de toppen van bergen die boven het ijs uitstaken te overleven, vertelt onderzoeker Laura Parducci. Of in meer beschutte gebieden dichtbij de kust. Het klimaat nabij de Atlantische Oceaan was een stuk gematigder.

Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat bomen veel meer kunnen hebben dan gedacht. Het onderzoek vertelt ons ook meer over de verspreiding van bomen en de biodiversiteit van bomen in Scandinavi. Blijkbaar kan er een onderscheid gemaakt worden tussen nageslacht van bomen die de IJstijd overleefden (en dus echt oorspronkelijk uit Scandinavi komen) en bomen die na de IJstijd Scandinavi koloniseerden. We weten nu dat er twee soorten sparren zijn die van nature in Scandinavi voorkomen, vertelt onderzoeker Inger Greve Alsos. Beide bomen hebben een heel andere geschiedenis en waarschijnlijk ook hele andere specialiteiten. Bomenkwekers kunnen daar nu rekening mee gaan houden.
Scientias.nl (http://www.scientias.nl/)    5-3-2012

Junkie steekt een van de oudste bomen ter wereld in brand
Een 26-jarige drugsverslaafde uit de Amerikaanse staat Florida is gearresteerd omdat ze een 3500 jaar oude boom in brand heeft gestoken. De boom stond te boek als de op vier na oudste ter wereld.

De boom, een cypres met de bijnaam 'De Senator', was bijna 36 meter hoog. Het incident deed zich al voor op 16 januari, maar de vrouw werd deze week gearresteerd nadat twee getuigen haar hadden herkend. De getuigen zeiden te hebben gezien hoe de vrouw de boom in brand stak.

Met haar mobiele telefoon zou de verslaafde vrouw foto's hebben gemaakt van de brandende boom. Tijdens een inval in haar huis, eerder deze week, werden daarom haar telefoon en een laptop in beslag genomen. Ook trof de politie een voorraad drugs aan.

De vrouw heeft een bekentenis afgelegd en zei dat ze onder invloed verkeerde van crack toen ze haar daad pleegde.
De Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    1-3-2012

Alle boomhoogtes ter wereld op een kaart
De hoogste bomen ter wereld bevinden zich rond de evenaar. Geen nieuws waar veel mensen van opkijken. Een kaart met alle boomhoogtes ter wereld is dat weer wel. NASA heeft de kaart ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de rol die bossen spelen in de klimaatverandering.

Maar liefst 2,5 miljoen metingen vanuit de ruimte waren nodig om de bossen in kaart te brengen. "Weten hoe hoog de bossen van de aarde zijn is cruciaal om een schatting te maken van hun biomassa en de hoeveel koolstof die zij bevatten", zegt NASA-onderzoeker Mark Simard. De onderzoekers zagen op de kaart dat de boomlengte afneemt naarmate zij hoger boven de zeespiegel liggen.

Ook neemt de lengte af naarmate de afstand tot de tropen groter wordt. Een uitzondering zijn de tropische bossen in het zuiden van Australi en Nieuw-Zeeland, waar de eucalyptus bloeit die meer dan 40 meter hoog kan worden. Nederland? Kijk op 3 D Land Mapping.
Trouw (http://www.trouw.nl)    24-2-2012

Nieuw onderzoek naar schadelijkheid WiFi-straling
De Wageningen Universiteit is afgelopen zomer een tweede onderzoek gestart naar de schadelijkheid van WiFi-straling op bomen. De eerste studie leverde volgens de onderzoekers onvoldoende data op om harde conclusies te trekken.

Reden voor het onderzoek is de groeiafwijking van enkele bomen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze vertoonden opmerkelijke gezwelachtige bastknobbels, scheuren en bloedingen die bomenexperts niet konden verklaren. Een ambtenaar verdiepte zich in deze zaak en ontdekte dat deze groeiafwijking mogelijk veroorzaakt zou kunnen worden door de elektromagnetische straling van WiFi-punten. Daarop benaderde de gemeente de Wageningen Universiteit om onderzoek te verrichten in hoeverre WiFi invloed zou kunnen hebben op de algemene welgesteldheid van bomen.

Bij essen bleek dat langdurige blootstelling aan WiFi-straling de bladeren deed verkleuren en afsterven. Hoewel eenzelfde constatering werd gedaan bij andere boomsoorten en meerdere stralingsbronnen, vonden de onderzoekers dit onvoldoende bewijs om harde conclusies te trekken. Om een nieuw onderzoek te kunnen financieren, presenteerde de universiteit zijn onderzoeksbevingen op een conferentie en vroeg het diverse instanties om een donatie.

De universiteit haalde hiermee voldoende geld op om afgelopen zomer een vervolgonderzoek te starten. Zowel de gemeente als de onderzoekers zeggen dat ze op dit moment nog geen mededelingen over de bevindingen kunnen doen. "Wij geven er de voorkeur aan het onderzoek voort te zetten met aanvullende controles en voldoende aantallen om meer zekerheid te krijgen omtrent een mogelijk effect van EM-velden op bomen en zullen dat dit jaar ook doen", zegt onderzoeker Andre van Lammeren.

Hans Blokzijl, directeur van het Bomencentrum Nederland, zegt dat in zeker 40 tot 50 gemeenten dezelfde problemen voordoen. "Het is overal aan de orde, maar veel gemeenten herkennen de 'ziekte' niet", aldus Blokzijl.

Het afgelopen jaar zijn er diverse onderzoeken verschenen dat de elektromagnetische velden van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn. Maar hoe meer studies er worden uitgevoerd naar een mogelijk causaal verband, des te groter de onenigheid over de conclusies. Het onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen de elektromagnetische straling van mobiele telefoons, het andere onderzoek ontkent dit verband. Andere studies tonen aan dat kinderen zich geen zorgen hoeven te maken, omdat zij op een andere manier bellen dan volwassenen: zij houden het toestel namelijk niet aan hun oor, maar voor hun gezicht.
Techzine.nl (http://www.techzine.nl/)    27-1-2012

En op de vijf bomen in Vlaanderen is beschadigd
Vorig jaar is de kroonconditie van de Vlaamse bomen verslechterd met vier procentpunten tot 20,4 procent. Stormen, schimmels en insecten tasten de bomen verder aan, zo schrijft het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO) in zijn driemaandelijkse nieuwsbrief.

De toestand van de Vlaamse bomen wordt opgevolgd in het zogenaamde bosvitaliteitsmeetnetwerk. Dat bestaat uit 1.733 bomen op 72 locaties. Gemiddeld 20,4 procent van de steekproefbomen bleek in 2011 beschadigd, het jaar voordien was dat maar 16,1 procent. Op Europees vlak bleek 19,5 procent van de bomen beschadigd in 2010.
"Tot mijn verwondering viel de schade toegebracht door de processierups nog mee. Rupsen van verschillende soorten nachtvlinders tastten wel eiken aan", aldus Geert Sioen (INBO). "Er werden bij beuken ook meer bladschimmels vastgesteld."

Ook de stormen van 2011 bleken hun invloed te hebben. "Het proefvlak van Binkom-Lubbeek werd getroffen door een windhoos, waarbij Amerikaanse eiken omwaaiden en andere loofboomsoorten tak- en stambreuk vertoonden."
Op langere termijn benvloeden onder meer luchtverontreiniging en het klimaat de gezondheid van de Vlaamse bomen.

2011 Was wel een mastjaar, een topjaar voor de zaadproductie. "Ongeveer dertig procent van de beuken en tien procent van de zomereiken produceerden opvallend veel vruchten", aldus Sioen. "Beuken die massaal zaad produceren, zien er meestal ijl en verzwakt uit. Een jaar na de 'mastproductie' is er echter weinig of geen zaad en kan de boomkroon weer herstellen."
Landbouwleven (http://www.landbouwleven.be)    20-1-2012

China plant miljarden bomen komende tien jaar
China is van plan om de komende tien jaar 26 miljard bomen te planten. Dat heeft een verantwoordelijke van de Staatsbosadministratie deze week gezegd.

Dit jaar viert China de dertigste verjaardag van zijn vrijwillige boomplantacties. Sinds 1981 heeft het land al bijna zestig miljard bomen geplant. Dit jaar alleen al kwamen er 2,5 miljard bomen bij, dankzij de vrijwillige hulp van meer dan zeshonderd miljoen Chinezen.

De komende tien jaar gaat China het tempo nog opvoeren, onder meer om de opnamecapaciteit voor CO2 te verhogen. Als het land de doelstelling van 26 miljard bomen haalt tegen 2021, dan zullen er voor elke Chinees twee bomen per jaar zijn bijgekomen. Volgens de Chinese televisiezender CCTV is er geen land ter wereld waar zo massaal bomen worden geplant door vrijwilligers.

Het Nationale Volkscongres besliste in 1981 dat elke Chinees van 11 tot 55 jaar elk jaar drie tot vijf bomen moet planten.

De snelheid van de zes grote Chinese bosprogramma's werd na de grote overstromingen van 1998 opgevoerd. Die programmas beogen onder meer de omzetting van landbouwgrond in bossen, de ontwikkeling van windsingels (beschermende bosstreken tegen bodemerosie) in het noorden en in het Yangtzebekken en het verminderen van zandstormen in de regio van Beijing en Tianjin.
HappyNews (http://www.happynews.nl/)    17-12-2011

Da Vinci's patroon beschermt boom tegen wind
Sommige bomen volgen nauwgezet een bijzonder patroon. Dat ontdekte Da Vinci al, maar nu kan het ook eindelijk verklaard worden.

Sommige bomen houden er een merkwaardig patroon op na. Tel de doorsnedes van takken op elke willekeurige hoogte bij elkaar op en u zult tot de ontdekking komen dat die opgetelde doorsnede ruwweg gelijk is aan de doorsnede van de stam.

Sinds Da Vinci melding maakte van dat opmerkelijke patroon zijn onderzoekers op zoek naar een verklaring voor dit fenomeen. Even leken ze die gevonden te hebben. Bomen zouden door dit patroon meer water kunnen vasthouden.

Maar onderzoeker Christopher Eloy kon zich niet in die verklaring vinden. Volgens hem was niet water, maar wind de reden dat bomen dit patroon zo zorgvuldig volgden.

Met behulp van modellen testte hij zijn hypothese, zo is in zijn paper te lezen. Hij stelde virtuele bomen, die het patroon van Da Vinci volgden, bloot aan flinke wind. Ook bomen die dit patroon niet volgden, kregen met stormachtige wind te maken. En toen werd al snel duidelijk dat het patroon toch een groot verschil maakte. De bomen die het patroon netjes volgden, kregen veel minder snel te maken met afbrekende takken.
Scientas.nl (http://www.scientias.nl/)    2-12-2011

Heuvel Tilburg krijgt vierde lindeboom
Op de Heuvel in Tilburg is afgelopen woensdag (red: 23-11-2011) voor de vierde keer een nieuwe lindeboom geplant. De nieuwe linde vervangt een eerder exemplaar dat dood is gegaan. De boom die is weggehaald was een nazaat van een eeuwenoude boom die altijd in het centrum van Tilburg heeft gestaan.

Eerdere lindebomen op de Heuvel zijn dood gegaan omdat ze veel te nat stonden. Door de fietskelder onder de boom kon het regenwater niet weg lekken.

Bij de nieuwe boom is er rekening gehouden met de watertoevoer. Een computersysteem moet zorgen voor precies genoeg water bij de linde.

De Tilburgse linde werd op 27 april 1994 gekapt. De boom was tussen de 300 en 500 jaar oud. Er werd toen heftig geprotesteerd door de Tilburgers. Bij het ophijsen van de boomstronk bleek er toen een nieuwe linde onder te zitten. Maar ook die werd weggehaald. De afgelopen jaren zijn drie pogingen om nazaten van de oude linde te laten groeien mislukt. De bak boven de fietskelder bleek niet geschikt voor de bomen. De hele operatie kost zo'n 50 duizend euro.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl/)    24-11-2011

Eerste planting bomen Nationaal Bossenfonds
Op dinsdag 29 november worden in Venneperhout in Nieuw-Vennep de eerste bomen geplant die betaald worden met geld uit het Nationaal Bossenfonds. Dit fonds is opgericht door Staatsbosbeheer, Trees for Travel en Stichting Nationale Boomfeestdag. Regelmatig worden deze drie organisaties benaderd door bedrijven die een donatie willen doen. Door de aanvragen te bundelen kan met dit geld nu extra bos worden aangeplant.

Bedrijven, die geld geven voor minimaal n hectare bos, mogen in en rond het bos promotieactiviteiten organiseren.
http://www.meerradio.nl    23-11-2011

Man koopt en plant 1.140 bomen om natuur te herstellen
Zaterdag (19 november jl.) gingen in Pittem (Belgi) veertig Rotary-vrijwilligers aan de slag om een bos van ongeveer 1.600 vierkante meter aan te planten. Paul D'Hooghe financierde het groen: "Ik wil het milieubewustzijn bij de Rotary aanscherpen", klinkt het.

De skyline van de Egemse binnenweg ziet er aan huisnummer 42 tot ongeveer nummer 46 binnenkort helemaal anders uit. Een vlak graslandschap, dat tussen de akkers ligt, wordt vanaf vandaag een echt bos met struiken en tal van inheemse bomen. In totaal planten zo'n veertig vrijwilligers van de Rotary 1.140 bomen aan. "Niet alle vrijwilligers gaan tegelijk aan de slag", aldus Paul D'Hooghe, advocaat van beroep en voorzitter van de Rotary. "Eerst laten we de professionelen aan het werk, zij zullen alles in gang steken. Tegen pakweg 8.30 uur nemen de anderen over. We planten een groene onderlaag met onder meer enkele bessenstruiken, die heel geliefd zijn bij de dieren. De hogere laag bestaat uit veldesdoorns, hazelnootbomen en enkele kastanjebomen. Allemaal inheemse bomen dus."

D'Hooghe financierde de bomen allemaal zelf. "Dat deed ik uit liefde voor de natuur", verklaart de man. "Ik ben dit jaar Rotary-voorzitter hier in de regio Tielt en ik wil de aandacht van de natuur ook onder de Rotarirs een beetje aanscherpen, want de natuur en het aanplanten van bossen is tegenwoordig niet meer uit de actualiteit weg te denken. Het is opvallend dat we hiermee een publiek bereiken dat anders bij ons niet aan bod komt."

Zo zal het voorbeeld van D'Hooghe mogelijk navolging krijgen van andere natuurliefhebbers. "Iemand verderop in de straat zei me dat ze volgend jaar graag een dergelijk initiatief in haar buurt wil doen. Ook steenbakkerij Ampe heeft interesse om de komende jaren op hun terreinen bomen aan te planten. Hierdoor zullen we mogelijk op de duur n stuk bos bekomen, waar loslopend wild en vogels opnieuw zullen kunnen rondlopen, eten en schuilen. En het zou wel eens kunnen dat we hier binnenkort alweer dieren zien, want de natuur herstelt zich altijd bijzonder snel."
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be)    20-11-2011

Veel beukenpollen in voorjaar, dan een goed mastjaar
Op basis van het totaal aantal gevangen beukenpollen in het voorjaar is een goede schatting te maken van het aantal beukennootjes dat in de herfst van de bomen zal vallen. Dit blijkt uit een eerste koppeling van mastjaargegevens van de beuk met 21 jaar pollentellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Dit jaar is een recordaantal beukenpollen gevangen.

Beukennootjes zijn een belangrijke voedselbron voor een groot aantal diersoorten. De beukennootjesproductie varieert echter zeer sterk van jaar tot jaar. Een jaar waarin veel beukennootjes geproduceerd worden, wordt een mastjaar genoemd. Tijdens een mastjaar kunnen dieren vanwege de overvloed aan voedsel extra nakomelingen produceren en makkelijker de winter doorkomen. Voor de beuk zelf wordt de kans op verjonging groter omdat niet alle beukennootjes worden opgegeten.

Er zijn maar weinig studies die bijhouden hoe groot de productie van beukennootjes is. In 2003 publiceerden twee Engelse wetenschappers een overzicht van de sterkte van mastjaren in Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland voor de periode 1800 tot en met 2001. Voor elk jaar en elke studie is bepaald hoeveel beukennootjes er in zeven minuten uit een boom naar beneden vielen in de eerste helft van oktober...

Lees hier het volledige artikel

Natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl/)    31-10-2011

CO2 bomenprijs naar Uden
De CO2 bomenprijs is dit jaar gewonnen door de gemeente Uden (Noord-Brabant). Deze gemeente heeft al twee keer eerder een prijs in de wacht gesleept; toen eindigde zij op de tweede plaats. De CO2-Bomenprijs is een initiatief van Stichting Nationale Boomfeestdag.

In 2011 wordt de prijs voor de zesde keer toe gekend aan de gemeente die de meeste kg CO2 per inwoner vastlegt met het planten van bomen op Boomfeestdag. Aan de hand van de speciaal ontwikkelde Bomencalculator is vastgesteld dat Uden 17 kg CO2 per inwoner vastlegt tijdens hun groei. De gemeente Leerdam (Zuid Holland) is dit jaar tweede geworden met de vastlegging van 13 kg CO2 en de gemeente Reimerswaal (Zeeland) derde met de vastlegging van 12 kg CO2 per inwoner.

Uden (40.550 inwoners) plantte 177 grotere bomen (eik, els, linde, wilg, es) in het bebouwd gebied en 106 grotere bomen (populier en eik) in haar buitengebied. Het aantal van 5000 bomen gold vooral de aanplant van 3-jarige boompjes. De bomen leggen bij leven (uitgaande van minmaal 30 jaar) in totaal 693.414 kg CO2 vast; per inwoner is dit goed voor 17 kg CO2. Leerdam (20.716 inwoners) plantte 1200 esdoorns voornamelijk als 5 jarige bomen en dat betekent, uitgaande van 20.716 inwoners 13 kg CO2 per inwoner. Reimerswaal (21.472 inwoners) plantte 250 grotere esdoorns en dat betekent, uitgaande van het inwonertal 12 kg CO2 per inwoner.

De CO2-Bomenprijs is op 12 oktober rond 14.00 uur, tijdens de beurs "Dag van de Openbare Ruimte" uitgereikt door de directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen. Stichting Nationale Boomfeestdag schat dat er sinds de start van de Boomfeestdag in 1957 al ruim 11 miljoen bomen zijn geplant. Daarmee is naar schatting ruim 120 miljoen kilogram CO2 opgenomen. De prijsuitreiking gaat vooraf aan het 55-jarig jubileum van de Nationale Boomfeestdag dat in 2012 op 21 maart wordt gehouden met als locatie voor de Nationale Viering: het Land van Cuijk in Noord-Brabant
http://www.duurzaamnieuws.nl/    14-10-2011

Verdamping uit bomen koelt aarde af
Het was lang onduidelijk wat het effect is van water dat verdampt uit bomen. Onderzoekers van het Ecology Department van Carnegie besluiten in een nieuwe studie dat de verdamping de aarde afkoelt, en dat het effect niet beperkt blijft tot het lokale klimaat.

Dat verdamping tot afkoeling leidt, weet elke scholier al na de eerste lessen fysica. De effecten van verdamping uit het bladerdak op de lokale temperaturen zijn dan ook al langer bekend: regio's die bebouwd zijn, hebben lichtjes hogere temperaturen dan bosrijke gebieden. Maar tot nog toe was niet bekend of het effect ook toepasbaar is op het wereldwijde klimaat. Sommige onderzoekers vermoedden zelfs dat de waterdamp de opwarming van de aarde stimuleert, omdat de damp als broeikasgas zou functioneren in de atmosfeer.

Het onderzoek, dat verscheen in Environmental Research Letters, brengt duidelijkheid: uit de klimaatmodellen van de wetenschappers blijkt dat verdamping de opwarming van de aarde tegenwerkt. De verdamping vormt immers laaghangende wolken in de atmosfeer, die de stralen van de zon reflecteren.

"Dit toont aan dat verdamping uit bomen en vijvers in stadsparken, zoals Central Park in New York, niet alleen de stad helpen afkoelen, maar ook de hele planeet", zegt Ken Caldeira van het onderzoeksteam.
Het Laatste Nieuws (http://www.hln.be/)    21-9-2011

Oudste hout 407 miljoen jaar geleden ontstaan
De evolutie van planten is moeilijk te bestuderen. Er is nog minder af te leiden uit fossiele planten dan uit dieren. Algemeen wordt aangenomen dat in het Midden-Devoon (zo'n 397 tot 385 miljoen jaar geleden) de eerste houtstructuren ontstonden, dus de eerste stappen richting bomen gezet werden. Daarvoor zou alles gewoon 'groente' zijn geweest.

Geoloog Philippe Gerrienne van de Universiteit Luik publiceert met zijn collega's in het topvakblad Science een analyse van wat als ng oudere fossiele houtresten worden beschouwd. Lang bewaarde stukjes van bomen van respectievelijk ongeveer 407 en 397 miljoen jaar geleden, die werden gevonden in Frankrijk en Canada. De fossielen zijn niet meer dan 12 centimeter lang en 5 millimeter breed. Ze zouden deel uitgemaakt hebben van planten die maximaal 2 meter hoog konden worden.

Het hout van een boom wordt gezien als een ontwikkeling die essentieel was om groeiende planten van kracht te voorzien en die tegelijk een systeem voor een efficinte waterhuishouding garandeerde. Wetenschappers gaan er nu van uit dat waarschijnlijk de verbeterde waterhuishouding de belangrijkste factor achter de ontwikkeling van hout was. Al de rest kwam er achteraf als extraatje bij.
Knack.be (http://www.knack.be/)    16-9-2011

De bomen krijgen de schuld
Als peutertje dacht ik dat het waaide doordat de bomen hun takken bewogen. Ditzelfde magisch denken zie je ook terug bij een onderzoek van GGD en RIVM in de Jan van Galenstraat met de conclusie: bomen bij drukke weg houden lucht vies.
Ik ga hierbij af op een bericht in het Parool.

Het onderzoek wijst uit dat bomen langs drukke verkeerswegen als de Jan van Galenstraat het fijn stof en de uitlaatgassen vasthouden, met negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Langs drukke verkeerswegen kun je daarom beter geen bomen en struiken zetten, luidt de aanbeveling.

Het is dus allemaal de schuld van de bomen. Niet van de producenten van fijn stof en uitlaatgassen. Voormalig verkeerswethouder Mark van der Horst had al eens geroepen: kappen al die bomen, dan kan het tenminste lekker doorwaaien.
Gelukkig is hij ex-wethouder. Want dergelijke politici zijn op zichzlf al een milieuprobleem natuurlijk.

Nu hoop ik maar dat de krant de conclusies van het onderzoek enigszins verkeerd weergeeft. Ik denk namelijk eerder dat het onderzoek uitwijst: als jullie soms denken dat het planten van bomen helpt tegen fijn stof en uitlaatgassen, vergeet het. Je zult toch echt de veroorzakers moeten aanpakken: het vrachtverkeer, auto's, scooters.
De Jan van Galenstraat ligt overigens binnen de milieuzone. Die lijkt dus weinig te helpen.
Amsterdam Centraal (http://www.amsterdamcentraal.nl/)    15-9-2011

Bomen met verhalen
Elk huisje heeft zijn kruisje, en elk kapelletje heeft zijn boom. Dat weten ze in de provincie Antwerpen maar al te goed. Daarom werd gestart met het project Erfgoedbomen. Iedereen wordt gevraagd om bomen bij kapelletjes en kruisen of bomen met boomkapelletjes op te sporen en te melden. Ook de verhalen, gebruiken en mythes die vaak bij zo'n boom horen, worden verzameld.

Bedoeling van de initiatiefnemers (de vier regionale landschappen en het Kempens Landschap) is om dit religieuze en volkse erfgoed voor het nageslacht te bewaren en ook te verhinderen dat waardevolle of merkwaardige bomen zomaar worden omgehakt. Tot 31 mei 2012 kunt u nog gegevens doorsturen. Een gouden tip voor alle dagtrippers. Weet jij een leuke? Ga dan naar
http://www.provant.be/leefomgeving/natuur_en_landschap/doe_je_mee_/erfgoedbomen/.
Knack.be (http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/)    28-8-2011

Anne Frankboom herstelt mogelijk weer
De Anne Frankboom groeit mogelijk weer uit tot een volwaardige boom. De stronk van de vorig jaar omgewaaide kastanje zit vol met nieuwe loten.
De hoop is dat een daarvan uitgroeit tot een 'echte' boom. De Stichting Wereldboom begeleidt dit proces, zei voorzitter Ton Stokwielder dinsdag naar aanleiding van een artikel in Het Parool. De Anne Frankboom was aangetast door een agressieve zwam en waaide 23 augustus 2010 om. In de stronk zitten een stuk of 30 loten, die inmiddels circa 2,5 meter lang zijn.

Of een van de loten het zover schopt als de eerste Anne Frankboom, hangt er onder meer vanaf of ze bestand blijken tegen de zwam die de kastanje had aangetast. Hoewel het nog wat pril is om een voorspelling te doen, denkt Stokwielder wel dat er "een goede kans" is dat er uiteindelijk weer een volwaardige boom staat.

De Stichting Wereldboom, die zich inzet voor oude bomen, doet haar best om de loten op weg te helpen. Zo heeft zij de stronk bemest vlak nadat de boom was omgewaaid. Ook behandelt zij de loten om aantasting door beestjes te voorkomen.

De Anne Frankboom werd enkele jaren geleden wereldnieuws toen het Amsterdamse stadsdeel Centrum en de Anne Frank Stichting hem wilden laten kappen, omdat hij ziek was. Dit leidde tot flink verzet. Uiteindelijk bleef de boom staan en werd hij verzorgd door een speciale stichting, Support Anne Frank Tree. Later waaide hij alsnog om.

Anne Frank keek uit op de kastanje toen ze tussen 1942 en 1944 met haar familie ondergedoken zat in het Achterhuis. Ze beschrijft de boom drie keer in haar dagboek.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    23-8-2011

Oudste boom Lelystad ernstig ziek
De oudste boom van Lelystad is ernstig ziek. Dat meldde de gemeente Lelystad dinsdag. De 60 jaar oude schietwilg kampt met de watermerkziekte, een bacterie waardoor vaten verstopt raken en takken afsterven. Omdat de boom van waarde is voor oudere Lelystedelingen, wordt er van alles aan gedaan om te voorkomen dat hij bezwijkt.

De boom, die op het oudste plekje van Zuidelijk Flevoland staat, heeft het in het verleden een aantal keer zwaar te verduren gehad, maar kon telkens worden opgelapt. De gemeente vreest echter dat de watermerkziekte nu het einde van de wilg betekent. Ondanks dat de zieke takken worden afgezaagd, breidt de bacterie zich uit. Als laatste redmiddel wil de gemeente de wilg deze zomer knotten. Mocht hij toch bezwijken, dan wordt er een stekje geplant zodat toch nog iets tastbaars van de 'oudste boom' blijft. De kans dat dit gebeurt is aanwezig, omdat bij oudere bomen de kracht om te herstellen afneemt.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    11-8-2011

Storm verwoest eikenboom uit The Shawshank Redemption
De eikenboom in Ohio die een belangrijke rol speelde in de film The Shawshank Redemption is grotendeels verwoest door storm. Dat meldt de beheerder van Malabar Farm State Park, waar de boom staat. De storm heeft de eikenboom door midden gespleten en een helft omgeblazen. Van binnen is de eik verrot.

In de gevangenisfilm uit 1994 vindt Red, gespeeld door Morgan Freeman, geld en een briefje bij de boom, achtergelaten door Andy, het personage van Tim Robbins.

De directeur van het toeristenbureau noemt de schade 'tragisch'. De boom is volgens hem een sentimentele halte voor Shawshank-fans die de locaties van de film bezoeken.

Zie foto
de Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    5-8-2011

800 jaar oude eik stopt autosnelweg in Turkije
In Turkije worden er voortdurend nieuwe wegen aangelegd, zonder dat iemand er echt van opkijkt. Maar het vooruitzicht dat een gigantische eik die er al achthonderd jaar staat, zou moeten sneuvelen, bracht een hele gemeenschap in opstand.
Toen de inwoners van het stadje Kadiky, in het district Buldan, de plannen van de overheid vernamen, besloten ze om om beurten te waken bij de oude boom. Zo probeerden ze verhinderen dat wegenarbeiders de boom zouden omhakken om er een weg aan te leggen.

"De autosnelweg kan overal gelegd worden, maar hoeveel bomen zijn er in deze regio die achthonderd jaar oud zijn?", zei Salih Atlamaz, hoofd van de milieubeschermingsdienst van Buldan.

In een poging om de boom heel te laten, eisten de inwoners zelfs dat de boom geregistreerd werd als 'monumentale boom', een status die hem zou beschermen. Een officile commissie gaf de eik inderdaad die beschermde status, waardoor de autosnelweg een ommetje zal moeten maken rond de boom.

"Als we deze boom zouden omzagen, zouden we ons verleden vergeten", aldus Atlamaz. "We hebben de boom nu gered, de echte overwinning is voor de inwoners die de boom beschermd hebben."
DeMorgen.be (http://www.demorgen.be/)    16-7-2011

Eerste Amerikaanse eikenmot in Europa ontdekt
De Amerikaanse eik, die twee eeuwen geleden in Nederland werd aangeplant, is niet langer een boom met weinig insecten. Een Amerikaanse mot, voorlopig de 'Amerikaanse ooglapmot' gedoopt, heeft zijn weg gevonden naar Europa en zich op de eik gevestigd.

"Dat het nog twee eeuwen geduurd heeft, is verbazingwekkend", liet onderzoeker Erik van Nieukerken van het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden vandaag weten.

Het beestje komt in Amerika in groten getale voor en kan een plaag zijn. Het vlindertje, waarvan de basis van de antennen zo groot is dat het lijkt of het lappen voor zijn ogen heeft, kan hele stukken bos bruin doen kleuren. De rupsen voeden zich met het groen van de bladeren van de eik. Ze laten de kale nerf achter. Daarom wordt het insect in Amerika ook wel 'oak skeletonizer' genoemd.

Een ervaren amateurvlinderaar vond vorig jaar een eerste exemplaar. In juni 2011 werden onder meer rupsen en cocons gevonden, wat erop duidt dat er een populatie gevestigd is.
de Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    15-7-2011

Bomen 'onthouden' kweekomgeving
Het succes waarmee bomen worden geplant in een nieuwe omgeving, hangt af van de plek waarop ze zijn gekweekt. Dat hebben Canadese wetenschappers aangetoond.

Met name de groei van bomen bij droogte wordt sterk benvloed door de omgeving waarin ze oorspronkelijk zijn gekweekt. Zelfs bomen die genetisch identiek zijn, kunnen zich onder invloed van droogte heel verschillend ontwikkelen, omdat ze afkomstig zijn van verschillende kwekers. Dat meldt BBC News naar aanleiding van een onderzoek aan de Universiteit van Toronto.

"Deze bevindingen zijn erg bijzonder", verklaart hoofdonderzoeker Malcolm Campbell op nieuwssite ScienceDaily. "Er wordt al heel lang over het zogenaamde kweek-effect gesproken, maar tot nu toe alleen op basis van anekdotes."

De onderzoekers voerden een onderzoek uit met genetisch identieke populieren die waren gekweekt in verschillende gebieden in Canada. De bomen werden vervolgens geplant in een kas met gecontroleerde klimatologische omstandigheden. De helft van de populieren werd blootgesteld aan droogte, de andere bomen kregen genoeg water.

De onderzoekers hadden verwacht dat de genetisch identieke populieren allemaal hetzelfde zouden reageren op de droogte. Maar de reactie van de bomen bleek samen te hangen met de plaats waar ze waren gekweekt en de droogte die ze daar hadden ervaren. Hoe ouder de populieren waren, hoe groter de invloed van hun geboortegrond, zo concluderen de wetenschappers.

De resultaten van het experiment zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Volgens de onderzoekers zijn de bevindingen vergelijkbaar met de resultaten van studies bij eeneiige tweelingen die in verschillende omgevingen opgroeien. "Als je kijkt naar oudere eeneiige tweelingen, vertonen zij ook verschillende patronen van genactiviteit wanneer ze zijn grootgebracht in verschillende omgevingen", aldus Campbell.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    12-7-2011

Bomenstichting trekt stekker eruit
Het bestuur van de Bomenstichting heeft aangekondigd dat de werkorganisatie van de stichting haar deuren moet sluiten. Na het wegvallen van subsidies en een gestaag teruglopend aantal donateurs ziet de stichting geen heil meer in een voortbestaan als zodanig.

Een financile analyse heeft aangetoond dat er in de nabije toekomst geen nieuwe geldbronnen beschikbaar komen en dat de Bomenstichting afstevent op een faillissement. In de komende maanden worden lopende werkzaamheden afgerond en afgebouwd. Voor de zeven medewerkers vraagt de stichting ontslag aan.

Vorige maand stopte de directeur van de Bomenstichting al na een verschil van inzicht over de invulling van de koers van de organisatie. De aangestelde interim-directeur kon geen koerswijziging vinden die levensvatbaar was.

Mogelijk als vrijwilligersorganisatie door
De Bomenstichting heeft zich 41 jaar lang ingezet voor een duurzame groene omgeving met ruimte voor bomen. Er wordt momenteel gekeken welke onderdelen in de toekomst kunnen worden geborgd. Wellicht dat een vrijwilligersorganisatie onder de vlag van de Bomenstichting kan doorgaan.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    18-6-2011

Applicatie om bomen te herkennen
Tegenwoordig zijn er al meer dan 500.000 applicaties beschikbaar voor op de iPhone en ook het aantal applicaties voor andere besturingssystemen stijgt enorm snel. Veel van de verkrijgbare applicaties stellen niet heel veel voor maar zo af en toe zit er wel een interessante of grappige applicatie tussen. Zo kwam ik gister deze applicatie tegen waarmee je bomen kunt herkennen. De applicatie heet Leafsnap en is beschikbaar voor zowel de iPhone als alle Android toestellen.

Leafsnap is een applicatie ontwikkeld door onderzoekers van de Columbia Universiteit, de universiteit van Maryland and het Smithsonian instituut die het mogelijk maakt om bomen te herkennen. De applicatie herkent vrijwel alle soorten bomen door eenvoudig een foto te maken van een blad van de boom. Leafsnap geeft je daarna ook nog informatie en fotos van bijvoorbeeld de bloemen en de bast van de desbetreffende boom. Verder kun je in de catalogus de bladeren bekijken van allerlei soorten bomen en zelfs je kennis testen met een spelletje.

Met de Leafsnap applicatie help je de wetenschap ook nog een beetje want alle fotos die jij maakt van bladeren worden automatisch opgeslagen in een grote database die weer door andere mensen gebruikt kan worden.

Nu is Leafsnap wellicht niet echt interessant voor de meeste mensen maar voor de echte natuur liefhebbers kan het zeker wel een leuke en handige applicatie zijn. Ben jij benieuwd hoe deze applicatie nu precies werkt bekijk dan de onderstaande via of download de applicatie uit de App Store of Android Market.

GSMpedia.nl (http://www.gsmpedia.nl/)    10-6-2011

Bomen in Amazone vallen bij bosjes
Twee Braziliaanse milieu-instituten hebben gisteren (red: 18 mei 2011) aan de bel getrokken bij de regering van het Zuid-Amerikaanse land. Het kappen van bomen in het regenwoud is tussen augustus 2010 en april 2011 met ruim veertig procent gestegen.

Alleen al in de deelstaat Mato Grosso werd in april voor 243 vierkante kilometer aan regenwoud weggekapt. De grond, dat een gebied beslaat dat groter is dan de gemeente Amsterdam, wordt vooral gebruikt voor het verbouwen van soja.

Milieuminister Izabella Teixeira gaat een speciaal noodteam opzetten om de ontbossing tegen te gaan. Het Amazoneregenwoud is het grootste in zijn soort op aarde. Het merendeel van het bos is niet in handen van de staat.
Spits (http://www.spitsnieuws.nl/)    19-5-2011

Toestand veel kastanjebomen in Groningen slecht
Deskundigen zijn weinig positief gestemd over de toekomst van de Kastanjebomen aan de Groninger singels. Dat bleek gisteravond op een informatieavond voor omwonenden.

In de stad Groningen woedt al weken een fel debat over het plan om een groot aantal bomen langs de singels te kappen wegens ziekte. Aanleiding voor de mogelijke kap is de dood van een fietser die vorig jaar getroffen werd door een vallende tak.

De omwonenden willen zoveel mogelijk bomen behouden, maar volgens deskundigen zijn veel bomen ziek. Tien bomen moeten onmiddellijk gekapt worden en veel andere zijn op termijn ten dode opgeschreven.

Volgens wethouder Jannie Visscher moet er nog een besluit vallen over de manier waarop de bomenkap moet plaatsvinden. Dat besluit valt naar verwachting nog voor de zomervakantie.
RTV Noord (http://www.rtvnoord.nl/)    18-5-2011

Tsjernobylboom blaakt van gezondheid
In Tervuren (red: Belgi) staat een boom die is voortgekomen uit zaad uit Tsjernobyl. De zaden werden indertijd voor onderzoek naar het S.C.K. van Mol gebracht.
Na de ramp in Tsjernobyl in 1986 werd het nabijgelegen woud, het zogenaamde 'red forest', bijna volledig door straling verwoest. De bomen vingen door hun naaldstructuur grote hoeveelheden radioactiviteit op. De straling liep er op tot 200Gray, terwijl 4,5Gray al dodelijk is voor vijftig procent van de mensen. Om te voorkomen dat deze radioactiviteit bij een bosbrand zou vrijkomen werd het bos volledig onder de grond begraven.

"De zaden van die bomen konden wel nog voor onderzoek gebruikt worden", vertelt Felix Luykx (82), in die tijd onderzoeker bij het Studiecentrum voor Kernenergie van Mol. Het zaad werd na de ramp dan ook over verschillende laboratoria in Europa en de Verenigde Staten verspreid voor onderzoek. En zo raakte een deel daarvan in Mol, waar een volledig veld werd aangelegd met 'Tsjernobylbomen' van de soort pinus sylvestris.

'Aanvankelijk werden enkele afwijkingen vastgesteld", aldus Luykx. "Zo vonden we soms planten met kortere naalden en ook de wortels toonden vervormingen. Maar omdat het onderzoek voorts geen opzienbarende resultaten voortbracht werd het stopgezet." Op dat moment kreeg Luykx enkele plantjes mee naar huis, waarvan hij er een in zijn tuin plantte.

De boom is ondertussen vijfentwintig jaar, zo'n zes meter hoog en hij ziet er gezond uit. "Men moet zich geen zorgen maken, deze boom bevat niet meer radioactiviteit dan de andere bomen in mijn tuin", gaat hij verder. "Overigens had ik nog vier andere plantjes die ik indertijd aan kennissen heb uitgedeeld. Die staan waarschijnlijk ook ergens in de streek."

Zelf is Luykx een viertal keer in Tsjernobyl geweest. Terug in Belgi werd hij gecontroleerd op radioactiviteit in een meetkamer. "De dosis die bij mij gemeten werd was veel hoger dan bij normale mensen, maar was niet dodelijk. Ik heb me er dan ook geen zorgen over gemaakt", besluit hij.

Binnen de gemeente zijn nog niet veel mensen op de hoogte van de bijzondere boom. Vic Motte, voorzitter van de plaatselijke Heemkundige Kring, had er nog niet van gehoord. "Maar het lijkt me alleszins een interessant stukje erfgoed om op te volgen", zegt hij.
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be/)    1-5-2011

Zwitsers redden gestreepte peer
In Zwitserland is de peer Schweizerhose ('Zwitserse broek') door de landelijke pomologische vereniging uitgeroepen tot vrucht van het jaar. Dat meldt NFO. Het vierhonderd jaar oude ras valt op door zijn strepen over de lengte van de vruchten. De Zwitsers streven ernaar het oude ras, waarvan nog maar twee bomen bekend zijn, in stand te houden.

Naast het behoud van genetische variatie, denken de pomologen dat er ook wel liefhebbers te vinden moeten zijn voor de bijzondere handpeer. Hij smaakt goed, maar rijpt heel laat. De oogst valt eind oktober, begin november. Behalve gestreepte vruchten zijn er op de bast van de jonge scheuten ook strepen te vinden. De twee nog bekende bomen zijn niet de jongste meer. Het betreft een exemplaar dat in 1950 is gent op een onderstam en een soortechte boom van tachtig jaar oud, die in 2003 opnieuw werd ontdekt.
AGF (http://www.agf.nl/)    13-4-2011

Hoogste beuk Benelux meet ruim 45 meter
Op initiatief van Leo Goudzwaard van Bomenkennis en de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer van Wageningen UR hebben boomverzorgers van Pius Floris op zaterdag 26 maart een beuk van maar liefst 45,65 meter hoog gemeten.

De beuk staat in het Zoninwoud bij Brussel, dat bekend staat om zijn hoge beuken. Het is vermoedelijk de hoogste Fagus van de Benelux en wellicht van heel Europa.

In eerste instantie was met verschillende lasermeetaparatuur een hoogte gemeten van 44,5 meter. De boomverzorgers maten met een meetlint en een meetstok echter ruim een meter meer.

De omtrek van de woudreus is 520 cm op 130 cm hoogte. De boom is omstreeks 1777 aangeplant en vermoedelijk dus meer dan 234 jaar oud.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    8-4-2011

Laatst levende linde Tilburg uitgegraven
De laatst overgebleven levende lindeboom op de Tilburgse Heuvel is donderdag uitgegraven. De boom wordt tijdelijk opgeslagen in de hoop dat hij het redt. De andere twee dode lindebomen worden gerooid.

De nog levende linde is de enige nazaat van een eeuwenoude boom die altijd in centrum van Tilburg heeft gestaan. De vijfhonderd jaar oude boom werd in 1994 gekapt, ondanks groot protest van de Tilburgse bevolking.

De gemeente liet in 2009 drie stekken van de lindeboom in bakken terugplaatsen, maar was vergeten een gat in de pot aan te brengen waardoor ze veel te nat stonden en stierven. De bak wordt nu aangepast, met nieuwe grond en extra gaten zodat water beter doorstroomt. De lindeboom wordt op 27 april weer teruggeplaatst, compleet met een hek er omheen.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl/)    7-4-2011

260.000 bomen voor Boomfeestdag
Op de Nationale Boomfeestdag zijn in totaal 260.000 bomen geplant door in totaal 130.000 kinderen. De regio Venlo was dit jaar gastheer van de Nationale Boomfeestdag. In het Fresh Park Venlo naast de Floriade gingen 15.000 bomen de grond in.

Dit jaar deden 415 gemeenten mee aan de dag. In totaal werd er een oppervlakte van bijna 90 voetbalvelden aangeplant. In het kader van het VN-Jaar van de Bossen plantten ook ambassadeurs van China, Malawi, Frankrijk, Ghana, Uganda en Nicaragua bomen in Venlo.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    25-3-2011

Nationale Boomfeestdag 2011
Woensdag 23 maart 2011, aan het begin van de lente, vindt voor de 55ste keer de Nationale Boomfeestdag plaats. De geschiedenis begon in 1956: toen richtte Staatsbosbeheer een comit op dat het publiek warm moest maken voor bomen en bossen. Op 10 april 1957 werd in Apeldoorn de eerste Boomfeestdag gevierd met 1600 kinderen; inmiddels is dat uitgegroeid tot 100.000 kinderen en ruim 400 deelnemende gemeenten. Thema dit jaar is: Bomen smaken naar meer: zaden, noten en vruchten uit bomen.

Die zijn niet alleen lekker, maar zorgen ook voor biodiversiteit, doordat insecten en vogels op bomen afkomen en zaden verspreiden. De Stichting Nationale Boomfeestdag vraagt extra aandacht voor de waarde van bomen in stedelijk gebied: bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Naast de jaarlijkse Boomfeestdag organiseert de stichting activiteiten als het planten van Geboortebomen in n van de vijf Geboortebossen (Ucgelen, Winschoten, Utrecht, Moerlo/Nuenen en Tilburg), de Bomen-voor-het-leven-dag in het Koningin Wilhelminabos (een gedenkbos voor mensen die aan kanker overleden), de uitreiking van de CO2 bomenprijs (aan de gemeente die de meeste bomen plantte om de CO2 uitstoot in te dammen) en sinds najaar 2008/voorjaar 2009 het Nationaal KinderBomenBos.
Eropuit blog (http://eropuit.blog.nl/)    21-3-2011

Nieuw leven voor eeuwenoude veeneik Gouderak
Een oeroude veeneik is na duizenden jaren letterlijk boven water gekomen. Nu prijkt hij pal boven een sloot in het Zuid-Hollandse dorpje Gouderak. De stam werd gisteren officieel gepresenteerd. Hij moet een publiekstrekker worden in de omgeving.

Gewoon een oude boomstronk, zal de argeloze passant denken. Mannen van gemeente Ouderkerk (waar Gouderak onder valt) geloven niet anders, als ze de stronk in de zomer van 2010 boven water halen. Ze stuiten op de boom tijdens beschoeiingswerkzaamheden aan een sloot in Gouderak.

De langslopende Wim Heuvelman helpt hen echter uit de droom. Het lid van de historische vereniging Golderake meldt dat het een veeneik betreft van vermoedelijk 3000 jaar oud. Op zijn initiatief krijgt de boom een ereplaats in de singel tussen de Iependaal en de Essendreef, waar hij gevonden is.

Gistermiddag had de officile presentatie plaats. Burgemeester J. de Prielle van de gemeente Ouderkerk onthulde een informatiebordje. Leerlingen van openbare basisschool de Kranepoort en School met de Bijbel De Bron keken toe. "Stel dat deze eeuwenoude boom kon praten. Wat zou hij te zeggen hebben?" vraagt De Prielle. De leerlingen veronderstellen woorden van dankbaarheid, vanwege zijn vondst. Zelf denkt de burgervader dat de boom zou verzuchten moe te zijn van alle oorlogen en milieuvervuiling.

Na afloop twijfelen leerlingen van De Bron over wat ze van de eik vinden. De een roept "saai", de ander "leuk". Dominic Otterspeer verbaast zich over het besluit om de boom in de sloot te plaatsen. "Hij groeide in de grond, waarom krijgt hij geen plaatsje op het land?" Ilse van Vliet vindt de eik op zich wel interessant. "Maar voor mij had de opening niet zo uitgebreid gehoeven." Twintig minuten vinden de meeste kinderen erg lang. Liever verkennen ze de boom op eigen houtje.

Initiatiefnemer Wim Heuvelman ziet een publiekstrekker in de veeneik. "Ik denk dat mensen het leuk vinden om dat soort dingen tegen te komen. Hij ligt ook nog eens precies op een fietsroute." Dat de veeneik 3000 jaar oud is, leidt Heuvelman af uit een onderzoek van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, die in 1997 op vergelijkbare vondsten in de buurt stuitte. Destijds bestond de Krimpenerwaard uit moerasbos. Na het afsterven kwamen de eiken in laagveen terecht, waar ze onder zuurstofloze omstandigheden perfect bewaard bleven. Heuvelman: "Bedenk dat de oudste meldingen van dorpjes hier maximaal 1200 jaar teruggaan. Het grootste historische museum is de bodem."
Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/)    19-3-2011

De oudste boom van Portugal
Er zijn vijf mannen nodig om de oudste boom van Portugal te omarmen. Deze olijfboom van maar liefst 2210 jaar oud vinden we in de Algarve, middenin een toeristisch complex. Het waren waarschijnlijk de Grieken of de Romeinen die dit type boom introduceerden in Portugal en misschien zelfs wel deze boom plantten. In het dorp Pedras del Rei (Tavira) ligt een gelijknamig bungalowpark, waar tussen huisje 46 en 48 de boom staat.

Deze boom is n van de vijfhonderd bomen in Portugal die een speciale status hebben verworven wegens ouderdom, locatie, zeldzaamheid, of cultuurhistorisch belang. De Autoridade Florestal Nacional beheert deze lijst van zogenaamde rvores de Interesse Pblico en streeft naar het behoud van deze bijzondere bomen. Wil je zien waar je nog meer van deze bomen vindt, kijk dan op de website van de AFN (http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/ArvoresPesquisa?).
Portugal.blog.nl (http://portugal.blog.nl/flora-en-fauna/)    18-3-2011

Radiohead album genoemd naar eeuwenoude boom
The King Of Limbs, de titel van het nieuwe Radiohead album verwijst naar een boom. De 1000 jaar oude eik staat in het Savernake Forest in het Engelse Wiltshire, niet ver van de plek waar de band het In Rainbows album opnam. Het eeuwenoude bos, waarin Hendrik De 8e nog heeft gejaagd is in privebezit en niet voor publiek toegankelijk. Dat is misschien maar goed ook, de Joshua Tree waar U2 ooit een album naar vernoemde, is door fans zo kaal geplukt dat hij omviel en doodging. Het King Of Limbs album van Radiohead is nu al beschikbaar als download.
Kink (http://www.kinkfm.com/)    18-2-2011

De lente is vroeg dit jaar
Het voorjaar is dit jaar vroeg begonnen, zo'n drie weken eerder dan normaal. Dat zegt waarnemersnetwerk De Natuurkalender in Wageningen.

Veel planten en bomen staan al in bloei, zoals sneeuwklokjes en hazelaars.

In de afgelopen tien jaar begon het voorjaar gemiddeld zeventien dagen eerder dan voorheen. De winter viel gemiddeld negen dagen later in.
Omroep Gelderland (http://www.omroepgelderland.nl/)    7-2-2011

Pad langs oeroude eiken dicht
Het wandelpad dat direct langs de befaamde Wodanseiken bij Wolfheze voert, gaat dicht. Natuurmonumenten wil het pad langs de sprengenbeek sluiten omwille van de veiligheid van wandelaars, aldus boswachter Klaas-Jan Mulder.

De Wodanseiken, die circa 450 jaar oud zijn, blijven wel goed te bezichtigen. Wandelaars zullen straks over een pad aan de overkant van de sprengenbeek worden geleid.

Natuurmonumenten is bang dat er anders ongelukken gebeuren omdat er nogal eens zware takken van de Wodanseiken afbreken. Het alternatief is de woudreuzen flink snoeien. "Dat zou weer ten koste gaan van hun mooie, grillige vorm", aldus Mulder.

De Wodanseiken horen tot de meest beroemde bomen in ons land. Ze inspireerden menig kunstschilder onder wie Jacob Cremer, naar wie een straat in het Arnhemse Sonsbeekkwartier is vernoemd. Hij schilderde in 1849 'Wodanseiken te Wolfheze'.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/)    30-1-2011

Britse regering wil alle Engelse bossen verkopen
80% van de bevolking is tegen, maar het gaat toch gebeuren. De Britse regering wil alle Engelse bossen verkopen. Niet sommige, niet de meerderheid, maar allemaal. Engeland was ooit een land van loofbossen. Duizend jaar lang waren beuken, berken en eiken dominant. Nu is nog geen 10% van het landoppervlak begroeid met bomen (het Europees gemiddelde is 33%). En ook de laatste bomen worden bedreigd.

Er zijn maar weinig overheidsinstanties die zich kunnen onttrekken aan de greep van de huidige, gigantische bezuinigingsronde. Het Britse staatsbosbeheer is geen uitzondering.

Dit orgaan, verantwoordelijk voor 1.500 bossen, zal bijna met de grond gelijk gemaakt worden. Alle wouden onder zijn beheer zullen worden geprivatiseerd. De verkoop moet de staatskas 600 miljoen euro opleveren.

15% zal meteen geprivatiseerd worden. Een discussiestuk over het lot dat de rest van het bosland wacht, wordt donderdag gepresenteerd. Maar staatsbeheer is geen optie.

Groot-Brittannie mag dan een eiland zijn, bossen zijn populair. Meer Britten brengen hun vrije tijd door onder bomen dan aan zee. Maar slechts een magere 18% van bosgrond is nog in handen van de staat. Het ministerie van Landbouw heeft wel beloofd dat de bossen open zullen blijven voor het publiek, ongeacht hun nieuwe bestemming.
Bouw en Wonen (http://www.bouwenwonen.net/)    29-1-2011

Oeroud bos aangetroffen onder het Leersumse Veld
Bij een grondboring naast het kantoor van Staatsbosbeheer Heuvelrug-Zuid in Leersum, is op 29 meter diepte een 20 centimeter dikke laag fossiel hout aangetroffen. Staatsbosbeheer heeft de afdeling Geologie van TNO in Utrecht gevraagd het bodemprofiel nader te onderzoeken. Uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat onder het Leersumse Veld de resten liggen van een oeroud bos uit het Waalien van tenminste 1,2 miljoen jaar oud. Analyse van stuifmeelkorrels geeft een nauwkeurige bepaling van de toen aanwezige plantensoorten.

In januari 2010 is op verzoek van de brandweer gezocht naar goede locaties voor het slaan van een brandput. Naast het kantoor van Staatsbosbeheer in Leersum werd een 62 meter diepe put geboord met de luchtliftmethode. Pas op die diepte werd een voldoende waterhoudende laag aangetroffen. Bij de grondboring kwam echter op 29 meter diepte een laag fossiel hout te voorschijn. Dat wekte verbazing. Op advies van de Provinciale archeologische dienst werd contact gezocht met TNO - Geologie in Utrecht. De boring paste goed in hun landelijk onderzoek "Geolocigal Survey of the Netherlands".

TNO voerde een multidisciplinair onderzoek naar het boorprofiel en het gevonden hout uit. Er werd een nauwkeurige beschrijving gemaakt van alle grondlagen die de boring bevatte. Aanvullend heeft een pollenonderzoek plaatsgevonden. Stuifmeelkorrels laten zien dat de houtlaag overblijfselen bevat van een oeroud bos uit het tijdvak het Waalien. Het is tenminste 1,2 miljoen jaar oud. Het betrof een woud uit een warmere periode dan nu, met als kenmerkende soorten: hemlockspar, fijnspar, vleugelnoot, haagbeuk, linde, iep en saffierstruik. Daarnaast werden veel sporen van de kleine vlotvaren aangetroffen, een indicator uit dit geologische tijdvak.

Ook in de huidige tijd vormen lindebomen in een bos een belangrijke natuurwaarde. Staatsbosbeheer Heuvelrug-Zuid heeft al enige tijd plannen om in de nabije toekomst in Leersum een Atlantisch lindebos te planten. Gezocht wordt nog naar een goede locatie. Bepalende soorten in zo'n lindebos zijn: linde, hazelaar, iep, esdoorn en eik. Sinds 1970 is de strooisellaag in het bos verzuurd, wat tot een achteruitgang van de bodemflora heeft geleid. Vooral bomen als de linde en hazelaar kunnen extra calcium aan de diepe bodem onttrekken. Bij de bladafval komt dit weer op de bosbodem terecht, die daardoor geneutraliseerd wordt. Dit leidt tot versnelde strooiselvertering. Zo ontstaan kansen voor een bijzondere bodembegroeiing met bijvoorbeeld dalkruid en klaverzuring.
GroeneRuimte (http://www.groeneruimte.nl/)    12-1-2011

Twee miljoen bomen langs hogesnelheidslijn in Engeland
Langs het traject van de hogesnelheidslijn tussen Londen en Birmingham in Engeland worden twee miljoen bomen geplant, meldt HortiCultureWeek.

Volgens transportminister Philip Hammond kunnen de bomen helpen om de invloed van de hogesnelheidslijn op de omgeving en het milieu te beperken. "De bomen zullen helpen om het uitzicht te behouden en geluiden te dempen. Daarnaast nemen de bomen ook CO2 op en kan de bomenrij een nieuw habitat vormen voor lokale flora en fauna."

Volgens het ministerie van Transport zullen de bomen en struiken in een natuurlijke manier worden geplant om te voorkomen dat het een rechte lijn wordt.
De Boomwekerij (http://www.deboomkwekerij.nl/)    8-1-2011

Vandalen vernielen eeuwenoude heilige meidoorn
Vandalen hebben vorige week een eeuwenoude en voor veel christenen heilige meidoorn in Glastonbury vernield. De zogenaamde Glastonbury Thorn heeft de bijzondere eigenschap dat hij twee keer per jaar bloeit.

Woensdag 8 december werd er door christenen nog een ceremonie bij de boom gehouden. Zoals elk jaar werd er een twijg van de bloeiende boom afgeknipt. Deze twijg wordt altijd naar de Britse vorstin gebracht. Met kerst siert het twijgje traditiegetrouw de eettafel van de koningin. De ceremonie werd uitgezonden op de lokale televisie.

Hoe oud de Glastonbury Thorn precies was, is niet bekend. Vast staat wel dat de religieuze wortels van de boom tweeduizend jaar terug gaan. Volgens de legende reisde de Bijbelse figuur Jozef van Arimatea na de dood van Jezus naar het Engelse Glastonbury. De Heilige Graal, de beker waarin bloed van Jezus zou zijn opgevangen en die ook in veel Arthurverhalen een belangrijke rol speelt, nam hij met zich mee. De legende vertelt dat deze Jozef van Arimatea op een avond zijn staf, die eerder van Jezus was geweest, op een heuvel bij Glastonbury in de grond stak en vervolgens ging slapen. De volgende ochtend stond er op de plek waar hij de staf in de grond had gestoken een boom: de Glastonbury Thorn.

De boom werd eeuwenlang door christenen bezocht en vereerd. Tijdens de Engelse burgeroorlog in de zeventiende eeuw kapten puriteinen de originele boom op Wearyall Hill om. In het geheim waren er scheuten van de boom genomen. Rond Glastonbury verschenen daarom verschillende twee keer per jaar bloeiende meidoorns. Een van deze bomen werd ongeveer vijftig jaar geleden neergezet op de plek waar ooit de originele boom had gestaan.

Deze boom is enkele dagen geleden door vandalen van zijn takken ontdaan. Alleen de ongeveer twee meter hoge stronk staat nog overeind. Katherine Gorbing, directeur van het museum dat is gevestigd in de beroemde abdij van Glastonbury, hoopt dat de boom de vernieling zal overleven en dat er komend voorjaar weer takken aan zullen komen. Gorbing:
Zoals de hele stad zijn ook wij geschokt door deze vreselijke daad van vandalisme. Dit is de belangrijkste boom in Glastonbury. Hij is van buitengewone spirituele betekenis.

Waarom vandalen de voor veel christenen zo belangrijke boom hebben vernield is nog niet duidelijk.
Historiek.net (http://historiek.net/)    16-12-2010

Inheemse boom met uitsterven bedreigd
Maar liefst de helft van de nog honderd inheemse bomen en struiken in Nederland is met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit twintig jaar onderzoek van ecoloog Bert Maes van Ecologisch Adviesbureau Maes en een inventarisatie van zestig procent van de Nederland. Volgens Maes is de situatie in Nederland vergelijkbaar met die in de tropen. Onlangs werd nog de laatste Spaanse Aak in een groot natuurreservaat gekapt. Per ongeluk. Om licht te creeren voor vlinders.
Radio 1 (http://www.radio1.nl/)    9-12-2010

WWF-formaat spaart bomen
Het Wereld Natuur Fonds brengt de .wwf op de markt. Een PDF die niet te printen is en dus papier spaart.

Ondanks e-mailhandtekeningen met 'spaar het milieu, print deze e-mail niet' en meer van dit soort initiatieven, worden er nog massaal pdf-documenten uitgeprint. Het Wereld Natuur Fonds heeft een mooie oplossing om papier te sparen.

Je kunt vanaf nu een bestand opslaan als .wwf - net zoals je dat gewend bent met pdf - en versturen naar contacten. Met het openen van dit bestand (niet te openen met een ander programma) verlies je de functie om te printen.

Hier kun je het gratis programma downloaden, nu alleen nog voor de Mac. Naast dat het een handig en mooi initiatief is, is het ook nog eens een zeer krachtige manier van het WWF om heel subtiel reclame te maken voor zijn merk.

Bright.nl (http://www.bright.nl/)    5-12-2010

Bomen in nieuwe versie Google Earth
Zoekreus Google heeft een nieuwe versie van haar Earth-programma gelanceerd. Google Earth 6 bevat drie grote vernieuwingen ten opzichte van de vorige versie van de virtuele globe: gentegreerde Street View, verbeterde historische weergaves en 3D-bomen.

Street View bestaat al langere tijd in de online kaartendienst van Google, maar is nu dus ook vanuit Earth direct te gebruiken. Gebruikers kunnen hiermee de wereld van achter de computer op straatniveau bekijken. Hiervoor maken honderden auto's van Google wereldwijd constant panoramafoto's van steden en dorpen, die later online geplaatst worden.

Ook de historische kaarten en luchtfoto's zijn niet helemaal nieuw. Ze waren al verwerkt in de vorige versie van Google Earth. Nu zijn ze echter wel makkelijker te vinden. Zodra een gebruiker een gebied ziet waarvan historisch beeldmateriaal beschikbaar is, wordt deze optie met een pop-up in de hoek van het scherm gepresenteerd.

Tenslotte zijn dus 3D-modellen van bomen toegevoegd aan de globe. Het programma bevatte al modellen van gebouwen. Met de toevoeging van bomen hoopt Google de wereld beter te kunnen weergeven. In totaal heeft het bedrijf al 80 miljoen virtuele bomen 'geplant'. Ze zijn het meeste aanwezig in grote Amerikaanse steden, maar zijn her en der ook al in Nederland te vinden. Google is ook bezig om bedreigde regenwouden in Zuid-Amerika na te bouwen met deze nep-bomen. Google Earth 6 is gratis te downloaden.
De Telegraag (http://www.telegraaf.nl/)    1-12-2010

Draadloos internet mogelijk schadelijk voor bomen
Bomen blijken schade te ondervinden van de straling van draadloos internet, zo blijkt uit recent onderzoek van enkele Nederlandse universiteiten.

De TU Delft, TNO, de Nederlandse gemeente Alphen aan den Rijn en Wageningen Universiteit hebben de bevindingen gepubliceerd van een onderzoek naar onverklaarbare afwijkingen op bomen in Alphen aan den Rijn, zo schrijft Webwereld. Virussen of speciale bacterien bleken immers niet de oorzaak te zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de ziekteverschijnselen zich voordoen in de hele westerse wereld. In Nederland vertoont blijkbaar 70 procent van alle bomen in het stedelijk gebied dezelfde symptomen. Vijf jaar geleden was dat nog maar 10 procent.

De onderzoekers wijzen nu naar twee mogelijke oorzaken. De eerste is draadloos internet, en die hebben de onderzoekers ook kunnen reproduceren. "In een klimaatruimte zijn essen en verschillende kruidachtige planten gedurende drie maanden blootgesteld aan 6 stralingsbronnen (accesspoints) met frequenties varirend van 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP, op 50 cm tot 300 cm afstand", citeert Webwereld het onderzoek. "Eerste waarnemingen wijzen op een negatief effect op de gezondheid van essen. Bladeren nabij de stralingsbronnen vertoonden aan het einde van de onderzoeksperiode 'loodglansachtige effecten' die het gevolg blijken te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. De 'loodglans' wordt opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad."

Toch laten de onderzoekers de weg open naar een tweede mogelijke verklaring, naast elektromagnetische straling: ultrafijn stof. Dat is zo klein dat het bij organismen naar binnen kan dringen en de afwijkingen kan stimuleren.

Dat dit onderwerp gevoelig ligt, mag duidelijk zijn. Onderzoeksorganisatie TNO, die ook enkele keren deelgenomen heeft aan discussies en feedback heeft gegeven op meetopstellingen en meetresultaten van dit onderzoek, distantieert nu zich van de conclusies van onderzoek, zo blijkt uit een persmededeling. "TNO distantieert zich nadrukkelijk van de conclusies over een oorzakelijk verband tussen WiFi en plantgezondheid en laat die geheel voor rekening van de Universiteit Wageningen."
Datanews (http://datanews.rnews.be/nl/ict/)    20-11-2010

Grote bomen voorkomen inbraak
Bij huizen die in een gebied staan met veel hoge bomen wordt minder vaak ingebroken. Dat blijkt uit studie van onderzoekers van het Pacific Northwest Research Station. Ze vermoeden dat dit komt doordat de wijk door de hoge bomen een verzorgdere uitstraling heeft, waardoor bewoners waakzamer zouden zijn.

Het is wel essentieel dat het bladerdak boven de huizen uitsteekt. Als de boom kleiner is en de takken ontnemen de woning aan het zicht, wordt de kans op inbraak namelijk juist groter.
De Boomwekerij (http://www.deboomkwekerij.nl/)    18-11-2010

Uitbarsting Merapi schaadt natuur
De uitbarstingen van de vulkaan op Java, de Merapi, hebben veel schade aangericht aan de flora en fauna in de omgeving. Ruim een kwart miljoen bomen zijn verbrand of beschadigd. Duizenden dieren zijn gedood of op de vlucht geslagen.

Het Merapi National Park is volgens de beheerder zwaar getroffen. Het zal jaren duren voordat het natuurlijk evenwicht daar weer enigszins is hersteld.

De Merapi werd twee weken geleden weer actief. Bij diverse uitbarstingen van de vulkaan zijn 151 mensen om het leven gekomen. Meer dan 250.000 omwonenden zijn gevacueerd.
NOS (http://www.nos.nl/)    10-11-2010

Essensterfte ook in Nederland
De essensterfte is afgelopen zomer voor het eerst in Nederland aangetroffen. Dit meldt het vakblad De Boomkwekerij. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vond de ziekte in Groningse plantsoenen.

De eerste aantasting in Groningen is gevonden in een- en tweejarige zaailingen van Fraxinus excelsior. Deze waren geplant in het openbaar groen van de gemeente Bellingwedde. Uit vervolgonderzoek bleek dat de ziekte zich had verspreid naar de omliggende gemeenten Oldambt en Menterwolde. De nVWA onderzoekt nog mogelijk verdere verspreiding.

Volgens de nVWA verspreidt essensterfte zich zowel op natuurlijke wijze als via plantmateriaal. De ziekte begint met kleine kankervlekken in de kroon. Daarna sterven de takken af. In het ergste gevval kan een boom helemaal afsterven.

De nVWA verwachtte de ziekte al langer in Nederland. Essensterfte verspreidt zich namelijk de laatste jaren in heel Europa, vanuit het noorden, oosten en midden.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    6-11-2010

Wetenschappers ontdekken nieuw geslacht boom
Wetenschappers ontdekken met name de laatste tijd de ene na de andere nieuwe dier- en plantensoort. Maar het ontdekken van een geheel nieuw geslacht: dat blijft bijzonder. Vandaar ook dat wetenschappers zich zo verheugen over de vondst van een gloednieuw geslacht in Honduras: de Hondurodendron urceolatum. Slecht nieuws is dat het geslacht reeds wordt bedreigd.

De onderzoekers van de Missouri Botanical Garden stuitten in Honduras op het nieuwe geslacht (klik hier voor een foto). Voordat de wetenschappers naar Honduras afreisden, was de boom enkel bekend bij enkele eekhoorns en lokale bewoners. De laatstgenoemden hadden de boom zelfs al een naam gegeven: guayaba. Die naam heeft de boom te danken aan diens vruchten die sterk op de guave lijken, maar niet eetbaar zijn.

De onderzoekers hadden niet direct in de gaten dat ze een gloednieuw geslacht op het spoor waren. Pas na drie jaar analyseren kwamen ze tot de conclusie dat het twaalf meter hoge gevaarte toch echt helemaal nieuw was. De onderzoekers bestempelen het geslacht direct als bedreigd. In het gebied waar de bomen staan, wordt namelijk regelmatig hout gekapt.
Scientas.nl (http://www.scientias.nl/)    31-10-2010

Arboretum krijgt de eer te werken onder vlag Verenigde Naties
Arboretum Kalmthout kreeg als eerste Belgische botanische tuin de toelating om volgend jaar activiteiten te organiseren onder de VN-paraplu.

2011 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Bos. Arboretum Kalmthout is een uitgelezen plek om bomen te vieren.

Het arboretum werkte dit jaar al mee aan een ander initiatief van de Verenigde Naties: het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. De aansluiting bij het Internationaal Jaar van het Bos is dan ook een logische stap.

"Er zijn nog weinig natuurlijke Belgische bossen. In het arboretum doen wij aan educatie. Hoe het met de bomen is gesteld, wat hun verhaal is en welke biotoop ze vormen, kan je hier duidelijk zien. We mogen stellen dat onze botanische tuin de plek bij uitstek is om bomen centraal te stellen en te bestuderen", zegt conservator Abraham Rammeloo.

"In de lente organiseren wij een botanische dag. Gidsen leiden de bezoekers langs de bomen. Dat taal en bomen intens met elkaar verbonden zijn, zullen we aantonen aan de hand van spreekwoorden. In de Week van het Bos in oktober werken we vooral met scholen."

De verantwoordelijken vinden het leuk dat de VN de educatieve taak van het arboretum bevestigt. "Maar dit is niet exclusief. We hopen dat nog vele initiatieven in Vlaanderen onder VN-vlag kunnen plaatsvinden."

De geschiedenis van de botanische tuin gaat terug tot 1856 toen Charles Van Geert zijn kwekerij van Antwerpen naar Kalmthout verhuisde. Hij testte er exotische boomsoorten op hun winterhardheid en hun gebruik in Belgi. Vele jonge exemplaren kwamen via hem terecht in stadsparken en uitgestrekte domeinen. Zo zagen de eerste aanplantingen van het geografisch arboretum in Tervuren hun levenslicht in Kalmthout.

Zondag 29 mei 2011: Botany Day
Nieuwsblad.de (http://www.nieuwsblad.be/)    31-10-2010

Keukenhof vervangt 180 jaar oude beuken
De Keukenhof heeft van de gemeente Lisse een kapvergunning gekregen om een laan van naar schatting 180 jaar oude bomen te kappen.

De bomen hebben volgens Ton Aker, manager parkbeheer van de Keukenhof, nog maar een zeer beperkte levensverwachting: "Ze zijn aangetast door verschillende zwammen waaronder de korsthoutskoolzwam en de honingzwam. De laatste tien jaar zijn al zeker tien bomen in de laan gesneuveld."

De bomen 1 voor 1 vervangen is geen optie omdat de Keukenhof het karakter van een laan zoals J.W. Zocher het ontworpen heeft, wil behouden. De beuken worden in twee etappes vervangen. De nieuwe bomen in maat 70-80 zijn drie jaar geleden al aangekocht.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    21-10-2010

Anne Frankboom bij Witte Huis
In 2012 wordt er een zaailing van de Anne Frankboom gepland in de tuin van het Witte Huis in Washington.

De kastanjeboom waar de Joodse onderduikster Anne Frank tijdens haar gevangenschap op uitkeek, waaide eind augustus om, ondanks de stevige kooiconstructie die om de boom was geplaatst.

De boom werd beschreven in Anne Franks dagboek. Op 14 mei 1944, drie maanden voordat het gezin werd verraden, schreef Anne Frank het volgende over de boom:
Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar.

Anne Frank schreef in totaal drie keer in haar dagboek over de kastanjeboom. De eerste keer deed ze dat op 23 februari 1944:
Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken.

De boom had de afgelopen jaren last van schimmels en leidde tot veel commotie toen de gemeente de zieke boom wilde kappen, om te voorkomen dat de boom schade zou toebrengen aan de omgeving. Buurtbewoners en de stichting Support Anne Frank Tree, plaatsten toen een kooiconstructie om de boom. Die kon echter niet voorkomen dat de boom toch nog omwaaide.

Sinds de boom is omgewaaid zijn er wel op verschillende plaatsen zaailingen van de beroemde boom geplant. In december 2009 werden ook zaailingen verscheept naar de Verenigde Staten. Omdat ze daar drie jaar in quarantaine moeten worden ondergebracht, worden ze in 2012 gepland in de tuin van het Witte Huis. Dat zegt Yvonne Simons, medewerker van het Anne Frank Centre tegen het NRC Handelsblad.

De zaailing, een gift aan Barack Obama, kwam nog bijna de Verenigde Staten niet in, vanwege een invoerverbod voor paardenkastanjes. Dat verbod is speciaal voor de nakomeling van de Anne Frankboom uitgesteld.
Historiek.net (http://historiek.net/)    18-10-2010

Brusselse beuk krijgt eigen blog
Als bomen konden spreken, wat zouden ze dan vertellen over de impact van klimaatverandering en vervuiling op hun gezondheid? Talking Tree, een opmerkelijk initiatief van het wetenschappelijk blad Eos, houdt een honderdjarige beuk ergens in Brussel de microfoon voor.

De boom in kwestie staat in Brussel. Om de gevolgen voor de gezondheid van de bomen te meten, is de beuk uitgerust met speciale apparatuur om zoveel mogelijk data te verzamelen. Het gaat onder meer om een CO2-meter, een lichtmeter, een weerstation (neerlag, wind en temperatuur) en een decibelmeter. Gegevens over fijn stof en ozon komen van een naburig meetpunt van IRCEL (de intergewestelijke cel voor het leefmilieu).

De boom krijgt ook een webcam en een microfoon. Een speciaal ontwikkeld computerprogramma vertaalt de zo verkregen gegevens in 'mensentaal'. De boom twittert erop los en laat via sociale media (Facebook, YouTube, Flickr en Soundcloud) weten 'hoe hij zich voelt'.

Voor Eos is de 'pratende boom' een opmaat voor zijn Low Impact Maand in november. Wie in die maand via www.eoslowimpactmaand.eu zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen, kan zich vanaf vandaag op de site daarvoor inschrijven.

Deelnemers krijgen vanaf 1 november tips in hun mailbox om groener om te gaan met elektriciteit, water, verwarming, mobiliteit, voeding en afval. Voor de correcte berekening van de ecologische impact werkt Eos samen met de milieuorganisaties Ecolife en Natuurpunt.

Op de website vullen de deelnemers hun inspanningen in, waardoor ze punten kunnen verdienen, en hun score vergelijken met de andere deelnemers. De website is ook de plek waar ze wetenschappelijke achtergrondinformatie en interessante links vinden en ze zelf vragen kunnen stellen en tips, foto's en filmpjes posten.

Volg het wel en wee van de Talking Tree op de website www.talking-tree.com of via Facebook
Vivat (http://nl.vivat.be/)    8-9-2010

Eik laat blad veel te vroeg vallen
De eerste eikenbomen op de Veluwe verliezen hun bladeren, de komende weken zal de rest volgen en dat is ruim twee maanden eerder dan normaal. Oorzaak vormt een opeenstapeling van rampspoed waarvoor voor de eik buitengewoon gevoelig blijkt, zegt ecoloog en de Stentor-columnist Gert-Jan Blankena.

De bomen krijgen nu de derde plaag voor de kiezen. In het voorjaar vraten wintervlinders de bladeren van de bomen. Halverwege het herstel - de bomen vormden nieuwe bladeren - sloeg extreme droogte toe. Als klap op de vuurpijl volgt nu meeldauw, een schimmelziekte die zich vooral bij inlandse eiken manifesteert. De schimmeldauw komt dit jaar veel vroeger en houdt ook veel uitgebreider huis dan anders.

Het resultaat, zegt Gert-Jan Blankena: "De kleur klopt niet. Alle bladeren zijn wat misvormd en bedekt met een wittige aanslag. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Zijn zoon en woordvoerder van Staatsbosbeheer op de Veluwe, Joris Blankena, bevestigt dat beeld. "De bladeren van sommige eiken worden bruin en her en der zie je ze al van de bomen vallen." Terwijl eiken normaal gesproken een van de laatste bomen zijn die hun bladeren laten vallen, eind november, weet Gert-Jan Blankena. De regenperiode komt in ieder geval te laat. "Het seizoen is inmiddels te ver gevorderd." Of de oorzaak van alle rampspoed ligt in de klimaatverandering? "Dat kan," denkt hij. Maar het kan in dit geval evengoed een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn. En volgens Alterra, kennisinstituut voor de groene leefomgeving, is er zelfs helemaal niets aan de hand: "Ik heb in mijn omgeving nog niets bijzonders gezien," beweert onderzoeker en boomspecialist ir. Jitze Kopinga van Alterra. Lokaal kan de situatie verschillen, geeft hij toe.

Op de Veluwe is er beslist iets vreemds aan de hand, zeggen Joris en Gert-Jan Blankena. Volgens Joris Blankena zullen eiken die er toch al wat zwakjes bij stonden zelfs het loodje leggen. De meeste exemplaren zullen de klap echter overleven: "Eiken zijn heel taai. Maar dit moeten ze niet een paar jaar achter elkaar hebben."
Natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl/)    4-9-2010

Anne Frank noemde kastanjeboom drie keer
De Anne Frankboom is een witte paardenkastanje, ofwel Aesculus hippocastanum. Vanuit het Achterhuis in Amsterdam, waar Anne Frank met haar familie zat ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog, had ze uitzicht op de boom. Anne Frank noemt de kastanjeboom in haar wereldberoemde dagboek drie keer.

De eerste keer is op 23 februari 1944: "Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken."

Daarna bespreekt zij de boom nog een keer op 18 april in datzelfde jaar. "April is inderdaad schitterend, niet te warm en niet te koud met zo nu en dan een regenbuitje. Onze kastanje is al tamelijk groen, hier en daar zie je zelfs al kleine kaarsjes", aldus Anne Frank.

De laatste keer was op 13 mei 1944. "Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar."

Parool.nl (http://www.parool.nl/)    24-8-2010

Bomen in plaats van drempels
Door het planten van een rij bomen met afnemende tussenafstand, is de snelheid van het verkeer met enkele kilometers per uur terug te brengen. Dat is de eerste voorlopige conclusie van een experiment in Norfolk, Engeland. De Norfolk County Council plantte dit voorjaar in totaal 200 bomen met wisselende tussenafstanden op verschillende toegangswegen naar de stad. De tussenafstanden worden steeds kleiner, naarmate men de stad nadert. Ook experimenteerde men met de lazy diagonal, waarbij de bomen steeds een beetje dichter bij de weg zijn geplaatst. Zo ontstaat een optische illusie waardoor het lijkt of men sneller gaat rijden. De verwachting was dat automobilisten dan gas terug zullen nemen. De voorlopige resultaten wijzen erop dat dit inderdaad het geval is. De gemiddelde snelheid loopt terug met 2 mijl, ruim 3 km/uur. Dit najaar volgt het officile onderzoeksrapport.
Verkeersnet.nl (http://www.verkeersnet.nl/)    17-8-2010

Gemeente Nijmegen geeft Marikenboom op
De gemeente Nijmegen ziet af van een reddingsactie voor de Lindeboom in de Marikenstraat. In plaats daarvan zal er dit najaar op deze locatie een nieuwe, iets kleinere linde, worden geplaatst.

Volgens het boomtechnisch adviesbureau Van Jaarsveld/Van Scherpenzeel kan de boom voor 8.500 euro gered worden als hij sterk wordt ingekort tot een knotlinde.

Omdat het twijfelachtig is of de boom dan ook echt 'opknapt', heeft de gemeente besloten om te stoppen met verdere reddingsacties. Volgens het onderzoeksbureau is de slechte conditie toe te schrijven aan de slechte standplaats van de boom. Op de huidige standplaats zijn duurzame groeikansen nihil. Hier is onvoldoende rekening mee gehouden toen de monumentale boom zon tien jaar geleden werd verplaatst. Dit gegeven is extra pijnlijk, omdat deze overplaatsing destijds tienduizenden euros kostte. Wethouder Jan van der Meer laat in een reactie weten dat de gemeente er alles aan zal doen om bomen een betere leefomgeving te geven. Voor de Marikenboom komt deze hulp te laat en hiermee komt een einde aan het tachtig jaar oude Nijmeegse natuurmonument.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/)    30-7-2010

Klimmen voor orang-oetan
Klimmen in bomen en slingeren als een orang-oetan. Dat kan woensdag 21 juli as. in het Amsterdamse Bos. Stichting Monkey Business en Klimpark Fun Forest organiseren een speciale dag om aandacht te vragen voor de bedreiging van deze mensaap.

Monkey Business zet zich in voor het behoud van de orang-oetan en zijn leefgebied, de tropische regenwouden van Borneo en Sumatra. Dit doet de stichting onder andere door geld in te zamelen.

Kinderen en hun ouders kunnen woensdag 21 juli zelf ervaren hoe het is om als een echte orang-oetan door de bomen te slingeren in het klimpark van Fun Forest in het Amsterdamse Bos. Op deze locatie is een parcours uitgezet waarin de aap in zichzelf naar boven kan laten komen. Op 1,5 hectare staan ongeveer honderd klimonderdelen in de bomen geplaatst met acht verschillende klimparcoursen, Deze bevinden zich op 4 tot 11 meter hoogte.

Klimmen kan vanaf acht jaar. Fun Forest schenkt een deel van de opbrengsten van deze dag aan stichting Monkey Business.

Door het verdwijnen van het regenwoud, de aanleg van de palmolieplantages en illegale dierhandel wordt de orang-oetan ernstig met uitsterven bedreigd.

Kijk voor meer informatie of reserveringen op http://www.funforest.nl
De Echo (http://www.echo.nl/)    18-7-2010

Boktor in Hoofddorp waarschijnlijk niet verder verspreid
De kans is klein dat de Oost-Aziatische boktor zich in Hoofddorp verder heeft verspreid dan het gebied rond de vondst. Dat schrijft LNV-minister Gerda Verburg deze week aan de Tweede Kamer.

Er is namelijk slechts n vrouwelijk exemplaar van de boktor gevonden. Van de twee uitvlieggaten is er bovendien n zeer vers. Het andere uitvlieggat is ouder. Volgens Verburg is het daarom onwaarschijnlijk dat er een mannelijke boktor in de directe nabijheid is geweest. Er heeft dan geen bevruchting en eiafzetting kunnen plaatsvinden.

De Acer palmatum (red: Japanse esdoorn) waarin de uitvlieggaten en vraatsymptomen zijn geconstateerd, is mei 2009 in de tuin geplant. De plant is afkomstig van een cash & carry in planten. Volgens Verburg is er vooralsnog geen aanleiding om alle waardplanten van de boktor rondom de vondst te verwijderen, zoals dit wel in Boskoop gebeurde.

Het fytosanitaire risico van de vondst in Boskoop lag veel hoger, aldus Verburg. De besmetting daar was namelijk al langere tijd aanwezig. Ook had de boktor zich al naar andere planten verspreid.

Het onderzoek naar de herkomst van de plant in Hoofddorp is nog volop bezig. Ook vindt er nog een intensieve inspectie plaats van de bufferzone van 2 km rondom de vondst.
De Boomwekerij (http://www.deboomkwekerij.nl/)    17-7-2010

Nominaties BoomKroon bekend
Wie heeft het origineelste bomenidee? De Bomenstichting en het VARA radioprogramma Vroege Vogels maakten vandaag (red: 11 juli 2010) de genomineerden bekend van de wedstrijd 'BoomKroon'.

De BoomKroonCompetitie leverde meer dan 150 heel diverse plannen op. Van een boomfile langs alle Nederlandse snelwegen tot een bomenspiraal en een hart van bomen' (het plan om bij het geografische midden van Nederland een groep amberbomen te planten in de vorm van een hart). Jurylid Frank Naber directeur van de bomenstichting is zeer tevreden over de inzendingen. 'het overtreft de verwachtingen en laat zien hoe ondernemend en creatief mensen zijn met bomen', aldus Naber.

Onder de inzendingen zitten de nodige opvallende initiatieven. De Wifi-Tree bijvoorbeeld, is een bestaande, markante boom, die wordt voorzien van een nestkastje, waarin een wifi-zender zit. In de buurt van de boom kunnen de mensen dan mobiel internetten. Bijzonder is het enorme aantal plannen met fruit- en noten bomen. Ook veel gehoord: geboortebomen, herinneringsbomen, feestbomen, een bomenfonds, bomen als kunstwerken en figuurbomen. Geen nominatie, maar wel een eervolle vermelding voor de rode draad. Een plan voor een met esdoorns beplante lijn van Slochteren naar Den Haag om aan te geven dat de politiek teveel in termen van geld en gas denkt dan in termen van milieu.

Uiteindelijk zijn de volgende 12 plannen genomineerd:
De Boomgedichtenroute, het Voetboomveld, Lievelingsbomen, Bomen langs de Merwede, Bekroond uitzicht, het Bomen ABC, de Boomtoren, Bomen op kinderspeelplaatsen, Red de babyboompjes, Koning kroon, Ieder dorp zijn eigen boomgaard en de Boom-ontzie-lineaal. (Een toelichting op deze plannen is te lezen op www.boomkroon.nl.)

Tot eind september kunt u op de boomkroonplannen stemmen op de site www.boomkroon.nl. Zondag 20 september maakt Vroege Vogels de winnaar van de boomkroon bekend. De Bomenstichting gaat zich maximaal inzetten om het winnende idee te realiseren. Vroege Vogels zal de winnaar blijven volgen, in de uitzendingen en op de website.

De BoomKroon wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bomenstichting. Verder riep de stichting 2010 uit tot het Jaar van de monumentale boom, omdat bomen meer aandacht verdienen.
Vroege Vogels (http://vroegevogels.vara.nl)    11-7-2010

Vernieuwde straatbomenwebsite bundelt ervaringen
De afgelopen maanden is de informatie op de site www.straatbomen.nl sterk uitgebreid. De vernieuwde site bevat naast veel foto's en groeigegevens ook nieuwe nuttige informatie over enkele verwante straatboom projecten. De website biedt naast de Nederlandse informatie ook verwijzingen naar interessante gegevens over straatbomen in Duitsland.

Gemeenten en organisaties in Nederland werken sinds 1997 samen in het gebruikswaarde onderzoek laanbomen om de eigenschappen van nieuwe laanboomsoorten en -cultivars objectief in kaart te brengen. In de periode 1997-2005 zijn verspreid over Nederland in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 78 soorten en cultivars.

Alle bomen worden gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van hun groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden. Over dit onderzoek verschijnen regelmatig publicaties in vakbladen. Daarnaast heeft het project sinds enkele jaren een website: www.straatbomen.nl waar alle onderzoekslocaties zichtbaar zijn gemaakt zodat iedereen zelf de bomen kan bekijken. Ook zijn op de site alle publicaties uit het onderzoek in te zien. De informatie op deze site is in de afgelopen maanden sterk uitgebreid.

Op de site zijn de meeste onderzoekslocaties nu gellustreerd met foto's. Daarnaast is informatie toegevoegd uit de eveneens door het Productschap Tuinbouw gefinancierde verwante projecten "Cultuurwaarde Onderzoek Laanbomen" en "Toekomst voor de Iep". Ook zijn verwijzingen toegevoegd naar het Duitse gebruikswaarde onderzoek door het GALK Arbeitskreis Stadtbume en naar de site van de Duitse boom van het jaar.

Het project is inmiddels in de fase van de verwerking van alle gegevens. Eind 2010 verschijnt een boek over de ervaringen over de onderzochte bomen. Om bij het opstellen van de soortbeschrijvingen zoveel mogelijk ook de ervaringen uit de praktijk te betrekken is op de site een lijst opgenomen met de 20 soorten en cultivars waaraan momenteel wordt gewerkt. Beheerders worden opgeroepen om hun ervaringen met de bomen in deze lijst via de website door te geven. Deze lijst zal in de komende maanden regelmatig worden ververst.
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (http://www.ppo.wur.nl)    4-7-2010

Gemeentelijk bomenbeleid boekt vooruitgang
Het bomenbeleid van Nederlandse gemeenten is er de laatste jaren op vooruitgegaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Bomenstichting. In 2009 voldeed het bomenbeleid van 28% van de gemeenten aan de norm van de bomenstichting. In 2005 was dat nog 14%. Aan het onderzoek deden 214 gemeenten mee.

De bomenstichting beoordeelde het bomenbeleid op visie, ontwerp en inrichting openbare ruimte, beheer en onderhoud, regelgeving en handhaving, personeel en organisatie en communicatie en voorlichting. De positieve trend ten opzichte van 2005 is vooral toe te schrijven aan de betere scores op de onderdelen 'Ontwerp en Inrichting' en 'Regelgeving en Handhaving'.

De zwakke schakel in het beleid die bepaalt dat een gemeente niet aan de norm voldoet zit het vaakst bij het onderdeel personeel en organisatie. Steeds meer groene vakkennis verdwijnt uit de gemeentelijke organisatie. Nog maar een kwart van de gemeenten heeft een goed opgeleide bomenspecialist in dienst.

Het rapport is te bestellen bij de bomenstichting.

Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    25-6-2010

'Groene muur' moet Sahara stoppen
De Wereldbank trekt 96 miljoen euro uit om het oprukken van de Sahara te stoppen. Er wordt een zogenoemde groene muur van bomen geplant die bodemerosie moet vertragen, wind moet tegenhouden en regenwater in de bodem moet vasthouden. Afrikaanse leiders hebben hierover in Tsjaad overleg gevoerd. Het plan is al oud, maar is vanwege geldgebrek nog niet uitgevoerd.

De groene muur wordt 7100 kilometer lang en vijftien kilometer breed. Hij loopt van Senegal in het westen naar Djibouti in het oosten en doorkruist elf Afrikaanse landen. De president van Tsjaad noemde de grote groene muur de Afrikaanse bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering.
NOS (http://www.nos.nl/)    20-6-2010

Tielse bomenhater slaat weer toe
De 'bomenhater van Tiel' heeft opnieuw toegeslagen. Vorig jaar gingen al twee bomen dood, nadat ze waren bewerkt met gif. De 35 jaar oude esdoorn die nu het loodje heeft gelegd, is het derde 'slachtoffer' binnen een jaar tijd.

De boom is op dezelfde manier vergiftigd als de bomen vorig jaar. Volgens een gemeentewoordvoerder van Tiel is nog steeds onduidelijk wie de dader is. Inmiddels heeft de gemeente aangifte van vernieling gedaan bij de politie.

Vorig jaar legden twee andere bomen het loodje nadat ze met gif en een bestrijdingsmiddel waren ingespoten. De overeenkomsten met de vorige zaken is treffend, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Er was ook deze keer een gat in de stamvoet geboord, waarna aan die kant ook de kroon van de boom ging afsterven."

De gemeente vermoedt dat de boom al vorig jaar winter door de bomenhater is ingespoten. Het duurt meestal een jaar voordat duidelijk wordt dat een boom doodgaat.
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl)    20-6-2010

Enorme hoeveelheid rupsen vreet bossen kaal
Enorme grote aantallen rupsen van diverse soorten nachtvlinders vreten de bomen kaal. Met name eikenbossen raken volledig ontbladerd.

De opvallende kaalvraat is eerder in 2008 en in 1996 gezien, aldus bioloog Arnold van Vliet van de Natuurkalender en Silvia Hellingman van plaagdierenbestrijding Biocontrole maandag.

De rupsen zijn vooral van de kleine en grote wintervlinder en van de eikenbladroller. Er zijn zo opvallend veel rupsen, omdat de nachtvlinders de vorige zomer heel goed hebben doorstaan.

Het vrouwtje legt aan het eind van het najaar eitjes, die overwinteren in bladknoppen van loofbomen. De rupsen hebben een grote voorkeur voor eikenbomen, maar vreten ook populieren, iepen, esdoorns en beuken kaal.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    24-5-2010

Dag van het Park in 50 gemeenten
Zondag 30 mei is het weer de Dag van het Park. Meer dan 50 gemeenten zetten hun parken in het zonnetje en organiseren er allerlei leuke activiteiten. De Bomenstichting, die haar 40-jarig jubileum viert, is dit jaar partner van de Dag van het Park. Het thema van de Dag van het Park 2010 is dan ook Bomen. Bomen klimmen, kijken en ontdekken. Dat en nog veel meer kan allemaal tijdens de Dag van het Park.

De landelijke opening vindt plaats in Maastricht, waar de natuurtuinen in het Jekerdalpark bruisen van activiteiten. Kijk op www.dagvanhetpark.nl voor alle deelnemende gemeenten en hun programmas.

Een greep uit de activiteiten: ridderspelen in Capelle aan den IJssel, varen in opblaasbellen in Den Bosch, een tuinconcert in Velsen. De Dag van het Park werd in 2005 opgezet door de ANWB om het belang van een groene woonomgeving te onderstrepen. Inmiddels staat het groene evenement bij veel gemeenten op elke laatste zondag van mei op de kalender.

De Bomenstichting, die haar 40-jarig jubileum viert, is dit jaar partner van de Dag van het Park. Het thema van de Dag van het Park 2010 is dan ook Bomen. Bomen klimmen, kijken en ontdekken.
ANWB (http://www.anwb.nl)    23-5-2010

Vallende eekhoorntjes door snoeien
Tuineigenaren moeten voorzichtiger zijn met het snoeien van bomen, omdat er nesten in kunnen zitten van vogels en eekhoorns, waarschuwt Charles Brosens van het Vogelrevalidatiecentrum Afgelopen weken zijn er al twaalf jonge eekhoorns binnengebracht bij het opvangcentrum. Dat is drie keer zoveel als normaal, aldus Charles Brosens. Oorzaak is het koude voorjaar, meent hij, waardoor mensen later de bomen in hun tuin zijn gaan snoeien. "De meeste eekhoorntjes zijn uit hun nest gevallen. Het is daarom altijd erg oppassen in het voorjaar als je grote takken weghaalt."

De beestjes zijn nog zo klein en kwetsbaar, dat ze intensieve verzorging nodig hebben. "We kregen pas een nestje van vijf. Ze wogen net 65 gram, en hadden de oogjes nog dicht." De zuigelingen liggen in een couveuse onder dekens en krijgen zes keer per dag speciale melk met een piepklein speentje. Brosens: "Het is altijd weer bijzonder hoe snel die kleintjes leren om uit een flesje te drinken. Met jonge egels en konijntjes ben je dagen aan het tobben, maar eekhoorntjes snappen het meestal binnen vijf minuten."

Ze zijn ook snel handtam en laten zich graag knuffelen, totdat ze van de fles af zijn, legt hij uit. "Als ze 220 gram wegen, gaan ze naar de buitenhokken om te leren rennen en klimmen. Dan is de liefde voor ons meteen over, en worden het weer wilde eekhoorns. En dat is maar goed ook, want ze moeten dan weer voor zichzelf gaan zorgen." Zodra ze sterk genoeg zijn, worden de eekhoorns uitgezet in het bos.

Brosens waarschuwt ook om jonge reen te laten liggen, als die gevonden worden. "Mensen denken vaak dat ze verlaten zijn, maar de moeder is meestal in de buurt."
BN De Stem (http://www.bndestem.nl/)    20-4-2010

Klimkampioenschap boomverzorgers in Sittard
De Nederlandse Klimkampioenschappen vinden dit jaar op 21 en 22 mei plaats in het Stadspark van Sittard. Dit evenement valt samen met de Dag van het Stadspark.

Tijdens de Klimkampioenschappen strijden tientallen boomverzorgers om de Nationale Titel. De winnaar vertegenwoordigt Nederland op de Europese en Wereldkampioenschappen. De kampioenschappen bestaan uit vijf onderdelen:

 • Workclimb: parcours afleggen in de boom.
 • Throwline: met een werpzakje moet een vooraf bepaalde plaats bereikt worden. Hierna moet de klimlijn bevestigd worden.
 • Footlock: door middel van de footlocktechniek zo snel mogelijk naar boven klimmen.
 • Speedclimb: uitgezet parcours zo snel mogelijk afleggen.
 • Rescueclimb: een (gewonde) boomverzorger uit de boom redden.
Ook dit jaar wordt een studentenklim georganiseerd. Boomverzorgers in opleiding voeren in samenwerking met de professionele boomverzorgers de diverse onderdelen uit. De organisatie is in handen van de KPB (Kring Praktiserende Boomverzorgers), gemeente Sittard-Geleen en branchevereniging VHG.

Tijdens de Dag van het Stadspark op 22 mei kunnen de bezoekers kennis maken met het historische stadspark van Sittard. Diverse rondleidingen en kinderactiviteiten worden georganiseerd. Zo is er een speciale kinderboom. Onder begeleiding met voor hen passend materiaal mogen de kinderen in bomen klimmen en zo zelf ervaren hoe het is om boomverzorger te zijn.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    17-4-2010

Bomen Schinveld onterecht gekapt
Het ministerie van VROM had de zes hectare bos bij Schinveld in Limburg niet mogen kappen. Dat heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld.

De toenmalige minister Dekker liet het bos begin 2006 onder zwaar protest kappen om de aanvliegroute van vliegtuigen van de NAVO naar het Duitse Geilenkirchen veiliger te maken.

Dekker vond dat zwaarder wegen dan de toename van de geluidsoverlast.

De RvS oordeelt dat de minister niet heeft kunnen aantonen dat het risico op geluidsoverlast aanvaardbaar is. De raad beslist later of het ministerie een schadevergoeding moet betalen.
NOS (http://www.nos.nl/)    9-4-2010

Recordaantal bomen de grond in
Een recordaantal van 200.000 bomen is woensdag tijdens de 54e editie van de Nationale Boomfeestdag de grond ingegaan. Dat is te vergelijken met ongeveer veertig voetbalbalvelden vol met bomen. Dat maakte organisator Stichting Nationale Boomfeestdag bekend.

Ongeveer vierhonderd Nederlandse gemeenten namen deel aan de Boomfeestdag. Binnen die gemeenten hebben meer scholen meegedaan dan vorig jaar, aldus de organisatie. Het aantal kinderen dat deelnam, ligt rond 110.000.

Bij de landelijke viering in Zwolle waren vijfhonderd schoolkinderen aanwezig. Naast het traditionele planten van bomen waren hier ook optredens te zien en werd er een songfestival gehouden.

Het thema van deze editie van de Boomfeestdag was Bomen maken onze buurt. Met dit thema wilde de organisatie het belang van bomen in stedelijke gebieden onder de aandacht brengen.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    20-3-2010

Bomen en palen met truitjes
De burgermeester heeft geen idee wie het heeft gedaan, maar in het Amerikaanse New Jersey hebben bomen en verkeerspalen steeds vaker truitjes aan. Het is een raadsel voor de politie wie de mysterieuze breier is.

De bomen en verkeerspalen krijgen de truitjes 's nachts aangetrokken. Omdat het officieel niet mag doet de politie onderzoek. Maar als de burgermeester eerlijk is vind hij het best leuk en mogen de geheimzinnige truitjes een mysterie blijven.

Vreemde plekken mooier maken met breiwerkjes komt de laatste tijd wel vaker voor. Op deze site zie je allemaal foto's van de opvallende truitjeskunst.
Jeugdjournaal (http://static.nos.nl/jeugdjournaal)    14-3-2010

Kleine lindestruik gaat Heuvellindes vervangen
De drie lindebomen op de Heuvel worden in het najaar verwijderd en vervangen door een meerstammige lindestruik van drie meter 'hoog'. Het college heeft dat besloten, omdat nog maar n van de drie lindes levensvatbaar is. Een is al dood verklaard, een andere is zodanig aangetast dat hij op de Heuvel niet zal overleven.

De drie lindes, nazaten van de gekapte oorspronkelijke linde, werden april vorig jaar geplant. Vrij snel bleek dat de bomen het moeilijk hadden in de grote plantenbak bovenop de fietsenkelder. De gemeente verwachtte dat de lindes van droogte last konden krijgen, maar juist vochtigheid doet ze de das om. Daarop was het beheersysteem niet berekend. Ook speelde mee dat tijdens een van de eerste evenementen op de Heuvel een afvoer van een spoelunit van een bar op de bomenbak werd aangesloten, waardoor die volliep.

De struik die in het najaar wordt geplant en met een groot hek wordt beschermd, staat nu nog bij de Ambrosiushoeve in Hilvarenbeek. Ook dit is een nazaat van de originele linde.

Drie andere nazaten op het Transvaalplein zijn volgens de gemeente nog niet sterk genoeg om te worden verplant. De vervangingsoperatie kost Tilburg 40.000 euro.
Brabants Dagblad (http://www.brabantsdagblad.nl/)    13-3-2010

Nieuwe site toont bijzondere bomen
Alle opmerkelijke bomen in het Brussels gewest staan voortaan gebundeld op een nieuwe webstek. Naast een zoekfunctie vind je daar ook weetjes over bomen.

De nieuwe site bevat al 5.608 boomfiches waarvan er 3.010 gellustreerd worden met foto's. De inventaris is het werk van de Directie Monumenten en Landschappen. Opmerkelijke bomen langs de weg waren reeds opgenomen maar sinds 2002 trok een team op prospectie om bomen op binnenterreinen van huizenblokken op te lijsten. Het spotten gebeurt onder meer aan de hand van luchtfoto's. De site biedt gedetailleerde informatie over iedere opmerkelijke boom die in de inventaris is opgenomen. De bezoeker kan via een zoekfunctie de informatie opvragen of kan door te klikken op thumbnails op een meer intutieve wijze snuisteren in de inventaris.

http://bomen-inventaris.irisnet.be
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be/)    24-2-2010

Bomen groeien sneller dankzij broeikasgas
Bomen in het oosten van de Verenigde Staten groeien sneller dankzij de toenemende concentratie van koolstofdioxide, oftewel CO2, in de atmosfeer.

Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

De groeiende uitstoot van broeikasgas is een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Uit het onderzoek blijkt dat de bomen twee tot vier keer zo snel groeien dan normaal door de hogere koolstofdioxidegehaltes.

Bomen en planten hebben het gas nodig om energie aan te maken in een proces dat fotosynthese heet. Daarbij wordt koolstofdioxide vastgelegd in de planten zelf. Als een plant sterft, komt de opgeslagen CO2 weer vrij.

De bomen uit het onderzoek staan in een omgeving waarin de concentratie van het broeikasgas in de atmosfeer in 22 jaar met 12 procent is toegenomen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het kappen van tropisch regenwouden voor 20 procent bijdraagt aan de totale jaarlijkse uitstoot van CO2.

Het massaal aanleggen van bossen om het broeikasgas vast te leggen, wordt gezien als een mogelijke manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    7-2-2010

Een ecologische wind waait door het Amazonewoud
Op het Poelaertplein in Brussel, in de schaduw van het Justitiepaleis, staat een nieuw kunstwerk (bekijk hier een foto) van Belgisch designer Charles Kaisin. Recycling is n van de favoriete thema's van Charles Kaisin. Hij houdt ervan om gerecycleerde voorwerpen een hedendaagse toets te geven.

Zijn voornaamste creaties zijn onder meer de transformatie van een lege fles in een drinkglas, het hergebruik van de glazen deur van een wasmachine als slakom, of de creaties van kleren op basis van plastieken winkeltassen die hij opwarmt en in een vorm perst. Zijn vruchtbare verbeelding en zijn kunst leiden tot een nieuwe visie op de levenscyclus van dagdagelijkse voorwerpen. Het kunstwerk op het Poelaertplein stelt bomen voor, gemaakt uit gerecycleerde materialen. Het eco-verantwoorde bos werd ontworpen met elementen die oorspronkelijk van een bos afkomstig zijn. De boomstructuren werden gemaakt van houten kistjes die werden gebruikt voor het vervoer van fruit.

Voor de actie "Een parfum, een boom", die loopt tot 8 februari heeft Charles Kaisin en de Hugo-parfums de handen in elkaar geslagen. Voor elk geproduceerd flesje Hugo Element en Hugo Man werd een boom geplant in het Amazonewoud in Peru. Het aangeplante oppervlak beslaat 800 hectare.

De fans van de Hugo-parfums zijn overtuigde stadsbewoners maar hebben de dag van vandaag wel een groter ecologisch bewustzijn. Hun gedragingen en aspiraties vormden de rechtstreekse inspiratie voor de actie "Een parfum, een boom". Het is een project dat de waarden van de consument weerspiegelt, gericht op de bescherming van onze planeet op lange termijn. Het kunstwerk op het Poelaertplein is te bewonderen tot 8 februari.
Editie Pajot (http://www.editiepajot.com)    23-1-2010

Hoge Veluwe kapt oude bomen voor behoud lanen
Nationale Park De Hoge Veluwe begint nog dit jaar met de kap van ongeveer vijfhonderd oude bomen langs historische lanen in het park.

De bomen zijn niet meer vitaal, dus verjonging is nodig om het aanzicht van de lanen te behouden, aldus het park vandaag (red: 22-1-2010).

De bomen die het veld moeten ruimen zijn aangepland tussen 1850 en 1885. Veel beuken takelen af en dat levert gevaar op voor bezoekers, stelt het park. Door de aftakeling dreigen bovendien de typerende lanen uit het landschap te verdwijnen. De met bomen omzoomde lanen waren vroeger in gebruik als hoofdwegen.

Voor de vijfhonderd gerooide bomen komen duizend jonge beuken terug. Het zal vervolgens 15 tot 20 jaar duren voor de lanen hun vertrouwde aanzicht weer terug hebben.
AGD.nl (http://www.agd.nl)    23-1-2010

Bomen en bodem lijden onder strooizout
Het winterweer doet het milieu geen goed. De tonnen zout die over de wegen worden uitgestrooid schaden bomen en planten. Daar waar het zout wordt gewonnen, in Friesland, zakt de bodem.

Komende lente zijn de bladeren geel van bomen langs wegen waar nu zout wordt gestrooid, zegt Frank Moens van de Bomenstichting. "Kijk in de lente maar naar de naaldbomen langs de A12. Je zult dan een cirkel van bruine naalden zien."

Moens baseert zich op een rapport van ingenieursbureau OMEGAM dat in 1996 in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek uitvoerde naar de gevolgen van strooien voor de natuur. Het bureau stelde toen al vast dat honderden bomen stierven als gevolg van het zout dat in de voorafgaande winter was gestrooid.

"Het strooizout komt in de bodem terecht en houdt water vast dat de bomen nodig hebben. Het zout wordt uiteindelijk ook opgenomen door de bomen. Dat verergert de uitdrogingsverschijnselen nog eens," zegt Moens.

Onderzoeker Jitze Kopinga van de universiteit van Wageningen bevestigt dat het zout slecht is voor bomen. "Maar de mate waarin bomen last hebben hangt af van allerlei factoren. De bruine bladeren zijn vooral een esthetisch probleem. Als mensen in de stad een verdorde boom zien, denken ze dat die op het punt staat dood te gaan. Dat is niet de bedoeling."

Als het veel regent in de lente kan de schade meevallen omdat het zout dan deels wegspoelt. Maar bij een droge lente krijgen bomen volgens Moens van de Bomenstichting een flinke klap. "Bomen groeien door de verdorde bladeren minder snel, waardoor ze zwakker worden. Voor bomen die het toch al niet zo goed deden kan dit de genadeklap zijn".

Het zout tast de bomen ook direct aan, via de zoutnevel die auto's achterlaten als ze over een bestrooide weg rijden. "Knoppen drogen uit en de schors wordt aangetast. Als die gaat scheuren kunnen er paddestoelen doordringen en wordt de boom ziek." De Boomstichting raad particulieren aan om alternatieven te zoeken voor het strooien van zout.

Het strooizout is ook slecht voor de Friese bodem. Niet omdat het daar wordt gestrooid, maar juist omdat het daar in grote hoeveelheden wordt gewonnen. Donderdag waarschuwde Friese Milieu Federatie dat de beslissing van minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven om maximaal 100.000 ton extra zout uit de Friese bodem te halen, grote gevolgen kan hebben voor het milieu.

Voorzitter Pieter de Haan noemt het een typisch voorbeeld van kortetermijndenken. "Zijn de Nederlandse wegen dit nu echt waard? Door extra zoutwinning kan bodemdaling optreden. Dat heeft langdurige consequenties. En dat terwijl we ook gewoon een paar dagen wat voorzichtiger zouden kunnen autorijden."
De Volkskrant (http://www.volkskrant.nl)    8-1-2010

Laatste 3 stukken Holle Boom in de verkoop via www.marktplaats.nl
De Vereniging Marinehospitaalterrein (VMHT) verkoopt bij opbod de laatste 3 stukken van de Holle Boom bij Kraantje Lek. Al eerder verkocht de VMHT kleine stukken van de Holle Boom en deze verkoop symboliseert de strijd die de vereniging nu al sinds april 2006 voert: tegen de kap van 255 (83%) van de 309 op het voormalig Marinehospitaalterrein aanwezige bomen, waaronder de helft (20) van de door het bestemmingsplan beschermde waardevolle en monumentale bomen. En voor de snelle bebouwing van het terrein, waarbij anders dan in het geplande bouwplan van de BAM- kleinschalig gebouwd wordt conform het bestemmingsplan en met respect voor de historische kern van Overveen.

Het motto van de VMHT: koop een gecertificeerd stuk van de Holle Boom van Kraantje Lek om monumentale bomen te behouden.

De opbrengst gaat naar het Procesfonds VMHT, waaruit ondermeer de advocaat van de vereniging betaald wordt.

De Overveens meubelmaker/ontwerper Godfried Brands heeft de laatste 3 stukken Holle Boom op smaakvolle sokkels geplaatst. Een schitterend object (van circa 50 cm hoog) voor in de hal van een kantoor of hotel-restaurant of gewoon in de woonkamer.

De veiling van de stukken gaat via http://link.marktplaats.nl/304516764, waar belangstellenden een bod kunnen uitbrengen op de kunstwerken. Eind januari zal bekend worden gemaakt wie de hoogste biedingen hebben uitgebracht en zullen de kunstwerken vergund worden, tenzij de biedingen te laag zijn.

Vanaf 1 januari 2010 zijn de 3 kunstwerken te bewonderen in de etalage van Leentjes Bont & Blauw, Bloemendaalseweg 281, 2051 GE, Overveen, gemeente Bloemendaal.
Haarlems Weekblad (http://www.echo.nl/hw-hb/)    16-12-2009

Ruim 600.000 bomen voor Billion Tree Campaign
De Billion Tree Campaign van de Verenigde Naties heeft onlangs haar doel van zeven miljard bomen wereldwijd gehaald. Nederland droeg hier tot nu toe ruim 600.000 bomen aan bij. Hiervan staan 500.000 op het conto van Stichting wAarde.

Ruim 600.000 bomen voor Billion Tree Campaign Volgens algemeen directeur Thomas van Slobbe van Stichting wAarde is een inventarisatie gemaakt van alle verschillende boomplantinitiatieven in Nederland. Het gaat echter om een grove schatting. In de praktijk ligt het aantal geplante bomen waarschijnlijk veel hoger.

Stichting wAarde neemt haar bomen af van Bronnen. Dit centrum voor de verspreiding van inheemse houtige gewassen koopt haar plantmateriaal voornamelijk bij kwekers uit de omgeving van Zundert. Het gaat om inheems, autochtoon materiaal.

De stichting is in overleg met grote natuurorganisaties om te komen tot een gezamenlijk strategie. In principe wil de stichting met name kleine, particuliere initiatieven en projecten van bijvoorbeeld gemeenten stimuleren. Van Slobbe voelt minder voor een grote overkoepelende campagne zoals 1 Miljoen Bomen in Vlaanderen.
De Boomkwekerij (http://www.deboomkwekerij.nl/)    19-11-2009

Metasequoia glyptostroboides Boom van het jaar 2010
Metasequoia glyptostroboides is de Boom van het jaar 2010. Dit maakt PPO donderdag 5 november bekend op de Nederlandse Boominfodag. De Metasequoia past goed in het thema van 2010 'Bomen voor schone lucht'.

Behalve een poster verschijnt komend jaar voor het eerst een folder over de Boom van het Jaar waarin informatie is te vinden over het thema luchtkwaliteit en een omschrijving van de bomen. Poster en brochure zijn vanaf vrijdag 6 november gratis op te vragen bij PPH (info@pph.nl)
Tuin&Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl)    6-11-2009

Witte Huis krijgt zaailing kastanjeboom Anne Frank
Op elf plekken in de Verenigde Staten worden zaailingen geplant die afkomstig zijn van de kastanjeboom waaraan Anne Frank zo veel troost ontleende toen zij zat ondergedoken in het Achterhuis.

De plaatsen waar geplant zal worden zijn aangewezen door het Anne Frank Center USA en horen allemaal bij instituten die strijden tegen onverdraagzaamheid. Zo worden er jonge kastanjebomen geplant bij instituten ter herdenking van de holocaust in Michigan, Washington en Idaho. Ook de stichting van oud-president Bill Clinton in Little Rock in Arkansas, die zich onder andere inzet voor meer begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen, krijgt een jong boompje, evenals het Witte Huis.

De witte paardenkastanje bij het onderduikadres van Anne Frank aan de Keizersgracht in Amsterdam heeft zeer te lijden onder een schimmel, de dikrandtonderzwam. Er is een speciale constructie om de boom gebouwd, om te voorkomen dat die omvalt.
de Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    18-10-2009

Stichting zet 'boomagenten' in
Het Meldpunt Kappen! van de Bomenstichting en het Vara-programma Vroege Vogels zet komend kapseizoen boomagenten in. Dat lieten de stichting en het programma afgelopen zondag weten.

De agenten inventariseren per provincie de meldingen die binnenkomen over bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden en ondernemen actie, aldus Vroege Vogels.

Volgens de initiatiefnemers van het meldpunt maken gemeenten plannen waarbij onnodig veel bomen sneuvelen. Directeur Frank Naber van de Bomenstichting: "We willen meer groen op straat. Elke boom in Nederland heeft recht op een goede toekomst."

Het meldpunt gaat het nu derde seizoen in. Vorig jaar signaleerde het meer dan 100.000 bomen die bedreigd werden door de zaag of al gerooid waren. Dat aantal was veel groter dan de Bomenstichting had verwacht. Volgens haar is door de kaplust van gemeenten de afgelopen tien jaar 10 procent van de monumentale bomen uit Nederland verdwenen.

Steeds minder bomen bereiken door ingrijpen van de mens de leeftijd van honderd jaar. Lang niet alle bomen die omgehakt worden, zijn ernstig ziek, aldus de Bomenstichting.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl)    28-9-2009

Boomteler ontwikkelt fijnstoflabel voor bomen
De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de filterende werking van bomen. En dat bomen fijnstof uit de lucht filteren is nu wel bewezen en bekend. Boomteler Huverba uit Opheusden heeft de Wageningen UR gevraagd om de belangrijkste kenmerken van de afvangcapaciteit van bomen en planten op een rij te zetten en een inschatting te maken van deze capaciteit in het assortiment. Om hoveniers en aanleg en onderhoudsbedrijven hierover te adviseren wordt er een 'groen label' aan de bomen gekoppeld.

In Nederland is een zeer groot assortiment verkrijgbaar voor het inrichten van de groene ruimte. Voor de aanleg van een goed functionerende beplanting is de juiste sortimentskeuze daarom essentieel. Daarbij moet het principe 'de juiste plant op de juiste plaats centraal staan.

Uit het onderzoek blijkt dat naaldbomen, vanwege de naaldstructuur effectiever zijn in het verwijderen van fijnstof dan loofbomen. Binnen de categorie van loofbomen zijn bomen met ruwe kleverige en behaarde bladeren effectiever dan die met gladde bladeren.

"Ons advies is vooral bedoeld voor de groenvoorziening langs snelwegen en op bedrijventerreinen. Deze wegvangcapaciteit van bomen is slechts een van de kwaliteiten. Daarnaast moet de boom passen in de omgeving, schaduw geven en heeft natuurlijk invloed op de sfeer", aldus een woordvoerder van het bedrijf.
AgriHolland (http://www.agriholland.nl/)    20-9-2009

Boom van Mina kan herrijzen
De weer uitlopende wortelstronk van de op 14 juni 2007 gevelde Boom van Mina kan voor nageslacht zorgen. De scheuten kunnen door een specialist worden opgekweekt tot volwaardige platanen die genetisch identiek zijn aan de legendarische boom van de notarisdochter.

De boom sneuvelde doordat ruim twee jaar geleden een aannemer tijdens grondwerkzaamheden op het dorpsplein zoveel wortels beschadigde, dat de boom dreigde om te vallen. Besloten werd de anderhalve eeuw oude reus te kappen.

Boomgeneticus Sven de Vries van Alterra Research van Wageningen Universiteit is niet verbaasd over het uitlopen van de twee jaar geleden gerooide wortelkluit. "Platanen zijn bijna niet kapot te krijgen. Die kunnen veel mishandeling aan. Het zijn pioniers, net als wilgen en populieren. Een uitloper van die boom kan uitgroeien tot een volwaardige plataan met dezelfde eigenschappen als de gevelde boom."

Wethouder Bert van Swam vindt het idee dat de Boom van Mina kan herleven wel mooi. " Maar daar zijn de pleinproblemen niet mee opgelost."
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/)    3-9-2009

Wat is de mooiste boom van Zwolle?
Om te onderstrepen dat Zwolle een groene stad is houdt het gemeentebestuur de komende weken de verkiezing van de mooiste boom van Zwolle. Tien bomen zijn inmiddels genomineerd, maar iedereen mag zijn eigen favoriete boom naar voren schuiven onder de noemer: 'Kies uw droomboom' (zie boomverkiezing.zwolle.nl ).

Thrse Boer van De Librije verrichtte gisteren de aftrap van de zes weken durende actie en vertelde wat haar mooiste boom was. Niet geheel toevallig staat die naast het restaurant De Librije aan het Broerenkerkplein. "In de twintig jaar dat Jonnie hier zijn restaurant heeft is de boom met ons meegegroeid. Toen De Librije begon kwam hij net tot de dakgoot en nu reikt hij er al ver overheen", vertelde Thrse. "Het is een Valse Christendoorn en de doorns kunnen best gevaarlijk zijn. We waarschuwen onze gasten er voor."

Dat de boom van zich doet spreken bleek uit het verhaal van Jonnie: "Laatst kwam er zomaar een grote tak naar beneden vallen en we moeten hem zo nu en dan ook snoeien, omdat hij anders de dakpannen van het restaurant op licht".

Wethouder Hennie Kenkhuis ging in op de waardering van de Zwollenaren voor hun groene omgeving. Hij sprak onder de boom bij De Librije. "We hebben 60.000 bomen in de stad. En het is niet vanzelfsprekend dat die er zijn. We moeten er veel aan doen om dat op niveau te houden. We besteden er als gemeente miljoenen aan".

Volgens Kenkhuis had de verkiezing van Zwolle ooit tot Groenste stad van Nederland en later van Europa een verplichting geschapen.

Kenkhuis sprak de hoop uit dat veel Zwollenaren mee zullen doen met de wedstrijd en dat ze niet alleen een boom noemen, maar ook het verhaal dat ze er bij hebben. "Een boom staat nooit alleen", zei hij. "Het is vaak de plek die hem bijzonder maakt. Ik ben vooral benieuwd naar de verhalen over wat een boom bijzonder maakt."

Stadsdichter Alet Boukes droeg hierna een gedicht voor over de bijzondere bomen in Zwolle, waarna Channah van 't Riet samen met Ilse Gerritsen met hun gitaar en cello enkele nummers ten gehore brachten aan de voet van de boom aan het Broerenkerkplein. Channah had voor de gelegenheid een nummer gemaakt over bomen ('die staan maar de hele tijd stil, ze kunnen niks') onder de titel 'Waiting for spring'.
De Stentor (http://www.destentor.nl)    29-8-2009

Zeldzame Emmenopterys henryi opnieuw in bloei
Klik hier om te lezen hoe zeldzaam deze boom is, en het is werkelijk uniek dat deze nu al voor de tweede keer bloeit! Maar ook in de botanische tuin in Wageningen staat deze prachtig boom te bloeien. Uniek! Meer info: Botanische Tuinen Wageningen Universiteit
Generaal Foulkesweg 37 (geb. 351)
6703 BL Wageningen
tel. 0317 - 483182
Theo damen (en http://www.provant.be)    18-8-2009

Laatste vrijheidsboom gered
De oude vrijheidseik op De Lind in Oisterwijk blijft de komende jaren staan. De gemeente wilde de boom eigenlijk kappen, omdat hij doodziek zou zijn. Maar uit diepgaand onderzoek blijkt dat de boom stabiel genoeg is om nog een aantal jaren op eigen kracht te kunnen blijven staan.

De gemeente heeft besloten de grond rond de eik los te maken en een deel van de bodem te vervangen door een soort potgrond. Dit zou de levensverwachting van de monumentale boom moeten verlengen.

Een team van natuurliefhebbers voerde begin juni actie om de boom te behouden. De gemeente beloofde toen de vrijheidseik opnieuw te inspecteren. Vrijheidsbomen werden in het hele land geplant na de Franse invasie van 1795.

De Franse revolutionaire legers brachten hier hun boodschap van 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' en verjoegen de gehate Oranje-Nassaus, onder wie de feitelijke machthebber toen in Nederland: stadhouder Willem de Vijfde.

Republikeinse sympathisanten vierden het gedwongen vertrek van het staatshoofd door in dorps- en stadscentra bomen te planten. Aan de bomen werden kleurrijke linten en slingers vastgemaakt en er werd omheen gedanst. Volgens oude archieven is de Oisterwijkse vrijheidsboom geplant op of rond 19 oktober 1794.

De ruim twee eeuwen oude boom verkeert al langer in slechte staat. De gemeente nam in 2006 nog maatregelen omdat de boom er slecht aan toe was. Hij groeide slecht en daarom werd de grond verbeterd en kwam er gras onder.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl)    11-8-2009

The Lorax speaks for the trees
Illumination Entertainment en Universal Pictures slaan de handen in elkaar. Cinco Paul en Ken Daurio, het schrijversduo dat aan het script van Horton Hears a Who werkte, zullen samen met regisseur Chris Renaud (Despicable Me, Ice Age's No Time for Nuts) aan een nieuwe verfilming werken van The Lorax, een creatie van Dr. Seuss. De Amerikaanse schrijver is de geestelijke vader van populaire jeugdboeken zoals The Cat in the Hat, How the Grinch Stole Christmas en Horton Hears a Who. Allemaal werden ze al verfilmd: de eerste was een speelfilm met Mike Myers, de tweede had Jim Carrey met een kerstmuts op en de derde werd een animatiefilm met de stem van Steve Carell.

The Lorax is het volgende Seuss-project dat een verfilming krijgt. Het bijna veertig jaar oude boek gaat over een thema dat de voorbije jaren steeds belangrijker is geworden: het milieu. Achter een grote snor schuilt de Lorax, een wezentje dat het opneemt voor de bomen die door een harteloze ondernemer worden geveld. Dat is een ramp, want met de bomen verdwijnen ook alle dieren die in, op, onder of tussen de bomen wonen. Dus spreekt de Lorax vrijuit:

"I am the Lorax. I speak for the trees.
I speak for the trees, for the trees have no tongues.
And Im asking you, sir, at the top of my lungs.
Oh please do not cut down another one."

De wollige bomen die hij wil beschermen, de zogenaamde 'truffala trees', zijn haast identiek aan de pluizige bloemetjes uit Horton Hears a Who (zie afbeelding). Hopelijk behouden de scriptschrijvers zoveel mogelijk van Dr. Seuss' eigen stijl. De rijmpjes in zijn boeken zijn vaak erg leuk geschreven en het zou zonde zijn om dit niet in de film te verwerken. Al zal de film wellicht meer 'gewone' dialogen bevatten dan wat er in het boek staat. The Lorax verscheen in 1972 al eens eerder in animatievorm in een televisieaflevering van 25 minuten. Onderaan in dit bericht kun je het openingsfragment van deze special bekijken.

Het boek wordt vaak beschouwd als een aanklacht tegen de oprukkende industrialisatie en de daarbij horende vervuiling. Wordt The Lorax dan een animatiefilm met een boodschap? Ach, was Happy Feet dat ook niet een beetje? Veel zal afhangen van waar de klemtoon in de film ligt.

Een film vol goede bedoelingen? Al Gore heeft z'n tickets vast al besteld. De film wordt in 2012 verwacht op 2 maart, de dag waarop de inmiddels overleden Theodor Seuss Geisel in 1904 ter wereld kwam.

Fragment The Lorax uit 1972
Door Seppe op Animatie.blog.nl (http://animatie.blog.nl)    4-8-2009

Zeldzame Chinese boom in bloei in Arboretum Kalmthout
De zeldzame Chinese boom Emmenopterys henryi gaat in Arboretum Kalmthout opnieuw bloeien. In de 150 jaar oude botanische tuin zal het pas de derde keer zijn dat deze boom bloeit, het wordt de vijfde grote waarneming in Europa. De bloei kondigt zich deze keer spectaculairder en grootser dan ooit aan, er zijn immers meer bloempluimen dan alle voorgaande bloeiperiodes bij elkaar. Een bloeiende Emmenopterys blijft een unieke en bijzondere gebeurtenis, niet alleen voor botanici maar zeker ook voor iedere tuin- en plantenliefhebber is het een niet te missen hoogtepunt. Ook al dateert de vorige bloeiperiode van niet zo lang geleden, het blijft erg onzeker wanneer deze boom gaat bloeien, met een beetje pech moet men er al gauw 20 jaar of langer op wachten!
http://www.wijwetenalles.nl    25-7-2009

Gezocht: nieuwe oudste boom van Vlaanderen
De inwoners van Kortessem in het Belgische Limburg rouwen om hun Onze-Lieve-Heerboom, de oudste boom van Vlaanderen. Die werd dit weekend (red:18/19 juli 2009) omvergeblazen door een windhoos. De strijd om welke gemeente nu de oudste boom bezit kan beginnen.

Al veel langer dan jaar en dag is de Onze-Lieve-Heerboom van Kortessem in Zuid-Limburg een Begrip, met hoofdletter. De eik was het oudste levende monument van het land. 'Geplant rond het jaar 800', wilde de overlevering. Al is dat volgens dendrologen, boomdeskundigen, met een hl natte vinger geschat. Hij hing nog met haken en ogen aan elkaar. Een schors met wat zaagsel en n tak met bladeren die ook nog eens 'op miraculeuze wijze' vruchten droeg.

Woorden schoten dus te kort om de heroek van de Onze-Lieve-Heerboom te beschrijven. Meer dan duizend jaar oud, d ontmoetingsplaats van de Bokkenrijders, de schelmenbende die een paar eeuwen geleden Zuid-Limburg de stuipen aan joeg. Er was een tijd dat men in de uitgeholde boom zelfs een terrasje kon zetten...

Maar nu is hij niet meer. De kranige knar heeft het vorig weekend moeten afleggen tegen een straffe windstoot. Kortessem is in rouw en ziet met lede ogen ramptoeristen af en aan rijden die wat zaagsel of een takje of stukje vermolmde pulp van hun boom halen. Het schijnt dat dat geluk brengt.

Dendrologen rouwen mee, want alweer is een fraai botanisch exemplaar verdwenen. Niet dat de Onze-Lieve-Heerboom van Kortessem bovenaan hun ranglijst van superbomen stond. Daarvoor was hij al wat te ver heen. Een boom hoort een fraai wortelgestel, een stam en een kruin te hebben. Die van Kortessem was te gammel geworden. Niet genoeg gespaard door de tijd. Hij was niet mooi oud, eerder een besje met een bochel en nog n gelige tand. Maar hij was wl belangrijk, getuige zijn titel van Oudste Levende Monument.

Hoe oud hij precies was, kan geen mens met precisie zeggen, maar dat hij NIET dateert van het jaar 800 staat wel vast. In Belgi is geen enkele boom ouder dan duizend jaar, al zullen er verschillende gemeentebesturen zijn die op hun website en in hun toeristische folders dat toch beweren. De Onze-Lieve-Heerboom van Kortessem was ongeveer zeven- of achthonderd jaar oud. In normale omstandigheden is het makkelijk om de leeftijd van een gevelde boom te achterhalen. Je telt gewoon de ringen in de doorgezaagde stam.

Maar moeilijker wordt dat als die stam niet veel meer is dan een schors en vermolmde wakke spons. Dendrologen baseren zich voor een leeftijdschatting in dat geval op gelijkaardige bomen, van dezelfde omvang en met dezelfde karakteristieken. Dat geldt voor zo goed als lle oude bomen in Belgi. Vandaar dat het quasi uitgesloten is om n boom uit te roepen tot oudste. En dus doen plaatselijke toeristische diensten dat maar in de plaats van de boomkenners.

Door het heengaan van de Onze-Lieve-Heerboom van Kortessem dingen nog drie stronken naar de titel van 'oudste boom'. De eerste is de Gros Chne in het Waalse Liernu, die als aardigheid een aantal dakpannetjes kreeg ingeplant om hem niet te laten uitspoelen door de regen. Zijn leeftijd schommelt, naargelang de bron, van zes- tot achthonderd jaar. Een tweede kandidaat is geen eik maar een taxus, die in Hamme-Mille staat in Waals-Brabant. Die zou rond 1232 zijn geplant. De oudste knoest volgens de meeste boomkenners zou de eik Charles-Henri bij het kasteel van Hex bij Tongeren zijn, op een steenworp van de Onze-Lieve-Heerboom in Kortessem. Die eik is minstens achthonderd jaar.
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be)    23-7-2009

Kreta wil olijfbomen redden
Wetenschappers gaan honderden olijfbomen op het Griekse eiland Kreta proberen te redden.

De soms eeuwenoude bomen dreigen gekapt te worden omdat de prijs van olijven flink is gedaald. De onderzoekers zetten alle bomen die behouden moeten blijven, in een databank.

De directeur van de Kretenzer School voor Landbouwkunde zei woensdag een lijst te gaan maken met alle monumentale bomen. "We willen ook de leeftijd van de olijfbomen vaststellen", aldus Dimitris Lidakis, die samenwerkt met ongeveer dertig stichtingen.

Olijven zijn eeuwenlang een belangrijke bron van inkomen geweest voor de bewoners van Kreta. Nu de prijzen zijn gedaald, worden veel bomen gekapt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Volgens Lidakis is een klein aantal olijfbomen op Kreta meer dan duizend jaar oud.
Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/)     17-7-2009

Muziekcompositie voor Sambeekse lindeboom
Als ode aan de eeuwenoude Sambeekse lindeboom heeft de Nijmeegse componist Jan Bosveld het muziekstuk Ygdrasill geschreven.
Harmonie Semper Unitas uit Sambeek voert morgenvanavond (vrijdag 17 juli 2009) de compositie voor het eerst uit tijdens een speciaal openluchtconcert onder de lindeboom aan de Grotestraat. Ygdrasill betekent in de Noordse mythologie levens- of wereldboom.

De Sambeekse lindeboom behoort in Nederland tot de oudste in zijn soort. Deskundigen schatten dat de boom tussen de 400 en 500 jaar oud is. Het is in elk geval wel de dikste linde van Nederland met een stamomvang van 7,75 meter.

De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/)    16-7-2009

Mag je een romantisch hart in een boom kerven?
Als het je eigen boom is: ja. Want er bestaat niet zoiets als een wetgeving op wreedheid jegens bomen zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor dieren. Als het andermans boom is of een boom behorend tot het openbaar domein, mag je dus geen hart kerven omdat je hierdoor schade toebrengt aan andermans eigendom of aan het openbaar domein.

"Het is verboden andermans roerende of onroerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Het is verboden in de parken en openbare hovingen banken, bomen, planten of struiken te beschadigen of takken en bloemen af te rukken, of ieder ander voorwerp te beschadigen", lees je in de politiecodex. Je loopt dus wel degelijk risico wanneer je op heterdaad wordt betrapt door een politieambtenaar met weinig aanleg voor romantiek.
Nieuwsblad.be (http://www.nieuwsblad.be)    11-7-2009

Wilde fruitbomen dreigen uit te sterven
De wilde bomen waarvan onze hedendaagse appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen afstammen, dreigen uit te sterven. Daarvoor hebben wetenschappers gewaarschuwd, meldde de Britse omroep BBC donderdag.

De bomen groeien in de wouden van Centraal-Azi, waarvan de laatste vijftig jaar 90 procent is vernietigd, zegt de internationale natuurbeschermingsorganisatie Fauna & Flora International.

De organisatie heeft een 'rode lijst' opgesteld van 44 boomsoorten in Kirgizi, Kazachstan, Oezbekistan, Toerkmenistan en Tadzjikistan die dreigen uit te sterven. Volgens Antonia Eastwood, leidster van de onderzoekers die de lijst hebben opgesteld, betreft het een ''unieke plek van soortenverscheidenheid in de wereld''.

Veel van de bomen waarvan onze fruitsoorten afstammen, komen alleen in Centraal-Azi voor. ''Het is er erg bergachtig en droog, zodat vele soorten zeer goed bestand zijn tegen koude en droogte. Veel van ons fruit berust op een zeer smalle genetische basis'', zegt Eastwood.

Zij waarschuwt dat de mensheid ''gezien de bedreigingen die ziekten en het veranderend klimaat voor onze voedselvoorziening betekenen'' misschien naar deze soorten moet terugkeren en ze moet opnemen in een teeltprogramma van fruitbomen.

Kazachstan en Kirgizi gelden als de landen waar bekende appelsoorten als de red en de golden delicious vandaan komen.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    8-5-2009

Het ontstaan van bastknobbels bij bomen blijft onduidelijk
Het blijft onduidelijk hoe bastknobbels bij bomen kunnen ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van Bomenwacht Nederland in Capelle aan den IJssel. Wel is uit inventariasatie gebleken dat de bastknobbels niet worden veroorzaakt door groeiplaatsproblemen, bacterin of schimmels. Hiermee ondersteunt de inventarisatie bevindingen van Wageningen UR. Het zou kunnen zijn dat de zon er iets mee te maken heeft, aangezien hoger in de kronen van bomen onder het bladerdek minder bastknobbels worden aangetroffen. Vervolgonderzoek blijkt dus noodzakelijk. Boomkwekers hebben al laten weten te willen aansluiten bij eventueel vervolgonderzoek, aangezien bomen met bastknobbels mogelijk minder waard zijn bij de verkoop.

Bomenwacht Nederland heeft 3.500 bomen gecontroleerd op het terrein van de Universiteit van Utrecht. Hier staan bomen van allerlei soorten en maten door elkaar. Ook de standplaatsen van bomen zijn verschillend, sommigen staan in gazons, terwijl andere bomen langs bestrating staan.

Uit de inventarisatie bleek dat op een groot deel van de bomen bastknobbels voorkomen. Op bomen met een gladde schors, zoals linde, es en beuk werden meer knobbels aangetroffen dan op bomen met een grove schors zoals plataan, iep en populier. De bastknobbels zijn gevonden op zowel bomen met een goede als slechte conditie.
AgriHolland (http://www.agriholland.nl/)    11-4-2009

Bomen gezegend voor Rome
De boomkwekerijproducten die tijdens het Urbi et Orbi op het Sint Pietersplein in het Vaticaan zullen staan, zijn maandag 6 april tijdens het laden in Boskoop door pastoor Dick van Klaveren gezegend.

Op 12 april zal de paus in het Vaticaan duizenden mensen toespreken. Voor de 24e keer zullen duizenden bloemen en struiken van Nederlandse bodem het Sint Pietersplein tijdens de pauselijke paasboodschap sieren.

Bekijk hier het filmpje van Westonline

De Boomkwekerij (http://www.deboomkwekerij.nl/)    8-4-2009

Telgen lindeboom vandaag terug op de Heuvel
De drie nazaten van de oude Tilburgse lindeboom worden donderdagochtend (red: 26 maart 2009) om 9 uur teruggeplaatst op de Heuvel.

De drie boompjes, die samen n boom gaan vormen, worden neergezet op de oude plek van het standbeeld van Willem II. De oude linde werd in 1994 gekapt. Tilburgers wilden massaal dat de linde terugkeerde op het plein, dat momenteel wordt heringericht.
Brabants Dagblad (http://www.brabantsdagblad.nl)    26-3-2009

100.000 kinderen planten bomen
Het is weer de derde woensdag van maart, tijd voor de Nationale Boomfeestdag. Om dat te vieren worden er vandaag bomen geplant door ongeveer 100.000 kinderen, belangrijke politici en een Jordaanse prins. De bomen worden geplant op een gebied dat net zo groot als 40 voetbalvelden.

Boomfeestdag wordt al meer dan 50 jaar gevierd. De organisatie wil dat ieder kind in Nederland in ieder geval n keer in zijn of haar leven een boom plant. Zo moeten kinderen leren waarom bomen belangrijk zijn. Op alle Nationale Boomfeestdagen bij elkaar zijn al meer dan 10 miljoen bomen gepland.

En waarom zijn bomen dan precies belangrijk? Bomen zijn een plek om te wonen voor dieren, ze houden de grond stevig, vangen regenwater op en maken zuurstof. Vooral dat laatste is belangrijk. Mensen hebben zuurstof nodig om te kunnen leven en bomen maken zelfs zuurstof van stoffen die slecht zijn voor het milieu. Volgens de organisatie ziet de wereld er trouwens ook gewoon mooier uit met bomen en worden mensen er rustig van. Vandaag zie je meer over Nationale Boomfeestdag in het Jeugdjournaal.
NOS Jeugdjournaal (http://www.nos.nl/jeugdjournaal/)    18-3-2009

Lente zes weken later dan vorig jaar
De lente komt dit jaar maar langzaam op gang. Planten als speenkruid, gele kornoelje en sleedoorn liggen gemiddeld zes weken achter op de ontwikkeling in 2008. Dat was wel een jaar met een extreem vroege lente.

Door de kou van de afgelopen maanden verschilt de ontwikkeling van het voorjaar nauwelijks met het gemiddelde begin van de lente twintig jaar geleden. Met dat in het achterhoofd is 2009 eigenlijk een normaal jaar. De helft van de Nederlanders moet waarschijnlijk tot na 23 maart wachten voordat de eerste gele boterbloemetjes te zien zijn. De komst van de bloesem van de sleedoorn voorspelt de Natuurkalender rond 14 april. De organisatie presenteerde het jaaroverzicht van over 2008 op 1 maart, het begin van de meterologische lente, in het VARA-Radioprogramma Vroege Vogels.

Tekenen van het voorjaar zijn wel steeds meer aanwezig in de natuur, zo beginnen de krokussen en narcissen te bloeien en staan hazelaars volop in bloei. Elzenbomen zullen kort hierop volgen en pollen loslaten.

Hoe de natuur zich de komende tijd verder ontwikkelt is te volgen op natuurbericht.nl
Tuin&Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl)    5-3-2009

Alphenaar maakt filmpje over zieke bomen
Een Alphenaar heeft voor een wedstrijd van milieudefensie een filmpje van een minuut gemaakt waarmee hij hoopt te winnen. Zijn filmpje gaat over de vraag waarom zoveel bomen ziek worden. In de 60 seconden van de Alphense Hennie Tuithof gaat het over de snelle toename van zieke bomen. Tuithof weet vrijwel zeker dat dat komt door de grote hoeveelheid straling van zendmasten.

Voor de wedstrijd moeten mensen aangeven wat voor hen een eerlijke, groene wereld is. De winnaar mag over zijn onderwerp een lange film maken.

Bekijk het filmpje hier

Radio TV West (http://leiden.westonline.nl/)    5-3-2009

Afrikaans woud neemt steeds meer CO2 op
Afrikaans tropisch regenwoud is een belangrijk 'afvoerputje' voor CO2 in de atmosfeer. Dat schrijven onder andere Nederlandse wetenschappers in Nature.

De onderzoekers laten zien dat tropische regenwouden wereldwijd jaarlijks 4,8 miljard ton CO2 absorberen. De Afrikaanse tropische bossen blijken daarvan 1,2 miljard ton op te slaan.

Wereldwijd absorberen tropische regenwouden eenvijfde van de totale CO2 uitstoot, veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Ongeveer eenderde van al het tropisch regenwoud groeit in Afrika.

Jan Reitsma van ecologisch adviesinstituut Bureau Waardenburg werkte mee aan het onderzoek. "We wisten al dat bijvoorbeeld het Amazonegebied erg belangrijk is voor de opslag van CO2. Maar dit is de eerste keer dat we langdurig keken naar de Afrikaanse bossen", zegt hij.

Het onderzoek liep veertig jaar. Reitsma: "We labelden de bomen en bepaalden om de zoveel tijd de biomassa door de lengte, diameter en dichtheid van het hout op te nemen. Hieruit leidden we af hoeveel koolstof een boom opnam in die periode."

In de loop van de jaren groeiden de bomen in de Afrikaanse regenwouden steeds sneller: ze namen dus ook meer koolstof op. In 2007 absorbeerden de bomen gemiddeld 0,63 ton meer koolstof per hectare per jaar dan in 1968. Dezelfde toename is te zien in het Amazonewoud.

De wetenschappers speculeren dat de hogere absorptie te maken heeft met de toegenomen concentratie CO2 in de lucht, deze werkt als 'mest'.
de Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    20-2-2009

Het bedje voor de nieuwe lindeboom is gespreid
Het drainagesysteem is klaar. De aan- en afvoer van water en meststoffen wordt via de allermodernste technieken geregeld.

En ook het plantgat ligt klaar om gevuld te worden. Voor de nazaat van de vroegere lindeboom op de Tilburgse Heuvel is het bedje gespreid. Bij de herinrichting van het plein lijken alle voorwaarden aanwezig om de boom in volle pracht te laten uitgroeien.
Brabants Dagblad (http://www.brabantsdagblad.nl)    7-2-2009

Wederom bevestiging heilzame werking groen
Elk ziekenhuis moet een binnentuin hebben en wijken en steden dienen groener te worden ingericht. Dit stelt Jolanda Maas in haar onderzoek 'Vitamine G' waarin wederom de heilzame werking van groen op de gezondheid wordt aangetoond.

Maas is onderzoeker bij NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, en promoveert 20 februari aan de Universtiteit Utrecht. Uit haar onderzoek blijkt dat mensen met een groene woonomgeving minder vaak de huisarts bezoeken voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, COPD (Chronische bronchitis en longemfyseem) en duizeligheid.

Dit komt volgens Maas doordat mensen die meer tijd doorbrengen in een groene woonomgeving sneller herstellen van stress. "Ziekte of het overlijden van een naaste hebben bij mensen die 'groen' wonen minder effect op hun gezondheid." Daarom vindt Maas dat groen meer is dan een luxeproduct. Er moet volgens haar meer aandacht komen voor groen in de leefomgeving bij het inrichten van wijken en steden. En de Nederlandse gezondheidszorg moet groen actiever inzetten voor de gezondheid van patinten.

Voor dit onderzoek zijn resultaten van de Tweede Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartsenpraktijk (NS2) gecombineerd met gegevens van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN4) om de hoeveelheid groen in de directe leefomgeving te berekenen.
Tuin&Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl)    5-2-2009

Meer bomen dood in oerbossen VS
De boomsterfte in het westen van de Verenigde Staten is sinds 1955 meer dan verdubbeld. Dat zeggen wetenschappers van onder andere het onderzoeksinstituut United States Geology Survey in Science.

De wetenschappers analyseerden statistieken over boomsterfte in door mensen en rampen onverstoorde 'oerbossen' die meer dan tweehonderd jaar oud zijn.

De onderzoekers vermoeden dat opwarming van het klimaat de sterfte veroorzaakt. Tussen 1970 en 2006, de periode waarin de meeste van de waarnemingen liggen, steeg de temperatuur in het westen van de VS met 0,3 tot 0,4 graden Celsius per decennium. Bomen zouden hierdoor meer blootstaan aan droogte en aan sommige soorten ongedierte.

De toegenomen sterfte kan volgens de studie niet worden toegeschreven aan verouderende bossen en onderlinge competitie van bomen om voedingsstoffen. De waargenomen trend geldt namelijk voor bomen van alle soorten, leeftijden en groottes.

De bossen groeien bovendien op diverse hoogteniveaus en hebben uiteenlopende brandgeschiedenissen bosbranden benvloeden de vruchtbaarheid van bosgrond in positieve zin.
de Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    24-1-2009

Oude Dame mag blijven
De monumentale esdoorn die in Ammerstol op de dijk staat hoeft niet gekapt te worden. Dat is de uitkomst van nader onderzoek door het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en overleg tussen onder meer gemeente Bergambacht, provincie en het hoogheemraadschap.

'De Oude Dame', zoals de beeldbepalende boom ook wel wordt genoemd, is 125 jaar oud en een baken voor Ammerstollenaren en de hele nabije omgeving.

Vanwege de plannen voor dijkverzwaring tussen Schoonhoven en Bergambacht moeten vele bomen verdwijnen. De esdoorn stond ook op de nominatie om gekapt te worden, maar vele partijen hebben zich ingezet om de boom te behouden. De Stichting Ongeruste Dijkbewoners Lekstreek uit Ammerstol, is zo'n partij. Voorzitter Frans IJsselstijn hield tijdens de zitting van bij de Raad van State van 15 januari waarin verschillende beroepschriften werden behandeld, nog een warm pleidooi om de Oude Dame te laten staan. Dit blijkt nu inderdaad mogelijk omdat de belangrijkste wortels van de esdoorn door het aanbrengen van een diepwand, nodig voor de dijkversterking, niet worden doorgesneden. De diepwand wordt met aangepast materieel aangebracht. "Dat is wat we steeds beweerd hebben. Dat het mogelijk moest zijn om aangepast een damwand neer te zetten. Geweldig dat dit nu gebeurt. Dat de boom behouden blijft is prachtig," aldus IJsselstijn.
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl)    23-1-2009

Vondst van Parrotias in Delftse Hout
Tot zijn verrassing heeft de Delftse bomendeskundige Ben Lemmers twee exemplaren van de Parrotia persica ontdekt langs het Bieslandsepad in de Delftse Hout. Zeldzame bomen die verwant zijn aan de bekendere toverhazelaar. Hij gaat zijn vondst melden bij de Bomenstichting, want die heeft pas vijf exemplaren in Nederland geregistreerd.

"Heel apart," noemt Lemmers zijn vondst. "Je vraagt je toch af hoe ze daar komen. Wie heeft ze daar aangeplant?" Toch is de Parrotia persica, die zich al in het vroege voorjaar in rode bloemen hult, niet zo bijzonder als hij denkt, zegt Delftenaar Van Mourik, die in 2006 de gids 'Langs bijzondere Delftse bomen' uitbracht. De bomen staan in het arboretum, zegt hij. De website bevestigt zijn gelijk.

Volgens Van Mourik komt de boom, die om zijn afbladderende stam en om zijn herfstkleuren bekend staat, vaak voor in parken. Els Couenberg van de Kring Praktiserende Boomverzorgers bevestigt dat de struikvormige boom veelvuldig in parken staat, waar veel ruimte is om in de breedte te groeien. In het Amsterdamse Westerpark staat een exemplaar van 1891, in het Oosterpark eentje uit 1895. "Het zijn echte parkbomen."

Dat de Bomenstichting desondanks slechts melding maakt van vijf exemplaren, komt volgens Couenberg omdat alleen speciale bomen ouder dan 80 jaar worden beschreven. Grote gemeenten houden een eigen lijst bij. Toch noemt Couenberg de vondst vrij uniek.
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl)    14-1-2009

Gaten in oerwoud niet gevaarlijk
Kale plekken in regenwouden worden niet vanzelf groter en vormen dus geen bedreiging voor het voortbestaan van het regenwoud als geheel.

Gaten in tropisch regenbos zijn niet besmettelijk. De bomen rond open plekken vallen niet eerder om dan bomen elders in het bos. Integendeel, ze staan juist steviger. Dat concluderen bosecologen van de Universiteit Wageningen, die vijf jaar lang zon zesduizend bomen in de gaten hielden, verspreid over twaalf hectare tropisch bos in het binnenland van Frans Guyana.

Het tropisch regenwoud heeft de reputatie een uiterst kwetsbaar ecosysteem te zijn. Eenmaal beschadigd zou het onvermijdelijk ten onder gaan. Onderdeel van deze angst is de opvatting dat het oerwoud al gevaar loopt zodra er open plekken ontstaan. Uit Amerikaans onderzoek zou zijn gebleken dat bomen die langs open plekken stonden scheve kronen kregen doordat hun takken naar het licht groeien. En scheefgegroeide bomen zouden eerder omvallen.

De Wageningse onderzoekers brachten alle open plekken in kaart en gingen vervolgens na hoe de omringende bomen het deden. Ook keken ze of omvallende bomen rond open plekken grotere gaten in het kronendak sloegen dan omvallende bomen ver weg van open plekken. Uit hun analyse bleek dat bomen rond open plekken juist een kleinere kans hebben om te vallen. Ze vermoeden dat het extra licht de bomen sterker maakt, en mogelijk dieper doet wortelen, waardoor het risico om te vallen (vanwege scheefgroei) juist iets minder wordt. De beste voorspeller van het risico om te waaien is de diameter van een boom. Hoe dikker, hoe groter de kans om te vallen. Ongeacht de standplaats.
DePers.nl (http://www.depers.nl/)    10-1-2009

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op de uitkomsten van de VN-klimaattop.
Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op de uitkomsten van de VN-klimaattop. Die was zaterdag in het Poolse Poznan zonder veel concreet resultaat geindigd. Ook landen met een snel groeiende economie zoals India hadden gehoopt op meer steun voor hun verdere milieuvriendelijke ontwikkeling.

De belangrijkste uitkomst van Poznan is dat er meer bijeenkomsten over de opwarming van de aarde nodig zijn om eind volgend jaar in Kopenhagen overeenstemming te bereiken over een opvolger van het zogeheten Kyoto-protocol tegen het broeikaseffect, dat in 2012 afloopt.

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) had er een goede financile basis moeten worden gelegd voor het implementeren van schone technologie in landen als India en China. Klimaatproblemen kunnen volgens de natuurorganisatie alleen daadwerkelijk worden aangepakt als er een gedegen financieel en technologisch partnerschap komt tussen die landen en het Westen. In Poznan kon echter geen overeenstemming worden bereikt over meer geld voor dit soort samenwerking. Ook Greenpeace en Oxfam Novib toonden zich teleurgesteld.

De 192 landen die in Poznan twee weken hebben onderhandeld, werden het er wel over eens dat ontwikkelingslanden makkelijker toegang moeten krijgen tot het reeds bestaande hulpfonds waarmee ze zich kunnen aanpassen aan de klimaatveranderingen. Het fonds bestaat weliswaar al, maar het geld kon tot dusver nog niet worden opgenomen.

Over harde afspraken over de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen is geen overeenstemming bereikt. Er was voorgesteld de verlaging van de broeikasgassen tot 2020 concreet vast te leggen op een percentage tussen de 25 en 40. Ook in de strijd tegen de vernietiging van bossen werd geen nieuw akkoord bereikt. De afspraken van de klimaatconferentie in Bali in 2007 blijven gelden.

Namens Nederland nam minister Jacqueline Cramer (Milieu) deel aan het overleg. Zij en andere vertegenwoordigers van westerse landen noemden het overleg vrijdag nog hoopvol.

Vrijdag hield de Amerikaanse Nobelprijswinnaar en voormalig vicepresident Al Gore nog een vlammend betoog, waarbij hij alle regeringen opriep om hun doelen voor de vermindering van de uitstoot van CO2 aan te scherpen. Gore is adviseur van de toekomstige president Barack Obama, van wie veel meer wordt verwacht op milieugebied dan van zijn voorganger George Bush. Obama heeft aangekondigd dat hij de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 wil terugbrengen naar het niveau van 1990, een reductie van 17 procent.

De leiders van de EU-landen werden het vrijdag in Brussel wel eens over een pakket ingrijpende maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken. De kern daarvan is dat de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent is teruggedrongen. De EU hoopt dat de maatregelen een stimulans zijn voor andere landen.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl)    14-12-2008

Minister Verburg doet oproep aan gemeenten n inwoners: wees zuinig op bomen
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) roept burgers op om alert te zijn op plannen van gemeenten die bomen willen kappen. Tegelijkertijd wil zij dat gemeenten ruim aandacht aan groen besteden. "Want n boom vangt de fijnstof-uitstoot op van 3000 autokilometers. Groen levert heel dus veel op voor gemeenten en vooral voor de inwoners", aldus de minister van LNV in 'Vroege Vogels'.

Burgers, die signaleren dat er bomen gekapt gaan worden, roept zij op om naar de gemeente te stappen om te vragen of de kap echt nodig is en of er weer nieuw groen aangeplant gaat worden. "Soms is het nodig om bomen te kappen, maar dan moeten er wel nieuwe aangeplant worden". Van Verburg mag een gemeente wat het aantal bomen betreft er per saldo nooit op achteruitgaan.

Minister Verburg doet tegelijkertijd ook een oproep aan Annemarie Jorritsma, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Jorritsma zou volgens Verburg het belang van groen en bomen bij gemeentebesturen onder de aandacht moeten brengen. Gemeentehuizen zouden hun deuren moeten openzetten voor inwoners om mee te praten en mee te denken over de kapplannen.

De minister deed deze oproep naar aanleiding van het door Vroege Vogels en de Bomenstichting opgerichte 'Meldpunt Kappen'. Bij dit meldpunt, op de website van Vroege Vogels, kan iedereen melding maken van boomkapplannen van gemeenten. De inventarisatie leverde dit voorjaar het aantal van 100.000 bomen op die in heel Nederland op de nominatie stonden om te verdwijnen.

In dezelfde uitzending maakte minister Verburg bekend dat zij 80.000,- toekent aan de Bomenstichting voor het project 'Hoera, een burgerinitiatief!'. Dat project is bedoeld om de communicatie tussen lokale overheden en burgers te verbeteren en om te stimuleren dat burgers makkelijker met initiatieven kunnen komen op het gebied van groen en bomen.
Vroege vogels (http://vroegevogels.vara.nl)    7-12-2008

Tilburg kapte geliefde esdoorn in de nacht
Commotie over een boom in Tilburg. Het gemeentebestuur heeft in de nacht van woensdag op donderdag (red: 26-27 nov jl.) een dertig jaar oude zilveresdoorn laten kappen op een karakteristiek pleintje in de binnenstad. Dinsdag hadden actievoerders zich nog verschanst in de boom om kap te voorkomen. "Weer een stukje authentiek Tilburg verdwenen", briesen de tegenstanders, onder wie LST-raadslid Hans Smolders. "Het besluit is democratisch tot stand gekomen en er komt een monumentale boom van dezelfde omvang voor terug", zegt PvdA-wethouder Jan Hamming.

De omgehakte esdoorn stond op de Vijfsprong, een pleintje dat vooral vanwege de onoverzichtelijke verkeerssituatie heringericht wordt. Twee straten worden meer rechtdoor getrokken, er komt meer ruimte voor terrassen en een naburig parkje wordt groter. "Een eerder plan werd afgekeurd, maar dit is een goed herinrichtingsplan. De gemeenteraad heeft het goedgekeurd. Alle procedures zijn doorlopen", aldus Hamming.

De kapvergunning was onherroepelijk. Maar toen het moment daar was, kwam er toch flink verzet. Dinsdag wisten zo'n twintig actievoerders de houthakkers van de gemeente tegen te houden. De Stichting Behoud de Vijfsprong wierp zich op als pleitbezorger van 'beschermd stadsgezicht'. Het pleintje, waaraan het bekende Tilburgse caf Langenboom ligt, is een pittoreske oase in een verder nogal saaigrijze betonnen binnenstad.

Om geweld te voorkomen blies de gemeente de omstreden kap dinsdag af. Maar donderdag in het holst van nacht sloegen de gemeentewerkers toe, terwijl de meeste tegenstanders op een oor lagen. Onder politiebewaking werd de esdoorn omgehakt. Enkele uren daarvoor had Smolders samen met de andere oppositiepartijen nog een spoeddebat aangevraagd. Hij noemt de kap absurd: "Eerst wilde de gemeente de esdoorn kappen omdat die ziek was, daarna omdat die het gebouw zou optillen en nu weer omdat de boom niet in het uniforme stadsbeeld past."

Wethouder Hamming begrijpt dat er verschillende meningen zijn over de kap en dat de emoties hoog oplopen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad heeft ermee ingestemd en volgens de experts was verplaatsing van de oude boom niet mogelijk. Hamming: "We willen de binnenstad graag mooi maken. Het wordt een hartstikke mooi plein, met een nieuwe monumentale boom."
de Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    28-11-2008

Actievoerders ketenen zich vast aan boom
Demonstranten hebben dinsdag actie gevoerd om de kap van een veertig jaar oude Esdoorn in het centrum van Tilburg tegen te houden. Drie personen hadden zich aan de boom vastgeketend.

De gemeente wil de boom kappen om het plein opnieuw te kunnen inrichten. Een woordvoerder laat weten dat de vergunning al is afgegeven en dat de kap daardoor onvermijdelijk is. Stichting Behoud de Vijfsprong wil dat de historische boom blijft waar hij staat. Twee mensen hadden zich boven in de takken vastgeketend. Twee anderen hadden zich onderaan de stam vastgebonden. De kap zal in ieder geval een aantal dagen worden uitgesteld.
Hart van Nederland (http://www.hartvannederland.nl)    27-11-2008

Dit jaar een 'normale' ontwikkeling van de herfst
De ontwikkeling van de herfst ligt dit jaar op het normale schema. Rond deze tijd zijn vrijwel overal in het land zomereiken en beuken te vinden die volledig verkleurd zijn. Een groot aantal boomsoorten verliezen deze dagen de laatste bladeren. De paar nachten met nachtvorst vorige week hebben de verkleuring van de bladeren en de bladval een extra zetje gegeven. De normale ontwikkeling van de herfst is in overeenstemming met de ontwikkeling van de temperatuur. Die is deze herfst tot nu toe ook vrijwel normaal.

De gemiddelde temperatuur vanaf het begin van de meteorologische herfst (1 september) ligt op 12,1 graden Celsius. Dit is maar een tiende graad lager dan het gemiddelde vanaf 1901. Op basis van deze temperatuur verwachten we een normale ontwikkeling van de herfst . Als we de waarnemingen die tot nu toe bij De Natuurkalender zijn binnengekomen bekijken lijkt dit ook te kloppen. In een normaal jaar zoals dit jaar vallen in de laatste week van oktober de laatste bladeren van een groot aantal boom- en struiksoorten. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de vlier, de sering, de walnoot, het peperboompje, de meidoorn, de linde, de lijsterbes, de es, de bosbes, de iep, de populier, de plataan en de jasmijn. Het is niet zo dat van al deze bomen tegelijkertijd al het blad van de bomen valt. Er zit namelijk een grote variatie tussen individuele bomen, zelfs als ze direct naast elkaar staan. De ene es kan al het blad al verloren zijn terwijl de es ernaast nog volop in blad kan staan. De bladverkleuring en bladval gaat daarom ook de komende weken volop door. Doordat echter zoveel bomen en struiken nu hun vaak schitterend gekleurde bladeren verliezen zal het landschap er over een a twee weken een stuk kleurlozer uitzien. Zeker als de wind het aankomende weekend volgens de verwachting wat verder aantrekt kan het snel gaan.

Er zijn echter ook diverse bomen en struiken waarvan het einde van de bladval gemiddeld genomen een tot drie weken later is dan de hierboven genoemde soorten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om acacia, beuk, zomereik, framboos, gouden regen, hazelaar en berk meestal wat later zijn dan de hierboven genoemde soorten. Zomereiken en beuken zitten momenteel veelal nog goed in het blad al zijn wel steeds meer bomen voor 100% verkleurd. Vrijwel volledig groene bomen tref je nu nauwelijks meer aan. Ook dat is normaal voor deze tijd van het jaar.

De ontwikkeling van de herfst gaat dit jaar een stuk sneller dan in de jaren 2005 en 2006. In die jaren hadden we als gevolg van de extreem hoge temperaturen tot ver in november en december nog een groot aantal groene bladeren aan de bomen zitten. In 2006 hadden we tot 15 oktober nog een gemiddelde zomertemperatuur en beleefden we veruit de warmste herfst ooit. Het record stond toen op 12,0 (2005) en werd dat jaar met 1,6 graden verbroken. De verwachting is dat met een verder stijging van de temperatuur in Nederland de herfst steeds later zal gaan beginnen. Voorlopig hebben we dit jaar dus te maken met een normale herfst. Geniet de komende dagen van de vele mooie kleuren. Voor je het weet moeten we weer een jaar wachten.
Natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl)    4-11-2008

Eerste olijfgaard van Nederland in Otterlo
Wijnhoeve De Veluwe in Otterlo gaat als eerste in Nederland een olijfgaard beginnen. De eerste olijfboom werd maandagochtend gepland door wethouder Wilke Dekker. "Wijn en olijven gaan goed samen. We wilden niet de wijngaard verder uitbreiden. We zijn bezig met een minicamping en vinden het leuk om deze bij de olijfgaard aan te leggen", vertelt eigenaar Nanny Schut.

Volgens Schut is de olijfgaard de eerste in Nederland. De bomen komen uit de Spaanse Pyreneen en kocht ze via een bedrijf in de polder. "We gaan achttien bomen planten, waarvan de grootste 800 jaar oud is. Daarnaast hebben we drie bomen die 700 jaar oud zijn en de rest is tussen de 100 en 150 jaar."

De eventuele olijven die geoogst worden, wil Schut gebruiken bij de wijnproeverijen. "Als het veel oplevert, dan ga ik misschien ook wel olijven verkopen." Het klimaat in Nederland is geen probleem voor de bomen. "De winter moet meer dan tien zonnige dagen hebben. Ook kunnen ze tegen vorst, maar als er meer dan twee weken vorst is, dan moeten de bomen worden ingepakt in een jasje."

De wijnhoeve hoopt volgend jaar april open te gaan met de minicamping, die als naam minicamping De Veluwe krijgt. Als de vergunning wordt verleend, dan komen er 26 campingplaatsen bij de olijfbomen.
Ede Stad (http://www.edestad.nl)    29-10-2008

Bloedingsziekte onder kastanjes lijkt niet te bestrijden
Een groot deel van de Nederlandse kastanjebomen is aangetast door de bloedingsziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae. Volgens minister Verburg van LNV is er weinig tegen de ziekte te doen en zal een belangrijk deel van de aangetaste bomen op termijn sterven. Hans Bok van het bedrijf Allicin Treecare, dat de bloedingsziekte met een knoflookextract probeert te bestrijden, is het niet eens met de conlusie van de minister.

Verburg reageert in een brief aan de Tweede Kamer op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. De minister stelt dat de ziekte in theorie met antibiotica te bestrijden valt. Inzet van antibiotica in de groene ruimte is niet gewenst vanwege de volksgezondheidsrisicos. Zieke paardekastanjebomen kunnen worden vervangen door andere boomsoorten. Dit kunnen ook kastanjebomen van een andere variteit zijn, die beter resistent is tegen de bacterie.

Bomen die nog niet of in lichte mate zijn aangetast lijken een kans te hebben om te overleven, maar er is nauwelijks te voorspellen of de huidige afsterving van kastanjebomen een onomkeerbaar proces is, schrijft Verburg. Er zijn geen getallen of percentages bekend van bomen waarvan verondersteld wordt dat ze zullen overleven. De percentages die in de media circuleren betreffen aangetaste bomen. Ook in onder andere Belgi, Verenigd-Koninkrijk en Duitsland komt de ziekte op veel plaatsen voor. De omvang van het probleem is daar vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Ook in het buitenland worden geen maatregelen genomen omdat er geen geschikte gewasbeschermingsmiddelen zijn voor door bacterin aangetaste bomen.

Hans Bok van Allicin Treecare weerspreekt dat zijn methode om de ziekte te bestrijden niet zou werken. Hij behandelt kastanjebomen met allicine, een natuurlijk antibioticum dat voorkomt in knoflook. "Ik behandel door het hele land, en ook in het buitenland, zieke kastanjebomen'', zegt hij. "Ik verzeker dat 90 tot 95% geneest. Ik breng mijn procd al vier jaar in de praktijk en heb het inmiddels geperfectioneerd." De gemeente Apeldoorn stopte echter met de behandeling van ziek bomen met allicine, omdat het niet het gewenste effect liet zien.
AgriHolland (http://www.agriholland.nl)    17-10-2008

Boom als batterij
Onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) werken samen met de U.S. Forest Service (het Amerikaanse Staatsbosbeheer) en het bedrijf Voltree Power aan een sensornetwerk dat loopt op elektrische energie gewonnen uit levende bomen.

Enige tijd geleden ontdekten onderzoekers van MIT hoe het komt dat bomen kleine hoeveelheden elektriciteit produceren: een verschil in pH tussen de boom en de bodem waarin deze groeit, zorgt hiervoor.

Nu willen onderzoekers van MIT samen met de U.S. Forest Service en Voltree Power sensoren in gaan zetten die worden gevoed met deze supergroene stroom. De sensoren moeten de U.S. Forest Service helpen bij het vroeg ontdekken van bosbranden.

Hoewel bomen maar erg weinig stroom produceren, leveren ze volgens Voltree genoeg stroom om een sensor vier keer per uur draadloos gegevens te laten zenden met informatie over de lokale temperatuur en vochtigheidsgraad. In geval van een brand (waardoor temperatuur en vochtigheid in korte tijd sterk veranderen), geven de sensoren een waarschuwing. Het verzamelen van de stroom is vergelijkbaar met het voldruppen met water van een lege emmer. Het gaat niet snel, maar uiteindelijk heb je genoeg druppels om de emmer tot de rand te vullen.

Het systeem moet bijdragen aan een betere bestrijding van bosbranden. Momenteel houdt de U.S. Forest Service (mogelijke) branden vooral in de gaten met weerstations. Er is echter maar een beperkt aantal van deze stations en het gebruik ervan voor deze doeleinden is erg duur.

Een andere mogelijke toepassing voor de op 'bomenstroom' lopende sensoren is om ze te gebruiken bij grensbewaking. Zo kunnen de sensoren helpen bij het detecteren van radioactief materiaal dat de grens over komt.

Momenteel wordt er echter nog gewerkt om de sensoren zo energiezuinig mogelijk data te laten verzamelen en draadloos te verzenden.
Technisch Weekblad (http://www.technischweekblad.nl/)    24-9-2008

Wereldrecord bomen planten
Honderd studenten in Peru, een land in Zuid-Amerika, hebben het wereldrecord bomen planten gehaald. In n uur tijd hadden ze meer dan achttienduizend-vijfhonderd bomen de grond in gestampt.

De bomen zijn gepland in het plaatsje Comas, vlakbij de hoofdstad Lima. In deze stad zijn grote fabrieken en er is veel verkeer. Daarom is de lucht er vaak vies. De studenten wilden met hun recordpoging laten zien dat de natuur belangrijk is. En dat je er zelf wat aan kan doen om hem schoon te houden.

De recordpoging 'meest geplante bomen' komt ook in het bekende Guinness recordboek te staan.
NOS Jeugdjournaal (http://www.nos.nl/jeugdjournaal/)    23-9-2008

Essterfte nadert Nederlandse grens
Een nieuwe ziekte die zorgt voor het afsterven van de gewone es (Fraxinus excelsior) rukt op richting Nederland. De ziekte waart vooral rond in Noord- en Oost-Europa en is op zo'n 75 km van de grens rond Bremen en Osnabruck gesignaleerd.

Dat meldt Jan Willem de Groot, van Boomadviesbureau De Groot, op de website massaria.nl. De parasitaire schimmel Chalara fraxinea is mogelijk de veroorzaker van de nieuwe ziekte. Deze schimmel is verwant aan de veroorzakers van de Platanensterfte (Ceratocystis fimbriata) en de Iepziekte (Ophiostoma ulmi).

Aanvankelijk veroorzaakt de ziekte kleine kankervlekken (zonder vochtafscheiding) op de stam en takken. Die worden na verloop van tijd groter met een onderbreking van de sapstroom tot gevolg. Aansluitend treden verwelkingverschijnselen op in vooral het bovenste gedeelte van de kroon. De een- en tweejarige twijgen sterven af. Met name gedurende warme en droge perioden zijn de verwelkingverschijnselen groot.

De Essterfte komt voor in bomen van alle grootten en leeftijden, maar vooral jonge bomen van 4 tot 10 meter hoog hebben er last van. Naast essen in bosverband en op boomkwekerijen worden ook laan- en parkbomen binnen het stedelijk gebied aangetast. De EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) heeft in in september 2007 Chalara fraxinea op de Alert List is geplaatst.
Tuin&Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl)    17-9-2008

Milieuactivisten oefenen bezetting
Milieuactivisten zijn in Schinveld in Limburg een oefening begonnen tegen het kappen van bomen bij de NAVO-basis in Geilenkirchen. Ze bouwen boomhutten en gaan de rest van het weekend oefenen met omwonenden hoe ze de aangekondigde nieuwe houtkap kunnen voorkomen.

De gemeente Onderbanken, waaronder Schinveld valt, heeft toestemming voor de oefening gegeven. Defensie en de NAVO willen net als in 2006 bomen kappen zodat AWACS-radarvliegtuigen veiliger kunnen opstijgen.

De activisten hadden destijds ook het bos bezet. Het kostte de politie toen twee dagen om ze weg te halen.
NOS.nl (http://www.nos.nl)    30-8-2008

Kroaat pleegt zelfmoord na omhakken boom
Een 83-jarige man in Kroate heeft zichzelf dinsdag (red: dd.19-8-2008) het leven benomen omdat zijn geliefde honderdjarige eik werd omgehakt. Kroatische kranten berichtten dit woensdag. Het drama speelde zich af ten noorden van de hoofdstad Zagreb.

De hoogbejaarde had tevergeefs geprobeerd de boom te redden, maar vanwege een wegverbreding moest de oude eik het veld ruimen.

Toen de bouwvakkers met het vellen van de boom begonnen, joeg de Kroaat zichzelf een kogel door het hoofd. Hij was op slag dood.

Nu (http://www.nu.nl)    21-8-2008

Kameroen plant een miljoen bomen
Kameroen wil dit jaar een miljoen bomen planten als bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Minister Elvis Ngolle Ngolle van Bosbouw en Natuur reist momenteel het land rond om mensen bewust de maken van de noodzaak bomen te planten en beschermen.

In het droge noorden van Kameroen zijn al 80.000 bomen gepland in de omgeving van de stad Kousseri. Het noorden heeft te kampen met verlies van oorspronkelijke begroeiing door seizoensinvloeden, overbegrazing door vee, houtkap voor huishoudelijk gebruik, verwoestende branden en stroperij. In de noordelijke Sahelregio gebruikt 97 procent van bevolking hout als brandstof om te koken.

Als gevolg van verschillenden staatsgrepen in buurland Tsjaad, kreeg het noorden ook te maken met een aanzienlijk aantal vluchtelingen die het land extra belastten. Veel veehoeders zijn daarom naar het zuiden vertrokken, op zoek naar weidegrond. In het zuiden van Kameroen is de commercile houtkap het grootste probleem.

Begin jaren tachtig werden tien miljoen bomen geplant onder het motto van Operatie Groene Sahel. Die aanplant was een poging om de oprukkende woestijn tegen te houden. Het programma werd echter abrupt beindigd als gevolg van een economische crisis. Wel werden en worden mensen die illegaal hout kappen vervolgd, maar dat kon niet voorkomen dat de woestijn steeds verder zuidwaarts oprukt.

Lokale en internationale ngo's steunen de nieuwe herbebossingpoging van Kameroen. Het Wereldnatuurfonds (WNF) voert momenteel een herbebossingproject uit met steun van een groot telefoonbedrijf. Het is de bedoeling 90.000 bomen te planten, waarvan ongeveer een kwart fruitbomen. De initiatiefnemers hopen dat de lokale bevolking het belang van de herbebossing inziet, en de nieuwe aanplant beschermt.
MO Mondiaal Nieuws (http://www.mo.be)    18-8-2008

Klimaatverandering steeds zichtbaarder in natuur
Het KNMI maakt gisteren bekend dat de temperatuur tegenwoordig 1,5 graden Celsius hoger is dan rond 1950. De stijging is twee keer hoger dan wereldwijd. De gevolgen van deze klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar in natuur in onze directe omgeving. Je moet alleen even weten waar je op moet letten. Hieronder een groot aantal voorbeelden op een rij.

Het KNMI rapport "De toestand van het klimaat in Nederland in 2008" geeft een helder cijfermatig overzicht van hoe bijzonder de weersomstandigheden in de afgelopen jaren zijn geweest. We hebben te maken gehad met een zeer groot aantal weersextremen. Hitte, droogte en overmatige regenval. Alles is voorbij gekomen. De gevolgen van deze extreme weersomstandigheden op de natuur hebben ook regelmatig het nieuws gehaald. We kunnen inmiddels stellen dat de structurele en grootschalige veranderingen in het klimaat ook structurele veranderingen in de natuur veroorzaakt. Het gaat te ver om hier een volledig overzicht te geven maar de voorbeelden die ik hieronder geef laten zien hoeveel er aan het veranderen is in de Nederlandse natuur.

Groeiseizoen een maand langer
Uit mijn promotieonderzoek concludeer ik op basis van 180.000 fenologische waarnemingen dat de lengte van het groeiseizoen in de afgelopen jaren een maand langer is dan voor 1990. Het opsplitsen van het jaar in vier seizoenen van elk drie maanden moeten we misschien maar gaan loslaten. De laatste jaren hebben we vanuit De Natuurkalender regelmatig opvallende verschuivingen in de seizoenen waargenomen. Denk bijvoorbeeld terug aan de extreem warme herfst van 2006 die gevolgd werd door de extreem warme winter 2006/2007. Doordat we tot 15 oktober 2006 te maken hadden met de gemiddelde zomertemperatuur duurde het heel lang voordat de herfst zijn intrede deed. Bomen als linde, berk, eik en beuk hielden hun blad veel langer dan normaal het blad aan de takken en de bladverkleuring kwam zeer laat op gang. De herfst was daarmee weer later dan het recordjaar 2005. Begin december 2006 bleek uit een quickscan van De Natuurkalender dat nog 240 wilde plantensoorten en ruim 200 tuinplanten in bloei stonden. Het was ook zeer uitzonderlijk dat in december 2006 vlinders als de kolibrievlinder, atalanta, gehakkelde aurelia, kleine vuurvlinder en dagpauwoog nog rondvlogen. Er werden jonge eendjes gemeld, zanglijsters lieten alweer van zich horen en kieviten bleven in Nederland hangen. Ook teken gingen in deze winter niet of nauwelijks in winterrust. De hele winter door werden actieve teken aangetroffen in de Nederlandse natuur.

Vroege voorjaren
De winter wordt niet alleen aan de voorkant korter maar ook aan de achterkant. Het voorjaar begint steeds eerder. Dit jaar is ook uitzonderlijk vroeg begonnen. De bosanemoon stond bijvoorbeeld bijna een maand vroeger dan normaal in bloei en de bloei duurde ook nog eens twee keer zo lang. In 2007 begon het voorjaar gemiddeld 25 dagen eerder dan 50 jaar geleden. Het voorjaar in 2006 begon daarentegen weer laat aangezien het jaar "koud" begon. Ondanks deze koude start is het jaar toch op het warmste ooit uitgekomen.

Jonge koolmezenVogels in problemen
Een vroeg voorjaar kan voor sommige vogels nadelige gevolgen hebben. In het voorjaar van 2007 kwamen jonge vogeltjes drie weken te laat uit het ei. Door de hoge temperaturen was de ontwikkeling van rupsen veel sneller gegaan. De vogels miste daardoor de rupsenpiek. Trekvogels als de bonte vliegenvanger, de grutto en de koekoek ondervinden hinder van de sterke vervroeging van het voorjaar.

Korter groeiseizoen door droogte
Het actieve groeiseizoen kan door sterkte droogte echter weer korter worden omdat planten en dieren een droge periode niet kunnen overleven of juist weer in ruste gaan. In 2007 hadden we in april bijvoorbeeld te maken met een extreem droge maand. Juli 2006 was ook al extreem warm en droog net als de hele zomer in 2003. De effecten die droogte op de natuur zijn echter complex en zeer divers. Een overzicht is te vinden op de Natuurkalender pagina "Invloed van de hitte en de droogte in Nederland op de natuur".

Twee maanden langer hooikoorts In oktober 2006 signaleerden we met De Natuurkalender de opkomst van de hooikoortsplant ambrosia. Deze plant die tot nu toe vooral in het zuiden van Europa overlast veroorzaakt lijkt ook in Nederland vaste grond onder de voeten te krijgen. Een warme herfst bevordert de kans dat deze laatbloeiende plant zaden kan produceren. Door de vroegere start van bloei in het voorjaar komen de pollen van hazelaar, els en berk ook steeds eerder in de lucht.

Toename van zuidelijke en warmteminnende planten en dieren
Door het veranderende klimaat worden verbeteren de leefomstandigheden voor planten en dieren die van warme omstandigheden houden maar krijgen koudeminnende soorten het juist lastig. Eigen verschijnen overal in de Nederlandse natuur nieuwe planten en dieren en breiden soorten zich uit als gevolg van de warme jaren. Recente voorbeelden hiervan zijn de goudbrasem, het kortsnuitzeepaardje, de rolsprietslak, de wespenspin, de grote keizerlibel, het veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje en de japanse duizendknoop. Bij de soorten die het juist minder goed gaan doen zijn bijvoorbeeld het korhoen, de kemphaan, de turfloopkever en de zilveren maan.

Ziekten en plagen
Het verschijnen van nieuwe planten en dieren kan ook vervelende consequenties hebben. Door de warmte krijgen we ook te maken met andere ziekten en plagen in ons land. Voorbeelden hiervan zijn de bladvlekkenziekte die maïs aantast en tot nu toe vooral in Zuid-Europa en Duitsland problemen veroorzaakte en nu ook in Nederland is opgedoken. Ook de maïswortelboorder, het tomatengeelkrulbladvirus en de blauwtong kunnen in dit lijstje geplaatst worden. Een soort die de laatste jaren sterk van zich doet spreken is de eikenprocessierups. De rups met irritante brandharen heeft inmiddels meer dan de helft van Nederland veroverd en uit onderzoek van De Natuurkalender blijkt dat de kans groot is dat hij rond 2020 in heel Nederland aangetroffen kan worden.

Conclusie
De analyse van de duizenden natuurwaarnemingen laat zien dat er veel in de Nederlandse natuur aan het veranderen is als gevolg van de veranderingen in het klimaat. Een volledig beeld van deze veranderingen en de consequenties voor natuur en de mens ontbreekt echter nog volledig. Met de verwachte klimaatveranderingen in de komende jaren is het belangrijk om onze kennis over de effect op de natuur te vergroten. Ik wil iedereen dan ook oproepen om waarnemingen in de natuur te doen en deze door te geven aan de diverse natuurorganisaties (zie bijvoorbeeld www.natuurkalender.nl, www.telmee.nl en www.waarneming.nl). Ook hebben we meer onderzoekers nodig. Jongeren die nog een keuze moeten maken voor een studie en die geïnteresseerd zijn in klimaatverandering kunnen bij Wageningen Universiteit de nieuwe studie Climate Studies volgen (voor meer informatie: www.mcl.wur.nl).
Natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl/)    5-8-2008

Enscheder vindt zeldzame kever
In Enschede is de zeldzame Aziatische boktorkever opgedoken. Het dier werd gevonden door een oplettende buurtbewoner in de wijk Roombeek.

Het is de derde vondst in Nederland in korte tijd, aldus het ministerie van Landbouw. De kever is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor bomen.

Samen met de Plantenziektendeskundige Dienst (PD) onderzoekt de gemeente Enschede of er meer kevers in de buurt zijn. Het zou kunnen dat de kever met het verpakkingsmateriaal van natuursteen uit Azi is meegekomen. Ook worden bomen in de omgeving gecontroleerd op het beestje.
DePers (http://www.depers.nl/)    30-7-2008

Steeds vaker bomen boven de snelweg
Toegegeven, hele woudreuzen zijn het nog niet, maar ze doen hun best: op elk van de stadsducten boven de A16 en de hogesnelheidslijn groeien zo'n honderd bomen in een laagje aarde van zo'n negentig centimeter. Want uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat bomen daarin best kunnen gedijen.

De automobilist die bijvoorbeeld vanuit de richting Antwerpen richting Rotterdam rijdt, ziet vlak voor hij de tunnelbak induikt de bomen boven zijn hoofd. Het fenomeen 'bomen boven de snelweg' is afgekeken van de ringweg rond Parijs nabij het Bois du Boulogne, waar het verkeer eveneens onder een groene buffer doorschiet.

Het in juni geopende park Over-Bos dat Prinsenbeek met Breda verbindt ligt niet alleen boven de A16, maar is ook rondom de tunnelbak gedrapeerd. Ontwerpster Marion van den Akker liet al eerder weten dat het park voor Nederlandse begrippen uniek is in zijn soort. Omdat het als het ware een daktuin vormt en ook omdat het helemaal gesitueerd is rondom een internationale verkeersbundel. Rijkswaterstaat heeft de vier miljoen kostende aanleg van het park betaald als compensatie van het verlies aan groen bij de aanleg van de hsl en de omlegging van de A16.
BN DeStem (http://www.bndestem.nl)    25-7-2008

Bomen voor bejaarden
Na koeien verdienen nu bejaarden het om uit het zonnetje gehouden te worden. Letterlijk. Nu het project Bomen voor Koeien, dat bomen plantte in weilanden, na zeven jaar succesvol wordt afgesloten, bedacht Arno Vlooswijk de bejaardenvariant: bomen voor bejaarden. Oude mensen hebben immers vreselijk veel last van een hittegolf. Daarom pleit Vlooswijk voor het planten van bomen rond bejaardentehuizen.

'Het is een gimmick met een serieuze ondertoon. Bomen geven veel meer verkoeling dan bijvoorbeeld een luifel. Dat komt omdat bomen niet alleen schaduw geven, maar ook vocht verdampen, sommige soorten wel honderd liter per dag.'

Met zijn initiatief wil Vlooswijk aandacht vragen voor het thema 'groen' in de gezondheidszorg. 'Als je de huidige hitteplannen voor de zorg leest, gaat het alleen maar over airco en medicijnen. Bejaarden zijn nu eenmaal heel aaibaar, dit is een makkelijke manier om aandacht te vragen voor het onderwerp.'

Inspiratie deed Vlooswijk op bij het initiatief Bomen voor Koeien, dat pleit voor schaduw in weilanden en inmiddels bijna 100.000 bomen heeft geplant. 'Mijn vrouw werkt bovendien in een grote verzorgingsinstelling en zo is het idee geboren.'

Momenteel is Vlooswijk, die een bedrijf heeft op het gebied van thermoregulatie, druk bezig met de onderzoeksfase. 'Sommige bomen zijn nu eenmaal geschikter dan andere. Je kunt beter onder een eik zitten dan onder een notenboom. Dennenbomen geven ook geen schaduw. Uiteindelijk maken we een top-10.'

Vlooswijk hoopt gemeenten en zorginstellingen warm te maken voor zijn plan. Particulieren en bedrijven kunnen straks certificaten kopen waarmee, in overleg met gemeenten en woningbouwverenigingen, bomen geplant kunnen worden.
DePers.nl (http://www.depers.nl/)    10-7-2008

Delft kiest boom met de X-factor
De plataan op het Doelenplein in Delft is door de bevolking gekozen tot de boom met de grootste X-factor. Voor de verkiezing waren 32 bomen genomineerd, van moerbei tot treurwilg. Naar de plataan is ook een hotel genoemd dat is gevestigd in de oude telefooncentrale. De boom was favoriet onder studentenvereningingen, maar won door de stem van de overbuurvrouw.

Een woordvoerder van de gemeente zei blij verrast te zijn door het groot aantal soorten dat is voorgedragen voor de X-factor. Delft is en blijft een bomenstad, zei hij voor Omroep West.

Overigens hebben studenten nog geprobeerd de computer van de gemeente te kraken om de uitslag te benvloeden, maar dat is niet gelukt.
Radio TV West (http://leiden.westonline.nl)    8-7-2008

Indonesische trouwlustigen moeten bomen planten
Behalve elkaar trouw beloven moeten bruidsparen in een Indonesische provincie nog iets beloven voor zij in de echt worden verbonden: bomen te planten om de kaalslag van de Indonesische bossen tegen te gaan.

Bruidsparen in Gorontalo, op het eiland Sulawesi, krijgen van de overheid tien boomzaden om te planten. Het project maakt onderdeel uit van een herbebossingscampagne die president Susilo Bambang Yudhoyono lanceerde op de milieuconferentie van november op Bali.

Critici spraken van een druppel op een gloeiende plaat in een land waar elk uur het equivalent van driehonderd voetbalvelden aan bos verdwijnt door illegale houtkap, mijnbouw en verbranding ten behoeve van palmolieplantages.

Dat deed echter niets af aan het enthousiasme van de 27-jarige Khairul Baso en zijn verloofde Andini, die afgelopen weekend bij de dienst voor religieuze zaken, waar zij hun aanstaande huwelijk moeten registreren, palm-, fruitboom- en bloemzaden plus twee zes maanden oude teakboompjes kregen uitgereikt. Bijna negenhonderd paren zijn hen al voorgegaan. Een trouwboekje wordt pas uitgereikt als de boompjes geplant zijn, zei het hoofd van de dienst, maar of en hoe dat wordt gecontroleerd was niet duidelijk.
Trouw (http://www.trouw.nl)    6-6-2008

Delft zoekt boom met 'de X-factor'
De Bomenstichting gaat in Delft op zoek naar de boom met de zogenoemde X-factor. Alle inwoners kunnen de komende weken op www.boomverkiezing.nl hun favoriete boom nomineren en een stem uitbrengen.

Delft is de eerste stad in Nederland met een verkiezing voor de mooiste boom. Andere gemeenten zullen het voorbeeld volgen.

De winnende boom wordt door de stichting in het zonnetje gezet, bijvoorbeeld door er een bankje bij te plaatsen of door een foto-expositie aan de winnaar te wijden.
Radio TV West (http://leiden.westonline.nl/)    23-5-2008

En miljoen voor een boom
Een slordige 750.000 pond. Oftewel 1.000.000 euro. Nee, het gaat hier niet om de prijs van een villa of die exclusieve sportwagen: het is de waarde van een boom. Maar het is niet zomaar een boom. Deze boom op Berkeley Square in Londen mag zich de duurste boom van Groot-Brittanni noemen.

De afgelopen vijf jaar zijn in Londen zon 40.000 bomen gekapt. Een deel daarvan is neergehaald omdat ze schade zouden toebrengen aan omliggende huizen of gebouwen. Met andere woorden: huizen vertonen gebreken en bomen krijgen hiervan de schuld. Maar dat is niet altijd terecht. Achteraf wil nog wel eens blijken dat de oorzaak toch ergens anders lag, bijvoorbeeld bij de klimaatverandering of bij de slechte bouw van huizen. Maar dan is het al te laat; de boom is reeds gekapt.

Vochten Nederlanders voor het behoud van die ene bijzondere kastanjeboom in Amsterdam, in Groot-Brittanni pakken ze het groter aan. Om de onterechte kapping van bomen te voorkomen is er een nieuw systeem ontwikkeld door de London Tree Officers Association, het zogenaamde Cavat systeem (capital asset value for amenity trees). Op basis van de grootte, de gezondheid, de historische betekenis en het aantal mensen dat kan genieten van de boom omdat ze erbij in de buurt wonen, geeft dit systeem een waarde aan de boom. Hoe hoger de waarde, hoe moeilijker het is om de boom te laten kappen. Dus wil je als verzekeringsmaatschappij deze one million tree op Berkeley Square laten weghalen, dan zal je stevig bewijs moeten hebben voor het feit dat deze boom cht de boosdoener is.

De meeste straatbomen worden tussen de 8.000 en 12.000 pond geschat. Samen hebben alle Londense bomen een waarde van ongeveer 6,4 miljard pond. Alle lokale autoriteiten zullen het systeem in gebruik gaan nemen met als doel dat alleen nog de bomen gekapt worden die ook daadwerkelijk schade toebrengen. En de andere straatbomen? Daar kunnen de buurtbewoners heerlijk van blijven genieten.
NOS Weblogs (http://weblogs.nos.nl/londen/)    13-5-2008

Benefiet voor Anne Frankboom
De stichting Support Anne Frank Tree, verantwoordelijk voor het verzorgen van de Anne Frankboom, houdt op 21 mei een benefietgala in de Rode Hoed in Amsterdam.

De organisatie wil daarmee het behoud van de boom vieren en tegelijk geld ophalen om haar schulden af te betalen. Tijdens het gala veilt de stichting onder meer enkele nakomelingen van de boom, circa acht kastanjes. Ook komen enkele kunstwerken onder de hamer, waaronder een doek dat kunstenares Marie Jos Robben aan de stichting doneerde en waarvoor de stichting enkele duizenden euros hoopt de krijgen.

Veel bedrijven werkten voor een groot deel gratis aan de stalen constructie, die begin april rond de boom werd gebouwd. Desondanks heeft de stichting aan die operatie een schuld van ruim 20.000 euro overgehouden. Met de constructie rond de boom moet de zieke kastanje nog tientallen jaren kunnen blijven staan.

Op het gala gaat de documentaire 'De redding van de Anne Frankboom' in premire. Ook hebben de componisten Paul Prenen en Johannes Eckmann speciaal voor het gala enkele stukken gecomponeerd.

Met de opbrengst van het feest hoopt Support Anne Frank Tree al haar schulden te kunnen afbetalen, zegt voorzitter Helga Fassbinder. "We komen nog wat geld tekort. Maar dat zo veel mensen aan het behoud van de boom hebben meegewerkt, is fantastisch. Die mensen willen we met het feest ook bedanken."
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl)    7-5-2008

Monumentale Linde verplaatst in Voorschoten
De monumentale Hollandse Linde, die vlak naast Albert Heijn staat aan de Raadhuislaan in Voorschoten is verplaatst naar de overkant. De verhuizing is tijdelijk. De boom krijgt over anderhalf jaar een definitieve plek op de nog aan te leggen rotonde bij de kruising Leidseweg-Raadhuislaan.

De verplanting met behulp van een oplegger is een uniek staaltje powerlifting. De boom is ruim 60 jaar oud, heeft inmiddels een stam van bijna 2.40 meter omtrek en is zo'n 25 meter hoog. Hij weegt inclusief kluit en een tijdelijke stalen constructie, 90.000 kilo.
Radio TV West (http://www.westonline.nl/)    28-4-2008

Oudste nog levende bomen ontdekt
In bergachtig gebied in het westen van Zweden zijn mogelijk de oudste levende bomen ontdekt.

Na laboratoriumonderzoek blijkt dat de bomen 8000 jaar oud zijn. Onderzoekers ontdekten het groepje oude sparren hoog op een berg op de grens tussen Noorwegen en Zweden. "Het zijn de eerste bomen die na de ijstijd zijn gaan groeien", aldus n van de onderzoekers.

Tot nu toe werd aangenomen dat 's werelds oudste boom in Californi staat. De boom, Methuselah genoemd, is een Bristlecone Pine en is 4500 tot 5000 jaar oud.
RTLNieuws.nl (http://www.rtl.nl/)    13-4-2008

Stadbestuur Veurne laat boom uit 1595 stutten
Het stadbestuur van Veurne heeft het licht op groen gezet om de beschermde linde die op het kerkhof van Avekapelle (Veurne) staat en die dateert uit 1595, te stutten. "Volgens deskundigen is deze linde een van de oudste bomen van Vlaanderen", weet de Veurnse burgemeester Jan Verfaillie.

"Alhoewel de linde dreigt uit elkaar te vallen, draagt hij nog elk jaar bladeren. We moeten deze boom zo lang mogelijk behouden. De gespecialiseerde firma Treetechnics zal rond de boom een metalen raamwerk maken waardoor de boom gestut wordt. De kostprijs bedraagt € 2.159,-", aldus nog de burgemeester. (belga/eb)
HLN.be (http://hln.be/)    9-4-2008

Bouw constructie Anne Frankboom begonnen
De bouw van de bokconstructie die de Anne Frankboom in Amsterdam gaat ondersteunen, is maandagochtend (red: 7 april jl.) begonnen.

Dat meldde Arnold Heertje, bestuurslid van de stichting Support Anne Frank Tree en emeritus hoogleraar economie. De constructie moet ervoor zorgen dat de zieke kastanjeboom nog vijf tot vijftien jaar kan blijven staan. Volgens Heertje zijn de werkzaamheden ruim voor mei klaar. Dan komt de 31 ton zware boom in de bloei te staan, waardoor de kans op stambreuk toeneemt.

De financiering van de 50.000 euro kostende constructie is inmiddels rond, aldus Heertje. Burgers en bedrijven hebben de afgelopen maanden geld gestort. De firma's die de ondersteuning bouwen, doen dat bovendien gratis of tegen een lagere prijs dan normaal. Support Anne Frank Tree is nog bezig met het werven van de benodigde 20.000 euro voor eenmalige werkzaamheden aan de kruin van de boom, waarop Anne Frank vanuit het Achterhuis uitkeek. Ook is nog geld nodig voor het onderhoud, dat jaarlijks 10.000 euro kost. De stichting nam de zorg voor de kastanje in de tuin van Keizergracht 188 in februari over van de gemeente.

Het stadsdeel Amsterdam-Centrum en de Anne Frank Stichting wilden de boom vorig jaar laten kappen omdat die is aangetast door de agressieve dikrandtonderzwam. De Bomenstichting en een aantal omwonenden staken hier een stokje voor door naar de rechter te stappen. Die oordeelde dat de tegenstanders van de kap eerst met plannen mochten komen om de kastanje te redden, wat er toe leidde dat hij nog enkele jaren mag blijven staan.
Het Parool (http://www.parool.nl/)    7-4-2008

Veel meer bomen gekapt en bedreigd dan gedacht
Meer dan 100.000 bomen worden bedreigd door de zaag of zijn de afgelopen twee maanden al gerooid. Dat bleek zondag uit een inventarisatie van het Meldpunt Kappen! dat zeven weken geleden van start ging. Het meldpunt is een uitvloeisel van het Project Kappen! van het radioprogramma Vroege Vogels en de Bomenstichting.

Het aantal van 100.000 is veel meer dan de Bomenstichting verwacht had. Ook overtrof het aantal meldingen, 1100, de verwachtingen. "Dat er zoveel bomen omgaan in het kapseizoen heeft ons onaangenaam verrast. Het zijn er meer dan we tot nu toe dachten of vreesden", zegt Edwin Koot van de Bomenstichting. Steeds vaker worden oude bomen het slachtoffer van de kaplust van gemeenten. In de afgelopen 10 jaar is 10 procent van de monumentale bomen uit Nederland verdwenen.

Door menselijk ingrijpen bereiken steeds minder bomen de leeftijd van 100 jaar. En juist die oude bomen zijn ecologisch belangrijk. "Ze zijn hooguit een beetje ziek, te vergelijken met een verkoudheid. Er zijn maar weinig bomen terminaal ziek, dus kappen is veelal onnodig", aldus Koot.

De Bomenstichtig gaat de problemen aankaarten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wanneer over een halfjaar het nieuwe kapseizoen begint, wordt het Meldpunt Kappen! weer actief.
Nu.nl (http://www.nu.nl)    2-4-2008

Paardenkastanjes ontplooien bladeren
Op verschillende plaatsen in Nederland begint de witte paardenkastanje voorzichtig zijn bladeren te ontplooien. De komende dagen zullen de temperaturen in Nederland omhoog gaan, daarmee verwachten we dat ook de bladontplooiing van de paardenkastanje meer op gang komt. Met zijn mooie grote bladeren zal hij al echt voor een lenteachtig groen zorgen.

Sinds twee weken komen de eerste waarnemingen van de bladontplooiing van de witte paardenkastanje bij de Natuurkalender binnen. De bladontplooiing van de witte paardenkastanje wordt nu alleen nog in het midden van het land Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en het noorden van Noord-Brabant - gemeld. Maar hier zal de komende weken zeker verandering in komen. De nachtvorst zal de komende dagen verdwijnen en vervolgens zal de dagtemperatuur klimmen naar aangename 15-plussers. Daar zal ook de paardenkastanje van profiteren.

De bloei van de paardenkastanje wordt verwacht vanaf eind april. De bloemen staan rechtop in grote, witte bloempluimen. Al met al is de paardenkastanje een prachtige en gezichtsbepalende boom met zijn fraaie stam, grote bladeren en prachtige, grote witte bloempluimen.

De paardenkastanje is n van de eerste grote bomen in Nederland die zijn bladeren ontplooit. Andere bomen, zoals berk, beuk en eik, zullen nu snel volgen.

Er zijn ook paardenkastanjes met rode bloempluimen, maar dit is een kruising van de witte paardenkastanje met de rode pavia, een paardenkastanje uit Amerika.
Natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl/)    27-3-2008

Oudste eik van Vlaanderen gekapt in Booischot
Gisteren (red: 26 maart 2008) werd aan de Ijzerenweg in Booischot in het park van de baron een eeuwenoude eik gekapt. Zwammen hadden de eik te hard aangetast en de boom vormde een gevaar voor de veiligheid van de bezoekers van het park Hof ter Laken.

De eik was 450 jaar oud en meteen de oudste in Vlaanderen. Voor de mensen uit Booischot betekende het vellen van de boom een emotioneel afscheid van een stukje jeugd.
ThalsFM (http://www.thalsfm.be)    27-3-2008

230.000 bomen de grond in met Boomfeestdag
Tijdens de traditionele Boomfeestdag, afgelopen woensdag (red: 19 maart), werden zo'n 230.000 bomen geplant.

De landelijke viering vond plaats in Rotterdam. Daarnaast zijn er op lokaal niveau door het hele land initiatieven geweest. De bomen die tijdens de feestdag geplant werden, zijn met name bosplantsoen en solitaire bomen. Meest geplant werden eiken, populieren en beuken. In heel Nederland deden 115.000 kinderen mee. "Bomen zijn hot", verklaarde directeur Peter Derksen van de Stichting Nationale Boomfeestdag het grote aantal deelnemers.

Het thema van dit jaar, "Kind zoekt boom", is volgens Derksen vooral ingegeven door het idee dat bomen en kinderen de toekomst hebben, en kinderen dus later moeten zorgen voor de bomen die nu worden geplant.

De Stichting Nationale Boomfeestdag zou graag op grotere schaal samenwerken met de boomkwekerijsector, bijvoorbeeld via de NBvB. Directeur Derksen: "Er gaat enorm veel geld om tijdens de boomfeestdag: reken maar uit, 230.000 bomen. We zouden best wat meer ondersteuning vanuit de sector kunnen gebruiken."
Nieuwssite van het agrarisch dagblad (http://www.adg.nl)    13-3-2008

Bossen groeien steeds harder
Het bos in ons land is in de afgelopen jaren aanzienlijk harder gegroeid. Volgens bosecoloog Sander Wijdeven is de relatie tussen bomen die sneller dikker worden en de klimaatsverandering zeer aannemelijk.

Doordat het warmer wordt lopen bomen ook eerder uit en komen er meer vogelsoorten. Zeldzame insecten daarentegen dreigen weer te verdwijnen uit de Nederlandse bossen. Andere algemenere soorten komen er voor terug.

Het bos zal als gevolg van de opwarming er ook anders uit gaan zien. "Een boom als de beuk gaat het erg moeilijk krijgen door verdroging van de bodem" . Wijdeven waarschuwt echter dat het bos ook weer niet te hard moet groeien. "Een nadeel als het echt te warm wordt is dat er via de bodem van het bos meer koolstof in de lucht komt en dat bevordert het broeikaseffect", legt hij uit.

Staatsbosbeheer oogst jaarlijks zo'n 300.000 kuub hout uit haar bossen, waarvan het grootste deel afkomstig is van de Veluwe en uit Drenthe. Dat is ongeveer 70 procent van wat er jaarlijks in het bos bijgroeit. Van wat er bijgroeit laat Staatsbosbeheer ongeveer eenderde staan. "Dat betekent dat er meer groeit dan er wordt gekapt in het bos. De bossen nemen daardoor per saldo in volume steeds flink toe", aldus de woordvoerder van Staatbosbeheer.
de Stentor (http://www.destentor.nl)    9-3-2008

Zeg het met bomen!
Terwijl enerzijds de tropische regenwouden van Indonesi in een rap tempo verdwijnen om plaats te maken voor plantages (onder andere om aan de toenemende vraag voor palmolie te voldoen) is er aan de andere kant veel aandacht voor het planten van bomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Trouwen? Plant een boom!
Het Javaanse district Sragen heeft hiervoor een erg leuk initiatief: Stelletjes die gaan trouwen zijn verplicht om vijf zaailingen van bomen aan de overheid te geven die ze vervolgens zaait in de omgeving waar het pasgetrouwde paar woont.

Hardhout verplicht
De voorwaarde is wel dat het om hardhout gaat, bijvoorbeeld mahonie of teak. Als het koppel niet op zoek wil gaan naar zaailingen is het ook mogelijk om een paar euro te betalen waarna de overheid zelf zaailingen aanschaft.

En als je wilt scheiden?
Is de liefde over? De natuur vaart er wel bij! Bij een scheiding is het paar verplicht om maar liefst 25 zaailingen te betalen.
Columbus Magazine (http://www.columbusmagazine.nl)    13-2-2008

Vroege Vogels opent meldpunt bomenkap
De landelijke actie "Kappen!" is vandaag van start gegaan. Op tientallen plekken in Nederland worden beeldbepalende bomen en boomgroepen geveld. Vaak leidt dat tot grote plaatselijke of regionale ophef, maar om hoeveel bomen gaat het eigenlijk landelijk? Het VARA-radioprogramma Vroege Vogels maakt samen met de Bomenstichting een inventarisatie. Zondagmorgen (red: 10 februari jl.) is in de uitzending het meldpunt "Kappen!" geopend waar verontruste natuurliefhebbers hn bedreigde bomen kunnen doorgeven. Als eerste aanzet om de kap te dwarsbomen.

Een nieuwe of bredere weg, herinrichting van een gebied, 'zieke' bomen die zouden leiden tot onveilige situaties. Veel gemeenten, provincies, tuinbezitters en andere grondeigenaren maken plannen waarbij vaak onnodig bomen sneuvelen. Bomenrijen met waardevolle eiken, een houtwal met berken, een bosje elzen en wilgen of soms zelfs een heel park dreigen te verdwijnen. Maar ook de tuineigenaar die de prachtige beuk in zn achtertuin wil weghalen omdat hij er "alleen maar last van heeft". Terwijl bijna iedereen ervan overtuigd is dat bomen goed zijn voor de CO2-compensatie en tegen de luchtverontreiniging.

Als voorbeeld werd in de uitzending van Vroege Vogels het Bijlmerpark in Amsterdam-Oost belicht. Daar worden nu zon 8500 volwassen bomen geveld. Maar ook kleinere projecten, zoals de lindebomen rond de kerk in het Friese Koudum, zullen de komende weken in het radioprogramma en op de website worden belicht.
Vroege Vogels (http://vroegevogels.vara.nl/)    10-2-2008

Mysterieuze bastknobbels
Alphen aan den Rijn heeft drie jaar geleden een nieuwe bomenziekte ontdekt op zijn grondgebied. Inmiddels lijkt zon tien procent van de bomen in Nederland eraan te lijden. De gemeenten en het ministerie van LNV moeten samen geld beschikbaar stellen en er moet een werkgroep komen voor onderzoek, zo verwoordt projectleider bomenziekte Niek van t Wout het standpunt van zijn gemeente.

Tijdens een controle in Alphen aan den Rijn in 2005 op de kastanjeziekte bleken andere boomsoorten knobbels aan de bast te hebben. Zeventien procent van de duizend bomen in een proefgebied had bastknobbels. De gemeente liet Wageningen Universiteit en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving onderzoek doen. "Desondanks weten we nog steeds niet wat de oorzaak is van de ziekte. Bastknobbels groeien pulserend, een verschijnsel dat we niet kennen uit de celbiologie," aldus Van t Wout. Een bacterie, virus of insect dat de ziekte mogelijk veroorzaakt, is nog niet ontdekt. Dat is wel het geval bij de kastanjeziekte, die al jaren woedt in Nederland. Een bacterie is daarvan de boosdoener. Besmette bomen gaan dood.

De nieuwe bomenziekte breidt zich snel uit in Alphen aan den Rijn. Van t Wout: "Bestudering van bomen in drie proefgebieden wijst uit dat het aantal besmette bomen inmiddels flink is toegenomen."

Sinds de ontdekking hebben ambtenaren uit Alphen tien andere steden bezocht. Daarbij bleek dat de bomenziekte ook daar voorkomt. Net als in het buitenland overigens. Het slechtste scenario is naar het oordeel van Van t Wout dat de aantasting zich onder alle bomen in hoog tempo verspreidt. "Dan zou het zo maar kunnen dat in ons proefgebied van duizend bomen zeventig procent is aangetast door bastknobbels. Een verontrustende gedachte."

Alphen heeft inmiddels zijn steentje bijgedragen aan de strijd tegen de bastknobbels. Tijdens een bezoek van minister Gerda Verburg van LNV aan de gemeente zijn haar drie rapporten overhandigd over de materie. De gemeente hield ook een congres over de nieuwe bomenziekte. De onderzoeken en de inzet van ambtenaren hebben Alphen inmiddels zon ton gekost. "Maar onze gemeente kan het natuurlijk niet alleen doen", aldus Van t Wout.

Zijn gemeente vindt het eigenlijk een zaak van minister Verburg en van gemeenten. Zij behoren geld beschikbaar te stellen, een opdracht te formuleren en een werkgroep te formeren die zich buigt over onderzoek naar de nieuwe bomenziekte.

Hoe langer de onduidelijkheid rond de nieuwe bomenziekte duurt, hoe hoger de kosten oplopen. Stel dat zij, net als de kastanjeziekte, dodelijk is? Van t Wout: "Kastanjes vormen ongeveer 2,5 procent van onze bomenvoorraad. Verwijdering en vervanging ervan kost ons 1,2 miljoen euro. Ga dus maar na wat vervanging van de rest van de bomen zou kosten, bij ons, maar ook bij andere gemeenten."

Onderzoek naar de oorzaak lijkt dus de eerste prioriteit te hebben. Wageningen Universiteit adviseert ook om externe factoren in het onderzoek te betrekken. Daaronder valt elektromagnetische lading, die kan worden veroorzaakt door zendmasten voor bijvoorbeeld telefonie. Van t Wout: "Maar ook een eventuele relatie met externe factoren zoals fijnstof of klimaatverandering dient te worden onderzocht."
Vroege Vogels (http://vroegevogels.vara.nl/)    28-1-2008

Anne Frankboom blijft staan
De Anne Frankboom blijft nog vijf tot tien jaar staan. Daartoe wordt de wereldberoemde kastanje ondersteund met een speciale constructie.

Dat meldde woensdag Arnold Heertje, emeritus hoogleraar in de economie en bestuurslid van Support Anne Frank Tree. Deze stichting, die bestaat uit omwonenden en andere betrokken burgers, neemt vanaf februari de verzorging van de boom over van het stadsdeel Centrum.

De organisatie begint daartoe binnenkort met het werven van fondsen. De ondersteunende constructie kost 50.000 euro. Daarnaast heeft Support Anne Frank Tree nog eenmalig 20.000 euro nodig voor werkzaamheden aan de kruin van de kastanje en jaarlijks circa 10.000 euro voor het onderhoud van de boom.

De Anne Frankboom moet overigens uiterlijk eind mei ondersteund zijn. Dan staat hij namelijk in de bloei en neemt de kans op stambreuk door het gewicht van de bladeren toe. De Bomenstichting, die veel expertise in huis heeft, gaat Support Anne Frank Tree helpen met de verzorging. Heertje zei erg blij te zijn dat de kastanje nog even blijft staan. "Het is niet zomaar een boom. De Anne Frankboom heeft alles te maken met de vervolging van de joden." Anne Frank keek vanuit het Achterhuis uit op de kastanje en schreef erover in haar dagboek. Het stadsdeel Centrum en de Anne Frank Stichting wilden de 31 ton zware boom eerder laten kappen omdat die is aangetast door de agressieve dikrandtonderzwam. De Bomenstichting en een aantal omwonenden staken hier echter een stokje voor door naar de rechter te stappen. Die oordeelde dat de tegenstanders van de kap eerst met plannen mochten komen om de kastanje te redden.

Een woordvoerder van Amsterdam-Centrum noemde de afspraken woensdag prima. Het stadsdeel wilde de zieke boom laten kappen omdat die mogelijk zou kunnen omvallen. Door de overeenkomst is dat risico niet meer aanwezig.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    24-1-2008

New York kloont historische bomen
Het is al bekend dat New York er in 2030 zo'n 1 miljoen bomen bij wil hebben. Nou kun je die gewoon kopen en planten, maar de Big Apple doet meer: ze kloont historische bomen uit verschillende delen van de stad. Uit elk stadsdeel worden vijf bomen gekozen, alle meer dan honderd jaar oud, die als 'donor' gaan dienen voor nieuwe New Yorkse aanwas. Een daarvan is de St. Nicholas iep, met een leeftijd van 350 jaar de oudste boom van New York.

Takjes worden afgezaagd en opgestuurd naar een 'tree nursery' in Oregon. Daar worden van elke tak 10 genetische kopien gemaakt. Na twee jaar, moeten 50 jonge bomen terugkeren naar New York. Het idee achter het klonen is, dat het hier gaat om bomen die blijkbaar bestand zijn tegen de gevaren van een stad (zoals vervuiling). Honderd jaar is namelijk bovengemiddeld oud voor een stadsboom.

Je kunt op Million Trees NYC meer lezen over het boomplantproject in New York.
Pascal Theunissen (http://newyork.blog.nl/)    12-1-2008

Natuurorganisaties kwaad over kap
Natuurorganisaties trekken fel van leer tegen de in hun ogen illegale kap van 97 hectare bos nabij Rotterdam Airport. Aangiftes tegen de kap werden echter geannuleerd.

De natuurorganisaties ontdekten de kap vlak voor kerstmis. L. van der Horst deed namens de regionale milieuorganisatie tegen Milieubederf aangifte en J. van der Velden namens de Bomenridders. Zij kregen echter te horen dat "het een civiele procedure is, de zaak ingewikkeld ligt en de politie eerst zelf onderzoek wil doen". Aangifteafspraken wreden geannuleerd. Het Openbaar Ministerie heeft de strafrechtelijke procedure inmiddels wel in behandeling genomen.

"De deelgemeente Overschie honoreerde in eerste instantie slechts een deel van de kapaanvragen van Gemeentewerken ten behoeve van een nieuwe woonwijk. Nu blijkt in versneld tempo, nog voor de bezwaren zijn behandeld, het grootse deel van het park buiten de kapvergunning, illegaal dus, te zijn gerooid", melden de organisaties in een gezamenlijk persbericht.

Opdrachtgever is het Ontwikkelbedrijf Rotterdam (OBR), uitvoerder is de dienst Gemeentewerken. De deelgemeente Overschie zelf heeft geen aangifte gedaan. Met het voorbelasten met zeezand van de parkbodem in de laaggelegen polder is dinsdag begonnen.
Postiljon Online (http://www.postiljon-online.nl/)    10-1-2008

Mexico bereikt doelstelling om 250 miljoen bomen te planten
In 2007 heeft Mexico 250 miljoen bomen geplant. Hiermee vervult het land zijn beloftes in het kader van een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties in de strijd tegen de opwarming van de aarde en tegen de ontbossing. Dat laat de Mexicaanse president Felipe Calderon zondag weten.

"We zullen de doelstelling halen die we onszelf oplegden en die heel moeilijk te halen leek, namelijk 250 miljoen bomen planten in Mexico", verklaarde Calderon. In februari beloofde de president om in te staan voor een vierde van de doelstelling van het VN-milieuprogramma om een miljard bomen op een jaar tijd te planten. De regering trok voor het project 540 miljoen dollar uit. Dat geld werd voornamelijk gebruikt om eigenaars en lokale gemeenschappen te helpen de bomen te planten en in hun onderhoud te voorzien. De woordvoerster van de milieuorganisatie Greenpeace in Mexico, Cecilia Navarro, bekritiseerde evenwel het programma van herbebossing. Volgens haar worden in alle hoeken bomen geplant, zelfs waar er geen bossen nodig zijn.
Knack.be (http://www.knack.be/)    24-12-2007

'Duizendjarige' eiken veel minder oud
De 'duizendjarige' eiken, die enkele jaren geleden ontdekt zouden zijn op de Veluwe, zijn in werkelijkheid veel minder oud. Het oudste eikeltje waaruit een boom is ontkiemd dateert naar alle waarschijnlijkheid uit het eind van de achttiende eeuw. De oudste boomdelen zijn ontstaan in 1826.

Dat maakten onderzoekers van de Wageningen Universiteit en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten woensdag bekend aan de voet van de zogenoemde clustereiken in de buurt van Garderen op de Veluwe.

De dikste Veluwse clustereik, een verzameling stammen die dicht opeen staan, heeft een omtrek van 35 meter. Maar uit het onderzoek is tevens gebleken dat de stamomtrek niets zegt over de ouderdom van de bomen, aldus boomdeskundige Jan den Ouden uit Wageningen.

De ontdekkers dachten volgens Den Ouden dat de verzameling stammen ontsproot uit n oude moederboom uit de tijd van Karel de Grote, die zich steeds had verjongd. Nu is echter gebleken dat de stammen afzonderlijke bomen zijn, voortgekomen uit ondergrondse vertakkingen. Omdat er in de loop van de jaren steeds stammen bij zijn gekomen, zegt de omtrek van een complete clustereik dus niets over de ouderdom. De dikste clustereik op de Veluwe omvat 20 stammen.

Clustereiken groeien op arme zandgronden in heidegebieden. Behalve op de Veluwe zijn de bijzondere boomgroepen ook in Brabant, Drenthe en Noord-Duitsland aangetroffen. De oudste bekende clustereiken zijn volgens Den Ouden drie- tot vierhonderd jaar oud. Dat er duizendjarige eikenbomen zouden bestaan, wijst de wetenschapper van de hand, aangezien eiken een maximale levenscyclus van zes- tot zevenhonderd jaar hebben.

Den Ouden en de andere onderzoekers zijn niet teleurgesteld dat de Veluwse woudreuzen veel minder oud blijken te zijn dan gedacht. "In de bomen is de gebruiksgeschiedenis van de Veluwe precies af te lezen. Dat maakt ze tot bijzonder cultuurhistorisch bezit, dat zeker beschermd en bewaard moet worden", zegt hij. De wetenschappers hebben tal van beheeradviezen gebundeld, zodat de bijzondere bomen nog vele generaties lang behouden kunnen blijven.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    15-12-2007

Zilver Esdoorn officile boom Floriade 2012
Minister Gerda Verburg van LNV heeft gisteren de eerste boom op het Floriadeterrein in Venlo onthuld.

Het gaat om een nieuwe soort Zilver Esdoorn die speciaal naar de wereldtuinbouwtentoonstelling is vernoemd.

De onthulling van de Acer saccharinum 'Floriade 2012' markeert een belangrijk moment in de ontwikkeling van het Floriadeterrein op weg naar de opening in 2012. Binnenkort wordt ook met de verdere beplanting van het terrein begonnen.

Het is voor het eerst dat een boom wordt vernoemd naar de Floriade. Beplantingsdeskundige van de Floriade Jan Mauritz noemde de nieuwe soort een verrijking van het sortiment. Dit was ook het oordeel van de Technische Keuringsdienst van Naktuinbouw die bepaalt of een nieuwe boom een goede aanvulling op het bestaande sortiment vormt.

De Acer saccharinum 'Floriade 2012' kent een steile, opgaande groei en heeft een smalle kroon. De boom zal ook onder deze naam in de handel komen. Op dit moment wordt de 'moederboom' van de Floriade vermeerderd om straks zijn plaats op het Floriadeterrein in te kunnen nemen.
http://www.agd.nl/    3-12-2007

Bomenkap Lekdijk onnodig
Een blotebillen-gezicht, een klaver zonder jasje. Of gewoon kaal en saai.

Dat zijn de benamingen die betrokkenen geven over de plannen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om in de gemeente Schoonhoven en Bergambacht - en dan vooral langs de Lekdijk in Ammerstol - duizend bomen te kappen.

Walnootbomen, hoogstamfruitbomen en andere bijzondere bomen moeten wijken voor de dijkverzwaring komende jaren. Bomen die binnen drie meter van het talud van de dijk staan, zijn volgens het waterschap gevaarlijk. Als ze omvallen, dan kunnen ze een deel van de dijk meenemen. De wortels zouden bovendien de dijk kunnen ontwrichten. Maar met een beetje wil, kunnen honderd bomen behouden blijven, blijkt uit een onderzoek van tuin- en landschapsarchitecten Lagendijk dat in opdracht van de gemeente Bergambacht onderzoek deed naar de bomen die gekapt moeten worden.

Dit onderzoek is voor Frans IJsselstein, bestuurslid van de stichting Verontruste Dijkbewoners Lekstreek uit Ammerstol een sprankje hoop waar hij zich aan vasthoudt. "De dijkverzwaring is nodig, dat staat als een paal boven water. Maar het is blijkbaar niet nodig om alle bomen langs de dijk weg te halen. Zelfs de oudste esdoorn van Nederland staat op de lijst om gekapt te worden. Die boom staat daar al 250 jaar. Het is een prachtige grote boom, misschien wel twintig meter hoog. Het is een esdoorn die iedereen kent, die gewoon bij Ammerstol hoort." Ook andere bomen hoeven volgens het rapport van Lagendijk helemaal niet gekapt te worden. "Als het hoogheemraadschap zich niet zo rigide aan de regels zou houden en een beetje mee denkt, dan hoeven niet alle bomen gekapt te worden."

Zo zijn er verschillende bomen die volgens het waterschap toch al aan het eind van hun levenscyclus zitten. Maar boomtaxateur Martijn Hoogendoorn is het daar niet mee eens. "De bomen langs de Lekdijk zijn niet alleen mooi of geven lekkere vruchten en noten, maar ze hebben ook een cultuurhistorische waarde. De walnootbomen stonden vroeger nog overal langs de dijk, maar werden in de Eerste Wereldoorlog massaal gekapt om geweerkolven van te maken. Lagendijk: "alleen in deze omgeving zijn de bomen toen gespaard gebleven. Het is dus een bijzondere plek, alleen al vanwege de geschiedenis."
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl/)    27-11-2007

Rechter: boom moet blijven staan
De kap van de Anne Frankboom mag voorlopig niet doorgaan. De bestuursrechter heeft dit dinsdagavond (jongsleden) bekend gemaakt.

De rechter schorst de kapvergunning tot twee weken nadat het stadsdeel over de bezwaren van de Bomenstichting en de buurtbewoners heeft beslist. Volgens de rechter is de situatie niet dermate acuut dat er geen gelegenheid meer bestaat om noodmaatregelen te treffen.

De rechter ziet nog ruimte voor betrokken partijen om overeenstemming bereiken over dergelijke maatregelen. Ook kan dan verder onderzoek naar alternatieven gedaan worden om de paardekastanje te redden.
AT5 (http://www.at5.nl/)    22-11-2007

Kort geding tegen kap Anne Frankboom
De Bomenstichting spant een kort geding aan tegen de kap van de Anne Frankboom. Volgens de stichting is de boom in de tuin van een pand aan de Keizersgracht niet in een zodanig slechte staat dat deze direct omgezaagd moet worden, zoals het Amsterdamse stadsdeel Centrum beweert.

Het stadsdeel wil de kastanjeboom, die Anne Frank vanuit haar onderduikadres kon zien en beschreef in haar dagboek, woensdag omzagen. Uitstel zou niet verantwoord zijn. De kastanje lijdt aan een schimmelinfectie, waartegen niets te doen is.

De stichting heeft woensdag een onderzoek op de boom laten uitvoeren door een deskundige. Die concludeerde volgens een woordvoerder dat de kastanje nog tot zeker 1 januari kan blijven staan. Die tijd wil de stichting gebruiken om aan een alternatief plan voor de kap te werken. Samen met omwonenden is de stichting al geruime tijd bezig om de kastanje van de bijl te redden.
Elsevier (http://www.elsevier.nl/)    15-11-2007

Anne Frankboom tegen de vlakte
De Anne Frankboom wordt as. woensdag (red: 21-11-2007) gekapt. De beroemde kastanjeboom, waar Anne Frank vanuit het Achterhuis in Amsterdam op uitkeek, is er zo slecht aan toe dat de kap niet langer kan wachten. Dat maakte stadsdeel Centrum dinsdag bekend.

De boom in de tuin van Keizersgracht 188 is "een reel gevaar voor zijn omgeving", aldus het stadsdeel. "Het snelle verval maakt nu ingrijpen noodzakelijk." Toen vorig jaar bleek dat de kastanje onderhevig is aan een definitief verval, onder meer door de explosieve groei van tonderzwam en honingzwam, vroeg de eigenaar een kapvergunning aan. Dit tot ongenoegen van enkele omwonenden die de boom willen behouden. Onlangs werd bekend dat de boom voorlopig niet om zou gaan, omdat de bezwaarmakers met een reddingsplan mochten komen. Dat is nu van de baan, omdat de meeste recente onderzoeksresultaten aantonen dat de stam nog voor slechts 28 procent gezond is. Het risico dat de 27 ton zware boom omvalt, is daardoor te groot. De eigenaar had in maart van dit jaar al een kapvergunning gekregen.
Metrotime (http://www.metrotime.be)    14-11-2007

En de beuk heette Fred
De 180-jarige boom aan de Utrechtse Maliebaan, die afgelopen maandag (red: 5 nov.) gekapt werd, had een tweede leven als vriendje van de kleuters uit de buurt, blijkt nu. "Fred" hadden ze 'm genoemd en pas onlangs had-ie een mooie sjaal van ouwe truien gekregen.

"Ik had ze verteld dat Fred mijn beste vriend was en dat ie het een beetje koud had," vertelt Johan van Zanten, die kunstprojecten doet op basisscholen. "Kinderen hebben een magische fantasie, voor hen ging de boom echt leven, ze gaven hem zelfs kusjes." De kap was dus een klap voor de kleuters. Maar gelukkig heeft de juf inmiddels uitgelegd dat Fred eigenlijk al lang ziek was. En dat ie heel oud was en een mooi leven heeft gehad.
DePers.nl (http://www.depers.nl/)    7-11-2007

Ruim pleidooi voor bakenboom
Waar veel gemeenten zich druk maken om het behoud van de bakenboom, heeft Mook dat probleem al in het verleden getackeld.

Elke gesneuvelde bakenboom vaak populieren, die in het verleden fungeerden als bakens voor de binnenvaartschippers moet door Rijkswaterstaat worden vervangen. Zo heeft de gemeente Mook en Middelaar dit enkele jaren geleden al in haar kapverordening laten opnemen. "Daar zijn we nu erg blij om", aldus een woordvoerder van Mook. "De bomen zijn van onschatbare waarde. Dat wisten we toen al."

Veel gemeenten langs de Maas protesteren tegen het 'uitsterfbeleid' van Rijkswaterstaat voor de bakenbomen langs de rivier. Rijkswaterstaat besloot in maart 2006 deze bomenrijen aan weerszijden van de loop van de Maas niet langer te onderhouden. Uitsterven is het motto, omdat de bomen geen functie meer zouden hebben.

Veel van deze bakenbomen zijn na 1930 tijdens de kanalisatie van de Maas geplant. De bomen vaak populieren fungeerden als bakens voor de binnenvaartschippers. Die konden bij hoog water aan de hand van de bomen alsnog de loop van de rivier volgen. Met de opkomst van radar en het navigatiesysteem gps is de nautische functie van de bakenbomen echter overbodig geworden. Rijkswaterstaat besloot daarop de bomen, als ze bij een storm omvallen, niet meer te vervangen.

Bij werken als de aanleg van ecologische oevers en bij zand- en kleiafgravingen mogen de bomen zelfs actief worden verwijderd, zo luidt de richtlijn van de overheidsdienst. Dat besluit heeft inmiddels in veel riviergemeenten voor onrust gezorgd. De gemeenten willen hun bakenbomen behouden, omdat deze passen in het cultuurhistorische landschap. De bomen zijn al van veraf te zien, luidt het argument.

Protesten in Wijchen hebben ertoe geleid dat de bomen mogen blijven staan, mits de gemeente voor het onderhoud zorgt. In Grave is door de gemeenteraad een motie aangenomen om de bakenbomen te behouden. Ook Cuijk en Grave beraden zich op acties. Alleen in de gemeente Heumen ligt niemand wakker van de bomen. "Vooralsnog zien wij geen probleem", aldus een woordvoerder.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/)    30-10-2007

Bos mogelijke oorzaak van nieuw conflict Polen-Europa
Het Burgerplatform van Donald Tusk won de jongste verkiezingen in Polen. Dat is goed nieuws voor de Polen die de grote Europese gedachte genegen zijn: Tusk is een veel grotere voorstander van integratie in de Europese Unie dan de vorige premier Jaroslaw Kaczynski, die zijn land de voorbije jaren het imago aanmat van dwarsligger op alle Europese bijeenkomsten.

Maar Polen zal snel weer in conflict komen met Europa. Natuurverenigingen hebben gewacht op de verkiezingsuitslag om een campagne te starten, waarbij ze de hulp van de Europese Commissie zullen inroepen om het enige nog echte Europese oerbos, het Bialowiezawoud op de grens van Polen met Wit-Rusland, afdoende te beschermen.

Het woud komt onder groeiende druk van houtkappers en zelfs van projectontwikkelaars. Die gebruiken een hele batterij valse argumenten om te kunnen ontginnen, waarvan de meeste op een 'beter beheer' van het woud steunen - een stelling die lijnrecht indruist tegen de natuurwaarde van het gebied.

De gevolgen van hun activiteiten zijn nu al merkbaar. Zo is het percentage van meer dan honderd jaar oude bomen in het bos op vele plaatsen gedaald van 80 naar minder dan 20 procent. De oudste bomen zijn de duurste, en dus commercieel meest interessante, maar het zijn ook die bomen die het bos zo uniek maken.

Bialowieza wordt als een 'referentiebos' beschouwd, omdat het het enige woud in Europa is waarin de invloed van de mens beperkt is gebleven. Als iemand wil zien hoe het Europese landschap er in de middeleeuwen uitzag, moet hij naar Bialowieza. Wolf en lynx doen het er nog altijd goed, en natuurbeschermers hebben er opnieuw de ooit in het wild uitgeroeide wisent gentroduceerd.

Het hoeft dus geen betoog dat het gebied niet uitsluitend een wetenschappelijke en historische waarde heeft, maar ook een uitzonderlijke fauna en flora. Onder meer dat argument zullen Poolse academici en natuurbeschermers gebruiken als ze binnenkort bij de Europese Commissie een formele klacht tegen hun eigen regering indienen, wegens het niet nakomen van de Europese regelgeving inzake bescherming van waardevolle natuurgebieden.
Knack.be (http://www.knack.be)    27-10-2007

Indonesi plant in n dag 79 miljoen bomen
Indonesi gaat in n dag 79 miljoen bomen aanplanten in de aanloop naar een belangrijke VN-top over klimaatverandering later dit jaar. Dat heeft het Indonesische ministerie voor bosbouw vrijdag bekendgemaakt. De bomen, voornamelijk eucalyptus- en teakbomen, zullen op 28 november door het hele land worden geplant. De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono zal persoonlijk deelnemen aan de campagne. Indonesi is op dit moment het snelst ontbossende land ter wereld.

"We willen Indonesi zo snel mogelijk groener maken en de ontbossing zo veel mogelijk tegengaan," zei een woordvoerder van het ministerie. De jonge boompjes zullen in meer dan 70.000 Indonesische dorpen worden uitgedeeld, waar dorpsoudsten ze samen met regeringsambtenaren en dorpelingen zullen planten.

In mei berichtte de milieuorganisatie Greenpeace dat Indonesi sneller ontbost dan enig ander land: per uur verdwijnen driehonderd voetbalvelden aan bos. Het ministerie van bosbouw heeft de bewering niet in twijfel getrokken. Volgens de milieuorganisatie is het aanplanten van nieuwe boompjes een nobel streven, maar een zinloze onderneming gezien de snelle ontbossing die gaande is. "Het is goed om nieuwe bomen te planten, maar Greenpeace blijft de Indonesische regering oproepen om de boomkap een tijdelijk halt toe te roepen zodat het bos de kans krijgt om terug te groeien," zei een woordvoerder. De ontbossing wordt niet alleen veroorzaakt door commercile houtkap, maar ook door bosbranden en het ruimen van land voor de aanleg van palmolieplantages.

De VN-top over klimaatverandering zal in december op het Indonesische eiland Bali plaatsvinden.
Trouw (http://www.trouw.nl/)    7-10-2007

Uitstel voor kastanje van Anne Frank
De Anne Frankboom mag voorlopig niet worden gekapt. Dat heeft het stadsdeel Centrum in Amsterdam deze week besloten naar aanleiding van de bezwaren van tegenstanders van de kap.

De Bomenstichting en een aantal omwonenden krijgen drie maanden de tijd met een concreet reddingsplan te komen voor de kastanje, waarover Anne Frank driemaal in haar beroemde dagboek schreef. Zij menen dat het leven van de boom met vijftien tot twintig jaar kan worden gerekt.

De monumentale paardekastanje in de tuin van Keizersgracht 188 is volgens deskundigen zo ziek dat herstel niet meer mogelijk is. De eigenaar van de Anne Frankboom vroeg vorig jaar met succes een kapvergunning aan toen bleek dat de boom last heeft van tonderzwam en honingzwam. De Anne Frankstichting zegt gehecht te zijn aan de zieke kastanje, maar laat weten dat de veiligheid van het achterhuis en belendende panden voorop staat. Mits die gegarandeerd is, is zij voorstander van uitstel van de kap.

de Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    7-10-2007

Bomen redden met ICT
Na kantoortijd blijven ze vaak onnodig aan staan: computers, beeldschermen en printers. Vanuit de noodzaak tot ‘groene’ oplossingen, introduceert Pecoma Business Technology (Pecoma) de ‘Energie Optimalisatie Scan’ (EOS). De scan geeft weer waar en hoe een bedrijf kan besparen op energie- en papierverbruik met ICT. Zowel in bomen als in geld. Een organisatie vanaf 500 werkplekken spaart op jaarbasis al gauw 4000 bomen en 30.000 euro aan energiekosten. Om zelf bij te dragen aan een betere leefwereld, biedt Pecoma de scans kosteloos aan. Bedrijven kunnen zich aanmelden via www.redbomenmetict.nl.

Volgens onderzoeksbureau Gartner is de jaarlijkse CO2-uitstoot van ICT bijna net zo groot als het aandeel van het luchtverkeer wereldwijd. Pecoma zet bedreigingen om in kansen en introduceert EOS. Deze eendaagse scan brengt in kaart waar en hoe organisaties kunnen besparen op energie en papier door middel van ICT. Met behulp van een softwaretool (BDNA), maakt de scan inzichtelijk welke hard- en software zich binnen een organisatie bevinden en hoe deze efficiënt kunnen worden ingezet. Concreet levert dit inzicht in de potentiële ICT-besparing op. EOS is in eerste instantie bedoeld voor organisaties met minimaal 500 werkplekken, die werk willen maken van ‘groene ICT’. Pecoma introduceert later dit jaar ook een oplossing voor kleinere organisaties.

Met EOS geeft Pecoma het startschot voor haar groene beleid: Eco Technology. Dit meerjarenprogramma omvat zowel interne als externe maatregelen om schoner en groener te worden. Pecoma heeft ook zelf de EOS uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de organisatie (150 werkplekken) zeker 2500 bomen kan redden en bijna 20.000 euro aan energiekosten kan besparen. Door het uitbreiden van de Business Technology-portfolio met deze groene dienst EOS, biedt Pecoma ook andere organisaties deze mogelijkheid. Wat is er mooier om als Business Technology-bedrijf met diezelfde technologie een stukje te kunnen teruggeven aan de wereld. Daarom bieden we deze scan kosteloos aan, aldus Esmé van der Harst, directeur van Pecoma. De introductie van Pecoma sluit aan bij de Business Technology-gedachte van de ICT-dienstverlener. "Door het slim inzetten van mensen, processen en technologie, willen we aantoonbare besparingen opleveren voor bedrijven. Ook op het gebied van milieu en energie," licht Van der Harst toe.

Het gebruik van energiezuinige producten en technologie staat al jaren hoog op de ICT-agenda. "ICT is een energievreter. Dit is niet langer alleen een bedreiging, maar ook een kans voor de branche. ICT kan besparingen opleveren en tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu. Niet alleen met simpele maatregelen, zoals het uitzetten van de printer, beeldscherm, computer en kopieerapparaten na kantoortijd. Ook met maatregelen als het vervangen van computers door laptops en het terugbrengen van het aantal servers door virtualisatie, redt een organisatie vanaf 500 werkplekken wel 4000 bomen per jaar. Ook in de portemonnee scheelt het. Op jaarbasis zon 30.000 euro aan energiekosten," zegt Van der Harst.
Persberichten.com (http://www.persberichten.com)    2-10-2007

Duizenden bomen moeten om voor ecoduct
Ruim vier hectare aan bos (vier voetbalvelden) moet wijken voor de aanleg van het ecoduct over de A50 ter hoogte van Wolfheze. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig om een aanvoerroute voor het wild aan te leggen. Deze corridor verbindt de Doorwerthse heide en het ecoduct met elkaar. Het ecoduct moet even ten westen van de rustplaats Kabeljauw komen. Normaal gesproken staan er enkele honderden tot vele duizenden bomen op een hectare bosgrond, afhankelijk van de leeftijd van de bomen.

Volgens bosbeheerder Natuurmonumenten gaat het inderdaad om enkele duizenden bomen die worden gekapt. Het ecoduct wordt aangelegd als de A50 tussen de knooppunten Grijsoord (Arnhem) en Valburg wordt verbreed van twee keer twee naar twee keer drie rijbanen. Dat moet de komende jaren gaan gebeuren. Het ecoduct zou rond 2010 moeten worden aangelegd.

Voor de oversteek bij Wolfheze moeten ruim twee keer zo veel bomen worden omgehakt als voor de hele verbreding van de snelweg tussen Grijsoord en Valburg. Door de wegverbreding gaat 1,87 hectare bos verloren. Rijkswaterstaat compenseert dat door op andere plekken 1,87 hectare bos aan te planten. De 3,5 hectare bos die moet wijken voor het ecoduct wordt ook herplant, al leek het daar aanvankelijk niet op.

Volgens het Natuurplan Rijksweg A50 Trac Valburg-Grijsoord kan de provincie vrijstelling geven van de herplantplicht. Dat wilden Gedeputeerde Staten ook, maar de ChristenUnie in Provinciale Staten stak daar een stokje voor.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/)    21-9-2007

Enten van de in 1994 gekapte Tilburgse linde terug op Heuvelplein
De kans bestaat dat een afstammeling van de oorspronkelijke Tilburgse lindeboom op het Heuvelplein wordt geplant. Dat bevestigt Fred van Nistelrooij, gebiedsmanager Binnenstad bij de gemeente Tilburg. Hij is nauw betrokken bij het veranderen van de Heuvel in een plein naar de wensen van de Tilburgers.

In het schetsontwerp is een monumentale lindeboom opgenomen met een hoogte van tien tot twaalf meter. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een wens van de bijna vierduizend mensen die mee hebben gedaan aan de volksraadpleging over de nieuwe Heuvel. Maar het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat het plan van een grote linde ook wordt uitgevoerd. Voor hetzelfde geld valt in oktober de keuze op het planten van een ent van de oorspronkelijke boom. Daar zijn er verschillende van, maar ze hebben nog lang niet het monumentale waarvan in het voorlopig ontwerp sprake is. Als het de oorspronkelijke linde wordt, is meer sprake van een ideologische keuze, waar de keuze voor de monumentale boom in eerste instantie meer tegemoet komt aan de wens van de mensen die hebben deelgenomen aan de volksraadpleging.

Linde Braber, voorzitter van de Tilburgse Stichting Stadsbomen, juicht het planten van meerdere oorspronkelijke lindebomen toe. Her en der in Tilburg staan enten van de nog steeds door veel Tilburgers betreurde lindeboom die op 27 april 1994 is gekapt. Deze bomen zijn ongeveer zes meter hoog. Er is ook nog een doorgroeier vanaf een oorspronkelijke wortel met een lengte van 3,5 meter beschikbaar. Een van de mogelijkheden die Linde Braber oppert, is om een aantal Tilburgse lindebomen in plaats van platanen te planten. Het voorlopig ontwerp laat onder meer platanenrijen zien langs de Heuvelring en langs de terrassen. Fred van Nistelrooij zegt hierop nog niet te kunnen reageren. Er is overigens nog geen lindeboom gevonden die monumentaal genoeg is om naar Tilburg te halen.
Tilburg.com (http://www.tilburg.com/)    18-9-2007

Nederlandse markt verwoest steeds meer bos
Voor de Nederlandse markt moeten wereldwijd steeds meer bossen worden gekapt. In tien jaar tijd namen ontbossing en bosdegradatie voor de Nederlandse import toe met 73 procent, heeft Greenpeace berekend in een studie waarvan de resultaten woensdag bekend zijn gemaakt. Vooral de productie van soja, vlees en palmolie dragen bij aan de ontbossing.

In elf landen die de milieuorganisatie heeft laten onderzoeken, is de afgelopen tien jaar voor de Nederlandse import bijna 1,6 miljoen hectare bos verdwenen. In de periode van 1996 tot 2000 ging het wereldwijd om bijna 600.000 hectare bosgebied. Tussen 2001 tot 2005 was dat opgelopen tot circa een miljoen hectare.

De grootste impact, een toename van ruim 180 procent, heeft Nederland op de Braziliaanse wouden. Daar ging ruim 840.000 hectare om. Ons land importeert daar vandaan veel soja.

Greenpeace onderzocht de bomenkap in de elf landen waaruit Nederland de meeste hout, papier, pulp, soja, vlees en palmolie importeert. Volgens de onderzoekers ligt "de werkelijke verwoesting als gevolg van Nederlandse import nog veel hoger", omdat niet alle landen en alleen de effecten van deze producten onder de loep zijn genomen.

Hilde Stroot, campagneleider bossen bij Greenpeace verwacht dat de tendens van toenemende ontbossing de komende jaren doorzet. "De opmars van biomassa en biobrandstof maakt de vooruitzichten voor het kwetsbare oerbos slecht. In de bossen van Indonesi en Brazili worden bosbranden aangestoken voor de Nederlandse vraag naar goedkope landbouwproducten. Onvervangbaar oerbos maakt plaats voor eindeloze plantages met soja en oliepalmen."
Nu.nl (http://www.nu.nl/)    12-9-2007

En de gevallen boom? Die blijft lekker liggen
De aanblik is misschien ietwat triest, maar we hebben er maar mee te leven. Met al die omgevallen bomen langs de Maas. Die blijven namelijk liggen.
Dat zegt Rijkswaterstaat, beheerder van de Maas. Door de bomen, veelal populieren te laten liggen, komt er meer dood hout in de rivier en dat is goed voor de ecologie en het natuurlijk herstel van de rivier. Veel macrofauna, zo luidt de theorie, hecht zich aan de takken in het water en leeft erop. De kriebelbeestjes filteren het water en zorgen op die manier voor een betere kwaliteit van het water. Vissen hebben ook wat aan het rivierhout. Zij gebruiken een omgevallen boom als schuilplaats, foerageerplaats en paaiplaats.

Bij de storm in januari legden veel bomen langs de Maas, onder meer in Mook en Overasselt, het loodje. Een deel van deze zogenoemde bakenbomen is inmiddels opgeruimd. Maar de bomen die geen gevaar vormen voor de scheepvaart, blijven liggen. De meeste bakenbomen liggen ook nog zodanig vast, aldus Rijkswaterstaat, dat ze op dit moment niet in de vaargeul terecht kunnen komen. Dus blijven ze gewoon liggen. Wl wordt op sommige plaatsen de plek van de omgevallen boom in het water gemarkeerd met boeien. Op die manier wordt de scheepvaart geattendeerd op de boom. De grotere takken en de omgevallen bakenbomen worden voor het hoogwaterseizoen vastgelegd met kettingen en verankeringen. Dat gebeurt om te voorkomen dat ze in de vaargeul terecht komen.

Ook wil Rijkswaterstaat het proces op de voet volgen. Wat doet de boom bijvoorbeeld bij hoogwater? Het vermoeden bestaat, licht Rijkswaterstaat toe, dat een boom bij een buitenbocht verder de oever wordt opgeduwd. Om hier ervaring mee op te doen, gaat Rijkswaterstaat dus en aantal bomen vastleggen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In de Loonse Waard, bij Niftrik, zijn begin 2006 ook al eens twee bomen verankerd.

De omgevallen bakenbomen langs de Maas worden niet meer vervangen, laat Rijkswaterstaat weten. Wel worden er, waar nodig, nieuwe radarbakens voor de scheepvaart geplaatst.

Het laten liggen van hout is nieuw beleid waarmee Rijkswaterstaat streeft naar de realisatie van natuurlijke oevers, wat weer bijdraagt aan het ecologisch herstel van de Maas. Het beeld van de Maas zal langzaam maar zeker veranderen. Het eindbeeld is een natuurlijk beheerd rivierenlandschap met - soms ondiep - water, moerassen, natuurgraslanden, struiken en bossen. Zulke oevers zijn volgens Rijkswaterstaat 'de ruggengraat van het ecologisch systeem'.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/)    8-9-2007

Boxmeer zet knoflookextract in tegen kastanjeziekte
Boxmeer gaat als zesde gemeente in Nederland proberen de kastanjebloedingsziekte een halt toe te roepen met het knoflookextract Allicine.

Het middel Allicine zou 90 tot 95% van de met de bacterie Pseudomas syringae genfecteerde kastanjes kunnen genezen. Dat meent ontwikkelaar van het middel Hans Bok van Allicin Tree Care. Het natuurlijke product is getest door TNO en de Plantenziektenkundige Dienst en lijkt te werken tegen de bloedingsziekte.

In Apeldoorn, Elburg, Amersfoort, Woudenberg en Voorthuizen zijn probeersels met het middel op kleine schaal tot nu toe succesvol gebleken. In september volgen de zieke bomen in de Utrechtse Heuvelrug.

De vloeistof wordt in de sapstroom van de boom genjecteerd. Bij de juiste concentraties doodt het middel de bacterie volledig. Boxmeer heeft in Overloon 20 kastanjebomen behandeld met een vier uur durend Allicine-infuus. Dat kosten daarvan bedragen ongeveer € 300 per boom.
Tuin & Landschap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    29-8-2007

Warm weer velt helft coniferenhagen in Zeeland
Een geheimzinnige coniferenziekte heeft naar schatting de helft van de coniferenhagen in Zeeland aangetast. Deskundigen zijn het niet eens over de oorzaak. De verklaringen lopen uiteen van een onbekend virus tot agressieve schimmels en zuigende takluizen. "Minimaal vijftig procent van de conifeerhagen in Zeeland is aangetast. Misschien zelfs zeven op de tien", schat Marcel Tazelaar van De Witte Agro. Bij het 's Gravenpolderse bedrijf vliegt het schimmeldodende middeltje Topsin M als warme broodjes over de toonbank.

"Bruine plekken kunnen ook veroorzaakt worden door luis of de rode spintmijt. Maar in zeventig procent van de gevallen gaat het om schimmel." Tazelaar stelt dat de bomen te redden zijn, mits de eigenaar op tijd ingrijpt. "Als je de bruine plekken behandelt, is de haag een jaar later weer groen."

Schimmel? Helemaal niet. De takluis is de boosdoener, zegt boomverzorger Ronald Schra van H4a uit Axel. "Schimmel komt dit jaar niet meer voor dan andere jaren. Het is de takluis die het vocht uit de groene takjes van de Leylandii-coniferen zuigt."

Wie er vanaf denkt te komen door snel de spuitbus over de haag te halen, heeft het mis volgens Schra: "De luizen zitten binnenin de boom, tussen de dode takjes. Daar leven ze beschut en leggen ze eitjes. Je moet dus binnenin spuiten en dat meerdere keren herhalen." Immers, luizeneitjes gaan niet dood, meerdere keren behandelen is dus noodzaak. Schra over de oorzaak: "De winter was zacht en daardoor hebben veel dieren, dus ook deze luis, het overleefd."

Theo Nieuwenhuizen van Habo Hoveniers in Renesse vreest dat een virus voor de massale sterfte onder de bomen zorgt. Net als Tazelaar en Schra denkt hij dat warme en droge weer van het afgelopen jaar de perfecte omstandigheden voor een ziekte heeft gecreerd, omdat de coniferen zijn verzwakt. "In tegenstelling tot loofbomen, houden coniferen hun blad. Die hebben dus ook 's winters water en voedingstoffen nodig. In februari viel er bijna geen neerslag. Mensen hadden ze toen water moeten geven." Ook hebben de bomen volgens hem geregeld extra voeding nodig.

De massale sterfte zorgt er voor dat de ooit zo dominant aanwezige haag stevig terrein verliest. Nieuwenhuizen: "Jarenlang was het d trend. Nu merk ik dat mensen voor alternatieven gaan, als roosters die kant en klaar bedekt zijn met klimop. Die zijn makkelijk in onderhoud en nemen minder ruimte in. Dat scheelt vooral in kleine tuinen, omdat hagen wel twee meter dik kunnen worden."
BN/DeStem (http://www.bndestem.nl/)    25-8-2007

Archeologen ontdekken bos van 8 miljoen jaar oud in Hongarije
Archeologen hebben in het noordoosten van Hongarije, in Bukkabrany, een klein "oerwoud" ontdekt. Het gaat om een bos van maar liefst 8 miljoen jaar oud bestaande uit moerascipressen (taxodiums).

De ontdekking is erg bijzonder omdat de bomen hun houtstructuur hebben bewaard en niet verkoold of versteend zijn, verduidelijkt Tamas Pusztai, adjunct-directeur van het plaatselijke Otto Herman Museum.

Het mysterieuze bos werd ontdekt door mijnwerkers die aan de slag waren in een bruinkoolmijn. Ze stootten op enkele verkoolde boomstronken. Dat is niet uitzonderlijk in dergelijke mijnen. "Dieper in de grond vonden ze echter zestien bomen die helemaal intact waren gebleven en al 8 miljoen jaar goed bewaard waren", aldus Pusztai.

Om het kleine bos van zestien bomen te bewonderen moet je afdalen in de mijn tot 60 meter diep. Gek genoeg zijn de bomen niet hoger dan zes meter, terwijl moerascipressen makkelijk 30 of 40 meter hoog kunnen worden.

De bomen dateren volgens paleontoloog Miklos Kazmer uit het Mioceen. In de streek was er toen een enorm meer met moerassige oevers. "Dat deze bomen zo goed bewaard zijn, is te danken aan een plotse zandstorm die het bos heeft bedekt met zand tot zes meter hoog", stelt hij. Alles boven de zes meter is verloren gegaan, maar de delen die door het zand werden bedekt, zijn intact gebleven.

De bomen mogen niet naar boven gehaald worden, want elk contact met lucht en daglicht zou funest zijn voor het eeuwenoude hout.

Eerder werd al een gelijkaardig bos ontdekt in Japan.
Knack.be (http://www.knack.be/)    4-8-2007

Meer klachten van burgers over bomen
Het aantal klachten van inwoners over bomen in de stad is de afgelopen tien jaar toegenomen. Tegelijkertijd groeide ook het aantal initiatieven voor behoud en aanplant van bomen.

Dat blijkt uit het onderzoek Mensen over bomen dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR voor de Bomenstichting heeft uitgevoerd. Burgers kiezen voor bomen die zo min mogelijk hinder veroorzaken of ze kiezen zelfs voor een andere inrichting van de ruimte zoals parkeerplaatsen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het zinvol is om burgers meer informatie te geven over de waarden en functies van bomen in de stad, de wijze waarop gemeenten en bewoners bomen en groen kunnen onderhouden en gebruiken.

Een deel van de toename van klachten over bomen bij gemeenten wordt veroorzaakt door de toegenomen mondigheid van de burger en door de vergrote klantgerichtheid van gemeenten.
Tuin & Landscap (http://www.tuinenlandschap.nl/)    26-7-2007

Grotere oogst van appels en peren
Nederlandse fruittelers verwachten dit jaar een flinke oogst van appels en peren. Volgens het Productschap Tuinbouw is de oogst groter dan die van vorig jaar. "Er hangen veel appels en peren aan de bomen en door de gunstige weersomstandigheden tot nu toe groeien de vruchten voorspoedig waardoor de teelt twee weken voor ligt op vorig jaar." De kwaliteit is volgens het productschap beter dan die van vorig jaar.

De oogstraming van appels ligt dit jaar op ruim 390.000 ton. Vergeleken met vorig jaar is dat 13 hoger. Vooral de oogst van Elstar viel toen tegen. Doordat er dit seizoen veel meer Elstar-appelen aan de bomen hangen, valt de oogst van dit ras met 170.000 ton ruim 25 procent hoger uit dan in 2006.

Na de recordproductie van peren in 2006 hangt er dit jaar met 250.000 ton weer een forse oogst aan de bomen. De perenteelt in Nederland breidt nog altijd uit. Dit geldt voornamelijk voor het ras Conference. Van deze handpeer bedraagt de oppervlakte inmiddels zon 5.300 hectare tegen 4.500 hectare drie jaar terug en de telers rekenen dit jaar op een oogst van 195.000 ton. Hiermee is de productie 10 miljoen kilo hoger dan in 2006.
Friesch Dagblad (http://www.frieschdagblad.nl/)    24-7-2007

Defensie moet kap van bomen in Schinveldse bossen staken
Het ministerie van Defensie moet het kappen van bomen in de Schinveldse Bossen in Zuid-Limburg staken. De Raad van State oordeelde woensdag dat de toenmalige minister van VROM, Sybilla Dekker (VVD), ten onrechte toestemming heeft verleend voor het omzagen van de bomen.

Een deel van het bos is al neergehaald omdat Awacs-vliegtuigen van de vlakbij gelegen NAVO-basis in het Duitse Geilenkirchen dan veiliger zouden kunnen landen. Tegen de ingreep werd fel geprotesteerd. Tientallen actievoerders van Groenfront! verschansten zich vorig jaar in de bomen om de kap tegen te houden. Ook de naastgelegen gemeenten Onderbanken en Brunssum weigerden daaraan mee te werken.

Dekker had een half jaar eerder de zogenoemde Nimby-procedure gebruikt om de kap te kunnen laten doorgaan. Met die procedure kan een minister zich taken en verantwoordelijkheden van een gemeente toe-eigenen. De Raad van State had daarna in een voorlopige uitspraak bepaald dat zes hectare bos mocht worden omgezaagd.

Nu oordeelt de raad dat het besluit van Dekker onzorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd. De gevolgen van de lagere aanvliegroute van de Awacs voor het milieu en de geluidsoverlast zijn volgens de raad niet goed onderzocht. De minister heeft daarom ten onrechte protesten van gemeenten en de Vereniging Stop Awacs Overlast afgewezen. Het ministerie van VROM moet nu nieuwe beslissingen op die bezwaarschriften nemen.

Verder beslist de Raad van State dat de minister niet bevoegd was de Nimby-procedure te gebruiken voor een gebied van dertien hectare dat naast het al gekapte terrein ligt. Ten tijde van dit besluit bestond niet de noodzaak om op korte termijn bomen te kappen, aldus de raad. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De gemeente Onderbanken hing gisteren de vlag uit na de beslissing. "Die is niet alleen van belang voor onze gemeente, maar voor alle Nederlandse gemeenten omdat het belang van lokale autonomie wordt erkend en de rijksoverheid een gemeente niet zomaar kan overvallen met een Nimby-procedure", zei wethouder Hans Ubachs. "Nederland blijkt geen bananenrepubliek te zijn. Helaas is door de kap van zes hectare al een stuk natuur onherstelbaar vernietigd."

Ook een woordvoerder van GroenFront! reageerde opgetogen. "We hadden ons al voorbereid op een nieuwe kapronde, die we na 1 augustus verwachtten. Dan zouden we voor die tijd daar weer ons kamp hebben opgeslagen om de kap tegen te houden. Dus we hebben nu wat extra vakantie."

De Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/)    19-7-2007

Alphense bomen ernstig ziek
Meer en meer Alphense bomen zijn ernstig ziek. Bij elkaar twintig verschillende soorten kampen inmiddels met een ziekte.

"We spreken in Alphen dan ook allang niet meer over de kastanjeziekte," zegt verantwoordelijk wethouder Groen in 't Wout. "Ondertussen is hier sprake van de bomenziekte."

Eerder werd al duidelijk dat zo'n negentig procent van de kastanjes in Alphen aan de gevreesde bloedingsziekte lijdt. Voor de gemeente reden genoeg om diep in de materie te duiken en het hele bomenbestand in Alphen onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld essen, platanen, beuken en zelfs appelbomen blijken inmiddels ook ziek in Alphen.

Of alle getroffen bomen dezelfde ziekte onder de leden hebben is onduidelijk. Dat is dan ook reden voor nader onderzoek. Hieruit moet blijken wat voor soort ziekte de bomen precies treft. Bij de ene boom is aan de buitenkant duidelijker zichtbaar dan bij de andere dat sprake is van een ziekte. Bijvoorbeeld door hevigere bloedingen of knobbels. Maar bij een dwarsdoorsnede en nader onderzoek van de cellen blijkt weinig verschil in de ernst van de ziekteverschijnselen.

Een kleine week geleden presenteerde de universiteit van Wageningen de derde tussentijdse rapportage over deze ziekteverschijnselen die de bomen in Alphen hebben. Bij dit onderzoek zijn elf verschillende soorten bekeken. Het gaat om de esdoorn, paardenkastanje, papierstruik, vijg, es, valse Christusdoorn, toverhazelaar, hulst, olijf, plataan en de linde. Bij deze groep zijn heesters bekeken maar ook bomen die enkele tot al vele tientallen jaren oud zijn. Wat betreft opbouw en oorsprong vertonen vrijwel alle boomsoorten vergelijkbare bastknobbels.

Sinds bekend is dat het overgrote deel van het kastanjebestand in Alphen ernstig ziek is, heeft de gemeente een voortrekkersrol op zich genomen in het onderzoek naar de ziekte. Vanuit diverse landen krijgt Alphen inmiddels dan ook al verzoeken om nadere toelichting te geven over de stand van zaken en om kennis over de bomenziekte te delen.

Groen in 't Wout over de internationale aandacht: "Soms vraag ik me dan ook weleens af waar we aan begonnen zijn. Dit is inmiddels zo groot, dat we het niet meer als gemeente alleen kunnen behappen." Daarom is de wethouder ook druk bezig met pogingen verantwoordelijk minister Gerda Verburg naar Alphen te halen. Zodat ze in september met eigen ogen kan bekijken hoe de stand van zaken is. Daarnaast hoopt Alphen op steun van de landelijke overheid bij het grootschalige onderzoek.
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl/)    19-7-2007

Boom in de stad gebaat bij burgerparticipatie
Het aantal klachten over bomen in de stad is de afgelopen tien jaar toegenomen. Tegelijkertijd is ook het aantal initiatieven voor behoud en aanplant van bomen gegroeid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR voor de Bomenstichting uitvoerde. Voor dit onderzoek is een enquete gehouden onder 64 gemeenten, waaruit naar voren komt dat het zinvol is om burgers concrete informatie te geven over bomen en groen, en over participatief onderhoud en gebruik van natuur in de stad. Bovendien blijkt dat burgerparticipatie een positieve invloed heeft op de houding van burgers ten opzichte van bomen.

De Wageningse Wetenschapswinkel onderzocht de oorzaken van de veranderende houding van burgers ten opzichte van bomen in de stad met behulp van een aantal casussen en een enqute. De meerderheid van de mensen erkent het belang van natuur in de stad, allereerst als decor voor het dagelijks handelen. Degenen die meer nadruk leggen op andere waarden, zoals ecologie, gezondheid, of educatie, zijn vaak actiever in het behoud van bomen. Men weegt deze waarden wel af tegen overlast die bomen kunnen veroorzaken en tegen andere functies die ruimte vergen. Als burgers mogen kiezen, wordt voor bomen gekozen die zo min mogelijk hinder veroorzaken of zelfs voor een andere inrichting van de ruimte bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

Een deel van de toename van klachten over bomen bij gemeenten wordt veroorzaakt door de toegenomen mondigheid van de burger en door de vergrote klantgerichtheid van gemeenten. Bij veel burgers heerst onvrede over het functioneren van de gemeenten, vooral omdat ze geen consequent beleid voeren.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen eenduidig recept is voor succesvol behoud van bomen in de stad. Initiatieven kunnen een succes worden door acties van gemeenten, intermediaire organisaties, individuele burgers of burgerorganisaties. Dit kan bijv. door solistisch optreden van de gemeente, of juist door samenwerking tussen gemeente en bewoners en door burgeracties. Van belang hierbij is: kennis opbouwen (van bomen en procedures), consequent handelen (beleid en bezwaren) en enthousiasme genereren. Het is zinvol om burgers meer informatie te geven over de waarden en functies van bomen in de stad, de wijze waarop gemeenten en bewoners bomen en groen kunnen onderhouden en hoe bomen door bewoners gebruikt kunnen worden (eronder zitten, er in spelen, er van oogsten). Om de binding van bewoners aan de bomen in de stad te vergroten, moet deze informatie zo concreet mogelijk zijn en toegespitst op de specifieke situatie versterkt door mogelijkheden voor participatie in inrichting en onderhoud door bewoners.
Vroege Vogels (http://vroegevogels.vara.nl)    11-7-2007

Omdat niet meer vliegen een utopie is
Bomen laten planten in Afrika of Zuid-Amerika om je eigen energieverbruik te compenseren. Klimaatneutraal. Oh ja?

Het idee van CO2-opname door bomen is simpel: jonge bomen gebruiken de C (koolstof) om te groeien en stoten de O2 (zuurstof) af zodat mensen kunnen ademen. En niet alleen mensen.

Volgens Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, kan het planten van nieuwe bomen nooit de oplossing zijn voor ons klimaatprobleem, veroorzaakt door CO2 die vrijkomt bij de verbranding van olie of steenkool. "Het idee is dat de groeiende boom evenveel CO2 vastlegt als wij bijvoorbeeld met autorijden of vliegen uitstoten", zegt Reijnders. "Maar wat gebeurt er verder met die boom? Die wordt mogelijk geveld en verbrand."

Gevolg: nieuwe CO2-uitstoot. Ook als de bomen via een natuurlijk proces verrotten, levert dat nieuwe CO2-emissie op. "En van de boom kan papier worden gemaakt of bouwmaterialen. Dan kan het honderden jaren duren, maar tenslotte belandt het door de boom vastgelegde CO2 altijd weer in de atmosfeer. Daarom is het principieel beter om energie te besparen, dan wel gebruik te maken van de zon of de wind als bron."

Milieu Centraal, het door de overheid gefinancierde platform dat consumenten voorlicht over milieuzaken, lanceerde gisteren samen met zes partijen een vignet voor 'gewaarborgde' klimaatcompensatie. Het gaat om de energiebedrijven Essent en Greenchoice, credit cardaanbieders Rabobank en Visa, GreenSeat en Trees for Travel.

De eerste drie investeren in schone energiebronnen, de laatste drie compenseren de CO2-uitstoot van vliegreizen of andere aankopen met de aanplant van bomen. "De meest voorkomende vorm van compensatie", zegt Voline van Teeseling van Milieu Centraal.

Trees for Travel begon zes jaar geleden met het neerzetten van bomen in tropische landen als Maleisi, Oeganda, Ecuador maar ook in Nederland. Programmanager Sjaak de Ligt kent de kritiek van Reijnders. "Je moet daarom kunnen garanderen dat je bossen aanplant die ook echt overeind blijven. Dat is n van de waarborgen die we met het vignet willen bieden."

Ook realiseert De Ligt zich dat het neerzetten van nieuwe bomen niet oneindig is. "Ik heb ooit uitgerekend dat in dertig jaar alle beschikbare plekken vol staan. Dan houdt het op. Maar dan is de wereld wel net zo groen als tweehonderd jaar geleden. Mensen vergeten vaak dat de ontbossing een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot."

Trees for Travel, dat in totaal anderhalf miljoen bomen heeft geplant, compenseert dit jaar ongeveer 40.000 vliegreizen binnen Europa. Volgens De Ligt zijn wereldwijd zestig vergelijkbare organisaties actief. Consumenten kunnen zichzelf aanmelden via internet. Ook omarmen steeds meer reisorganisaties de methode.

De Ligt is het met Reijnders eens dat CO2-reductie beter is dan compensatie. "Maar dat iedereen morgen stopt met vliegen is een utopie. Compenseren levert ondertussen een bijdrage. Ook maakt het ons bewuster." De achilleshiel is volgens De Ligt de zekerheid dat de bomen daadwerkelijk geplant worden en de CO2-opname overeenstemt met de uitstoot.

Nu zet de organisatie noodgedwongen een Zwitsers bedrijf in dat de projecten certificeert. Ironie: de inspecteurs moeten daarvoor overvliegen.
De Pers . nl (http://www.depers.nl/)    4-7-2007

Zorgen om oudste esdoorn
De oudste esdoorn van Nederland is 250 jaar oud en staat aan de Lekdijk in Ammerstol. De monumentale, beeldbepalende boom dreigt vanwege de komende dijkverzwaring te worden gekapt. Het college van Bergambacht maakt zich sterk voor het behoud van alle beeldbepalende bomen in Ammerstol, de esdoorn het bijzonder. Ook de twee grote lindebomen aan de Lekdijk wacht een onzeker lot.

Het zijn drie van de in totaal 989 bomen die op de nominatie staan om te worden gekapt vanwege de dijkverzwaring tussen Bergambacht en Schoonhoven.

Het gemeentebestuur heeft altijd vanaf de zijlijn toegekeken maar is nu bereid om zich actiever op te stellen en dient een zienswijze in. Wethouder Jan Vente: "Maar wij benadrukken dat het eigenlijk niet ons pakkie an is. Het zijn de burgers die een actievere houding van ons verlangen. Maar in feite staan wij als gemeente langs de zijlijn en kunnen weinig doen."

De gemeente wil dat het Hoogheemraadschap naar suggesties luistert om de kap te voorkomen. "De damwand loopt vlak langs die oude esdoorn. Daarom moet deze boom weg. Die boom heeft een omtrek van 3,5 meter. Het is lastig om die wand zoveel te verplaatsen. Toch willen we kijken of dat kan en hoe dat kan. Met die suggesties hopen we het Hoogheemraadschap overstag te krijgen", aldus Vente.

In Bergambacht ging een maand geleden een bomenverordening van kracht. Maar omdat het traject van de dijkverzwaring al lang geleden is ingezet, is dit te laat voor de Ammerse bomen.

De Bomenstichting vindt de kap van de bomen 'onnodig' en geeft aan dat er bij veel dijkverzwaringen bomen bespaard kunnen worden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Tot 4 juli kunnen zienswijzen ingediend worden bij de provincie Zuid-Holland.
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl/)    28-6-2007

Alternatieve genezers tegen bomenziekte
De gemeente Den Haag heeft haar toevlucht genomen tot holistische genezers in een poging de gevreesde kastanjeziekte, die in Den Haag inmiddels al honderden bomen in de verhakselaar heeft doen verdwijnen, een halt toe te roepen.

De helft van de 4700 Haagse kastanjebomen is inmiddels besmet met de voor kastanjes levensbedreigende bloedingsziekte. Bijna driehonderd kastanjes in de stad zijn al geveld. De gemeente heeft 1 miljoen euro vrij gemaakt voor het onderhoud, controleren en eventueel rooien van de zieke kastanjes. Het is nog altijd onbekend waardoor de bloedingsziekte, die in heel Nederland om zich heen grijpt, ontstaat.

In Den Haag worden nu vier methodes uitgeprobeerd om de ziekte te bestrijden. Sommige bomen hebben speciale compost gekregen, een groot aantal bomen wordt met homeopathische en biologische preparaten behandeld en bij een aantal bomen worden de zieke plekken weggesneden en ontsmet.

Een aantal bomen zal nu via thytotherapie worden behandeld. Dat is een methode die volgens de gemeente al 'duizenden jaren' in India wordt toegepast. De bast van de boom wordt ingesmeerd met een mengsel van klei en kruiden en krijgt daarna holistische nazorg. Daarbij wordt niet alleen naar de boom gekeken, maar ook naar omgevingsfactoren. Volgens de holistische bomengenezers Marijke Holzer en Pieter Minnaard uit het Zeeuwse Kamperland ligt de oorzaak van de ziekte van de bomen op het Koninsplein namelijk in een combinatie van factoren, zoals lucht- en grondverontreiniging, wisselende grondwaterstanden en stress.

Volgens de gemeente zijn de resultaten van de holistische aanpak wisselend. Homeopathie en de compostaanpak lijken vooralsnog de beste resultaten te geven.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    23-6-2007

Mexico plant bomen tegen opwarming van de aarde
In de strijd tegen de opwarming van de aarde heeft de Mexicaanse regering besloten bomen te planten. President Calderon beloofde dat zijn land dit jaar 250 miljoen bomen zal planten en het gebruik van oude bussen en vrachtwagens zal verbieden.

"Het feit dat andere grote landen niet geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen en doorgaan met het beschadigen van het milieu, mag geen excuus zijn om onwetenheid te veinzen over onze eigen verantwoordelijkheden", aldus het Mexicaanse staatshoofd op vrijdag.

Volgens de plannen moeten alle bussen en vrachtwagens ouder dan tien jaar van de weg worden gehaald. Calderon wil daarnaast onder meer de energiewinning met windmolens vertienvoudigen.
Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/)    28-5-2007

Eik Saeftinghe mogelijk oudste boom Zeeland
Twee fossiele eiken uit het Verdonken Land van Saeftinghe zijn volgens onderzoekers bijna 6000 jaar oud. Daarmee zouden de bomen, die onder meer in Hulst te zien zijn, de oudste bomen van Zeeland zijn.

De eiken werden al in het voorjaar van 2005 geborgen van de Marlemontse plaat in het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit gebeurde op verzoek van de Stichting Het Zeeuwse Landschap en de gemeente Hulst.

Van beide zogenaamde veeneiken werden monsters genomen om door jaarringenonderzoek de leeftijd van de bomen te kunnen vaststellen. Het onderzoek leverde echter geen resultaat op, omdat de jaarringen niet bleken te passen in de jaarringencurve zoals die voor Zeeland bekend was. Die ging terug tot het jaar 3643 voor Christus.

Het Zeeuwse Landschap wilde toch graag een indicatie van de ouderdom van de bomen, waarvan er nu een te zien is in het Bezoekerscentrum Verdronken Land van Saeftinghe te Emmadorp. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) liet een datering vaststellen via de zogeheten radioactieve koolstofmethode (C-14-methode) in het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar werd vastgesteld dat de eik tussen de 5700 en de 5550 jaar oud is.

Het zet de wetenschappers voor de vraag hoe de jaarringen van de oude boom kunnen afwijken van de tot nu toe bekende patronen in Zeeland. Mogelijk kwamen er andere klimatologische omstandigheden voor in Saeftinghe dan in Hoek, waar eerder oude bomen zijn aangetroffen.

De datering is slechts vastgesteld bij een van de twee geborgen eiken. De andere boom uit Saeftinghe, die volgens ringenonderzoek ongeveer gelijktijdig groeide met de nu gedateerde eik, wordt tentoongesteld in de tuin van het Landshuis te Hulst.
Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/)    23-5-2007

Monumentale bomen verdwijnen in rap tempo
Monumentale bomen verdwijnen in rap tempo uit onze steden, dorpen en ons landschap. In de afgelopen 15 jaar is 15% van de monumentale bomen gesneuveld. De kwaliteit van onze groene leefomgeving gaat achteruit. Het roer moet om, voor het te laat is. De Bomenstichting presenteert een helder plan om de monumentale bomen in Nederland te behouden en roept de overheden op om maatregelen te treffen.

Duizend groene monumenten weg
Monumentale bomen van landelijke betekenis zijn opgenomen in het landelijk Register van Monumentale Bomen. De afgelopen 15 jaar zijn ruim duizend bomen en boomgroepen uit dit Register verdwenen. Deze hoge uitval is niet toe te schrijven aan natuurlijke sterfte, maar is voornamelijk het gevolg van menselijk ingrijpen. Bouw en aanleg zijn de grootste boosdoeners. Monumentale bomen moeten wijken voor bouwprojecten, terwijl er vaak alternatieven voor handen zijn. Was er eerder rekening gehouden met de standplaats van de boom, dan had men de plannen nog aan kunnen passen. Andere bomen verdwijnen door onwetendheid of onverschilligheid. Tijdens de bouw gaan teveel wortels kapot, waardoor de boom verzwakt en een aantal jaren later toch gekapt moet worden.

Geef monumentale bomen een toekomst
Monumentale bomen zijn van onschatbare waarde en maken deel uit van onze culturele identiteit. De bescherming van deze groene monumenten laat te wensen over. Er is geen wet, zelfs geen nationaal beleid, gericht op de bescherming van deze bomen. Dit betekent dat de bomen uit het Register voor hun toekomst afhankelijk zijn van wat gemeenten kunnen en willen regelen. Slechts in 12% van de gemeenten genieten monumentale bomen een adequate bescherming. Dat kan veel beter. De centrale overheid moet een actieve regie voeren bij het beschermen van dit natuurlijke erfgoed. Maar er is ook een cruciale rol weggelegd voor de overgrote meerderheid van de gemeenten.

De Bomenstichting bepleit drie maatregelen om de situatie voor monumentale bomen te verbeteren:
1. Alle bomen in het landelijk Register van Monumentale Bomen moeten een beschermde status krijgen;
2. Voor alle bouw- en aanlegactiviteiten in de omgeving van deze bomen moet een Bomen Effect Analyse (BEA) verplicht worden;
3. Particuliere eigenaren dienen (financile) steun te krijgen bij het onderhoud van hun monumentale boom.

De visie van de Bomenstichting over de mogelijkheden tot betere bescherming is vastgelegd in het boek "Geef monumentale bomen een toekomst". Daarnaast zijn de hoofdpunten samengevat in de gelijknamige folder. Meer informatie is te vinden op www.bomenstichting.nl.
Vroege Vogels (http://vroegevogels.vara.nl/)    10-5-2007

Record houtkap in Indonesi
300 voetbalvelden tropisch regenwoud verdwijnen per uur (!!) in Indonesi en dat is een record zegt milieuorganisatie Greenpeace. Indonesi komt met dit record in het wereldrecordboek.

Op deze manier wil de milieuorganisatie aandacht vragen voor dit probleem.

Nergens ter wereld worden er zoveel bomen gekapt als in Indonesi. De bomen worden niet alleen gekapt om het hout te verkopen. Ook zijn er vaak bosbranden. Boeren steken bomen in brand om land vrij te maken voor akkers. Die branden lopen regelmatig uit de hand en laten stukken bos zo groot als voetbalvelden in rook opgaan.

Greenpeace wil dat zo snel mogelijk iets gedaan wordt aan de houtkap. Tropisch regenwoud is belangrijk voor de mens. Het regenwoud zorgt voor zuurstof op aarde. Sommige delen zijn ook heel oud: wel 100 miljoen jaar. Dat zijn stukken regenwoud die al bestonden in de tijd van de dinosaurussen.
NOS Jeugdjournaal (http://www.nos.nl/jeugdjournaal/)    4-5-2007

Worlds first tree reconstructed
Earth's oldest known tree stood nearly 30 feet tall and looked like a modern palm, a new reconstruction shows. Workers uncovered hundreds of upright stumps of the 385 million-year-old tree more than a century ago, after a flash flood in Gilboa, New York uncovered them, but little else was known about the trees appearance.

Then, in 2004, scientists unearthed a 400-pound fossilized top or crown of the same genus a few miles away. The following summer, the same team discovered fragments of a 28-foot trunk. Piecing together stump, trunk and crown now reveals what the full tree looked like for the first time.

"These were very big trees," said study team member William Stein, a paleobotanist at the State University of New York at Binghamton. "Our reconstruction shows them to be a lot longer and much more treelike than any of the reconstructions before," Stein told LiveScience. "I dont think any of us dared think of them being quite that big."

The tree belonged to a group of early fern-like plants called Wattieza. Unlike flowering plants, which use seeds to reproduce, Wattieza used spores, the reproductive method of choice for algae, ferns and fungi.

The finding, detailed in the March 19 issue of the journal Nature, will help scientists understand a crucial turning-point in our planets history when the first forests appeared. "In forming the first forests, they must have really changed the Earth system as a whole, creating new types of micro-environments for smaller plants and insects, storing large amounts of carbon and binding the soil together," said study leader Christopher Berry of Cardiff University in Wales.

Now extinct, Wattieza lived during the Middle Devonian period, before aquatic creatures clambered onto land. "The trees preceded dinosaurs by 140 million years," said study team member Ed Landing of the New York State Museum. "There was nothing flying, no reptiles and no amphibians."

The rise of land plants such as Wattieza drastically altered the climate and paved the way for terrestrial animals and insects. "The rise of forests removed a lot of carbon dioxide from the atmosphere," Berry explained. "This caused temperatures to drop and the planet became very similar to its present-day conditions."
MSNBC (http://www.msnbc.msn.com/)    21-4-2007

Nieuwe bomen kunnen temperatuur juist laten stijgen
Milieubewuste reizigers kiezen er steeds vaker voor bomen te planten als compensatie voor de vervuiling die ze veroorzaken, maar dat kan volgens wetenschappers juist averechts werken.Aan het eind van deze eeuw kunnen bossen die niet in de tropen staan, de temperatuur in hun deel van de aarde juist met 3 graden Celsius verhogen.

Vooral tropische regenwouden kunnen de opwarming van de aarde volgens de deskundigen tegenhouden. Bossen elders in de wereld houden de warmte juist vast, in plaats van de broeikasgassen door fotosynthese om te zetten in zuurstof. Dat meldde de Britse krant The Guardian vandaag (red: 12 april 2007).

In dichtbeboste gebieden, waar het relatief donker is, worden de meeste zonnestralen geabsorbeerd waardoor de aarde juist opwarmt. Grasvlaktes en sneeuwvelden stoten de zon af, waardoor de temperatuur in deze gebieden lager blijft.
Hortinews.com (http://www.hortinews.com)    12-4-2007

'Anne Frankboom' mag worden gekapt
De beroemde, 150 jaar oude monumentale kastanjeboom waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op uitkeek en waarover ze in haar wereldberoemde dagboek meerdere malen schreef, mag worden gekapt. Stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft de eigenaar van de boom aan de Keizersgracht 188 (de buurman van het eigenlijke pand waar Anne Frank verbleef) een vergunning verleend, zo werd gisteren (red: 29-3-2007) bekendgemaakt. Rond de 42 procent van het hout is zeer ernstig aangetast.

De 'Anne Frankboom' staat in een afgesloten binnentuin tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Deskundigen hebben hem in de loop der jaren onderhouden. Toen vorig jaar bleek dat de kastanje onderhevig is aan een definitief verval door onder meer de explosieve groei van tonderzwam en honingzwam, vroeg de eigenaar een kapvergunning aan.

De boom kan de aantastingen niet langer weren en de vrees bestaat dat de 27 ton zware boom uiteindelijk inzakt en omvalt. De kap van de boom is nog de enige optie, zo heeft het stadsdeel op basis van enkele onderzoeken vastgesteld. Wanneer de kastanje tegen de grond gaat, is nog niet bekend. De komende zes weken geldt een bezwaartermijn. Mensen die het niet eens zijn met de beslissing van het stadsdeel, kunnen protest aantekenen.

De boom in de Amsterdamse grachtengordel wordt op internet gebruikt als een inspiratiebron voor mensen die iets over Anne Frank en haar dagboek willen zeggen. "Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar", noteerde Anne Frank op 13 mei 1944, bijna drie maanden voor zij werd gearresteerd.

Op deze site, www.annefranktree.nl, worden uitspraken van Anne Frank geciteerd en kunnen bezoekers daar hun eigen gedachten aan toevoegen. De eerste die dat deed, was 1 februari vorig jaar de Britse actrice Emma Thompson. Op de site van Annes boom worden ook alle perikelen rond de zieke kastanje en de naderende kap bijgehouden.
Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl/)    30-3-2007

Lastige bomen tegen de vlakte
Bomen die schade veroorzaken aan wegen, stadsverwarming of riolering, worden door de gemeente Breda opgespoord en gekapt. Op dit moment inventariseert de dienst Buitenruimte welke beplanting tot problemen leidt. In de Haagse Beemden is het al zo ver dat er 65 bomen gekapt worden. Op sommige plaatsen worden nieuwe bomen geplant, maar dat is niet overal het geval.

De Haagse Beemden staat bekend als 'probleemwijk', waar het gaat om overlast van bomen. Twee jaar geleden bleek dat alleen al in het zuidelijk deel 1500 bomen staan die voor overlast zorgen. Het gaat om een 'erfenis' uit de jaren zeventig, toen de Haagse Beemden zijn aangelegd. Om de wijk snel groen te krijgen is er destijds voor gekozen om snelgroeiende bomen te planten. Dat breekt de bewoners nu op, omdat ze heel veel daglicht wegnemen uit de woningen. Er zijn bewoners die in de zomer overdag het licht aan hebben vanwege het ondoordringbare bladerdak. Bovendien zijn de bomen te dicht op elkaar en te dicht op de bestrating geplant. Al die doorgeschoten aanplant moet nu weer worden weggehaald.

Om te beginnen worden 17 bomen aan de Thomasberg, 20 bomen aan de Mastenbroek en 28 bomen aan de Elzenbroek verwijderd. Een deel van deze bomen wordt vervangen door ondermeer sierkersen. Die nemen minder ruimte in beslag. Intussen vindt er een onderzoek plaats naar overlast van bomen in andere delen van de gemeente. Dat is over twee weken afgerond.

BN/DeStem (http://www.bndestem.nl/)    29-3-2007

Mammoetboom in Son gaat verhuizen
De mammoetboom die vlakbij het centrum van Son staat, krijgt een nieuwe plek. De gemeente Son en Breugel was de boom liever kwijt dan rijk en bood haar inwoners daarom aan de boom gratis over te nemen. Niemand reageerde daarop.

Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode zag wel wat in het aanbod van de gemeente. Het bedrijf zal de oude boom in overleg met de gemeente weghalen en in de kwekerij herplanten.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl/)    22-3-2007

Top 10 van gave bomen!
http://www.neatorama.com/2007/03/21/10-most-magnificent-trees-in-the-world/

"A tree is a wonderful living organism which gives shelter, food, warmth and protection to all living things. It even gives shade to those who wield an axe to cut it down" - Buddha.
onbekend    22-3-2007

NS herplant illegaal gekapte boom
De Nederlandse Spoorwegen (NS) komt tegemoet aan de eis van de gemeente Oisterwijk om drie eiken te herplanten aan de Spoorlaan.

De NS kapte in januari illegaal een monumentale inlandse eik bij het station. De boom moest wijken voor een nieuwe parkeerplaats. De boom vertegenwoordigde volgens deskundigen een waarde van 14.000 euro (!).

Het is de vraag of de bomen binnenkort kunnen worden geplant. Het terrein wordt namelijk onderzocht op de aanwezigheid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl/)    15-3-2007

Meer zakdoeken door H5N1?
De koortsboom in het Gelderse Overasselt blijft voor veel mensen een plechtige plek om te voorkomen dat je de griep krijgt of om ervan te genezen. De oude eik hangt opvallend genoeg overvol met oude lappen en zakdoeken, terwijl de griepgolf deze winter vooralsnog uitblijft!

De St. Walrickkapel, die door de jaren heen is veranderd in een rune, werd in de 15e eeuw in Overasselt gesticht. De heilige Walrick werd in die tijd gezien als de genezer maar werd zekf ziek en kwam te overlijden. Vlak voor zijn dood vroegen zijn volgelingen, die hij altijd wist te genezen van de koortsen, Wat moeten we als u er straks niet meer bent?. Waarop Walrick sprak: Plant op mijn graf een eik en bidt daar voor de bekering van de heidenen en genezing van de zieken".

In de tweede helft van de 19e eeuw was St. Walrick in vergetelheid geraakt en associeerden bedevaartgangers de kapel met de vaderlandse heilige Willibrord. Behalve om er te bidden en te offeren in het offerblok in de kapelrune, togen pelgrims naar deze heilige plaats om al biddend de koorts van zieken te verdrijven. Anno 2007 worden er nog steeds lapjes en zakdoeken aan de koortsboom gehangen.

In het Gelderse Overasselt en de aangrenzende dorpjes wonen veel agrarirs. Februari is voor boeren de griepmaand en dus een zorgelijke maand, zeker nu recent de gevaarlijke vogelgriepvariant H5N1 in Engeland is uitgebroken. Pastoor Sip, van de katholieke kerk St. Antonius Abt, kijkt niet op van de toename van de aantal doeken aan de oude eik. Mensen maken zich zorgen en ik sluit het zeker niet uit dat de toename van de afgelopen dagen van het aantal zakdoeken in de boom het gevolg is van de recente uitbraak van de H5N1 in Engeland.
Blik op Nieuws (http://www.blikopnieuws.nl/)    8-2-2007

Lindeboom vernielt ketelhuis Watermuseum
Honderden omgevallen bomen en afgewaaide dakpannen in de Amerikaanse wijk in Schuytgraaf. Dat is de belangrijkste schade van de storm donderdag.

Een van de bomen, een monumentale linde, kwam terecht op het ketelhuis van het Nederlands Watermuseum. Volgens directeur Hans Meijerink is het ketelhuis het hart van het museum en loopt de schade in de tonnen. "Het ketelhuis is ontwricht en een groot deel van de installaties is vernield. Dat zal vernieuwd moeten worden. Dit weekeinde treffen we noodmaatregelen, zodat we gewoon door kunnen draaien. We gaan noodverwarmingen opstellen, want we willen niet dicht."

In 2002 verbood de rechter nog om de oude lindeboom te kappen. De Vrienden van Sonsbeek en omwonenden hadden de rechtszaak aangespannen toen bleek dat de destijds 130-jarige boom zou verdwijnen. "Het heeft ons 250.000 euro gekost om de boom te behouden", zegt Meijerink. "Tijdens de bouw hebben we allerlei voorzieningen moeten treffen om de boom te sparen."

Volgens Meijerink bestaat er een afspraak met de gemeente Arnhem dat als er schade zou ontstaan door het omvallen van de boom, de gemeente die schade zal vergoeden. Bovendien is het gebouw eigendom van de gemeente.

In de parken Sonsbeek en Zijpendaal zijn in totaal ruim vijftig bomen omgewaaid. In de overige stadsparken van Arnhem is een vergelijkbaar aantal gesneuveld. Langs wegen en straten in de stad zijn ruim honderd bomen omgewaaid. "Het valt me mee", zegt parkbeheerder Jeroen Glissenaar. "Gezien de heftigheid van de storm had de schade veel erger kunnen zijn."
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl)    21-1-2007

Storm velt bijzondere dorpsboom
De monumentale Wilhelminaboom in Hellouw heeft de zware zuidwesterstorm niet overleefd. Donderdagmiddag rond vijf uur viel de oude beuk ten prooi aan de gierende windstoten.

De boom is in 1898 geplant bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina. "Volgens mij is het de oudste boom in Hellouw", zegt Mettie Ekkenbos, die tegenover de boom woont. "Mijn vader heeft de boom nog met zijn broer geplant."

Arie Dirk van Arendonk woont praktisch naast de boom. "Ik reed er met mijn vrouw langs, en toen viel hij om. We hebben geluk gehad." Dat de oude reus nu door de storm is geveld, is voor dorpsbewoners maar moeilijk te verteren. Van Arendonk: "Tijdens de dijkverzwaring heeft de buurt zich nog sterk gemaakt voor het behoud van de boom. Hij mocht blijven en kreeg een plaquette en een hek eromheen." De Wilhelminaboom stond vroeger op het schoolplein. Van Arendonk woont nu in het schoolgebouw. "Op elke oude foto staat de boom. We vinden dat er een nieuwe boom geplaatst moet worden, ter herinnering aan de stormnacht."
Brabants Dagblad (http://www.brabantsdagblad.nl)    21-1-2007

Inwoner Woudenberg moet grote boom planten!
Een inwoner van Woudenberg moet van de gemeente een grotere boom in zijn achtertuin zetten. Albrecht Harms heeft al bijna vijf jaar ruzie met de gemeente over een beuk.

Harms mocht een monumentale beuk kappen, maar moest er na protest van buurtbewoners wel een nieuwe voor terugplaatsen. Na lange procedures en een rechtszaak zette Harms uiteindelijk een beuk in zijn achtertuin. Maar volgens de gemeente is die boom te klein.

Volgens Harms staat er nu een boom met een diameter van dertig centimeter. Hij zegt dat de verantwoordelijke wethouder heeft gezegd dat dat ook goed is. Maar de gemeente houdt voet bij stuk; als hij geen groter exemplaar neerzet, moet Harms een dwangsom betalen.
RTV Utrecht (http://www.rtvutrecht.nl)    19-1-2007

Beroemde Anne Frank boom moet weg
De beroemde kastanjeboom bij het huis van Anne Frank wordt in de komende maanden neergehaald. Een jonge boom, die is ontstaan uit de oude kastanje, zal in zijn plaats worden geplant.
Dagblad van het Noorden (http://www.dvhn.nl)    22-12-2006

Wildplasser te water door omvallende boom
Afgelopen woensdagmorgen (red: 1-11) rond kwart voor vier werd de nood voor een fietser in het stormachtige weer te hoog. Hij vond een boom aan de Singel waartegen hij zijn blaas wilde ledigen. Tijdens het plassen viel de boom door de harde wind om en kwam met de kruin in het water.

De bestrating werd door de wortels losgetrokken en twee autos, die naast de boom geparkeerd stonden liepen hierdoor schade op. De wildplasser kwam ten val en viel in het water van de Singelgracht.

Het onfortuinlijke slachtoffer wist op eigen kracht uit de gracht te klimmen en is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Hij kon na behandeling met de schrik nog in de benen en een nat pak naar huis.
Blik op Nieuws (http://www.blikopnieuws.nl)    2-11-2006

Tweevijfde van kastanjes is ziek
Van de paardenkastanjebomen in Nederland heeft 40 procent de bloedingsziekte. Vorig jaar leed nog 31 procent aan deze ziekte, die met name bomen in het westen en midden van het land treft. In het zuidoosten zijn aanmerkelijk minder bomen ziek, alhoewel het er daar ook meer zijn dan in 2005.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Wageningse werkgroep Aesculaap, waarin de Wageningen Universiteit, het ministerie van Landbouw en de gemeenten Den Haag, Utrecht, Haarlemmermeer en Houten samenwerken. Aesculaap onderzoekt de oorzaken van de ziekte, mogelijke bestrijdingsmethodes en afweerreacties van de bomen zelf, aldus een woordvoerder van de universiteit.

Aesculaap verwacht dat het aantal zieke bomen (de wilde kastanje, niet de tamme kastanje) zal toenemen. In 2006 zijn meer bomen zwaar aangetast geraakt, terwijl in 2005 nog veel licht zieke bomen werden gevonden. Vooral half volwassen bomen raken aangetast, aldus de werkgroep.

Aesculaap wil weten of de standplaats van paardenkastanjebomen van invloed is op gevoeligheid voor de bloedingsziekte, die veroorzaakt wordt door een bacterie. Ook loopt een groot onderzoek naar verspreiding van de bacterie. Het is mogelijk dat spatwater, insecten, schurende takken of vorstschade daar mede debet aan zijn. De uitkomsten van de diverse onderzoeken zijn half januari 2007 beschikbaar, verwacht Aesculaap.
De Volkskrant (http://www.volkskrant.nl)    1-11-2006

Duizendjarige Den ook na dood nog heilig
De Duizendjarige Den bij Wolfheze is dood. Leve de Duizendjarige Den. Ook na het omvallen van de monumentale boom is er nog belangstelling. En niet alleen van souvenirjagers en zaaggrage wetenschappers.

De Duizendjarige Den krijgt er nog wat jaartjes bij. De op 28 mei van dit jaar omgevallen oudste grove den van Nederland blijft nog vele tientallen jaren in de Wolfhezerbossen liggen.

Boseigenaar Natuurmonumenten heeft besloten dat de boom niet wordt opgeruimd. "Het was zon unieke boom. Liggend mag-ie er ook nog wezen", zegt boswachter Machiel Bosch van Natuurmonumenten. "Het is heel goed mogelijk dat het nog wel tientallen jaren duurt voordat de boom is weggerot en verdwenen."

Wie even bij de boom achter Bilderberg Hotel Wolfheze aan de Wolfhezerweg staat te kijken, ziet dat verschillende wandelaars halt houden bij het omgevallen monument. Machiel Bosch bevestigt dat beeld: "Om het hekje dat we om de boom hebben neergezet, zie je dat het kaal is. Dat wijst op veel mensen die er langs lopen."

Voor Bosch was het kort na de 28ste mei al duidelijk dat de bijzondere den niet in stukken zou worden gezaagd en opgeruimd. "Toen ik kwam kijken wist ik eigenlijk al dat we 'm moesten laten liggen." Toch is de meer dan 400 jaar oude boom niet meer geheel in de staat van na de val. Volgens Bosch zijn er in de afgelopen maanden wel wat takjes afgehaald, waarschijnlijk als souvenir.

"We kunnen redelijk zeker zeggen dat de boom ongeveer 400 jaar oud is. Dat is in de jaren zeventig vastgesteld toen er een dikke tak is afgebroken. Nu moet je niet meer aan de boom komen." Om al te opdringerige wandelaars op een afstandje te houden, heeft Natuurmonumenten ook een nieuw hek om de Duizendjarige Den gezet. "Dat maakt de boom ook weer bijzonder."

Boswachter Bosch is benieuwd welke nieuwe levensvormen uit de dode boom zullen komen. "Paddestoelen, schimmels, misschien wel jonge bomen. We zijn echt nieuwsgierig."

Kort na het vallen van de den was de boom even een beroemdheid in Nederland. Cameraploegen rukten uit en ook in kranten en op de radio werd aandacht besteed aan het plotselingen levenseinde van de oude boom.
De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl)    24-10-2006

Cultuurfondsprijs voor St. Nationale Boomfeestdag
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op voordracht van de jury de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Natuurbehoud 2006 toegekend aan de Stichting Nationale Boomfeestdag. De prijs, groot 50.000 euro, wordt 6 november door prinses Margriet uitgereikt in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.

De Stichting Nationale Boomfeestdag stelt zich ten doel kinderen en hun ouders op positieve en enthousiaste wijze in contact te brengen met de natuur in hun directe omgeving door het planten van een boom. Dit is uitgegroeid tot een steeds groter feest. Behalve de toename van het areaal aan bomen is ook de manifestatie in de afgelopen jaren uitgegroeid in bereik, omvang en inhoud. Inmiddels nemen aan het begin van de lente jaarlijks ruim honderdduizend kinderen in vierhonderd gemeenten deel aan de feestelijkheden. Het planten van bomen, het daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken voor de natuur is uit educatief oogpunt een belangrijke gebeurtenis.

Uit het juryrapport:
"De jury prijst de wijze waarop de Stichting Nationale Boomfeestdag al vijftig jaar met veel inzet en gevoel voor publieksbereik steeds meer kinderen bewust maakt van de hun omringende natuur. Men is er in geslaagd de Boomfeestdag als instrument steeds verder te ontwikkelen, in te bedden in het onderwijs, te verdiepen en over heel Nederland uit te breiden."

De jury bestond uit Juun de Boer (voorzitter), Jan Bakker, Ton Roozen, Hans Schmit en Louise Vet.
Emea Nieuws Netwerk (http://www.emea.nl)    17-10-2006

Indonesische boom geniet politiebescherming
De Indonesische politie heeft besloten een speciale boom in Jakarta te beschermen, nadat deze afgelopen zondag werd aangevallen door leden van een moslim-jongerenvereniging. De jongeren wilden de geruchten bestrijden dat de boom over magische krachten zou beschikken.

De gouverneur van Jakarta diende een klacht in bij de politie nadat jongeren de 100-jaar oude banyan-boom, die op een verkeerseiland staat, beschadigd hadden. "De lokale regering had zich al eerder ingezet om de boom te beschermen toen er een nieuwe busroute werd aangelegd. De boom is meer dan 100 jaar oud en belangrijk voor het milieu", aldus Susi Marsitawati van Jakarta's plantsoendienst. Later ontstond het sterke verhaal dat het toendertijd niet mogelijk was geweest de boom om te hakken, vanwege de magische krachten die de boom zou bezitten.

Hoewel de Indonesische bevolking overwegend moslim is, valt er een sterke mystieke stroming waar te nemen in de cultuur. Wat hun officile religie ook is, velen zijn bijgelovig en worden gekenmerkt door een spirituele houding.
FOK! (http://frontpage.fok.nl/)    4-10-2006

Dikke bladeren ontstaan in het donker
Vijf jaar bracht dr. Lourens Poorter door in Bolivia. In het tropische regenwoud deed hij onderzoek naar de manier waarop bomen zich proberen te handhaven. "Wij hebben gekeken naar jonge exemplaren van vijftig soorten bomen", vertelt Poorter. "Als ze nog klein zijn, is de hoeveelheid licht een belangrijk kenmerk van hun habitat. Op sommige plekken in het regenwoud, onder grote bomen, dringt maar n procent van het licht door dat op de kronen van de grote bomen valt. Er zijn soorten die daar kunnen groeien. Andere boomsoorten hebben meer licht nodig en groeien op plekken waar een boom is omgevallen. Tenslotte zijn er ook soorten die het vooral goed doen op grote open plekken waar meerdere bomen zijn verdwenen."

Hoe minder licht jonge bomen nodig hadden, des te dikker waren hun bladeren. "Die soorten investeren in duurzaamheid", zegt Poorter. "Ze groeien langzaam en hun bladeren zijn dik, zodat ze beter beschermd zijn tegen vraat. De bladeren gaan wel drie jaar mee. Door te investeren in duurzame bladeren zijn de bomen in staat te overleven."

Soorten die op plaatsen groeien waar veel licht is, hebben daarentegen dunne bladeren met een hoge fotosynthesecapaciteit. "Het zijn wegwerpbladeren", aldus Poorter. "Na drie maanden werpen de bomen ze af. Na die tijd hebben de bladeren hun functie trouwens al verloren, omdat de boom verder is gegroeid en hogerop in de kroon nieuw blad heeft gevormd. Dat kaapt het licht weg van buurboompjes, die er zo uitgeconcurreerd worden."

Poorters gegevens zijn interessant omdat ze iets zeggen over de manier waarop soorten veranderen door evolutie. Volgens de ene theorie specialiseert elke soort zich voor een andere niche, en gaan soorten steeds meer van elkaar verschillen. Een andere stroming in de wetenschap denkt dat de soorten juist meer op elkaar lijken, omdat ze in hun ontwikkeling allemaal dezelfde, meest optimale vorm aannemen. De gegevens die Poorter verzamelde ondersteunen de eerste theorie.

http://www.kennislink.nl    16-9-2006

Eerste genoom van een boom
In Science is deze week het genoom van de Amerikaanse populier Populus trichocarpa gepubliceerd. Het is het eerste bomengenoom dat wordt opgehelderd, en het derde plantengenoom na dat van de zandraket (Arabidopsis) en de rijstplant. De genetische code werd gekraakt door een internationaal onderzoeksteam, waaraan onder meer het Vlaamse biotechnologie-instituut VIB deelnam.

Voor de populier werd gekozen omdat hij relatief korte chromosomen heeft, met slechts 485 miljoen basenparen. Een den heeft er bijvoorbeeld 50 keer zo veel. De populier heeft op zijn beurt viermaal zoveel basenparen als de zandraket.

Op de 19 chromosomen troffen de onderzoekers ongeveer 45.000 genen aan, ruim tweemaal zo veel als bij de mens. Een eerste screening door VIB-onderzoekers heeft geleerd dat ongeveer tien procent van de populierengenen niet terug te vinden is bij de zandraket; daar zat dus wellicht het verschil tussen een boom en een klein plantje in.

Wel hebben beide soorten zon 120 miljoen jaar geleden een gemeenschappelijke voorouder gehad. Sindsdien is er twee keer iets gebeurd waardoor de populier bijna al zijn genen verdubbelde. De genen van de zandraket zijn echter sterker gevolueerd.

Gehoopt wordt dat het genoom aangeeft hoe je een populier dusdanig genetisch kunt wijzigen, dat hij beter bruikbaar wordt als biobrandstof. Zo zou het handig zijn als de stam dikker wordt en de bladerkroon kleiner, zodat je meer bomen sneller kunt kweken op een kleiner stuk grond. Ook zou het hout meer cellulose en minder lignine moeten bevatten, zodat de vergisting tot suikers en ethanol gemakkelijker wordt.

C2W (http://www.c2w.nl/)    15-9-2006

Recordhoge bomen ontdekt in Amerikaans nationaal park
Een 112,70 meter hoge boom, de kustmammoetboom in het Redwood Nationaal Park in Californi, moet zijn titel van hoogste boom ter wereld waarschijnlijk afstaan. Volgens de Amerikaanse krant San Francisco Chronicle staan in het park drie andere kustsequoia's die nog hoger zijn. De hoogste van de drie meet 115,3 meter, vergelijkbaar met een flatgebouw van dertig verdiepingen.

Na de eerste metingen moet de exacte hoogte van de bomen nog wetenschappelijk worden vastgesteld. De bomen dragen (van hoog naar iets minder hoog) de namen Hyperion, Helios en Icarus. Helios meet eveneens 115,3 meter, terwijl de Icarus zich ook dicht bij de zon bevindt met een geschatte hoogte van 113,3 meter.
De Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/)    8-9-2006

Euforie rond bloeiende wonderboom
Voor de leek is het zo op het oog niet veel bijzonders. Trompetvormige bloemetjes, gebroken wit van kleur, versieren de boom in groepjes. Gele schutblaadjes beschermen de opengesprongen knoppen. Alledaags is het tafereel zeker niet, bezweren de kenners. In Kalmthout staat, voor het eerst in bijna twintig jaar, de Emmenopterys henryi in bloei.

Abraham Rammeloo is conservator en directeur van het arboretum dat de boom in de tuin heeft staan. Hij heeft precies twee woorden nodig om zijn gevoel over de bloeiende boom onder woorden te brengen. "Extatisch, euforisch", klinkt het. Als Rammeloo zijn verhaal doet, is zijn gevoel van gelukzaligheid wat makkelijker te begrijpen. De "Emmenopterys henryi" blijkt een zeldzame boom uit China te zijn.

Het exemplaar in Kalmthout bloeide negentien jaar geleden ook al een keer en is daarmee de enige in heel Europa die dat twee keer heeft gedaan. Verder bloeiden er bomen in Itali en Engeland, maar in die landen bleef het tot nu toe bij een eenmalige gebeurtenis. Rammeloo schrikt er niet voor terug om de bloei van de boom uit te roepen tot de grootste botanische gebeurtenis van dit jaar. Hij was zelf op vakantie in Frankrijk toen afgelopen vrijdag een van de tuinmannen het begin van de bloei ontdekte. Rammeloo kreeg meteen een telefoontje... Rammeloo had aan vijf mensen g